2021

Zmluvy 2021

Zmluvy uzatvorené od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCena vrátane DPHDátum zverejneniaDátum platnosti do
Obec KojšovZmluva o poskytovaní služiebZmluva o posk. sl. Kojšov20.01.202123.01.2021
Obec PrakovceZmluva o poskytovaní služiebZmluva o posk. sl. Prakovce20.01.202123.01.2021
Obec ŠvedlárZmluva o poskytovaní služiebZmluva o posk. sl. Švedlár20.01.202123.01.2021
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebZmluva o posk. sl. Veľký Folkmár20.01.202123.01.2021
Marcela Kipikašová, Školská 594/2A, 055 01 Margecany Zmluva o opakovanom nájme Zmluva o opakovanom nájme Kipikašová Marcela29.01.202131.01.2024
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebZmluva o poskytnutí služieb Veľký Folkmár5.02.20217.02.2021
Obec ŠvedlárZmluva o poskytovaní služiebZmluva o poskytnutí služieb Švedlár5.02.20217.02.2021
Obec ŠvedlárZmluva o poskytovaní služiebZmluva o poskytnutí služieb Švedlár12.02.202114.02.2021
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebZmluva o poskytnutí služieb Veľký Folkmár12.02.202114.02.2021
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, BratislavaZmluva o poskytnutí fin. prísp.Zmluva o poskytnutí fin. prísp. Fond na podp. umenia2 000,0017.02.2021Do schv. vyúčtovania
SIMA plus Krompachy, s.r.o.,
Maurerova 13,
053 42 Krompachy
Zmluva o dieloZmluva o dielo "Rekonštrukcia autobusovej zastávky ul. Partizánska"25 087,9217.02.2021Nie je uvedené
SIMA plus Krompachy, s.r.o.,
Maurerova 13,
053 42 Krompachy
Zmluva o dieloZmluva o dielo - Regenerácia vnútrobloku Margecany189 278,2218.02.2021Nie je uvedené
Silvia Komorová,
Štítová 2,
040 01 Košice
Kúpna zmluvaPredaj pozemku C KN č. 128/254, Rolova Huta1 539,0019.02.2021Nie je uvedené
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebZml. o posk. služ. Veľký Folkmár25.02.202128.02.2021
Patrícia Palková Školská 140/13, 055 01 MargecanyZmluva o nájme bytuZmluva o nájme bytu Palkova26.02.202128.02.2024
Obec KojšovZmluva o poskytovaní služiebZml. o poskytovaní služieb Kojšov26.02.202127.02.2021
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebSlužby MOM 7.3.202106.03.2021Nie je uvedené
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebSlužby MOM 14.3.09.03.2021Nie je uvedené
SIMA plus Krompachy, s.r.o.,
Maurerova 13,
053 42 Krompachy
Kúpna zmluvaKúpna zmluva - knižný fond
Príloha č. 1
11 585,0009.03.2021Nie je uvedené
MY DVA Slovakia s.r.o.
Polianky 11,
841 01 Bratislava
Kúpna zmluvaNábytok do odborných učební
Príloha kúpnej zmluvy
12 523,4415.03.2021Nie je uvedené
Štatistický úrad SR
Lamačská cesta 3
84005 Bratislava 45
Dodatok k zmluve o výpožičke - sčítanie obyv.Dodatok k zmluve o výpožičke17.03.2021Nie je uvedené
Obec KojšovZmluva o poskytovaní služiebZmluva o poskytovaní služieb Kojšov 20.03.202119.03.202120.03.2021
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebZmluva o poskytovaní služieb Veľký Folkmár 21.03.202119.03.202121.03.2021
IP-tech s.r.o.
Kojšov 358
055 52 Kojšov
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorovDodatok č. 1 zmluvy č. 2/201423.03.2021Nie je uvedené
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebZmluva o poskytovaní služieb Veľký Folkmár 28.03.202125.03.201228.03.2021
Juraj Mesároš a Alžbeta Mesárošová Jarná 584/57, 05501 MargecanyZmluva o opakovanom nájmeZmluva o opak nájme Juraj Mesároš29.03.202131.03.2024
Kastl Zbyněk Školská 594/2A, 055 01 MargecanyZmluva o opakovanom nájmeZmluva o opak. nájme_byt č. 9 Kastl29.03.202131.03.2024
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Margecany Zmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
cirkev350,0029.03.202131.12.2021
DHZ MargecanyZmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
DHZ750,0029.03.202131.12.2021
OZ Jadlovec Margecany Zmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Jadlovec2 000,0029.03.202131.12.2021
OZ Margecianske fajnotyZmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Margecianske fajnoty2 000,0029.03.202131.12.2021
MAFOZ - Margecianske folklórne občianske združenieZmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
OZ MAFOZ500,0029.03.202131.12.2021
Stolnotenisový klub ŠKST TOPSPIN MargecanyZmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
stolný tenis750,0029.03.202131.12.2021
Športovo strelecký klub MargecanyZmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
strelci350,0029.03.202131.12.2021
ZO SZZP MargecanyZmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
SZZP200,0029.03.202131.12.2021
Obecný šachový klub MargecanyZmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
šach400,0029.03.202131.12.2021
TJ Lokomotíva Margecany Zmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
TJ6 000,0029.03.202131.12.2021
OKST- odbor klubu slovenských turistovZmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
turisti400,0029.03.202131.12.2021
Deduško n.o. Vojenská 2, 040 01 Košice – Staré mestoZmluva
o poskytnutí finančného príspevku a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby
ZMLUVA-Deduško-12 350,0029.03.202131.12.2021
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebZmluva o posk. služ. obec Velký Folkmár31.03.202103.04.2021
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebZmluva o posk. služieb Velký Folkmár09.04.202111.04.2021
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebZmluva Veľký Folkmár 18.04.202115.04.202118.04.2021
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebZmluva Veľký Folkmár 25.04.202122.04.202125.04.2021
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebZmluva o posk. služieb Veľký Folkmár29.04.202102.05.2021
Strojspiš, spol. s r.o.
Tepličská cesta 10
052 01 Spišská Nová Ves
Dodatok č. 2 k ZoDDodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 8/2020 zo dňa 4. 9. 202007.05.2021Nie je uvedené
Prima banka Slovensko a.s.
Hodžova 11,
010 11 Žilina
Zmluva o grantovom účteZmluva o grantovom účte10.05.2021Nie je uvedené
Ing. Richard Matiaščik a manž. Ing. Soňa Matiaščiková,
Narcisová , 040 11 Košice, SR
Kúpna zmluvaPozemok C KN č. 128/243 a 128/244, k. ú. Rolova Huta2 538,0010.05.2021Nie je uvedené
MAPOX, s. r. o.
Partizánska 30,
055 01 Margecany
ZmluvaUznanie dlhu - vodné a stočné533,2710.05.2021Nie je uvedené
Galileo Corporation s.r.o.
so sídlom: Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda
Zmluva o vytvorení webového sídlaZmluva o vytvorení webového sídla3 204,0011.05.2021Nie je uvedené
Galileo Corporation s.r.o.
so sídlom: Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda
Zmluva o prevádzke webového sídlaZmluva o prevádzke webového sídla480,00 / ročne11.05.2021Nie je uvedené
Galileo Corporation s.r.o.
so sídlom: Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda
Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácieZmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie828,00 jednorázovo
234,00 / ročne
11.05.2021Nie je uvedené
Galileo Corporation s.r.o.
so sídlom: Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda
Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUETZmluva o prepojení dokumentov na CUET948,00 / jednorázovo
294,00 / ročne
11.05.2021Nie je uvedené
Galileo Corporation s.r.o.
so sídlom: Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda
Zmluva o spracovaní osobných údajovZmluva o spracovaní osobných údajov11.05.2021Nie je uvedené
Veríme v zábavu s.r.o. Pod Brezinou 86, 911 01 TrenčínZmluva o dieloZmluva o dielo3 000,0020.05.2021Nie je uvedené
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava 3Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva DPO SR3 000,0020.05.202131.08.2021
Dodatok č. 1 k NZ č. 41/10/2019/SNVKošický samosprávny kraj
zastúpený Správou ciest KSK
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
DODATOK č. 1
k Nájomnej zmluve č. 41/10/2019/SNV zo dňa 11.10.2019
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - pozemok pri moste Olše24.05.2021Nie je uvedené
125/04/2021/SNVKošický samosprávny kraj
zastúpený Správou ciest KSK
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
Zmluva o výpožičke č. 125/04/2021/SNVZmluva o výpožičke - pozemok pri moste Olše24.05.2021Nie je uvedené
Štefan Gmuca a Jarmila Gmucová, Jarná 584/57, 055 01 MargecanyZmluva o opakovanom nájmeZmluva o opak nájme Gmucovci25.05.202131.05.2024
MK hlas, s.r.o.
Bernolákova 5, 083 01 Sabinov
Zmluva o poskytovaní služiebZmluva o poskytovaní služieb virtuálneho internetového servera5,60 € / mesačne26.05.2021Nie je uvedené
Mgr. Silvia Petická
Mudroňova , Košice,
a
Ing. Stela Görög
Viedenská , Košice, PSČ 040 13
Kúpna zmluvaPozemok C KN č. 128/250, k. ú. Rolova Huta2 484,0028.05.2021Nie je uvedené
KB PROTECT s.r.o.
Sídlo: Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce
Zmluva o dielo
a Zmluva o poskytovaní služieb
Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti50 € / mesačne01.06.202131.5.2023
Štefan Zábojník
Levočská 64
053 01 Harichovce
Kúpna zmluvaKúpna zmluva - Urnové komplety4 740,00 €04.06.2021Nie je uvedené
XYLO MACHINERY SK s.r.o.
Bardejovská 24
SK-08 01 Prešov
Zmluva o zbere a zhodnocovaní drevného odpadu04.06.2021Nie je uvedené
Ing. Miloslav Králik
a manž. doc. Ing. Ružena Králiková CSc.,
Vihorlatská , 040 01 Košice
Kúpna / zámenná zmluvaParcela C KN č. 128/248 a 128/246, k. ú. Rolova Huta3 834,00 €04.06.2021Nie je uvedené
Dodatok č. 5 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyDODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G331Dodatok č. 5 k ZoNFP - Zateplenie budovy obecného úradu-zOcU0,00 €09.06.2021Nie je uvedené
Dodatok č. 1Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
DODATOK Č. 1 k ZoNFP č. IROP-Z-302021K177-222-13Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP - Odborné učebne166 256,23 €09.06.2021Nie je uvedené
Strojspiš, spol. s r.o.
Tepličská cesta 10
052 01 Spišská Nová Ves
Dodatok č. 3 k ZoDDodatok č. 3
Príloha č. 2
0,00 €16.06.2021Nie je uvedené
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018Deduško n. o.
Vojenská 2,
040 01 Košice – Staré Mesto
Dodatok č. 1Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - denný stacionár105,40 €16.06.202131.12.2031
Marek Petrík,
Dlhá
055 01 Margecany
Kúpna zmluvaparcela C KN č. 512/1, k. ú. Margecany62,30 €28.06.2021Nie je uvedené
Marián Šuna
Marcela Šunová
Hôrka
05501 Margecany
Kúpna zmluvaparcela C KN č. 2/6 , časť parcely C KN č. 2/23 460 €28.06.2021Nie je uvedené
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/56Ministerstvo životného prostredia SR,
Slovenská agentúra životného prostredia,
Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica
Zmluva o poskytnutí NFPZmluva zverejnená v CRZ366 035,86 €30.06.202131.12.2028
Kráľ Marián, Školská 21, 05501 MargecanyZmluva o nájmeZmluva o nájme Kráľ30.06.202130.06.2024
MAPOX, s. r. o.
Partizánska 30,
055 01 Margecany
ZmluvaZmluva o refundácii nákladov za poskytnutie dodávky pitnej vody06.07.2021Nie je uvedené
Ing. arch. Dušan Marek - Architektonické štúdio ADM
Starozagorská 1388/11
040 23 Košice
Zmluva o dieloVypracovanie Zmien a doplnkov č. 3 ÚPNO4 600,00 €07.07.2021Nie je uvedené
751/2021Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041J961-431-16Dodatok č. 2 k ZoNFP Margecany -Regenerácia vnútrobloku179 915,60 €14.07.2021Nie je uvedené
TENDERnet s.r.o.
Sídlo : M. R. Štefánika 836/33 010 01 Žilina
LICENČNÁ ZMLUVALicenčná zmluva - prístup Tendernet360,00 €19.07.2021Nie je uvedené
Ondrej Tomčala
Nová 1304
Rovinka
Autorská licenčná zmluva3 000,00€16.07.2021Nie je uvedené
SIMA plus Krompachy, s.r.o.,
Maurerova 13,
053 42 Krompachy
Zmluva o dieloZmluva o dielo
Príloha 1
Príloha 2
214 621,1222.07.202115.11.2021
UNI3 s.r.o.
Vranovská 8
080 06 Prešov
Dodatok č. 1 k ZoDDodatok č. 1 k ZoD zo dňa 24.11.20200,0022.07.2021Nie je uvedené

Faktúry za jún 2021

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Int.c.
F260042008151866NMinisterstvo vnútra SRPribinova 2812 72Bratislava2021-06-01 00:00:002021-06-01 00:00:007.09MV SR-predplatné-Civilná ochrana 2021302
F103210204931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-06-01 00:00:002021-06-01 00:00:0054Brantner nova-odpad-testovanie 15.5.2021303
F103210206531659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-06-01 00:00:002021-06-01 00:00:0044.4brantner nova-odpad-testovanie 22.5.2021304
F12109744633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-06-01 00:00:002021-06-01 00:00:0021Jumes-strava-testovanie 8.5.2021305
F12109444633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-06-01 00:00:002021-06-01 00:00:0021Jumes-strava-testovanie 15.5.2021306
F12109544633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-06-01 00:00:002021-06-01 00:00:0016.8Jumes-strava-testovanie 22.5.2021307
F12109344633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-06-01 00:00:002021-06-01 00:00:0025.2Jumes-strava-oèkovanie 12.5.2021308
F21001453245261NMarcel Miškuf082 32Lažany 132021-06-01 00:00:002021-06-01 00:00:00703.8Miškuf-náhradné diely-babeta,avia309
F102106156350528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Námestie oslobodite¾ov 3/A040 01Košice2021-06-01 00:00:002021-06-01 00:00:0060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 6/21310
F202104751247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2021-06-03 00:00:002021-06-03 00:00:00200Daòko Itisel-služby IT-6/2021311
F33021023836172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava2021-06-03 00:00:002021-06-03 00:00:00142.65calmit-kamenivo-cintorín312
F21063243818030ADD21 s.r.o.è.úètu 4005724225/7500080 05Prešov2021-06-03 00:00:002021-06-03 00:00:00921.96DD21-tlaè na tlaèiaròach 4-5/2021313
F202021043931691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-06-03 00:00:002021-06-03 00:00:002406.34Ekover-komunál-5/2021314
F202021042531691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-06-03 00:00:002021-06-03 00:00:003085.95Ekover-kontajnery 5/2021315
F2119947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-06-08 00:00:002021-06-08 00:00:00130.99sima plus-pracovný odev-dielòa316
F2119847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-06-08 00:00:002021-06-08 00:00:0067.2sima plus-samozatváraè dverí-ŠÚ317
F20217948285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2021-06-08 00:00:002021-06-08 00:00:00103odpadservis-služby na úseku ŽP 5/2021318
F2121947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-06-08 00:00:002021-06-08 00:00:002969.5sima plus-materiál-požiarna zbrojnica319
F2122347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-06-08 00:00:002021-06-08 00:00:001368.47sima plus-materiál-požiarna zbrojnica320
F103210216131659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-06-08 00:00:002021-06-08 00:00:00838.44brantner nova-vývoz kontajnery-5/2021321
F21007447213159AIP-tech s.r.o.055 52Kojšov 3582021-06-08 00:00:002021-06-08 00:00:0030ip-tech-prenos-testovanie-5/2021322
F199011648730814677AXEROX LIMITED, o.z.Einsteinova 23851 01Bratislava2021-06-08 00:00:002021-06-08 00:00:00391.97xerox-nájom tlaèiarne 6-8/2021323
F2121056336500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-06-08 00:00:002021-06-08 00:00:0025.2PVPS-stanovisko-vodovod Pod Horou324
F157202136860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeová 24040 01Košice2021-06-08 00:00:002021-06-08 00:00:00360Puchalla-právne služby 5/2021325
F828438756035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-06-08 00:00:002021-06-08 00:00:0038telekom-pevná sie 5/2021326
F828438757735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-06-08 00:00:002021-06-08 00:00:0058.01telekom-pevná sie 5/2021327
F12111244633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-06-08 00:00:002021-06-08 00:00:00410jumes-strava dôchodcovia 5/2021329
F828445565935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-06-08 00:00:002021-06-08 00:00:003telekom-pevná sie 5/2021328
F12111444633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-06-08 00:00:002021-06-08 00:00:00246.87jumes-strava OcÚ 5/2021330
F12109844633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-06-08 00:00:002021-06-08 00:00:0016.8jumes-strava-testovanie-29.5.2021331
F12111344633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-06-08 00:00:002021-06-08 00:00:0035.1jumes-strava 5/2021-SF332
F580003903236599361AVýchodoslovenská distribuèná a.s.Mlynská 31042 91Košice2021-06-15 00:00:002021-06-15 00:00:0096.36VSD-prístup do siete-fotovoltaika-5/2021333
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 52021-06-15 00:00:002021-06-15 00:00:00154.82O2-mobilné služby 5/2021334
F1525355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-06-15 00:00:002021-06-15 00:00:00438ZŠ-strava-5/2021-dôchodcovia335
F1523355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-06-15 00:00:002021-06-15 00:00:00512.73ZŠ-strava 5/2021-oCÚ336
F1524355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-06-15 00:00:002021-06-15 00:00:0072.9ZŠ-strava 5/2021-SF337
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava2021-06-15 00:00:002021-06-15 00:00:000.1Orange-mobilné služby-ZD338
F12102634605045NŠpitz Rastislavè. 314055 63Helcmanovce2021-06-15 00:00:002021-06-15 00:00:00227Špitz-denný stacionár-GP339
F52113660636500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-06-17 00:00:002021-06-17 00:00:0046.42PVPS-stoèné-Olše 74340
F52113661036500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-06-17 00:00:002021-06-17 00:00:0046.42PVPS-stoèné-Olše 75341
F52113660736500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-06-17 00:00:002021-06-17 00:00:00195.78PVPS-vodné,stoèné-Olše 74342
F52113660836500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-06-17 00:00:002021-06-17 00:00:00267.23PVPS-vodné,stoèné-Olše 75343
F52113660936500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-06-17 00:00:002021-06-17 00:00:00132.29PVPS-vodné,stoèné-školská 2A344
F101213715135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-06-17 00:00:002021-06-17 00:00:00467.75magna energia-elektrina 6/2021345
F101213715035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-06-17 00:00:002021-06-17 00:00:00516.87magna energia-elektrina 6/2021346
F101213715235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-06-17 00:00:002021-06-17 00:00:001356.75magna energia-plyn 6/2021347
F21010003440359689AŠtefan Zábojník, registr.sociálny podnikLevoèská 64053 01Harichovce2021-06-17 00:00:002021-06-17 00:00:004740Zábojník-urnové komplety348
F20210532535890941AREMOS spol.s r.o.Tomášikova 26821 01Bratislava2021-06-23 00:00:002021-05-27 00:00:00159.41REMOS-popolník349
F12102034605045NŠpitz Rastislavè. 314055 63Helcmanovce2021-06-23 00:00:002021-06-23 00:00:00427Špitz-GP-MK pod Horou350
F12102134605045NŠpitz Rastislavè. 314055 63Helcmanovce2021-06-23 00:00:002021-06-23 00:00:00427Špitz-GP-MK pod Horou351
F20219148285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2021-06-23 00:00:002021-06-23 00:00:00235Odpadservis-podklady-súhlas ZD352
F2121061236500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-06-23 00:00:002021-06-23 00:00:0016.2PVPS-stanovisko-podzemné vedenia-Hôrka353
F210428031681051AMEVA-SK s.r.o.RožòavaBrzotín049 51Brzotín2021-06-23 00:00:002021-06-23 00:00:00790.2MEVA-SK-kuka nádoby354
F6202140109551NEliáš DanielPerlová 1248/50056 01Gelnica2021-06-23 00:00:002021-06-23 00:00:00103.7Eliáš-karburátor-kosaèka Stihl355
F20217115236515388NUNIZDRAV Prešov, s.r.o.Františkánske námestie 3/A080 01Prešov2021-06-23 00:00:002021-05-06 00:00:0038.8Unizdrav-madlo-ZŠ356
F202100072651741661NALIEN s.r.o.- Mobilné telefónyNámestie slobody 3114/21A022 01Èadca2021-06-28 00:00:002021-06-23 00:00:00493ALIEN-mobilný telefón357
F2021000244852576NSMARTINFO s.r.o.è.239053 51Kluknava2021-06-28 00:00:002021-06-28 00:00:00180Smartinfo-web stánka-I.polrok 2021358
F103210257931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-06-28 00:00:002021-06-28 00:00:0064.12brantner nova-odpad-testovanie 5.6.2021359
F212010505250462164NinterNETmania SK s.r.o.Námestie oslobodite¾ov 65/031 01Liptovský Mikuláš2021-06-28 00:00:002021-06-28 00:00:0048.38interNETmania-toner-ŠÚ360

Objednávky za jún 2021

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaSumaVybavujeFunkciaPopis1
30NIng.Matej StykLipová 6040 01Košice2021-06-02 00:00:00Magda Jozef Ing.Styk-znalecký posudok pozemkov
3131659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-06-02 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
3231659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-06-09 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
3350080547NLONGINUS, s.r.o.Hrdinov SNP 173044 25Vyšný Medzev2021-06-15 00:00:00400Magda Jozef Ing.Longinus-prehliadka-Lávka Ružín
3431659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-06-24 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
3551915812NSRANDA s.r.o.JRD 298/28044 11Trstené pri Hornáde2021-06-29 00:00:002800Žoldáková IvetaSRANDA-vystúpenie skupiny Šèamba

Faktúry za máj 2021

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Int_c
F2021000152753387NGaleria gitárTurzovská 1105/4056 01Gelnica2021-05-03 00:00:002021-05-03 00:00:00150Galeria gitár-vystúpenie skupiny-1.5.21236
F103210154931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-05-03 00:00:002021-05-03 00:00:00102Brantner nova-odpad-testovanie 17.4.2021237
F103210155031659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-05-03 00:00:002021-05-03 00:00:0054Brantner Nova-odpad-testovanie-folkmar238
F2103936600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany2021-05-04 00:00:002021-05-04 00:00:00790Mapox-miešaèka 260 l239
F102105154950528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Námestie oslobodite¾ov 3/A040 01Košice2021-05-04 00:00:002021-05-04 00:00:0060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby-5/21240
F202104051247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2021-05-04 00:00:002021-05-04 00:00:00200Daòko-itisel-IT služby-5/2021241
F124202136860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeová 24040 01Košice2021-05-04 00:00:002021-05-04 00:00:00360Puchalla-právne služby-4/2021242
F828254124035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-05-05 00:00:002021-05-05 00:00:0058.01telekom-pevná sie 4/2021243
F828254122435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-05-05 00:00:002021-05-05 00:00:0038.81telekom-pevná sie 4/2021244
F828259914735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-05-05 00:00:002021-05-05 00:00:003telekom-mobilná sie 4/2021245
F828244493235763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-05-05 00:00:002021-05-05 00:00:000.24telekom-mobilná sie 4/2021246
F33021018536172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava2021-05-05 00:00:002021-05-05 00:00:00241.25calmit-kamenivo-cintorín247
F227000132344483767AVýchodoslovenská energetika a.s.Mlynská 31042 91Košice2021-05-05 00:00:002021-05-05 00:00:00151VSE-elektrina 3-5/2021-tunel248
F21001645633681ABD Plus, s.r.o.Maurerova 11053 42Krompachy2021-05-06 00:00:002021-05-06 00:00:0011142.1BD plus-odborné uèebne ZŠ249
F21001845633681ABD Plus, s.r.o.Maurerova 11053 42Krompachy2021-05-06 00:00:002021-05-06 00:00:00684.42BD plus-odborné uèebne ZŠ250
F103210163931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-05-10 00:00:002021-05-10 00:00:00102Brantner Nova-odpad-testovanie-24.4.21251
F103210164031659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-05-10 00:00:002021-05-10 00:00:0049.2Brantner nova-odpad-testovanie-Folkmar252
F20217648285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2021-05-10 00:00:002021-05-10 00:00:00103odpadservis-služby na úseku ŽP-4/2021253
F202021032031691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-05-10 00:00:002021-05-10 00:00:001383.8ekover-vývoz-kontajnery-4/2021254
F202021033431691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-05-10 00:00:002021-05-10 00:00:002282.74ekover-vývoz-komunál-4/2021255
F12108244633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-05-10 00:00:002021-05-10 00:00:00403.5jumes-strava-dôchodcovia-4/2021256
F12108444633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-05-10 00:00:002021-05-10 00:00:00253.2Jumes-strava OcÚ-4/2021257
F12108344633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-05-10 00:00:002021-05-10 00:00:0036jumes-strava 4/2021-SF258
F12109044633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-05-10 00:00:002021-05-10 00:00:0025.2jumes-strava-testovanie-1.5.2021259
F2114747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-05-10 00:00:002021-05-10 00:00:001381.92Sima plus-materiál-RVB260
F2114547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-05-10 00:00:002021-05-10 00:00:00244.2Sima plus-materiál-MR261
F2114647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-05-10 00:00:002021-05-10 00:00:00205.06Sima plus-materiál-Požiarna zbrojnica262
F2114847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-05-10 00:00:002021-05-10 00:00:0041.6Sima plus-vodomer-Partizánska-záchranka263
F21001153245261NMarcel Miškuf082 32Lažany 132021-05-10 00:00:002021-05-10 00:00:0050Miškuf-stieraèe,cievka-Avia264
F210910276250111990AHAGARD:HAL, spol. s r.o.Pražská 9949 11Nitra2021-05-10 00:00:002021-05-10 00:00:0021.07Hagard-svietidlo 13bj., spínaè-ZD265
F2021040417085501AISPO spol.s r.o.,inžinierske stavbySlovenská 86080 01Prešov2021-05-10 00:00:002021-05-10 00:00:002366.04ISPO-PD-IBV Pod horou-miestna komunikáci266
F20210445540390AUNI 3, s.r.oVranovská 8080 06Prešov2021-05-10 00:00:00143396.86Uni 3 s.r.o.-Rozšírenie kapacity ZŠ267
F2021103731717080AStrojspiš, spol. s r.o.Teplièská cesta 10052 01Spišská Nová Ves2021-05-11 00:00:002021-05-12 00:00:00143611.31Strojspiš-lávka pre peších a cykl.-Ružín268
F21006547213159AIP-tech s.r.o.055 52Kojšov 3582021-05-14 00:00:002021-05-14 00:00:0030Ip-tech-prenos z testovania-apríl 2021269
F171621012936179345AVeolia Energia Východné Slovensko,s.r.o.Moldavská cesta 8/A040 11Košice2021-05-14 00:00:002021-05-14 00:00:00164.45Veolia energia-vyúètovanie Olše-podklady270
F2116647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-05-14 00:00:002021-05-14 00:00:00105.8sima plus-farba, zámok271
F2116547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-05-14 00:00:002021-05-14 00:00:00453.74sima plus-materiál-požiarna zbrojnica272
F103210179031659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-05-14 00:00:002021-05-14 00:00:00523.03brantner nova-vývoz-kontajnery-4/2021273
F580003903236599361AVýchodoslovenská distribuèná a.s.Mlynská 31042 91Košice2021-05-14 00:00:002021-05-14 00:00:00104.99VSD-prístup do siete-4/2021-fotovoltaika274
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 52021-05-14 00:00:002021-05-14 00:00:00147.62O2-mobilné služby-4/2021275
F1520355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-05-14 00:00:002021-05-14 00:00:00357ZŠ-strava dôchodcovia-4/2021276
F1519355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-05-14 00:00:002021-05-14 00:00:0054ZŠ-strava SF-4/2021277
F1518355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-05-14 00:00:002021-05-14 00:00:00379.8ZŠ-strava OcÚ-4/2021278
F2117347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-05-18 00:00:002021-05-18 00:00:00265.2sima plus-hygienické potreby279
F202102251637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany2021-05-18 00:00:002021-05-18 00:00:00500.73VPM Stav-zámková dlažba-cintorín280
F103210200731659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-05-18 00:00:002021-05-18 00:00:0049.2Brantner nova-odpad-testovanie-Folkmar281
F103210200631659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-05-18 00:00:002021-05-18 00:00:0058.8Brantner nova-odpad-testovanie 1.5.2021282
F210910322950111990AHAGARD:HAL, spol. s r.o.Pražská 9949 11Nitra2021-05-18 00:00:002021-05-18 00:00:0022.25Hagard-kábel-miešaèka283
F2104736600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany2021-05-18 00:00:002021-05-18 00:00:00119.06Mapox-kábel-RVB284
F2104836600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany2021-05-18 00:00:002021-05-18 00:00:00212.7Mapox-materiál-dielòa285
F21001253245261NMarcel Miškuf082 32Lažany 132021-05-18 00:00:002021-05-18 00:00:0043.2Miškuf-hadica tlaková-Ostrowek286
F210028236837822ALUGERO s.r.o.Stará Vajnorská 17831 04Bratislava2021-05-24 00:00:002021-05-18 00:00:00283.2LUGERO-paletový vozík287
F21001353245261NMarcel Miškuf082 32Lažany 132021-05-24 00:00:002021-05-24 00:00:00552Miškuf-batéria,náhon tachomet.-Avia,olej288
F103210202931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-05-24 00:00:002021-05-24 00:00:0054Brantner nova-odpad-testovanie 8.5.2021289
F2118147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-05-24 00:00:002021-05-24 00:00:00172.72Sima plus-batérie-hasièská zbrojnica290
F2118347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-05-24 00:00:002021-05-24 00:00:0011Sima plus-farba-RVB291
F101213197335743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-05-24 00:00:002021-05-24 00:00:001356.75magna energia-plyn 5/2021292
F101213197135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-05-24 00:00:002021-05-24 00:00:00516.54magna energia-elektrina 5/2021293
F101213197235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-05-24 00:00:002021-05-24 00:00:00467.75magna energia-elektrina 5/2021294
F105211699035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-05-24 00:00:002021-05-24 00:00:00336.14magna energia-elektrina-4/2021-vyúètovan295
F12101934605045NŠpitz Rastislavè. 314055 63Helcmanovce2021-05-26 00:00:002021-05-26 00:00:00427Špitz-GP-IBV Pod Horou-MK296
F41321004731733174APK AUTO, spol. s r.o.Duklianska 23080 01Prešov2021-05-26 00:00:002021-05-26 00:00:00347.76PK Auto-dsky-Nissan297
F210507845352305AMK hlas s.r.o.Bernoláková 73/5083 01Sabinov2021-05-27 00:00:002021-05-27 00:00:0041.19MK hlas-riadenie IP modulu + ovládanie298
F12109644633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-05-27 00:00:002021-05-27 00:00:00101.5Jumes-obèerstvenie-stavanie májov299
F300210010CZ25577476NEUROstand, s.r.o.Železná 5619 00Brno2021-05-27 00:00:002021-05-27 00:00:001528.84EUROstand-Info stojany-sèítanie300
F2100375235730129AVerlag Dashofer,vydavate¾stvo,s.r.o.Železnièiarska 13814 99Bratislava2021-05-31 00:00:002021-05-26 00:00:00144Verlag Dashofer-predplat.-školský expert301

Objednávky za máj 2021

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaVybavujeFunkciaPopis1
2131659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-05-05 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
2246167145AVerím v Zábavu,s.r.o.Pod Brezinou 86911 01Trenèín2021-05-06 00:00:002021-06-03 00:00:003000Ulièný VladimírVerím v zábavu-revitalizácia ihriska
2331659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-05-11 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
2431659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-05-19 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
2534605045NŠpitz Rastislavè. 314055 63Helcmanovce2021-05-19 00:00:00427Ulièný VladimírŠpitz-GP-IBV komunikácie Pod Horou
2631659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-05-26 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
2734605045NŠpitz Rastislavè. 314055 63Helcmanovce2021-05-26 00:00:00427Ulièný VladimírŠpitz-GP-IBV komunikácie Pod Horou
2834605045NŠpitz Rastislavè. 314055 63Helcmanovce2021-05-26 00:00:00427Ulièný VladimírŠpitz-GP-IBV komunikácie Pod Horou
2931677711AAvalon IT s.r.o.Študentská 269/16040 01Košice2021-05-26 00:00:002021-08-26 00:00:0031885.08Magda Jozef Ing.Avalon-IKT vybavenie-Rozšírenie kapac.ZŠ

Faktúry za apríl 2021

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Int_c
F2021006236752991AJUSPA s.r.o.Školská 138/7055 01Margecany2021-04-06 00:00:002021-04-06 00:00:0090.39juspa-materiál-testovanie169
F102104155650528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Námestie oslobodite¾ov 3/A040 01Košice2021-04-06 00:00:002021-04-06 00:00:0060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 4/21170
F103210101631659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-06 00:00:002021-04-06 00:00:0097.2brantner nova-odpad-testovanie 20.3.2021171
F103210101731659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-06 00:00:002021-04-06 00:00:0063.6Brantner nova-odpad-testovanie-folkmar172
F103210101831659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-06 00:00:002021-04-06 00:00:0054Brantner nova-odpad-testovanie-kojšov173
F2111436613983ASPONKA SK s.r.o.Štefánikova 817020 01Púchov2021-04-06 00:00:002021-04-01 00:00:0060Sponka s.r.o.-archivaèné sponky174
F21090006631706495AAUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o.Prešovská cesta 69040 22Košice2021-04-06 00:00:002021-04-06 00:00:00314.74Autospol Valsatý-servisná prehl. Nissan175
F21033643818030ADD21 s.r.o.è.úètu 4005724225/7500080 05Prešov2021-04-06 00:00:002021-04-06 00:00:001304.72DD21-tlaè na tlaèiaròach 2-3/2021176
F819501100036631124ASlovenská pošta, a.s.975 99Banská Bystrica2021-04-06 00:00:002021-04-06 00:00:0023.7Slov.pošta-POBOX-4-6/2021177
F20216448285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2021-04-06 00:00:002021-04-06 00:00:00103odpadservis-služby na úseku ŽP-3/2021178
F90202136860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeová 24040 01Košice2021-04-06 00:00:002021-04-06 00:00:00360Puchalla-právne služby-3/2021179
F210910210950111990AHAGARD:HAL, spol. s r.o.Pražská 9949 11Nitra2021-04-06 00:00:002021-04-06 00:00:0030.43Hagarg-svorky-VO180
F202103251247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2021-04-06 00:00:002021-04-06 00:00:00200Daòko Itisel-IT služby 4/2021181
F202103451247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2021-04-07 00:00:002021-04-07 00:00:00170Itisel daòko-office 2019-sèítanie182
F828069943935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-04-07 00:00:002021-04-07 00:00:0038telekom-pevná sie-3/2021183
F828069947335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-04-07 00:00:002021-04-07 00:00:0058.01telekom-pevná sie 3/2021184
F828075445935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-04-07 00:00:002021-04-07 00:00:002.03telekom-mobilná sie-3/2021185
F169138110146490213ANakladatelství FORUM s.r.o. organizaèná zložkaSeberíniho 1821 03Bratislava-MÈ Ružinov2021-04-07 00:00:002021-04-07 00:00:0088.8Nakladat.FORUM-seminár-školský úrad186
F202021020331691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-04-12 00:00:002021-04-12 00:00:002167.44Ekover-vývoz-kontajnery-3/2021187
F202021021731691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-04-12 00:00:002021-04-12 00:00:003388.4Ekover-vývoz-komunál-3/2021188
F103210113631659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-12 00:00:002021-04-12 00:00:0054brantner nova-folkmar-testovanie 28.3.21189
F103210113531659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-12 00:00:002021-04-12 00:00:0082.8brantner nova-odpad-testovanie190
F21010115536188778AFOCUS-computer s.r.o.Dominikánske námestie 35040 01Košice2021-04-12 00:00:002021-04-12 00:00:0066.1Focus-webkamera-starosta+SSD Disk-sie191
F21004447213159AIP-tech s.r.o.055 52Kojšov 3582021-04-12 00:00:002021-04-12 00:00:0030IP-tech-prenos testovania-3/2021192
F12106844633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-04-12 00:00:002021-04-12 00:00:0063jumes-strava-testovanie-27.3.2021193
F12106944633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-04-12 00:00:002021-04-12 00:00:0060jumes-strava-testovanie-3.4.2021194
F12106144633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-04-12 00:00:002021-04-12 00:00:0042.9Jumes-strava 3/2021-SF195
F12106244633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-04-12 00:00:002021-04-12 00:00:00301.73jumes-strava OcÚ-3/2021196
F12106044633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-04-12 00:00:002021-04-12 00:00:00464jumes-strava-dôchodcovia-3/2021197
F103210119631659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-12 00:00:002021-04-12 00:00:00291.4brantner nova-vývoz-kontajner-3/2021198
F8042148286931NAGERE-Projekt s.r.o.Stromová 16040 01Košice2021-04-13 00:00:002021-04-13 00:00:00200Agere-projekt-PD parkovisko Obchodná199
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 52021-04-13 00:00:002021-04-13 00:00:00170.13O2-mobil.služby 3/21,vyjadrenie telekom200
F12107144633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-04-14 00:00:002021-04-14 00:00:0065.4Jumes-strava-testovanie 10.4.2021201
F21054836491501ABTS-PO,s.r.oRumanova 22080 01Prešov2021-04-19 00:00:002021-04-19 00:00:00169.2BTS-PO-služby technika PO- 1Q/2021202
F2021006836752991AJUSPA s.r.o.Školská 138/7055 01Margecany2021-04-19 00:00:002021-04-19 00:00:00110.88Juspa-materiál-testovanie203
F1512355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-04-19 00:00:002021-04-19 00:00:00384.02zš-strava 3/2021-OcÚ204
F1513355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-04-19 00:00:002021-04-19 00:00:0054.6ZŠ-strava 3/2021-SF205
F1514355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-04-19 00:00:002021-04-19 00:00:00414.5ZŠ-strava 3/2021-dôchodcovia206
F210159931652859AEL spol.s r.o.Radlinského 17A052 01Spišská Nová Ves2021-04-19 00:00:002021-04-19 00:00:00110.82El spol.s r.o.-analýza vôd207
F580003903236599361AVýchodoslovenská distribuèná a.s.Mlynská 31042 91Košice2021-04-19 00:00:002021-04-19 00:00:00100.97VSD-prístup do sústavy-fotovoltaika208
F2110847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-04-19 00:00:002021-04-19 00:00:00126.1sima plus-farba-rampa,polyster.-fontána209
F103210146131659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-21 00:00:002021-04-21 00:00:00121.2brantner-odpad-testovanie 3.4.2021210
F103210146231659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-21 00:00:002021-04-21 00:00:0049.2Brantner-odpad-testovanie-Folkmar211
F2111447426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-04-22 00:00:002021-04-22 00:00:0035Sima plus-pracovná obuv212
F52111890936500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-04-22 00:00:002021-04-22 00:00:0057.04PVPS-stoèné-olše 74213
F52111891336500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-04-22 00:00:002021-04-22 00:00:0057.04PVPS-stoèné-olše 75214
F52111891036500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-04-22 00:00:002021-04-22 00:00:00246.06PVPS-vodné,stoèné-olše 74215
F52111891136500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-04-22 00:00:002021-04-22 00:00:00232.82PVPS-vodné,stoèné-olše 75216
F52111891236500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-04-22 00:00:002021-04-22 00:00:00161.39PVPS-vodné,stoèné-školská 2A217
F12107244633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-04-22 00:00:002021-04-22 00:00:0065.4Jumes-stava-testovanie-17.4.2021218
F1121037450328042AArtforum Prešov, s.r.o.Hlavná 2975/66080 01Prešov2021-04-23 00:00:002021-04-23 00:00:001619.6Artforum-knihy-projekt219
F103210150531659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-23 00:00:002021-04-23 00:00:00102Brantner nova-odpad-testovanie 10.4.2021220
F103210150631659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-23 00:00:002021-04-23 00:00:0054Brantner nova-odpad-testovanie-folkmar221
F2021007336752991AJUSPA s.r.o.Školská 138/7055 01Margecany2021-04-23 00:00:002021-04-23 00:00:0037.68juspa-materiál-testovanie222
F29202137481916AÈisár MichalKlèov 13053 02Klèov2021-04-26 00:00:002021-04-26 00:00:00291.96Èisár-oprava kotla-Jarná 57223
F2112547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-04-26 00:00:002021-04-26 00:00:00132sima plus-oprava elektromotora-rezaèka224
F52111975136500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-04-26 00:00:002021-04-26 00:00:00452.84PVPS-vodné,stoèné-Obchodná 7225
F52111975636500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-04-26 00:00:002021-04-26 00:00:0058.2PVPS-vodné,stoèné-Partizánska 30226
F52111975936500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-04-26 00:00:002021-04-26 00:00:00250.3PVPS-vodné,stoèné-Obchodná 6227
F52111976036500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-04-26 00:00:002021-04-26 00:00:0089.84PVPS-vodné,stoèné-školská 2-NP228
F52111976236500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-04-26 00:00:002021-04-26 00:00:00785.34PVPS-vodné,stoèné-Jarná 57229
F52111976336500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-04-26 00:00:002021-04-26 00:00:00606.13PVPS-vodné,stoèné-školská 2-byty230
F101212660935743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-04-27 00:00:002021-04-27 00:00:00516.81magna energia-elektrina 4/2021231
F101212661035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-04-27 00:00:002021-04-27 00:00:00467.75Magna energia-elektrina 4/2021232
F101212661135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-04-27 00:00:002021-04-27 00:00:001356.75magna energia-plyn-4/2021233
F105211239635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-04-27 00:00:002021-04-27 00:00:00445.13magna energia-elektrina vyúètovanie 3/21234
F12107444633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-04-29 00:00:002021-04-29 00:00:0067.2jumes-strava-testovanie-24.4.2021235

Objednávky za apríl 2021

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaVybavujeFunkciaPopis1
1631659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-01 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
1731659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-09 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
1831659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-14 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
1931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-21 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
2031659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-29 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie

Faktúry za marec 2021

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Int_c
F103210048331659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-03 00:00:002021-03-03 00:00:00106.8Brantner-odpad-testovanie-Švedlár96
F103210048431659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-03 00:00:002021-03-03 00:00:0073.2Brantner-odpad-testovanie-Ve¾ký Folkmar97
F103210048231659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-03 00:00:002021-03-03 00:00:00106.8Brantner-odpad-testovanie-Margecany98
F103210051931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-03 00:00:002021-03-03 00:00:00222Brantner-odpad-testovanie-Margecany99
F55202136860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeová 24040 01Košice2021-03-03 00:00:002021-03-03 00:00:00360Puchalla-prívne služby-2/2021100
F12100634605045NŠpitz Rastislavè. 314055 63Helcmanovce2021-03-03 00:00:002021-03-03 00:00:00100Špitz-zameranie-chodník Obchodná101
F2021004136752991AJUSPA s.r.o.Školská 138/7055 01Margecany2021-03-03 00:00:002021-03-03 00:00:00110.6Juspa-materiál-testovanie102
F2021001844929234ATRIK design s.r.o.Hlavná 13053 42Krompachy2021-03-03 00:00:002021-03-03 00:00:00208.32Trik design-peèiatky-OcÚ+matrika103
F2121013536500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-03-03 00:00:002021-03-03 00:00:0015.12PVPS-odborné stanovisko-lávka Ružín104
F202101151637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany2021-03-03 00:00:002021-03-03 00:00:0078.95VPM Stav-materiál dielòa-hasiè.zbrojnica105
F20010383236463825ASVK Tech Capital s.r.o.M.R.Štefánika 216093 01Vranov nad Top¾ou2021-03-03 00:00:002021-02-19 00:00:00354.08SVK Tech Capital-náradie-dielòa106
F12103344633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-03-03 00:00:002021-03-03 00:00:0065.4Jumes-strava-testovanie 20.2.2021107
F12104344633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-03-03 00:00:002021-03-03 00:00:0065.4Jumes-strava-testovanie 27.2.2021108
F10210053131659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-05 00:00:002021-03-05 00:00:00284.02brantner nova-vývoz-kontajnery 2/2021109
F202021010831691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-03-05 00:00:002021-03-05 00:00:001953.26ekover-vývoz-komunál 2/2021110
F202021009731691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-03-05 00:00:002021-03-05 00:00:001492.02ekover-vývoz-kontajnery-2/2021111
F20211348285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2021-03-05 00:00:002021-03-05 00:00:00103odpadesrvis-služby na úseku ŽP-2/2021112
F102103154850528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Námestie oslobodite¾ov 3/A040 01Košice2021-03-05 00:00:002021-03-05 00:00:0060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby-3/21113
F2021004636752991AJUSPA s.r.o.Školská 138/7055 01Margecany2021-03-05 00:00:002021-03-05 00:00:00750Juspa-respirátory-dôchodcovia+OcÚ114
F202102351247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2021-03-05 00:00:002021-03-05 00:00:00200Daòko itisel-IT služby-3/2021115
F21010076036188778AFOCUS-computer s.r.o.Dominikánske námestie 35040 01Košice2021-03-05 00:00:002021-03-05 00:00:0077.6Focus-computer-batéria,adaptér-notebook116
F2021002544929234ATRIK design s.r.o.Hlavná 13053 42Krompachy2021-03-05 00:00:002021-03-05 00:00:0025.8Trik design-plaketa-p.Tomeèko117
F721040103317335345NSlovenský pozemkový fondBúdkova 36817 15Bratislava2021-03-05 00:00:002021-03-05 00:00:0040SPF-nájom-potok bystré118
F827885324135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-03-05 00:00:002021-03-05 00:00:0058.01telekom-pevná sie 2/2021119
F827885321935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-03-05 00:00:002021-03-05 00:00:0038.03telekom-pevná sie 2/2021120
F22202144812850NHODEZ, s.r.o.Bukovec 252044 20Bukovec2021-03-05 00:00:002021-03-05 00:00:00150Hodez-PD protipožiar.bezpeè.-ZŠ rekuperá121
F33021009436172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava2021-03-05 00:00:002021-03-10 00:00:00172.22calmit-posypový materiál122
F827891069135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-03-10 00:00:002021-03-10 00:00:0023.9telekom-registrácia domény123
F199011177730814677AXEROX LIMITED, o.z.Einsteinova 23851 01Bratislava2021-03-10 00:00:002021-03-10 00:00:00391.97xerox-nájom tlaèiarne 3-5/2021124
F580003903236599361AVýchodoslovenská distribuèná a.s.Mlynská 31042 91Košice2021-03-10 00:00:002021-03-10 00:00:00103.5VSD-prístup do sústavy-fotovoltaika125
F1509355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-03-10 00:00:002021-03-10 00:00:00432.6ZŠ-strava 2/2021-ocú126
F1508355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-03-10 00:00:002021-03-10 00:00:00340.5ZŠ-strava 2/2021-dôchodcovia127
F1510355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-03-10 00:00:002021-03-10 00:00:0061.8ZŠ-strava 2/2021-SF128
F12104544633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-03-10 00:00:002021-03-10 00:00:0042.9Jumes-strava 2/2021-SF129
F12104644633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-03-10 00:00:002021-03-10 00:00:00300.3Jumes-strava 2/2021-ocú130
F12104844633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-03-10 00:00:002021-03-10 00:00:00393jumes-strava 2/2021-dôchodcovia131
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 52021-03-11 00:00:002021-03-11 00:00:00124.73O2-mobilné služby 2/2021132
F92011334852829821NMgr.Martin Medlen-JurisDatOndavská 929/8821 08Bratislava 22021-03-11 00:00:002021-03-11 00:00:0026Medlen-JurisDat-predplatné ŠKOLA 2021133
F103210081931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-15 00:00:002021-03-15 00:00:0054brantner nova-odpad-testovanie-folkmar134
F103210081831659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-15 00:00:002021-03-15 00:00:0058.8brantner nova-odpad-testovanie-kojšov135
F103210081731659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-15 00:00:002021-03-15 00:00:00111.6brantner nova-odpad-testovanie-Margecany136
F2021005336752991AJUSPA s.r.o.Školská 138/7055 01Margecany2021-03-15 00:00:002021-03-15 00:00:0034.99juspa-respirátory,rúška-testovanie137
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava2021-03-15 00:00:002021-03-15 00:00:000.1orange-mobilné služby-ZD138
F2021019146498702ABLARO,s.r.o.Werferova 1040 11Košice 112021-03-15 00:00:002021-03-15 00:00:0066.4Blaro-školské potreby-hmotná núdza139
F1121035150328042AArtforum Prešov, s.r.o.Hlavná 2975/66080 01Prešov2021-03-15 00:00:002021-03-15 00:00:00400Artforum-knihy-knižnica-projekt140
F21002347213159AIP-tech s.r.o.055 52Kojšov 3582021-03-16 00:00:002021-03-16 00:00:00188.47ip-tech-zariadenie-wifi-prístavba141
F21002247213159AIP-tech s.r.o.055 52Kojšov 3582021-03-16 00:00:002021-03-16 00:00:0030Ip-tech-kamery-prenos-testovanie142
F2021005536752991AJUSPA s.r.o.Školská 138/7055 01Margecany2021-03-22 00:00:002021-03-22 00:00:00118.98Juspa-ochranné pomôcky-testovanie143
F103210091831659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-22 00:00:002021-03-22 00:00:00150Brantner nova-odpad-testovanie Margecany144
F103210091931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-22 00:00:002021-03-22 00:00:0049.2brantner nova-odpad-testovanie-folkmar145
F202110089317007611APOLY-TRADE,spol. s r.o.Sabinovská 82080 01Prešov2021-03-22 00:00:002021-03-22 00:00:0086Poly-trade-oprava Nissan-spoluúèas146
F21100315031666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov2021-03-22 00:00:002021-03-22 00:00:0024Ifosoft-inštalácia SW V.21.1147
F103210095831659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-22 00:00:002021-03-22 00:00:00121.2Brantner nova-odpad-testovanie margecany148
F103210095931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-22 00:00:002021-03-22 00:00:0054brantner nova-odpad-testovanie-folkmar149
F12105244633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-03-24 00:00:002021-03-24 00:00:0077.2jumes-strava-testovanie-20.3.2021150
F12105144633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-03-24 00:00:002021-03-24 00:00:0078.2Jumes-strava-testovanie-13.3.2021151
F12104944633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-03-24 00:00:002021-03-24 00:00:0059.4jumes-strava-testovanie 6.3.2021152
F4152100933602204704NSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,Ïumbierska 14041 59Košice2021-03-24 00:00:002021-03-24 00:00:0040.38SVP-prenájom-pozemok-HZ153
F4152100943602204704NSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,Ïumbierska 14041 59Košice2021-03-24 00:00:002021-03-24 00:00:00157.33SVP-prenájom-pozemok-pamätník padlým154
F4152101023602204704NSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,Ïumbierska 14041 59Košice2021-03-24 00:00:002021-03-24 00:00:001SVP-prenájom-pozemok-lávka Ružín155
F4152101123602204704NSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,Ïumbierska 14041 59Košice2021-03-24 00:00:002021-03-24 00:00:0017.96SVP-prenájom-pozemok-regenerácia sídla156
F2106747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-03-24 00:00:002021-03-24 00:00:00460.6sima plus-materiál-WC pošta157
F2106847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-03-24 00:00:002021-03-24 00:00:00216sima plus-pisoár-OcÚ158
F2107147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-03-24 00:00:002021-03-24 00:00:00201.6sima plus-hygienické potreby-testovanie159
F101212087935743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-03-24 00:00:002021-03-24 00:00:00467.75magna energia-elektrina 3/2021160
F101212087835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-03-24 00:00:002021-03-24 00:00:00516.81magna energia-elektrina 3/2021161
F101212088035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-03-24 00:00:002021-03-24 00:00:001356.75magna energia-plyn 3/2021162
F105210603835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-03-24 00:00:002021-03-24 00:00:00542.05magna energia-elektrina-vyúètov. 2/2021163
F21010103336188778AFOCUS-computer s.r.o.Dominikánske námestie 35040 01Košice2021-03-29 00:00:002021-03-29 00:00:001507.12Focus-notebook-sèítanie164
F4152101713602204704NSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,Ïumbierska 14041 59Košice2021-03-29 00:00:002021-03-29 00:00:001SVP-prenájom-potok Bystrá165
F2107447426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-03-29 00:00:002021-03-29 00:00:0055.96sima pplus-materiál-dielòa+WC pošta166
F10212381647700823AGAFA AUTO,s.r.o.Vavreèka 468029 01Námestovo2021-03-29 00:00:002021-03-22 00:00:0014.37Gafa auto-filtre-kia-technický úsek167
F2190497436356450ALekáreò sv. Tadeáša,s.r.o.Holubyho 41902 01Pezinok2021-03-29 00:00:002021-03-29 00:00:0096.6Lekáreò s.Tadeáša-oxymetre168

Objednávky za marec 2021

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaVybavujeFunkciaPopis1
1031659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-04 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
1117085501AISPO spol.s r.o.,inžinierske stavbySlovenská 86080 01Prešov2021-03-10 00:00:002021-04-09 00:00:002366.04Magda Jozef Ing.ISPO-PD-pod Horou-MK+chodníky
1231659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-12 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
1331659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-17 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
1431652859AEL spol.s r.o.Radlinského 17A052 01Spišská Nová Ves2021-03-18 00:00:00110.82Petrik Igor Ing.Starosta obceEL spol. s r.o.-rozbor vody-Hasiè.zbroj.
1531659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-25 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie

Faktúry za február 2021

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Int_c
F21202136860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeová 24040 01Košice2021-02-02 00:00:002021-02-02 00:00:00360Puchalla-právne služby 1/202135
F102102154850528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Námestie oslobodite¾ov 3/A040 01Košice2021-02-02 00:00:002021-02-02 00:00:0060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 2/2136
F20211048285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2021-02-02 00:00:002021-02-02 00:00:00103odpadservis-služby na úseku ŽP-1/202137
F202027848285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2021-02-02 00:00:002021-02-02 00:00:0023Odpadservis-služby-ŽP-doplatok 12/202038
F900038833135815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 262021-02-02 00:00:002021-02-02 00:00:00177.56SPP-odpojenie DRS-bývalá plynová kotolòa39
F202100651637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany2021-02-02 00:00:002021-02-02 00:00:00568.5VPM Stav-materiál-oprava strechy-kotolòa40
F227000132344483767AVýchodoslovenská energetika a.s.Mlynská 31042 91Košice2021-02-02 00:00:002021-02-02 00:00:00151VSE-elektrina-tunel-1-2/202141
F101210819135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-02-02 00:00:002021-02-02 00:00:001356.75magna energia-plyn 2/202142
F101211710435743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-02-02 00:00:002021-02-02 00:00:00516.46magna energia-elektrina 2/202143
F101211710535743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-02-02 00:00:002021-02-02 00:00:00467.75magna energia-elektrina 2/202144
F12102144633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-02-03 00:00:002021-02-03 00:00:0028.8Jumes-strava 1/2021-SF45
F12102244633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-02-04 00:00:002021-02-04 00:00:00201.6Jumes-strava 1/202146
F12102544633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-02-04 00:00:002021-02-04 00:00:00384Jumes-strava-1/2021-dôchodcovia47
F21100106431666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov2021-02-04 00:00:002021-02-04 00:00:0036Ifosoft-inštalácia-registratúra48
F21006543818030ADD21 s.r.o.è.úètu 4005724225/7500080 05Prešov2021-02-04 00:00:002021-02-04 00:00:00500.54DD21-tlaè na tlaèiaròach49
F202101251247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2021-02-04 00:00:002021-02-04 00:00:00200ITisel daòko-IT služby-2/202150
F2021009151108178APSDOMOV s.r.o.Klemensova 34010 01Žilina2021-02-04 00:00:002021-01-05 00:00:0063.6PSDOMOV-èo má vedie mzdová úètovníèka51
F21010002728607520ACSTfire s.r.o.Výstavní 2937/132a703 00Ostrava 32021-02-04 00:00:002021-02-04 00:00:00559.99CSTfire-materiál na opravu kotla52
F827700613935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-02-08 00:00:002021-02-08 00:00:0039.26telekom-pevná sie 1/202153
F827700616135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-02-08 00:00:002021-02-08 00:00:0058.62telekom-pevná sie 1/202154
F202021000931691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-02-08 00:00:002021-02-08 00:00:00752.18ekover-vývoz-kontajnery 1/202155
F202021002131691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-02-08 00:00:002021-02-08 00:00:002029.74ekover-vývoz-komunál-1/202156
F103210013931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-02-08 00:00:002021-02-08 00:00:00265.98brantner nova-vývoz kontajner-1/202157
F3202137481916AÈisár MichalKlèov 13053 02Klèov2021-02-08 00:00:002021-02-08 00:00:00113.4Èisár-oprava kúrenia-Olše 75-byt.è.258
F2021002236752991AJUSPA s.r.o.Školská 138/7055 01Margecany2021-02-08 00:00:002021-02-08 00:00:00987.85Juspa-ochr.pomôcky-testovanie 6.2 a 7.259
F210124817310598ASLOVGRAMJakubovo nám.14813 48Bratislava2021-02-08 00:00:002021-02-08 00:00:0038.4Slovgram-poplatky MR60
F1202150177176AMARTVAN s.r.o.C.Majerníka 5036 01Martin2021-02-08 00:00:002021-02-22 00:00:003480Martvan-služby-ZŠ s MŠ-uèebòový pavilón61
F202160136395838AK.R.T., s.r.o.Družstevná 2221031 01Liptovský Mikuláš2021-02-09 00:00:002021-02-09 00:00:00168.7K.R.T.-rúška Ambrela-OcÚ62
F580003903236599361AVýchodoslovenská distribuèná a.s.Mlynská 31042 91Košice2021-02-11 00:00:002021-02-11 00:00:0025.69VSD-prístup do siete-fotovoltaika63
F1503355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-02-11 00:00:002021-02-11 00:00:00247ZŠ-strava 1/2021-dôchodcovia64
F1504355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-02-11 00:00:002021-02-11 00:00:00321.3ZŠ-strava-1/2021-OcÚ65
F1505355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-02-11 00:00:002021-02-11 00:00:0045.9ZŠ-strava 1/2021-SF66
F52110495036500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-02-11 00:00:002021-02-11 00:00:0042.52PVPS-stoèné-olše 7567
F52110494636500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-02-11 00:00:002021-02-11 00:00:0042.52PVPS-stoèné Olše 7468
F52110494936500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-02-11 00:00:002021-02-11 00:00:00145.51PVPS-vodné,stoèné-Školská 2A69
F52110494836500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-02-11 00:00:002021-02-11 00:00:00193.14PVPS-vodné,stoèné-olše 7570
F52110494736500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-02-11 00:00:002021-02-11 00:00:00198.43PVPS-vodné,stoèné-olše 7471
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 52021-02-11 00:00:002021-02-11 00:00:00124.6O2-mobilné služby-1/202172
F103210023931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-02-11 00:00:002021-02-12 00:00:0078Brantner Nova-odpad-testovanie-folkmar73
F103210023831659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-02-11 00:00:002021-02-12 00:00:0054Brantner Nova-odpad-testovanie-Kojšov74
F103210024131659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-02-11 00:00:002021-02-12 00:00:00111.6Brantner Nova-odpad-testovanie-švedlár75
F103210023731659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-02-11 00:00:002021-02-12 00:00:00126Brantner Nova-odpad-testovanie-Margecany76
F103210024031659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-02-11 00:00:002021-02-12 00:00:00222Brantner Nova-odpad-testovanie-prakovce77
F12103144633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-02-12 00:00:002021-02-12 00:00:0058.8Jumes-strava-testovanie-6.a 7.2.202178
F12103044633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-02-12 00:00:002021-02-12 00:00:0021jumes-strava-testovanie-30.1.202179
F221005329207NObec JaklovceNová 464055 61Jaklovce2021-02-12 00:00:002021-02-12 00:00:001obec jaklovce-nájom-lávka Ružín80
F755007677331364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2021-02-18 00:00:002021-02-18 00:00:00703.33ŽSR-prenájom pozemku-multifunk.hrisko81
F755007677431364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2021-02-18 00:00:002021-02-18 00:00:0029.04ŽSR-prenájom pozemku-parkovacie plochy82
F755007677631364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2021-02-18 00:00:002021-02-18 00:00:0057.44ŽSR-prenájom pozemku-MK Železnièná83
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava2021-02-18 00:00:002021-02-18 00:00:000.85orange-mobilné služby84
F202102245315353NPOWER PLUS-LR, s.r.oSedlice 149082 43Sedlice2021-02-18 00:00:002021-02-18 00:00:0073.43power plus-koleso-metla zametacia85
F2021003836752991AJUSPA s.r.o.Školská 138/7055 01Margecany2021-02-18 00:00:002021-02-18 00:00:0013.92Juspa-ochranné štíty-testovanie86
F202202132565151NDOMPROJEKTHlavná 64044 13Valaliky2021-02-22 00:00:002021-02-22 00:00:00110Domprojekt-dotlaè PD-Rozšír.kapacity ZŠ87
F105210149235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-02-22 00:00:002021-02-22 00:00:00440.67Magna energia-elektrina 1/2021-vyúètovan88
F21270277731666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov2021-02-24 00:00:002021-02-25 00:00:00190.56Ifosoft-update V21.0189
F21010044116578AAGRO BILLY s.r.o.Matice slovenskej 4761/3080 01Prešov2021-02-24 00:00:002021-02-25 00:00:00102.82Agro billy-náhradné diely belarus90
F302139041236391000ADOXX-Stravné lístky,spol.s r.o.Kálov 356010 01Žilina2021-02-24 00:00:002021-02-25 00:00:00773.2DOXX-stravné lístky-starosta91
F103210045731659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-02-24 00:00:002021-02-25 00:00:00159.6Brantner nova-odpad-testovanie-Švedlár92
F103210045831659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-02-24 00:00:002021-02-25 00:00:0054Brantner nova-odpad-testovanie-Folkmár93
F103210045631659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-02-24 00:00:002021-02-25 00:00:00208.8Brantner nova-odpad-testovanie-Margecany94
F2104008345397619AKasta plus, s.r.o.Pieskovcová 32841 07Bratislava 492021-02-24 00:00:002021-02-24 00:00:00100Kasta plus-ochranné overaly-testovanie95

Objednávky za február 2021

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaVybavujeFunkciaPopis1
631659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-02-05 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
731659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-02-10 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
831659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-02-19 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-02-26 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie

Faktúry za január 2021

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Int_c
F202100451247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2021-01-05 00:00:002021-01-05 00:00:00200Daòko itisel-IT služby 1/20211
F202100237707591AFrantišek Jánoš-DrevovýrobaŠtúrova 40053 42Krompachy2021-01-05 00:00:002021-01-05 00:00:001344Jánoš Drevovýroba-rokovací stôl-zasadaèk2
F102101158050528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Námestie oslobodite¾ov 3/A040 01Košice2021-01-05 00:00:002021-01-05 00:00:0060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby-1/213
F819501100036631124ASlovenská pošta, a.s.975 99Banská Bystrica2021-01-07 00:00:002021-01-11 00:00:0023.7Slov.pošta-POBOX-1-3/20214
F275002134931364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2021-01-14 00:00:002021-01-14 00:00:0065.04ŽSR-prenájom-lávka Ružín5
F275002135031364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2021-01-14 00:00:002021-01-14 00:00:0050.26ŽSR-prenájom-chodník6
F275002135131364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2021-01-14 00:00:002021-01-14 00:00:00197.52ŽSR-prenájom-parkovacie plochy7
F275002135231364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2021-01-14 00:00:002021-01-14 00:00:00347.69ŽSR-prenájom-parkovacie plochy,MK8
F275002135331364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2021-01-14 00:00:002021-01-14 00:00:00119.65ŽSR-prenájom-MK OLše9
F21000147213159AIP-tech s.r.o.055 52Kojšov 3582021-01-18 00:00:002021-01-18 00:00:00900.06IP-tech-server+práce10
F12100700760835790253APetit Press, a. s.Lazaretska 12814 64Bratislava2021-01-18 00:00:002021-01-04 00:00:00309Petit press-košický korzár r.202111
F2021208717644429NIng.Zsolt Marczibal - CONNECT925 41Krá¾ov Brod2021-01-20 00:00:002021-01-20 00:00:0050.1Connect-Marczibal-tlaèivá-daò12
F2121002536500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-01-25 00:00:002021-01-25 00:00:0025.2PVPS-odborné stanovisko-lávka Ružín13
F202100144649304NEdita Magdová-M-TexKluknava 566053 51Kluknava2021-01-25 00:00:002021-01-25 00:00:0014.4Magdová-M-tex-šatònové lístky-testovanie14
F21270118931666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov2021-01-25 00:00:002021-01-25 00:00:0066.72Ifosoft-update-mzdová agenda 202115
F2021000536752991AJUSPA s.r.o.Školská 138/7055 01Margecany2021-01-25 00:00:002021-01-25 00:00:00670.75JUSPA-ochranné pomôcky-testovanie16
F52110060736500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-01-26 00:00:002021-01-26 00:00:00444.31PVPS-vodné,stoèné-obchodná 717
F52110061036500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-01-26 00:00:002021-01-26 00:00:0079.37PVPS-vodné,stoèné-partizánska 3018
F52110061136500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-01-26 00:00:002021-01-26 00:00:00277.63PVPS-vodné,stoèné-obchodná 619
F52110061236500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-01-26 00:00:002021-01-26 00:00:00153.23PVPS-vodné,stoèné-školská 220
F52110061336500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-01-26 00:00:002021-01-26 00:00:00772.43PVPS-vodné,stoèné-jarná 5721
F52110061436500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-01-26 00:00:002021-01-26 00:00:00623.64PVPS-vodné,stoèné-školská 2-13 bj22
F101210433635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-01-26 00:00:002021-01-26 00:00:00485.56Magna energia-elektrina 1/202123
F101210211835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-01-26 00:00:002021-01-26 00:00:001434.39Magna energia-plyn 1/202124
F101210433535743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-01-26 00:00:002021-01-26 00:00:00793.47Magna energia-elektrina 1/202125
F12101444633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-01-27 00:00:002021-01-27 00:00:00117.6Jumes-strava-testovanie Covid 1926
F21010013547844655AEkoEnergia Palivá, s.r.o.Gabèíkova 27010 01Žilina2021-01-29 00:00:002021-01-29 00:00:004191.96EkoEnergia Palivá-pelety27
F5570037209162957NIVESÈs.armády 20041 18Košice2021-01-29 00:00:002021-01-19 00:00:0025.09Ives-matrika-služby technickej podpory28
F60210068247700823AGAFA AUTO,s.r.o.Vavreèka 468029 01Námestovo2021-01-29 00:00:002021-01-20 00:00:0028.26Gafa auto-Kia-žhaviace svieèky29
F1210497950020552ALEDart s.r.o.Vajnorska 127E831 04Bratislava-m.è.Nové Mesto2021-01-29 00:00:002021-01-20 00:00:0043.47Ledart-maják Ostrowek30
F20210185347198605AROTA plus s.r.o.Ružová 1003/4900 31Stupava2021-01-29 00:00:002021-01-29 00:00:00183.33Rota plus-pracovné odevy-dielòa31
F2021001636752991AJUSPA s.r.o.Školská 138/7055 01Margecany2021-01-29 00:00:002021-01-29 00:00:0060.54Juspa-ochranné pomôcky-testovanie 30.1.32
F202100745315353NPOWER PLUS-LR, s.r.oSedlice 149082 43Sedlice2021-01-29 00:00:002021-01-29 00:00:00160.63Power plus-kartáè,klin.remeò-zamet.metla33
F33021002536172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava2021-01-29 00:00:002021-01-29 00:00:0091.97Calmit-posypový materiál34

Objednávky za január 2021

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaVybavujeFunkciaPopis1
131659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-01-08 00:00:002021-01-23 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-vývoz odpadu
250177176AMARTVAN s.r.o.C.Majerníka 5036 01Martin2021-01-15 00:00:003480Magda Jozef Ing.MARTVAN-PO-centrálna rekuperácia ZŠ
335910739ASPP-distribúcia a.s.Mlynské nivy 44/b825 11Bratislava2021-01-18 00:00:00Hricko PavolSPP-odpojenie DRS-bývalá plynová kotolòa
431659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-01-21 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
531659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-01-29 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie

 

oficiálna stránka obce