LetnÁ ponuka filmov

Domácí péče

V piatok 24. 6. 2016 o 19.00 h premietame v našom kine novú českú komédiu.

Zleva hereèky Sára Venclovská a Zuzana Kronerová, herec Bolek Polívka, hereèka Alena Mihulová a režisér Slávek Horák pøedstavili 5. èervence v dìjišti 50. roèníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary èesko-slovenský soutìžní snímek Domácí péèe.

– komédia, ČR, 2015, 92 min.

Hrajú: Polívka, Krónerová, Vilhelmová, Mihulová

Manželia Láďa a Vlasta, juhomoravská dedinka a humorné situácie, tak to je hlavný námet príbehu.

Scooby Doo: Čo nové?

Scooby Doo s kamarátom Shagim Vás pobavia v nedeľu 26. 6. 2016 o 16.00 h, ak navštívite naše kino.

Scooby Doo  – animovaná rozprávka, USA,  81 min.

Scooby a Shagi, najväčší strachoputovia, opäť objasňujú záhady. Ako to dopadne tentokrát, tak to si príďte pozrieť.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: