Európsky týždeň mobility 2012

Počas Európskeho týždňa mobility obec Margecany zorganizuje dve podujatia na podporu tohto projektu.

21. 9. 2012 – V meste bez môjho auta /uzavretie časti Školskej ulice určenej pre aktivity miestnej ZŠ s MŠ venované tomuto projektu/ a Margecianska inline hodinovka /trasa: časť obce ,,Počkaj,, – R. H./,

Príliš mnoho Európanov sa na dlhé cesty vyberá autom, ale čo je viac znepokojúce, že aj na kratšie trasy.  Stáva sa to vážnym problémom z viacerých z príčin: viac jázd znamená viac nehôd na cestách a viac znečistené ovzdušie. A čo je horšie, auto prispieva k emisii oxida uhoľnatého a uhličitého do ovdzušia a prispieva k zhoršovaniu globálnej klímy a samozrejme čerpá neobnoviteľné zdroje energie. Alternatívna mobilita je jednou z odpovedí na riešenie týchto problémov a preto sa stala témou kampane „Európskeho týždňa mobility“ pre rok 2011.

V čase od 16. do 22. septembra sa každoročne koná „Týždeň mobility“ – príležitosť pre samosprávy Európy zúčastniť sa najväčšieho a najrozšírenejšieho podujatia udržateľnej mobility. 

Každý rok sa kampaň zaoberá inou témou viažúcou sa k udržateľnej mobilite. Tohtoročná téma “pohyb správnym smerom” sa sústreďuje na plánovanie udržateľnej mestskej mobility.

Hlavný cieľ projektu

Európsky týždeň mobility (ETM) sa začal v nedeľu 16. septembra 2012 a vyvrcholí ,,Dňom bez áut.“

Samosprávy v roku 2012 sú vyzvané zorganizovať v rámci podujatia Európskeho týždňa mobility pre svojich občanov vhodné aktivity ako aj podporiť primerané stále opatrenia, ktoré im umožnia zlepšiť udržateľnejšie formy dopravy a zaviesť energeticky účinnejšie systémy dopravy.

Viac informácií o ETM nájdete na: http://tyzdenmobility.sk/,http://www.mobilityweek.eu/

Zaujalo vás to? Zdieľajte: