Miss Kompost

Priatelia Zeme – SPZ a Centrum environmentálnych aktivít

vyhlasujú 1. ročník súťaže

MISS KOMPOST

Súťaž MISS KOMPOST sa snaží podchytiť tvorivý potenciál jednotlivcov súvisiaci s využívaním biologických odpadov formou kompostovania. Hlavným cieľom je neformálna výmena informácií o kompostovaní a podpora myšlienky, že kompostovanie je súčasťou moderného životného štýlu.

Pravidlá súťaže:

Prihlásiť sa môže každý, kto kompostuje pre svoju vlastnú potrebu, bez ohľadu na druh kompostovania.

Aké sú podmienky na prihlásenie?

  • pošlite nám min. 3 fotografie Vášho kompostu so stručným opisom spôsobu kompostovania (kvalita fotografií min. 1024 x 768 pixelov)
  • uveďte jeho miery (výšku, šírku, dĺžku)
  • popíšte jeho jedálny lístok (čo a v akom množstve do kompostu dávate)
  • môžete pripojiť popis zaujímavej alebo humornej udalosti, ktorá sa Vám pri kompostovaní prihodila, vymyslite o kompostovaní rozprávku alebo báseň… (fantázii sa medze nekladú)
  • pre prípad postupu do finále súťaže si odložte cca 3 kg Vášho kompostu (neposielajte ho, prinesiete ho až na finále)
  • nezabudnite uviesť Vašu adresu, e-mail a telefónne číslo

Prihlásiť sa môžete:

  • do 31. augusta 2011
  • písomne na adresu: Priatelia Zeme – SPZ, P.O.BOX H-39, 040 01 Košice
  • alebo elektronicky na adresu: miss.kompost@priateliazeme.sk

Priebeh súťaže:

Prihlásené príspevky vyhodnotí odborná porota. Tá vyberie 5 najlepších príspevkov, ktoré postúpia do finále. Na verejnej akcii sa následne bude posudzovať odbornou a laickou verejnosťou kvalita kompostov, ktoré vyrobili finalisti. Všetci finalisti získajú zaujímavé ceny.

Slovenská MISS KOMPOST je organizovaná so súhlasom autora súťaže OZ Ekodomov (www.ekodomov.cz) , ktorá ju úspešne realizuje v Českej republike už šiesty rok.
Zaujalo vás to? Zdieľajte: