Informácie poskytované Združením miest a obcí Slovenska v súvislosti s ochorením COVID-19

Informácie zo dňa 20.5.2020

Legislatíva
Komentár ku krízovej legislatíve v pôsobnosti samosprávy v SR.
V súčasnom náročnom období sa javí potreba kompletizácie prehľadu právnej regulácie krízových situácií pre potreby zamestnancov samosprávy a ďalších záujemcov o túto problematiku. Prehľad vybraných právnych predpisov krízovej legislatívy, upravujúcich predovšetkým postavenie samosprávy vypracoval prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD., člen Ekonomickej rady expertov ZMOS. Materiál je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/komentar-ku-krizovej-legislative-v-posobnosti-samospravy-v-sr–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vydal rozhodnutie v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020, ktorým a)  obnovuje prevádzku centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva, b)  obnovuje prevádzku zariadení školského stravovania v rozsahu a za podmienok uvedených v opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020. Jeho ďalšie usmernenie sa týka sa týka školského stravovania, na základe ktorého si napríklad môžu zriaďovatelia uplatniť náklady za škodu na skladových zásobách potravín, ktoré vznikli v dôsledku zatvorenia materských škôl alebo základných škôl. Viac TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Úrad verejného zdravotníctva
Aktuálne opatrenia ÚVZ. Úrad verejného zdravotníctva SR  v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike vydal s účinnosťou od 20. mája 2020 nasledovné opatrenia. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualne-opatrenia-uvz-sr–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie zo dňa 19.5.2020

Úrad verejného zdravotníctva
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3353/2020 z 15.5. Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3992/2020 z 15. mája 2020 sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 18. mája 2020 (v pondelok) od 7.00h. vstúpia na územie SR, izolácia v zariadeniach určených štátom. Viac TU https://www.zmos.sk/opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-c-olp-3353-2020-z-15-5-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zmiernenie karanténnych opatrení od pondelka 18.05.2020. Úrad verejného zdravotníctva postupne zmierňuje svoje opatrenia. Termín účinnosti nového opatrenia je od 18. mája 2020 od 7:00 do odvolania. Ide o výnimky z povinnosti izolácie (štátnej, domácej). Viac TU https://www.zmos.sk/zmiernenie-karantennych-opatreni-od-pondelka-18-05-2020–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v pondelok 18. 5. 2020 zverejnil informáciu, že s účinnosťou od 1. júna 2020 sa otvára prevádzky materských škôl a prvého stupňa a piateho ročníka základných škôl. Viac TU https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol

Sociálne
Postupy a formy pomoci a podpory seniorom v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia nákazy vírusom COVID-19. Odporúčania a formy pomoci sa týkajú skupín seniorov: v pobytovom zariadení sociálnych služieb, v domácom prostredí, odkázaní na pomoc inej osoby, opatrovaní neformálne rodinnými príslušníkmi, v domácom prostredí, odkázaní na pomoc inej osoby, opatrovaní formalizovanou opatrovateľskou službou, osamelých seniorov v ich domácom prostredí. Viac TU https://www.zmos.sk/postupy-a-formy-pomoci-a-podpory-seniorom-v-suvislosti-so-zvysenym-rizikom-sirenia-nakazy-virusom-covid-19-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zahraničie
Inšpirujme sa ďalšími skúsenosťami zo zahraničia. Viac TU https://www.zmos.sk/inspirujme-sa-dalsimi-skusenostami-zo-zahranicia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie zo dňa 18.5.2020

Školstvo  
Prehľad otvárania materských a základných škôl v Európe. Na Slovensku sa  aktuálne diskutuje o termíne otvárania a spôsobu prevádzky materských a základných škôl do konca aktuálneho školského roka. Združenie miest a obcí Slovenska spracovalo a ponúka prehľad otvárania materských a základných škôl vo vybraných krajinách Európy. Viac TU https://www.zmos.sk/prehlad-otvarania-materskych-a-zakladnych-skol-v-europe–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Parlament
Zmeny zákonov na aktuálnej parlamentnej schôdzi
. Národná rada Slovenskej republiky v uplynulých dňoch na svojej 7. schôdzi, počas rokovaní od 12. do 15. mája prerokovala niekoľko zákonov, ktoré sa dotýkajú činnosti miestnej územnej samosprávy. Viac TU https://www.zmos.sk/zmeny-zakonov-na-aktualnej-parlamentnej-schodzi–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zaujalo vás to? Zdieľajte: