Nová sociálna služba v Margecanoch

stacionárDENNÝ STACIONÁR  V MARGECANOCH

Cítite sa osamelí? Vaši blízki sú zamestnaní a Vy potrebujete počas dňa pomoc, podporu, starostlivosť a zmysluplné naplnenie dňa? Tak táto služba je práve pre Vás.

V našej obci pripravujeme novú sociálnu službu – denný stacionár, kde bude o Vás postarané:

– zabezpečíme Vám teplý obed za symbolickú sumu 1 €,

– dohliadnu na Vás opatrovatelia, ktorí sa postarajú o každodenný program  /kultúrna činnosť, spoločenské hry, vychádzky, rôzne záujmové činnosti/,

– budete mať k dispozícii maséra,

– prevádzka denného stacionára bude každý pracovný deň od 9.00 – 14.00 hod.,

– v príjemnom prostredí, v kruhu rovesníkov, s priateľmi môžete tráviť svoj čas,

– zabezpečíme pomoc pri rôznych úkonoch podľa potreby klienta.

Ak máte záujem o túto sociálnu službu, prihláste sa na sekretariáte OcÚ Margecany.

V prípade akýchkoľvek dotazov nás kontaktujte na telefónnom čísle 0907 207 223.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: