Nájomné byty v obci

Obec Margecany s podporou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania a z vlastných zdrojov zabezpečila výstavbu 12 nájomných bytov v obci v lokalite Olše.

Stavba dvoch nájomných bytových domov spolu s 12 bytovými jednotkami bola začatá v októbri 2008 stavebnou firmou Jozef Lazor, Spišské Vlachy.

V mesiaci august 2010 bolo začaté kolaudačné konanie a dňa 24.9.2010 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie bytových domov.

V súčasnosti obec eviduje 59 záujemcov o nájomné byty, ktorým bol zaslaný dotazník uchádzača o obecný nájomný byt. Na základe potvrdených dotazníkov (termín na doručenie do 22.10.2010) bude nájomcov vyberať osobitná 10 členná komisia dňa 29.10.2010.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: