2020

Zmluvy 2020

Zmluvy uzatvorené od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCena vrátane DPHDátum zverejneniaDátum platnosti do
Základná škola s materskou školou
Školská 20, 055 01 Margecany
Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku obce do správyZmluva o zverení do správy02.01.2020Nie je uvedené
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o grantovom účteZmluva o grantovom ucte16.01.2020
EkoEnergia Palivá s.r.o.
276,
032 33 Kráľová Lehota
Kúpna zmluvaDrevné pelety EN A1 - big bag - 70 ton16 080,0030.01.202031.12.2020
IROP-Z-302021K177-222-13Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo zmluvy IROP-Z-302021K177-222-13Rozšírenie kapacity ZŠ Margecany – vytvorenie odborných učební172 366,2030.01.2020Nie je uvedené
Michal Čižik
Tyršovo nábrežie 1677/3,
040 01 Košice
Kúpna zmluvaPozemok C KN č. 128/223, zast. plochy, k. ú. Rolova Huta3 780,00 03.02.2020Nie je uvedené
Dodatok č. 1Komunálna poisťovňa a.s.
Štefánikova 17,
811 05 Bratislava
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 4419008565Dodatok č. 1 k poistnej zmluve
Vložka č. 4 poistnej zmluvy
235,6211.02.2020Nie je uvedené
2081/2210/2019Východoslovenská distribučná a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
Zmluva o zriadení vecného bremenaZriadenie vecného bremena - umiestnenie elektro-energetického zariadenia6 000,0011.02.2020Nie je uvedené
Papcunová Eva,
Bystrá 384/21,
Margecany a ďalší vlastníci vedený na LV č. 102
Kúpna zmluvaPozemok - parcela E KN č. 2253/302, ostatné plochy, k. ú. Margecany25,2013.02.2020Nie je uvedené
NESS Trade s.r.o.
Trieda 1. mája 2493/59
052 05 Sp. Nová Ves
Zmluva o dieloObnova vnútorných priestorov tribúny11 050,4214.02.2020Nie je uvedené
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1171/2018Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,
Štefánikova 15,
811 05 Bratislava
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevkuDodatok č. 1 k zmluve
Rozpočet 2019
Rozpočet 2020
0,0019.02.2020Nie je uvedené
Z20203180_ZAUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o.
Prešovská cesta 69, 04022 Košice SVK
Kúpna zmluvaKúpa vozidla - elektromobil VAN N137 550,0024.02.2020 Nie je uvedené
DANOVA SK s.r.o.
Ovocinárska 2165/25
083 01 Sabinov
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahuDohoda o ukončení zmluvného vzťahu- Regenerácia vnútrobloku Margecany0,0024.03.2020Nie je uvedené

Faktúry za február 2020

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Popis2Int_c
F2020124951108178APSDOMOV s.r.o.Klemensova 34010 01Žilina2020-02-04 00:00:002020-01-15 00:00:0058.8PSDOMOV-predplatné-èo má vedie mzdová..PSDOMOV-predplatné-èo má vedie mzdová..33
F20100107731666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:0012ifosoft-inštalácia mzdyifosoft-inštalácia mzdy34
F2201102262178454NSlovenský ochranný zväzRastislavova 3821 08Bratislava2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:0019.2SOZA-poplatky plesSOZA-poplatky ples35
F320010000735730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševèenkova 19851 01Bratislava2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:0036continental-požièovné-piadinôžkacontinental-požièovné-piadinôžka36
F320010000635730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševèenkova 19851 01Bratislava2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:0036continental-požièovné-luskáèikcontinental-požièovné-luskáèik37
F320010000535730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševèenkova 19851 01Bratislava2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:0036continental-požièovné-pat a mat vo filmecontinental-požièovné-pat a mat vo filme38
F320010000435730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševèenkova 19851 01Bratislava2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:0036continental-požièovné-oveèka shauncontinental-požièovné-oveèka shaun39
F20202036860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeová 24040 01Košice2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:00360puchalla-právne služby 1/2020puchalla-právne služby 1/202040
F227000132344483767AVýchodoslovenská energetika a.s.Mlynská 31042 91Košice2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:00100VSE-elektrina-tunelVSE-elektrina-tunel41
F102002151150528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:0060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 2/20osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 2/2042
F202001451247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:00200itisel daòko-IT služby 2/2020itisel daòko-IT služby 2/202043
F52010118236500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:00864.35PVPS-vodné,stoèné-obchodná 7PVPS-vodné,stoèné-obchodná 744
F52010118436500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:0063.49PVPS-vodné,stoèné-partizánska 30PVPS-vodné,stoèné-partizánska 3045
F52010118536500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:00321.56PVPS-vodné,stoèné-Obchodná 6PVPS-vodné,stoèné-Obchodná 646
F52010118636500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:00188.89PVPS-vodné,stoèné-školská 2-NPPVPS-vodné,stoèné-školská 2-NP47
F52010118736500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:00832.48PVPS-vodné,stoèné-jarná 57PVPS-vodné,stoèné-jarná 5748
F52010118836500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:00657.61PVPS-vodné,stoèné-školská 2-13 bjPVPS-vodné,stoèné-školská 2-13 bj49
F20002247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:0081sima plus-styrodur-sklad-pod schodamisima plus-styrodur-sklad-pod schodami50
F2020948285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:0080odpadservis-služby na úseku ŽP 1/2020odpadservis-služby na úseku ŽP 1/202051
F101201571835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:001434.39magna energia-plyn 2/2020magna energia-plyn 2/202052
F101201435235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:00844.85magna energia-elektrina 2/2020magna energia-elektrina 2/202053
F101201435335743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:00501.47magna energia-elektrina 2/2020magna energia-elektrina 2/202054
F92099334852829821NMgr.Martzin Medlen-JurisDatOndavská 8821 08Bratislava 22020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:0025JurisDat-medlen-predplatné Škola 2020JurisDat-medlen-predplatné Škola 202055
F755007137931364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:0057.44ŽSR-prenájom-MK železniènáŽSR-prenájom-MK železnièná56
F755007137731364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:00703.34ŽSR-prenájom-multifunkèné ihriskoŽSR-prenájom-multifunkèné ihrisko57
F5222003273936562939AAlza.sk s.r.o.Bottova 6654/7811 09Bratislava2020-02-05 00:00:002020-02-05 00:00:00527.79Alza sk-skartovaèkaAlza sk-skartovaèka58
F6346021884AJEFIN s.r.o.Tichá 2048 01Rožòava2020-02-06 00:00:002020-02-06 00:00:0054.2Jefin-xlr konektory+mnc koncovkyJefin-xlr konektory+mnc koncovky59
F12000944633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-02-07 00:00:002020-02-07 00:00:0030Jumes-strava 1/2020-SFJumes-strava 1/2020-SF60
F12001044633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-02-07 00:00:002020-02-07 00:00:00210jumes-strava 1/2020jumes-strava 1/202061
F20009043818030ADD21 s.r.o.è.úètu 4005724225/7500080 05Prešov2020-02-10 00:00:002020-02-10 00:00:00506.44DD21-tlaè na tlaèiaròachDD21-tlaè na tlaèiaròach62
F202020001331691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2020-02-10 00:00:002020-02-10 00:00:001588.46ekover-vývoz kontajnery -1/2020ekover-vývoz kontajnery -1/202063
F202020002731691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2020-02-10 00:00:002020-02-10 00:00:001990.41ekover-vývoz komunál 1/2020ekover-vývoz komunál 1/202064
F825179663035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-02-10 00:00:002020-02-10 00:00:0048.79telekom-pevná sie 1/2020telekom-pevná sie 1/202065
F825179666435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-02-10 00:00:002020-02-10 00:00:0079.58telekom-pevná sie 1/2020telekom-pevná sie 1/202066
F825179661135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-02-10 00:00:002020-02-10 00:00:001.18telekom-pevná sie 1/2020telekom-pevná sie 1/202067
F825185172935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-02-10 00:00:002020-02-10 00:00:001.76telekom-pevná sie 1/2020telekom-pevná sie 1/202068
F825185176135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-02-10 00:00:002020-02-10 00:00:003.53telekom-pevná sie 1/2020telekom-pevná sie 1/202069
F20003947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-02-10 00:00:002020-02-10 00:00:00105.53sima plus-ohrievaè +dlažbasima plus-ohrievaè +dlažba70
F20004947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-02-10 00:00:002020-02-10 00:00:00171.42sima plus-prac.odevy+náradie-pomôž obcisima plus-prac.odevy+náradie-pomôž obci71
F20004247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-02-10 00:00:002020-02-10 00:00:0064.85sima plus-materiál OcÚsima plus-materiál OcÚ72
F202001340639606AJurko Slavkoè.156082 21Medzany2020-02-12 00:00:002020-02-12 00:00:0099.6Jurko-diely na Ostrowek+servisJurko-diely na Ostrowek+servis73
F33020002436172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava2020-02-12 00:00:002020-02-12 00:00:0040.32calmit-posypový materiálcalmit-posypový materiál74
F1022032923112NIng.arch.Peter HajtášKutuzovova 13080 05Prešov2020-02-12 00:00:002020-02-12 00:00:00100Hajtáš-aktual.rozpoè.-zníž.energ.nár.OcÚHajtáš-aktual.rozpoè.-zníž.energ.nár.OcÚ75
F200910026150111990AHAGARD:HAL, spol. s r.o.Pražská 9949 11Nitra2020-02-12 00:00:002020-02-12 00:00:00161.59Hagard-svietidla-budova OcÚ,Školská 2Hagard-svietidla-budova OcÚ,Školská 276
F105200173035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-02-12 00:00:002020-02-12 00:00:00916.52magna energia-elektrina-vyúètovanie-1/20magna energia-elektrina-vyúètovanie-1/2077
F202000251637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany2020-02-12 00:00:002020-02-12 00:00:00201.3VPM Stav-materiál-hasièská zbrojnicaVPM Stav-materiál-hasièská zbrojnica78
F110316732136440531AMartinus.sk,s.r.o.M.R.Štefánika 58036 01Martin2020-02-12 00:00:002020-02-12 00:00:00450.24Martinus-knihy-projektMartinus-knihy-projekt79
F103200031031659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2020-02-12 00:00:002020-02-13 00:00:00499.84brantner nova-vývoz-kontajnery-1/2020brantner nova-vývoz-kontajnery-1/202080
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava2020-02-13 00:00:002020-02-13 00:00:000.12orange-mobilné službyorange-mobilné služby81
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 52020-02-17 00:00:002020-02-17 00:00:00128.41O2-mobilné služby-1/2020O2-mobilné služby-1/202082
F202000345713120ANESTaudio s.r.o.Miha¾ov 2495/38085 01Bardejov2020-02-18 00:00:002020-02-18 00:00:00475NESTaudio-ruèný vysielaè s mikrofónomNESTaudio-ruèný vysielaè s mikrofónom83
F1202034606700AJakubišinová MáriaJarná 6056 01Gelnica2020-02-24 00:00:00246Jakubišinová-akumul.+náhr.diely-ostrowekJakubišinová-akumul.+náhr.diely-ostrowek84
F1502355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany2020-02-28 00:00:002020-02-28 00:00:00400zš-strava 1/2020 dôchodcoviazš-strava 1/2020 dôchodcovia85
F1501355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany2020-02-28 00:00:002020-02-28 00:00:00455.7ZŠ-strava 1/2020 OcÚZŠ-strava 1/2020 OcÚ86
F20006147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-02-28 00:00:002020-02-28 00:00:00239sima plus-hygienické potrebysima plus-hygienické potreby87
F20006047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-02-28 00:00:002020-02-28 00:00:0034.21Sima plus-materiál-dlažba,kábelSima plus-materiál-dlažba,kábel88

Objednávky za február 2020

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaSumaVybavujePopis1
450080547NLONGINUS, s.r.o.Hrdinov SNP 173044 25Vyšný Medzev2020-02-03 00:00:0010000Magda Jozef Ing.Longinus-PD lávka Ružín

Faktúry za január 2020

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Int.cislo
F2020000136638137AFotovideoshop, s.r.o.Krátka 22974 05Banská Bystrica2020-01-07 00:00:002020-01-07 00:00:00717fotovideoshop-diktafón,mikrofón-ŠÚ1
F1915444633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-01-08 00:00:002020-01-08 00:00:0022.8jumes-strava 12/2019-SF2
F819501100036631124ASlovenská pošta, a.s.975 99Banská Bystrica2020-01-09 00:00:002020-01-09 00:00:0023.7Slov.pošta-P.O.BOX-1-3/20203
F102001154050528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice2020-01-10 00:00:002020-01-10 00:00:0060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 1/204
F202000245315353NPOWER PLUS-LR, s.r.oSedlice 149082 43Sedlice2020-01-10 00:00:002020-01-10 00:00:001308Power Plus-LR-zametacia metla+radlica5
F202000351247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2020-01-15 00:00:002020-01-15 00:00:00200Itisel daòko-IT služby 1/20206
F2020010345243956AWinks s.r.o.Èajkovského 14080 05Prešov2020-01-15 00:00:001140Winks-energet.certifikát-Zateplenie OcÚ7
F275002001531364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2020-01-21 00:00:002020-01-21 00:00:0065.04ŽSR-nájom-lávka Ružín8
F275002001631364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2020-01-21 00:00:002020-01-21 00:00:0050.26ŽSR-nájom-chodník9
F275002001731364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2020-01-21 00:00:002020-01-21 00:00:00197.52ŽSR-nájom-parkovacie plochy10
F275002001831364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2020-01-21 00:00:002020-01-21 00:00:00347.69ŽSR-nájom-MK,parkovacie plochy11
F275002001931364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2020-01-21 00:00:002020-01-21 00:00:00119.65ŽSR-nájom-MK olše12
F103190556631659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2020-01-21 00:00:002020-01-21 00:00:0045Brantner nova-prenájom VOK 12/201913
F20000247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-01-21 00:00:002020-01-21 00:00:00746.94sima plus-materiál-schody14
F20001347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-01-21 00:00:002020-01-21 00:00:00196.2sima plus-hygienicke potreby15
F101200286135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-01-21 00:00:002020-01-21 00:00:00867.23magna energia-elektrina 1/202016
F101200286235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-01-21 00:00:002020-01-21 00:00:00410.15magna energia-elektrina 1/202017
F105194794235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-01-21 00:00:002020-01-21 00:00:001084.02magna energia-plyn 12/2019-vyúètovanie18
F101196758335743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-01-21 00:00:002020-01-21 00:00:001455.56magna energia-plyn 1/202019
F201000636691348ACost&Accounting Management, s.r.o.Budovate¾ská 211/96900 46Most pri Bratislave2020-01-24 00:00:003006.2Cost&Acc.Manag.-externý man.-zatepl.OcÚ20
F302039025236391000ADOXX-Stravné lístky,spol.s r.o.Kálov 356010 01Žilina2020-01-28 00:00:002020-01-28 00:00:00673.54Doxx-stravné lístky21
F20007545740313NKantorka n.o.Bazalková 7040 17Košice-MÈ Šebastovce2020-01-29 00:00:002020-01-29 00:00:0035Kantorka-seminár-školstvo22
F5570034254162957NIVESÈs.armády 20041 18Košice2020-01-30 00:00:002020-01-15 00:00:0025.09Ives-matrika23
F20865335790253APetit Press, a. s.Lazaretska 12814 64Bratislava2020-01-30 00:00:002020-01-15 00:00:00309Petit press-košický korzár 202024
F20007548060925AHARPEX s.r.o.Májová 3082 04Drienov2020-01-30 00:00:002020-01-17 00:00:00297.24Harpex-hydromotor25
F220005329207NObec JaklovceNová 464055 61Jaklovce2020-01-30 00:00:002020-01-30 00:00:001Obec Jaklovce-nájom-lávka26
F20270134931666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov2020-01-30 00:00:002020-01-30 00:00:0066.72Ifosoft-update-mzdová agenda27
F20001547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-01-30 00:00:002020-01-30 00:00:00151sima plus-materiál-Ocú,osvetlenie28
F202000641343867AMarek Vozár-KominárstvoFrièovce 86082 37Frièovce2020-01-30 00:00:002020-01-30 00:00:00354Kominárstvo Vozár-kontrola komínov29
F2201101296178454NSlovenský ochranný zväzRastislavova 3821 08Bratislava2020-01-30 00:00:002020-01-30 00:00:0014.28SOZA-poplatky MR30
F20002647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-01-30 00:00:002020-01-30 00:00:00113.59sima plus-pracov.odevy-par.54-pomôž obci31
F202000140108864NRóbert Konèík - ROKONè.505053 34Švedlár2020-01-31 00:00:00780Rokon-konèík-staveb.dozor-Zateplenie OcÚ32

Objednávky za január 2020

Obj.c.ICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaVybavujeFunkciaPopis1
131659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2020-01-07 00:00:002020-01-22 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-vývoz kontajnerov 2020
252713806NDušan BerkySlneènicová 2017/30A900 41Rovinka2020-01-30 00:00:001000Žoldáková IvetaBerky-vystúpenie Dni obce
350877071ATalizman s.r.o.Alexyho 4821/11919 35Hrnèiarovce nad Parnou2020-01-30 00:00:002900Žoldáková IvetaTalizman-vystúpenie-Dni obce

oficiálna stránka obce