Kurz matematiky na prijímacie skúšky pre uchádzačov o štúdium

Kurz matematiky na prijímacie skúšky pre uchádzačov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši v šk. r. 2014/15.

V termíne od 9. do 13. decembra 2013 sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši v poradí už 4.turnus kurzu matematiky na prijímacie skúšky, ktorého sa môžu zúčastniť záujemci o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika. Kurz zabezpečujú a organizujú Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vojenské školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

Je možné sa prihlásiť a to telefonicky na č. 0905 622170, 0911 622170. Prichoď účastníkov do L.Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10.00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice na ubytovňu, vydane raňajky a zahájená vyuka. Vyuka bude prebiehať denne v dobe od 10.00 do 18.00 hodiny. Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie, stravovanie, študijné materiály. Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, veci pre športovanie, osobne doklady, peniaze pre úhradu kurzu. V prípade účasti požadujeme telefonicky nahlásiť predpokladaný čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v L.Mikuláši (z dôvodu zabezpečenia odvozu). Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v skole, ktorú navštevujú. Prípravné kurzy budú pokračovať opakovane aj v ďalších termínoch. Súčasťou kurzu je aj poskytnutie bližších informácií týkajúcich sa lekárskeho vyšetrenia, psychodiagnostických testov, previerky fyzickej zdatnosti a podávania prihlášok na štúdium. Forma prevedenia je individuálna, to znamená, že sa každému študentovi venujeme osobne, čo však zároveň limituje počet účastníkov v jednom turnuse. Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši alebo nám zatelefonujú na čísla: 0905 622170, 0911 622170, Osobnú návštevu treba predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10.00 do 24.00 hodín a to aj v sobotu a v nedeľu.

Za informačné, poradenské a konzultačné služby pre vojenské školy: pplk. v. v. Ing. Emil Toma

Informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti vojenského školstva a vzdelávania,

pplk.v.v.Ing. Emil Toma, Nábrežie 1734/25, 031 01 Liptovský Mikuláš,IČO: 35162708, DIČ: 440217774

Tel.: 0905 622170, 0911 322170, 044 5524804

Email: vojenske.skoly.toma@stonline.sk

Zaujalo vás to? Zdieľajte: