2020

Zmluvy 2020

Zmluvy uzatvorené od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCena vrátane DPHDátum zverejneniaDátum platnosti do
Základná škola s materskou školou
Školská 20, 055 01 Margecany
Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku obce do správyZmluva o zverení do správy02.01.2020Nie je uvedené
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 KošiceKúpna zmluvaOdkúpenie nehnuteľností v k. ú. Margecany, parcela C KN č. 128/1, parcela C KN č. 128/5, stavba s. č. 129, stavba s. č. 57630 00010.01.2020Nie je uvedené
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o grantovom účteZmluva o grantovom ucte16.01.2020
EkoEnergia Palivá s.r.o.
276,
032 33 Kráľová Lehota
Kúpna zmluvaDrevné pelety EN A1 - big bag - 70 ton16 080,0030.01.202031.12.2020
IROP-Z-302021K177-222-13Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo zmluvy IROP-Z-302021K177-222-13Rozšírenie kapacity ZŠ Margecany – vytvorenie odborných učební172 366,2030.01.2020Nie je uvedené
Michal Čižik
Tyršovo nábrežie 1677/3,
040 01 Košice
Kúpna zmluvaPozemok C KN č. 128/223, zast. plochy, k. ú. Rolova Huta3 780,00 03.02.2020Nie je uvedené
Dodatok č. 1Komunálna poisťovňa a.s.
Štefánikova 17,
811 05 Bratislava
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 4419008565Dodatok č. 1 k poistnej zmluve
Vložka č. 4 poistnej zmluvy
235,6211.02.2020Nie je uvedené
2081/2210/2019Východoslovenská distribučná a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
Zmluva o zriadení vecného bremenaZriadenie vecného bremena - umiestnenie elektro-energetického zariadenia6 000,0011.02.2020Nie je uvedené
Papcunová Eva,
Bystrá 384/21,
Margecany a ďalší vlastníci vedený na LV č. 102
Kúpna zmluvaPozemok - parcela E KN č. 2253/302, ostatné plochy, k. ú. Margecany25,2013.02.2020Nie je uvedené
NESS Trade s.r.o.
Trieda 1. mája 2493/59
052 05 Sp. Nová Ves
Zmluva o dieloObnova vnútorných priestorov tribúny
Príloha č. 1
11 050,4214.02.2020Nie je uvedené
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1171/2018Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,
Štefánikova 15,
811 05 Bratislava
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevkuDodatok č. 1 k zmluve
Rozpočet 2019
Rozpočet 2020
0,0019.02.2020Nie je uvedené
Z20203180_ZAUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o.
Prešovská cesta 69, 04022 Košice SVK
Kúpna zmluvaKúpa vozidla - elektromobil VAN N137 550,0024.02.2020 Nie je uvedené
DANOVA SK s.r.o.
Ovocinárska 2165/25
083 01 Sabinov
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahuDohoda o ukončení zmluvného vzťahu- Regenerácia vnútrobloku Margecany0,0024.03.2020Nie je uvedené
č. 320 0761DPO SR, Kutuzovová 17, 83103 Bratislava 3Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva dotácia DHZO 2020300028.03.2020Nie je uvedené
Dodatok č. 3WOLIMEX s.r.o.
Stöcklova 19
085 01 Bardejov
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo - menej práceDODATOK č. 3 k zmluve o dielo zo dňa 27. 4. 2017
Príloha č. 20 - menej práce
- 5 129,1630.03.2020Nie je uvedené
Dodatok č. 4Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G331Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP - text- 5 439,4130.03.2020Nie je uvedené
Dodatok č. 1Kastl Zbyněk, Školská 594/2A, 055 01 MargecanyDodatok č. 1 k Zmluve o op. nájmeDodatok č. 1 k Zmluve o op. nájme Kastl31.03.2020Nie je uvedené
č. 32/VSK/2020Calmit s.r.o. Gaštanova 15, 81104 BratislavaRámcová zmluvaRámcová zmluva Calmit31.03.202028.02.2021
Z20206937_ZTOMS TRADE, s.r.o.
Jesenského 6, 96212 Detva SVK
Kúpna zmluvaZvozové vozidlo72 897,00 €16.04.202030.06.2022
Z20206935_ZUNIKOV NITRA, s.r.o.
Lehotská 4, 94901 Nitra SVK
Kúpna zmluvaKontajnery na zvozové vozidlo19 790,00 €16.04.202030.06.2022
Z20206938_ZMERKUR SLOVAKIA,s.r.o.
Kamenné pole 4554/6, 03101 Liptovský Mikuláš SVK
Kúpna zmluvaMobilný bubnový štiepkovač42 500,00 €16.04.202030.06.2022
Z20206932_ZMercedes-Benz Slovakia s.r.o.
Tuhovská 5, 83107 Bratislava SVK
Kúpna zmluvaZvozové vozidlo57 000,00 €16.04.202030.06.2022
17/2020 MsÚMesto Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 GelnicaZmluva o partnerstveÚprava vzájomných práv a povinnosti v súvislosti s realizáciou projektu Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica0,0016.04.2020Nie je uvedené
Dodatok č. 0754/VSD/2020Východoslovenská distribučná a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
Dodatok č. 0754/VSD/2020 k zmluve o zriadení vecného bremena
č. zmluvy: 2081/2210/2019
Dodatok k zmluve VSD Vecné bremeno0,0021.04.2020Nie je uvedené
Anna Pitoňáková
Ždiar 229
Zmluva o opakovanom nájme bytudňa 20.4.2020 Pitoňáková22.04.202030.04.2023
033/2020/ISCOMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Kysihýbelská 29,
969 01 Banská Štiavnica
Zmluva o dieloPOD HOROU – SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA – 1. ETAPA – 1. ČASŤ
Príloha č. 1 ZoD
123 859,97 29.04.202015.11.2020
O2 Slovakia s.r.o.,
Einsteinova 24,
851 01 Bratislava
Zmluva o poskytovaní verejných služiebBiely O2 smart paušál05.05.2020Nie je uvedené
MUDr. Kaľavská Mária,
Hôrka 38/9,
055 01 Margecany, SR
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 376/9, k. ú. Margecany 403,8607.05.2020Nie je uvedené
Ing. Sokolský Stanislav,
Jarná 223/11,
055 01 Margecany, SR
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 376/8, k. ú. Margecany363,8607.05.2020Nie je uvedené
PhDr. Sokolský Stanislav a
manželka Sokolská Helena
Jarná 223/11,
055 01 Margecany, SR
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 376/7, k. ú. Margecany353,8607.05.2020Nie je uvedené
Tremková Mária
Školská 139/9,
055 01 Margecany, SR
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 376/6 k. ú. Margecany383,8613.05.2020Nie je uvedené
Slovik Rudolf a manželka
Sloviková Erika,
Hôrka 46/18,
055 01 Margecany, SR
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 376/5, k. ú. Margecany393,8613.05.2020Nie je uvedené
Papcun Ondrej a manželka
Papcúnová Božena
Školská 139/9,
055 01 Margecany, SR
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 376/4, k. ú. Margecany363,8613.05.2020Nie je uvedené
Terpák Jozef a manželka
Terpáková Eva
Školská 138/5,
055 01 Margecany, SR
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 376/2, k. ú. Margecany263,8613.05.2020Nie je uvedené
Ing. Igor Petrik,
Jarná 49,
055 01 Margecany
Darovacia zmluvaDarovacia zmluva COVID-193 330,0002.06.2020Nie je uvedené
Štefan Novotný,
Požiarnická 4,
055 01 Margecany
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 134/2, záhrada, k. ú. Margecany28,7003.06.2020Nie je uvedené
Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-000513-003Ministerstvo vnútra SR, Pribinova ulica č.2
812 72 Bratislava
Dodatok č. 1 k zmluveDodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-000513-003 - text0,0012.06.202031.12.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002525Ministerstvo vnútra SR, Pribinova ulica č.2
812 72 Bratislava
Dodatok č. 1 k zmluveDodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002525 - text0,0012.06.202031.12.2022
DANOVA SK s.r.o.
Ovocinárska 2165/25
083 01 Sabinov
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahuÚprava cesty MOK - 4/300,0029.06.2020Nie je uvedené
Darina Kaľavská,
Jarná 51,
055 01 Margecany
Zmluva o nájme nebytových priestorovZmluva o nájme nebytových priestorov603,9001.07.2020Nie je uvedené
Dagmar Gondžárová,
Bernolákova 1452/82,
059 71 Ľubotice
Zmluva o nájme nebytových priestorovZmluva o nájme nebytových priestorov274,0801.07.2020Nie je uvedené
Marián Šuna,
Hôrka 31/5,
055 01 Margecany
Kúpna zmluvaPredaj pozemkov C KN č. 330, 331 a E KN č. 71353/302 k. ú. Margecany2 126,0001.07.2020Nie je uvedené
538/2020-KESlovenský vodohospodársky podnik š. p.,
Radničné nám. 8,
969 55 Banská Štiavnica
Nájomná zmluvaPrenájom pozemkov E KN č. 70243, 70244 a 70246 k. ú Margecany154,4003.07.202031.12.2030
Mária Soroková
Školská 2
Margecany
Opakovaná zmluva o nájme bytuZmluva o opakov. nájme bytu06.07.2020
Alica Šmelková
Strojárenská 11C
040 11 Košice
Kúpna zmluvaPredaj pozemkov C KN č. 128/239 a 128/240 k. ú. Rolova Huta1 836,0009.07.2020Nie je uvedené
SIMA plus Krompachy, s.r.o.
Maurerova 13
053 42 Krompachy
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 31.5.2019DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo5 009,5417.07.2020Nie je uvedené
Prima banka Slovensko a.s.
Hodžova 11
010 11 Žilina
Zmluva o grantovom účteZmluva o grantovom účtepodľa sadzobníka20.07.2020Nie je uvedené
Ing. Richard Matiaščik a
Ing. Soňa Matiaščiková,
Narcisová,
040 11 Košice, SR
Kúpna zmluvaPredaj pozemkov C KN č. 128/242 a 128/245 k. ú. Rolova Huta2 916,0006.08.2020Nie je uvedené
Gabriel Šipoš,
Poludníková,
Košice
Kúpna zmluvaPredaj pozemkov C KN č. 128/57 a 128/238 k. ú. Rolova Huta6 642,00 11.08.2020Nie je uvedené
Ing. Ján Mazúch
Ing. Zdenka Mazúchová
Janigova,
Košice, SR
Kúpna zmluvaPredaj pozemkov C KN č. 128/234 a 128/235 k. u. Rolova Huta6 210,0020.08.2020Nie je uvedené
3/2020DANOVA SK s.r.o.
Ovocinárska 2165/25
083 01 Sabinov
Zmluva o dieloUskutočnenie stavby Most cez miestny potok v obci MargecanyPríloha č. 1150 833,5425.08.2020Nie je uvedené
987/2020/UZVšeobecná úverová banka a.s.,
Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava
Zmluva o termínovanom úvereZmluva o termínovanom úvere116 964,3931.08.2020Nie je uvedené
1201/2020/DVšeobecná úverová banka a.s.,
Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenkeDohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke31.08.2020Nie je uvedené
Stolnotenisový klub ŠKST TOPSPIN MargecanyZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie750,0002.09.202015.12.2020
Rímskokatolícka cirkev, farnosť MargecanyZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie350,0002.09.202015.12.2020
DHZ MargecanyZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie750,0002.09.202015.12.2020
OZ Jadlovec MargecanyZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie2 000,0002.09.202015.12.2020
MAFOZ - Margecianske folklórne občianske združenieZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie500,0002.09.202015.12.2020
OZ Margecianske fajnotyZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie2 000,0002.09.202015.12.2020
OKST- odbor klubu slovenských turistovZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie400,0002.09.202015.12.2020
Obecný šachový klub MargecanyZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie400,0002.09.2020
Športovo strelecký klub MargecanyZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie350,0002.09.202015.12.2020
ZO SZZP MargecanyZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie200,0002.09.202015.12.2020
TJ Lokomotíva MargecanyZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie6 000,0002.09.202015.12.2020
08/2020Strojspiš, spol. s r.o.,
Tepličská cesta 10,
052 01 Spišská Nová Ves
Zmluva o dieloRekonštrukcia lávky pre peších a cyklistov cez VN Ružín SO 01 Lávka a schodiská
Príloha č. 1
214 565,0804.09.2020Nie je uvedené
145860 08U01Environmentálny fond
Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
Z M L U V A č. 145860 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácieZ M L U V A č. 145860 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie120 000,0009.09.2020Nie je uvedené
Deduško n.o.
Vojenská 2
040 01 Košice – Staré mesto
ZMLUVA

o poskytnutí finančného príspevku a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby
Zmluva o poskytnutí príspevku2 350,0023.09.202031.12.2020
Dodatok č. 1Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad KošiceDODATOK č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie č. 15363/2019Dodatok č. 1-OU-KE_Z_A-2019-15292 - text0,0006.10.2020Nie je uvedené
EDM_LZ_100997449Východoslovenská distribučná a.s.,
Mlynská 31,
042 91 Košice
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavyZmluva o pripojení do DS0,0009.10.2020Nie je uvedené
ODPADservis s.r.o.
Němcovej 4
040 01 Košice
Dodatok o paušálnej odmeneDodatok k zmluve103,00 / mesiac12.10.2020Nie je uvedené
Ministerstvo financií SR
Štefaničova 5
817 82 Bratislava
Zmluva o návratnej finančnej výpomociZmluva o návratnej finančnej výpomoci50 000,0012.10.2020Nie je uvedené
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby,
Kollárová 8,
917 02 Trnava
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služiebZmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb0,0012.10.2020Nie je uvedené
Dodatok č. 1 k ZoD č. 8/2020Strojspiš, spol. s r.o.,
Tepličská cesta 10,
052 01 Spišská Nová Ves
Dodatok č. 1 k ZoD č. 8/2020Dodatok č. 1 k ZoD č. 4/20200,0019.10.2020Nie je uvedené
IP-tech s.r.o.
Kojšov 358
Zmluva o dieloModernizácia a doplnenie kamerového systému v obci Margecany
Príloha č. 1
12 855,7020.10.2020Nie je uvedené
MUDr. Yacoob Mahboob a Mgr. Magdaléna Yacoobová, Školská,
Margecany
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyZmluva o BZ o zriadení vecného bremena - IBV Pod Horou0,0022.10.2020Nie je uvedené
836044005-1-2020-NZsPSŽeleznice Slovenskej republiky
Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Nájomná zmluva s právom stavbyNájomná zmluva s právom stavby - parkovacie miesta pre cestujúcu verejnosť24,2022.10.202006.10.2030
AV Audit, s.r.o.
Karpatská 2448/16
052 01 Spišská Nová Ves
Zmluva o poskytovaní audítorských služiebZmluva o poskytovaní audítorských služieb700,0028.10.2020Nie je uvedené
Dodatok č. 1 k NZ č. 538/2020-KESlovenský vodohospodársky podnik š. p.,
Radničné nám. 8,
969 55 Banská Štiavnica
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluveDodatok č. 1 k nájomnej zmluve0,0030.10.202031.12.2030
Dodatok č. 1PhDr. Veronika Uličná
Dlhá 248/26
055 01 Margecany
Dodatok k zmluve o nájme bytuDodatok k zmluve - Veronika Uličná6.11.2020
20/44/54X/41Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves
dohoda o poskytnutí príspevkuDOHODA o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest28 752,8411.11.2020Nie je uvedené
Dodatok č. 1MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektrinyDodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektriny13.11.202031.01.2021
Dodatok č. 2MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke elektrinyDodatok č. 2 k zmluve o dodávke elektriny13.11.2020Nie je uvedené
UNI3 s.r.o.
Vranovská 8
080 06 Prešov
Zmluva o dieloRozšírenie kapacity ZŠ - vytvorenie odborných učební
Príloha zmluvy
143 396,8624.11.2020Nie je uvedené
Zmluva o nájme bytu č. 8Marek Dancák
Školská 594/2A
055 01 Margecany
Zmluva o nájme bytuZmluva o nájme_byt č. 8 Dancák Marek71,7130.11.202030.11.2023
Peter Pilecký a manž.
MVDr. Darina Pilecká,
Popradská 64/D,
040 11 Košice
Kúpna zmluvaPozemok C KN 128/231, k. ú. Rolova Huta9 828,0001.12.2020Nie je uvedené
1393/2020Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
DODATOK Č.1 k zmluve č. IROP-Z-302041J961-431-16 ZO DŇA 07.08.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP - Regenerácia vnútrobloku Margecany179 915,6001.12.2020
20/44/010/29Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves
Dohoda o pomoci v hmotnej núdziDohoda o pomoci v hmotnej núdzi0,0004.12.202031.12.2021
20/44/012/50Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves
Dohoda o pomoci v hmotnej núdziDohoda o pomoci v hmotnej núdzi0,0004.12.202031.12.2021
Štatistický úrad SR
Miletičova 3
824 67 Bratislava
Zmluva o výpožičke - sčítanie obyvateľovZmluva o výpožičke04.12.202015.04.2021
Telovýchovná jednota Lokomotíva Margecany,
Olše 507,
055 01 Margecany
Zmluva o poskytnutí mimoriadnej finančnej dotácieDotácia na nákup autobusu30 000,0007.12.202031.12.2021
9510/2020MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
Zmluva o dodávke elektrinyZmluva o dodávke elektriny 2021-2022Podľa cenníka07.12.202031.12.2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 9510/2020MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektrinyDodatok č. 1 - 4 - tarifné meraniePodľa cenníka07.12.202031.12.2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 9510/2020MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke elektrinyDodatok č. 2 - požičovňa elektrinyPodľa cenníka07.12.202031.12.2022
UPR- 2020/2887-12513Košický samosprávny kraj
Zastúpený: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice
Nájomná zmluvaNájom pozemku pre realizáciu stavby Rekonštrukcia autobusovej zastávky - ul. Partizánska198,0008.12.202002.12.2030
Danica Šimová,
Olše ,
Margecany
Kúpna zmluvaPredaj pozemku C KN č. 600/2, k. ú. Margecany 42,7016.12.2020Nie je uvedené
EkoEnergia Palivá s.r.o.,
č. 276,
032 33 Kráľová Lehota
Kúpna zmluvaDrevné pelety - big bag - 70 ton na rok 202115 20417.12.202031.12.2021
ZPV_LZ_100997449Východoslovenská distribučná a.s.,
Mlynská 31,
042 91 Košice
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektrinyZmluva o prístupe do distribučnej sústavy - LZ OcÚpodľa cenníka17.12.2020Nie je uvedené
Avalon IT s.r.o.
Študentská 269/16,
040 01 Košice
Kúpna zmluvaKúpna zmluva - vybavenie učební IKT
Príloha č. 1
31 885,0817.12.2020Nie je uvedené
Ekover, s.r.o.
SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
Dodatok č.1 k roč. zmluve o zbere KODodatok č.1 k roč. zmluve o zbere KO23.12.2020Nie je uvedené
DANOVA SK s.r.o.
Ovocinárska 2165/25
083 01 Sabinov
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2020DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo- 7 504,2628.12.2020Nie je uvedené
Anna Hicárová HiXAR
Železničná 91/19, 055 01 Margecany
Dohoda o urovnaníDohoda o urovnaní - nájom nebytových priestorov30.12.2020Nie je uvedené
HiXAR s.r.o.
Železničná 91/19
055 01 Margecany
Zmluva o nájme nebytových priestorovZmluva o nájme nebytových priestorov275,2030.12.2020Nie je uvedené
Ekover, s.r.o.
SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
Ročná zmluva Ekover 2021Ročná zmluva EKOVER 202131.12.202031.12.2021

Faktúry za december 2020

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Int_cislo
F102012155650528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Námestie oslobodite¾ov 3/A040 01Košice2020-12-01 00:00:002020-12-01 00:00:0060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 12/20549
F2120117236500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-12-01 00:00:002020-12-01 00:00:0025.2PVPS-stanovisko-komun.pre peších a cykli550
F20113944116578AAGRO BILLY s.r.o.Matice slovenskej 4761/3080 01Prešov2020-12-01 00:00:002020-12-01 00:00:00384.1Agro billy-náhradné diely Ostrowek551
F20012847213159AIP-tech s.r.o.055 52Kojšov 3582020-12-02 00:00:002020-12-02 00:00:0012855.7IP-tech-modernizácia kamerového systému552
F200400107824229661ADEKORHOME, s.r.o.Jesenická 513252 44Psáry-Dolní Jirèany2020-12-02 00:00:002020-12-01 00:00:00-45.6Dekorhome-konferenèné kreslo èierne-ŠÚ553
F201600677724229661ADEKORHOME, s.r.o.Jesenická 513252 44Psáry-Dolní Jirèany2020-12-02 00:00:002020-11-19 00:00:00971Dekorhome-konferenèné kreslo èierne-ŠÚ554
F202021748285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2020-12-02 00:00:002020-12-02 00:00:00103Odpadservis-služby na úseku ŽP 11/2020555
F202009051247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2020-12-02 00:00:002020-12-02 00:00:00200Itisel Daòko-IT služby 12/2020556
F202043233984905AELECTRONIC Bros.Cintorínska 16053 42Krompachy2020-12-02 00:00:002020-12-02 00:00:00946Electronic-Notebook,MS Office-sèítanie557
F33020052436172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava2020-12-02 00:00:002020-12-02 00:00:0086.21Calmit-posypový materiál558
F202000740108864NRóbert Konèík - ROKONè.505053 34Švedlár2020-12-07 00:00:002020-12-08 00:00:00900KOnèík ROKON-stav.dozor-Pod Horou-kanál559
F2020110617085501AISPO spol.s r.o.,inžinierske stavbySlovenská 86080 01Prešov2020-12-07 00:00:002020-12-08 00:00:00552.24ISPA-PD-Pod Horou-vodovod-dotlaè560
F202005051637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany2020-12-07 00:00:002020-12-08 00:00:0026.6VPM STAV-cement-NP561
F202005151637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany2020-12-07 00:00:002020-12-08 00:00:0024VPM STAV-hydrobit-NP562
F202005251637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany2020-12-07 00:00:002020-12-08 00:00:0093.5VPM STAV-lepidlo-NP563
F202005351637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany2020-12-07 00:00:002020-12-08 00:00:0010VPM STAV-vibraèná doska-prenájom564
F199010759030814677AXEROX LIMITED, o.z.Einsteinova 23851 01Bratislava2020-12-07 00:00:002020-12-08 00:00:00391.97Xerox-nájom tlaèiarne565
F202020111131691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2020-12-07 00:00:002020-12-08 00:00:00760.52Ekover-vývoz-kontajnery-11/2020566
F103200473831659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2020-12-07 00:00:002020-12-08 00:00:00521.37Brantner nova-vývoz-kontajnery-11/2020567
F342202036860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeová 24040 01Košice2020-12-07 00:00:002020-12-08 00:00:00360Puchalla-právne služby-11/2020568
F827327582235763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-12-07 00:00:002020-12-08 00:00:0079.85telekom-pevná sie 11/2020569
F827327580635763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-12-07 00:00:002020-12-08 00:00:0048.94telekom-pevná sie-11/2020570
F20110043818030ADD21 s.r.o.è.úètu 4005724225/7500080 05Prešov2020-12-07 00:00:002020-12-08 00:00:00892.3DD21-tlaè na tlaèiaròach571
F115347047531592AIndarèeky s.r.o.Prešovská 343/30821 08Bratislava II2020-12-07 00:00:002020-12-07 00:00:0029.96Indarèeky-opierky chrbta572
F12014544633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-12-08 00:00:002020-12-08 00:00:0038.7jumes-strava 11/2020-SF573
F12014644633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-12-08 00:00:002020-12-08 00:00:00270.9jumes-strava 11/2020574
F12014844633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-12-08 00:00:002020-12-08 00:00:00380.5jumes-strava 11/2020-dôchodcovia575
F1538355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2020-12-08 00:00:002020-12-08 00:00:00363.5ZŠ-strava 11/2020-dôchodcovia576
F1536355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2020-12-08 00:00:002020-12-08 00:00:00361.2ZŠ-strava 11/2020-OcÚ577
F1537355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2020-12-08 00:00:002020-12-08 00:00:0051.6ZŠ strava 11/2020-SF578
F20201083752737691AZemito s.r.o.Rajská 6978/15A811 08Bratislava 12020-12-08 00:00:002020-10-20 00:00:0072Zemito-kompostéry579
F127513152335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-12-08 00:00:002020-12-04 00:00:001Telekom-telefón pevná linka580
F127513147935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-12-08 00:00:002020-12-04 00:00:001Telekom-telefón pevná linka581
F127513143335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-12-08 00:00:002020-12-04 00:00:001Telekom-telefón pevná linka582
F900038348235910739ASPP-distribúcia a.s.Mlynské nivy 44/b825 11Bratislava2020-12-10 00:00:002020-12-10 00:00:00120SPP-distribúcia-vyjadrenie-Lávka583
F202009751247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2020-12-10 00:00:002020-12-11 00:00:0074.76Itisel Daòko-licencia -sèítanie584
F302039421136391000ADOXX-Stravné lístky,spol.s r.o.Kálov 356010 01Žilina2020-12-11 00:00:002020-12-11 00:00:00198.39Doxx-stravné lístky585
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 52020-12-11 00:00:002020-12-11 00:00:00145.34O2-mobilné služby-11/2020,vyjadr.Telekom586
F20201568547198605AROTA plus s.r.o.Ružová 1003/4900 31Stupava2020-12-11 00:00:002020-12-03 00:00:00178.46Rota plus-pracovný odev-par.54 A2587
F20121444116578AAGRO BILLY s.r.o.Matice slovenskej 4761/3080 01Prešov2020-12-15 00:00:002020-12-15 00:00:0011.12Agro Billy-materiál-ostrowek588
F202019847566931ADS Consulting, s.r.o.Lorencova 1099/9053 42Krompachy2020-12-15 00:00:002020-12-15 00:00:005013.04DS Consulting-dvere-miestn. è.210, è.214589
F2001530275521NMarian Keru¾ - KER MPrešovská 16055 01Margecany2020-12-15 00:00:002020-12-15 00:00:00200Keru¾-Ker M-propagaèné kartièky s erbom590
F200910794050111990AHAGARD:HAL, spol. s r.o.Pražská 9949 11Nitra2020-12-16 00:00:002020-12-16 00:00:00133.26Hagarg-spínaèe,zásuvka-OcÚ591
F202020112931691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2020-12-16 00:00:002020-12-16 00:00:002286.31ekover-vývoz-komunál 11/2020592
F52018505536500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-12-16 00:00:002020-12-16 00:00:0042.84PVPS-stoèné-olše 74593
F52018505636500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-12-16 00:00:002020-12-16 00:00:00198.43PVPS-vodné,stoèné-olše 74594
F52018505736500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-12-16 00:00:002020-12-16 00:00:00145.51PVPS-vodné,stoèné-olše 75595
F52018505836500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-12-16 00:00:002020-12-16 00:00:0039.7PVPS-vodné,stoèné-školská 2A596
F52018505936500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-12-16 00:00:002020-12-16 00:00:0042.84PVPS-stoèné-olše 75597
F20072947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-12-21 00:00:002020-12-21 00:00:0049.03sima plus-omietka-OcÚ598
F105204107635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-12-21 00:00:002020-12-21 00:00:00318.75magna energia-elektrina-11/2020-vyúètov.599
F101206766035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-12-21 00:00:002020-12-21 00:00:001434.39magna energia-plyn-12/2020600
F101206637535743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-12-21 00:00:002020-12-21 00:00:00793.47magna energia-elektrina-12/2020601
F101206637635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-12-21 00:00:002020-12-21 00:00:00485.56magna energia-elektrina-12/2020602
F20319192636230537AMichlovský spol. s.r.o.Letná 796/9921 01Piešany2020-12-21 00:00:002020-12-21 00:00:0015Michlovský-vyjadr.-kom.pre peších a cykl603
F20201663147198605AROTA plus s.r.o.Ružová 1003/4900 31Stupava2020-12-21 00:00:002020-12-21 00:00:00187.1Rota plus-pracovné odevy-dielòa604
F2020007251861836NNBL s.r.o.055 51Ve¾ký Folkmár 1032020-12-22 00:00:002020-12-22 00:00:00704.64NBL-revízie-Olše 74,75, Jarná 57605
F202001331721281NArtComp,s.r.o.Partizánska 35055 01Margecany2020-12-22 00:00:002020-12-22 00:00:00850ArtComp-konzultácie,sprac.žiadosti-MAS606
F2043252344413467AB2B Partner s.r.o.Šulekova 2811 06Bratislava2020-12-22 00:00:002020-11-16 00:00:00738.19B2B partner-kancelárske kreslá607
F1983202031575951APrima banka Slovensko,a.s.Hodžova 11010 11Žilina2020-12-23 00:00:002020-12-16 00:00:0058.57Prima banka-vedenie úètu-cenné papiere608
F2020015044929234ATRIK design s.r.o.Hlavná 13053 42Krompachy2020-12-23 00:00:002020-12-23 00:00:001344.77Trik design-reklamné predmety609
F20749531681051AMEVA-SK s.r.o.RožòavaBrzotín049 51Brzotín2020-12-28 00:00:002020-12-28 00:00:00873.6MEVA-kuka nádoby610
F17122048286931NAGERE-Projekt s.r.o.Stromová 16040 01Košice2020-12-28 00:00:002020-12-28 00:00:001200Agere-projekt-Autobusová zastávka-PD611
F20014147213159AIP-tech s.r.o.055 52Kojšov 3582020-12-28 00:00:002020-12-28 00:00:001198.42Ip-tech-kamerový systém-kostol612
F2062004144413467AB2B Partner s.r.o.Šulekova 2811 06Bratislava2020-12-28 00:00:002020-12-28 00:00:00-73.01B2B-kancelárske kreslá613
F20119943818030ADD21 s.r.o.è.úètu 4005724225/7500080 05Prešov2020-12-28 00:00:002020-12-28 00:00:00439.87DD21-tlaè na tlaèiaròach614
F271641131363091NINPROST spol.s r.o.Smreèianska 29810 00BRATISLAVA2020-12-28 00:00:002020-12-28 00:00:00187.2inprost-predplatné-obecné noviny r.2021615
F202011137707591AFrantišek Jánoš-DrevovýrobaŠtúrova 40053 42Krompachy2020-12-29 00:00:002020-12-29 00:00:001890Jánoš-drevovýroba-mobiliár-sèítanie616
F202011237707591AFrantišek Jánoš-DrevovýrobaŠtúrova 40053 42Krompachy2020-12-29 00:00:002020-12-29 00:00:005406Jánoš-drevovýroba-mobiliár-zasadaèka617
F1020004847427761ADANOVA SK s.r.o.Ovocinárska 2165/25083 01Sabinov2020-12-29 00:00:002020-12-29 00:00:0097917.88Danova-stavba Most cez miestny potok""618
F401202036860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeová 24040 01Košice2020-12-29 00:00:002020-12-29 00:00:00360Puchalla-právne služby 12/2020619
F20076547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-12-30 00:00:002020-12-30 00:00:0034.4Sima plus-materiál PO620
F20077847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-12-30 00:00:002020-12-30 00:00:0060.65Sima plus-prechodové lišty-OcÚ621
F20271736491501ABTS-PO,s.r.oRumanova 22080 01Prešov2020-12-30 00:00:002020-12-30 00:00:00171.12BTS-PO-služby technika PO-4Q/2020622
F33020056336172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava2020-01-05 00:00:002021-01-05 00:00:0062.78Calmit-posypový materiál623
F827514666035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-01-05 00:00:002021-01-05 00:00:0028.72telekom-pevná sie 12/2020624
F827514668835763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2021-01-05 00:00:002021-01-05 00:00:0039.42telekom-pevná sie 12/2020625
F200469601636631124ASlovenská pošta, a.s.975 99Banská Bystrica2021-01-08 00:00:002020-12-08 00:00:0027.48Slov.pošta-predplatné Záhradkár-JDS626
F1542355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-01-08 00:00:002021-01-08 00:00:00288ZŠ-príspevok-strava-dôchodcovia-12/2020627
F1543355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-01-08 00:00:002021-01-08 00:00:00317.1ZŠ-strava-OcÚ-12/2020628
F1544355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2021-01-08 00:00:002021-01-08 00:00:0045.3ZŠ-strava-SF-12/2020629
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 52021-01-12 00:00:002021-01-12 00:00:00152.44O2-mobilné služby 12/2020630
F12100844633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-01-12 00:00:002021-01-12 00:00:0031.5jumes-strava-SF-12/2020631
F12100944633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-01-12 00:00:002021-01-12 00:00:00220.5Jumes-strava-OcÚ-12/2020632
F12101144633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2021-01-12 00:00:002021-01-12 00:00:00374Jumes-strava dôchodcovia-12/2020633
F202027848285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2021-01-12 00:00:002021-01-12 00:00:0080Odpadservis-služby na úseku ŽP-12/2020634
F202020121531691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-01-12 00:00:002021-01-12 00:00:002177.81Ekover-vývoz-kontajnery-12/2020635
F103200517431659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2021-01-12 00:00:002021-01-12 00:00:00505.94Brantner Nova-vývoz-kontajnery-12/2020636
F310003326931364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2021-01-13 00:00:002021-01-13 00:00:0062.69ŽSR-vodné 7-12/2020-TJ Lokomotíva637
F554461201050071254ACinemArt SK s.r.o.Lamaèská cesta 97841 03Bratislava2021-01-13 00:00:002021-01-13 00:00:0060Cinemart-požièovné-snežný chlapec638
F554461201150071254ACinemArt SK s.r.o.Lamaèská cesta 97841 03Bratislava2021-01-13 00:00:002021-01-13 00:00:0060cinemart-požièovné-sneh.krá¾ovna-krajina639
F202020126231691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2021-01-13 00:00:002021-01-13 00:00:002312.64Ekover-vývoz-komunál-12/2020640
F105204495035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-01-13 00:00:002021-01-13 00:00:00165.65magna energia-elektrina 2020-vyúètovanie641
F227000132344483767AVýchodoslovenská energetika a.s.Mlynská 31042 91Košice2021-01-13 00:00:002021-01-13 00:00:00177.42VSR-elektrina 2020-tunel-vyúètovanie642
F105204903935743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-01-18 00:00:002021-01-18 00:00:00534.68magna energia-elektrina 1-12/2020 vyúèto643
F2020012147214848AELEKTRO - VACHO s.r.o.Švermova 662/36942 01Šurany2021-01-18 00:00:002021-01-18 00:00:00250Elektro-vacho-revízia-bleskozvod-Has.zbr644
F202100251637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany2021-01-18 00:00:002021-01-18 00:00:0052.15VPM Stav-materiál-zasadaèka645
F504200129531592503APoradca podnikate¾a,spol. s r.oMartina Rázusa 23A010 01Žilina 12021-01-18 00:00:002021-01-18 00:00:0016.39poradca podnikate¾a-Finanèný sprav. 2020646
F105205076035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2021-01-18 00:00:00-896.92Magna energia-plyn-vyúètovanie-2020647

Objednávky za december 2020

Obj.c.ICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaSumaVybavujeFunkciaPopis1Obdobie: 2020, IFOsoft
1637707591AFrantišek Jánoš-DrevovýrobaŠtúrova 40053 42Krompachy2020-12-07 00:00:008640Maťašovská Janka PhDr.referentJanoš-mibiliár zasadaèka+matrika

Faktúry za november 2020

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Int_c
F202026350705351AAfeite, s.r.o.Humenská 338/1040 11Košice-mestská èas Západ2020-11-02 00:00:002020-11-02 00:00:00334.5Afeite-generátor ozónu-testovanie476
F20060347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-11-02 00:00:002020-11-02 00:00:00708.2Sima plus-paravany-testovanie477
F102011155450528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Námestie oslobodite¾ov 3/A040 01Košice2020-11-02 00:00:002020-11-02 00:00:0060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 11/20478
F12003834605045NŠpitz Rastislavè. 314055 63Helcmanovce2020-11-02 00:00:002020-11-02 00:00:00257Špitz-zbrojnica-GP-prístavba479
F755007468131364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2020-11-02 00:00:002020-11-02 00:00:006.83ŽSR-prenájom-parkovacie plochy480
F41240083635885815AManutan Slovakia s.r.o.Obchodná 2811 03Bratislava-Staré Mesto2020-11-02 00:00:002020-11-02 00:00:00234.96Manutan-stojany na dezinfek.-testovanie481
F2014136600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany2020-11-05 00:00:002020-11-05 00:00:0068.96Mapox-materiál-testovanie482
F12013444633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-11-05 00:00:002020-11-05 00:00:00124Jumes-strava-plošné testovanie483
F202007751247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2020-11-05 00:00:002020-11-05 00:00:00200Daòko Itisel-IT služby 11/2020484
F202019948285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2020-11-05 00:00:002020-11-09 00:00:00103Odpadservis-služby na úseku ŽP 10/2020485
F227000132344483767AVýchodoslovenská energetika a.s.Mlynská 31042 91Košice2020-11-05 00:00:002020-11-05 00:00:00100VSE-elektrina-9-11/2020 tunel486
F12012944633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-11-05 00:00:002020-11-05 00:00:00298.2jumes-strava 10/2020-OcÚ487
F12013244633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-11-05 00:00:002020-11-05 00:00:00432Jumes-strava 10/2020-dôchodcovia488
F12012844633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-11-05 00:00:002020-11-05 00:00:0042.6Jumes-strava-SF 10/2020489
F52017468636500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-11-05 00:00:002020-11-05 00:00:00224.88PVPS-vodné,stoèné-olše 75490
F52017468736500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-11-05 00:00:002020-11-05 00:00:00219.6PVPS-vodné,stoèné-Školská 2A491
F200910686750111990AHAGARD:HAL, spol. s r.o.Pražská 9949 11Nitra2020-11-05 00:00:002020-11-05 00:00:0030.1Hagarg-spínaè-Partizánska492
F202006644877102AAV Audit s.r.o.Karpatská 2448/16052 01Spišská Nová Ves2020-11-05 00:00:002020-11-05 00:00:00700Av audit-audit-IUZ a KUZ 2019493
F202020100431691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2020-11-05 00:00:002020-11-05 00:00:002378.6ekover-vývoz KO 10/2020494
F202020098831691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2020-11-05 00:00:002020-11-05 00:00:001572.41ekover-vývoz-kontajnery-10/2020495
F307202036860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeová 24040 01Košice2020-11-09 00:00:002020-11-09 00:00:00360puchalla-právne služby-10/2020496
F20063447426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-11-09 00:00:002020-11-09 00:00:00150sima plus-hygienické potreby497
F827147305835763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-11-09 00:00:002020-11-09 00:00:001.76telekom-pevná sie 10/2020498
F827147308835763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-11-09 00:00:002020-11-09 00:00:003.53telekom-pevná sie 10/2020499
F827141651735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-11-09 00:00:002020-11-09 00:00:0051.67telekom-pevná sie 10/2020500
F827141653635763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-11-09 00:00:002020-11-09 00:00:0092.77telekom-pevná sie 10/2020501
F827141649035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-11-09 00:00:002020-11-09 00:00:001.18telekom-pevná sie 10/2020502
F2020005151861836NNBL s.r.o.055 51Ve¾ký Folkmár 1032020-11-09 00:00:002020-11-09 00:00:00297.95NBL-revízie-verejné osvetlenie503
F2020005251861836NNBL s.r.o.055 51Ve¾ký Folkmár 1032020-11-09 00:00:002020-11-09 00:00:00149.44NBL-revízie-verejné osvetlenie504
F2020005351861836NNBL s.r.o.055 51Ve¾ký Folkmár 1032020-11-09 00:00:002020-11-09 00:00:00146.88NBL-revízie-verejné osvetlenie505
F2020004951861836NNBL s.r.o.055 51Ve¾ký Folkmár 1032020-11-09 00:00:002020-11-09 00:00:00194.21NBL-revízie-verejné osvetlenie506
F2020005051861836NNBL s.r.o.055 51Ve¾ký Folkmár 1032020-11-09 00:00:002020-11-09 00:00:00346.37NBL-revízie-verejné osvetlenie507
F101206137635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-11-09 00:00:002020-11-09 00:00:00793.47magna energia-elektrina 11/2020508
F101206137735743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-11-09 00:00:002020-11-09 00:00:00485.56magna energia-elekrina 11/2020509
F101206266635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-11-09 00:00:002020-11-09 00:00:001434.39magna energia-plyn 11/2020510
F52017486136500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-11-09 00:00:002020-11-09 00:00:00127PVPS-vodné,stoèné-obchodná 8511
F52017486336500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-11-09 00:00:002020-11-09 00:00:0063.49PVPS-vodní,stoèné-partizánska 30512
F52017486436500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-11-09 00:00:002020-11-09 00:00:00163.13PVPS-vodné,stoèné-školská 2-NP513
F52017486536500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-11-09 00:00:002020-11-09 00:00:00768.47PVPS-vodné,stoèné-jarná 57514
F52017486636500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-11-09 00:00:002020-11-09 00:00:00681.48PVPS-vodné,stoèné-školská 2-byty515
F20010002247453869NSAKI Slovakia s.r.o.Benadova 905/23040 22Košice2020-11-09 00:00:002020-11-09 00:00:00590Saki slovakia-stan oce¾ový 4x4-testovani516
F12013544633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-11-11 00:00:002020-11-11 00:00:00128Jumes-strava-testovanie II.kolo517
F810115160131348262AWolters KluwerMlynské nivy 48821 09Bratislava 22020-11-12 00:00:002020-11-02 00:00:0095Wolters kluwer-úètovníctvo ROPO rok 2021518
F202022631631134ACOMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.Kysihýbelská 29969 01Banská Štiavnica2020-11-13 00:00:002020-12-01 00:00:00117666.97COMBIN s.r.o-BVK-kanalizácia -I.etapa519
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 52020-11-16 00:00:002020-11-16 00:00:00169.2O2-mobilné služby 10/20,vyjadr.telekom520
F2021632367333ANovota Miroslav Ing.Hlinná 34055 01Margecany2020-11-16 00:00:002020-11-16 00:00:0079.5Novota-led svetelný vodiè-VO521
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava2020-11-16 00:00:002020-11-16 00:00:000.6Orange-mobilné služby-ZD522
F156001032742272360NCentrum polygrafických služiebSklabinská 1831 06Bratislava2020-11-16 00:00:002020-11-16 00:00:0034.12Centrum polygraf.služieb-tlaèivá-matrika523
F103200435931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2020-11-16 00:00:002020-11-16 00:00:00289.51brantner nova-vývoz kontajnery 10/2020524
F20202440335908718ARAABETrnavská cesta 84821 02Bratislava2020-11-19 00:00:002020-11-19 00:00:0099Raabe-predplatné Zriaïovate¾ 2021525
F20227630891141AGAMBOŠ AUTODIELYNovomeského 5949 11Nitra2020-11-19 00:00:002020-11-19 00:00:00241.5Gamboš autodiely-spojková sada Avia526
F20010015047844655AEkoEnergia Palivá, s.r.o.276032 33Krá¾ova Lehota2020-11-23 00:00:002020-11-23 00:00:005053.62EkoEnergia Palivá-pelety527
F93202037481916AÈisár MichalKlèov 13053 02Klèov2020-11-23 00:00:002020-11-23 00:00:00388.8èisár-oprava kotla jarná 57528
F94202037481916AÈisár MichalKlèov 13053 02Klèov2020-11-23 00:00:002020-11-23 00:00:001248.7èisár-oprava kotlov olše 74,75529
F20064047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-11-23 00:00:002020-11-23 00:00:00499.8sima plus-rezné kotúèe na dlažbu,tmel530
F1530355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2020-11-23 00:00:002020-11-23 00:00:00409ZŠ-strava 10/2020-dôchodcovia531
F1529355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2020-11-23 00:00:002020-11-23 00:00:00424.2ZŠ-strava 10/2020-OcÚ532
F1531355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany2020-11-23 00:00:002020-11-23 00:00:0060.6ZŠ-strava 10/2020-SF533
F105203853435743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-11-23 00:00:002020-11-23 00:00:00539.01magna energia-elektrina 10/2020-vyúètova534
F720040724517335345NSlovenský pozemkový fondBúdkova 36817 15Bratislava2020-11-23 00:00:002020-11-23 00:00:0048.93SPF-nájom rok 2020-zmluva 42562/05.00535
F285402020ADOMATOR24.COM PAWEL NOWAKDekoracyjna 865155Zielona Góra2020-11-23 00:00:002020-11-18 00:00:00184.99Nowak-skriòa kovová spisová-matrika536
F2042795944413467AB2B Partner s.r.o.Šulekova 2811 06Bratislava2020-11-23 00:00:002020-11-16 00:00:002230.8B2B partner-kancelárske kreslá537
F20230330891141AGAMBOŠ AUTODIELYNovomeského 5949 11Nitra2020-11-23 00:00:002020-11-23 00:00:0030.3Gamboš autodiely-náhradné diely Avia538
F1017811202051231735AMERKURY SHOP s.r.o.Duklianska 11080 01Prešov2020-11-24 00:00:002020-11-09 00:00:00345.79Merkury shop-stolièky-matrika,sèítanie539
F2050072744413467AB2B Partner s.r.o.Šulekova 2811 06Bratislava2020-11-24 00:00:002020-11-24 00:00:00-200.77B2B partner-kancelárske kreslá540
F2020005851861836NNBL s.r.o.055 51Ve¾ký Folkmár 1032020-11-26 00:00:002020-11-26 00:00:00257.72NBL-revízie kotolòa541
F2020005751861836NNBL s.r.o.055 51Ve¾ký Folkmár 1032020-11-26 00:00:002020-11-26 00:00:00611.66NBL-revízie kotolòa542
F105203595135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-11-26 00:00:002020-11-26 00:00:0048.5Magna energia-elektrina-PO-vyúètovanie543
F109200036435743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-11-26 00:00:002020-11-26 00:00:0027.38magna energia-elektrina-PO544
F20065447426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-11-26 00:00:002020-11-26 00:00:0070.25Sima plus-materiál CHD,NP545
F2020000344852576NSMARTINFO s.r.o.è.239053 51Kluknava2020-11-26 00:00:002020-11-26 00:00:00320Smartinfo-správa web,webhosting546
F202001350508962NHT-PROFAM s.r.o.Maurerova 937/34053 42Krompachy2020-11-26 00:00:002020-11-26 00:00:00794.99HT-PROFAM-oprava MK Partizánska547
F20234530891141AGAMBOŠ AUTODIELYNovomeského 5949 11Nitra2020-11-30 00:00:002020-11-30 00:00:0082Gamboš autodiely-náhradné diely Avia548

Objednávky za november 2020

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaVybavujeFunkciaPopis1
1347214848AELEKTRO - VACHO s.r.o.Švermova 662/36942 01Šurany2020-11-13 00:00:00250Magda Jozef Ing.Elektro-vacho-revízia hasièskej zbrojnic
1450508962NHT-PROFAM s.r.o.Maurerova 937/34053 42Krompachy2020-11-13 00:00:00Petrik Igor Ing.Starosta obceHT-PROFAM-oprava MK Partizánska
1547566931ADS Consulting, s.r.o.Lorencova 1099/9053 42Krompachy2020-11-19 00:00:005013.04Matašovská Janka PhDr.referentDS Consulting-dvere-zasadaèka

Faktúry prijaté - september 2020

FaktúraIČODPHNázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopisInterné číslo
202014648285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2.9.20202.9.202080odpadservis-služžby na úseku ŽŽP-8/2020361
20044147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2.9.20202.9.202014,4sima plus-tekuté mydlo362
554461200650071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava2.9.20202.9.202060cinemart-požžičovné-otcova volga363
12008744633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2.9.20202.9.2020190,7Jumes-občerst.-návšteva preds.parlamentu364
102009154950528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice2.9.20202.9.202060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 9/20365
202005951247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružžná 421/15055 61Jaklovce2.9.20202.9.2020200Daňko Itisel-IT služžby-9/2020366
238202036860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice2.9.20202.9.2020360puchalla-právne služžby- 8/2020367
202020079131691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy7.9.20207.9.20202508,64ekover-vývoz-komunál 8/2020368
202020077831691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy7.9.20207.9.20202118,21ekover-vývoz-kontajnery369
3202017149860NTJ Lokomotíva MargecanyOlše 507055 01Margecany7.9.20207.9.202093TJ lokomotíva-strava-výročie futbalu370
20009147213159NIP-tech s.r.o.č. 358055 52Kojšov7.9.20207.9.2020387Ip-tech-reproduktory-MR371
20202352535959NAvil s.r.o.Veľká okružžná 1040/39958 01Partizánske7.9.20207.9.2020455Avil-nafúkovacia atrakcia-výročie futbal372
2020003848121584NJoe Laughter s.r.o.K Surdoku 1080 01Prešov7.9.20207.9.202050Joe Laughter-maľov.na tvár-výročie futbalu373
202002NMarko PopovskiLevočská 4702/81080 01Prešov7.9.20207.9.2020330Popovski-freestyl. exhibícia-výr. futbalu374
32020NIng. Martin LecoTyršovo nábrežžie 11/1682040 01Košice7.9.20207.9.2020150Leco-skupina Hands Up -výročie futbalu375
20009747213159NIP-tech s.r.o.č. 358055 52Kojšov8.9.20208.9.202019,87ip-tech-bezdrôtová myš376
826770498835763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8.9.20208.9.202049,51telekom-pevná sieť 8/2020377
826770496235763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8.9.20208.9.20201,18telekom-pevná sieť 8/2020378
826770501135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8.9.20208.9.202079,58telekom-pevná sieť 8/2020379
554461200750071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava8.9.20208.9.202060cinemart-požičovné-jiři Suchý380
202003151637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany8.9.20208.9.202048,9VPM Stav-materiál-WC pošta381
20046147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy8.9.20208.9.2020187,03sima plus-materiál-WC pošta382
103200327431659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves8.9.20208.9.2020971,02brantner nova-vývoz kontajnery383
52015371136500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad8.9.20208.9.202049,73PVPS-stočné Olše 74384
52015371236500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad8.9.20208.9.2020190,49PVPS-vodné, stočné-olše 74385
52015371336500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad8.9.20208.9.2020222,25PVPS-vodné,stočné-olše 75386
52015371536500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad8.9.20208.9.202049,73PVPS-stočné-olše 75387
52015371436500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad8.9.20208.9.2020169,33PVPS-vodné,stočné-Školská 2A388
12009844633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica8.9.20208.9.2020483jumes-strava 8/2020-dôchodcovia389
12009644633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica8.9.20208.9.2020539,7jumes-strava 8/2020-OcÚ390
12009544633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica8.9.20208.9.202077,1jumes-strava 8/2020-SF391
199010297430814677AXEROX LIMITED, o.z.Einsteinova 23851 01Bratislava8.9.20208.9.2020391,97xerox-nájom tlačiarne392
2201116145178454NSlovenský ochranný zväzRastislavova 3821 08Bratislava8.9.20208.9.202080,4SOZA-poplatky-výročie futbalu393
437146349421AKúpeľneSK s.r.o.Kukučínova 36915 01Nové Mesto nad Váhom9.9.20209.9.202059,86KúpeľneSK-automat.zásob.na tekuté mydlo394
23202040109551NEliáš DanielPerlová 1248/50056 01Gelnica11.9.202011.9.202038,4Eliáš-diely na kosačku, pílniky395
826776116135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava11.9.202011.9.20203,53telekom-pevná sieť-8/2020396
826776114135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava11.9.202011.9.20201,76telekom-pevná sieť-8/2020397
202000952180875Nv3sound s.r.o.Slovenského raja 253/15053 15Hrabušice11.9.202011.9.2020500V3sound-ozvučenie-výročie futbalu398
8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 511.9.202011.9.2020160,33O2-mobilné služžby,vyjadrenie telekom399
12010544633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica17.9.202017.9.2020190,7jumes-občerstvenie-výročie futbalu400
101205135235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany21.9.202021.9.20201434,39magna energia-plyn 9/2020401
101205135035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany21.9.202021.9.2020844,85magna energia-elektrina 9/2020402
101205135135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany21.9.202021.9.2020501,47magna energia-elektrina 9/2020403
105203037035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany21.9.202021.9.2020303,55magna energia-elektrina 8/2020-vyúčtovanie404
33176809NAutodoc GmbHJosef-Orlopp-Strasse 55103 65Berlín23.9.20203.8.202038,95Autodoc-mechanizmus stieračov-citroen405
20200921147198605AROTA plus s.r.o.Ružžová 1003/4900 31Stupava23.9.202028.7.202079,05rota plus-montérky406
22020022137333153NYEScom s.r.o.Na Folimance 2155/15120 00Praha 2 Vinohrady23.9.202030.7.202054,15YEScom-batéria Makita 1220407
2120085636500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad25.9.202025.9.202075,6PVPS-odborné stanovisko-IBV voda,kanál408
200905645352305AMK hlas s.r.o.Bernoláková 73/5083 01Sabinov25.9.202025.9.202010,8MK hlas-vzdialená technická podpora409
20118335975946ADisig,a.s.Záhradnícka 151821 08Bratislava25.9.202025.9.202070,01Disig-čipova karta Gemalto410
2020046349421AKúpeľneSK s.r.o.Kukučínova 36915 01Nové Mesto nad Váhom25.9.202023.9.2020-53,86KúpeľneSk-automat.zásob.na tekuté mydlo411
900037284435910739ASPP-distribúcia a.s.Mlynské nivy 44/b825 11Bratislava28.9.202028.9.2020120SPP-distribúcia-vyjadrenie-IBV pod Horou412
500860188231651518AEUROVIA SK, a.sOsloboditeľov 66040 17Košice29.9.202029.9.2020223,2Eurovia-asfalt-vysprávky MK413
200002128835659718NSlovenská komora exekútorovŠustekova 49851 04Bratislava30.9.202028.9.20206,6Slov.kom. exekútorov-poplat.-vyjadrenie414

Faktúry prijaté - august 2020

Faktúry prijaté za mesiac august 2020
Faktúra č.IČODPHNázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopisObjednávkaZmluvaInterné číslo
227000132344483767AVýchodoslovenská energetika a.s.Mlynská 31042 91Košice4.8.20204.8.2020100VSE-elektrina tunel-6-8/2020321
102008155050528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice4.8.20204.8.202060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 8/20322
202012748285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice4.8.20204.8.202080odpadservis-služžby na úseku ŽŽP-7/2020323
33020034236172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava4.8.20204.8.202012,52calmit-kamenivo-požžiarna zbrojnica324
12007944633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica5.8.20205.8.2020433jumes-stravovanie-dôchodcovia325
202020066931691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy11.8.202011.8.20202459,65ekover-vývoz-komunál 7/2020326
826585256135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava11.8.202011.8.202049,39telekom-pevná sieť 7/2020327
826585258735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava11.8.202011.8.202079,58telekom-pevná sieť 7/2020328
826585254135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava11.8.202011.8.20201,18telekom-pevná sieť 7/2020329
826591300235763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava11.8.202011.8.20201,76telekom-pevná sieť 7/2020330
826591302035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava11.8.202011.8.20203,53telekom-pevná sieť-7/2020331
8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 511.8.202011.8.2020137,09O2-mobilné služžby 7/2020332
202004951247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce11.8.202011.8.2020200Itisel Daňko-služžby IT-8/2020333
320070011135730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava11.8.202011.8.202036continental-požžičovné-príliš osobná znám334
103200283431659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves11.8.202011.8.20201010,5brantner nova-vývoz-kontajnery-7/2020335
4152003853602204704NSlovenský vodohospodársky podnik, š.p.Ďumbierska 14041 59Košice11.8.202011.8.202072,14SVP-nájom-pozemok pri pamätníku336
554461200450071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava11.8.202011.8.202060cinemart-požžičovné Jan Palach337
12008144633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica11.8.202011.8.2020422,1jumes-strava OcÚ-7/2020338
12008044633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica11.8.202060,3jumes-strava OcÚ-SF-7/2020339
207202036860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice11.8.202011.8.2020360puchalla-právne služžby-7/2020340
20064243818030ADD21 s.r.o.Švábska 107080 05Prešov11.8.202011.8.2020631,22DD21-tlač na tlačiarňach 6-7/2020341
19202040109551NEliáš DanielPerlová 1248/50056 01Gelnica12.8.202012.8.202035,5Eliáš-náhradné diely-krovinorezy342
202020070431691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy12.8.202012.8.20202860,91ekover-vývoz-kontajnery-7/2020343
202005037707591AFrantišek Jánoš-DrevovýrobaŠtúrova 40053 42Krompachy17.8.202017.8.20203179,88Jánoš Drevovýroba-vybavenie DHZO344
20202040847641NJanka PokryvkováDunajská 42052 01Spišská Nová Ves17.8.202017.8.2020980Pokryvková-poradenská činnosť-VO-lávka345
20122497447539569ADonoci s.r.o.Pražžská 2532/4678 01Blansko19.8.202011.8.202021,91Donoci-ventilátor-Školská 2346
592001826431592503APoradca podnikateľa,spol. s r.oMartina Rázusa 23A010 01ŽŽilina 119.8.202011.8.202026,4PP-finančný spravodaj-rok 2021347
970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava19.8.202019.8.20200,24orange-mobilné služžby348
554461200550071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava19.8.202019.8.202060cinemart-požžičovné-Teroristka349
20042447426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy19.8.202019.8.2020113,1sima plus-olej,štetec-sochy Rolová350
2009836600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany19.8.202019.8.20201748,66Mapox-materiál-ZÚV Rolova351
2020071117085501AISPO spol.s r.o.,inžžinierske stavbySlovenská 86080 01Prešov19.8.202019.8.20209149,32ISPO-PD-IBV pod horou-voda,kanál352
2020007244929234ATRIK design s.r.o.Hlavná 13053 42Krompachy19.8.202019.8.2020585,24trik design-materiál-oslavy TJ,tabule KS353
101204640535743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany 25.8.202025.8.2020844,85magna energia-elektrina 8/2020354
101204640635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany 25.8.202025.8.2020501,47magna energia-elektrina 8/2020355
101204640735743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany 25.8.202025.8.20201434,39magna energia-plyn 8/2020356
105202660535743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany 25.8.202025.8.2020228,57magna energia-elektrina 7/2020-vyúčtovanie357
1521355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany25.8.202025.8.2020392ZŠ-strava 7/2020-dôchodcovia358
1520355463328NZákladná škola s MŠŠkolská 20055 01Margecany25.8.202025.8.2020199,5zš-strava 7/2020-OcÚ359
20201445500401NTRELLAX, spol.s r.o.Staničná 102/36076 35Somotor31.8.202031.8.2020300Trellax-prezent.rezbár.remesla-výr. futba360

Faktúry za júl 2020

Faktúry došlé za mesiac júl 2020
DruhČíslo faktúryIČODPHNázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopisInterné číslo
F306202032565151NDOMPROJEKTHlavná 64044 13Valaliky2.7.20202.7.2020590Domprojekt-PD rozšírenie kapacity ZŠ273
F20209148285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice6.7.20206.7.202080odpadservis-služby na úseku ŽP 6/2020274
F102007157450528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice6.7.20206.7.202060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 7/20275
F202004451247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružžná 421/15055 61Jaklovce6.7.20206.7.2020470Daòko Itisel-služby IT-7/2020276
F173202036860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice6.7.20206.7.2020360puchalla-právne služby-6/2020277
F202020054331691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy6.7.20206.7.20202414,61ekover-vývoz-komunál-6/2020278
F202020052731691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy6.7.20206.7.20201462,89ekover-vývoz-kontajnery 6/2020279
F20010030346555749ABlach Stav s.r.o.Pezinská 54901 01Malacky7.7.202030.6.202021,3blach stav-tesnenie-olše 74,75280
F1733236755NŠkvarek Jozefč. 367Suchá Hora7.7.20207.7.202079,26Škvarek-sada tesnenia-ostrowek281
F12006844633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica10.7.202010.7.202068,7Jumes-strava 6/2020-SF282
F12006944633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica10.7.202010.7.2020480,9jumes-strava 6/2020283
F12007144633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica10.7.202010.7.2020384,5jumes-stravovanie-6/2020-dôchodcovia284
F20006547213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov10.7.202010.7.202067,78ip-tech-oprava-kamery pri kostole285
F310002855931364501NŽŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava10.7.202010.7.2020107,1ŽSR-vodné TJ 1-6/2020286
F103200256731659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves10.7.202010.7.20201011,18brantner nova-vývoz-kontajnery-6/2020287
F826399586335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10.7.202010.7.20201,18telekom-pevná sie 6/2020288
F826399589235763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10.7.202010.7.202049,25telekom-pevná sie 6/2020289
F826399590435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10.7.202010.7.202079,74telekom-pevná sie 6/2020290
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 510.7.202010.7.2020128,45O2-mobilné služby 6/2020291
F826405098835763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10.7.202010.7.20203,53telekom-pevná sie 6/2020292
F826405097335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10.7.202010.7.20201,76telekom-pevná sie 6/2020293
F1516355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany13.7.202013.7.2020147ZŠ-strava 6/2020294
F1517355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany13.7.202013.7.2020484ZŠ-stravovanie-dôchodcovia 6/2020295
F554461200150071254ACinemArt SK s.r.o.Lamaèská cesta 97841 03Bratislava13.7.202013.7.202060cinemart-požièovné-Ježko Sonic296
F20140336491501ABTS-PO,s.r.oRumanova 22080 01Prešov13.7.202013.7.2020198,24BTS-PO-služby technika PO-2Q/2020297
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava13.7.202013.7.20201,2orange-mobilné služby298
F20004147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy16.7.202016.7.2020610,68sima plus-núdzové svietidlá-Ocú299
F20011747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy16.7.202016.7.2020258,46sima plus-èerpadlo-kotolòa,tmel-fontána300
F554461200250071254ACinemArt SK s.r.o.Lamaèská cesta 97841 03Bratislava16.7.202016.7.202060cinemart-požièovné-vlastníci301
F20035747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy16.7.202016.7.202078sima plus-obrubník-cintorín302
F52014289936500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad27.7.202027.7.2020431,95PVPS-vodné,stoèné-obchodná 7303
F52014290036500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad27.7.202027.7.2020100,54PVPS-vodné,stoèné obchodná 8304
F52014290236500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad27.7.202027.7.202063,49PVPS-vodné,stoèné-partizánska 30305
F52014290336500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad27.7.202027.7.2020270,4PVPS-vodné,stoèné-obchodná 6306
F52014290436500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad27.7.202027.7.2020106,37PVPS-vodné,stoèné-školská 2307
F52014290536500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad27.7.202027.7.2020718,45PVPS-vodné,stoèné-jarná 57308
F52014290636500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad27.7.202027.7.2020708,68PVPS-vodné,stoèné-školská 2-13bj309
F2020005944929234ATRIK design s.r.o.Hlavná 13053 42Krompachy27.7.202027.7.202036Trik design-dopravná znaèka310
F554461200350071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava27.7.202027.7.202060Cinemart-požièovné-Yesterday311
F101204146735743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany 27.7.202027.7.2020844,85magna energia-elektrina 7/2020312
F101204146835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany 27.7.202027.7.2020501,47magna energia-elektrina 7/2020313
F101204146935743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany 27.7.202027.7.20201434,39magna energia-plyn 7/2020314
F105202217835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany 27.7.202027.7.2020137,99magna energia-elektrina-vyúètovanie 6/20315
F20037547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy27.7.202029.7.20202358,07sima plus-zateplenie has.zbrojnice-I,II316
F20037347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy27.7.202029.7.20207947,93sima plus-zateplenie has.zbrojnice-II.et317
F20037247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy27.7.202010903,23sima plus-zateplenie has.zbrojnice I.eta318
F2120062636500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad30.7.202030.7.202050,4PVPS-odborné stanovisko-IBV319
F20043067547608544ADunajnet s.r.o.Grosllingová 4811 09Bratislava 131.7.202016.7.2020438,4Dunajnet-rezaèka obkladov320

Faktúry za jún 2020

DruhČísloIČONázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopisInterné číslo
F202003851247615Ing. Stanislav Daňko: ITISELOkružžná 421/15055 61Jaklovce2.6.20202.6.2020200Itisel Daňko -IT služby 6/2020237
F102006151850528041osobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice2.6.20202.6.202060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 6/20238
F2020004444929234TRIK design s.r.o.Hlavná 13053 42Krompachy2.6.20202.6.2020361,32Trik design-peèiatka,tabule-knižnica239
F12005344633131JuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica8.6.20208.6.2020514,5Jumes-strava 5/2020240
F12005244633131JuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica8.6.20208.6.202073,5Jumes-strava 5/2020-SF241
F12005544633131JuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica8.6.20208.6.2020561jumes-strava 5/2020-dôchodcovia242
F202020044831691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy8.6.20208.6.20202364,61ekover-vývoz-kontajnery-5/2020243
F202020046631691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy8.6.20208.6.20202446,67ekover-vývoz-komunál-5/2020244
F20208148285226ODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice8.6.20208.6.202080odpadservis-služby na úseku ŽP-5/2020245
F145202036860930PUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeová 24040 01Košice8.6.20208.6.2020360puchalla-právne služby-5/2020246
F103200206231659641Brantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves10.6.202010.6.2020506,33brantner nova-vývoz kontajnery 5/2020247
F199009922930814677XEROX LIMITED, o.z.Einsteinova 23851 01Bratislava10.6.202010.6.2020391,97xerox-nájom tlaèiarne 6-8/2020248
F20044843818030DD21 s.r.o.è.úètu 4005724225/7500080 05Prešov10.6.202010.6.2020723,9DD21-tlaè na tlaèiaròach249
F826211004935763469Slovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10.6.202010.6.202048,79telekom-pevná sie 5/2020250
F826211006835763469Slovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10.6.202010.6.202079,58telekom-pevná sie 5/2020251
F826211002435763469Slovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10.6.202010.6.20201,18telekom-pevná sie 5/2020252
F826216500035763469Slovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10.6.202010.6.20203,53telekom-pevná sie 5/2020253
F826216497735763469Slovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10.6.202010.6.20201,76telekom-pevná sie 5/2020254
F2020051217085501ISPO spol.s r.o.,inžinierske stavbySlovenská 86080 01Prešov10.6.202010.6.2020288ISPO-PD kanalizácia IBV255
F43202037481916Čisár MichalKlčov 13053 02Klčov15.6.202015.6.2020125,4Čisár-oprava kotla-jarná 57256
F970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava15.6.202015.6.20200,36Orange-mobilné služby-ZD257
F8408596135848863O2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 518.6.202018.6.2020127,53O2-mobilné služby 5/2020258
F101203563935743565MAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany22.6.202022.6.20201434,39magna energia-plyn 6/2020259
F101203563735743565MAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany22.6.202022.6.2020844,85magna energia-elektrina 6/2020260
F101203563835743565MAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany22.6.202022.6.2020501,47magna energia-elektrina 6/2020261
F105201899435743565MAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany22.6.202022.6.2020145,75magna energia-elektrina-5/2020-vyúčtovanie262
F52013679036500968Podtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad22.6.202022.6.202046,67PVPS-stoèné-Olše 74263
F52013679136500968Podtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad22.6.202022.6.2020193,14PVPS-vodné,stoèné-olše 74264
F52013679236500968Podtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad22.6.202022.6.2020209,02PVPS-vodné,stoèné-Olše 75265
F52013679336500968Podtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad22.6.202022.6.2020150,8PVPS-vodné,stoèné-školská 2A266
F52013679436500968Podtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad22.6.202022.6.202046,67PVPS-stoèné-olše 75267
F20029247426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy26.6.202026.6.2020299sima plus-hygienické potreby268
F2020278252034968AGROPOL Slovakia s.r.o.Hattalova 91/5028 01Trstená26.6.202024.6.202094,2agropol Slovakia-hasiace prístroje269
F2020001045528772Ing.Martin PapcunJantárová 30040 01Košice26.6.202017.4.202045Papcun-školenie-on-line-Vo-ŠÚ270
F520124938227082440Alza.cz a.s.Jateční 33a17 000Praha 730.6.202022.5.20201865,29Alza-kompostéry271
F2009735900865Persona, s.r.o.Šustekova 9851 04Bratislava30.6.20202.4.2020100,08persona-hygienicky gel272

Faktúry za máj 2020

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Popis2Int_c
F202003251247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2020-05-04 00:00:002020-05-04 00:00:00200Itisel daòko-IT služby 5/2020Itisel daòko-IT služby 5/2020195
F102005150450528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice2020-05-04 00:00:002020-05-04 00:00:0060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby-5/20osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby-5/20196
F120202036860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeová 24040 01Košice2020-05-04 00:00:002020-05-04 00:00:00360puchalla-právne služby-4/2020puchalla-právne služby-4/2020197
F20210563147198605AROTA plus s.r.o.Ružová 1003/4900 31Stupava2020-05-04 00:00:002020-05-04 00:00:0050.5Rota plus-jedorazové rukaviceRota plus-jedorazové rukavice198
F2020285736440124ATitan-Tatraplast,s.r.o.Bystrická cesta 2761034 01Ružomberok2020-05-04 00:00:002020-05-04 00:00:00136.2Titan-tatraplast-ochranné prepážkyTitan-tatraplast-ochranné prepážky199
F113687916136440531AMartinus.sk,s.r.o.M.R.Štefánika 58036 01Martin2020-05-06 00:00:002020-05-06 00:00:00291.66Martinus-knihy-knižnica-projektMartinus-knihy-knižnica-projekt200
F12004244633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-05-06 00:00:002020-05-06 00:00:00417.9jumes-strava-4/2020-OcÚjumes-strava-4/2020-OcÚ201
F12004144633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-05-06 00:00:002020-05-06 00:00:0059.7jumes-strava 4/2020-SFjumes-strava 4/2020-SF202
F12004444633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-05-06 00:00:002020-05-06 00:00:00256Jumes-strava-4/2020-dôchodcoviaJumes-strava-4/2020-dôchodcovia203
F227000132344483767AVýchodoslovenská energetika a.s.Mlynská 31042 91Košice2020-05-11 00:00:002020-05-11 00:00:00100VSE-elektrina-tunelVSE-elektrina-tunel204
F202020037331691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2020-05-11 00:00:002020-05-11 00:00:002159.87ekover-vývoz-kontajnery-4/2020ekover-vývoz-kontajnery-4/2020205
F202020039031691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2020-05-11 00:00:002020-05-11 00:00:003653.25ekover-vývoz-komunál-4/2020ekover-vývoz-komunál-4/2020206
F101203027135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-05-11 00:00:002020-05-11 00:00:00844.85magna energia-elektrina-5/2020magna energia-elektrina-5/2020207
F101203027235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-05-11 00:00:002020-05-11 00:00:00501.47magna energia-elektrina-5/2020magna energia-elektrina-5/2020208
F101203161135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-05-11 00:00:002020-05-11 00:00:001434.39magna energia-plyn-5/2020magna energia-plyn-5/2020209
F20206448285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2020-05-11 00:00:002020-05-11 00:00:0080odpadservis-služby na úseku ŽP-4/2020odpadservis-služby na úseku ŽP-4/2020210
F825864156935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-05-11 00:00:002020-05-11 00:00:001.76telekom-pevná sie 4/2020telekom-pevná sie 4/2020211
F825864158835763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-05-11 00:00:002020-05-11 00:00:003.53telekom-pevná sie 4/2020telekom-pevná sie 4/2020212
F825858791835763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-05-11 00:00:002020-05-11 00:00:0079.58telekom-pevná sie 4/2020telekom-pevná sie 4/2020213
F825858787235763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-05-11 00:00:002020-05-11 00:00:001.18telekom-pevná sie 4/2020telekom-pevná sie 4/2020214
F825858789335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-05-11 00:00:002020-05-11 00:00:0048.79telekom-pevná sie 4/2020telekom-pevná sie 4/2020215
F20000332367066AIng.Eva NovotováHlinná 34055 01Margecany2020-05-11 00:00:002020-05-11 00:00:00169.96Novotová-materiál na rúškaNovotová-materiál na rúška216
F103200155231659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2020-05-11 00:00:002020-05-11 00:00:00722.86brantner nova-vývoz-kontajnery-4/2020brantner nova-vývoz-kontajnery-4/2020217
F900036014435910739ASPP-distribúcia a.s.Mlynské nivy 44/b825 11Bratislava2020-05-07 00:00:002020-05-07 00:00:00120SPP-poplatok-vyjadrenieSPP-poplatok-vyjadrenie218
F20025446498702ABLARO,s.r.o.Werferova 1040 11Košice 112020-05-13 00:00:002020-05-13 00:00:0099.6blaro-školské potreby-hmotná núdzablaro-školské potreby-hmotná núdza219
F2020324736440124ATitan-Tatraplast,s.r.o.Bystrická cesta 2761034 01Ružomberok2020-05-13 00:00:002020-05-13 00:00:0064.38titan-tatraplast-prepážka školský úradtitan-tatraplast-prepážka školský úrad220
F202010840639606AJurko Slavkoè.156082 21Medzany2020-05-14 00:00:002020-05-14 00:00:00196.48jurko-oprava joystick-belarusjurko-oprava joystick-belarus221
F2042047600578NPÍLA Jaklovce s.r.o.Po¾ná 318055 61Jaklovce2020-05-14 00:00:002020-05-14 00:00:00265.05Píla Jaklovce-porez gu¾atinyPíla Jaklovce-porez gu¾atiny222
F105201487835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-05-14 00:00:002020-05-14 00:00:00244.05magna energia-elektrina 4/2020-vyúètovanmagna energia-elektrina 4/2020-vyúètovan223
F2013767547235225APilulka.sk, a.s.Pestovate¾ská 17796/3821 04Bratislava2020-05-18 00:00:002020-05-18 00:00:0070.99Pilulka-bezkontakný teplomerPilulka-bezkontakný teplomer224
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 52020-05-19 00:00:002020-05-19 00:00:00121.06O2-mobilné služby-4/2020O2-mobilné služby-4/2020225
F20021347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-05-19 00:00:002020-05-19 00:00:00114.84Sima plus-náradie,prac.odev-par.54 pomôžSima plus-náradie,prac.odev-par.54 pomôž226
F115169056236440531AMartinus.sk,s.r.o.M.R.Štefánika 58036 01Martin2020-05-21 00:00:002020-05-22 00:00:00300.98Martinus-knihy-projektMartinus-knihy-projekt227
F20010124436188778AFOCUS-computer s.r.o.Dominikánske námestie 35040 01Košice2020-05-22 00:00:002020-05-22 00:00:0062.7Focus-toner do tlaèiarne-ŠÚFocus-toner do tlaèiarne-ŠÚ228
F20200840847641NJanka PokryvkováDunajská 42052 01Spišská Nová Ves2020-05-22 00:00:002020-05-22 00:00:00740Pokryvková-VO-MK,voda,kanál-1.etapa,HZ-rozpoèet práce naviac229
F20022647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-05-22 00:00:002020-05-22 00:00:0036220.43Sima plus:Zateplenie has.zbroj.-2.etapaSima plus:Zateplenie has.zbroj.-2.etapa230
F202000144852576NSMARTINFO s.r.o.è.239053 51Kluknava2020-05-22 00:00:002020-05-22 00:00:00150smartinfo-web stránkasmartinfo-web stránka231
F40240581135885815AManutan Slovakia s.r.o.Galvániho 7/B821 01Bratislava2020-05-27 00:00:002020-05-27 00:00:00148.68Manutan-stojan na dezinfekciu-ŠÚManutan-stojan na dezinfekciu-ŠÚ232
F20021847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-05-29 00:00:002020-05-29 00:00:00190.44Sima plus-samozatváraè dveríSima plus-samozatváraè dverí233
F260036971151866NMinisterstvo vnútra SRPribinova 2812 72Bratislava2020-05-29 00:00:002020-05-29 00:00:007.09MV SR-predplatné-Civilná ochrana 2020MV SR-predplatné-Civilná ochrana 2020234
F2020151126427969AFlorian s.r.o.Priekopská 26036 08Martin2020-05-29 00:00:002020-05-29 00:00:00172.32Florian-materiál pre POFlorian-materiál pre PO235
F202001926427969AFlorian s.r.o.Priekopská 26036 08Martin2020-05-29 00:00:002020-05-29 00:00:00-172.32Florian-materiál pre PO-dobropisFlorian-materiál pre PO-dobropis236

Fakrúry za apríl 2020

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Popis2Interne_cislo
F20210360347198605AROTA plus s.r.o.Ružová 1003/4900 31Stupava2020-04-02 00:00:002020-04-02 00:00:0011.04Rota plus-rukavice jednorázovéRota plus-rukavice jednorázové141
F819501100036631124ASlovenská pošta, a.s.975 99Banská Bystrica2020-04-03 00:00:002020-04-03 00:00:0023.7Slov.pošta-P.O.BOXSlov.pošta-P.O.BOX142
F20026543818030ADD21 s.r.o.è.úètu 4005724225/7500080 05Prešov2020-04-07 00:00:002020-04-07 00:00:00613.37DD21-tlaè na tlaèiaròachDD21-tlaè na tlaèiaròach143
F102004151150528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice2020-04-07 00:00:002020-04-07 00:00:0060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 4/20osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 4/20144
F20000132367066AIng.Eva NovotováHlinná 34055 01Margecany2020-04-07 00:00:002020-04-07 00:00:0080.11Novotová-materiál k šitiu rúšokNovotová-materiál k šitiu rúšok145
F20060002531706495AAUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o.Prešovská cesta 69040 22Košice2020-04-07 00:00:002020-04-07 00:00:0037500Autospol Vlasatý-vozidlo NissanAutospol Vlasatý-vozidlo Nissan146
F202020027831691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2020-04-07 00:00:002020-04-07 00:00:002262.08ekover-vývoz komunál 3/2020ekover-vývoz komunál 3/2020147
F202020026131691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2020-04-07 00:00:002020-04-07 00:00:00749.45ekover-vývoz kontajnery 3/2020ekover-vývoz kontajnery 3/2020148
F20202148285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2020-04-07 00:00:002020-04-07 00:00:0080odpadservis-služby na úseku ŽP-3/2020odpadservis-služby na úseku ŽP-3/2020149
F202002651247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2020-04-07 00:00:002020-04-07 00:00:00200Itisel daòko-IT služby 4/2020Itisel daòko-IT služby 4/2020150
F12003144633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-04-08 00:00:002020-04-08 00:00:00390.6jumes-strava 3/2020jumes-strava 3/2020151
F12003044633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-04-08 00:00:002020-04-08 00:00:0055.8JUmes-strava 3/2020-SFJUmes-strava 3/2020-SF152
F156000878342272360NCentrum polygrafických služiebSklabinská 1831 06Bratislava2020-04-09 00:00:002020-04-09 00:00:0053.17Centrum polyg.služieb-tlaèivá-matrikaCentrum polyg.služieb-tlaèivá-matrika153
F90202036860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeová 24040 01Košice2020-04-09 00:00:002020-04-09 00:00:00360puchalla-právne služby 3/2020puchalla-právne služby 3/2020154
F20011847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-04-09 00:00:002020-04-09 00:00:0048.31sima plus-materiál TJsima plus-materiál TJ155
F2520002436500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-04-09 00:00:002020-04-09 00:00:0046.08PVPS-montáž vodomeru-bývalá kotolòaPVPS-montáž vodomeru-bývalá kotolòa156
F52011535136500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-04-09 00:00:002020-04-09 00:00:004.58PVPS-zrážky obchodná 576/8PVPS-zrážky obchodná 576/8157
F825637085035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-04-09 00:00:002020-04-09 00:00:001.76telekom-pevná sie 3/2020telekom-pevná sie 3/2020158
F825637086735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-04-09 00:00:002020-04-09 00:00:003.53telekom-pevná sie 3/2020telekom-pevná sie 3/2020159
F825631713935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-04-09 00:00:002020-04-09 00:00:0079.58telekom-pevná sie 3/2020telekom-pevná sie 3/2020160
F825631712135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-04-09 00:00:002020-04-09 00:00:0048.79telekom-pevná sie 3/2020telekom-pevná sie 3/2020161
F825631710735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-04-09 00:00:002020-04-09 00:00:001.18telekom-pevná sie 3/2020telekom-pevná sie 3/2020162
F33020012336172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava2020-04-09 00:00:0009/04/020229.39calmit-kamenivo-POcalmit-kamenivo-PO163
F200515317310598ASLOVGRAMJakubovo nám.14813 48Bratislava2020-04-09 00:00:0038.4slovgram-poplatkyslovgram-poplatky164
F101202377235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-04-09 00:00:002020-04-09 00:00:001434.39magna energia-plyn 4/2020magna energia-plyn 4/2020165
F101202625635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-04-09 00:00:002020-04-09 00:00:00844.85magna energia-elektrina 4/2020magna energia-elektrina 4/2020166
F101202625735743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-04-09 00:00:002020-04-09 00:00:00501.47magna energia-elektrina 4/2020magna energia-elektrina 4/2020167
F105200939035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-04-09 00:00:002020-04-09 00:00:00477.81magna energia-elektrina 3/2020-vyúètovanmagna energia-elektrina 3/2020-vyúètovan168
F661200858835763469ASlovak Telekom a.s.Bajkalská 28817 62Bratislava2020-04-15 00:00:002020-04-15 00:00:0016.99telekom-vyjadrenietelekom-vyjadrenie169
F3202050080547NLONGINUS, s.r.o.Hrdinov SNP 173044 25Vyšný Medzev2020-04-16 00:00:0010000Longinus-PD-rekonštrukcia lávky RužínLonginus-PD-rekonštrukcia lávky Ružín170
F20319054836230537AMichlovský spol. s.r.o.Letná 796/9921 01Piešany2020-04-17 00:00:002020-04-17 00:00:0015Michlovský-vyjadrenieMichlovský-vyjadrenie171
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava2020-04-20 00:00:002020-04-20 00:00:000.12orange-mobilné službyorange-mobilné služby172
F103200124631659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2020-04-20 00:00:002020-04-20 00:00:00527.4brantner nova-vývoz kontajnery 3/2020brantner nova-vývoz kontajnery 3/2020173
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 52020-04-20 00:00:002020-04-20 00:00:00117.76O2-mobilné služby-3/2020O2-mobilné služby-3/2020174
F20040751447878AHygArt s.r.o.Nábrežná 861/15085 01Bardejov2020-04-20 00:00:002020-04-20 00:00:00153.14HygArt-hygienické potrebyHygArt-hygienické potreby175
F20073436491501ABTS-PO,s.r.oRumanova 22080 01Prešov2020-04-20 00:00:002020-04-20 00:00:00144BTS-PO-služby technika PO-I Q/2020BTS-PO-služby technika PO-I Q/2020176
F1512355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany2020-04-20 00:00:002020-04-20 00:00:00201zš-strava 3/2020-dôchodcoviazš-strava 3/2020-dôchodcovia177
F1511355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany2020-04-20 00:00:002020-04-20 00:00:00201.6zš-strava-3/2020-OcÚzš-strava-3/2020-OcÚ178
F50011824136500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-04-23 00:00:002020-04-23 00:00:0043.61PVPS-stoèné olše 74PVPS-stoèné olše 74179
F52011824236500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-04-23 00:00:002020-04-23 00:00:00174.61PVPS-vodné,stoèné olše 74PVPS-vodné,stoèné olše 74180
F52011824336500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-04-23 00:00:002020-04-23 00:00:00190.49PVPS-vodné,stoèné olše 75PVPS-vodné,stoèné olše 75181
F52011824436500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-04-23 00:00:002020-04-23 00:00:00142.87PVPS-vodné,stoèné školská 2APVPS-vodné,stoèné školská 2A182
F52011824536500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-04-23 00:00:002020-04-23 00:00:0043.61PVPS-stoèné olše 75PVPS-stoèné olše 75183
F52011591536500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-04-23 00:00:002020-04-23 00:00:00443.27PVPS-vodné,stoèné obchodná 7PVPS-vodné,stoèné obchodná 7184
F52011591636500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-04-23 00:00:002020-04-23 00:00:0058.2PVPS-vodné,stoèné partizánska 30PVPS-vodné,stoèné partizánska 30185
F52011591736500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-04-23 00:00:002020-04-23 00:00:00243.59PVPS-vodné,stoèné obchodná 6PVPS-vodné,stoèné obchodná 6186
F52011591836500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-04-23 00:00:002020-04-23 00:00:00129.42PVPS-vodné,stoèné školská 2-NPPVPS-vodné,stoèné školská 2-NP187
F52011591936500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-04-23 00:00:002020-04-23 00:00:00634.16PVPS-vodné,stoèné jarná 57PVPS-vodné,stoèné jarná 57188
F52011592036500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-04-23 00:00:002020-04-23 00:00:00523.57PVPS-vodné,stoèné školská 2-bytyPVPS-vodné,stoèné školská 2-byty189
F202000851637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany2020-04-23 00:00:002020-04-23 00:00:0056.2VPM STAV-materiál dielòaVPM STAV-materiál dielòa190
F20014747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-04-23 00:00:002020-04-23 00:00:004.5Sima plus-materiál dielòaSima plus-materiál dielòa191
F171620015636179345AVeolia Energia Východné Slovensko,s.r.o.Moldavská cesta 8/A040 11Košice2020-04-23 00:00:002020-04-23 00:00:00167.53Veolia energia-rozúèt.nákladov-OlšeVeolia energia-rozúèt.nákladov-Olše192
F202000372236410438AAL, s.r.o.Hlinícka cesta 1319014 01Bytèa2020-04-23 00:00:002020-04-08 00:00:0011.9AL-autopoahy nissanAL-autopoahy nissan193
F1109845625018AWEBONLINE,s.r.o.Šoltésovej 7040 01Košice2020-04-29 00:00:002020-04-29 00:00:0021.9WEBONLINE-peèiatka-knižnicaWEBONLINE-peèiatka-knižnica194

Faktúry za marec 2020

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Popis2Int.c.
F320020000435730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševèenkova 19851 01Bratislava2020-03-03 00:00:002020-03-03 00:00:0036continental-požièovné-smelé maèiatkocontinental-požièovné-smelé maèiatko89
F4152001063602204704NSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,Ïumbierska 14041 59Košice2020-03-03 00:00:002020-03-03 00:00:001SVP-prenájom-zmluva-potok BystráSVP-prenájom-zmluva-potok Bystrá90
F20270234931666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov2020-03-03 00:00:002020-03-03 00:00:00196.56Ifosoft-update V20.01Ifosoft-update V20.0191
F202020013731691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:00610.63ekover-vývoz-kontajnery-2/2020ekover-vývoz-kontajnery-2/202092
F20010003247844655AEkoEnergia Palivá, s.r.o.Gabèíkova 27010 01Žilina2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:005053.62ekoenergia palivá-peletyekoenergia palivá-pelety93
F20201048285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:0080odpadservis-služby na úseku ŽP-2/2020odpadservis-služby na úseku ŽP-2/202094
F102003150650528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:0060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 3/20osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 3/2095
F720040091217335345NSlovenský pozemkový fondBúdkova 36817 15Bratislava2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:0040SPF-nájom-potok bystráSPF-nájom-potok bystrá96
F220020027236006858ABONTONFILM a.s.Na vrátkach 1F841 01Bratislava2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:0060bontonfilm-požièovné-dobrodružstvo....bontonfilm-požièovné-dobrodružstvo....97
F202000345478082AMOSTAS s.r.o.Floriánska 11040 01Košice2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:00700MOSTAS-PD-most cez potokMOSTAS-PD-most cez potok98
F12202037481916AÈisár MichalKlèov 13053 02Klèov2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:00101.4èisár-oprava kotla-Olše 75èisár-oprava kotla-Olše 7599
F52010649636500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:0053.27PVPS-stoèné-olše 74PVPS-stoèné-olše 74100
F52010649736500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:00219.6PVPS-vodné,stoèné-olše 74PVPS-vodné,stoèné-olše 74101
F52010649836500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:00209.02PVPS-vodné,stoèné-olše 75PVPS-vodné,stoèné-olše 75102
F52010649936500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:00179.92PVPS-vodné,stoèné-školská 2APVPS-vodné,stoèné-školská 2A103
F52010650036500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:0053.27PVPS-stoèné-olše 75PVPS-stoèné-olše 75104
F33020006436172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:0086.98calmit-kamenivo-posyp,cesta cintorín Rolcalmit-kamenivo-posyp,cesta cintorín Rol105
F202002051247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2020-03-04 00:00:002020-03-04 00:00:00200Daòko Itisel-služby IT-3/2020Daòko Itisel-služby IT-3/2020106
F131620000136179345AVeolia Energia Východné Slovensko,s.r.o.Moldavská cesta 8/A040 11Košice2020-03-04 00:00:002020-02-24 00:00:0030000Veolia energia-kúpa objektu kotolneVeolia energia-kúpa objektu kotolne107
F2020001644929234ATRIK design s.r.o.Hlavná 13053 42Krompachy2020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:0024.12Trik design-peèiatkaTrik design-peèiatka108
F202020015331691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:002187.57ekover-vývoz-kontajnery-2/2020ekover-vývoz-kontajnery-2/2020109
F825404958435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:0079.58telekom-pevná sie-2/2020telekom-pevná sie-2/2020110
F825404956535763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:0049.27telekom-pevná sie 2/2020telekom-pevná sie 2/2020111
F825404954735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:001.18telekom-pevná sie 2/2020telekom-pevná sie 2/2020112
F825410655335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:003.53telekom-pevná sie 2/2020telekom-pevná sie 2/2020113
F825410653335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:0025.67telekom-pevná sie-2/2020telekom-pevná sie-2/2020114
F66202036860930APUCHALLA partners s.r.o.Kmeová 24040 01Košice2020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:00360puchalla-právne služby 2/2020puchalla-právne služby 2/2020115
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 52020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:00122.84O2-mobilné služby-2/2020O2-mobilné služby-2/2020116
F20100220431666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov2020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:0057.72ifosoft-inštalácia SWifosoft-inštalácia SW117
F20008647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:00114.96Sima plus-odevy+nárad.-pomôž svojej obciSima plus-odevy+nárad.-pomôž svojej obci118
F101202165235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:001434.39magna energia-plyn-3/2020magna energia-plyn-3/2020119
F101201956135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:00844.85Magna energia-elektrina 3/2020Magna energia-elektrina 3/2020120
F101201956235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:00501.47magna energia-elektrina-3/2020magna energia-elektrina-3/2020121
F105200572735743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-03-10 00:00:002020-03-10 00:00:00766.99magna energia-elektrina-2/2020-vyúètovanmagna energia-elektrina-2/2020-vyúètovan122
F12002144633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-03-11 00:00:002020-03-11 00:00:00203.7Jumes-strava 2/2020Jumes-strava 2/2020123
F12002044633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-03-11 00:00:002020-03-11 00:00:0029.1Jumes-strava 2/2020-SFJumes-strava 2/2020-SF124
F201048296007NAnna Hicárová HiXARŽeleznièná 91/19055 01Margecany2020-03-13 00:00:002020-03-13 00:00:0010Hicárová Hixar-nálepky do kníh-knižnicaHicárová Hixar-nálepky do kníh-knižnica125
F4152001623602204704NSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,Ïumbierska 14041 59Košice2020-03-17 00:00:002020-03-17 00:00:001SVP-prenájom-lávka RužínSVP-prenájom-lávka Ružín126
F103200081531659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2020-03-17 00:00:002020-03-17 00:00:0045Brantner nova-prenájom VOK HAKBrantner nova-prenájom VOK HAK127
F254451084635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava2020-03-17 00:00:002020-03-17 00:00:000.36orange-mobilné službyorange-mobilné služby128
F52011236936200514AVAMEX,a.s. KošiceLubina 1040 12Košice2020-03-17 00:00:002020-03-17 00:00:0055.44Vamex-JDS-osie hniezdoVamex-JDS-osie hniezdo129
F220030006036006858ABONTONFILM a.s.Na vrátkach 1F841 01Bratislava2020-03-17 00:00:002020-03-17 00:00:0060bontonfilm-požièovné-dve a pol kaèkybontonfilm-požièovné-dve a pol kaèky130
F199009507930814677AXEROX LIMITED, o.z.Einsteinova 23851 01Bratislava2020-03-17 00:00:002020-03-17 00:00:00391.97xerox-nájom-tlaèiareò-3-5/2020xerox-nájom-tlaèiareò-3-5/2020131
F1507355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany2020-03-17 00:00:002020-03-17 00:00:00461.5zš-strava-2/2020-dôchodcoviazš-strava-2/2020-dôchodcovia132
F1506355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany2020-03-17 00:00:002020-03-17 00:00:00499.8zš-strava-2/2020-OcÚzš-strava-2/2020-OcÚ133
F2003034694881ANESS Trade s.r.o.Trieda 1.mája 2493/59052 01Spišská NOvá Ves2020-03-25 00:00:002020-03-25 00:00:0011050.42NESS Trade-Obnova vnút.priest.tribúny TJNESS Trade-Obnova vnút.priest.tribúny TJ134
F20010247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-03-26 00:00:002020-03-26 00:00:00105.3sima plus-materiál TJsima plus-materiál TJ135
F1202050591932NLenka Fogarášová-LF Krajèírstvo082 43Suchá Dolina 92020-03-26 00:00:002020-03-26 00:00:0057.6Fogarášová-krajèirstvo-šitie rúšokFogarášová-krajèirstvo-šitie rúšok136
F4152001783602204704NSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,Ïumbierska 14041 59Košice2020-03-26 00:00:002020-03-26 00:00:0017.62SVP-prenájom pozemku-RegeneráciaSVP-prenájom pozemku-Regenerácia137
F201003136691348ACost&Accounting Management, s.r.o.Budovate¾ská 211/96900 46Most pri Bratislave2020-03-27 00:00:002020-03-27 00:00:002787.78Cost&Acc.Manag.ext.manan.-Zateplenie OcÚCost&Acc.Manag.ext.manan.-Zateplenie OcÚ138
F810104761631348262AWolters KluwerMlynské nivy 48821 09Bratislava 22020-03-31 00:00:002020-03-04 00:00:0089Wolters Kluwer-úètovníctvo ROPO 2020Wolters Kluwer-úètovníctvo ROPO 2020139
F200000723235659718NSlovenská komora exekútorovŠustekova 49851 04Bratislava2020-03-31 00:00:002020-03-17 00:00:006.6Slov.komora exek.-vyjadrenie k projektuSlov.komora exek.-vyjadrenie k projektu140

Faktúry za február 2020

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Int_c
F2020124951108178APSDOMOV s.r.o.Klemensova 34010 01Žilina2020-02-04 2020-01-15 58.8PSDOMOV-predplatné-èo má vedie mzdová..33
F20100107731666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov2020-02-04 2020-02-04 12ifosoft-inštalácia mzdy34
F2201102262178454NSlovenský ochranný zväzRastislavova 3821 08Bratislava2020-02-04 2020-02-04 19.2SOZA-poplatky ples35
F320010000735730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava2020-02-04 2020-02-0436continental-požièovné-piadinôžka36
F320010000635730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava2020-02-042020-02-04 36continental-požièovné-luskáèik37
F320010000535730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava2020-02-042020-02-04 36continental-požièovné-pat a mat vo filme38
F320010000435730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava2020-02-042020-02-0436continental-požièovné-oveèka shaun39
F20202036860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice2020-02-042020-02-04360puchalla-právne služby 1/202040
F227000132344483767AVýchodoslovenská energetika a.s.Mlynská 31042 91Košice2020-02-042020-02-04 100VSE-elektrina-tunel41
F102002151150528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice2020-02-042020-02-0460osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 2/2042
F202001451247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2020-02-04 2020-02-04 200itisel daòko-IT služby 2/202043
F52010118236500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2020-02-04 2020-02-04 864.35PVPS-vodné,stoèné-obchodná 744
F52010118436500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2020-02-04 2020-02-0463.49PVPS-vodné,stoèné-partizánska 3045
F52010118536500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2020-02-042020-02-04321.56PVPS-vodné,stoèné-Obchodná 646
F52010118636500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2020-02-042020-02-04188.89PVPS-vodné,stoèné-školská 2-NP47
F52010118736500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2020-02-042020-02-04832.48PVPS-vodné,stoèné-jarná 5748
F52010118836500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2020-02-042020-02-04657.61PVPS-vodné,stoèné-školská 2-13 bj49
F20002247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-02-042020-02-0481sima plus-styrodur-sklad-pod schodami50
F2020948285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2020-02-04 2020-02-04 80odpadservis-služby na úseku ŽP 1/202051
F101201571835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-02-042020-02-041434.39magna energia-plyn 2/202052
F101201435235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-02-042020-02-04844.85magna energia-elektrina 2/202053
F101201435335743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-02-042020-02-04501.47magna energia-elektrina 2/202054
F92099334852829821NMgr.Martzin Medlen-JurisDatOndavská 8821 08Bratislava 22020-02-042020-02-0425JurisDat-medlen-predplatné Škola 202055
F755007137931364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2020-02-042020-02-0457.44ŽSR-prenájom-MK železnièná56
F755007137731364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2020-02-042020-02-04703.34ŽSR-prenájom-multifunkèné ihrisko57
F5222003273936562939AAlza.sk s.r.o.Bottova 6654/7811 09Bratislava2020-02-05 2020-02-05527.79Alza sk-skartovaèka58
F6346021884AJEFIN s.r.o.Tichá 2048 01Rožòava2020-02-062020-02-0654.2Jefin-xlr konektory+mnc koncovky59
F12000944633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-02-072020-02-0730Jumes-strava 1/2020-SF60
F12001044633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-02-072020-02-07210jumes-strava 1/202061
F20009043818030ADD21 s.r.o.Švábska 107080 05Prešov2020-02-102020-02-10506.44DD21-tlaè na tlaèiaròach62
F202020001331691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2020-02-102020-02-101588.46ekover-vývoz kontajnery -1/202063
F202020002731691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2020-02-10 2020-02-10 1990.41ekover-vývoz komunál 1/202064
F825179663035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-02-102020-02-10 48.79telekom-pevná sie 1/202065
F825179666435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-02-102020-02-10 79.58telekom-pevná sie 1/202066
F825179661135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-02-10 2020-02-10 1.18telekom-pevná sie 1/202067
F825185172935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-02-102020-02-101.76telekom-pevná sie 1/202068
F825185176135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2020-02-102020-02-103.53telekom-pevná sie 1/202069
F20003947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-02-102020-02-10105.53sima plus-ohrievaè +dlažba70
F20004947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-02-102020-02-10171.42sima plus-prac.odevy+náradie-pomôž obci71
F20004247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-02-102020-02-1064.85sima plus-materiál OcÚ72
F202001340639606AJurko Slavkoč.156082 21Medzany2020-02-122020-02-1299.6Jurko-diely na Ostrowek+servis73
F33020002436172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava2020-02-122020-02-1240.32calmit-posypový materiál74
F1022032923112NIng.arch.Peter HajtášKutuzovova 13080 05Prešov2020-02-122020-02-12100Hajtáš-aktual.rozpoè.-zníž.energ.nár.OcÚ75
F200910026150111990AHAGARD:HAL, spol. s r.o.Pražská 9949 11Nitra2020-02-122020-02-12161.59Hagard-svietidla-budova OcÚ,Školská 276
F105200173035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-02-122020-02-12916.52magna energia-elektrina-vyúètovanie-1/2077
F202000251637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany2020-02-122020-02-12201.3VPM Stav-materiál-hasièská zbrojnica78
F110316732136440531AMartinus.sk,s.r.o.M.R.Štefánika 58036 01Martin2020-02-122020-02-12450.24Martinus-knihy-projekt79
F103200031031659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2020-02-122020-02-13499.84brantner nova-vývoz-kontajnery-1/202080
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava2020-02-132020-02-130.12orange-mobilné služby81
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 52020-02-172020-02-17128.41O2-mobilné služby-1/202082
F202000345713120ANESTaudio s.r.o.Mihaľov 2495/38085 01Bardejov2020-02-182020-02-18475NESTaudio-ruèný vysielaè s mikrofónom83
F1202034606700AJakubišinová MáriaJarná 6056 01Gelnica2020-02-242020-02-24246Jakubišinová-akumul.+náhr.diely-ostrowek84
F1502355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany2020-02-28 2020-02-28400zš-strava 1/2020 dôchodcovia85
F1501355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany2020-02-282020-02-28455.7ZŠ-strava 1/2020 OcÚ86
F20006147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-02-282020-02-28239sima plus-hygienické potreby87
F20006047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-02-282020-02-2834.21Sima plus-materiál-dlažba,kábel88

Faktúry za január 2020

Faktúra č.IČODPHNázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopisInterné číslo
2020000136638137AFotovideoshop, s.r.o.Krátka 22974 05Banská Bystrica2020-01-072020-01-07717fotovideoshop-diktafón,mikrofón-ŠÚ1
1915444633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2020-01-082020-01-0822.8jumes-strava 12/2019-SF2
819501100036631124ASlovenská pošta, a.s.975 99Banská Bystrica2020-01-092020-01-0923.7Slov.pošta-P.O.BOX-1-3/20203
102001154050528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice2020-01-102020-01-1060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 1/204
202000245315353NPOWER PLUS-LR, s.r.oSedlice 149082 43Sedlice2020-01-102020-01-101308Power Plus-LR-zametacia metla+radlica5
202000351247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2020-01-15 2020-01-15200Itisel daòko-IT služby 1/20206
2020010345243956AWinks s.r.o.Čajkovského 14080 05Prešov2020-01-151140Winks-energet.certifikát-Zateplenie OcÚ7
275002001531364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2020-01-212020-01-2165.04ŽSR-nájom-lávka Ružín8
275002001631364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2020-01-212020-01-2150.26ŽSR-nájom-chodník9
275002001731364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2020-01-212020-01-21197.52ŽSR-nájom-parkovacie plochy10
275002001831364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2020-01-212020-01-21347.69ŽSR-nájom-MK,parkovacie plochy11
275002001931364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava2020-01-212020-01-21119.65ŽSR-nájom-MK olše12
103190556631659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2020-01-212020-01-2145Brantner nova-prenájom VOK 12/201913
20000247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-01-212020-01-21746.94sima plus-materiál-schody14
20001347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-01-212020-01-21196.2sima plus-hygienicke potreby15
101200286135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-01-212020-01-21867.23magna energia-elektrina 1/202016
101200286235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-01-212020-01-21410.15magna energia-elektrina 1/202017
105194794235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-01-212020-01-211084.02magna energia-plyn 12/2019-vyúètovanie18
101196758335743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2020-01-212020-01-211455.56magna energia-plyn 1/202019
201000636691348ACost&Accounting Management, s.r.o.Budovateľská 211/96900 46Most pri Bratislave2020-01-243006.2Cost&Acc.Manag.-externý man.-zatepl.OcÚ20
302039025236391000ADOXX-Stravné lístky,spol.s r.o.Kálov 356010 01Žilina2020-01-282020-01-28673.54Doxx-stravné lístky21
20007545740313NKantorka n.o.Bazalková 7040 17Košice-MÈ Šebastovce2020-01-292020-01-2935Kantorka-seminár-školstvo22
5570034254162957NIVESČs.armády 20041 18Košice2020-01-302020-01-1525.09Ives-matrika23
20865335790253APetit Press, a. s.Lazaretska 12814 64Bratislava2020-01-302020-01-15309Petit press-košický korzár 202024
20007548060925AHARPEX s.r.o.Májová 3082 04Drienov2020-01-302020-01-17297.24Harpex-hydromotor25
220005329207NObec JaklovceNová 464055 61Jaklovce2020-01-302020-01-301Obec Jaklovce-nájom-lávka26
20270134931666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov2020-01-302020-01-3066.72Ifosoft-update-mzdová agenda27
20001547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-01-302020-01-30151sima plus-materiál-Ocú,osvetlenie28
202000641343867AMarek Vozár-KominárstvoFričovce 86082 37Frièovce2020-01-302020-01-30354Kominárstvo Vozár-kontrola komínov29
2201101296178454NSlovenský ochranný zväzRastislavova 3821 08Bratislava2020-01-302020-01-3014.28SOZA-poplatky MR30
20002647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2020-01-302020-01-30113.59sima plus-pracov.odevy-par.54-pomôž obci31
202000140108864NRóbert Končík - ROKONè.505053 34Švedlár2020-01-31780Rokon-konèík-staveb.dozor-Zateplenie OcÚ32

Objednávky za rok 2020

Objednávky za rok 2020
Obj. č.IČODPHNázovUlicaPSČMestoVyhotovenáDodanáSuma v €VybavujeFunkciaPopis
131659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves07.01.202022.01.2020 Petrik Igor Ing.Starosta obceBrantner Nova-vývoz kontajnerov 2020
252713806NDušan BerkySlnečnicová 2017/30A900 41Rovinka30.01.2020 1000,00Žoldáková IvetaBerky-vystúpenie Dni obce
350877071ATalizman s.r.o.Alexyho 4821/11919 35Hrnčiarovce nad Parnou30.01.2020 2900,00Žoldáková IvetaTalizman-vystúpenie-Dni obce
450080547NLONGINUS, s.r.o.Hrdinov SNP 173044 25Vyšný Medzev03.02.202010000,00Magda Jozef Ing.PD - lávka Ružín
537707591AFrantišek Jánoš-DrevovýrobaŠtúrova 40053 42Krompachy31.07.2020
3179,88Petrik Igor Ing. Starosta obceMateriálne vybavenie DHZO
652180875Nv3sound s.r.o.
Slovenského raja 253/15053 15Hrabušice17.08.2020
01.09.2020
500,00Petrik Igor Ing.Starosta obceOzvučenie-oslavy výročia futbalu
7
46877517
AEco Technologies s.r.o.Klinčeková 1583/4078 01Sečovce25.09.202010.10.20204919,52
Erik GajdošVybavenie ŠJ

oficiálna stránka obce