Faktúry

Zverejňovanie faktúr za tovary a služby podľa zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a  dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry za 4. štvrťrok 2011

Číslo faktúry Dodávateľ Popis fakturovaného plnenia Dátum splatnosti Prílohy (klikni pre zobrazenie strany)
272/2011 Bohumil Kaman Reedícia kroniky obce 15.10.2011 1
278/2011 Brantner, s.r.o. Vývoz TDO 9/2011 15.10.2011 1
303/2011 VSE, a.s. Dodávka elektriny 9-11/2011 8.11.2011 1
306/2011 František Jánoš, DREVOVÝROBA Prístavba KD- individuálne potreby 14.11.2011 1
310/2011 SPP, a.s. Dodávka plynu 15.11.2011 1
312/2011 Bohumil Kaman Reedícia kroniky obce 15.11.2011 1
315/2011 Brantner, s.r.o. Kontajnery, jesenné upratovanie 14.11.2011 1
318/2011 EXIM alarm s.r.o. Kamerový systém 18.11.2011 1
319/2011 Marko Basala Kultúrny dom- IPO- okná a dvere 25.11.2011 1
326/2011 Brantner s.r.o. Vývoz KO 10/2011 17.11.2011 1
331/3011 Sigma plus, s.r.o. Materiál- bezbariérová rampa 9.12.2011 1
336/2011 SPP, a.s. Dodávka plynu 1.12.2011-18.1.2012 15.12.2011 1
340/2011 Pellettherm, s.r.o. Drevené peletky 6.12.2011 1
348/2011 Brantner s.r.o. Vývoz KO 11/2011 16.12.2011 1
350/2011 EXIM alarm, s.r.o. Kamerový systém 14.12.2011 1
353/2011 Ing. Daniel Záhorák Energetický certifikát KD 16.12.2011 1

Faktúry za 3. štvrťrok 2011

Číslo faktúry Dodávateľ Popis fakturovaného plnenia Dátum splatnosti Prílohy (klikni pre zobrazenie strany)
188/2011 SPP, a.s. Dodávka plynu 7/2011 15.7.2011 1
196/2011 Brantner, s.r.o. Vývoz TDO 6/2011 17.7.2011 1
218/2011 VSE Dodávka elektriny 6-8 2011 8.8.2011 1
222/2011 SPP a.s. Dodávka plynu 8/2011 19.8.2011 1
227/2011 Brantner, s.r.o. Vývoz TDO 7/2011 15.8.2011 1
248/2011 SPP, a.s. Dodávka plynu 9/2011 16.9.2011 1
252/2011 Váhostav-SK, a.s. Zmena palivovej základne v prospech biomasy 18.12.2011 1
253/2011 Vladimír Končík Stavebný dozor- Biomasa 19.12.2011 1
256/2011 Brantner, s.r.o. Vývoz TDO 8/2011 16.9.2011 1

Faktúry za 2. štvrťrok 2011

Číslo faktúry Dodávateľ Popis fakturovaného plnenia Dátum splatnosti Prílohy (klikni pre zobrazenie strany)
83/2011 Dalkia Vyúčtovanie tepla 2010- OcÚ 6. 4. 2011 1
84/2011 Dalkia Vyúčtovanie tepla 2010- MŠ 6. 4. 2011 1
85/2011 SOZA Poplatok-kino 13. 4. 2011 1
86/2011 VEOLIA- PVPS Stočné- Olše 74 14. 4. 2011 1
87/2011 VEOLIA- PVPS Stočné- Olše 75 14. 4. 2011 1
88/2011 VEOLIA- PVPS Stočné- OcÚ 14. 4. 2011 1
89/2011 VEOLIA- PVPS Stočné- MŠ 14. 4. 2011 1
90/2011 VEOLIA- PVPS Stočné- Jarná 57 14. 4. 2011 1
91/2011 T – Mobile Telefóny 3/2011 18. 4. 2011 1
92/2011 ZŠ s MŠ Margecany Strava 3/2011 15. 4. 2011 1
93/2011 OVO-MONT spol.s r. o. Regenerácia sídla Margecany (stavebné práce) 4. 7. 2011 1
94/2011 A.P.H. ateliér, s.r.o. Autor. dozor- Regener. sídla 6. 7. 2011 1
95/2011 Vladimír Končík Stavebný dozor- Regener. sídla 5. 7. 2011 1
96/2011 Grem Tech s.r.o. Exter. manaž.- Regener. sídla 6. 7. 2011 1
97/2011 Grem Tech s.r.o. Exter. manaž. -Regener. sídla 6. 7. 2011 1
98/2011 Brantner Krompachy Vývoz TDO 3/2011 16. 4. 2011 1
99/2011 Dalkia Dalkia- teplo 3/2011 22. 4. 2011 1
100/2011 T- Com T- Com_internet 17. 4. 2011 1
101/2011 Slovenská pošta a.s. Predplatné_Záhradkár 22. 12. 2010 1
102/2011 SPP a.s. Dodávka plynu 15. 4. 2011 1
103/2011 Veolia Prečistenie kanalizácie 26. 4. 2011 1
104/2011 Veolia Vodné, stočné- Partizánska 30 27. 4. 2011 1
105/2011 Veolia Vodné, stočné- Obchodná 6 27. 4. 2011 1
106/2011 Veolia Vodné, stočné- Školská 2 27. 4. 2011 1
107/2011 Veolia Vodné, stočné- OcÚ 27. 4. 2011 1
108/2011 Veolia Vodné, stočné- Jarná 57 27. 4. 2011 1
109/2011 Veolia Vodné, stočné- Olše 57 28. 4. 2011 1
110/2011 Veolia Vodné, stočné- Olše 74 28. 4. 2011 1
111/2011 Proreal Projekt zateplenia a audit PO 26. 4. 2011 1
112/2011 Brantner Nova s.r.o. Odpis nádob 3/2011 25. 4. 2011 1
113/2011 Orange Telefón 30. 4. 2011 1
114/2011 Orange Telefón- OcÚ 30. 4. 2011 1
115/2011 Erika Pisková Dodávka veľkoplošnej tabule- BIOMASA 29. 4. 2011 1
116/2011 Jana Pisková Hlásnik 1/2011_tlač 1. 5. 2011 1
117/2011 Mapox s.r.o. Termonádoba- dobrovoľnícke služby 7. 5. 2011 1
118/2011 OVO-MONTspol. s r. o. Dobropis- stav. práce- Regenerácia 11. 5. 2011 1
119/2011 ZŠ s MŠ Margecany ZŠ- strava 4/2011 16. 5. 2011 1
120/2011 SPP, a. s. Dodávka plynu 5/2011 16. 5. 2011 1
121/2011 Slebodník Jozef – Servis plyn Oprava kotla, Jarná 57 11. 5. 2011 1
122/2011 Spitz Rastislav Polohopisné zameranie Bystrého potoka 14. 5. 2011 1
123/2011 VSE, a. s. Dodávka elektriny 3-5/2011 9. 5. 2011 1
130/2011 Brantner Krompachy, s. r. o. Vývoz kontajnerov 13. 5. 2011 1
131/2011 Brantner Krompachy, s. r. o. Vývoz TDO  4/2011 19. 5. 2011 1
133/2011 Já-Ra, s. r. o. Klampiarske a pokrýv. práce- KD 23. 5. 2011 1
135/2011 Dalkia Teplo 4/2011 24. 5. 2011 1
136/2011 Vladimír Hazes Rezivo- KD 19. 5. 2011 1
148/2011 Váhostav-SK, a. s. Projekt_Biomasa 90 dní od doručenia KP 1
149/2011 Vladimír Končík Stavebný dozor, projekt_Biomasa 28. 8. 2011 1
150/2011 SPP, a. s. Dodávka plynu 6/2011 15. 6. 2011 1
158/2011 Brantner Krompachy, s. r. o. Vývoz TDO 16. 6. 2011 1
175/2011 OVO-MONT spol. s r.o. Regenerácia sídla – stavebné práce 19. 9. 2011 1
177/2011 Vladimír Končík Regenerácia sídla – stavebný dozor 21. 9. 2011 1
178/2011 Grem Tech s.r.o. Regenerácia – externý manažment 24. 9. 2011 1
179/2011 Grem Tech s.r.o. Regenerácia – externý manažment 30. 9. 2011 1
180/2011 Grem Tech s.r.o. Regenerácia – externý manažment 30. 9. 2011 1
182/2011 OVO-MONT spol. s r.o. Regenerácia – dobropis – stavebné práce 14. 7. 2011 1

Faktúry za 1. štvrťrok 2011

Číslo faktúry
Popis fakturovaného plnenia
Prílohy (klikni pre zobrazenie strany)
1/2011 Dodávka plynu 1
2/2011 Materiál – CHD 1
3/2011 Kancelárske potreby 1
4/2011 PVPS- vod. stoč., Jarná 57 1
5/2011 PVPS- vod. stoč., OcÚ 1
6/2011 PVPS- vod. stoč., Školská 2 1
7/2011 PVPS- vod. stoč., Obchodná 6 1
8/2011 PVPS- vod. stoč., Partizánska 30 1
9/2011 ŽSR- nájom pozemku 1
10/2011 ŽSR- prenájom pozemku 1
11/2011 ŽSR- prenájom pozemku 1
12/2011 Materiál- zasadačka 1
13/2011 IFOSOFT- program vybav. mzdy 1
14/2011 SPP- vyučt. fa /preplatok/ 1
15/2011 SPP- vyučtovacia fa /2010/ 1
16/2011 Ceny do tomboly 1
17/2011 Poplatky SOZA 1
18/2011 Tlačivá 1
19/2011 Materiál 1
20/2011 Publikácia 1
21/2011 MS Office pre NTB ŠÚ 1
22/2011 Propagačný materiál- Ples JDS 1

Číslo faktúry
Popis fakturovaného plnenia
Prílohy (klikni pre zobrazenie strany)
23/2011 SPP- dodávka plynu 1
24/2011 IFOSOFT- inštalácia update mzdy 1
25/2011 VSE- elektrina- zálohy 1
26/2011 T- Mobile_telefóny 1
27/2011 Calmit_posypový materiál 1
28/2011 T-Com_telefóny 1/2011 1
29/2011 Betonárska oceľ 1
30/2011 Hygienické potreby /sála/ 1
31/2011 Materiál OcÚ 1
32/2011 Kancelárske potreby 1
33/2011 Dalkia VS- dodávka tepelnej energie 1
34/2011 Preddavok za registračný poplatok súťaže 1
35/2011 T-Com_služby 1
36/2011 Aktualizácia znaleckého posudku č. 91/2010 1
37/2011 Odvoz KO 1
38/2011 Elektroinštalačný materiál 1
39/2011 ZŠ- strava 1
40/2011 Reprezentačné predmety 1
41/2011 PVPS- vodné a stočné Olše 74 1
42/2011
PVPS- vodné a stočné Olše 74
1
43/2011 PVPS- vodné a stočné Olše 75 1
44/2011 PVPS- vodné a stočné Olše 75 1
Číslo faktúry
Popis fakturovaného plnenia
Prílohy (klikni pre zobrazenie strany)
45/2011 Nájom VOK 1
46/2011 Pracovné odevy 1
47/2011 Štočok 4911 1
48/2011 Gravírovanie pečate- kliešte 1
49/2011 Registračný poplatok pre PC 03- oprava PC 1
50/2011 Orange, mesačný poplatok- starosta 1
51/2011 Mesačný poplatok- telefón OcÚ 1
52/2011 Obedy pre zamestnancov OcÚ 1
53/2011 SPP- dodávka plynu 1
54/2011 Drevo- ihličnaté žrde 161 1
55/2011 T- Mobile /telefóny/ 1
56/2011 DD21- kancelársky papier 1
57/2011 DD21- oprava tlačiarne Samsung CLP 510 1
58/2011 Ifosoft- programové vybavenie- vyúčtovanie dane 1
59/2011 Brantner- vývoz kontajnera DEPO 1
60/2011 Brantner- vývoz KO 2/2011 1
61/2011 SA-TO- zabezpečovacie zariadenie- rozlíšenie 1
62/2011 Ing. Novota- materiál CHD 1
63/2011 T- Com_telefóny 2/2011 1
64/2011 T- Com_doména margecany.sk 1
65/2011 T- Com_internet 1
66/2011 Calmit- posypový materiál 1
67/2011 Olymp- erby a štátne znaky 1
68/2011 Dalkia_dodávka tepla 2/2011 1
69/2011 Ifosoft- programové vybavenie agendy OcÚ 1
70/2011 Ifosoft- update programov OcÚ 1
71/2011 Oprava tlačiarne 1
72/2011 Brantner Nova- nájom nádob VOK 1
73/2011 ZPPK- členský poplatok 2011 1
74/2011 Orange- telefón_starosta 1
75/2011 Orange- telefón_OcÚ 1
76/2011 Towercom- I.Q Markíza 1
77/2011 Mgr. A. Koňak- služby technika PO 1
78/2011 Reprodukčné práce PD na stavbu: 9 b. j. Školská 2 Margecany 1
79/2011 Jurisdat- časopis Škola 2011 1
80/2011 Sigma- plus, oprava čerpadla 1
81/2011 Brantner- vývoz kontajnerov 3/2011 1
82/2011 Sigma plus s r. o. – pracovné prostriedky 1

0

oficiálna stránka obce