2020

Zmluvy 2020

Zmluvy uzatvorené od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCena vrátane DPHDátum zverejneniaDátum platnosti do
Základná škola s materskou školou
Školská 20, 055 01 Margecany
Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku obce do správyZmluva o zverení do správy02.01.2020Nie je uvedené
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 KošiceKúpna zmluvaOdkúpenie nehnuteľností v k. ú. Margecany, parcela C KN č. 128/1, parcela C KN č. 128/5, stavba s. č. 129, stavba s. č. 57630 00010.01.2020Nie je uvedené
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o grantovom účteZmluva o grantovom ucte16.01.2020
EkoEnergia Palivá s.r.o.
276,
032 33 Kráľová Lehota
Kúpna zmluvaDrevné pelety EN A1 - big bag - 70 ton16 080,0030.01.202031.12.2020
IROP-Z-302021K177-222-13Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo zmluvy IROP-Z-302021K177-222-13Rozšírenie kapacity ZŠ Margecany – vytvorenie odborných učební172 366,2030.01.2020Nie je uvedené
Michal Čižik
Tyršovo nábrežie 1677/3,
040 01 Košice
Kúpna zmluvaPozemok C KN č. 128/223, zast. plochy, k. ú. Rolova Huta3 780,00 03.02.2020Nie je uvedené
Dodatok č. 1Komunálna poisťovňa a.s.
Štefánikova 17,
811 05 Bratislava
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 4419008565Dodatok č. 1 k poistnej zmluve
Vložka č. 4 poistnej zmluvy
235,6211.02.2020Nie je uvedené
2081/2210/2019Východoslovenská distribučná a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
Zmluva o zriadení vecného bremenaZriadenie vecného bremena - umiestnenie elektro-energetického zariadenia6 000,0011.02.2020Nie je uvedené
Papcunová Eva,
Bystrá 384/21,
Margecany a ďalší vlastníci vedený na LV č. 102
Kúpna zmluvaPozemok - parcela E KN č. 2253/302, ostatné plochy, k. ú. Margecany25,2013.02.2020Nie je uvedené
NESS Trade s.r.o.
Trieda 1. mája 2493/59
052 05 Sp. Nová Ves
Zmluva o dieloObnova vnútorných priestorov tribúny
Príloha č. 1
11 050,4214.02.2020Nie je uvedené
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1171/2018Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,
Štefánikova 15,
811 05 Bratislava
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevkuDodatok č. 1 k zmluve
Rozpočet 2019
Rozpočet 2020
0,0019.02.2020Nie je uvedené
Z20203180_ZAUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o.
Prešovská cesta 69, 04022 Košice SVK
Kúpna zmluvaKúpa vozidla - elektromobil VAN N137 550,0024.02.2020 Nie je uvedené
DANOVA SK s.r.o.
Ovocinárska 2165/25
083 01 Sabinov
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahuDohoda o ukončení zmluvného vzťahu- Regenerácia vnútrobloku Margecany0,0024.03.2020Nie je uvedené
č. 320 0761DPO SR, Kutuzovová 17, 83103 Bratislava 3Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva dotácia DHZO 2020300028.03.2020Nie je uvedené
Dodatok č. 3WOLIMEX s.r.o.
Stöcklova 19
085 01 Bardejov
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo - menej práceDODATOK č. 3 k zmluve o dielo zo dňa 27. 4. 2017
Príloha č. 20 - menej práce
- 5 129,1630.03.2020Nie je uvedené
Dodatok č. 4Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G331Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP - text- 5 439,4130.03.2020Nie je uvedené
Dodatok č. 1Kastl Zbyněk, Školská 594/2A, 055 01 MargecanyDodatok č. 1 k Zmluve o op. nájmeDodatok č. 1 k Zmluve o op. nájme Kastl31.03.2020Nie je uvedené
č. 32/VSK/2020Calmit s.r.o. Gaštanova 15, 81104 BratislavaRámcová zmluvaRámcová zmluva Calmit31.03.202028.02.2021
17/2020 MsÚMesto Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 GelnicaZmluva o partnerstveÚprava vzájomných práv a povinnosti v súvislosti s realizáciou projektu Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica0,0016.04.2020Nie je uvedené
Dodatok č. 0754/VSD/2020Východoslovenská distribučná a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
Dodatok č. 0754/VSD/2020 k zmluve o zriadení vecného bremena
č. zmluvy: 2081/2210/2019
Dodatok k zmluve VSD Vecné bremeno0,0021.04.2020Nie je uvedené
Anna Pitoňáková
Ždiar 229
Zmluva o opakovanom nájme bytudňa 20.4.2020 Pitoňáková22.04.202030.04.2023
033/2020/ISCOMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Kysihýbelská 29,
969 01 Banská Štiavnica
Zmluva o dieloPOD HOROU – SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA – 1. ETAPA – 1. ČASŤ
Príloha č. 1 ZoD
123 859,97 29.04.202015.11.2020
O2 Slovakia s.r.o.,
Einsteinova 24,
851 01 Bratislava
Zmluva o poskytovaní verejných služiebBiely O2 smart paušál05.05.2020Nie je uvedené
MUDr. Kaľavská Mária,
Hôrka 38/9,
055 01 Margecany, SR
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 376/9, k. ú. Margecany 403,8607.05.2020Nie je uvedené
Ing. Sokolský Stanislav,
Jarná 223/11,
055 01 Margecany, SR
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 376/8, k. ú. Margecany363,8607.05.2020Nie je uvedené
PhDr. Sokolský Stanislav a
manželka Sokolská Helena
Jarná 223/11,
055 01 Margecany, SR
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 376/7, k. ú. Margecany353,8607.05.2020Nie je uvedené
Tremková Mária
Školská 139/9,
055 01 Margecany, SR
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 376/6 k. ú. Margecany383,8613.05.2020Nie je uvedené
Slovik Rudolf a manželka
Sloviková Erika,
Hôrka 46/18,
055 01 Margecany, SR
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 376/5, k. ú. Margecany393,8613.05.2020Nie je uvedené
Papcun Ondrej a manželka
Papcúnová Božena
Školská 139/9,
055 01 Margecany, SR
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 376/4, k. ú. Margecany363,8613.05.2020Nie je uvedené
Terpák Jozef a manželka
Terpáková Eva
Školská 138/5,
055 01 Margecany, SR
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 376/2, k. ú. Margecany263,8613.05.2020Nie je uvedené
Ing. Igor Petrik,
Jarná 49,
055 01 Margecany
Darovacia zmluvaDarovacia zmluva COVID-193 330,0002.06.2020Nie je uvedené
Štefan Novotný,
Požiarnická 4,
055 01 Margecany
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 134/2, záhrada, k. ú. Margecany28,7003.06.2020Nie je uvedené
Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-000513-003Ministerstvo vnútra SR, Pribinova ulica č.2
812 72 Bratislava
Dodatok č. 1 k zmluveDodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-000513-003 - text0,0012.06.202031.12.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002525Ministerstvo vnútra SR, Pribinova ulica č.2
812 72 Bratislava
Dodatok č. 1 k zmluveDodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002525 - text0,0012.06.202031.12.2022
Darina Kaľavská,
Jarná 51,
055 01 Margecany
Zmluva o nájme nebytových priestorovZmluva o nájme nebytových priestorov603,9001.07.2020Nie je uvedené
Dagmar Gondžárová,
Bernolákova 1452/82,
059 71 Ľubotice
Zmluva o nájme nebytových priestorovZmluva o nájme nebytových priestorov274,0801.07.2020Nie je uvedené
Marián Šuna,
Hôrka 31/5,
055 01 Margecany
Kúpna zmluvaPredaj pozemkov C KN č. 330, 331 a E KN č. 71353/302 k. ú. Margecany2 126,0001.07.2020Nie je uvedené
Slovenský vodohospodársky podnik š. p.,
Radničné nám. 8,
969 55 Banská Štiavnica
Nájomná zmluvaPrenájom pozemkov E KN č. 70243, 70244 a 70246 k. ú Margecany154,4003.07.202031.12.2030
Mária Soroková
Školská 2
Margecany
Opakovaná zmluva o nájme bytuZmluva o opakov. nájme bytu06.07.2020
Alica Šmelková
Strojárenská 11C
040 11 Košice
Kúpna zmluvaPredaj pozemkov C KN č. 128/239 a 128/240 k. ú. Rolova Huta1 836,0009.07.2020Nie je uvedené
SIMA plus Krompachy, s.r.o.
Maurerova 13
053 42 Krompachy
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 31.5.2019DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo5 009,5417.07.2020Nie je uvedené
Prima banka Slovensko a.s.
Hodžova 11
010 11 Žilina
Zmluva o grantovom účteZmluva o grantovom účtepodľa sadzobníka20.07.2020Nie je uvedené
Ing. Richard Matiaščik a
Ing. Soňa Matiaščiková,
Narcisová,
040 11 Košice, SR
Kúpna zmluvaPredaj pozemkov C KN č. 128/242 a 128/245 k. ú. Rolova Huta2 916,0006.08.2020Nie je uvedené

Faktúry za jún 2020

DruhČísloIČONázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopisInterné číslo
F202003851247615Ing. Stanislav Daňko: ITISELOkružžná 421/15055 61Jaklovce2.6.20202.6.2020200Itisel Daňko -IT služby 6/2020237
F102006151850528041osobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice2.6.20202.6.202060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 6/20238
F2020004444929234TRIK design s.r.o.Hlavná 13053 42Krompachy2.6.20202.6.2020361,32Trik design-peèiatka,tabule-knižnica239
F12005344633131JuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica8.6.20208.6.2020514,5Jumes-strava 5/2020240
F12005244633131JuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica8.6.20208.6.202073,5Jumes-strava 5/2020-SF241
F12005544633131JuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica8.6.20208.6.2020561jumes-strava 5/2020-dôchodcovia242
F202020044831691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy8.6.20208.6.20202364,61ekover-vývoz-kontajnery-5/2020243
F202020046631691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy8.6.20208.6.20202446,67ekover-vývoz-komunál-5/2020244
F20208148285226ODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice8.6.20208.6.202080odpadservis-služby na úseku ŽP-5/2020245
F145202036860930PUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeová 24040 01Košice8.6.20208.6.2020360puchalla-právne služby-5/2020246
F103200206231659641Brantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves10.6.202010.6.2020506,33brantner nova-vývoz kontajnery 5/2020247
F199009922930814677XEROX LIMITED, o.z.Einsteinova 23851 01Bratislava10.6.202010.6.2020391,97xerox-nájom tlaèiarne 6-8/2020248
F20044843818030DD21 s.r.o.è.úètu 4005724225/7500080 05Prešov10.6.202010.6.2020723,9DD21-tlaè na tlaèiaròach249
F826211004935763469Slovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10.6.202010.6.202048,79telekom-pevná sie 5/2020250
F826211006835763469Slovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10.6.202010.6.202079,58telekom-pevná sie 5/2020251
F826211002435763469Slovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10.6.202010.6.20201,18telekom-pevná sie 5/2020252
F826216500035763469Slovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10.6.202010.6.20203,53telekom-pevná sie 5/2020253
F826216497735763469Slovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10.6.202010.6.20201,76telekom-pevná sie 5/2020254
F2020051217085501ISPO spol.s r.o.,inžinierske stavbySlovenská 86080 01Prešov10.6.202010.6.2020288ISPO-PD kanalizácia IBV255
F43202037481916Čisár MichalKlčov 13053 02Klčov15.6.202015.6.2020125,4Čisár-oprava kotla-jarná 57256
F970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava15.6.202015.6.20200,36Orange-mobilné služby-ZD257
F8408596135848863O2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 518.6.202018.6.2020127,53O2-mobilné služby 5/2020258
F101203563935743565MAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany22.6.202022.6.20201434,39magna energia-plyn 6/2020259
F101203563735743565MAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany22.6.202022.6.2020844,85magna energia-elektrina 6/2020260
F101203563835743565MAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany22.6.202022.6.2020501,47magna energia-elektrina 6/2020261
F105201899435743565MAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany22.6.202022.6.2020145,75magna energia-elektrina-5/2020-vyúčtovanie262
F52013679036500968Podtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad22.6.202022.6.202046,67PVPS-stoèné-Olše 74263
F52013679136500968Podtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad22.6.202022.6.2020193,14PVPS-vodné,stoèné-olše 74264
F52013679236500968Podtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad22.6.202022.6.2020209,02PVPS-vodné,stoèné-Olše 75265
F52013679336500968Podtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad22.6.202022.6.2020150,8PVPS-vodné,stoèné-školská 2A266
F52013679436500968Podtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad22.6.202022.6.202046,67PVPS-stoèné-olše 75267
F20029247426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy26.6.202026.6.2020299sima plus-hygienické potreby268
F2020278252034968AGROPOL Slovakia s.r.o.Hattalova 91/5028 01Trstená26.6.202024.6.202094,2agropol Slovakia-hasiace prístroje269
F2020001045528772Ing.Martin PapcunJantárová 30040 01Košice26.6.202017.4.202045Papcun-školenie-on-line-Vo-ŠÚ270
F520124938227082440Alza.cz a.s.Jateční 33a17 000Praha 730.6.202022.5.20201865,29Alza-kompostéry271
F2009735900865Persona, s.r.o.Šustekova 9851 04Bratislava30.6.20202.4.2020100,08persona-hygienicky gel272

Faktúry za máj 2020

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Popis2Int_c
F202003251247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2020-05-04 00:00:002020-05-04 00:00:00200Itisel daòko-IT služby 5/2020Itisel daòko-IT služby 5/2020195
F102005150450528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice2020-05-04 00:00:002020-05-04 00:00:0060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby-5/20osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby-5/20196
F120202036860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeová 24040 01Košice2020-05-04 00:00:002020-05-04 00:00:00360puchalla-právne služby-4/2020puchalla-právne služby-4/2020197
F20210563147198605AROTA plus s.r.o.Ružová 1003/4900 31Stupava2020-05-04 00:00:002020-05-04 00:00:0050.5Rota plus-jedorazové rukaviceRota plus-jedorazové rukavice198
F2020285736440124ATitan-Tatraplast,s.r.o.Bystrická cesta 2761034 01Ružomberok2020-05-04 00:00:002020-05-04 00:00:00136.2Titan-tatraplast-ochranné prepážkyTitan-tatraplast-ochranné prepážky199
F113687916136440531AMartinus.sk,s.r.o.M.R.Štefánika 58036 01Martin2020-05-06 00:00:002020-05-06 00:00:00291.66Martinus-knihy-knižnica-projektMartinus-knihy-knižnica-projekt200
F12004244633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-05-06 00:00:002020-05-06 00:00:00417.9jumes-strava-4/2020-OcÚjumes-strava-4/2020-OcÚ201
F12004144633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-05-06 00:00:002020-05-06 00:00:0059.7jumes-strava 4/2020-SFjumes-strava 4/2020-SF202
F12004444633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-05-06 00:00:002020-05-06 00:00:00256Jumes-strava-4/2020-dôchodcoviaJumes-strava-4/2020-dôchodcovia203
F227000132344483767AVýchodoslovenská energetika a.s.Mlynská 31042 91Košice2020-05-11 00:00:002020-05-11 00:00:00100VSE-elektrina-tunelVSE-elektrina-tunel204
F202020037331691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2020-05-11 00:00:002020-05-11 00:00:002159.87ekover-vývoz-kontajnery-4/2020ekover-vývoz-kontajnery-4/2020205
F202020039031691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2020-05-11 00:00:002020-05-11 00:00:003653.25ekover-vývoz-komunál-4/2020ekover-vývoz-komunál-4/2020206
F101203027135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-05-11 00:00:002020-05-11 00:00:00844.85magna energia-elektrina-5/2020magna energia-elektrina-5/2020207
F101203027235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-05-11 00:00:002020-05-11 00:00:00501.47magna energia-elektrina-5/2020magna energia-elektrina-5/2020208
F101203161135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-05-11 00:00:002020-05-11 00:00:001434.39magna energia-plyn-5/2020magna energia-plyn-5/2020209
F20206448285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2020-05-11 00:00:002020-05-11 00:00:0080odpadservis-služby na úseku ŽP-4/2020odpadservis-služby na úseku ŽP-4/2020210
F825864156935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-05-11 00:00:002020-05-11 00:00:001.76telekom-pevná sie 4/2020telekom-pevná sie 4/2020211
F825864158835763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-05-11 00:00:002020-05-11 00:00:003.53telekom-pevná sie 4/2020telekom-pevná sie 4/2020212
F825858791835763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-05-11 00:00:002020-05-11 00:00:0079.58telekom-pevná sie 4/2020telekom-pevná sie 4/2020213
F825858787235763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-05-11 00:00:002020-05-11 00:00:001.18telekom-pevná sie 4/2020telekom-pevná sie 4/2020214
F825858789335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-05-11 00:00:002020-05-11 00:00:0048.79telekom-pevná sie 4/2020telekom-pevná sie 4/2020215
F20000332367066AIng.Eva NovotováHlinná 34055 01Margecany2020-05-11 00:00:002020-05-11 00:00:00169.96Novotová-materiál na rúškaNovotová-materiál na rúška216
F103200155231659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2020-05-11 00:00:002020-05-11 00:00:00722.86brantner nova-vývoz-kontajnery-4/2020brantner nova-vývoz-kontajnery-4/2020217
F900036014435910739ASPP-distribúcia a.s.Mlynské nivy 44/b825 11Bratislava2020-05-07 00:00:002020-05-07 00:00:00120SPP-poplatok-vyjadrenieSPP-poplatok-vyjadrenie218
F20025446498702ABLARO,s.r.o.Werferova 1040 11Košice 112020-05-13 00:00:002020-05-13 00:00:0099.6blaro-školské potreby-hmotná núdzablaro-školské potreby-hmotná núdza219
F2020324736440124ATitan-Tatraplast,s.r.o.Bystrická cesta 2761034 01Ružomberok2020-05-13 00:00:002020-05-13 00:00:0064.38titan-tatraplast-prepážka školský úradtitan-tatraplast-prepážka školský úrad220
F202010840639606AJurko Slavkoè.156082 21Medzany2020-05-14 00:00:002020-05-14 00:00:00196.48jurko-oprava joystick-belarusjurko-oprava joystick-belarus221
F2042047600578NPÍLA Jaklovce s.r.o.Po¾ná 318055 61Jaklovce2020-05-14 00:00:002020-05-14 00:00:00265.05Píla Jaklovce-porez gu¾atinyPíla Jaklovce-porez gu¾atiny222
F105201487835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-05-14 00:00:002020-05-14 00:00:00244.05magna energia-elektrina 4/2020-vyúètovanmagna energia-elektrina 4/2020-vyúètovan223
F2013767547235225APilulka.sk, a.s.Pestovate¾ská 17796/3821 04Bratislava2020-05-18 00:00:002020-05-18 00:00:0070.99Pilulka-bezkontakný teplomerPilulka-bezkontakný teplomer224
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 52020-05-19 00:00:002020-05-19 00:00:00121.06O2-mobilné služby-4/2020O2-mobilné služby-4/2020225
F20021347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-05-19 00:00:002020-05-19 00:00:00114.84Sima plus-náradie,prac.odev-par.54 pomôžSima plus-náradie,prac.odev-par.54 pomôž226
F115169056236440531AMartinus.sk,s.r.o.M.R.Štefánika 58036 01Martin2020-05-21 00:00:002020-05-22 00:00:00300.98Martinus-knihy-projektMartinus-knihy-projekt227
F20010124436188778AFOCUS-computer s.r.o.Dominikánske námestie 35040 01Košice2020-05-22 00:00:002020-05-22 00:00:0062.7Focus-toner do tlaèiarne-ŠÚFocus-toner do tlaèiarne-ŠÚ228
F20200840847641NJanka PokryvkováDunajská 42052 01Spišská Nová Ves2020-05-22 00:00:002020-05-22 00:00:00740Pokryvková-VO-MK,voda,kanál-1.etapa,HZ-rozpoèet práce naviac229
F20022647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-05-22 00:00:002020-05-22 00:00:0036220.43Sima plus:Zateplenie has.zbroj.-2.etapaSima plus:Zateplenie has.zbroj.-2.etapa230
F202000144852576NSMARTINFO s.r.o.è.239053 51Kluknava2020-05-22 00:00:002020-05-22 00:00:00150smartinfo-web stránkasmartinfo-web stránka231
F40240581135885815AManutan Slovakia s.r.o.Galvániho 7/B821 01Bratislava2020-05-27 00:00:002020-05-27 00:00:00148.68Manutan-stojan na dezinfekciu-ŠÚManutan-stojan na dezinfekciu-ŠÚ232
F20021847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-05-29 00:00:002020-05-29 00:00:00190.44Sima plus-samozatváraè dveríSima plus-samozatváraè dverí233
F260036971151866NMinisterstvo vnútra SRPribinova 2812 72Bratislava2020-05-29 00:00:002020-05-29 00:00:007.09MV SR-predplatné-Civilná ochrana 2020MV SR-predplatné-Civilná ochrana 2020234
F2020151126427969AFlorian s.r.o.Priekopská 26036 08Martin2020-05-29 00:00:002020-05-29 00:00:00172.32Florian-materiál pre POFlorian-materiál pre PO235
F202001926427969AFlorian s.r.o.Priekopská 26036 08Martin2020-05-29 00:00:002020-05-29 00:00:00-172.32Florian-materiál pre PO-dobropisFlorian-materiál pre PO-dobropis236

Fakrúry za apríl 2020

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Popis2Interne_cislo
F20210360347198605AROTA plus s.r.o.Ružová 1003/4900 31Stupava2020-04-02 00:00:002020-04-02 00:00:0011.04Rota plus-rukavice jednorázovéRota plus-rukavice jednorázové141
F819501100036631124ASlovenská pošta, a.s.975 99Banská Bystrica2020-04-03 00:00:002020-04-03 00:00:0023.7Slov.pošta-P.O.BOXSlov.pošta-P.O.BOX142
F20026543818030ADD21 s.r.o.è.úètu 4005724225/7500080 05Prešov2020-04-07 00:00:002020-04-07 00:00:00613.37DD21-tlaè na tlaèiaròachDD21-tlaè na tlaèiaròach143
F102004151150528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice2020-04-07 00:00:002020-04-07 00:00:0060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 4/20osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 4/20144
F20000132367066AIng.Eva NovotováHlinná 34055 01Margecany2020-04-07 00:00:002020-04-07 00:00:0080.11Novotová-materiál k šitiu rúšokNovotová-materiál k šitiu rúšok145
F20060002531706495AAUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o.Prešovská cesta 69040 22Košice2020-04-07 00:00:002020-04-07 00:00:0037500Autospol Vlasatý-vozidlo NissanAutospol Vlasatý-vozidlo Nissan146
F202020027831691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2020-04-07 00:00:002020-04-07 00:00:002262.08ekover-vývoz komunál 3/2020ekover-vývoz komunál 3/2020147
F202020026131691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2020-04-07 00:00:002020-04-07 00:00:00749.45ekover-vývoz kontajnery 3/2020ekover-vývoz kontajnery 3/2020148
F20202148285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2020-04-07 00:00:002020-04-07 00:00:0080odpadservis-služby na úseku ŽP-3/2020odpadservis-služby na úseku ŽP-3/2020149
F202002651247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2020-04-07 00:00:002020-04-07 00:00:00200Itisel daòko-IT služby 4/2020Itisel daòko-IT služby 4/2020150
F12003144633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-04-08 00:00:002020-04-08 00:00:00390.6jumes-strava 3/2020jumes-strava 3/2020151
F12003044633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-04-08 00:00:002020-04-08 00:00:0055.8JUmes-strava 3/2020-SFJUmes-strava 3/2020-SF152
F156000878342272360NCentrum polygrafických služiebSklabinská 1831 06Bratislava2020-04-09 00:00:002020-04-09 00:00:0053.17Centrum polyg.služieb-tlaèivá-matrikaCentrum polyg.služieb-tlaèivá-matrika153
F90202036860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeová 24040 01Košice2020-04-09 00:00:002020-04-09 00:00:00360puchalla-právne služby 3/2020puchalla-právne služby 3/2020154
F20011847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-04-09 00:00:002020-04-09 00:00:0048.31sima plus-materiál TJsima plus-materiál TJ155
F2520002436500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-04-09 00:00:002020-04-09 00:00:0046.08PVPS-montáž vodomeru-bývalá kotolòaPVPS-montáž vodomeru-bývalá kotolòa156
F52011535136500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-04-09 00:00:002020-04-09 00:00:004.58PVPS-zrážky obchodná 576/8PVPS-zrážky obchodná 576/8157
F825637085035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-04-09 00:00:002020-04-09 00:00:001.76telekom-pevná sie 3/2020telekom-pevná sie 3/2020158
F825637086735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-04-09 00:00:002020-04-09 00:00:003.53telekom-pevná sie 3/2020telekom-pevná sie 3/2020159
F825631713935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-04-09 00:00:002020-04-09 00:00:0079.58telekom-pevná sie 3/2020telekom-pevná sie 3/2020160
F825631712135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-04-09 00:00:002020-04-09 00:00:0048.79telekom-pevná sie 3/2020telekom-pevná sie 3/2020161
F825631710735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-04-09 00:00:002020-04-09 00:00:001.18telekom-pevná sie 3/2020telekom-pevná sie 3/2020162
F33020012336172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava2020-04-09 00:00:0009/04/020229.39calmit-kamenivo-POcalmit-kamenivo-PO163
F200515317310598ASLOVGRAMJakubovo nám.14813 48Bratislava2020-04-09 00:00:0038.4slovgram-poplatkyslovgram-poplatky164
F101202377235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-04-09 00:00:002020-04-09 00:00:001434.39magna energia-plyn 4/2020magna energia-plyn 4/2020165
F101202625635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-04-09 00:00:002020-04-09 00:00:00844.85magna energia-elektrina 4/2020magna energia-elektrina 4/2020166
F101202625735743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-04-09 00:00:002020-04-09 00:00:00501.47magna energia-elektrina 4/2020magna energia-elektrina 4/2020167
F105200939035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-04-09 00:00:002020-04-09 00:00:00477.81magna energia-elektrina 3/2020-vyúètovanmagna energia-elektrina 3/2020-vyúètovan168
F661200858835763469ASlovak Telekom a.s.Bajkalská 28817 62Bratislava2020-04-15 00:00:002020-04-15 00:00:0016.99telekom-vyjadrenietelekom-vyjadrenie169
F3202050080547NLONGINUS, s.r.o.Hrdinov SNP 173044 25Vyšný Medzev2020-04-16 00:00:0010000Longinus-PD-rekonštrukcia lávky RužínLonginus-PD-rekonštrukcia lávky Ružín170
F20319054836230537AMichlovský spol. s.r.o.Letná 796/9921 01Piešany2020-04-17 00:00:002020-04-17 00:00:0015Michlovský-vyjadrenieMichlovský-vyjadrenie171
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava2020-04-20 00:00:002020-04-20 00:00:000.12orange-mobilné službyorange-mobilné služby172
F103200124631659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2020-04-20 00:00:002020-04-20 00:00:00527.4brantner nova-vývoz kontajnery 3/2020brantner nova-vývoz kontajnery 3/2020173
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 52020-04-20 00:00:002020-04-20 00:00:00117.76O2-mobilné služby-3/2020O2-mobilné služby-3/2020174
F20040751447878AHygArt s.r.o.Nábrežná 861/15085 01Bardejov2020-04-20 00:00:002020-04-20 00:00:00153.14HygArt-hygienické potrebyHygArt-hygienické potreby175
F20073436491501ABTS-PO,s.r.oRumanova 22080 01Prešov2020-04-20 00:00:002020-04-20 00:00:00144BTS-PO-služby technika PO-I Q/2020BTS-PO-služby technika PO-I Q/2020176
F1512355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany2020-04-20 00:00:002020-04-20 00:00:00201zš-strava 3/2020-dôchodcoviazš-strava 3/2020-dôchodcovia177
F1511355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany2020-04-20 00:00:002020-04-20 00:00:00201.6zš-strava-3/2020-OcÚzš-strava-3/2020-OcÚ178
F50011824136500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-04-23 00:00:002020-04-23 00:00:0043.61PVPS-stoèné olše 74PVPS-stoèné olše 74179
F52011824236500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-04-23 00:00:002020-04-23 00:00:00174.61PVPS-vodné,stoèné olše 74PVPS-vodné,stoèné olše 74180
F52011824336500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-04-23 00:00:002020-04-23 00:00:00190.49PVPS-vodné,stoèné olše 75PVPS-vodné,stoèné olše 75181
F52011824436500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-04-23 00:00:002020-04-23 00:00:00142.87PVPS-vodné,stoèné školská 2APVPS-vodné,stoèné školská 2A182
F52011824536500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-04-23 00:00:002020-04-23 00:00:0043.61PVPS-stoèné olše 75PVPS-stoèné olše 75183
F52011591536500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-04-23 00:00:002020-04-23 00:00:00443.27PVPS-vodné,stoèné obchodná 7PVPS-vodné,stoèné obchodná 7184
F52011591636500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-04-23 00:00:002020-04-23 00:00:0058.2PVPS-vodné,stoèné partizánska 30PVPS-vodné,stoèné partizánska 30185
F52011591736500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-04-23 00:00:002020-04-23 00:00:00243.59PVPS-vodné,stoèné obchodná 6PVPS-vodné,stoèné obchodná 6186
F52011591836500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-04-23 00:00:002020-04-23 00:00:00129.42PVPS-vodné,stoèné školská 2-NPPVPS-vodné,stoèné školská 2-NP187
F52011591936500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-04-23 00:00:002020-04-23 00:00:00634.16PVPS-vodné,stoèné jarná 57PVPS-vodné,stoèné jarná 57188
F52011592036500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-04-23 00:00:002020-04-23 00:00:00523.57PVPS-vodné,stoèné školská 2-bytyPVPS-vodné,stoèné školská 2-byty189
F202000851637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany2020-04-23 00:00:002020-04-23 00:00:0056.2VPM STAV-materiál dielòaVPM STAV-materiál dielòa190
F20014747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-04-23 00:00:002020-04-23 00:00:004.5Sima plus-materiál dielòaSima plus-materiál dielòa191
F171620015636179345AVeolia Energia Východné Slovensko,s.r.o.Moldavská cesta 8/A040 11Košice2020-04-23 00:00:002020-04-23 00:00:00167.53Veolia energia-rozúèt.nákladov-OlšeVeolia energia-rozúèt.nákladov-Olše192
F202000372236410438AAL, s.r.o.Hlinícka cesta 1319014 01Bytèa2020-04-23 00:00:002020-04-08 00:00:0011.9AL-autopoahy nissanAL-autopoahy nissan193
F1109845625018AWEBONLINE,s.r.o.Šoltésovej 7040 01Košice2020-04-29 00:00:002020-04-29 00:00:0021.9WEBONLINE-peèiatka-knižnicaWEBONLINE-peèiatka-knižnica194

Faktúry za marec 2020

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Popis2Int.c.
F320020000435730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševèenkova 19851 01Bratislava2020-03-03 00:00:002020-03-03 00:00:0036continental-požièovné-smelé maèiatkocontinental-požièovné-smelé maèiatko89
F4152001063602204704NSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,Ïumbierska 14041 59Košice2020-03-03 00:00:002020-03-03 00:00:001SVP-prenájom-zmluva-potok BystráSVP-prenájom-zmluva-potok Bystrá90
F20270234931666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov2020-03-03 00:00:002020-03-03 00:00:00196.56Ifosoft-update V20.01Ifosoft-update V20.0191
F202020013731691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:00610.63ekover-vývoz-kontajnery-2/2020ekover-vývoz-kontajnery-2/202092
F20010003247844655AEkoEnergia Palivá, s.r.o.Gabèíkova 27010 01Žilina2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:005053.62ekoenergia palivá-peletyekoenergia palivá-pelety93
F20201048285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:0080odpadservis-služby na úseku ŽP-2/2020odpadservis-služby na úseku ŽP-2/202094
F102003150650528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:0060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 3/20osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 3/2095
F720040091217335345NSlovenský pozemkový fondBúdkova 36817 15Bratislava2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:0040SPF-nájom-potok bystráSPF-nájom-potok bystrá96
F220020027236006858ABONTONFILM a.s.Na vrátkach 1F841 01Bratislava2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:0060bontonfilm-požièovné-dobrodružstvo....bontonfilm-požièovné-dobrodružstvo....97
F202000345478082AMOSTAS s.r.o.Floriánska 11040 01Košice2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:00700MOSTAS-PD-most cez potokMOSTAS-PD-most cez potok98
F12202037481916AÈisár MichalKlèov 13053 02Klèov2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:00101.4èisár-oprava kotla-Olše 75èisár-oprava kotla-Olše 7599
F52010649636500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:0053.27PVPS-stoèné-olše 74PVPS-stoèné-olše 74100
F52010649736500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:00219.6PVPS-vodné,stoèné-olše 74PVPS-vodné,stoèné-olše 74101
F52010649836500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:00209.02PVPS-vodné,stoèné-olše 75PVPS-vodné,stoèné-olše 75102
F52010649936500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:00179.92PVPS-vodné,stoèné-školská 2APVPS-vodné,stoèné-školská 2A103
F52010650036500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:0053.27PVPS-stoèné-olše 75PVPS-stoèné-olše 75104
F33020006436172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:0086.98calmit-kamenivo-posyp,cesta cintorín Rolcalmit-kamenivo-posyp,cesta cintorín Rol105
F202002051247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:00200Daòko Itisel-služby IT-3/2020Daòko Itisel-služby IT-3/2020106
F131620000136179345AVeolia Energia Východné Slovensko,s.r.o.Moldavská cesta 8/A040 11Košice2020-03-04 00:00:002020-02-24 00:00:0030000Veolia energia-kúpa objektu kotolneVeolia energia-kúpa objektu kotolne107
F2020001644929234ATRIK design s.r.o.Hlavná 13053 42Krompachy2020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:0024.12Trik design-peèiatkaTrik design-peèiatka108
F202020015331691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:002187.57ekover-vývoz-kontajnery-2/2020ekover-vývoz-kontajnery-2/2020109
F825404958435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:0079.58telekom-pevná sie-2/2020telekom-pevná sie-2/2020110
F825404956535763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:0049.27telekom-pevná sie 2/2020telekom-pevná sie 2/2020111
F825404954735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:001.18telekom-pevná sie 2/2020telekom-pevná sie 2/2020112
F825410655335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:003.53telekom-pevná sie 2/2020telekom-pevná sie 2/2020113
F825410653335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:0025.67telekom-pevná sie-2/2020telekom-pevná sie-2/2020114
F66202036860930APUCHALLA partners s.r.o.Kmeová 24040 01Košice2020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:00360puchalla-právne služby 2/2020puchalla-právne služby 2/2020115
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 52020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:00122.84O2-mobilné služby-2/2020O2-mobilné služby-2/2020116
F20100220431666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov2020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:0057.72ifosoft-inštalácia SWifosoft-inštalácia SW117
F20008647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:00114.96Sima plus-odevy+nárad.-pomôž svojej obciSima plus-odevy+nárad.-pomôž svojej obci118
F101202165235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:001434.39magna energia-plyn-3/2020magna energia-plyn-3/2020119
F101201956135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:00844.85Magna energia-elektrina 3/2020Magna energia-elektrina 3/2020120
F101201956235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:00501.47magna energia-elektrina-3/2020magna energia-elektrina-3/2020121
F105200572735743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:00766.99magna energia-elektrina-2/2020-vyúètovanmagna energia-elektrina-2/2020-vyúètovan122
F12002144633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-03-11 00:00:002020-03-11 00:00:00203.7Jumes-strava 2/2020Jumes-strava 2/2020123
F12002044633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-03-11 00:00:002020-03-11 00:00:0029.1Jumes-strava 2/2020-SFJumes-strava 2/2020-SF124
F201048296007NAnna Hicárová HiXARŽeleznièná 91/19055 01Margecany2020-03-13 00:00:002020-03-13 00:00:0010Hicárová Hixar-nálepky do kníh-knižnicaHicárová Hixar-nálepky do kníh-knižnica125
F4152001623602204704NSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,Ïumbierska 14041 59Košice2020-03-17 00:00:002020-03-17 00:00:001SVP-prenájom-lávka RužínSVP-prenájom-lávka Ružín126
F103200081531659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2020-03-17 00:00:002020-03-17 00:00:0045Brantner nova-prenájom VOK HAKBrantner nova-prenájom VOK HAK127
F254451084635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava2020-03-17 00:00:002020-03-17 00:00:000.36orange-mobilné službyorange-mobilné služby128
F52011236936200514AVAMEX,a.s. KošiceLubina 1040 12Košice2020-03-17 00:00:002020-03-17 00:00:0055.44Vamex-JDS-osie hniezdoVamex-JDS-osie hniezdo129
F220030006036006858ABONTONFILM a.s.Na vrátkach 1F841 01Bratislava2020-03-17 00:00:002020-03-17 00:00:0060bontonfilm-požièovné-dve a pol kaèkybontonfilm-požièovné-dve a pol kaèky130
F199009507930814677AXEROX LIMITED, o.z.Einsteinova 23851 01Bratislava2020-03-17 00:00:002020-03-17 00:00:00391.97xerox-nájom-tlaèiareò-3-5/2020xerox-nájom-tlaèiareò-3-5/2020131
F1507355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany2020-03-17 00:00:002020-03-17 00:00:00461.5zš-strava-2/2020-dôchodcoviazš-strava-2/2020-dôchodcovia132
F1506355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany2020-03-17 00:00:002020-03-17 00:00:00499.8zš-strava-2/2020-OcÚzš-strava-2/2020-OcÚ133
F2003034694881ANESS Trade s.r.o.Trieda 1.mája 2493/59052 01Spišská NOvá Ves2020-03-25 00:00:002020-03-25 00:00:0011050.42NESS Trade-Obnova vnút.priest.tribúny TJNESS Trade-Obnova vnút.priest.tribúny TJ134
F20010247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-03-26 00:00:002020-03-26 00:00:00105.3sima plus-materiál TJsima plus-materiál TJ135
F1202050591932NLenka Fogarášová-LF Krajèírstvo082 43Suchá Dolina 92020-03-26 00:00:002020-03-26 00:00:0057.6Fogarášová-krajèirstvo-šitie rúšokFogarášová-krajèirstvo-šitie rúšok136
F4152001783602204704NSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,Ïumbierska 14041 59Košice2020-03-26 00:00:002020-03-26 00:00:0017.62SVP-prenájom pozemku-RegeneráciaSVP-prenájom pozemku-Regenerácia137
F201003136691348ACost&Accounting Management, s.r.o.Budovate¾ská 211/96900 46Most pri Bratislave2020-03-27 00:00:002020-03-27 00:00:002787.78Cost&Acc.Manag.ext.manan.-Zateplenie OcÚCost&Acc.Manag.ext.manan.-Zateplenie OcÚ138
F810104761631348262AWolters KluwerMlynské nivy 48821 09Bratislava 22020-03-31 00:00:002020-03-04 00:00:0089Wolters Kluwer-úètovníctvo ROPO 2020Wolters Kluwer-úètovníctvo ROPO 2020139
F200000723235659718NSlovenská komora exekútorovŠustekova 49851 04Bratislava2020-03-31 00:00:002020-03-17 00:00:006.6Slov.komora exek.-vyjadrenie k projektuSlov.komora exek.-vyjadrenie k projektu140

Faktúry za február 2020

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Popis2Int_c
F2020124951108178APSDOMOV s.r.o.Klemensova 34010 01Žilina2020-02-04 00:00:002020-01-15 00:00:0058.8PSDOMOV-predplatné-èo má vedie mzdová..PSDOMOV-predplatné-èo má vedie mzdová..33
F20100107731666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:0012ifosoft-inštalácia mzdyifosoft-inštalácia mzdy34
F2201102262178454NSlovenský ochranný zväzRastislavova 3821 08Bratislava2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:0019.2SOZA-poplatky plesSOZA-poplatky ples35
F320010000735730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševèenkova 19851 01Bratislava2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:0036continental-požièovné-piadinôžkacontinental-požièovné-piadinôžka36
F320010000635730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševèenkova 19851 01Bratislava2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:0036continental-požièovné-luskáèikcontinental-požièovné-luskáèik37
F320010000535730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševèenkova 19851 01Bratislava2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:0036continental-požièovné-pat a mat vo filmecontinental-požièovné-pat a mat vo filme38
F320010000435730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševèenkova 19851 01Bratislava2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:0036continental-požièovné-oveèka shauncontinental-požièovné-oveèka shaun39
F20202036860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeová 24040 01Košice2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:00360puchalla-právne služby 1/2020puchalla-právne služby 1/202040
F227000132344483767AVýchodoslovenská energetika a.s.Mlynská 31042 91Košice2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:00100VSE-elektrina-tunelVSE-elektrina-tunel41
F102002151150528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:0060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 2/20osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 2/2042
F202001451247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:00200itisel daòko-IT služby 2/2020itisel daòko-IT služby 2/202043
F52010118236500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:00864.35PVPS-vodné,stoèné-obchodná 7PVPS-vodné,stoèné-obchodná 744
F52010118436500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:0063.49PVPS-vodné,stoèné-partizánska 30PVPS-vodné,stoèné-partizánska 3045
F52010118536500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:00321.56PVPS-vodné,stoèné-Obchodná 6PVPS-vodné,stoèné-Obchodná 646
F52010118636500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:00188.89PVPS-vodné,stoèné-školská 2-NPPVPS-vodné,stoèné-školská 2-NP47
F52010118736500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:00832.48PVPS-vodné,stoèné-jarná 57PVPS-vodné,stoèné-jarná 5748
F52010118836500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:00657.61PVPS-vodné,stoèné-školská 2-13 bjPVPS-vodné,stoèné-školská 2-13 bj49
F20002247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:0081sima plus-styrodur-sklad-pod schodamisima plus-styrodur-sklad-pod schodami50
F2020948285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:0080odpadservis-služby na úseku ŽP 1/2020odpadservis-služby na úseku ŽP 1/202051
F101201571835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:001434.39magna energia-plyn 2/2020magna energia-plyn 2/202052
F101201435235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:00844.85magna energia-elektrina 2/2020magna energia-elektrina 2/202053
F101201435335743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:00501.47magna energia-elektrina 2/2020magna energia-elektrina 2/202054
F92099334852829821NMgr.Martzin Medlen-JurisDatOndavská 8821 08Bratislava 22020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:0025JurisDat-medlen-predplatné Škola 2020JurisDat-medlen-predplatné Škola 202055
F755007137931364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:0057.44ŽSR-prenájom-MK železniènáŽSR-prenájom-MK železnièná56
F755007137731364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2020-02-04 00:00:002020-02-04 00:00:00703.34ŽSR-prenájom-multifunkèné ihriskoŽSR-prenájom-multifunkèné ihrisko57
F5222003273936562939AAlza.sk s.r.o.Bottova 6654/7811 09Bratislava2020-02-05 00:00:002020-02-05 00:00:00527.79Alza sk-skartovaèkaAlza sk-skartovaèka58
F6346021884AJEFIN s.r.o.Tichá 2048 01Rožòava2020-02-06 00:00:002020-02-06 00:00:0054.2Jefin-xlr konektory+mnc koncovkyJefin-xlr konektory+mnc koncovky59
F12000944633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-02-07 00:00:002020-02-07 00:00:0030Jumes-strava 1/2020-SFJumes-strava 1/2020-SF60
F12001044633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-02-07 00:00:002020-02-07 00:00:00210jumes-strava 1/2020jumes-strava 1/202061
F20009043818030ADD21 s.r.o.è.úètu 4005724225/7500080 05Prešov2020-02-10 00:00:002020-02-10 00:00:00506.44DD21-tlaè na tlaèiaròachDD21-tlaè na tlaèiaròach62
F202020001331691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2020-02-10 00:00:002020-02-10 00:00:001588.46ekover-vývoz kontajnery -1/2020ekover-vývoz kontajnery -1/202063
F202020002731691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2020-02-10 00:00:002020-02-10 00:00:001990.41ekover-vývoz komunál 1/2020ekover-vývoz komunál 1/202064
F825179663035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-02-10 00:00:002020-02-10 00:00:0048.79telekom-pevná sie 1/2020telekom-pevná sie 1/202065
F825179666435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-02-10 00:00:002020-02-10 00:00:0079.58telekom-pevná sie 1/2020telekom-pevná sie 1/202066
F825179661135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-02-10 00:00:002020-02-10 00:00:001.18telekom-pevná sie 1/2020telekom-pevná sie 1/202067
F825185172935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-02-10 00:00:002020-02-10 00:00:001.76telekom-pevná sie 1/2020telekom-pevná sie 1/202068
F825185176135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-02-10 00:00:002020-02-10 00:00:003.53telekom-pevná sie 1/2020telekom-pevná sie 1/202069
F20003947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-02-10 00:00:002020-02-10 00:00:00105.53sima plus-ohrievaè +dlažbasima plus-ohrievaè +dlažba70
F20004947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-02-10 00:00:002020-02-10 00:00:00171.42sima plus-prac.odevy+náradie-pomôž obcisima plus-prac.odevy+náradie-pomôž obci71
F20004247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-02-10 00:00:002020-02-10 00:00:0064.85sima plus-materiál OcÚsima plus-materiál OcÚ72
F202001340639606AJurko Slavkoè.156082 21Medzany2020-02-12 00:00:002020-02-12 00:00:0099.6Jurko-diely na Ostrowek+servisJurko-diely na Ostrowek+servis73
F33020002436172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava2020-02-12 00:00:002020-02-12 00:00:0040.32calmit-posypový materiálcalmit-posypový materiál74
F1022032923112NIng.arch.Peter HajtášKutuzovova 13080 05Prešov2020-02-12 00:00:002020-02-12 00:00:00100Hajtáš-aktual.rozpoè.-zníž.energ.nár.OcÚHajtáš-aktual.rozpoè.-zníž.energ.nár.OcÚ75
F200910026150111990AHAGARD:HAL, spol. s r.o.Pražská 9949 11Nitra2020-02-12 00:00:002020-02-12 00:00:00161.59Hagard-svietidla-budova OcÚ,Školská 2Hagard-svietidla-budova OcÚ,Školská 276
F105200173035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-02-12 00:00:002020-02-12 00:00:00916.52magna energia-elektrina-vyúètovanie-1/20magna energia-elektrina-vyúètovanie-1/2077
F202000251637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany2020-02-12 00:00:002020-02-12 00:00:00201.3VPM Stav-materiál-hasièská zbrojnicaVPM Stav-materiál-hasièská zbrojnica78
F110316732136440531AMartinus.sk,s.r.o.M.R.Štefánika 58036 01Martin2020-02-12 00:00:002020-02-12 00:00:00450.24Martinus-knihy-projektMartinus-knihy-projekt79
F103200031031659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2020-02-12 00:00:002020-02-13 00:00:00499.84brantner nova-vývoz-kontajnery-1/2020brantner nova-vývoz-kontajnery-1/202080
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava2020-02-13 00:00:002020-02-13 00:00:000.12orange-mobilné službyorange-mobilné služby81
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 52020-02-17 00:00:002020-02-17 00:00:00128.41O2-mobilné služby-1/2020O2-mobilné služby-1/202082
F202000345713120ANESTaudio s.r.o.Miha¾ov 2495/38085 01Bardejov2020-02-18 00:00:002020-02-18 00:00:00475NESTaudio-ruèný vysielaè s mikrofónomNESTaudio-ruèný vysielaè s mikrofónom83
F1202034606700AJakubišinová MáriaJarná 6056 01Gelnica2020-02-24 00:00:00246Jakubišinová-akumul.+náhr.diely-ostrowekJakubišinová-akumul.+náhr.diely-ostrowek84
F1502355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany2020-02-28 00:00:002020-02-28 00:00:00400zš-strava 1/2020 dôchodcoviazš-strava 1/2020 dôchodcovia85
F1501355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany2020-02-28 00:00:002020-02-28 00:00:00455.7ZŠ-strava 1/2020 OcÚZŠ-strava 1/2020 OcÚ86
F20006147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-02-28 00:00:002020-02-28 00:00:00239sima plus-hygienické potrebysima plus-hygienické potreby87
F20006047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-02-28 00:00:002020-02-28 00:00:0034.21Sima plus-materiál-dlažba,kábelSima plus-materiál-dlažba,kábel88

Objednávky za február 2020

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaSumaVybavujePopis1
450080547NLONGINUS, s.r.o.Hrdinov SNP 173044 25Vyšný Medzev2020-02-03 00:00:0010000Magda Jozef Ing.Longinus-PD lávka Ružín

Faktúry za január 2020

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Int.cislo
F2020000136638137AFotovideoshop, s.r.o.Krátka 22974 05Banská Bystrica2020-01-07 00:00:002020-01-07 00:00:00717fotovideoshop-diktafón,mikrofón-ŠÚ1
F1915444633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-01-08 00:00:002020-01-08 00:00:0022.8jumes-strava 12/2019-SF2
F819501100036631124ASlovenská pošta, a.s.975 99Banská Bystrica2020-01-09 00:00:002020-01-09 00:00:0023.7Slov.pošta-P.O.BOX-1-3/20203
F102001154050528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice2020-01-10 00:00:002020-01-10 00:00:0060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 1/204
F202000245315353NPOWER PLUS-LR, s.r.oSedlice 149082 43Sedlice2020-01-10 00:00:002020-01-10 00:00:001308Power Plus-LR-zametacia metla+radlica5
F202000351247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2020-01-15 00:00:002020-01-15 00:00:00200Itisel daòko-IT služby 1/20206
F2020010345243956AWinks s.r.o.Èajkovského 14080 05Prešov2020-01-15 00:00:001140Winks-energet.certifikát-Zateplenie OcÚ7
F275002001531364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2020-01-21 00:00:002020-01-21 00:00:0065.04ŽSR-nájom-lávka Ružín8
F275002001631364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2020-01-21 00:00:002020-01-21 00:00:0050.26ŽSR-nájom-chodník9
F275002001731364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2020-01-21 00:00:002020-01-21 00:00:00197.52ŽSR-nájom-parkovacie plochy10
F275002001831364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2020-01-21 00:00:002020-01-21 00:00:00347.69ŽSR-nájom-MK,parkovacie plochy11
F275002001931364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2020-01-21 00:00:002020-01-21 00:00:00119.65ŽSR-nájom-MK olše12
F103190556631659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2020-01-21 00:00:002020-01-21 00:00:0045Brantner nova-prenájom VOK 12/201913
F20000247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-01-21 00:00:002020-01-21 00:00:00746.94sima plus-materiál-schody14
F20001347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-01-21 00:00:002020-01-21 00:00:00196.2sima plus-hygienicke potreby15
F101200286135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-01-21 00:00:002020-01-21 00:00:00867.23magna energia-elektrina 1/202016
F101200286235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-01-21 00:00:002020-01-21 00:00:00410.15magna energia-elektrina 1/202017
F105194794235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-01-21 00:00:002020-01-21 00:00:001084.02magna energia-plyn 12/2019-vyúètovanie18
F101196758335743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-01-21 00:00:002020-01-21 00:00:001455.56magna energia-plyn 1/202019
F201000636691348ACost&Accounting Management, s.r.o.Budovate¾ská 211/96900 46Most pri Bratislave2020-01-24 00:00:003006.2Cost&Acc.Manag.-externý man.-zatepl.OcÚ20
F302039025236391000ADOXX-Stravné lístky,spol.s r.o.Kálov 356010 01Žilina2020-01-28 00:00:002020-01-28 00:00:00673.54Doxx-stravné lístky21
F20007545740313NKantorka n.o.Bazalková 7040 17Košice-MÈ Šebastovce2020-01-29 00:00:002020-01-29 00:00:0035Kantorka-seminár-školstvo22
F5570034254162957NIVESÈs.armády 20041 18Košice2020-01-30 00:00:002020-01-15 00:00:0025.09Ives-matrika23
F20865335790253APetit Press, a. s.Lazaretska 12814 64Bratislava2020-01-30 00:00:002020-01-15 00:00:00309Petit press-košický korzár 202024
F20007548060925AHARPEX s.r.o.Májová 3082 04Drienov2020-01-30 00:00:002020-01-17 00:00:00297.24Harpex-hydromotor25
F220005329207NObec JaklovceNová 464055 61Jaklovce2020-01-30 00:00:002020-01-30 00:00:001Obec Jaklovce-nájom-lávka26
F20270134931666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov2020-01-30 00:00:002020-01-30 00:00:0066.72Ifosoft-update-mzdová agenda27
F20001547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-01-30 00:00:002020-01-30 00:00:00151sima plus-materiál-Ocú,osvetlenie28
F202000641343867AMarek Vozár-KominárstvoFrièovce 86082 37Frièovce2020-01-30 00:00:002020-01-30 00:00:00354Kominárstvo Vozár-kontrola komínov29
F2201101296178454NSlovenský ochranný zväzRastislavova 3821 08Bratislava2020-01-30 00:00:002020-01-30 00:00:0014.28SOZA-poplatky MR30
F20002647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-01-30 00:00:002020-01-30 00:00:00113.59sima plus-pracov.odevy-par.54-pomôž obci31
F202000140108864NRóbert Konèík - ROKONè.505053 34Švedlár2020-01-31 00:00:00780Rokon-konèík-staveb.dozor-Zateplenie OcÚ32

Objednávky za január 2020

Obj.c.ICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaVybavujeFunkciaPopis1
131659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2020-01-07 00:00:002020-01-22 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-vývoz kontajnerov 2020
252713806NDušan BerkySlneènicová 2017/30A900 41Rovinka2020-01-30 00:00:001000Žoldáková IvetaBerky-vystúpenie Dni obce
350877071ATalizman s.r.o.Alexyho 4821/11919 35Hrnèiarovce nad Parnou2020-01-30 00:00:002900Žoldáková IvetaTalizman-vystúpenie-Dni obce

oficiálna stránka obce