Modernizácia a doplnenie kamerového systému v obci Margecany 2019

V roku 2020 obec vďaka dotácii vo výške 10 000 Eur od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky realizovala projekt s názvom Modernizácia a doplnenie kamerového systému v obci Margecany 2019. 

Zámerom projektu je prevencia kriminality v obci Margecany – zameraná najmä na prevenciu kriminality mladistvých v obci Margecany ako aj na ochranu verejného poriadku, zdravia, majetku občanov a majetku obce prostredníctvom moderného kamerového systému, ktorý je umiestnený na strategických miestach v obci.

Využila sa dispozícia existujúcich prvkov kamerového systému, ktoré sa vhodne doplnili, čím sa dosiahlo lepšie pokrytie strategických miest z pohľadu potenciálnej kriminálnej činnosti.

V rámci projektu sa doplnil a modernizoval kamerový systém na území obce Margecany o 11 ks nových kamier a príslušenstva, dve kamery sa doplnili o poveternostné kryty a externé infra – nočné prisvietenie.

Kamerový systém v obci Margecany

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: