Koncesionárske poplatky – oznam

JDS logoOtázka na RTVS bola:

Dobrý deň.
Som držiteľkou ZŤP, do konca roka 2012 som bola oslobodená od povinnosti platiť úhradu za služby RTVS. Podľa § 12 ods. 3 Zákona 340/2012 sme povinní túto skutočnosť oznámiť a preukázať do 31.3.2013.
Toto je treba oznámiť na pobočke Slovenskej pošty alebo listom na RTVS, Mlynská dolina, 84545 Bratislava?
Existuje k tomu nejaké univerzálne tlačivo „Oznámenie“ a čo je potrebné k oznámeniu okrem kópie preukazu ZŤP doložiť?

Z RTVS mi došla odpoveď:

Dobrý deň,

tlačivo na oznámenie, že v domácnosti žije osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nie je. Stačí ak nám odberateľ el. energie zašle krátky list, v ktorom nám oznámi, že žije v domácnosti s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Ku listu je potrebné pripojiť fotokópiu ZŤP preukazu alebo fotokópiu posudku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (s viditeľným dátumom platnosti). Ak sa na doklade ZŤP nezhoduje adresa s adresou odberného miesta, ktorú žiadate oslobodiť od poplatku za rozhlas a televíziu, je potrebné priložiť ku listu a dokladu o ZŤP aj fotokópiu dokladu o trvalom pobyte osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Potrebné doklady nám môžete zaslať e-mailom na adresu uhrady@rtvs.sk, faxom na číslo 02/3250 5222 alebo poštou na adresu RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

Prajeme príjemný deň, s pozdravom

RTVS, s.r.o.
Rozhlasová a televízna spoločnosť
Staré Grunty 2
841 04 Bratislava

Oznam pre dochodcov a ZTP

Zaujalo vás to? Zdieľajte: