Murovaný košiar (915 m n. m.)

Košiar sa nachádza pod vrcholom Roháčky na pozemkoch vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva Čierna hora Margecany.

Nachádza sa na turistickej trase /žltá značka/ z Margecian na Roháčku. Turisti sa môžu na chvíľu zastaviť a spoznávať históriu Margecian.

V minulosti keď sa ľudia živili prevažne poľnohospodárstvom, boli vyššie položené pozemky využívané na pasenie mladého dobytka ľudovo nazývaného jalovina.

Gazdovia si najímali pastiera, ktorý od jari do jesene pásol jalovinu na pozemkoch pod Roháčkou až do roku 1944. Odvtedy murovaný košiar zarastal.

V roku 2018 bol Murovaný košiar obnovený občianskym združením Dolomit.

Murovaný košiar Margecany – poster (.pdf)

Zaujalo vás to? Zdieľajte: