Objednávky

Zverejňovanie objednávok tovarov a služieb podľa zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Objednávky za 3. a 4. štvrťrok 2011

Číslo objednávky Dodávateľ Popis objednaného plnenia Dátum vyhotovenia objednávky Prílohy (klikni pre zobrazenie strany)
84 Pellettherm, s.r.o. Peletky s dopravou 4.11.2011 1
88 DD21, s.r.o. Notebook a multifunkčné zariadenie 10.11.2011 1
92 Sigma plus, s.r.o. Materiál- bezbariérova rampa 10.11.2011 1
98 Záhorák Daniel, Ing. Energetický certifikát budovy KD 16.11.2011 1

Objednávky za 2. štvrťrok 2011

Číslo objednávky Dodávateľ Popis objednaného plnenia Dátum vyhotovenia objednávky Prílohy (klikni pre zobrazenie strany)
30 Jana Pisková Tlač Hlásnika 1/2011 11. 4. 2011 1
31 Slebodník Jozef- Servis plyn Oprava plynového kotla v BD Jarná 57 20. 4. 2011 1
37 Vladimír Hazes Rezivo – KD 2. 5. 2011 1

Objednávky za 1. štvrťrok 2011

Číslo objednávky
Popis objednaného plnenia
Prílohy (klikni pre zobrazenie strany)
1 Materiál 1
2 Kancelárske potreby 1
3 Aktualizácia znaleckého posudku 1
4 Materiál 1
5 Ceny do tomboly 1
6 Tlačivá 1
7 Materiál 1
8 Propagačný materiál 1
9 Betonárska oceľ 1
10 Spotrebný materiál 1
11 Spotrebný materiál 1
12 Kancelárske potreby 1
13 Elektroinštalačný materiál 1
14 Reprezentačné predmety 1
15 Pracovné odevy 1
16 Štočok 4991 pre DHZ 1
17 Gravírovanie pečate 1
18 Drevo- žrde ihličnaté 161 1
19 Kancelársky papier 1
20 Oprava tlačiarne Samsung CLP 510 1
21 Montáž elektronického zabezpečovacieho zariadenia 1
22 Ing. Novota- elektromateriál 1
23 Symboly /erb, štátny znak/ 1
24 Oprava tlačiarne Lexmark T420, tonery 1
25 Oprava plavákového zariadenia a elaktro- prívodu čerpadla 1
26 Pracovné prostriedky 1
27 Reprodukčné práce PD na stavbu: 9 b.j. Školská 2 Margecany 1
28 Vyhotovenie PD- Projekt zateplenia a energetický audit Požiarnej zbrojnice 1
29 Prečistenie kanalizácie pri KD 1

oficiálna stránka obce