2021

Zmluvy 2021

Zmluvy uzatvorené od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCena vrátane DPH v €Dátum zverejneniaDátum platnosti do
Obec KojšovZmluva o poskytovaní služiebZmluva o posk. sl. Kojšov20.01.202123.01.2021
Obec PrakovceZmluva o poskytovaní služiebZmluva o posk. sl. Prakovce20.01.202123.01.2021
Obec ŠvedlárZmluva o poskytovaní služiebZmluva o posk. sl. Švedlár20.01.202123.01.2021
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebZmluva o posk. sl. Veľký Folkmár20.01.202123.01.2021
Marcela Kipikašová, Školská 594/2A, 055 01 Margecany Zmluva o opakovanom nájme Zmluva o opakovanom nájme Kipikašová Marcela29.01.202131.01.2024
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebZmluva o poskytnutí služieb Veľký Folkmár5.02.20217.02.2021
Obec ŠvedlárZmluva o poskytovaní služiebZmluva o poskytnutí služieb Švedlár5.02.20217.02.2021
Obec ŠvedlárZmluva o poskytovaní služiebZmluva o poskytnutí služieb Švedlár12.02.202114.02.2021
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebZmluva o poskytnutí služieb Veľký Folkmár12.02.202114.02.2021
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, BratislavaZmluva o poskytnutí fin. prísp.Zmluva o poskytnutí fin. prísp. Fond na podp. umenia2 000,0017.02.2021Do schv. vyúčtovania
SIMA plus Krompachy, s.r.o.,
Maurerova 13,
053 42 Krompachy
Zmluva o dieloZmluva o dielo "Rekonštrukcia autobusovej zastávky ul. Partizánska"Príloha zmluvy25 087,9217.02.2021Nie je uvedené
SIMA plus Krompachy, s.r.o.,
Maurerova 13,
053 42 Krompachy
Zmluva o dieloZmluva o dielo - Regenerácia vnútrobloku Margecany189 278,2218.02.2021Nie je uvedené
Silvia Komorová,
Štítová 2,
040 01 Košice
Kúpna zmluvaPredaj pozemku C KN č. 128/254, Rolova Huta1 539,0019.02.2021Nie je uvedené
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebZml. o posk. služ. Veľký Folkmár25.02.202128.02.2021
Patrícia Palková Školská 140/13, 055 01 MargecanyZmluva o nájme bytuZmluva o nájme bytu Palkova26.02.202128.02.2024
Obec KojšovZmluva o poskytovaní služiebZml. o poskytovaní služieb Kojšov26.02.202127.02.2021
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebSlužby MOM 7.3.202106.03.2021Nie je uvedené
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebSlužby MOM 14.3.09.03.2021Nie je uvedené
SIMA plus Krompachy, s.r.o.,
Maurerova 13,
053 42 Krompachy
Kúpna zmluvaKúpna zmluva - knižný fond
Príloha č. 1
11 585,0009.03.2021Nie je uvedené
MY DVA Slovakia s.r.o.
Polianky 11,
841 01 Bratislava
Kúpna zmluvaNábytok do odborných učební
Príloha kúpnej zmluvy
12 523,4415.03.2021Nie je uvedené
Štatistický úrad SR
Lamačská cesta 3
84005 Bratislava 45
Dodatok k zmluve o výpožičke - sčítanie obyv.Dodatok k zmluve o výpožičke17.03.2021Nie je uvedené
Obec KojšovZmluva o poskytovaní služiebZmluva o poskytovaní služieb Kojšov 20.03.202119.03.202120.03.2021
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebZmluva o poskytovaní služieb Veľký Folkmár 21.03.202119.03.202121.03.2021
IP-tech s.r.o.
Kojšov 358
055 52 Kojšov
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorovDodatok č. 1 zmluvy č. 2/201423.03.2021Nie je uvedené
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebZmluva o poskytovaní služieb Veľký Folkmár 28.03.202125.03.201228.03.2021
Juraj Mesároš a Alžbeta Mesárošová Jarná 584/57, 05501 MargecanyZmluva o opakovanom nájmeZmluva o opak nájme Juraj Mesároš29.03.202131.03.2024
Kastl Zbyněk Školská 594/2A, 055 01 MargecanyZmluva o opakovanom nájmeZmluva o opak. nájme_byt č. 9 Kastl29.03.202131.03.2024
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Margecany Zmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
cirkev350,0029.03.202131.12.2021
DHZ MargecanyZmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
DHZ750,0029.03.202131.12.2021
OZ Jadlovec Margecany Zmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Jadlovec2 000,0029.03.202131.12.2021
OZ Margecianske fajnotyZmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Margecianske fajnoty2 000,0029.03.202131.12.2021
MAFOZ - Margecianske folklórne občianske združenieZmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
OZ MAFOZ500,0029.03.202131.12.2021
Stolnotenisový klub ŠKST TOPSPIN MargecanyZmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
stolný tenis750,0029.03.202131.12.2021
Športovo strelecký klub MargecanyZmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
strelci350,0029.03.202131.12.2021
ZO SZZP MargecanyZmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
SZZP200,0029.03.202131.12.2021
Obecný šachový klub MargecanyZmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
šach400,0029.03.202131.12.2021
TJ Lokomotíva Margecany Zmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
TJ6 000,0029.03.202131.12.2021
OKST- odbor klubu slovenských turistovZmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
turisti400,0029.03.202131.12.2021
Deduško n.o. Vojenská 2, 040 01 Košice – Staré mestoZmluva
o poskytnutí finančného príspevku a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby
ZMLUVA-Deduško-12 350,0029.03.202131.12.2021
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebZmluva o posk. služ. obec Velký Folkmár31.03.202103.04.2021
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebZmluva o posk. služieb Velký Folkmár09.04.202111.04.2021
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebZmluva Veľký Folkmár 18.04.202115.04.202118.04.2021
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebZmluva Veľký Folkmár 25.04.202122.04.202125.04.2021
Obec Veľký FolkmárZmluva o poskytovaní služiebZmluva o posk. služieb Veľký Folkmár29.04.202102.05.2021
Strojspiš, spol. s r.o.
Tepličská cesta 10
052 01 Spišská Nová Ves
Dodatok č. 2 k ZoDDodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 8/2020 zo dňa 4. 9. 202007.05.2021Nie je uvedené
Prima banka Slovensko a.s.
Hodžova 11,
010 11 Žilina
Zmluva o grantovom účteZmluva o grantovom účte10.05.2021Nie je uvedené
Ing. Richard Matiaščik a manž. Ing. Soňa Matiaščiková,
Narcisová , 040 11 Košice, SR
Kúpna zmluvaPozemok C KN č. 128/243 a 128/244, k. ú. Rolova Huta2 538,0010.05.2021Nie je uvedené
MAPOX, s. r. o.
Partizánska 30,
055 01 Margecany
ZmluvaUznanie dlhu - vodné a stočné533,2710.05.2021Nie je uvedené
Galileo Corporation s.r.o.
so sídlom: Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda
Zmluva o vytvorení webového sídlaZmluva o vytvorení webového sídla3 204,0011.05.2021Nie je uvedené
Galileo Corporation s.r.o.
so sídlom: Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda
Zmluva o prevádzke webového sídlaZmluva o prevádzke webového sídla480,00 / ročne11.05.2021Nie je uvedené
Galileo Corporation s.r.o.
so sídlom: Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda
Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácieZmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie828,00 jednorázovo
234,00 / ročne
11.05.2021Nie je uvedené
Galileo Corporation s.r.o.
so sídlom: Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda
Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUETZmluva o prepojení dokumentov na CUET948,00 / jednorázovo
294,00 / ročne
11.05.2021Nie je uvedené
Galileo Corporation s.r.o.
so sídlom: Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda
Zmluva o spracovaní osobných údajovZmluva o spracovaní osobných údajov11.05.2021Nie je uvedené
Veríme v zábavu s.r.o. Pod Brezinou 86, 911 01 TrenčínZmluva o dieloZmluva o dielo3 000,0020.05.2021Nie je uvedené
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava 3Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva DPO SR3 000,0020.05.202131.08.2021
Dodatok č. 1 k NZ č. 41/10/2019/SNVKošický samosprávny kraj
zastúpený Správou ciest KSK
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
DODATOK č. 1
k Nájomnej zmluve č. 41/10/2019/SNV zo dňa 11.10.2019
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - pozemok pri moste Olše24.05.2021Nie je uvedené
125/04/2021/SNVKošický samosprávny kraj
zastúpený Správou ciest KSK
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
Zmluva o výpožičke č. 125/04/2021/SNVZmluva o výpožičke - pozemok pri moste Olše24.05.2021Nie je uvedené
Štefan Gmuca a Jarmila Gmucová, Jarná 584/57, 055 01 MargecanyZmluva o opakovanom nájmeZmluva o opak nájme Gmucovci25.05.202131.05.2024
MK hlas, s.r.o.
Bernolákova 5, 083 01 Sabinov
Zmluva o poskytovaní služiebZmluva o poskytovaní služieb virtuálneho internetového servera5,60 € / mesačne26.05.2021Nie je uvedené
Mgr. Silvia Petická
Mudroňova , Košice,
a
Ing. Stela Görög
Viedenská , Košice, PSČ 040 13
Kúpna zmluvaPozemok C KN č. 128/250, k. ú. Rolova Huta2 484,0028.05.2021Nie je uvedené
KB PROTECT s.r.o.
Sídlo: Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce
Zmluva o dielo
a Zmluva o poskytovaní služieb
Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti50 € / mesačne01.06.202131.5.2023
Štefan Zábojník
Levočská 64
053 01 Harichovce
Kúpna zmluvaKúpna zmluva - Urnové komplety4 740,00 €04.06.2021Nie je uvedené
XYLO MACHINERY SK s.r.o.
Bardejovská 24
SK-08 01 Prešov
Zmluva o zbere a zhodnocovaní drevného odpadu04.06.2021Nie je uvedené
Ing. Miloslav Králik
a manž. doc. Ing. Ružena Králiková CSc.,
Vihorlatská , 040 01 Košice
Kúpna / zámenná zmluvaParcela C KN č. 128/248 a 128/246, k. ú. Rolova Huta3 834,00 €04.06.2021Nie je uvedené
Dodatok č. 5 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyDODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G331Dodatok č. 5 k ZoNFP - Zateplenie budovy obecného úradu-zOcU0,00 €09.06.2021Nie je uvedené
Dodatok č. 1Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
DODATOK Č. 1 k ZoNFP č. IROP-Z-302021K177-222-13Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP - Odborné učebne166 256,23 €09.06.2021Nie je uvedené
Strojspiš, spol. s r.o.
Tepličská cesta 10
052 01 Spišská Nová Ves
Dodatok č. 3 k ZoDDodatok č. 3
Príloha č. 2
0,00 €16.06.2021Nie je uvedené
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018Deduško n. o.
Vojenská 2,
040 01 Košice – Staré Mesto
Dodatok č. 1Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - denný stacionár105,40 €16.06.202131.12.2031
Marek Petrík,
Dlhá
055 01 Margecany
Kúpna zmluvaparcela C KN č. 512/1, k. ú. Margecany62,30 €28.06.2021Nie je uvedené
Marián Šuna
Marcela Šunová
Hôrka
05501 Margecany
Kúpna zmluvaparcela C KN č. 2/6 , časť parcely C KN č. 2/23 460 €28.06.2021Nie je uvedené
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/56Ministerstvo životného prostredia SR,
Slovenská agentúra životného prostredia,
Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica
Zmluva o poskytnutí NFPZmluva zverejnená v CRZ366 035,86 €30.06.202131.12.2028
Kráľ Marián, Školská 21, 05501 MargecanyZmluva o nájmeZmluva o nájme Kráľ30.06.202130.06.2024
MAPOX, s. r. o.
Partizánska 30,
055 01 Margecany
ZmluvaZmluva o refundácii nákladov za poskytnutie dodávky pitnej vody06.07.2021Nie je uvedené
Ing. arch. Dušan Marek - Architektonické štúdio ADM
Starozagorská 1388/11
040 23 Košice
Zmluva o dieloVypracovanie Zmien a doplnkov č. 3 ÚPNO4 600,00 €07.07.2021Nie je uvedené
751/2021Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041J961-431-16Dodatok č. 2 k ZoNFP Margecany -Regenerácia vnútrobloku179 915,60 €14.07.2021Nie je uvedené
TENDERnet s.r.o.
Sídlo : M. R. Štefánika 836/33 010 01 Žilina
LICENČNÁ ZMLUVALicenčná zmluva - prístup Tendernet360,00 €19.07.2021Nie je uvedené
Ondrej Tomčala
Nová 1304
Rovinka
Autorská licenčná zmluva3 000,00€16.07.2021Nie je uvedené
11/2021SIMA plus Krompachy, s.r.o.,
Maurerova 13,
053 42 Krompachy
Zmluva o dielo č. 11/2021Zmluva o dielo - splašková kanalizácia Pod Horou - 1. etapa
Príloha 1
Príloha 2
214 621,1222.07.2021Nie je uvedené
UNI3 s.r.o.
Vranovská 8
080 06 Prešov
Dodatok č. 1 k ZoDDodatok č. 1 k ZoD zo dňa 24.11.20200,0022.07.2021Nie je uvedené
HiXAR s. r. o.
Železničná 91/19,
055 01 Margecany
Zmluva o poskytovaní služby Zmluva o poskytovaní služieb HiXAR s.r.o.40,00 € / mesačne27.07.2021Nie je uvedené
GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12, 82104 BratislavaZmluva o poskytovaní služiabZmluva o posk. služ. GX Solutions30.07.202126.05.2023
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 4419008565Komunálna poisťovňa a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
Dodatok č. 2 k poistnej zmluveDodatok č. 2 k PZ - živelné poistenie - Zateplenie hasičskej zbrojnice, Lávka pre peších a cyklistov - Ružín50,93 € / ročne20.08.2021Nie je uvedené
Prima banka Slovensko a.s.,
Hodžova 11,
010 11 Žilina
Zmluva o grantovom účteGrantový účet - Rekonštrukcia autobusovej zastávky24.08.2021Nie je uvedené
Prima banka Slovensko a.s.,
Hodžova 11,
010 11 Žilina
Zmluva o grantovom účteZmluva o grantovom účte - Rozvoj športovo-rekreačnej oblasti Margecany - Kozinec24.08.2021Nie je uvedené
NZSK 2021/741705XEROX LIMITED
So sídlom Riverview, Oxford Road, Uxbridge,
Middlesex UB8 1HS, Spojené kráľovstvo Veľkej
Británie a Severného Írska
podnikajúci v Slovenskej republike
prostredníctvom
XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku
zahraničnej osoby
So sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01,
Bratislava
Nájomná zmluvaNájomná zmluva - multifunkčné zariadenie296,85 € / štvrťročne31.08.202131.08.2025
312021DD21 s.r.o.
Švábska 107,
080 05 Prešov
Zmluva o údržbe a serviseZmluva o údržbe a servise - multifunkčné zariadeniepodľa cenníka31.08.202131.08.2025
21-514-05173Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-05173Akvizícia knižného fondu1100,0013.09.2021Nie je uvedené
1166/VSD/2021Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyZmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena pre stavbu "Margecany - zriadenie VNP a DTS pri TIPOSe a úprava NN3 000,0013.09.2021Nie je uvedené
Dodatok č. 1SIMA plus Krompachy s.r.o.,
Maurerova 13,
053 42 Krompachy
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 18. 2. 2021Dodatok č. 1 k zmluve - Regenerácia vnútrobloku Margecany Príloha č. 15 588,9224.09.2021Nie je uvedené
Ing.Ladislav Komjáthy ODYSEA
Čínska 17,
Košice 040 13
Zmluva o dieloProjektová dokumentácia pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia
interiéru Kultúrneho domu v obci Margecany“
7 500,0024.09.202115.10.2021
680/2021-KESLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Protokol o odovzdaní a prevzatí vlastníctva nehnuteľného majetku - k.ú. Margecany, odovzdanie pozemku KNC 1693, LV č. 275, na pozemku sa nachádza cintorín (stavba vo vlastníctve obce)Protokol - pozemok pod cintorínom0,0028.09.2021Nie je uvedené
František Maliňák,
Mária Maliňáková,
Jarná 584/57, Margecany
Zmluva o opakovanom nájmeOpakovaný nájom bytu01.10.202130.09.2024
Alena Nalevanková,
Školská 14, Margecany
Richard Fidler,
Dlhá 44, Margecany
Zmluva o opakovanom nájmeOpakovaný nájom bytu01.10.202130.09.2024
Jozef Halcin,
Jarná 584/57, Margecany
Zmluva o opakovanom nájmeOpakovaný nájom bytu01.10.202130.09.2024
Ing. Miloslav Králik
a manž. doc. Ing. Ružena Králiková CSc.,
Vihorlatská 58,
040 01 Košice, SR
Nájomná zmluvaPozemok 128/249 k. ú. Rolova Huta - Kozinec01.10.202130.09.2031
1142/2021Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky v zastúpení:
Košický samosprávny kraj
sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP Č. IROP-Z-302021K177-222-13 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP - Vytvorenie odborných učební166 256,2304.10.2021Nie je uvedené
Dodatok č. 3KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 BRATISLAVA
Dodatok č. 3
k poistnej zmluve 4419008565
Poistenie diela Regenerácia vnútrobloku Margecany118,9505.10.2021Nie je uvedené
Dodatok č. 1SIMA plus Krompachy s.r.o.,
Maurerova 13,
053 42 Krompachy
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluveDodatok č. 1 KZ Príloha č. 2 KZ Príloha č. 3 KZ05.10.2021Nie je uvedené
Dodatok č. 1 k Zmluve č. EDM_LZ_100997449Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31,
042 91 Košice
Dodatok č. 1Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení do distribučnej sústavy53,0807.10.2021Nie je uvedené
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZPV_LZ_100997449Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31,
042 91 Košice
Dodatok č. 1Dodatok č. 1 k zmluve o prístupe do distribučnej sústavy07.10.2021Nie je uvedené
21009068Strojwood s.r.o.
Sídlo: Solivarská 28, 080 05 Prešov
Kúpna zmluvaKupna-zmluva-stiepkovac-Strojwood51 036,0011.10.2021Nie je uvedené
P4643/2021MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
ZMLUVA O DODÁVKE PLYNU
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu a súvisiacich služieb
Dodávka plynu do odberných miest obce Margecany0,04105 EUR/kWh13.10.202130.11.2023
Vojtech Babják
Mgr. Eleonóra Babjáková
Jasuschova 24,
040 23 Košice
Kúpna zmluvaPozemok C KN č. 128/256, k. ú. Rolova Huta1 485,0027.10.2021Nie je uvedené
IMAO electric, s.r.o.,
Mládežnícka 108,
017 01 Považská Bystrica, IČO: 44007841
Kúpna zmluvaDrevné pelety - Big bag - na roky 2022-202324 480,0028.10.20211.12.2023
RNDr. Peter Bohuš
Palárikova 18
040 01 Košice
Zmluva o dieloObstaranie zmien a doplnkov ÚPO820,0003.11.2021Nie je uvedené
40/2020-2060-4210-0018Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 Zmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie pomoci De minimis4 744,0205.11.2021Nie je uvedené
AV Audit s.r.o.
Karpatská 2448/16
052 01 Sp. Nová Ves
Zmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej uzávierky a KÚZ k 31.12.2020700,0011.11.2021Nie je uvedené
Športovo strelecký klub Margecany
Školská 5 Margecany
IČO: 35564059
Dodatok k zmluveDodatok k zmluve o poskytnutí dotácie200,0011.11.2021Nie je uvedené
32/2021/NZKošický samosprávny kraj,
Námestie Maratónu mieru 1,
042 66 Košice
Nájomná zmluvaPrenájom časti parcely C KN č. 2256/4 za účelom realizácie stavby1,0018.11.202128.10.2031
IROP-CLLD-P813-512-002-001Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
Obchodná 7, 055 01 Margecany
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKUZmluva o poskytnutí finančného príspevku
Príloha č. 1 VZP
Príloha-2-Predmet-podpory-MAS-AZ-Margecany
Príloha č. 3 - Rozpočet projektu
Príloha č. 4 - Finančné opravy
21 052,63 €19.11.2021Nie je uvedené
MUDr. Erik Tóth
Idanská 774/23,
040 11 Košice
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 128/259 a 128/260, k. ú. Rolova Huta4 698,0022.11.2021Nie je uvedené
Belo Palmaj a manželka Gabriela Palmajová r. Tatranská
Mudroňova , Košice, PSČ 040 01, SR
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 128/257, k. ú. Rolova Huta4 671,0022.11.2021Nie je uvedené
IQS s.r.o.
so sídlom: Garbiarska 5, 040 01 Košice
Nájomná zmluvaPrenájom nebytových priestorov99,0022.11.202131.3.2022
IROP-D3-302041J961-431-16Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí NFPDodatok č. 3 k ZoNFP č. IROP-Z-302041J961-431-16179 915,60 €25.11.2021Nie je uvedené
461/2020Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1,
813 70 Bratislava 1
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobovReštaurovanie súsošia „Partizán a partizánka“ od akademického sochára Vojtecha Löfflera na pamätníku padlých v I. a II. sv. vojne v obci Margecany4 300,00 €29.11.2021Nie je uvedené
SIMA plus Krompachy s.r.o.
Maurerova 13,
053 42 Krompachy
Dodatok č. 1 k ZoDDodatok č. 1
Príloha dodatku
1 126,2201.12.2021Nie je uvedené
Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11,
010 11 Žilina
Zmluva o grantovom účteGrantový účet - Regionálny príspevok MIRRI podľa Sadzobníka01.12.2021Nie je uvedené
Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11,
010 11 Žilina
Zmluva o grantovom účteGrantový účet - Opatrovateľská službapodľa Sadzobníka01.12.2021Nie je uvedené
Peter Terpák
Monika Terpáková
Olše 593/75 , 055 01 Margecany
Zmluva o opakovanom nájmeZmluva o opakovanom nájme bytupodľa zmluvy01.12.202130.11.2024
Mária Žecová,
Prešovská 17,
055 01 Margecany
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 2372/2134,4003.12.2021Nie je uvedené
Ján Koľ,
Olše 423/57,
055 01 Margecany
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 2367/2210,5603.12.2021Nie je uvedené
PhDr. Anna Szuttorová,
Komenského 1120/1,
060 01 Kežmarok
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 2368/2183,6803.12.2021Nie je uvedené
Marta Jakubišinová,
Jarná 482/56,
055 01 Margecany
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 2369/2374,0803.12.2021Nie je uvedené
Michal Klein,
Partizánska 21/22,
055 01 Margecany
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 2370/285,1203.12.2021Nie je uvedené
Imrich Belenský,
Partizánska 71/46,
055 01 Margecany
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 2371/2120,9603.12.2021Nie je uvedené
SIMA plus Krompachy s.r.o.,
Maurerova 13,
053 42 Krompachy
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 2373/2123,2003.12.2021Nie je uvedené
Mgr. Ivan Kráľ,
Olše 469/67,
055 01 Margecany
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 2375/4190,4003.12.2021Nie je uvedené
Ing. Daniela Kráľová,
Olše 67,
055 01 Margecany
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 2375/3190,4003.12.2021Nie je uvedené
Ing. František Kaľavský,
Hlinná 161/30,
055 01 Margecany
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 2377/2638,4003.12.2021Nie je uvedené

Prijaté faktúry za mesiac november 2021

DruhFaktúraIČODPHNázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopisInterné číslo
F2021001136607886NAsta Trade s.r.o.SNP 88053 42Krompachy2021-11-022021-11-02150Asta trade-hudob.prod.-online hodinovka621
F323202136860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice2021-11-02 2021-11-02360Puchalla-právne služby-10/2021622
F202120648285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2021-11-02 2021-11-02103odpadservis-služby na úseku ŽP-10/2021623
F102111149650528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Námestie osloboditeľov 3/A040 01Košice2021-11-02 2021-11-0260osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 11/21624
F21564645232270AGX SOLUTIONS, a.s.Galvaniho 12821 04Bratislava 22021-11-02 2021-11-02195.42Gx solutions-správa kuka nádoby625
F21003053245261NMarcel Miškuf082 32Lažany 132021-11-02 2021-11-02444.95miškuf-batérie-TATRA,náhradné diely Avia626
F33021058336172162ACalmit, spol. s r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava2021-11-03 2021-11-0345.74calmit-kamenivo-cintorín,rolova-ku stani627
F2112636600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany2021-11-03 2021-11-03430.28mapox-materiál dielňa,kalové koše628
F2112536600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany2021-11-03 2021-11-03246mapox-šachta vodomerná-HZ629
F37102148007234NPOEL plus s.r.o.Panelová 17040 01Košice2021-11-032021-11-03848.2poel plus-revízie KC,CHD,Školská 2630
F36102148007234NPOEL plus s.r.o.Panelová 17040 01Košice2021-11-032021-11-03199.8Poel plus-revízie-olše 74,75631
F862210417147786AMILK-AGRO, spol. s r.o.Čapajevova 36080 46Prešov2021-11-032021-11-0367.1milk agro-salónky-úcta k starším632
F12120944633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-11-042021-11-0429.1jumes-strava-SF-10/2021633
F202021103031691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-11-082021-11-082173ekover-vývoz-komunál-10/2021634
F202021101631691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-11-082021-11-081526.64ekover-vývoz-kontajnery-10/2021635
F103210465431659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-11-082021-11-08307.72brantner nova-vývoz-kontajnery-10/2021636
F829369301035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-11-08 2021-11-083telekom-mobilná sieť-10/2021637
F929362528235763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-11-08 2021-11-0838telekom-pevná sieť 10/2021638
F829362530135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-11-082021-11-0858.01telekom-pevná sieť-10/2021639
F12121244633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-11-082021-11-08445.5jumes-strava-10/2021-dôchodcovia640
F12121044633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-11-08 2021-11-08204.67Jumes-strava 10/2021-ocú641
F227000132344483767AVýchodoslovenská energetika a.s.Mlynská 31042 91Košice2021-11-08 2021-11-08151VSE-elektrina 9-11/2021-tunel642
F202109651247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2021-11-08 2021-11-08200daňko itisel-IT služby 11/2021643
F2021011844929234ATRIK design s.r.o.Hlavná 13053 42Krompachy2021-11-08 2021-11-08896.26trik design-materiál-úcta k starším644
F52132268437954521ASlovenská legálna metrológia, n.o.Hviezdoslavova 31974 01Banská Bystrica2021-11-082021-11-08417.6slov.legálna metrológia-váhy ZD-overenie645
F202106351637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany2021-11-082021-11-08336.96VPM Stav-zámková dlažba-cintorín646
F20211035537531NIng.arch.Dušan marekStarozagorská 11040 23Košice2021-11-08 2021-11-083200Marek-územný plán obce-zmeny a doplnky647
F61210005753177690ATech Cargo s.r.o.Hlavná 30945 04Komárno2021-11-08 2021-11-08909Tech Cargo-mobilný telefón-PRR648
F202121941343867AMarek Vozár-KominárstvoFričovce 86082 37Fričovce2021-11-08 2021-11-10192Vozár-kontrola komínov649
F580003903236599361AVýchodoslovenská distribučná a.s.Mlynská 31042 91Košice2021-11-10 2021-11-1084.07VSD-prístup do siete fotovoltaika-10/21650
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 52021-11-10 2021-11-10150.94O2-mobilné služby-10/2021651
F101216542835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany2021-11-10 2021-11-10467.75magna energia-elektrina 11/2021652
F101216542735743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany2021-11-102021-11-10516.71magna energia-elektrina 11/2021653
F101216542935743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany2021-11-10 2021-11-101356.75magna energia-plyn-10/2021654
F620129951835950226AInternet Mall Slovakia,s.r.o.Galvaniho 6821 04Bratislava - Ružinov2021-11-12 2021-11-0339.99Internet mall Slovakia-púzdro mobil-PRR655
F1543355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-11-12 2021-11-12409.34ZŠ-strava OcÚ-10/2021656
F1545355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-11-12 2021-11-12402ZŠ-strava dôchodcovia-10/2021657
F1544355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-11-122021-11-1258.2ZŠ-strava-10/2021-SF658
F202115543330282NTkáčová DankaBardejovská 642/2082 12Kapušany2021-11-122021-11-1235Tkáčová-poplatok Kataster 2021659
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava2021-11-222021-11-220.1orange-mobilné služby660
F20216444877102AAV Audit s.r.o.Karpatská 2448/16052 01Spišská Nová Ves2021-11-222021-11-22700AV audit-audit IUZ a KUZ za rok 2020661
F202111753235568AVare s.r.o.Rastislavova 23040 01Košice2021-11-222021-11-222388Vare-vyraďovanie registr.záznamov-archív662
F20212106635908718ARAABETrnavská cesta 84821 02Bratislava2021-11-222021-11-2299Raabe-predplatné Zriaďovateľ 2022663
F105214685235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany2021-11-222021-11-2276.54magna energia-elektrina-vyúčtov. 10/2021664
F105214668735743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany2021-11-222021-11-22441.31magna energia-elektrina-vyúčtov.-10/2021665
F2104656165851NNONA Reklama a obchod s.r.o.Bratrská 112/7750 02Přerov2021-11-222021-11-22289.99NONA reklama-perá 250 ks666
F202108937707591AFrantišek Jánoš-DrevovýrobaŠtúrova 40053 42Krompachy2021-11-222021-11-221690Drevovýroba-skrine-Projekt PRR667
F721040635717335345NSlovenský pozemkový fondBúdkova 36817 15Bratislava2021-11-262021-11-2648.93SPF-prenájom pozemku-most cez potok668

Faktúry prijaté - október 2021

DruhFaktúraIČODPHNázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopis1ObjednávkaZmluvaInterné číslo
F12021012646129464APKVK-stav,s.r.o.Hlavná 96056 01Gelnica2021-10-012021-10-01141.56PKVK-servis solárneho systému-TJ546
F21012347213159AIP-tech s.r.o.055 52Kojšov 3582021-10-012021-10-01880.8IP-Tech-reproduktory MR547
F2143547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-10-012021-10-015588.92Sima plus-Regener.vnútrobl.-práce naviac548
F2140847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-10-012021-10-0126165.46Sima plus-Regenerácia vnútrobloku549
F12119044633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-10-042021-10-0425.8jumes-strava-SF-9/2021550
F12119144633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-10-042021-10-04181.46jumes-strava-OcÚ-9/2021551
F12119344633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-10-042021-10-04404.5jumes-strava-dôchodcovia-9/2021552
F21012447213159AIP-tech s.r.o.055 52Kojšov 3582021-10-042021-10-04603.6IP-tech-elektrický vrátnik-Jarná 57553
F210910715150111990AHAGARD:HAL, spol. s r.o.Pražská 9949 11Nitra2021-10-042021-10-0411.56Hagard-spínač,zásuvka-RVB554
F103210409631659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-10-042021-10-04591.04brantner nova-vývoz-kontajnery-9/2021555
F202116548285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2021-10-042021-10-04103odpadservis-služby na úseku ŽP-9/2021556
F288202136860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice2021-10-042021-10-04360puchalla-právne služby-9/2021557
F21006553396031NKB PROTECT s.r.o.Antona Bernoláka 2071 01Michalovce2021-10-042021-10-04150KB Ptotect-kybernetická bezpečnosť-3Q/21558
F102110154450528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Námestie osloboditeľov 3/A040 01Košice2021-10-042021-10-0460osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby-10/21559
F21010082547844655AEkoEnergia Palivá, s.r.o.Gabčíkova 27010 01Žilina2021-10-042021-10-045112.89Ekoenergia palivá-pelety560
F21507045232270AGX SOLUTIONS, a.s.Galvaniho 12821 04Bratislava 22021-10-042021-10-04195.42gx solutions-správa-kuka nádoby-9/2021561
F21109843818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov2021-10-042021-10-04907.69DD21-tlač na tlačiarňach-materiál562
F1121042250328042AArtforum Prešov, s.r.o.Hlavná 2975/66080 01Prešov2021-10-042021-10-04569.62artforum Prešov-knihy-projekt563
F21319159836230537AMichlovský spol. s.r.o.Letná 796/9921 01Piešťany2021-10-062021-09-2715Michlovský-vyjadrenie-cyklotrasa564
F20211342037336NOZ Krásny SpišNám.Majstra Pavla 30054 01Levoča2021-10-072021-10-0720OZ Krásny Spiš-knihy-projekt565
F210089281535910739ASPP-distribúcia a.s.Mlynské nivy 44/b825 11Bratislava2021-10-062021-10-0631.2SPP-vyjadrenie-cyklotrasa566
F202108051247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2021-10-072021-10-07200Daňko Itisel-IT služby 10/2021567
F829183436335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-10-072021-10-073telekom-mobilná sieť 9/2021568
F829177559135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-10-072021-10-0758.01telekom-pevná sieť 9/2021569
F829177556835763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-10-072021-10-0738telekom-pevná sieť 9/2021570
F202021089331691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-10-072021-10-072940.32ekover-vývoz-kontajnery 9/2021571
F202021090631691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-10-072021-10-073387.16ekover-vývoz-komunál-9/2021572
F2147447426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-10-072021-10-07154.3sima plus-miešadlo elektrické573
F202106053041151NHiXAR s.r.o.Železničná 91/9055 01Margecany2021-10-072021-10-0780Hixar-služby BOZP a TPO- 3Q574
F2148547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-10-0710260.49Sima plus-Rozšír.kapacity ZŠ-knižný fond575
F2021040644049617AIQ Trans s.r.o.Masarykova 2040 01Košice2021-10-072021-09-29828IQ Trans-preprava vozidla Tatra 815576
F33021050736172162ACalmit, spol. s r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava2021-10-122021-10-12135.53calmit-kamenivo-prešovská ulica577
F2148847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-10-121324.51Sima plus-Rozšírenie kap.ZŠ-knižný fond578
F101215991235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany2021-10-122021-10-121356.75magna energia-plyn 10/2021579
F101215991135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany2021-10-122021-10-12467.75magna energia-elektrina 10/2021580
F101215991035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany2021-10-122021-10-12516.54magna energia-elektrina-10/2021581
F21002853245261NMarcel Miškuf082 32Lažany 132021-10-122021-10-12148Miškuf-náhradné diely-Avia582
F580003903236599361AVýchodoslovenská distribučná a.s.Mlynská 31042 91Košice2021-10-122021-10-12102.91VSD-prístup do sústavy-fotovoltaika-9/21583
F2148047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-10-122021-10-1235.92Sima plus-svietidlá-stacionár584
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava2021-10-122021-10-120.4orange-mobilné služby-zberný dvor585
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 52021-10-122021-10-12161.39O2-mobilné služ.-9/21,vyjadrenie telekom586
F1121043750328042AArtforum Prešov, s.r.o.Hlavná 2975/66080 01Prešov2021-10-132021-10-13295.13Artfororum-knihy-projekt587
F52116936436500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2021-10-182021-10-18451.82PVPS-vodné,stočné-obchodná 7588
F52116936536500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2021-10-182021-10-188.06PVPS-vodné,stočné-kotolňa589
F52116936736500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2021-10-182021-10-1856.41PVPS-vodné,stočné-Partizánska 30590
F52116936836500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2021-10-182021-10-18250.92PVPS-vodné,stočné-obchodná 6591
F52116936936500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2021-10-182021-10-1887.13PVPS-vodné,stočné-školská 2-NP592
F52116937036500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2021-10-182021-10-18684.18PVPS-vodné,stočné-jarná 57593
F52116937136500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2021-10-182021-10-18614.58PVPS-vodné,stočné-školská 2-13 b.j.594
F1540355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-10-182021-10-18370.5ZŠ-strava-dôchodcovia-9/2021595
F1539355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-10-182021-10-1849.8ZŠ-strava 9/2021-SF596
F1538355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-10-182021-10-18350.26ZŠ-strava OcÚ-9/2021597
F2150047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-10-182021-10-18182.48sima plus-materiál-VO park598
F2150147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-10-182021-10-188.5Sima plus-poistka RVB599
F105213938735743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany2021-10-182021-10-18206.57magna energia-elektrina 9/2021-vyúčtovan600
F28202140110460NPetrík Václav - EGRybničná496055 61Jaklovce2021-10-212021-10-21150Petrík-PD elektro-RVB601
F210910767550111990AHAGARD:HAL, spol. s r.o.Pražská 9949 11Nitra2021-10-212021-10-2131.58Hagard-prúdový chránič-RVB602
F202114517100046AIgor OravecStrakova 3040 01Košice2021-10-212021-10-21153.6Oravec-servis kotol-Školská 2603
F105213970435743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany2021-10-212021-10-2117.29Magna energia-elektrina 9/2021-vyúčtovan604
F21013247213159AIP-tech s.r.o.055 52Kojšov 3582021-10-222021-10-22880.8ip-tech-reproduktory MR-projekt605
F2021007734603743AIng. Imrich Petkáč355055 51Veľký Folkmár2021-10-222021-10-251512Ing.Petkáč-doprava kameniva-Kozinec606
F825210417147786AMILK-AGRO, spol. s r.o.Čapajevova 36080 46Prešov2021-10-222021-10-261006.56Milk agro-salonky-úcta k starším607
F5202134744801NIng.Ladislav KOMJÁTHY-ODYSEAČínska ul.č.17040 13Košice2021-10-222021-10-267500KOMJÁTHY-PD rekonštrukcia interiéru KD608
F52117033036500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2021-10-252021-10-2654.55PVPS-stočné-Olše 74609
F52117033136500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2021-10-252021-10-26257.86PVPS-vodné,stočné-Olše 74610
F52117033236500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2021-10-252021-10-26300.83PVPS-vodné,stočné-Olše 75611
F52117033436500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2021-10-252021-10-2654.55PVPS-stočné-Olše 75612
F52117033336500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2021-10-252021-10-26131.62PVPS-vodné,stočné-školská 2613
F920003912936599361AVýchodoslovenská distribučná a.s.Mlynská 31042 91Košice2021-10-252021-10-0853.08VSD-pripojovací príplatok614
F33021055536172162ACalmit, spol. s r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava2021-10-282021-10-285612.76Calmit-kamenivo-cesta Kozinec615
F2021008134603743AIng. Imrich Petkáč355055 51Veľký Folkmár2021-10-282021-10-28497.66Petkáč-hutnenie cesty-Kozinec616
F2021100117085501AISPO spol.s r.o.,inžinierske stavbySlovenská 86080 01Prešov2021-10-282021-10-28600ISPO-PD Pod Horou-vodovod-I.etapa617
F202106153041151NHiXAR s.r.o.Železničná 91/9055 01Margecany2021-10-282021-10-2885.5Hixar-hasiace prístroje,nálepky618
F2021011044929234ATRIK design s.r.o.Hlavná 13053 42Krompachy2021-10-282021-10-28609.84Trik design-tabule,plagáty,športové pohá619
F42110014431592503APoradca podnikateľa,spol. s r.oMartina Rázusa 23A010 01Žilina 12021-10-282021-10-1926.4Poradca podnikateľa-finan.spravodaj 2022620

Vystavené objednávky - október 2021

DruhObjednávka č. IČODPHNázovUlicaPSČMestoVyhotovenáDodanáSumaZmluvaVybavujePopis
4644007841AIMAO electric, s.r.o.Mládežnícka 108017 01Považská Bystrica2021-10-111176Magda Jozef Ing.Imao electric-podklady-zmena režimu-FVZ
4737299026NPOEL plus s.r.o.Panelová 17040 01Košice2021-10-19Hricko Pavolpoel plus-skúšky VTZ tlakových
4837481916AČisár MichalKlčov 13053 02Klčov2021-10-21Hricko PavolČisár-zásobník TÚV
4934603743AIng. Imrich Petkáč355055 51Veľký Folkmár2021-10-212021-10-26497.66Stano Pavol Mgr.Petkáč-zhutnenie vozovky-kozinec

Faktúry za september 2021

FaktúraIČODPHNázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopis1ObjednávkaZmluvaInterné číslo
2021006734603743AIng. Imrich Petkáč055 51Veľký Folkmár 3552021-09-022021-09-02171Petkáč-páca vibračným valcom-Rolová502
202106851247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2021-09-022021-09-02200Itisel daňko-IT služby 9/2021503
102109154050528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Námestie osloboditeľov 3/A040 01Košice2021-09-022021-09-0260osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 2/21504
21094443818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov2021-09-022021-09-091662DD21-ploter EPSON SC-T5405505
21096543818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov2021-09-022021-09-02246.6DD21-inčtalácia tlačierne C8155,licencia506
202114648285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2021-09-022021-09-02103odpadservis-služby na úseku ŽP-8/2021507
33021042536172162ACalmit, spol. s r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava2021-09-022021-09-02151.94calmit-kamenivo školská,ihrisko,HZ508
2140147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-09-082021-09-08127.2Sima plus-farba altánok RVB509
2138647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-09-082021-09-08228.8sima plus-náradie dielňa510
12117244633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-09-082021-09-0856.1jumes-strava 8/2021-SF511
12117344633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-09-082021-09-08394.57jumes-strava 8/2021-OcÚ512
12117544633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-09-082021-09-08483.5jumes-strava dôchodcovia 8/2021513
103210362331659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-09-082021-09-081082.6brantner nova-vývoz-kontajnery 8/2021514
258202136860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice2021-09-082021-09-08360puchalla-právne služby 8/2021515
828992579835763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-09-082021-09-0838telekom-pevná sieť 8/2021516
828998609235763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-09-082021-09-083telekom-mobilná sieť 8/2021517
828992582035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-09-082021-09-0858.01telekom-pevná sieť-8/2021518
21449445232270AGX SOLUTIONS, a.s.Galvaniho 12821 04Bratislava 22021-09-082021-09-08195.42GX solutions-správa-nádoby komunál519
970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava2021-09-132021-09-130.1orange-mobilné služby520
8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 52021-09-132021-09-13162.86O2-mobilné služby 8/2021521
580003903236599361AVýchodoslovenská distribučná a.s.Mlynská 31042 91Košice2021-09-132021-09-13101.94VSD-prístup do siete-fotovoltaika 8/2021522
202021080431691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-09-132021-09-132220.28ekover-vývoz-komunál-8/2021523
202021078731691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-09-132021-09-13733.24ekover-vývoz-kontajnery-8/2021524
21210430891141AGAMBOŠ AUTODIELYNovomeského 5949 11Nitra2021-09-132021-09-13278autodiely Gamboš-materiál-brzdy Avia525
701210057917672520APavol Maráček - EMPIRIAPriemyselná 12921 01Piešťany2021-09-132021-08-30198.98maráček-Empiria-regulátor-Olše 74,75526
53421020935937548AMY DVA Slovakia, s.r.o.Polianky 11841 01Bratislava2021-09-1312523.44MY DVA Slov.-Rozš.kap.ZŠ-nábyt.odbor.uče527
14247834773NRóbert Lacko-STAVBYTKopaná 191055 61Jaklovce2021-09-172021-09-17170Róbert Lacko-trička s potlačou-JDS528
112122017044070152ALED-SOLAR,s.r.o.Lesnícka 2/A080 05Prešov2021-09-222021-09-223415.44LED-Solar-sterilizátor vzduchu-8ks529
21047345232270AGX SOLUTIONS, a.s.Galvaniho 12821 04Bratislava 22021-09-222021-09-2278.6GX solutions-etikety na kuka nádoby530
12103834605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce2021-09-222021-09-22477Špitz-GP-ihrisko a altánok531
2119336553859AALEX kovový a školský nábytok s.r.o.Hadovská 870945 01Komárno2021-09-222021-09-223369Alex-lavica 3 miestna-cintorín-10 ks532
2110936600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany2021-09-232021-09-23226.49mapox-materiál dielňa, VP533
662210677735763469ASlovak Telekom a.s.Bajkalská 28817 62Bratislava2021-09-242021-09-2496telekom-vytýčenie vedenia-autobus.zastáv534
12103934605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce2021-09-242021-09-24700Špitz-zameranie-cyklotrasa k lávke Ružín535
12104034605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce2021-09-242021-09-24350Špitz-zameranie-cyklotrasa k Lávke Ružín536
101215466535743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany2021-09-242021-09-24467.75magna energia-elektrina 9/2021537
101215466435743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany2021-09-242021-09-24516.88magna energia-elektrina 9/2021538
101215156335743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany2021-09-242021-09-241356.75magna energia-plyn 9/2021539
105213508335743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany2021-09-242021-09-24185.06magna energia-elektrina-vyúčtovanie-8/21540
199012190630814677AXEROX LIMITED, o.z.Einsteinova 23851 01Bratislava2021-09-242021-09-24356.22Xerox-nájom tlačiarne-projekt PRR541
210910697550111990AHAGARD:HAL, spol. s r.o.Pražská 9949 11Nitra2021-09-242021-09-2439.26Hagarg-kábel-VO542
321031131677711AAvalon IT s.r.o.Študentská 269/16040 01Košice2021-09-2810627.08Avalon IT-Rozšír.kap.ZŠ-jazyková učebňa543
321031231677711AAvalon IT s.r.o.Študentská 269/16040 01Košice2021-09-2814365.2Avalon IT-Rozšír.kapacity ZŠ-IKT učebňa544
321031331677711AAvalon IT s.r.o.Študentská 269/16040 01Košice2021-09-286892.8Avalon IT-Rozšíreni kapacity ZŠ-knižnica545

Objednávky za september 2021

Objednávka č. IČODPHNázovUlicaPSČMestoVyhotovenáDodanáSumaZmluvaVybavujePopis1
4148286931NAGERE-Projekt s.r.o.Stromová 16040 01Košice2021-09-242021-10-31950Stano Pavol Mgr.Agere-projekt-PD cyklotrasa
4244049617AIQ Trans s.r.o.Masarykova 2040 01Košice2021-09-28828Hricko PavolIQ Trans-preprava Tatry 815
4336172162ACalmit, spol. s r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava2021-09-285948.64Stano Pavol Mgr.Calmit-kamenivo
4434603743AIng. Imrich Petkáč055 51Veľký Folkmár 3552021-09-302021-10-151512Stano Pavol Mgr.Petkáč-preprava kameniva

Faktúry za august 2021

Faktúra č. IČODPHNázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopis1ObjednávkaZmluvaInterné číslo
102108154350528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Námestie osloboditeľov 3/A040 01Košice2021-08-05 2021-08-05 60osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 8/21438
2108001050114158AVladimír Jankovič-ZÁBAVISKO.SKJazerná 5040 01Košice-Juh2021-08-05 2021-08-05 120Jankovič-Zábavisko-šliap.káry-dni obce439
202106251247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2021-08-05 2021-08-05 200Itisel Daňko-služby IT-8/2021440
21041245232270AGX SOLUTIONS, a.s.Galvaniho 12821 04Bratislava 22021-08-09 2021-08-09 79.2GX SOLUTIONS-etikety-odpad441
21392545232270AGX SOLUTIONS, a.s.Galvaniho 12821 04Bratislava 22021-08-09 2021-08-09 190.86GX solutions-správa-komunál442
21088343818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov2021-08-092021-08-09518.51DD21-tlač na tlačiarňach443
202114548285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2021-08-092021-08-09103odpadservis-služby na úseku ŽP-7/2021444
222202136860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice2021-08-092021-08-09360puchalla-právne služby 7/2021445
828807738635763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-08-092021-08-0958.01telekom-pevná sieť 7/2021446
828807736835763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-08-092021-08-0947.36telekom-pevná sieť-7/2021447
828813845135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-08-092021-08-093telekom-mobilná sieť 7/2021448
227000132344483767AVýchodoslovenská energetika a.s.Mlynská 31042 91Košice2021-08-092021-08-09151VSE-elektrina-tunel-6-8/2021449
21139536491501ABTS-PO,s.r.oRumanova 22080 01Prešov2021-08-09 2021-08-0973.2BTS-PO-služby technika PO-7/2021450
2121086236500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2021-08-09 2021-08-0917.64PVPS-odborné stanovisko-voda-Pod Horou451
12115744633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-08-092021-08-09267.97Jumes-strava-OcÚ-7/2021452
12115544633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-08-092021-08-09463jumes-strava-dôchodcovia-7/2021453
12115644633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-08-092021-08-0938.1Jumes-strava 7/2021-SF454
3202117149860NTJ Lokomotíva MargecanyOlše 507055 01Margecany2021-08-09 2021-08-09124TJ lokomotíva-strava-dni obce455
2108436600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany2021-08-092021-08-0934.9mapox-ventilátor-Školská 2-byt č.13456
2108536600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany2021-08-092021-08-09294.69Mapox-materiál-dielňa457
21002253245261NMarcel Miškuf082 32Lažany 132021-08-092021-08-09142miškuf-posilovač bŕzd-Avia458
103210314731659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-08-092021-08-091063.37brantner nova-vývoz-kontajnery-7/2021459
202021069131691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-08-092021-08-092363.85ekover-vývoz-komunál-7/2021460
202021067631691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-08-092021-08-092216.02ekover-vývoz-kontajnery-7/2021461
2134047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-08-092021-08-09290.66sima plus-materiál-HZ462
2133947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-08-092021-08-0964.38sima plus-prúdový chránič-RVB463
2134247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-08-092021-08-0981.08sima plus-zásobník na papier,mydlo464
202118346167145AVeríme v Zábavu, s.r.o.Pod Brezinoz 3745/86911 01Trenčín2021-08-092021-08-093000Veríme v Zábavu-vežová zostava-olše465
105212566235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany2021-08-092021-08-09100.15magna energia-elektrina-vyúčtovanie-6/21466
105212591335743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany2021-08-092021-08-04-18.27Magna energia-elektrina-vyúčtovanie-6/21467
1202121652030814ALITTLE CARPATHIANS, s.r.o.Modranská 1917 01Trnava2021-08-102021-08-10736.4Little Carpathians-protipov.zábrana 80cm468
8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 52021-08-112021-08-11151.59O2-mobilné služby 7/2021469
580003903236599361AVýchodoslovenská distribučná a.s.Mlynská 31042 91Košice2021-08-112021-08-11104.17VSD-prístup do sústavy-fotovoltaika470
33021036236172162ACalmit, spol. s r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava2021-08-112021-08-11474.43calmit-kamenivo-cintorín,Obchodná,RVB471
101214890935743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany2021-08-112021-08-111356.75magna energia-plyn 8/2021472
101214890835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany2021-08-112021-08-11467.75Magna energia-elektrina 8/2021473
101214890735743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany2021-08-112021-08-11516.4magna energia-elektrina 8/2021474
102021244544543697AFiresystem, s.r.o.Nižná Korňa 501023 21Korňa2021-08-162021-08-16225.5Firesystem-pracovný odev-DPO475
2021018836752991AJUSPA s.r.o.Školská 138/7055 01Margecany2021-08-162021-08-16154.92Juspa-ochranné pomôcky-DPO476
402146905090NAkadémia záchranárstva a prvej pomoci s.r.o.B.Nemcovej 18040 01Košice-Sever2021-08-162021-08-16286Akadémia záchranárstva-kurz prvej pomoci477
210426931652859AEL spol.s r.o.Radlinského 17A052 01Spišská Nová Ves2021-08-182021-08-18110.82EL spol.s r.o.-analýza vody studňa Olše478
102021244644543697AFiresystem, s.r.o.Nižná Korňa 501023 21Korňa2021-08-182021-08-186Firesystem-preprava materiálu DHZ479
12103334605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce2021-08-182021-08-18300Špitz-zameranie cesty v Bystrom-záhradky480
2108936600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany2021-08-182021-08-18269Mapox-nožnice na živý plot481
970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava2021-08-182021-08-180.1Orange-mobilné služby482
210200327135840790AHAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.Diaľničná cesta 27903 01Senec2021-08-182021-08-1863.24Hagleitner hygiene-čistiace prostriedky483
105213010035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany2021-08-182021-08-1819.96magna energia-elektrina 7/2021-vyúčtovan484
20211594847198605AROTA plus s.r.o.Hviezdoslavova 764/4900 31Stupava2021-08-192021-08-1669.11Rota plus-pracovný odev-par.54 opatr.2485
5202146515062NMgr.art.Marek BetkaBukureštská 7040 13Košice2021-08-232021-08-234300Mgr.Betka-reštaurovanie súsošia Partizán486
52115613036500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2021-08-232021-08-2353.71PVPS-stočné Olše 74487
52115613136500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2021-08-232021-08-23217.56PVPS-vodné,stočné-Olše 74488
52115613236500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2021-08-232021-08-23303.52PVPS-vodné,stočné-Olše 75489
52115613336500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2021-08-232021-08-23153.08PVPS-vodné,stočné-školská 2A490
52115613436500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2021-08-232021-08-2353.71PVPS-stočné-Olše 75491
2136347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-08-232021-08-23122.4sima plus-hygienické potreby492
241172021NIng.Matej StykLipová 6040 01Košice2021-08-302021-08-30184Styk-znalecký posudok-pozemky-pod horou493
211172021NIng.Matej StykLipová 6040 01Košice2021-08-302021-08-30189Styk-znalecký posudok-pozemky-pod horou494
24/117/2021NIng.Matej StykLipová 6040 01Košice2021-08-302021-08-3096Styk-znalecký posudok-pozemky-most olše495
1533355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-08-302021-08-30236.32ZŠ-strava-7/2021-OcÚ496
1535355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-08-302021-08-30217.5ZŠ-strava-7/2021-dôchodcovia497
1534355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-08-302021-08-3033.6ZŠ-strava 7/2021-SF498
21082566050963287APadeko s.r.o.Vojenská 2040 01Košice-Staré mesto2021-08-302021-08-30150Padeko-lampióny-SNP499
2021161136000124AHakom,s.r.o.Československej armády 18036 01Martin2021-08-302021-08-30758.4Hakom-dopravné značky500
105213011135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany2021-08-302021-08-3069.15magna energia-elektrina-7/21-vyúčtovanie501

Objednávky za júl 2021

Objednávka č.IČODPHNázovUlicaPSČMestoVyhotovenáDodanáSumaZmluvaVybavujePopis1
3845232270AGX SOLUTIONS, a.s.Galvaniho 12821 04Bratislava 22021-08-0473.2Uličný VladimírGX Solutions-etikety-kuka nádoby
3947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-08-102021-10-0911585Magda Jozef Ing.Sima plus-Knižný fond 2021-ZŠ
4034605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce2021-08-16700Magda Jozef Ing.Špitz-zameranie cesty k lávke užín

Faktúry za júl 2021

DruhFaktúraIČODPHNázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopisInterné číslo
F21010187336188778AFOCUS-computer s.r.o.Dominikánske námestie 35040 01Košice2021-07-02 2021-07-021695.74Focus-notebook Lenovo-projekt361
F202105651247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2021-07-02 2021-07-02202.68Itisel daňko-microsoft Office projekt362
F20219548285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2021-07-06 2021-07-06103Odpadservis-služby na úseku ŽP 6/2021363
F102107157150528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Námestie osloboditeľov 3/A040 01Košice2021-07-06 2021-07-0660osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 7/21364
F202105551247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2021-07-06 2021-07-06200Itisel Daňko-IT služby-7/2021365
F828623331535763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-07-06 2021-07-0639.96telekom-pevná sieť 6/2021366
F828623333635763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-07-06 2021-07-0658.01telekom-pevná sieť 6/2021367
F828629132335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-07-06 2021-07-063telekom-pevná sieť 6/2021368
F161172021NIng.Matej StykLipová 6040 01Košice2021-07-06 2021-07-06170Styk-stanovenie všeobecnej ceny pozemku369
F105212105035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany2021-07-062021-07-06116.64Magna energia-elektrina 5/2021-vyúčtovan370
F195202136860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice2021-07-062021-07-06360Puchalla-právne služby 6/2021371
F310003895931364501AŽSRTomášikova 27041 50Košice2021-07-06 2021-07-0628.73ŽSR-vodné 1-6/2021-TJ lokomotíva372
F2021801131717080AStrojspiš, spol. s r.o.Tepličská cesta 10052 01Spišská Nová Ves2021-07-082021-07-0870953.76Strojspiš-lávka pre peších a cykl.-Ružín373
F202121340639606AJurko Slavkoč.156082 21Medzany2021-07-092021-07-094046.16Jurko-oprava, servis Belarus374
F12113344633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-07-092021-07-09443.5Jumes-strava dôchodcovia-6/2021375
F12113444633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-07-092021-07-0935.1Jumes-strava OcÚ-6/2021-SF376
F12113544633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-07-092021-07-09246.87Jumes-strava OcÚ377
F203014951641763Azsmk s.r.o.Murániho 31/23919 11Nitra2021-07-072021-07-0726.85zsmk-kryt mobil-starosta378
F2101033137922190NAsociácia správcov registratúryM.R.Štefánika 310972 71Nováky2021-07-082021-07-0849Asociácia správcov registratúry-seminár379
F2021187252360121AHARIS Company s.r.o.Čajakova 2171/10010 01Žilina2021-07-092021-07-0935.8Haris company-sklo a púzdro-telefón-star380
F191172021NIng.Matej StykLipová 6040 01Košice2021-07-122021-07-12153Styk-znalecký posudok-hodnota pozemkov381
F2128947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-07-122021-07-12454.55Sima plus-materiál RVB382
F2125447426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-07-122021-07-12157.4Sima plus-omietka-Hasičšká zbrojnica383
F2125347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-07-122021-07-1225.7sima plus-kladka na lano384
F202021055731691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-07-122021-07-122216.73ekover-vývoz-komunál-3/2021385
F202021054231691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-07-122021-07-121497.39ekover-vývoz-kontajnery-6/2021386
F21003253396031NKB PROTECT s.r.o.Antona Bernoláka 2071 01Michalovce2021-07-122021-07-1250KB Protect-kybernet.bezpečnosť II.Q/2021387
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 52021-07-122021-07-12168.23O2-mobilné služby 6/2021388
F522122096136562939AAlza.sk s.r.o.Bottova 6654/7811 09Bratislava2021-07-122021-06-23709.91Alza.sk-mobilné telefóny389
F522122641436562939AAlza.sk s.r.o.Bottova 6654/7811 09Bratislava2021-07-122021-06-23338.9Alza.sk-mobilný telefón390
F212210152693651AB-commerce SK, s.r.o.Kružlov 164086 04Kružlov2021-07-132021-07-1379.92B-commerce-postrekovač záhradný 16 l-DPO391
F210384603664ATANATECH, s.r.o.Lipnice 541/22594 01Velké Meziříčí2021-07-132021-07-1353.3TANATECH-výstražný disk-DPO392
F103210291231659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-07-142021-07-141086.22Brantner NOva-vývoz-kontajnery 6/2021393
F2211101756178454NSlov.ochr.zväz autorskýRastislavova 3821 08Bratislava2021-07-142021-07-14160.8SOZA-poplarky-Dni obce394
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava2021-07-142021-07-140.1Orange-mobilné služby395
F580003903236599361AVýchodoslovenská distribučná a.s.Mlynská 31042 91Košice2021-07-142021-07-14108.19VSD-prístup dp siete-fotovoltaika396
F1528355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-07-142021-07-14491.63ZŠ-strava 6/2021-OcÚ397
F1530355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-07-142021-07-14442ZŠ-strava 6/2021-dôchodcovia399
F1529355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-07-142021-07-1469.9ZŠ-strava-6/2021-SF398
F101214327635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany2021-07-142021-07-14516.31magna energia-elektrina 7/2021400
F101214327735743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany2021-07-142021-07-14467.75magna energia-elektrina 7/2021401
F101214327835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany2021-07-142021-07-141356.75magna energia-plyn 7/2021402
F2103835560428NSEZO-Spiš, združenie obcíSadová 13052 01Spišská Nová Ves2021-07-142021-07-14530.88SEZO-Spiš-podiel na režijných nákladoch403
F2131047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-07-16163112.76SIMA plus-Regenerácia vnútrobloku404
F2129247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-07-192021-07-19329.76Sima plus-hygienické potreby405
F202101636606545AJá-Ra, s.r.o.,Stavebno-obchodná činnosťVodárenská 9055 61Jaklovce2021-07-192021-07-19100.8Já-Ra-lišta záveterná-HZ406
F202100346240993NPLMC s.r.o.Považská 300/22831 03Bratislava2021-07-192021-07-193500PLMC-skupina POlemic-dni obce407
F102021174244543697AFiresystem, s.r.o.Nižná Korňa 501023 21Korňa2021-07-192021-07-19963.76Firesystem-materiál-DPO408
F102021174344543697AFiresystem, s.r.o.Nižná Korňa 501023 21Korňa2021-07-192021-07-1915Firesystem-doprava-materiál DPO409
F5202150080547NLONGINUS, s.r.o.Hrdinov SNP 173044 25Vyšný Medzev2021-07-192021-07-19400Longinus-hlavná prehliadka-Lávka Ružín410
F21130336491501ABTS-PO,s.r.oRumanova 22080 01Prešov2021-07-192021-07-19169.2BTS-PO-služby technika PO-2Q/2021411
F20210066177474ADobrovoľná požiarna ochrana SRKutuzovova 17831 03Bratislava2021-07-192021-07-19200DPO SR-školné-základná príp.has.jednotky412
F21010195136851264AELKOPLAST Slovakia s.r.o.Partizánska 493,/50914 51Trenčianske Teplice2021-07-192021-07-191865.28Elkoplast-bio vedierka413
F2021072050139088ATENDERnet s.r.o.M.R.Štefánika 836/33010 01Žilina2021-07-192021-07-19360Tendernet-licencia softvéru-projekt PRR414
F20212842089646NEtudy Média Artč.272082 01Kendice2021-07-192021-07-19250Etudy media -program pre deti-Dni obce415
F7202151915812NSRANDA s.r.o.JRD 298/28044 11Trstené pri Hornáde2021-07-222021-07-222800SRANDA-vystúpenie Ščamba-dni obce416
F2021265645506990AZdravmatsk,s.r.o.Hlboká 284/10945 01Komárno2021-07-282021-07-28144.32Zdravmatsk-materiál-DPO417
F2021187026427969AFlorian s.r.o.Priekopská 26036 08Martin2021-07-282021-07-28198Florian-prejazdový mostík-DPO418
F2021185126427969AFlorian s.r.o.Priekopská 26036 08Martin2021-07-282021-07-2884.5Florian-savica-DPO419
F552753387NGaleria gitárTurzovská 1105/4056 01Gelnica2021-07-282021-07-28150galéria gitár-vystúpenie-dni obce420
F2211103576178454NSlovenský ochranný zväzRastislavova 3821 08Bratislava2021-07-292021-07-2914.28SOZA-poplatky MR-rok 2021421
F12103134605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce2021-07-292021-07-29227Špitz-GP-oddelenie pozemku-Prešovská422
F2021187126427969AFlorian s.r.o.Priekopská 26036 08Martin2021-07-292021-07-297.9Florian-preprava tovaru423
F2133047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-07-292021-07-295075.54Sima plus-dlažba-Obchodná,školská,RVB,ih424
F202104251637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany2021-07-292021-07-2983.6VOM STAV-obrubníky cintorín425
F202104051637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany2021-07-292021-07-29134.4VPM STAV-materiál-zbrojnica426
F202103951637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany2021-07-292021-07-2951.4VPM STAV-materiál-Školská 2A-byt č.4427
F202104151637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany2021-07-292021-07-2920.48VPM STAV-materiál-dielňa428
F52114478236500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2021-07-292021-07-29654.25PVPS-vodné,stočné-Školská 2429
F52114478136500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2021-07-292021-07-29754.97PVPS-vodné,stočné-jarná 57430
F52114478036500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2021-07-292021-07-2990.53PVPS-vodné,stočné-Školská 2-NP431
F52114477936500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2021-07-292021-07-29239.03PVPS-vodné,stočné-obchodná 6432
F52114477836500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2021-07-292021-07-2958.93PVPS-vodné,stočné-partizánska 30433
F52114477636500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2021-07-292021-07-292.65PVPS-vodné,stočné-dielňa434
F52114477536500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2021-07-292021-07-29576.68PVPS-vodné,stočné-obchodná 7435
F12114544633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-07-292021-07-29254.4Jumes-strava-dni obce436
F21038845232270AGX SOLUTIONS, a.s.Galvaniho 12821 04Bratislava 22021-07-292021-07-292697GX Solutions-etikety,terminál-odpad437

Objednávky za júl 2021

DruhObj. č.IČODPHNázovUlicaPSČMestoVyhotovenáDodanáSumaZmluvaVybavujePopis
3635937548AMY DVA Slovakia, s.r.o.Polianky 11841 01Bratislava2021-07-022021-08-1612523.44Kúpna zmluva zo dňa 15.3.2021Magda Jozef Ing.MZ DVA Slovakia-nábytok-projekt ZŠ
3746515062NMgr.art.Marek BetkaBukureštská 7040 13Košice2021-07-212021-09-194300Uličný VladimírMgr.Betka-reštaurovanie súsošia Partizán

Faktúry za jún 2021

DruhFaktúraIČODPHNázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopis1Interné číslo
F260042008151866NMinisterstvo vnútra SRPribinova 2812 72Bratislava2021-06-012021-06-017.09MV SR-predplatné-Civilná ochrana 2021302
F103210204931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-06-012021-06-0154Brantner nova-odpad-testovanie 15.5.2021303
F103210206531659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-06-012021-06-0144.4brantner nova-odpad-testovanie 22.5.2021304
F12109744633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-06-012021-06-0121Jumes-strava-testovanie 8.5.2021305
F12109444633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-06-012021-06-0121Jumes-strava-testovanie 15.5.2021306
F12109544633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-06-012021-06-0116.8Jumes-strava-testovanie 22.5.2021307
F12109344633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-06-012021-06-0125.2Jumes-strava-oèkovanie 12.5.2021308
F21001453245261NMarcel Miškuf082 32Lažany 132021-06-012021-06-01703.8Miškuf-náhradné diely-babeta,avia309
F102106156350528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Námestie oslobodite¾ov 3/A040 01Košice2021-06-012021-06-0160osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 6/21310
F202104751247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2021-06-032021-06-03200Daòko Itisel-služby IT-6/2021311
F33021023836172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava2021-06-032021-06-03142.65calmit-kamenivo-cintorín312
F21063243818030ADD21 s.r.o.è.úètu 4005724225/7500080 05Prešov2021-06-032021-06-03921.96DD21-tlaè na tlaèiaròach 4-5/2021313
F202021043931691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-06-032021-06-032406.34Ekover-komunál-5/2021314
F202021042531691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-06-032021-06-033085.95Ekover-kontajnery 5/2021315
F2119947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-06-082021-06-08130.99sima plus-pracovný odev-dielòa316
F2119847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-06-082021-06-0867.2sima plus-samozatváraè dverí-ŠÚ317
F20217948285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2021-06-082021-06-08103odpadservis-služby na úseku ŽP 5/2021318
F2121947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-06-082021-06-082969.5sima plus-materiál-požiarna zbrojnica319
F2122347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-06-082021-06-081368.47sima plus-materiál-požiarna zbrojnica320
F103210216131659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-06-082021-06-08838.44brantner nova-vývoz kontajnery-5/2021321
F21007447213159AIP-tech s.r.o.055 52Kojšov 3582021-06-082021-06-0830ip-tech-prenos-testovanie-5/2021322
F199011648730814677AXEROX LIMITED, o.z.Einsteinova 23851 01Bratislava2021-06-082021-06-08391.97xerox-nájom tlaèiarne 6-8/2021323
F2121056336500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-06-082021-06-0825.2PVPS-stanovisko-vodovod Pod Horou324
F157202136860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeová 24040 01Košice2021-06-082021-06-08360Puchalla-právne služby 5/2021325
F828438756035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-06-082021-06-0838telekom-pevná sie 5/2021326
F828438757735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-06-082021-06-0858.01telekom-pevná sie 5/2021327
F12111244633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-06-082021-06-08410jumes-strava dôchodcovia 5/2021329
F828445565935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-06-082021-06-083telekom-pevná sie 5/2021328
F12111444633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-06-082021-06-08246.87jumes-strava OcÚ 5/2021330
F12109844633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-06-082021-06-0816.8jumes-strava-testovanie-29.5.2021331
F12111344633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-06-082021-06-0835.1jumes-strava 5/2021-SF332
F580003903236599361AVýchodoslovenská distribuèná a.s.Mlynská 31042 91Košice2021-06-152021-06-1596.36VSD-prístup do siete-fotovoltaika-5/2021333
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 52021-06-152021-06-15154.82O2-mobilné služby 5/2021334
F1525355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-06-152021-06-15438ZŠ-strava-5/2021-dôchodcovia335
F1523355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-06-152021-06-15512.73ZŠ-strava 5/2021-oCÚ336
F1524355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-06-152021-06-1572.9ZŠ-strava 5/2021-SF337
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava2021-06-152021-06-150.1Orange-mobilné služby-ZD338
F12102634605045NŠpitz Rastislavè. 314055 63Helcmanovce2021-06-152021-06-15227Špitz-denný stacionár-GP339
F52113660636500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-06-172021-06-1746.42PVPS-stoèné-Olše 74340
F52113661036500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-06-172021-06-1746.42PVPS-stoèné-Olše 75341
F52113660736500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-06-172021-06-17195.78PVPS-vodné,stoèné-Olše 74342
F52113660836500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-06-172021-06-17267.23PVPS-vodné,stoèné-Olše 75343
F52113660936500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-06-172021-06-17132.29PVPS-vodné,stoèné-školská 2A344
F101213715135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-06-172021-06-17467.75magna energia-elektrina 6/2021345
F101213715035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-06-172021-06-17516.87magna energia-elektrina 6/2021346
F101213715235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-06-172021-06-171356.75magna energia-plyn 6/2021347
F21010003440359689AŠtefan Zábojník, registr.sociálny podnikLevoèská 64053 01Harichovce2021-06-172021-06-174740Zábojník-urnové komplety348
F20210532535890941AREMOS spol.s r.o.Tomášikova 26821 01Bratislava2021-06-232021-05-27159.41REMOS-popolník349
F12102034605045NŠpitz Rastislavè. 314055 63Helcmanovce2021-06-232021-06-23427Špitz-GP-MK pod Horou350
F12102134605045NŠpitz Rastislavè. 314055 63Helcmanovce2021-06-232021-06-23427Špitz-GP-MK pod Horou351
F20219148285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2021-06-232021-06-23235Odpadservis-podklady-súhlas ZD352
F2121061236500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-06-232021-06-2316.2PVPS-stanovisko-podzemné vedenia-Hôrka353
F210428031681051AMEVA-SK s.r.o.RožòavaBrzotín049 51Brzotín2021-06-232021-06-23790.2MEVA-SK-kuka nádoby354
F6202140109551NEliáš DanielPerlová 1248/50056 01Gelnica2021-06-232021-06-23103.7Eliáš-karburátor-kosaèka Stihl355
F20217115236515388NUNIZDRAV Prešov, s.r.o.Františkánske námestie 3/A080 01Prešov2021-06-232021-05-0638.8Unizdrav-madlo-ZŠ356
F202100072651741661NALIEN s.r.o.- Mobilné telefónyNámestie slobody 3114/21A022 01Èadca2021-06-282021-06-23 493ALIEN-mobilný telefón357
F2021000244852576NSMARTINFO s.r.o.è.239053 51Kluknava2021-06-282021-06-28180Smartinfo-web stánka-I.polrok 2021358
F103210257931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-06-282021-06-2864.12brantner nova-odpad-testovanie 5.6.2021359
F212010505250462164NinterNETmania SK s.r.o.Námestie oslobodite¾ov 65/031 01Liptovský Mikuláš2021-06-282021-06-2848.38interNETmania-toner-ŠÚ360

Objednávky za jún 2021

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaSumaVybavujeFunkciaPopis1
30NIng.Matej StykLipová 6040 01Košice2021-06-02 00:00:00Magda Jozef Ing.Styk-znalecký posudok pozemkov
3131659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-06-02 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
3231659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-06-09 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
3350080547NLONGINUS, s.r.o.Hrdinov SNP 173044 25Vyšný Medzev2021-06-15 00:00:00400Magda Jozef Ing.Longinus-prehliadka-Lávka Ružín
3431659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-06-24 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
3551915812NSRANDA s.r.o.JRD 298/28044 11Trstené pri Hornáde2021-06-29 00:00:002800Žoldáková IvetaSRANDA-vystúpenie skupiny Šèamba

Faktúry za máj 2021

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Int_c
F2021000152753387NGaleria gitárTurzovská 1105/4056 01Gelnica2021-05-032021-05-03 150Galeria gitár-vystúpenie skupiny-1.5.21236
F103210154931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-05-032021-05-03102Brantner nova-odpad-testovanie 17.4.2021237
F103210155031659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-05-032021-05-0354Brantner Nova-odpad-testovanie-folkmar238
F2103936600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany2021-05-042021-05-04790Mapox-miešaèka 260 l239
F102105154950528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Námestie oslobodite¾ov 3/A040 01Košice2021-05-042021-05-0460osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby-5/21240
F202104051247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2021-05-042021-05-04200Daòko-itisel-IT služby-5/2021241
F124202136860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeová 24040 01Košice2021-05-042021-05-04360Puchalla-právne služby-4/2021242
F828254124035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-05-052021-05-0558.01telekom-pevná sie 4/2021243
F828254122435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-05-052021-05-0538.81telekom-pevná sie 4/2021244
F828259914735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-05-052021-05-053telekom-mobilná sie 4/2021245
F828244493235763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-05-052021-05-050.24telekom-mobilná sie 4/2021246
F33021018536172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava2021-05-052021-05-05241.25calmit-kamenivo-cintorín247
F227000132344483767AVýchodoslovenská energetika a.s.Mlynská 31042 91Košice2021-05-052021-05-05151VSE-elektrina 3-5/2021-tunel248
F21001645633681ABD Plus, s.r.o.Maurerova 11053 42Krompachy2021-05-062021-05-0611142.1BD plus-odborné uèebne ZŠ249
F21001845633681ABD Plus, s.r.o.Maurerova 11053 42Krompachy2021-05-062021-05-06684.42BD plus-odborné uèebne ZŠ250
F103210163931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-05-102021-05-10102Brantner Nova-odpad-testovanie-24.4.21251
F103210164031659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-05-102021-05-1049.2Brantner nova-odpad-testovanie-Folkmar252
F20217648285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2021-05-102021-05-10103odpadservis-služby na úseku ŽP-4/2021253
F202021032031691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-05-102021-05-101383.8ekover-vývoz-kontajnery-4/2021254
F202021033431691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-05-102021-05-102282.74ekover-vývoz-komunál-4/2021255
F12108244633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-05-102021-05-10403.5jumes-strava-dôchodcovia-4/2021256
F12108444633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-05-102021-05-10253.2Jumes-strava OcÚ-4/2021257
F12108344633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-05-102021-05-1036jumes-strava 4/2021-SF258
F12109044633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-05-102021-05-1025.2jumes-strava-testovanie-1.5.2021259
F2114747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-05-102021-05-101381.92Sima plus-materiál-RVB260
F2114547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-05-102021-05-10244.2Sima plus-materiál-MR261
F2114647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-05-102021-05-10205.06Sima plus-materiál-Požiarna zbrojnica262
F2114847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-05-102021-05-1041.6Sima plus-vodomer-Partizánska-záchranka263
F21001153245261NMarcel Miškuf082 32Lažany 132021-05-102021-05-1050Miškuf-stieraèe,cievka-Avia264
F210910276250111990AHAGARD:HAL, spol. s r.o.Pražská 9949 11Nitra2021-05-102021-05-1021.07Hagard-svietidlo 13bj., spínaè-ZD265
F2021040417085501AISPO spol.s r.o.,inžinierske stavbySlovenská 86080 01Prešov2021-05-102021-05-102366.04ISPO-PD-IBV Pod horou-miestna komunikáci266
F20210445540390AUNI 3, s.r.oVranovská 8080 06Prešov2021-05-10143396.86Uni 3 s.r.o.-Rozšírenie kapacity ZŠ267
F2021103731717080AStrojspiš, spol. s r.o.Teplièská cesta 10052 01Spišská Nová Ves2021-05-112021-05-12143611.31Strojspiš-lávka pre peších a cykl.-Ružín268
F21006547213159AIP-tech s.r.o.055 52Kojšov 3582021-05-142021-05-1430Ip-tech-prenos z testovania-apríl 2021269
F171621012936179345AVeolia Energia Východné Slovensko,s.r.o.Moldavská cesta 8/A040 11Košice2021-05-142021-05-14164.45Veolia energia-vyúètovanie Olše-podklady270
F2116647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-05-142021-05-14105.8sima plus-farba, zámok271
F2116547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-05-142021-05-14453.74sima plus-materiál-požiarna zbrojnica272
F103210179031659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-05-142021-05-14523.03brantner nova-vývoz-kontajnery-4/2021273
F580003903236599361AVýchodoslovenská distribuèná a.s.Mlynská 31042 91Košice2021-05-142021-05-14104.99VSD-prístup do siete-4/2021-fotovoltaika274
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 52021-05-142021-05-14147.62O2-mobilné služby-4/2021275
F1520355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-05-142021-05-14357ZŠ-strava dôchodcovia-4/2021276
F1519355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-05-142021-05-1454ZŠ-strava SF-4/2021277
F1518355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-05-142021-05-14379.8ZŠ-strava OcÚ-4/2021278
F2117347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-05-182021-05-18265.2sima plus-hygienické potreby279
F202102251637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany2021-05-182021-05-18500.73VPM Stav-zámková dlažba-cintorín280
F103210200731659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-05-182021-05-1849.2Brantner nova-odpad-testovanie-Folkmar281
F103210200631659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-05-182021-05-1858.8Brantner nova-odpad-testovanie 1.5.2021282
F210910322950111990AHAGARD:HAL, spol. s r.o.Pražská 9949 11Nitra2021-05-182021-05-1822.25Hagard-kábel-miešaèka283
F2104736600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany2021-05-182021-05-18119.06Mapox-kábel-RVB284
F2104836600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany2021-05-182021-05-18212.7Mapox-materiál-dielòa285
F21001253245261NMarcel Miškuf082 32Lažany 132021-05-182021-05-1843.2Miškuf-hadica tlaková-Ostrowek286
F210028236837822ALUGERO s.r.o.Stará Vajnorská 17831 04Bratislava2021-05-242021-05-18283.2LUGERO-paletový vozík287
F21001353245261NMarcel Miškuf082 32Lažany 132021-05-242021-05-24552Miškuf-batéria,náhon tachomet.-Avia,olej288
F103210202931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-05-242021-05-24 54Brantner nova-odpad-testovanie 8.5.2021289
F2118147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-05-242021-05-24172.72Sima plus-batérie-hasièská zbrojnica290
F2118347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-05-242021-05-2411Sima plus-farba-RVB291
F101213197335743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-05-242021-05-241356.75magna energia-plyn 5/2021292
F101213197135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-05-242021-05-24516.54magna energia-elektrina 5/2021293
F101213197235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-05-242021-05-24467.75magna energia-elektrina 5/2021294
F105211699035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-05-242021-05-24336.14magna energia-elektrina-4/2021-vyúètovan295
F12101934605045NŠpitz Rastislavè. 314055 63Helcmanovce2021-05-262021-05-26427Špitz-GP-IBV Pod Horou-MK296
F41321004731733174APK AUTO, spol. s r.o.Duklianska 23080 01Prešov2021-05-262021-05-26347.76PK Auto-dsky-Nissan297
F210507845352305AMK hlas s.r.o.Bernoláková 73/5083 01Sabinov2021-05-272021-05-2741.19MK hlas-riadenie IP modulu + ovládanie298
F12109644633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-05-272021-05-27101.5Jumes-obèerstvenie-stavanie májov299
F300210010CZ25577476NEUROstand, s.r.o.Železná 5619 00Brno2021-05-272021-05-271528.84EUROstand-Info stojany-sèítanie300
F2100375235730129AVerlag Dashofer,vydavate¾stvo,s.r.o.Železnièiarska 13814 99Bratislava2021-05-312021-05-26144Verlag Dashofer-predplat.-školský expert301

Objednávky za máj 2021

Objednávka č. IČODPHNázovUlicaPSČMestoVyhotovenáDodanáSumaVybavujeFunkciaPopis1
2131659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-05-05Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
2246167145AVerím v Zábavu,s.r.o.Pod Brezinou 86911 01Trenèín2021-05-062021-06-033000Ulièný VladimírVerím v zábavu-revitalizácia ihriska
2331659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-05-11Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
2431659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-05-19Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
2534605045NŠpitz Rastislavè. 314055 63Helcmanovce2021-05-19427Ulièný VladimírŠpitz-GP-IBV komunikácie Pod Horou
2631659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-05-26Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
2734605045NŠpitz Rastislavè. 314055 63Helcmanovce2021-05-26427Ulièný VladimírŠpitz-GP-IBV komunikácie Pod Horou
2834605045NŠpitz Rastislavè. 314055 63Helcmanovce2021-05-26427Ulièný VladimírŠpitz-GP-IBV komunikácie Pod Horou
2931677711AAvalon IT s.r.o.Študentská 269/16040 01Košice2021-05-262021-08-2631885.08Magda Jozef Ing.Avalon-IKT vybavenie-Rozšírenie kapac.ZŠ

Faktúry za apríl 2021

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Int_c
F2021006236752991AJUSPA s.r.o.Školská 138/7055 01Margecany2021-04-06 00:00:002021-04-06 00:00:0090.39juspa-materiál-testovanie169
F102104155650528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Námestie oslobodite¾ov 3/A040 01Košice2021-04-06 00:00:002021-04-06 00:00:0060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 4/21170
F103210101631659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-06 00:00:002021-04-06 00:00:0097.2brantner nova-odpad-testovanie 20.3.2021171
F103210101731659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-06 00:00:002021-04-06 00:00:0063.6Brantner nova-odpad-testovanie-folkmar172
F103210101831659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-06 00:00:002021-04-06 00:00:0054Brantner nova-odpad-testovanie-kojšov173
F2111436613983ASPONKA SK s.r.o.Štefánikova 817020 01Púchov2021-04-06 00:00:002021-04-01 00:00:0060Sponka s.r.o.-archivaèné sponky174
F21090006631706495AAUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o.Prešovská cesta 69040 22Košice2021-04-06 00:00:002021-04-06 00:00:00314.74Autospol Valsatý-servisná prehl. Nissan175
F21033643818030ADD21 s.r.o.è.úètu 4005724225/7500080 05Prešov2021-04-06 00:00:002021-04-06 00:00:001304.72DD21-tlaè na tlaèiaròach 2-3/2021176
F819501100036631124ASlovenská pošta, a.s.975 99Banská Bystrica2021-04-06 00:00:002021-04-06 00:00:0023.7Slov.pošta-POBOX-4-6/2021177
F20216448285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2021-04-06 00:00:002021-04-06 00:00:00103odpadservis-služby na úseku ŽP-3/2021178
F90202136860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeová 24040 01Košice2021-04-06 00:00:002021-04-06 00:00:00360Puchalla-právne služby-3/2021179
F210910210950111990AHAGARD:HAL, spol. s r.o.Pražská 9949 11Nitra2021-04-06 00:00:002021-04-06 00:00:0030.43Hagarg-svorky-VO180
F202103251247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2021-04-06 00:00:002021-04-06 00:00:00200Daòko Itisel-IT služby 4/2021181
F202103451247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2021-04-07 00:00:002021-04-07 00:00:00170Itisel daòko-office 2019-sèítanie182
F828069943935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-04-07 00:00:002021-04-07 00:00:0038telekom-pevná sie-3/2021183
F828069947335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-04-07 00:00:002021-04-07 00:00:0058.01telekom-pevná sie 3/2021184
F828075445935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-04-07 00:00:002021-04-07 00:00:002.03telekom-mobilná sie-3/2021185
F169138110146490213ANakladatelství FORUM s.r.o. organizaèná zložkaSeberíniho 1821 03Bratislava-MÈ Ružinov2021-04-07 00:00:002021-04-07 00:00:0088.8Nakladat.FORUM-seminár-školský úrad186
F202021020331691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-04-12 00:00:002021-04-12 00:00:002167.44Ekover-vývoz-kontajnery-3/2021187
F202021021731691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-04-12 00:00:002021-04-12 00:00:003388.4Ekover-vývoz-komunál-3/2021188
F103210113631659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-12 00:00:002021-04-12 00:00:0054brantner nova-folkmar-testovanie 28.3.21189
F103210113531659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-12 00:00:002021-04-12 00:00:0082.8brantner nova-odpad-testovanie190
F21010115536188778AFOCUS-computer s.r.o.Dominikánske námestie 35040 01Košice2021-04-12 00:00:002021-04-12 00:00:0066.1Focus-webkamera-starosta+SSD Disk-sie191
F21004447213159AIP-tech s.r.o.055 52Kojšov 3582021-04-12 00:00:002021-04-12 00:00:0030IP-tech-prenos testovania-3/2021192
F12106844633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-04-12 00:00:002021-04-12 00:00:0063jumes-strava-testovanie-27.3.2021193
F12106944633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-04-12 00:00:002021-04-12 00:00:0060jumes-strava-testovanie-3.4.2021194
F12106144633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-04-12 00:00:002021-04-12 00:00:0042.9Jumes-strava 3/2021-SF195
F12106244633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-04-12 00:00:002021-04-12 00:00:00301.73jumes-strava OcÚ-3/2021196
F12106044633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-04-12 00:00:002021-04-12 00:00:00464jumes-strava-dôchodcovia-3/2021197
F103210119631659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-12 00:00:002021-04-12 00:00:00291.4brantner nova-vývoz-kontajner-3/2021198
F8042148286931NAGERE-Projekt s.r.o.Stromová 16040 01Košice2021-04-13 00:00:002021-04-13 00:00:00200Agere-projekt-PD parkovisko Obchodná199
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 52021-04-13 00:00:002021-04-13 00:00:00170.13O2-mobil.služby 3/21,vyjadrenie telekom200
F12107144633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-04-14 00:00:002021-04-14 00:00:0065.4Jumes-strava-testovanie 10.4.2021201
F21054836491501ABTS-PO,s.r.oRumanova 22080 01Prešov2021-04-19 00:00:002021-04-19 00:00:00169.2BTS-PO-služby technika PO- 1Q/2021202
F2021006836752991AJUSPA s.r.o.Školská 138/7055 01Margecany2021-04-19 00:00:002021-04-19 00:00:00110.88Juspa-materiál-testovanie203
F1512355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-04-19 00:00:002021-04-19 00:00:00384.02zš-strava 3/2021-OcÚ204
F1513355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-04-19 00:00:002021-04-19 00:00:0054.6ZŠ-strava 3/2021-SF205
F1514355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-04-19 00:00:002021-04-19 00:00:00414.5ZŠ-strava 3/2021-dôchodcovia206
F210159931652859AEL spol.s r.o.Radlinského 17A052 01Spišská Nová Ves2021-04-19 00:00:002021-04-19 00:00:00110.82El spol.s r.o.-analýza vôd207
F580003903236599361AVýchodoslovenská distribuèná a.s.Mlynská 31042 91Košice2021-04-19 00:00:002021-04-19 00:00:00100.97VSD-prístup do sústavy-fotovoltaika208
F2110847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-04-19 00:00:002021-04-19 00:00:00126.1sima plus-farba-rampa,polyster.-fontána209
F103210146131659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-21 00:00:002021-04-21 00:00:00121.2brantner-odpad-testovanie 3.4.2021210
F103210146231659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-21 00:00:002021-04-21 00:00:0049.2Brantner-odpad-testovanie-Folkmar211
F2111447426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-04-22 00:00:002021-04-22 00:00:0035Sima plus-pracovná obuv212
F52111890936500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-04-22 00:00:002021-04-22 00:00:0057.04PVPS-stoèné-olše 74213
F52111891336500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-04-22 00:00:002021-04-22 00:00:0057.04PVPS-stoèné-olše 75214
F52111891036500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-04-22 00:00:002021-04-22 00:00:00246.06PVPS-vodné,stoèné-olše 74215
F52111891136500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-04-22 00:00:002021-04-22 00:00:00232.82PVPS-vodné,stoèné-olše 75216
F52111891236500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-04-22 00:00:002021-04-22 00:00:00161.39PVPS-vodné,stoèné-školská 2A217
F12107244633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-04-22 00:00:002021-04-22 00:00:0065.4Jumes-stava-testovanie-17.4.2021218
F1121037450328042AArtforum Prešov, s.r.o.Hlavná 2975/66080 01Prešov2021-04-23 00:00:002021-04-23 00:00:001619.6Artforum-knihy-projekt219
F103210150531659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-23 00:00:002021-04-23 00:00:00102Brantner nova-odpad-testovanie 10.4.2021220
F103210150631659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-23 00:00:002021-04-23 00:00:0054Brantner nova-odpad-testovanie-folkmar221
F2021007336752991AJUSPA s.r.o.Školská 138/7055 01Margecany2021-04-23 00:00:002021-04-23 00:00:0037.68juspa-materiál-testovanie222
F29202137481916AÈisár MichalKlèov 13053 02Klèov2021-04-26 00:00:002021-04-26 00:00:00291.96Èisár-oprava kotla-Jarná 57223
F2112547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-04-26 00:00:002021-04-26 00:00:00132sima plus-oprava elektromotora-rezaèka224
F52111975136500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-04-26 00:00:002021-04-26 00:00:00452.84PVPS-vodné,stoèné-Obchodná 7225
F52111975636500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-04-26 00:00:002021-04-26 00:00:0058.2PVPS-vodné,stoèné-Partizánska 30226
F52111975936500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-04-26 00:00:002021-04-26 00:00:00250.3PVPS-vodné,stoèné-Obchodná 6227
F52111976036500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-04-26 00:00:002021-04-26 00:00:0089.84PVPS-vodné,stoèné-školská 2-NP228
F52111976236500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-04-26 00:00:002021-04-26 00:00:00785.34PVPS-vodné,stoèné-Jarná 57229
F52111976336500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-04-26 00:00:002021-04-26 00:00:00606.13PVPS-vodné,stoèné-školská 2-byty230
F101212660935743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-04-27 00:00:002021-04-27 00:00:00516.81magna energia-elektrina 4/2021231
F101212661035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-04-27 00:00:002021-04-27 00:00:00467.75Magna energia-elektrina 4/2021232
F101212661135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-04-27 00:00:002021-04-27 00:00:001356.75magna energia-plyn-4/2021233
F105211239635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-04-27 00:00:002021-04-27 00:00:00445.13magna energia-elektrina vyúètovanie 3/21234
F12107444633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-04-29 00:00:002021-04-29 00:00:0067.2jumes-strava-testovanie-24.4.2021235

Objednávky za apríl 2021

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaVybavujeFunkciaPopis1
1631659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-01 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
1731659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-09 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
1831659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-14 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
1931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-21 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
2031659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-04-29 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie

Faktúry za marec 2021

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Int_c
F103210048331659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-03 00:00:002021-03-03 00:00:00106.8Brantner-odpad-testovanie-Švedlár96
F103210048431659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-03 00:00:002021-03-03 00:00:0073.2Brantner-odpad-testovanie-Ve¾ký Folkmar97
F103210048231659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-03 00:00:002021-03-03 00:00:00106.8Brantner-odpad-testovanie-Margecany98
F103210051931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-03 00:00:002021-03-03 00:00:00222Brantner-odpad-testovanie-Margecany99
F55202136860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeová 24040 01Košice2021-03-03 00:00:002021-03-03 00:00:00360Puchalla-prívne služby-2/2021100
F12100634605045NŠpitz Rastislavè. 314055 63Helcmanovce2021-03-03 00:00:002021-03-03 00:00:00100Špitz-zameranie-chodník Obchodná101
F2021004136752991AJUSPA s.r.o.Školská 138/7055 01Margecany2021-03-03 00:00:002021-03-03 00:00:00110.6Juspa-materiál-testovanie102
F2021001844929234ATRIK design s.r.o.Hlavná 13053 42Krompachy2021-03-03 00:00:002021-03-03 00:00:00208.32Trik design-peèiatky-OcÚ+matrika103
F2121013536500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-03-03 00:00:002021-03-03 00:00:0015.12PVPS-odborné stanovisko-lávka Ružín104
F202101151637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany2021-03-03 00:00:002021-03-03 00:00:0078.95VPM Stav-materiál dielòa-hasiè.zbrojnica105
F20010383236463825ASVK Tech Capital s.r.o.M.R.Štefánika 216093 01Vranov nad Top¾ou2021-03-03 00:00:002021-02-19 00:00:00354.08SVK Tech Capital-náradie-dielòa106
F12103344633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-03-03 00:00:002021-03-03 00:00:0065.4Jumes-strava-testovanie 20.2.2021107
F12104344633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-03-03 00:00:002021-03-03 00:00:0065.4Jumes-strava-testovanie 27.2.2021108
F10210053131659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-05 00:00:002021-03-05 00:00:00284.02brantner nova-vývoz-kontajnery 2/2021109
F202021010831691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-03-05 00:00:002021-03-05 00:00:001953.26ekover-vývoz-komunál 2/2021110
F202021009731691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-03-05 00:00:002021-03-05 00:00:001492.02ekover-vývoz-kontajnery-2/2021111
F20211348285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2021-03-05 00:00:002021-03-05 00:00:00103odpadesrvis-služby na úseku ŽP-2/2021112
F102103154850528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Námestie oslobodite¾ov 3/A040 01Košice2021-03-05 00:00:002021-03-05 00:00:0060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby-3/21113
F2021004636752991AJUSPA s.r.o.Školská 138/7055 01Margecany2021-03-05 00:00:002021-03-05 00:00:00750Juspa-respirátory-dôchodcovia+OcÚ114
F202102351247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2021-03-05 00:00:002021-03-05 00:00:00200Daòko itisel-IT služby-3/2021115
F21010076036188778AFOCUS-computer s.r.o.Dominikánske námestie 35040 01Košice2021-03-05 00:00:002021-03-05 00:00:0077.6Focus-computer-batéria,adaptér-notebook116
F2021002544929234ATRIK design s.r.o.Hlavná 13053 42Krompachy2021-03-05 00:00:002021-03-05 00:00:0025.8Trik design-plaketa-p.Tomeèko117
F721040103317335345NSlovenský pozemkový fondBúdkova 36817 15Bratislava2021-03-05 00:00:002021-03-05 00:00:0040SPF-nájom-potok bystré118
F827885324135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-03-05 00:00:002021-03-05 00:00:0058.01telekom-pevná sie 2/2021119
F827885321935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-03-05 00:00:002021-03-05 00:00:0038.03telekom-pevná sie 2/2021120
F22202144812850NHODEZ, s.r.o.Bukovec 252044 20Bukovec2021-03-05 00:00:002021-03-05 00:00:00150Hodez-PD protipožiar.bezpeè.-ZŠ rekuperá121
F33021009436172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava2021-03-05 00:00:002021-03-10 00:00:00172.22calmit-posypový materiál122
F827891069135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-03-10 00:00:002021-03-10 00:00:0023.9telekom-registrácia domény123
F199011177730814677AXEROX LIMITED, o.z.Einsteinova 23851 01Bratislava2021-03-10 00:00:002021-03-10 00:00:00391.97xerox-nájom tlaèiarne 3-5/2021124
F580003903236599361AVýchodoslovenská distribuèná a.s.Mlynská 31042 91Košice2021-03-10 00:00:002021-03-10 00:00:00103.5VSD-prístup do sústavy-fotovoltaika125
F1509355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-03-10 00:00:002021-03-10 00:00:00432.6ZŠ-strava 2/2021-ocú126
F1508355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-03-10 00:00:002021-03-10 00:00:00340.5ZŠ-strava 2/2021-dôchodcovia127
F1510355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-03-10 00:00:002021-03-10 00:00:0061.8ZŠ-strava 2/2021-SF128
F12104544633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-03-10 00:00:002021-03-10 00:00:0042.9Jumes-strava 2/2021-SF129
F12104644633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-03-10 00:00:002021-03-10 00:00:00300.3Jumes-strava 2/2021-ocú130
F12104844633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-03-10 00:00:002021-03-10 00:00:00393jumes-strava 2/2021-dôchodcovia131
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 52021-03-11 00:00:002021-03-11 00:00:00124.73O2-mobilné služby 2/2021132
F92011334852829821NMgr.Martin Medlen-JurisDatOndavská 929/8821 08Bratislava 22021-03-11 00:00:002021-03-11 00:00:0026Medlen-JurisDat-predplatné ŠKOLA 2021133
F103210081931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-15 00:00:002021-03-15 00:00:0054brantner nova-odpad-testovanie-folkmar134
F103210081831659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-15 00:00:002021-03-15 00:00:0058.8brantner nova-odpad-testovanie-kojšov135
F103210081731659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-15 00:00:002021-03-15 00:00:00111.6brantner nova-odpad-testovanie-Margecany136
F2021005336752991AJUSPA s.r.o.Školská 138/7055 01Margecany2021-03-15 00:00:002021-03-15 00:00:0034.99juspa-respirátory,rúška-testovanie137
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava2021-03-15 00:00:002021-03-15 00:00:000.1orange-mobilné služby-ZD138
F2021019146498702ABLARO,s.r.o.Werferova 1040 11Košice 112021-03-15 00:00:002021-03-15 00:00:0066.4Blaro-školské potreby-hmotná núdza139
F1121035150328042AArtforum Prešov, s.r.o.Hlavná 2975/66080 01Prešov2021-03-15 00:00:002021-03-15 00:00:00400Artforum-knihy-knižnica-projekt140
F21002347213159AIP-tech s.r.o.055 52Kojšov 3582021-03-16 00:00:002021-03-16 00:00:00188.47ip-tech-zariadenie-wifi-prístavba141
F21002247213159AIP-tech s.r.o.055 52Kojšov 3582021-03-16 00:00:002021-03-16 00:00:0030Ip-tech-kamery-prenos-testovanie142
F2021005536752991AJUSPA s.r.o.Školská 138/7055 01Margecany2021-03-22 00:00:002021-03-22 00:00:00118.98Juspa-ochranné pomôcky-testovanie143
F103210091831659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-22 00:00:002021-03-22 00:00:00150Brantner nova-odpad-testovanie Margecany144
F103210091931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-22 00:00:002021-03-22 00:00:0049.2brantner nova-odpad-testovanie-folkmar145
F202110089317007611APOLY-TRADE,spol. s r.o.Sabinovská 82080 01Prešov2021-03-22 00:00:002021-03-22 00:00:0086Poly-trade-oprava Nissan-spoluúèas146
F21100315031666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov2021-03-22 00:00:002021-03-22 00:00:0024Ifosoft-inštalácia SW V.21.1147
F103210095831659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-22 00:00:002021-03-22 00:00:00121.2Brantner nova-odpad-testovanie margecany148
F103210095931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-22 00:00:002021-03-22 00:00:0054brantner nova-odpad-testovanie-folkmar149
F12105244633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-03-24 00:00:002021-03-24 00:00:0077.2jumes-strava-testovanie-20.3.2021150
F12105144633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-03-24 00:00:002021-03-24 00:00:0078.2Jumes-strava-testovanie-13.3.2021151
F12104944633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-03-24 00:00:002021-03-24 00:00:0059.4jumes-strava-testovanie 6.3.2021152
F4152100933602204704NSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,Ïumbierska 14041 59Košice2021-03-24 00:00:002021-03-24 00:00:0040.38SVP-prenájom-pozemok-HZ153
F4152100943602204704NSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,Ïumbierska 14041 59Košice2021-03-24 00:00:002021-03-24 00:00:00157.33SVP-prenájom-pozemok-pamätník padlým154
F4152101023602204704NSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,Ïumbierska 14041 59Košice2021-03-24 00:00:002021-03-24 00:00:001SVP-prenájom-pozemok-lávka Ružín155
F4152101123602204704NSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,Ïumbierska 14041 59Košice2021-03-24 00:00:002021-03-24 00:00:0017.96SVP-prenájom-pozemok-regenerácia sídla156
F2106747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-03-24 00:00:002021-03-24 00:00:00460.6sima plus-materiál-WC pošta157
F2106847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-03-24 00:00:002021-03-24 00:00:00216sima plus-pisoár-OcÚ158
F2107147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-03-24 00:00:002021-03-24 00:00:00201.6sima plus-hygienické potreby-testovanie159
F101212087935743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-03-24 00:00:002021-03-24 00:00:00467.75magna energia-elektrina 3/2021160
F101212087835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-03-24 00:00:002021-03-24 00:00:00516.81magna energia-elektrina 3/2021161
F101212088035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-03-24 00:00:002021-03-24 00:00:001356.75magna energia-plyn 3/2021162
F105210603835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-03-24 00:00:002021-03-24 00:00:00542.05magna energia-elektrina-vyúètov. 2/2021163
F21010103336188778AFOCUS-computer s.r.o.Dominikánske námestie 35040 01Košice2021-03-29 00:00:002021-03-29 00:00:001507.12Focus-notebook-sèítanie164
F4152101713602204704NSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,Ïumbierska 14041 59Košice2021-03-29 00:00:002021-03-29 00:00:001SVP-prenájom-potok Bystrá165
F2107447426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2021-03-29 00:00:002021-03-29 00:00:0055.96sima pplus-materiál-dielòa+WC pošta166
F10212381647700823AGAFA AUTO,s.r.o.Vavreèka 468029 01Námestovo2021-03-29 00:00:002021-03-22 00:00:0014.37Gafa auto-filtre-kia-technický úsek167
F2190497436356450ALekáreò sv. Tadeáša,s.r.o.Holubyho 41902 01Pezinok2021-03-29 00:00:002021-03-29 00:00:0096.6Lekáreò s.Tadeáša-oxymetre168

Objednávky za marec 2021

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaVybavujeFunkciaPopis1
1031659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-04 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
1117085501AISPO spol.s r.o.,inžinierske stavbySlovenská 86080 01Prešov2021-03-10 00:00:002021-04-09 00:00:002366.04Magda Jozef Ing.ISPO-PD-pod Horou-MK+chodníky
1231659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-12 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
1331659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-17 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
1431652859AEL spol.s r.o.Radlinského 17A052 01Spišská Nová Ves2021-03-18 00:00:00110.82Petrik Igor Ing.Starosta obceEL spol. s r.o.-rozbor vody-Hasiè.zbroj.
1531659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-03-25 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie

Faktúry za február 2021

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Int_c
F21202136860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeová 24040 01Košice2021-02-02 00:00:002021-02-02 00:00:00360Puchalla-právne služby 1/202135
F102102154850528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Námestie oslobodite¾ov 3/A040 01Košice2021-02-02 00:00:002021-02-02 00:00:0060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 2/2136
F20211048285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2021-02-02 00:00:002021-02-02 00:00:00103odpadservis-služby na úseku ŽP-1/202137
F202027848285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2021-02-02 00:00:002021-02-02 00:00:0023Odpadservis-služby-ŽP-doplatok 12/202038
F900038833135815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 262021-02-02 00:00:002021-02-02 00:00:00177.56SPP-odpojenie DRS-bývalá plynová kotolòa39
F202100651637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany2021-02-02 00:00:002021-02-02 00:00:00568.5VPM Stav-materiál-oprava strechy-kotolòa40
F227000132344483767AVýchodoslovenská energetika a.s.Mlynská 31042 91Košice2021-02-02 00:00:002021-02-02 00:00:00151VSE-elektrina-tunel-1-2/202141
F101210819135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-02-02 00:00:002021-02-02 00:00:001356.75magna energia-plyn 2/202142
F101211710435743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-02-02 00:00:002021-02-02 00:00:00516.46magna energia-elektrina 2/202143
F101211710535743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-02-02 00:00:002021-02-02 00:00:00467.75magna energia-elektrina 2/202144
F12102144633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-02-03 00:00:002021-02-03 00:00:0028.8Jumes-strava 1/2021-SF45
F12102244633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-02-04 00:00:002021-02-04 00:00:00201.6Jumes-strava 1/202146
F12102544633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-02-04 00:00:002021-02-04 00:00:00384Jumes-strava-1/2021-dôchodcovia47
F21100106431666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov2021-02-04 00:00:002021-02-04 00:00:0036Ifosoft-inštalácia-registratúra48
F21006543818030ADD21 s.r.o.è.úètu 4005724225/7500080 05Prešov2021-02-04 00:00:002021-02-04 00:00:00500.54DD21-tlaè na tlaèiaròach49
F202101251247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2021-02-04 00:00:002021-02-04 00:00:00200ITisel daòko-IT služby-2/202150
F2021009151108178APSDOMOV s.r.o.Klemensova 34010 01Žilina2021-02-04 00:00:002021-01-05 00:00:0063.6PSDOMOV-èo má vedie mzdová úètovníèka51
F21010002728607520ACSTfire s.r.o.Výstavní 2937/132a703 00Ostrava 32021-02-04 00:00:002021-02-04 00:00:00559.99CSTfire-materiál na opravu kotla52
F827700613935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-02-08 00:00:002021-02-08 00:00:0039.26telekom-pevná sie 1/202153
F827700616135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-02-08 00:00:002021-02-08 00:00:0058.62telekom-pevná sie 1/202154
F202021000931691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-02-08 00:00:002021-02-08 00:00:00752.18ekover-vývoz-kontajnery 1/202155
F202021002131691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-02-08 00:00:002021-02-08 00:00:002029.74ekover-vývoz-komunál-1/202156
F103210013931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-02-08 00:00:002021-02-08 00:00:00265.98brantner nova-vývoz kontajner-1/202157
F3202137481916AÈisár MichalKlèov 13053 02Klèov2021-02-08 00:00:002021-02-08 00:00:00113.4Èisár-oprava kúrenia-Olše 75-byt.è.258
F2021002236752991AJUSPA s.r.o.Školská 138/7055 01Margecany2021-02-08 00:00:002021-02-08 00:00:00987.85Juspa-ochr.pomôcky-testovanie 6.2 a 7.259
F210124817310598ASLOVGRAMJakubovo nám.14813 48Bratislava2021-02-08 00:00:002021-02-08 00:00:0038.4Slovgram-poplatky MR60
F1202150177176AMARTVAN s.r.o.C.Majerníka 5036 01Martin2021-02-08 00:00:002021-02-22 00:00:003480Martvan-služby-ZŠ s MŠ-uèebòový pavilón61
F202160136395838AK.R.T., s.r.o.Družstevná 2221031 01Liptovský Mikuláš2021-02-09 00:00:002021-02-09 00:00:00168.7K.R.T.-rúška Ambrela-OcÚ62
F580003903236599361AVýchodoslovenská distribuèná a.s.Mlynská 31042 91Košice2021-02-11 00:00:002021-02-11 00:00:0025.69VSD-prístup do siete-fotovoltaika63
F1503355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-02-11 00:00:002021-02-11 00:00:00247ZŠ-strava 1/2021-dôchodcovia64
F1504355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-02-11 00:00:002021-02-11 00:00:00321.3ZŠ-strava-1/2021-OcÚ65
F1505355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-02-11 00:00:002021-02-11 00:00:0045.9ZŠ-strava 1/2021-SF66
F52110495036500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-02-11 00:00:002021-02-11 00:00:0042.52PVPS-stoèné-olše 7567
F52110494636500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-02-11 00:00:002021-02-11 00:00:0042.52PVPS-stoèné Olše 7468
F52110494936500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-02-11 00:00:002021-02-11 00:00:00145.51PVPS-vodné,stoèné-Školská 2A69
F52110494836500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-02-11 00:00:002021-02-11 00:00:00193.14PVPS-vodné,stoèné-olše 7570
F52110494736500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-02-11 00:00:002021-02-11 00:00:00198.43PVPS-vodné,stoèné-olše 7471
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 52021-02-11 00:00:002021-02-11 00:00:00124.6O2-mobilné služby-1/202172
F103210023931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-02-11 00:00:002021-02-12 00:00:0078Brantner Nova-odpad-testovanie-folkmar73
F103210023831659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-02-11 00:00:002021-02-12 00:00:0054Brantner Nova-odpad-testovanie-Kojšov74
F103210024131659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-02-11 00:00:002021-02-12 00:00:00111.6Brantner Nova-odpad-testovanie-švedlár75
F103210023731659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-02-11 00:00:002021-02-12 00:00:00126Brantner Nova-odpad-testovanie-Margecany76
F103210024031659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-02-11 00:00:002021-02-12 00:00:00222Brantner Nova-odpad-testovanie-prakovce77
F12103144633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-02-12 00:00:002021-02-12 00:00:0058.8Jumes-strava-testovanie-6.a 7.2.202178
F12103044633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-02-12 00:00:002021-02-12 00:00:0021jumes-strava-testovanie-30.1.202179
F221005329207NObec JaklovceNová 464055 61Jaklovce2021-02-12 00:00:002021-02-12 00:00:001obec jaklovce-nájom-lávka Ružín80
F755007677331364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2021-02-18 00:00:002021-02-18 00:00:00703.33ŽSR-prenájom pozemku-multifunk.hrisko81
F755007677431364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2021-02-18 00:00:002021-02-18 00:00:0029.04ŽSR-prenájom pozemku-parkovacie plochy82
F755007677631364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2021-02-18 00:00:002021-02-18 00:00:0057.44ŽSR-prenájom pozemku-MK Železnièná83
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava2021-02-18 00:00:002021-02-18 00:00:000.85orange-mobilné služby84
F202102245315353NPOWER PLUS-LR, s.r.oSedlice 149082 43Sedlice2021-02-18 00:00:002021-02-18 00:00:0073.43power plus-koleso-metla zametacia85
F2021003836752991AJUSPA s.r.o.Školská 138/7055 01Margecany2021-02-18 00:00:002021-02-18 00:00:0013.92Juspa-ochranné štíty-testovanie86
F202202132565151NDOMPROJEKTHlavná 64044 13Valaliky2021-02-22 00:00:002021-02-22 00:00:00110Domprojekt-dotlaè PD-Rozšír.kapacity ZŠ87
F105210149235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-02-22 00:00:002021-02-22 00:00:00440.67Magna energia-elektrina 1/2021-vyúètovan88
F21270277731666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov2021-02-24 00:00:002021-02-25 00:00:00190.56Ifosoft-update V21.0189
F21010044116578AAGRO BILLY s.r.o.Matice slovenskej 4761/3080 01Prešov2021-02-24 00:00:002021-02-25 00:00:00102.82Agro billy-náhradné diely belarus90
F302139041236391000ADOXX-Stravné lístky,spol.s r.o.Kálov 356010 01Žilina2021-02-24 00:00:002021-02-25 00:00:00773.2DOXX-stravné lístky-starosta91
F103210045731659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-02-24 00:00:002021-02-25 00:00:00159.6Brantner nova-odpad-testovanie-Švedlár92
F103210045831659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-02-24 00:00:002021-02-25 00:00:0054Brantner nova-odpad-testovanie-Folkmár93
F103210045631659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-02-24 00:00:002021-02-25 00:00:00208.8Brantner nova-odpad-testovanie-Margecany94
F2104008345397619AKasta plus, s.r.o.Pieskovcová 32841 07Bratislava 492021-02-24 00:00:002021-02-24 00:00:00100Kasta plus-ochranné overaly-testovanie95

Objednávky za február 2021

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaVybavujeFunkciaPopis1
631659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-02-05 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
731659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-02-10 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
831659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-02-19 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-02-26 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie

Faktúry za január 2021

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Int_c
F202100451247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2021-01-05 00:00:002021-01-05 00:00:00200Daòko itisel-IT služby 1/20211
F202100237707591AFrantišek Jánoš-DrevovýrobaŠtúrova 40053 42Krompachy2021-01-05 00:00:002021-01-05 00:00:001344Jánoš Drevovýroba-rokovací stôl-zasadaèk2
F102101158050528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Námestie oslobodite¾ov 3/A040 01Košice2021-01-05 00:00:002021-01-05 00:00:0060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby-1/213
F819501100036631124ASlovenská pošta, a.s.975 99Banská Bystrica2021-01-07 00:00:002021-01-11 00:00:0023.7Slov.pošta-POBOX-1-3/20214
F275002134931364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2021-01-14 00:00:002021-01-14 00:00:0065.04ŽSR-prenájom-lávka Ružín5
F275002135031364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2021-01-14 00:00:002021-01-14 00:00:0050.26ŽSR-prenájom-chodník6
F275002135131364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2021-01-14 00:00:002021-01-14 00:00:00197.52ŽSR-prenájom-parkovacie plochy7
F275002135231364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2021-01-14 00:00:002021-01-14 00:00:00347.69ŽSR-prenájom-parkovacie plochy,MK8
F275002135331364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2021-01-14 00:00:002021-01-14 00:00:00119.65ŽSR-prenájom-MK OLše9
F21000147213159AIP-tech s.r.o.055 52Kojšov 3582021-01-18 00:00:002021-01-18 00:00:00900.06IP-tech-server+práce10
F12100700760835790253APetit Press, a. s.Lazaretska 12814 64Bratislava2021-01-18 00:00:002021-01-04 00:00:00309Petit press-košický korzár r.202111
F2021208717644429NIng.Zsolt Marczibal - CONNECT925 41Krá¾ov Brod2021-01-20 00:00:002021-01-20 00:00:0050.1Connect-Marczibal-tlaèivá-daò12
F2121002536500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-01-25 00:00:002021-01-25 00:00:0025.2PVPS-odborné stanovisko-lávka Ružín13
F202100144649304NEdita Magdová-M-TexKluknava 566053 51Kluknava2021-01-25 00:00:002021-01-25 00:00:0014.4Magdová-M-tex-šatònové lístky-testovanie14
F21270118931666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov2021-01-25 00:00:002021-01-25 00:00:0066.72Ifosoft-update-mzdová agenda 202115
F2021000536752991AJUSPA s.r.o.Školská 138/7055 01Margecany2021-01-25 00:00:002021-01-25 00:00:00670.75JUSPA-ochranné pomôcky-testovanie16
F52110060736500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-01-26 00:00:002021-01-26 00:00:00444.31PVPS-vodné,stoèné-obchodná 717
F52110061036500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-01-26 00:00:002021-01-26 00:00:0079.37PVPS-vodné,stoèné-partizánska 3018
F52110061136500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-01-26 00:00:002021-01-26 00:00:00277.63PVPS-vodné,stoèné-obchodná 619
F52110061236500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-01-26 00:00:002021-01-26 00:00:00153.23PVPS-vodné,stoèné-školská 220
F52110061336500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-01-26 00:00:002021-01-26 00:00:00772.43PVPS-vodné,stoèné-jarná 5721
F52110061436500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2021-01-26 00:00:002021-01-26 00:00:00623.64PVPS-vodné,stoèné-školská 2-13 bj22
F101210433635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-01-26 00:00:002021-01-26 00:00:00485.56Magna energia-elektrina 1/202123
F101210211835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-01-26 00:00:002021-01-26 00:00:001434.39Magna energia-plyn 1/202124
F101210433535743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-01-26 00:00:002021-01-26 00:00:00793.47Magna energia-elektrina 1/202125
F12101444633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-01-27 00:00:002021-01-27 00:00:00117.6Jumes-strava-testovanie Covid 1926
F21010013547844655AEkoEnergia Palivá, s.r.o.Gabèíkova 27010 01Žilina2021-01-29 00:00:002021-01-29 00:00:004191.96EkoEnergia Palivá-pelety27
F5570037209162957NIVESÈs.armády 20041 18Košice2021-01-29 00:00:002021-01-19 00:00:0025.09Ives-matrika-služby technickej podpory28
F60210068247700823AGAFA AUTO,s.r.o.Vavreèka 468029 01Námestovo2021-01-29 00:00:002021-01-20 00:00:0028.26Gafa auto-Kia-žhaviace svieèky29
F1210497950020552ALEDart s.r.o.Vajnorska 127E831 04Bratislava-m.è.Nové Mesto2021-01-29 00:00:002021-01-20 00:00:0043.47Ledart-maják Ostrowek30
F20210185347198605AROTA plus s.r.o.Ružová 1003/4900 31Stupava2021-01-29 00:00:002021-01-29 00:00:00183.33Rota plus-pracovné odevy-dielòa31
F2021001636752991AJUSPA s.r.o.Školská 138/7055 01Margecany2021-01-29 00:00:002021-01-29 00:00:0060.54Juspa-ochranné pomôcky-testovanie 30.1.32
F202100745315353NPOWER PLUS-LR, s.r.oSedlice 149082 43Sedlice2021-01-29 00:00:002021-01-29 00:00:00160.63Power plus-kartáè,klin.remeò-zamet.metla33
F33021002536172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava2021-01-29 00:00:002021-01-29 00:00:0091.97Calmit-posypový materiál34

Objednávky za január 2021

Objednávka č.IČODPHNázovUlicaPSČMestoVyhotovenáDodanáSumaVybavujeFunkciaPopis1
131659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-01-082021-01-23Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-vývoz odpadu
250177176AMARTVAN s.r.o.C.Majerníka 5036 01Martin2021-01-153480Magda Jozef Ing.MARTVAN-PO-centrálna rekuperácia ZŠ
335910739ASPP-distribúcia a.s.Mlynské nivy 44/b825 11Bratislava2021-01-18Hricko PavolSPP-odpojenie DRS-bývalá plynová kotolòa
431659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-01-21Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie
531659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-01-29Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie

 

oficiálna stránka obce