Dôležité upozornenie

Regionálna veterinárna potravinová správa Spišská Nová Ves Vám oznamuje, že celý okres Gelnica bol zaradený do PART II. – infikovaná oblasť afrického moru ošípaných, v súvislosti s výskytom tejto nebezpečnej nákazy u voľne žijúcej diviačej zveri v okrese Gelnica. Poľovným revírom boli vydané opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického moru v populácii diviačej zveri v poľovnom revíri.

V prípade nálezu uhynutého diviaka nahláste udalosť poľovnému združeniu alebo Regionálnej veterinárnej potravinovej správe Spišská Nová Ves – úhynu sa nedotýkajte.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: