Margecanske fajnoty

Prešol roček a fajnotom nadišlo dzeň. Folklorisci še dali dokopi, že zrobia aj toho roku ,,Margecanske fajnoty.“ Bula sobota, 13. oktobra.

O dzevjatej hodziňe še Jadlovec zešol na dzedziňe. Hudba hrala a šickich vitala pod vedzeňim Gajdoša Lukáša.Aj kec počasie bars ňevišlo, aľe ľudzí veľo prišlo. Šicko še konalo pred obecnim uradom. Jak še hvari – co ruki, nohi s folkloru malo, ta pomahalo. Robeľi folkorisci, pomahaľi aj jednotľivci – do večera, do cmi. Zabijačkové špecialiti robeľi pred našima očami a doras aj predávaľi.

Ľudze v šoroch staľi a nakupovaľi. Tote co obsluhovali nestačeli piec ani varic. Predavala še grajzupa, hurki, kolače, kolbasi a nechibeli aňi tradične gruľovniki – 2 kusi za 50 centiki. Aj o našich seňoroch še postaraľi na ,,Mesiac ucti k staršim“. Grajzupu i gruľovniki zasponzorovali, za co im dzekujeme a veľo zdravia a sili prajeme.

Že šicko bulo dobre a malo uspech, davaľi večar aj na Markiže. Naša folklorna skupina ňeľem robic zna, aľe aj šumne špjevac, tancovac a ľudzi zabavjac. Pán Boh žehnaj vašo kroki a na tradicie ňezapominajce dluhe roki. Bula to šumna akcia, pričom še zabavjala cala dzedzina. Šicko dobre a pevne zdravie. Chir o roboce vašej naj še do širokoho šveta rozneše. Do roboti chcelosti, do tanca radosci a veľo božeho požehnaňa.

Vám praje Alžbeta

Zaujalo vás to? Zdieľajte: