Profil verejného obstarávateľa

12Aktualizácia:
Oficiálny profil obce Margecany ako verejného obstarávateľa je po zmene legislatívy od 27. 2. 2014 zriadený na stránke Úradu pre verejné obstarávanie – http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6113 
 
Informácie a výzvy uvedené nižšie sú platné do 27. 2. 2014
V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Obec Margecany na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.
 
Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:                       Obec Margecany
IČO:                          00329347
Kontaktné osoby:      Ing. Igor Petrik, starosta obce

Sídlo:
Obec: Margecany
PSČ: 055 01
Ulica: Obchodná
Číslo: 128/7

Kontakt:

tel.: +421 53 479 9239

fax: +421 53 489 4239

e-mail: margecany(zavináč)stonline.sk

Internetová adresa URL: www.margecany.sk 

Výzvy na predkladanie ponúk archív:

Výzva na predloženie ponuky – rezačka drážok (zverejnené 14. 8. 2013)

Výzva na predloženie ponuky – dodávka zemného plynu (zverejnené 16. 8. 2013)

Výzva na predkladanie ponúk – stavebný dozor (zverejnené 12. 9. 2013) + požadované zmluvné podmienky (príloha č. 1)

Výzva na predkladanie ponuk – Ozvučovacia technika (zverejnené 13. 12. 2013)

Výzva na predkladanie ponúk – Stoly (zverejnené 13. 12. 2013)

Výzva na predkladanie ponúk – Snežná fréza (zverejnené 18. 12. 2013)

Výzva na predkladanie ponúk projektový manažment (zverejnené 3. 1. 2014) + Požadované zmluvné podmienky (.rtf)

Výzva na predkladanie ponúk – nákup tonerov (zverejnené 17. 2. 2014)

Výzva na predkladanie ponúk – Vodičské oprávnenie skupiny C (zverejnené 12. 2. 2014)

Výzvy na predkladanie ponúk aktuálne:

oficiálna stránka obce