Kompostovisko – prevádzkové hodiny

Obecné kompostovisko sa nachádza nad  futbalovým ihriskom v Olši.

Sú tam zriadené tri boxy  do ktorých je možné ukladať odpad zo záhrad – trávu, lísie. Tieto biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad si občania  vyvážajú  sami.

Kľúče do kompostoviska sú k dizpozícií na obecnom úrade v pracovných dňoch

Pondelok od 700 do 1630

Utorok od 700 do 1530

Streda od 700 do 1530

Štvrtok od 700 do 1200

Piatok od 700 do 1530

Odpady z orezu drevín – konáre – je potrebné skrátiť na dĺžku max. 2 m a nahlásiť na telefónne číslo 0902 906 712 (p. Vojtek)

Bližšie informácie na mob. 0902 906 712 (p. Vojtek)

Zaujalo vás to? Zdieľajte: