Informácie poskytované Združením miest a obcí Slovenska v súvislosti s ochorením COVID-19

Informácie zo dňa 30.4.2020

Daňovej prognózy, ktorú zverejnil Inštitút finančnej politiky minulý týždeň vo štvrtok, sa predpokladá prepad výnosu DPFO pre rok 2020 v porovnaní so schváleným rozpočtom miest a obcí pre rok 2020 na úrovni necelých 7%, čo predstavuje cca 153 532 tis. eur za celú miestnu územnú samosprávu. Predpokladaný výnos DPFO podľa aprílovej daňovej prognózy pre rok 2020 nie je zatiaľ premietnutý do rozpočtov jednotlivých miest a obcí. Ďalšia daňová prognóza by mala byť podľa informácií z MF SR vypracovaná v júni 2020.

Novela zákona o sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID 19 je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-socialnych-sluzbach-v-suvislosti-s-ochorenim-covid-19–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Usmernenia pre poskytovateľov sociálnych služieb týkajúce sa finančných príspevkov z MPSVR SR sú k dispozícii TU https://www.zmos.sk/usmernenia-pre-poskytovatelov-socialnych-sluzieb-tykajuce-sa-financnych-prispevkov-z-mpsvr-sr–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb – prijímanie klientov. MPSVR SR vydalo usmernenie  pre prijímanie fyzických osôb do vybraných verejných alebo neverejných zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-pre-poskytovatelov-socialnych-sluzieb-prijimanie-klientov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Dotácie na stravu.
Vláda SR na svojom rokovaní 28.4.2020 schválila svoje nariadenie „o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19“. Viac TU https://www.zmos.sk/dotacie-na-stravu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Dotácia pre materské školy. Vláda SR na svojom zasadnutí 28.4.2020 schválila materiál „Návrh opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandémiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov“. Viac TU https://www.zmos.sk/dotacia-pre-materske-skoly-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo 28. apríla 2020 Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Súčasťou usmernenia je aj materiál Štátneho pedagogického ústavu s názvom „Obsah vzdelávania v ZŠ počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách“. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-k-obsahu-a-organizacii-vzdelavania-ziakov-zakladnych-skol-pocas-mimoriadneho-prerusenia-skolskeho-vyucovania-v-skolach-v-skolskom-roku-201/mid/405616/.html#m_405616

Potraviny na vidieku
Dostupné potraviny na vidieku by mali byť samozrejmosťou.
Dostupnosť všetkých potravín na vidieku nie je ani v súčasnosti samozrejmosťou. Podľa prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) z konca minulého roka nemá 52 percent malých obcí predajňu potravín. V spomínanom prieskume viac ako 65 percent starostov konštatovalo, že dostupnosť potravín by mala byť službou vo verejnom záujme. Prezident Zväzu obchodu (ZO) SR Martin Katriak si myslí, že situácia sa oproti minulosti diametrálne zmenila, a to k horšiemu. V relácii Samospráva tu a teraz v televízii Tablet.TV konštatoval, že je to hanba, a preto je potrebné urobiť všetko, aby nastala náprava a potraviny boli dostupné aj v tých najmenších obciach. Nepredpokladá však, že túto situáciu by chceli riešiť veľké nadnárodné reťazce. Viac TU https://www.zmos.sk/samosprava-tu-a-teraz.html

Informácie zo dňa 29.4.2020

Združenie miest a obcí Slovenska v ostatnom období intenzívne komunikovalo s rezortom školstva. Vláda SR včera rozhodla o finančnej pomoci pre materské školy. O rozpise finančných prostriedkov budeme informovať v momente, keď bude publikovaný rezortom školstva. Viac TU https://www.zmos.sk/b-grohling-na-pomoc-pre-materske-skoly-vyclenili-90-mil-eur–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) vydala usmernenie týkajúce sa postupného návratu do práce po koronavírusovej pandémii. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-eu-pre-bezpecny-navrat-na-pracovisko-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie zo dňa 27.4.2020

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport nájdete TU https://www.zmos.sk/usmernenie-vo-veci-prevadzky-vonkajsich-sportovisk-pre-bezkontaktny-sport-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Bezpečný zber odpadu na komunálnej úrovni v zahraničí je prehľad, ktorý je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/bezpecny-zber-odpadu-na-komunalnej-urovni-v-zahranicii-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Združenie miest a obcí Slovenska spolu s Nadáciou televízie TA3 má za sebou prvý mesiac verejnej zbierky a pomoci malým obciam. Viac TU https://www.zmos.sk/mesiac-solidarity-divaci-ta3-pomohli-mnohym-seniorom–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zaujalo vás to? Zdieľajte: