Margecianska inline hodinovka

Obec Margecany v spolupráci so Školským úradom v Margecanoch Vás všetkých srdečne pozýva na nultý ročník margecianskej hodinovky v kolieskovom korčuľovaní (inline), ktorá sa bude konať v nedeľu 18. septembra 2011 v časti obce ,,Počkaj“.

Akcia sa koná ako súčasť celoeurópskeho projektu ,,Európsky týždeň mobility.“ Je na Vás aby ste svojou účasťou prišli podporiť tento projekt a takouto formou prispeli nielen k utuženiu svojho zdravia, ale poukázali aj na alternatívne /zdravé/ formy dopravy, ktoré sú hlavným mottom celého projektu.

Tešíme sa na Vašu účasť, bezpečne a svojim spôsobom aj zmysluplne si zakorčuľovať…, všetci ste vítaní !!!

Záštita: Obec Margecany

Usporiadateľ: Školský úrad Margecany

Miesto: Margecany, časť ,,Počkaj“

Termín: 18. september 2011 (nedeľa) o 14.00 – 16.00 hod.

Zraz účastníkov: 14.00 – 14.30 hod ……. na mieste akcie

Štart: 14.30 – 15.30 hod.

Kategórie: bez špecifikácie

Štartový vklad: neplatí sa

Informácie: Mgr. Marcel Hudák, e-mail: hudak@margecany.info, tel: 053/4799396

Výstroj: Doporučujeme mať prilbu, chrániče kolien, lakťov a zápästia

Trasa: Počkaj /priestor pred parkoviskom/ – Rolová Huta  /obrátka pri lodenici/

Občerstvenie: Pre účastníkov akcie je pripravený pitný režim /aj na trati/ a občerstvenie…, reklamné a propagačné predmety

Poznámka: Účastníci akcie štartujú na vlastnú zodpovednosť a riadia sa pokynmi usporiadateľa a polície, organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné škody a straty osobných vecí účastníkov vzniknuté počas akcie. V prípade nepriaznivého počasia /dážď/ sa akcia ruší.

( !!! ) Akcia nemá súťažný, ale sprievodný a propagačný charakter v rámci celoeurópskeho projektu ,,Európsky týždeň mobility“

Zaujalo vás to? Zdieľajte: