Zákazky s NH

Zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Rozšírenie kapacity triedeného zberu KO v obci Margecany

Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
P. č.PopisPrílohaDátum zverejneniaDátum poslednej aktualizácie
1Výzva podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. (.pdf)Výzva na predloženie ponuky s prílohami22.09.202122.09.2021
2Podklady pre vypracovanie ponuky (.zip)Editovateľné prílohy výzvy22.09.202122.09.2021

Rekonštrukcia autobusovej zastávky - ul. Partizánska

Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
P. č.PopisPrílohaDátum zverejneniaDátum poslednej aktualizácie
1Výzva podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. vrátane príloh č. 2-5 (.pdf)Výzva na predloženie ponuky09.12.202009.12.2020
2Príloha č. 2 Projektová dokumentácia stavby v PDF (.zip)PD stavby09.12.2020 09.12.2020
3Príloha č. 7 Situácia záujmového územia (.jpg)09.12.202009.12.2020
4Podklady pre vypracovanie ponuky (.zip)Editovateľné podklady09.12.202009.12.2020

IBV pod Horou, splašková kanalizácia - 1. etapa

Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
P. č.PopisPrílohaDátum zverejneniaDátum poslednej aktualizácie
1Výzva podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. (.pdf) vrátane príloh č. 2-5Výzva na predloženie ponuky12.02.202112.02.2021
2Príloha č. 6 Projektová dokumentácia stavby v PDF (.zip)Príloha č. 6 - projektová dokumentácia12.02.202112.02.2021
3Podklady pre vypracovanie ponuky (.zip)Editovateľné podklady12.02.202112.02.2021

REKONŠTRUKCIA LÁVKY PRE PEŠÍCH A CYKLISTOV CEZ VODNÚ NÁDRŽ RUŽÍN SO 01 – LÁVKA A SCHODISKÁ

Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
P. č.PopisPrílohaDátum zverejneniaDátum poslednej aktualizácie
1Výzva podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. vrátane príloh č. 1-7 mimo PD (.pdf)Výzva na predkladanie ponúk - Lávka a schodiská29.07.202029.07.2020
2Projektová dokumentáciaProjektová dokumentácia Lávka a schodiská29.07.2020 29.07.2020
3Podklady pre vypracovanie ponuky - editovateľné (.zip)Súťažné podklady editovateľné29.07.202029.07.2020

Most cez miestny potok v obci Margecany

Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (stavebné práce)
P. č.PopisPrílohaDátum zverejneniaDátum poslednej aktualizácie
1Výzva podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. vrátane príloh 1-5, 7-9 (.pdf)Výzva na predkladanie ponúk - zákazka Most cez miestny potok Margecany03.07.202003.07.2020
2Príloha č. 6 - Projektová dokumentáciaPríloha č. 6 - Projektová dokumentácia03.07.202003.07.2020
3Podklady pre vypracovanie ponuky - editovateľné (.zip)Súťažné podklady - Most cez miestny potok - editovateľné03.07.202003.07.2020

Regenerácia vnútrobloku Margecany (2020) - stavebné práce

Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
P. č.PopisPrílohaDátum zverejneniaDátum poslednej aktualizácie
1Výzva na predloženie ponukyVýzva na predkladanie ponúk vrátane príloh22.05.202022.05.2020
2Podklady pre vypracovanie ponuky - editovateľnéPodklady pre vypracovanie ponuky22.05.202022.05.2020

Rozšírenie kapacity ZŠ Margecany - vytvorenie odborných učební

Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
P. č.PopisPrílohaDátum zverejnenieDátum poslednej aktualizácie
0Výzva podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. (.pdf)Výzva na predkladanie ponúk24.04.202024.04.2020
1Projektová dokumentácia (.zip)Projektová dokumentácia24.04.202024.04.2020
2Výkaz výmer (.pdf)Výkaz výmer

02b-VV-chodba-ASR
24.04.202024.04.2020
3Návrh na plnenie kritéria - vzor (.pdf)Návrh na plnenie kritéria - vzor24.04.202024.04.2020
4Zoznam ekvivalentov (.pdf)Zoznam ekvivalentov - vzor24.04.202024.04.2020
5Návrh zmluvy o dielo - záväzné podmienky realizácie diela (.pdf)Návrh zmluvy o dielo24.04.202024.04.2020
6Vyhlásenie uchádzača - vzor (.pdf) Vyhlásenie uchádzača - vzor24.04.202024.04.2020
7Podklady pre vypracovanie ponuky - editovateľné (.zip)Editovateľné podklady24.04.202024.04.2020
8Vysvetlenie súťažných podkladov - hlasová signalizáciaVysvetlenie položky Hlasová signalizácia05.05.202005.05.2020

MARGECANY – MIESTNE KOMUNIKÁCIE, VODOVOD A KANALIZÁCIA PRE NOVÚ IBV, POD HOROU – SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA – 1. ETAPA – 1. ČASŤ

Výzva - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní - stavebné práce
P. č.PopisPrílohaDátum zverejnenieDátum poslednej aktualizácie
1VýzvaVýzva19.03.202019.03.2020
2Príloha č. 6Projektová dokumentácia19.03.202019.03.2020
3Editovateľné súťažné podkladyEditovateľné súťažné podklady19.03.202019.03.2020

Tribúna Margecany - stavebné úpravy

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
P. č.PopisPrílohaDátum zverejnenieDátum poslednej aktualizácie
1Výzva na predkladanie ponúkVýzva na predkladanie ponúk29.1.202029.1.2020
2Príloha č. 1 - Identifikačné údaje a návrh na plnenie kritéria - vzorIdentifikačné údaje a návrh na plnenie kritéria29.1.202029.1.2020
3Vzor zmluvy o dieloNávrh zmluvy o dielo - záväzné zmluvné podmienky29.1.202029.1.2020
4Situácia riešených priestorov29.1.202029.1.2020
5Výkaz výmerVýkaz výmer - Tribúna Margecany29.1.202029.1.2020
Zápisnica z vyhodnotenia ponúkZápisnica z vyhodnotenia ponuk11.2.202011.2.2020

Ihrisko s umelým povrchom, Objekt: 1 - Športový povrch ihriska a oplotenie - stavebné práce

Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
P. č.PopisPrílohaDátum zverejnenieDátum poslednej aktualizácie
0Výzva podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. (.pdf)Výzva na predloženie ponuky16.08.201916.08.2019
1Projektová dokumentácia (.zip)Projektová dokumentácia16.08.201916.08.2019
2Výkaz výmer (.pdf)IHRISKO S UMELÝM POVRCHOM PRI TJ MARGECANY [zadanie]16.08.201916.08.2019
3Návrh na plnenie kritéria - vzor (.pdf)Návrh na plnenie kritéria16.08.201916.08.2019
4Vyhlásenie uchádzača - vzor (.pdf)Vyhlásenie uchádzača16.08.201916.08.2019
5Návrh zmluvy o dielo - záväzné podmienky realizácie diela (.pdf)Návrh Zmluvy o dielo16.08.201916.08.2019
6Podklady pre vypracovanie ponuky - editovateľné (.zip)Editovateľné podklady na vypracovanie ponuky16.08.201916.08.2019

Zateplenie hasičskej zbrojnice - zmena stavby pred dokončením - stavebné práce

Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
P. č.PopisPrílohaDátum zverejnenieDátum poslednej aktualizácie
Výzva podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. Výzva na predloženie ponuky08.04.201908.04.2019
0Súťažné podkladySúťažné podklady HZ Margecany08.04.201908.04.2019
1Prílohy č. 1 - 4Príloha č. 1 až 4 k SP HZ Margecany08.04.201908.04.2019
2Príloha č. 5 - Zadanie - výkaz výmerHZ Margecany vykaz vymer08.04.201908.04.2019
3Príloha č. 6 - Návrh zmluvy o dieloNávrh Zmluvy o dielo08.04.201908.04.2019
4Príloha č. 7 - Projektová dokumentáciaProjektová dokumentácia (ZIP)08.04.201908.04.2019
5Podklady pre vypracovanie ponuky - editovateľnéEditovateľné podklady - HZ Margecany web08.04.201908.04.2019

Telocvičňa Margecany ZŠ - stavebné práce

Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
P. č.PopisPrílohaDátum zverejnenieDátum poslednej aktualizácie
0Výzva na predloženie ponukyVýzva na predloženie ponuky telocvičňa01.03.201901.03.2019
1Príloha č. 1 -
Výkaz výmer (zadanie)
Výkaz výmer (zadanie)01.03.201901.03.2019
2Príloha č. 2 -Identifikačné údaje a návrh na plnenie kritéria - vzorIdentifikačné údaje a návrh na plnenie kritéria01.03.201901.03.2019
3Príloha č. 3 - Návrh zmluvy o dielo (obchodné podmienky)Návrh ZoD01.03.201901.03.2019
4Príloha č. 4 - Zoznam ekvivalentných položiek - vzorZoznam ekvivalentov01.03.201901.03.2019
5Príloha č. 5 - Vyhlásenie uchádzačaVyhlásenie uchádzača01.03.201901.03.2019

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu "Rekonštrukcia lávky pre peších a cyklistov cez vodnú nádrž Ružín - služby

Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
P. č.PopisPrílohaDátum zverejnenieDátum poslednej aktualizácie
1Výzva na predloženie ponukyVýzva na predloženie cenovej ponuky09.11.201809.11.2018
2Príloha č. 1 - vzorZadanie lavka sutaz09.11.201809.11.2018
3SituáciaSituácia09.11.201809.11.2018
4Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazkynávrh ZoD_PD_Lávka09.11.201809.11.2018

„Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v Margecanoch” - stavebné práce

Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
P. č.PopisPrílohaDátum zverejnenieDátum poslednej aktualizácie
1Výzva na predloženie ponukyVýzva na predloženie cenovej ponuky15.08.201815.08.2018
2Príloha č. 1 - Zadanie - výkaz výmerVV komplet15.08.201815.08.2018

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou:

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou sú po zmene legislatívy od 27. 2. 2014  zverejňované na oficiálnom profile obce Margecany ako verejného obstarávateľa zriadenom na stránke Úradu pre verejné obstarávanie – http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6113 

Archívne informácie: 

Evidencia zákaziek podľa §102 odsek 4 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2011 Z. z.  – ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU S CENAMI VYŠŠÍMI AKO 1 000 EUR.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. Q 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. Q 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. Q 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. Q 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. Q 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. Q 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. Q 2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. Q 2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. Q 2011

oficiálna stránka obce