Nositelia tradícií – pozvánka

Folklórne skupiny z okresu Spišská Nová Ves a Gelnica na súťaži

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi organizuje v Kultúrnom dome v Smižanoch 8. októbra 2011 súťaž folklórnych skupín.

Na tejto regionálnej súťažnej prehliadke sa predstavia folklórne skupiny okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.

Poslaním prehliadky je aktivovať folklórne skupiny a tak súčasne podporovať viaceré ciele Deklarácie UNESCO o ochrane a uchovávaní tradičnej a ľudovej kultúry. Podujatie má za cieľ predstaviť výsledky práce folklórnych skupín smerujúcich k oživovaniu miestnych tradícií a k ich opätovnému uvádzaniu do života dedinského spoločenstva.

Súčasne ide aj o vyhľadávanie a rekonštruovanie neznámych alebo menej známych folklórnych tradícií a ich tvorivé spracovanie do scénických výstupov.

Na regionálnej súťažnej prehliadke sa zúčastnia  folklórne skupiny:

 • Fsk Folkmarčanka I z Veľkého Folkmara,
 • Fsk Markušovčan z Markušovciec,
 • Fsk Jadlovec z Margecian,
 • Fsk Brižečky zo Spišského Hrušova,
 • Fsk Červená chustečka z Jakloviec,
 • Fsk Slovinka zo Sloviniek,
 • Fsk Kliperčan zo Žakaroviec,
 • Fsk Jamničan z Jamníka,
 • Fsk Kluknavčanka  z Kluknavy,
 • Fsk Tepličan z Tepličky,
 • Fsk Folkmarčanka z Veľkého Folkmara,
 • Fsk Harihovčan z Harichovciec,
 • Fsk Závadčan zo Závadky a
 • Fsk Smižančanka zo Smižian.

Podujatie je organizované pre širokú verejnosť so začiatkom o 10.00 hod.

Vstupné je 1 Euro

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi organizuje toto podujatie v spolupráci s Obecným kultúrnym centrom v Smižanoch.

Kontakt: Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, osvetasnv@osvetasnv.sk

Zaujalo vás to? Zdieľajte: