HotSpot v Margecanoch

Počas ETM /Európsky týždeň mobility/ v Margecanoch sa obec prezentovala aj skúšobným spustením tzv. „HotSpotu“, teda voľného prístupu k sieti Internet v priestoroch pred obecným úradom (oddychová, parková zóna, okolie fontány, parkovisko až k detskému ihrisku ). Vysielač je umiestnený na budove Obecného úradu v Margecanoch (dostupný z každého miesta, odkiaľ je na strechu úradu priama viditeľnosť v okruhu asi 500m).

SSID HotSpotu je : HotSpot_Margecany. Po prihlásení k tejto sieti môže užívateľ začať pracovať na internete. HotSpot bol spustený do ostrej prevádzky v nedeľu 16. 10. 2011. Postup pre prihlásenie …

Ako prvá sa mu otvorí stránka HotSpotu kde nájde stručné základné informácie a po kliknutí na odkaz „Pre voľné pripojenie k HotSpotu klikni tu“, sa používateľovi spustí internet. Dĺžka pripojenia je limitovaná časovým intervalom 1 hodiny. Po tomto intervale je užívateľovi prístup na sieť internetu mimo povolených stránok (momentálne len www.margecany.sk) počas nasledujúcej hodiny zakázaný. Po jej uplynutí môže užívateľ opäť používať internet 1 hodinu.

Maximálna rýchlosť pripojenia do siete internet, ktorú môžu užívatelia dosiahnuť je 2/0,5 Mbps (download/upload), pri pripojení viacerých užívateľov sa rýchlosť prirodzene agreguje medzi nich.

HotSpot je prístupný 24 hodín denne 7 dni v týždni.

Mgr. Marcel Hudák, odborný pedagogický zamestnanec ŠÚ

Zaujalo vás to? Zdieľajte: