KUPUJME SLOVENSKÉ VÝROBKY

 16. október je

„NÁRODNÝM DŇOM PODPORY EKONOMIKY kupujme slovenskéSLOVENSKA“.

Pýtajme, kupujme a objednávajme si domáce – slovenské výrobky, čím podporíme zamestnanosť a prispejeme k zvýšeniu úrovne školstva, zdravotníctva, infraštruktúry, dopravy, ako aj celkovej životnej úrovne nás všetkých.
PRIDAJTE SA AJ VY !

Zaujalo vás to? Zdieľajte: