Mimoriadne prerušenie dodávky elektriky 5. 12. 2018

Z dôvodu výstavby tepelných kotolní na Školskej ulici bude dňa

5. decembra 2018 od 7.00 h do 16.30 h 

p r e r u š e n á 

dodávka elektrickej energie na ulici Školská a Obchodná č. 6, 7

Zaujalo vás to? Zdieľajte: