Návrh cestovného poriadku ŽSR – zverejnenie

Rámcový návrh Cestovného poriadku   Železničnej   spoločnosti   Slovensko a.s.  na   r. 2014/2015.  

Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov je možné predkladať do 10. júna 2014 na podateľni obecného úradu Margecany, na e-mail vojtek@margecany.sk alebo  na poštovú adresu:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Úsek obchodu

Sekcia marketingu

Rožňavská 1

832 72 Bratislava

na e-mailovú adresu cestovny.poriadok@slovakrail.sk

 

Zvolen – Košice a späť

Košice – Hidasnémethy a späť

Červená skala – Margecany a späť

Spišská Nová Ves – Levoča a späť

Košice – Muszyna a späť

Košice – Čierna nad Tisou a späť

Prešov – Humené a späť

Košice – Bratislava a späť

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: