2021

Zmluvy 2021

Zmluvy uzatvorené od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCena vrátane DPHDátum zverejneniaDátum platnosti do
Obec KojšovZmluva o poskytovaní služiebZmluva o posk. sl. Kojšov20.01.202123.01.2021
Obec PrakovceZmluva o poskytovaní služiebZmluva o posk. sl. Prakovce20.01.202123.01.2021
Obec ŠvedlárZmluva o poskytovaní služiebZmluva o posk. sl. Švedlár20.01.202123.01.2021
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebZmluva o posk. sl. Veľký Folkmár20.01.202123.01.2021
Marcela Kipikašová, Školská 594/2A, 055 01 Margecany Zmluva o opakovanom nájme Zmluva o opakovanom nájme Kipikašová Marcela29.01.202131.01.2024
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebZmluva o poskytnutí služieb Veľký Folkmár5.02.20217.02.2021
Obec ŠvedlárZmluva o poskytovaní služiebZmluva o poskytnutí služieb Švedlár5.02.20217.02.2021
Obec ŠvedlárZmluva o poskytovaní služiebZmluva o poskytnutí služieb Švedlár12.02.202114.02.2021
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebZmluva o poskytnutí služieb Veľký Folkmár12.02.202114.02.2021
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, BratislavaZmluva o poskytnutí fin. prísp.Zmluva o poskytnutí fin. prísp. Fond na podp. umenia200017.02.2021Do schv. vyúčtovania
SIMA plus Krompachy, s.r.o.,
Maurerova 13,
053 42 Krompachy
Zmluva o dieloZmluva o dielo "Rekonštrukcia autobusovej zastávky ul. Partizánska"25 087,9217.02.2021Nie je uvedené
SIMA plus Krompachy, s.r.o.,
Maurerova 13,
053 42 Krompachy
Zmluva o dieloZmluva o dielo - Regenerácia vnútrobloku Margecany189 278,2218.02.2021Nie je uvedené
Silvia Komorová,
Štítová 2,
040 01 Košice
Kúpna zmluvaPredaj pozemku C KN č. 128/254, Rolova Huta1 539,0019.02.2021Nie je uvedené
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebZml. o posk. služ. Veľký Folkmár25.02.202128.02.2021
Patrícia Palková Školská 140/13, 055 01 MargecanyZmluva o nájme bytuZmluva o nájme bytu Palkova26.02.202128.02.2024
Obec KojšovZmluva o poskytovaní služiebZml. o posk. služ. Kojšov26.02.202127.02.2021

Faktúry za január 2021

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Int_c
F202100451247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2021-01-05 00:00:002021-01-05 00:00:00200Daòko itisel-IT služby 1/20211
F202100237707591AFrantišek Jánoš-DrevovýrobaŠtúrova 40053 42Krompachy2021-01-05 00:00:002021-01-05 00:00:001344Jánoš Drevovýroba-rokovací stôl-zasadaèk2
F102101158050528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Námestie oslobodite¾ov 3/A040 01Košice2021-01-05 00:00:002021-01-05 00:00:0060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby-1/213
F819501100036631124ASlovenská pošta, a.s.975 99Banská Bystrica2021-01-07 00:00:002021-01-11 00:00:0023.7Slov.pošta-POBOX-1-3/20214
F275002134931364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2021-01-14 00:00:002021-01-14 00:00:0065.04ŽSR-prenájom-lávka Ružín5
F275002135031364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2021-01-14 00:00:002021-01-14 00:00:0050.26ŽSR-prenájom-chodník6
F275002135131364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2021-01-14 00:00:002021-01-14 00:00:00197.52ŽSR-prenájom-parkovacie plochy7
F275002135231364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2021-01-14 00:00:002021-01-14 00:00:00347.69ŽSR-prenájom-parkovacie plochy,MK8
F275002135331364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2021-01-14 00:00:002021-01-14 00:00:00119.65ŽSR-prenájom-MK OLše9
F21000147213159AIP-tech s.r.o.055 52Kojšov 3582021-01-18 00:00:002021-01-18 00:00:00900.06IP-tech-server+práce10
F12100700760835790253APetit Press, a. s.Lazaretska 12814 64Bratislava2021-01-18 00:00:002021-01-04 00:00:00309Petit press-košický korzár r.202111
F2021208717644429NIng.Zsolt Marczibal - CONNECT925 41Krá¾ov Brod2021-01-20 00:00:002021-01-20 00:00:0050.1Connect-Marczibal-tlaèivá-daò12
F2121002536500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-01-25 00:00:002021-01-25 00:00:0025.2PVPS-odborné stanovisko-lávka Ružín13
F202100144649304NEdita Magdová-M-TexKluknava 566053 51Kluknava2021-01-25 00:00:002021-01-25 00:00:0014.4Magdová-M-tex-šatònové lístky-testovanie14
F21270118931666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov2021-01-25 00:00:002021-01-25 00:00:0066.72Ifosoft-update-mzdová agenda 202115
F2021000536752991AJUSPA s.r.o.Školská 138/7055 01Margecany2021-01-25 00:00:002021-01-25 00:00:00670.75JUSPA-ochranné pomôcky-testovanie16
F52110060736500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-01-26 00:00:002021-01-26 00:00:00444.31PVPS-vodné,stoèné-obchodná 717
F52110061036500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-01-26 00:00:002021-01-26 00:00:0079.37PVPS-vodné,stoèné-partizánska 3018
F52110061136500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-01-26 00:00:002021-01-26 00:00:00277.63PVPS-vodné,stoèné-obchodná 619
F52110061236500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-01-26 00:00:002021-01-26 00:00:00153.23PVPS-vodné,stoèné-školská 220
F52110061336500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-01-26 00:00:002021-01-26 00:00:00772.43PVPS-vodné,stoèné-jarná 5721
F52110061436500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-01-26 00:00:002021-01-26 00:00:00623.64PVPS-vodné,stoèné-školská 2-13 bj22
F101210433635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-01-26 00:00:002021-01-26 00:00:00485.56Magna energia-elektrina 1/202123
F101210211835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-01-26 00:00:002021-01-26 00:00:001434.39Magna energia-plyn 1/202124
F101210433535743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-01-26 00:00:002021-01-26 00:00:00793.47Magna energia-elektrina 1/202125
F12101444633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-01-27 00:00:002021-01-27 00:00:00117.6Jumes-strava-testovanie Covid 1926
F21010013547844655AEkoEnergia Palivá, s.r.o.Gabèíkova 27010 01Žilina2021-01-29 00:00:002021-01-29 00:00:004191.96EkoEnergia Palivá-pelety27
F5570037209162957NIVESÈs.armády 20041 18Košice2021-01-29 00:00:002021-01-19 00:00:0025.09Ives-matrika-služby technickej podpory28
F60210068247700823AGAFA AUTO,s.r.o.Vavreèka 468029 01Námestovo2021-01-29 00:00:002021-01-20 00:00:0028.26Gafa auto-Kia-žhaviace svieèky29
F1210497950020552ALEDart s.r.o.Vajnorska 127E831 04Bratislava-m.è.Nové Mesto2021-01-29 00:00:002021-01-20 00:00:0043.47Ledart-maják Ostrowek30
F20210185347198605AROTA plus s.r.o.Ružová 1003/4900 31Stupava2021-01-29 00:00:002021-01-29 00:00:00183.33Rota plus-pracovné odevy-dielòa31
F2021001636752991AJUSPA s.r.o.Školská 138/7055 01Margecany2021-01-29 00:00:002021-01-29 00:00:0060.54Juspa-ochranné pomôcky-testovanie 30.1.32
F202100745315353NPOWER PLUS-LR, s.r.oSedlice 149082 43Sedlice2021-01-29 00:00:002021-01-29 00:00:00160.63Power plus-kartáè,klin.remeò-zamet.metla33
F33021002536172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava2021-01-29 00:00:002021-01-29 00:00:0091.97Calmit-posypový materiál34

Objednávky za január 2021

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaVybavujeFunkciaPopis1
131659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-01-08 00:00:002021-01-23 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-vývoz odpadu
250177176AMARTVAN s.r.o.C.Majerníka 5036 01Martin2021-01-15 00:00:003480Magda Jozef Ing.MARTVAN-PO-centrálna rekuperácia ZŠ
335910739ASPP-distribúcia a.s.Mlynské nivy 44/b825 11Bratislava2021-01-18 00:00:00Hricko PavolSPP-odpojenie DRS-bývalá plynová kotolòa
431659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-01-21 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
531659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-01-29 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie

 

oficiálna stránka obce