Nábor do Dobrovoľného hasičského zboru MARGECANY

dhz margecany
Vážený občania, chcel by som touto formou osloviť hlavne mladých ľudí z našej obce. 
Mládencov a dievčatá. V našom dobrovoľnom zbore máme nedostatok členov, naše rady sa neustále  riedia odchodom starších členov na večnosť.

Potrebujeme mladých ľudí  zo zápalom pre hasičskú robotu, nie je to ľahká práca ale je nanajvýš záslužná a humánna ale aj nebezpečná. Je to práca pre opravdivých ľudí, ľudí ktorí majú pochopenie a chcú pomáhať a chrániť majetok a životy svojich blízkych .

Potrebujeme stálych členov do hasičského družstva, potrebujeme mechanikov čo majú záľubu v motoroch, nutne potrebujeme vodiča – šoféra  na našu ÁVIU, máme sľúbené auto IWEKO.

dhz v akcii

O našej práci sa môžete čo to dozvedieť aj na našej  web stránke:  www.dhz-margecany.webnode.sk

alebo na  aj na  FACEBOKU  margecany.dhz.

Ak prejavíte záujem kontaktujte ma na mojej web stránke:    halcin.jozef.st@gmail.com

 Tajomník DHZ Margecany Jozef Halcin st.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: