Európsky týždeň mobility

Európsky týždeň mobility je kampaň zvyšujúca dopravné uvedomenie zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o využívaní verejnej dopravy, bicykla a pešej chôdze pre potreby mobility a na povzbudenie miest a samospráv Európy podporovať tieto spôsoby dopravy a investovať do novej nevyhnutnej podpornej infraštruktúry.
V čase od 16. do 22. septembra sa každoročne koná „Týždeň mobility“ – príležitosť pre samosprávy Európy zúčastniť sa najväčšieho a najrozšírenejšieho podujatia udržateľnej mobility. Témou tohtoročného Európskeho týždňa mobility je: Travel Smarter, Live Better – Cestovať jednoduchšie, žiť lepšie. Do ETM sa každoročne zapájajú desiatky európskych miest a milióny obyvateľov.

Hlavný cieľ projektu

Zvýšiť kvalitu prírodného a urbanizovaného prostredia a tým prispieť k zvýšeniu kvality života obyvateľov cieľových regiónov. Jubilejný 10. ročník celoeurópskej iniciatívy Európsky týždeň mobility (ETM), ktorej tohtoročnou témou je Alternatívna doprava sa začne vo štvrtok 16. septembra 2011 a vyvrcholí ,,Dňom bez áut.“ Do minuloročného 9. ročníka tejto iniciatívy sa zapojilo rekordných 2 221 európskych miest a obcí zo 42 krajín, t.j. vyše 221 miliónov ľudí.

Tohtoročný predpoklad účastníkov je ešte ambicióznejší:

  • využívať viac alternatívnych foriem dopravy a cestovania voči súkromným autám
  • zvyšovanie uvedomenia a informovanie obyvateľov o čo ide vo sfére organizovania    dlhodobej mobility v mestách a obciach
  • poukázať na riziká pochádzajúce zo znečisťovania dopravou, ukázať mestá v inom svetle vďaka zamedzeniu prístupu motorizovanej dopravy do vymedzených zón

Samosprávy v roku 2011 sú vyzvané zorganizovať v rámci podujatia Európskeho týždňa mobility pre svojich občanov vhodné aktivity ako aj podporiť primerané stále opatrenia, ktoré im umožnia zlepšiť udržateľnejšie formy dopravy a zaviesť energeticky účinnejšie systémy dopravy.

Počas Európskeho týždňa mobility obec Margecany zorganizuje dve podujatia na podporu tohto projektu.

18. 9.2011 – Margecianska inline hodinovka /trasa: časť obce ,,Počkaj,, – R. H./, bližšie info v propozíciách

22.9.2011 – V meste bez môjho auta /uzavretie časti Školskej ulice určenej pre aktivity miestnej ZŠ s MŠ venované tomuto projektu/, bližšie info v harmonograme akcií

Viac informácií o ETM nájdete na: http://tyzdenmobility.sk/, http://www.mobilityweek.eu/

Zaujalo vás to? Zdieľajte: