Margecianski hasiči – Sme tu pre vás občania

Náš dobrovoľný hasičský zbor má 42 členov, z  toho 12 žien. Riadi ho  päťčlenný výbor. Činnosť v roku 2011 sme sústredili na prácu s mládežou, ale hlavnú prácu – činnosť sme venovali  pre verejnosť, ako aj pomoc obci pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí.Z našej činnosti:

Nový rok nás zastihol smutnou udalosťou. 10.1.2011 sme sa rozlúčili s našou dlhoročnou členkou p. Máriou Keruľovou. Členkou bola od r.1952.

Dňa 8.4.2011 sa naše mladé hasičky vyznamenali po prvýkrát v priamom zásahu pri požiari trávnatého porastu na Vlčej hôrke. V apríli sme dali odvysielať v miestnom rozhlase relácie zamerané na vypaľovanie trávy a ochrany lesov pred požiarmi. V máji sa už tradične naši členovia zúčastňujú  na sv. omši pri príležitosti sviatku sv. Floriána – patróna hasičov. 29.5. sme sa zúčastnili na okrskovej súťaži v Kluknave, kde ženské družstvo obsadilo 1. miesto a takto získalo pre náš zbor zlatý pohár.

Vďaka patrí týmto dievčatám: Andrea Peklanská, Daniela Nalevanková, Zuzana Bátorová, Veronika Salamonová, Michaela Petriková, Martina Hromotová, Zuzana Faturová, Michaela Šandová, Henrieta Fidlerová.  V preteku jednotlivcov získali Michaela Šandová a Daniela Nalevanková  III. výkonnostnú triedu.  No v hanbe nezostalo ani družstvo chlapov.

Dňa 4.6. sa naši chlapi aj s technikou zúčastnili brigády pri čistení rezervoáru v časti obce Bystré. 12.6. sme  absolvovali  pohárovú súťaž v Spišských Vlachoch. 8.7. v spolupráci s organizátormi akcie „Vitaj, leto“ boli držané požiarne hliadky počas trvania celej akcie. 9.7.  v spolupráci s  OcÚ pri príležitosti „Dni obce Margecany“ hasiči urobili ukážky s požiarnou technikou. Zúčastnili sme sa súťaže vo varení starostovského gulášu a boli vykonávané požiarne hliadky počas trvania akcie. 30.7. sa zmiešané družstvo chlapcov a dievčat zúčastnilo pohárovej súťaže v Krompachoch.

19. augusta sme sa navždy rozlúčili s ďalším našim členom p. Pavlom Kráľom, ktorý  bol členom od r. 1969. Takto  pomyselná ruka osudu  zúžila naše rady. 27.8  pri príležitosti osláv SNP 9 našich členov držalo čestnú stráž pri pamätníku padlých a tiež vykonali hliadku pri povstaleckej vatre.

1.12.2011 zomrel náš ďalší dlhoročný člen p. Ján Kupčík.  Naším členom bol od r. 1962.

Aj takto sa chceme poďakovať všetkým členom, ktorí sa týchto pohrebov zúčastnili, a tak pripravili našim nebohým členom a pozostalým rodinám dôstojnú rozlúčku.

K plánu do  roku 2012:

Dokončiť dohliadky zistených závad počas preventívnych prehliadok. Získať a pripraviť na súťaž MP. Pripraviť do súťaží dospelých. Stabilizovať a rozšíriť členskú základňu. Dokončiť stavebné úpravy  na HZ. Hlavným  cieľom je dať zrekonštruovať naše HISTORICKÉ hasičské striekačky. Veď náš  STRATILEK, vyrobený a dodaný do Margecian 9. augusta 1933, stál (v tomto čase sa už pracuje na jeho rekonštrukcii) v garáži nefunkčný cca 30/40 rokov. Dnes je ten čas, keď sme zohnali mechanika, ktorý ho sfunkční a bude zase v plnej kráse a plne funkčný aj k požiarom tak isto ako aj naša PPS– 8-čka.

Pri tejto príležitosti sme vyhlásili aj verejnú zbierku (pokladničky sú v miesených potravinách a lahôdkach – stále môžete prispieť) na  tento účel. Odozva je však viac ako slabá. PÝTAM  sa, prečo je to tak? Áno, ak niečo  raz za čas potrebujeme a prosíme (žobreme), tak niet ochoty pomôcť nám, hasičom. Ale ak sa vám kúdolí zo striech či šľahajú plamene,  kto vám pomôže skôr ako modlitby? MY, HASIČI! Veľmi rýchlo na nás zabúdate!

Iste  si poviete a kde je štát ? No, hójójój, páni si vymysleli  NOVÉ  HUNCÚTSTVO – hospodársku krízu.  Ale komu musím vysvetľovať o nej ????

Zaujalo vás to? Zdieľajte: