INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ ZDRUŽENÍM MIEST A OBCÍ SLOVENSKA V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

Informácie zo dňa 4.6.2020

Sociálne  
Plán uvoľňovania opatrení v zariadeniach sociálnych služieb platí od 3. júna 2020. MPSVR SR reaguje na  znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením Covid-19.  Uvoľňovanie opatrení bude prebiehať v štyroch fáz so začiatkom od 3. júna 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/plan-uvolnovania-opatreni-v-zariadeniach-socialnych-sluzieb-plati-od-3-6-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Úrad verejného zdravotníctva
Nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva s platnosťou od 03. júna 2020. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – zverejnil 4. fázu opatrení pri ohrození verejného zdravia  pre prevádzky s platnosťou od 03. júna 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenia-uradu-verejneho-zdravotnictva-s-platnostou-od-03-06-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Dávame do pozornosti webovú stránku EÚ „Kútik na vzdelávanie“ ako inšpiráciu pre dištančné vzdelávanie, vzdelávanie v domácom prostredí a trávenie voľného času v školských zariadeniach a v domácom prostredí. Viac TU https://www.zmos.sk/europsky-kutik-na-vzdelavanie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie zo dňa 2.6.2020

Sociálne
Oznámenie k pripravovanému uvoľňovaniu opatrení v zariadeniach sociálnych služieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zriadilo koncepčnú pracovnú skupinu, ktorá pripravila podklady týkajúce sa postupného uvoľňovania opatrení v zariadeniach sociálnych služieb, jej členmi sú aj zástupcovia ZMOS. Pôjde o viaceré usmernenia, ktoré vypracoval odbor sociálnych služieb s odborom krízového manažmentu a bezpečnosti.  Ich zavedenie do praxe je podmienené schválením  hlavným hygienikom. Viac TU https://www.zmos.sk/oznamenie-k-pripravovanemu-uvolnovaniu-opatreni-v-zariadeniach-socialnych-sluzieb–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Cesta do života na TA3 sa venovala charitatívnej zbierke pre malé obce. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger a generálny riaditeľ TA3 pre externé vzťahy Igor Čekirda v televíznej relácii Cesta do života bilancovali spoluprácu pri verejnej zbierke na pomoc malým obciam počas COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/cesta-do-zivota-na-ta3-sa-venovala-charitativnej-zbierke-pre-male-obce–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie zo dňa 1.6.2020

Školstvo
Diétne stravovanie v zariadeniach školského stravovania
. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v piatok 29. mája 2020, podľa § 140 ods. 13 a § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. mája 2020 mení rozhodnutie č. 2020/11506:1-A2110 z 18. mája 2020 a umožňuje tým diétne stravovanie v zariadeniach školského stravovania s účinnosťou od 1. júna 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/dietne-stravovanie-v-zariadeniach-skolskeho-stravovania–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácia k ZUŠ. V súlade s Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva povoľuje ministerstvo školstva s účinnosťou od 1. 6. 2020 prezenčnú výučbu individuálnych hodín s jedným žiakom na základných umeleckých školách. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-k-zus-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktuálne podmienky a možností vstupu do cezhraničných krajín. Pravidlá a podmienky vycestovania do cezhraničných krajín sa pomaly uvoľňujú, pocítia ich najmä obyvatelia cezhraničných miest a obcí cestujúci do cezhraničia za rodinou alebo prácou. Prehľad podmienok do susedných krajín nájdete TU https://www.zmos.sk/aktualne-podmienky-a-moznosti-vstupu-do-cezhranicnych-krajin-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zaujalo vás to? Zdieľajte: