Kurz matematiky

Kurz matematiky (5.turnus) a príprava zo psychodiagnostických testov naprijímacie skúšky pre uchádzačov o štúdium na Akadémii ozbrojených sílgenerála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši v šk.r. 2014/15.V termíne od 16. do 20.decembra 2013 a v náhradnom termíne od 6. do10.januára 2014 sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši v poradí už 5.turnuskurzu matematiky a prípravy zo psychodiagnostických testov na prijímacie skúšky, ktorého sa môžu zúčastniť záujemci o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika.

Kurz zabezpečujú a organizujú Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vojenské školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Je možné sa prihlásiť a to telefonicky na č. 0905622170, 0911 622170 0911 622170 BEZPLATNĚ . Prichoď účastníkov do L.Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10.00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice na ubytovňu, vydane raňajky a zahájená vyuka. Vyuka matematiky bude prebiehať denne v dobe od 10.00 do 18.00 hodiny. Na konkrétnych príkladoch bude vysvetlených 19 tematických celkov, ktoré sa požadujú na prijímaciu skúšku. Príprava zo psychotestov bude prebiehať v dobe od 19.00 do 22.00 hod. Bude zameraná na zvládnutie 6 inteligenčných, 27 osobnostných a 33 emocionálnych predpokladov uchádzača o štúdium. Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie, stravovanie, študijné materiály. Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, veci pre športovanie, osobne doklady, peniaze pre úhradu kurzu. Je možné uhradiť cenu kurzu aj v neskoršom termíne podľa dohodnutého splátkového kalendára. V prípade účasti požadujeme telefonicky nahlásiť predpokladaný čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v L.Mikuláši (z dôvodu zabezpečenia odvozu). Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v skole, ktorú navštevujú. Prípravné kurzy budú pokračovať opakovane aj v ďalších termínoch. Súčasťou kurzu je aj poskytnutie bližších informácií týkajúcich sa lekárskeho vyšetrenia, psychodiagnostických testov, previerky fyzickej zdatnosti a podávania prihlášok na štúdium. Forma prevedenia je individuálna, to znamená, že sa každému študentovi venujeme osobne, čo však zároveň limituje počet účastníkov v jednom turnuse. Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši alebo nám zatelefonujú na čísla: 0905 622170 0905 622170 BEZPLATNĚ , 0911 622170 0911 622170 BEZPLATNĚ ,Osobnú návštevu treba predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10.00 do 24.00 hodín a to aj v sobotu a v nedeľu.

Informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti vojenského školstva a vzdelávania, pplk.v.v.Ing. Emil Toma, Nábrežie 1734/25,031 01 Liptovský Mikuláš,IČO: 35162708, DIČ: 440217774, Tel.: 0905 622170, 0905 622170 BEZPLATNĚ , 0911 322170 0911 322170 BEZPLATNĚ , 044 5524804 044 5524804 BEZPLATNĚ

Email: vojenske.skoly.toma@stonline.sk

Zaujalo vás to? Zdieľajte: