Zákazky s NH

Zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Ihrisko s umelým povrchom, Objekt: 1 - Športový povrch ihriska a oplotenie - stavebné práce

Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
P. č.PopisPrílohaDátum zverejnenieDátum poslednej aktualizácie
0Výzva podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. (.pdf)Výzva na predloženie ponuky16.08.201916.08.2019
1Projektová dokumentácia (.zip)Projektová dokumentácia16.08.201916.08.2019
2Výkaz výmer (.pdf)IHRISKO S UMELÝM POVRCHOM PRI TJ MARGECANY [zadanie]16.08.201916.08.2019
3Návrh na plnenie kritéria - vzor (.pdf)Návrh na plnenie kritéria16.08.201916.08.2019
4Vyhlásenie uchádzača - vzor (.pdf)Vyhlásenie uchádzača16.08.201916.08.2019
5Návrh zmluvy o dielo - záväzné podmienky realizácie diela (.pdf)Návrh Zmluvy o dielo16.08.201916.08.2019
6Podklady pre vypracovanie ponuky - editovateľné (.zip)Editovateľné podklady na vypracovanie ponuky16.08.201916.08.2019

Regenerácia vnútrobloku Margecany (2019)- stavebné práce

Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
P. č.PopisPrílohaDátum zverejnenieDátum poslednej aktualizácie
0Výzva na predloženie ponukyVýzva na predloženie ponuky Regenerácia vnútrobloku Margecany 201929.04.201929.04.2019
1Príloha č. 1 -
Projektová dokumentácia
PD - Regeneracia vnutrobloku Margecany

PD - časť Altánok
29.04.201929.04.2019
2Príloha č. 2 - Zadanie - výkaz výmer02-VV-altanok-RVM-2019

02-VV-zadanie-RVM-2019
29.04.201929.04.2019
3Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritéria - vzorNávrh na plnenie kritéria - vzor29.04.201929.04.2019
4Príloha č. 4 - Zoznam ekvivalentných položiek - vzorZoznam ekvivalentných položiek - vzor29.04.201929.04.2019
5Príloha č. 5 - Návrh zmluvy o dieloNávrh zmluvy o dielo - vzor29.04.201929.04.2019
6Príloha č. 6 - Zoznam uskutočnených prác - vzorZoznam uskutočnených prác - vzor29.04.201929.04.2019
7Príloha č. 7 - Špecifikácia prvkov detského ihriska, prvkov workout ihriska a mobiliáruŠpecifikácia prvkov detského ihriska, prvkov workout ihriska a mobiliáru29.04.201929.04.2019
8Podklady pre vypracovanie ponuky - editovateľnéEditovateľné podklady pre vypracovanie cenovej ponuky29.04.201929.04.2019

Zateplenie hasičskej zbrojnice - zmena stavby pred dokončením - stavebné práce

Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
P. č.PopisPrílohaDátum zverejnenieDátum poslednej aktualizácie
Výzva podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. Výzva na predloženie ponuky08.04.201908.04.2019
0Súťažné podkladySúťažné podklady HZ Margecany08.04.201908.04.2019
1Prílohy č. 1 - 4Príloha č. 1 až 4 k SP HZ Margecany08.04.201908.04.2019
2Príloha č. 5 - Zadanie - výkaz výmerHZ Margecany vykaz vymer08.04.201908.04.2019
3Príloha č. 6 - Návrh zmluvy o dieloNávrh Zmluvy o dielo08.04.201908.04.2019
4Príloha č. 7 - Projektová dokumentáciaProjektová dokumentácia (ZIP)08.04.201908.04.2019
5Podklady pre vypracovanie ponuky - editovateľnéEditovateľné podklady - HZ Margecany web08.04.201908.04.2019

Telocvičňa Margecany ZŠ - stavebné práce

Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
P. č.PopisPrílohaDátum zverejnenieDátum poslednej aktualizácie
0Výzva na predloženie ponukyVýzva na predloženie ponuky telocvičňa01.03.201901.03.2019
1Príloha č. 1 -
Výkaz výmer (zadanie)
Výkaz výmer (zadanie)01.03.201901.03.2019
2Príloha č. 2 -Identifikačné údaje a návrh na plnenie kritéria - vzorIdentifikačné údaje a návrh na plnenie kritéria01.03.201901.03.2019
3Príloha č. 3 - Návrh zmluvy o dielo (obchodné podmienky)Návrh ZoD01.03.201901.03.2019
4Príloha č. 4 - Zoznam ekvivalentných položiek - vzorZoznam ekvivalentov01.03.201901.03.2019
5Príloha č. 5 - Vyhlásenie uchádzačaVyhlásenie uchádzača01.03.201901.03.2019

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu "Rekonštrukcia lávky pre peších a cyklistov cez vodnú nádrž Ružín - služby

Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
P. č.PopisPrílohaDátum zverejnenieDátum poslednej aktualizácie
1Výzva na predloženie ponukyVýzva na predloženie cenovej ponuky09.11.201809.11.2018
2Príloha č. 1 - vzorZadanie lavka sutaz09.11.201809.11.2018
3SituáciaSituácia09.11.201809.11.2018
4Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazkynávrh ZoD_PD_Lávka09.11.201809.11.2018

„Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v Margecanoch” - stavebné práce

Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
P. č.PopisPrílohaDátum zverejnenieDátum poslednej aktualizácie
1Výzva na predloženie ponukyVýzva na predloženie cenovej ponuky15.08.201815.08.2018
2Príloha č. 1 - Zadanie - výkaz výmerVV komplet15.08.201815.08.2018

Regenerácia vnútrobloku Margecany - stavebné práce

Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
P. č.PopisPrílohaDátum zverejnenieDátum poslednej aktualizácie
Oznam o zrušení použitého postupu zadávania zákazkyOznam o zrušení zákazky08.04.201908.04.2019
0Výzva na predloženie ponukyVýzva na predloženie ponuky Regenerácia vnútrobloku Margecany23.07.201823.07.2018
1Príloha č. 1 -
Projektová dokumentácia
PD - Regeneracia vnutrobloku Margecany

PD - časť Altánok
23.07.201823.07.2018
2Príloha č. 2 - Zadanie - výkaz výmerVýkaz výmer - zadanie

Výkaz výmer - časť Altánok
23.07.201823.07.2018
3Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritéria - vzorNávrh na plnenie kritéria - vzor23.07.201823.07.2018
4Príloha č. 4 - Zoznam ekvivalentných položiek - vzorZoznam ekvivalentných položiek - vzor23.07.201823.07.2018
5Príloha č. 5 - Návrh zmluvy o dieloNávrh zmluvy o dielo23.07.201823.07.2018
6Príloha č. 6 - Zoznam uskutočnených prác - vzorZoznam uskutočnených prác - vzor23.07.201823.07.2018
7Príloha č. 7 - Špecifikácia prvkov detského ihriska, prvkov workout ihriska a mobiliáruŠpecifikácia prvkov detského ihriska, prvkov workout ihriska a mobiliáru23.07.201823.07.2018
8Podklady pre vypracovanie ponuky - editovateľnéEditovateľné podklady pre vypracovanie cenovej ponuky23.07.201823.07.2018

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou:

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou sú po zmene legislatívy od 27. 2. 2014  zverejňované na oficiálnom profile obce Margecany ako verejného obstarávateľa zriadenom na stránke Úradu pre verejné obstarávanie – http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6113 

Archívne informácie: 

Evidencia zákaziek podľa §102 odsek 4 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2011 Z. z.  – ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU S CENAMI VYŠŠÍMI AKO 1 000 EUR.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. Q 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. Q 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. Q 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. Q 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. Q 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. Q 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. Q 2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. Q 2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. Q 2011

oficiálna stránka obce