Modernizácia a doplnenie kamerového systému

kamera skolaV roku 2013 obec vďaka dotácii vo výške 11 000 Eur od Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality realizovala projekt s názvom Modernizácia a doplnenie kamerového systému v obci Margecany. 

Zámerom projektu bola prevencia kriminality v obci Margecany – zameraná najmä na prevenciu kriminality mladistvých v obci Margecany ako aj na ochranu verejného poriadku, zdravia, majetku občanov a majetku obce prostredníctvom moderného kamerového systému, ktorý je umiestnený na strategických miestach v obci.

Využila sa dispozícia existujúcich prvkov kamerového systému, ktoré sa vhodne doplnili, čím sa dosiahlo lepšie pokrytie strategických miest z pohľadu potenciálnej kriminálnej činnosti.

V rámci projektu sa doplnil a modernizoval kamerový systém na území obce Margecany o 7 ks nových kamier a príslušenstva, existujúce kamery sa doplnili o externé infra – nočné prisvietenie. Záznamové zariadenie bolo doplnené o licencie pre nové kamery a upgrade softwéru pre nové kamery.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: