2019

Zmluvy 2019

Zmluvy uzatvorené po 1. 1. 2019
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCena vrátane DPHDátum zverejneniaDátum platnosti do
Dodatok č. 1 K Zmluve o poskytnutí NFP - číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G331Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G331DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy_ KŽP-PO4-SC431-2017-19_G331 - text0,0007.01.2019Nie je uvedené
Peter Pilecký a
MVDr. Darina Pilecká,
Popradská 64/D, 040 11 Košice, SR
Kúpna zmluvaPredaj pozemkov C KN č. 128/230 a C KN č. 128/20 , kat. územie Rolova Huta8 532,0009.01.2019Nie je uvedené
Cižik Michal
Tyršovo nábrežie 1677/3
040 01 Košice
Kúpna zmluvaPredaj pozemku C KN č. 128/222, k. ú. Rolova Huta8 289,0029.01.2019Nie je uvedené
Eliáš Eduard, Školská 594/2A, 05501 MargecanyZmluva o opakovanom nájmeZmluva o opak. nájme_byt č. 2 Eliáš Eduard25.02.201928.02.2022
Šimšajová Michaela, Jiřího Wolkera 18, 05205 Spišská Nová VesZmluva o opakovanom nájmeZmluva o opak. nájme_byt č. 8 Šimšajová25.02.201928.02.2022
Šimšaj Andrej, Olše 592/74, 05501 MargecanyZmluva o opakovanom nájmeZmluva o opakovanom nájme bytu Šimšaj25.02.201928.02.2022
Račko Tibor a Reinberger Milan, Samota 453, 05501 MargecanyDodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytuDodatok Reiberger Školská 2A25.02.2019Nie je uvedené
Terpáková Pavlína, Školská 138/5, 05501 MargecanyZmluva o nájme bytuZmluva o nájme bytu Terpáková28.02.201928.02.2022
Raiberger Milan, Školská 594/2A, 05501 MargecanyZmluva o nájme bytuZmluva o nájme byru Reiberger28.02.201928.02.2022
MOSTAS, s. r. o.
Floriánska 11, 040 01 Košice
Zmluva o dieloProjektová dokumentácia - most cez miestny potok4 800,0013.03.2019Nie je uvedené
Škvarek Jozef, Suchá Hora 367Kúpna zmluvaKúpna zmluva Škvarek Jozef235,-20.03.2019Nie je uvedené
P3138/2018MAGNA ENERGIA a.s.,
Nitrianska 7555/18,
921 01 Piešťany
Zmluva o dodávke plynuZmluva o dodávke plynupodľa cenníka26.03.201930.11.2021
DODATOK č. 1
k Nájomnej zmluve č. 183/09/2017/SNV
Košický samosprávny kraj
Zastúpený: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
DODATOK č. 1
k Nájomnej zmluve č. 183/09/2017/SNV
Dodatok k nájomnej zmluve26.03.2019Nie je uvedené
Calmit, spol. s r. o. Gaštanová 15, 811 04 BratislavaRámcová kúpna zmluva č. 32/VSK/2019Rámcová kúpna zmluva Calmit27.03.201929.02.2020
Mesároš Ján s manž. Jarná 584/57, 055 01 MargecanyZmluva o opakovanom nájmeZmluva o opakovanom nájme Ján Mesaroš s manž. 201901.04.201931.03.2022
RNDr. Silvia Smereková
Vencová 65, 040 01 Košice-Sever, SR
Kúpna zmluvaPredaj pozemku C KN č. 128/232, k. ú. Rolova Huta3 348,0004.04.2019Nie je uvedené
SIMA plus Krompachy, s.r.o.
Maurerova 13
053 42 Krompachy
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahuDohoda o ukončení zmluvného vzťahu08.04.2019Nie je uvedené
MVDr. Janka Ďorková,
Kalinovská 12,
040 22 Košice, SR
Kúpna zmluvaPredaj pozemku C KN č. 128/225 a 128/227 k. ú. Rolova Huta5 874,0010.04.2019Nie je uvedené
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Margecany Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva o dotácií cirkev70024.04.2019Nie je uvedené
DHZ MargecanyZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o dotácií DHZ150024.04.2019Nie je uvedené
ELECT, Olše 64 MargecanyZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o dotácií Elect40024.04.2019Nie je uvedené
OZ Jadlovec Margecany Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva o dotácií Jadlovec400024.04.2019Nie je uvedené
OZ Margecianske fajnotyZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o dotácií Margecianske fajnoty400024.04.2019Nie je uvedené
MAFOZ - Margecianske folklórne občianske združenie, Obchodná 7, 055 01 MargecanyZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o dotácií OZ MAFOZ100024.04.2019Nie je uvedené
Stolnotenisový klub ŠKST TOPSPIN MargecanyZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o dotácií stolný tenis150024.04.2019Nie je uvedené
Športovo strelecký klub Margecany Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva o dotácií strelci70024.04.2019Nie je uvedené
ZO SZZP MargecanyZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o dotácií SZZP40024.04.2019Nie je uvedené
Obecný šachový klub Margecany Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva o dotácií šach80024.04.2019Nie je uvedené
TJ Lokomotíva Margecany Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva o dotácií TJ1200024.04.2019Nie je uvedené
OKST- odbor klubu slovenských turistovZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o dotácií turisti80024.04.2019Nie je uvedené
ODPADservis s.r.o.,
Němcovej 4,
040 01 Košice
Zmluva o poskytovaní služiebZmluva o poskytovaní služieb na úseku životného prostredia a ochrany zdravia960 / ročne24.04.2019Nie je uvedené
UNI 3 s.r.o.
Vranovská 8
080 06 Prešov
Zmluva o dieloZmluva o dielo - Telocvičňa83759,09 30.04.2019Nie je uvedené
Deduško n.o.
Vojenská 2, 040 01 Košice - Staré mesto
Zmluva o poskytnutie finančného príspevkuZMLUVA-Deduško470030.04.201931.12.2019
Dodatok č. 2Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO PRÍSPEVKU IROP-D2-302021H675-221-10DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO PRÍSPEVKU IROP-D2-302021H675-221-10 - text06.05.2019Nie je uvedené
DPO SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava 3Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva DPO2019300006.05.201931.8.2019
Jozef Hradický a Anežka Hradická
Školská 14, 055 01 Margecany, SR
Kúpna zmluvaOdpredaj pozemku C KN č. 376/12 k. ú. Margecany28010.05.2019Nie je uvedené
JUDr. Jozef Rimský
Jarná 218/18
055 01 Margecany, SR
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 376/11, k. ú. Margecany29016.05.2019
osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, Košice PSČ: 040 01 Košice
DODATOK Č.1 K ZMLUVE č. ZO/2018A7978-1 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBYDodatok k zmluve GDPR22.05.2019Neurčito
Eurovia SK, a.s.
Osloboditeľov 66,
040 17 Košice
Sponzorská zmluvaSponzorská zmluva22.05.2019
248/2019Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,
Štefániková 15,
811 05 Bratislava
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevkuZmluva o poskytnutí regionálneho príspevku - podpora rozvoja cestovného ruchu a zvýšenie návštevnosti regiónu - premostenie lávky Ružín200 00027.05.2019Nie je uvedený
836044002-1-2019-NZPŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8,
813 61 Bratislava
Nájomná zmluva č. 836044002-1-2019 -NZPNájomná zmluva pozemok pre multifunkčné ihrisko703,3427.05.2019Nie je uvedený
Podracký Ján, Veterná 300/8, 055 01 Margecany Zmluva o opakovanom nájmeZmluva o opak. nájme_byt č. 7 Podracký Ján28.05.201931.05.2022
Mária Schmögnerová, Olše 593/75, 055 01 Margecany Zmluva o opakovanom nájmeZmluva o opakovanom nájme bytu Schmognerová28.05.201931.05.2022
UPSVaR SNV
Odborárov 53, 05221 SNV
Dohoda o poskytnutí príspevkuDohoda o poskytnutí príspevku29.05.2019Nie je uvedený
SIMA plus Krompachy, s.r.o.
Maurerova 13
053 42 Krompachy
Zmluva o dieloZateplenie hasičskej zbrojnice - zmena stavby pred jej dokončením84431,1803.06.2019Nie je uvedený
Gabriela Vargošková
Jarná 584/57, 055 01 Margecany
Zmluva o opakovanom nájmeZmluva o opakovanom nájme Vargošková26.06.201930.06.2022
PUCHALL, SLÁVIK a partners s.r.o. Kmeťová 24, 040 01 KošiceZmluva o poskytovaní právnej službyMargecany puchalla zmluva o poskytovani pravnej služby 201908.08.2019Neurčito
DANOVA SK s.r.o.
Ovocinárska 2165/25
083 01 Sabinov
Zmluva o dieloZmluva o dielo - Regenerácia vnútrobloku Margecany
179 343,2014.08.2019Nie je uvedené
OTP Banka Slovensko a.s. Alžbetina 2, 04001 KošiceZmluva o OTP premium konteZmluva o OTP premium konte23.08.2019Neurčito
OTP Banka Slovensko a.s. Alžbetina 2, 04001 KošiceDodatok k Zmluve o OTP premium konteDodatok k zmluve OTP premium konte23.08.2019Neurčito
Kandrová Silvia, Partizánska 37, 05501 MargecanyDodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov4 Dodatok č. 1 k najomnej zmluve Kandrová27.08.2019
Novotný Jozef, Hlinná 8, 05501 MargecanyDodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov8 Dodatok č. 1 k najomnej zmluve Novotný27.08.2019
Gregová Mária, 229, 05551 Veľký FolkmárDodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov10 Dodatok č. 1 k najomnej zmluve Gregová27.08.2019
MILK-AGRO, s.r.o. Čapajevová 36, 08046 PrešovDodatok č. 2 Zmluvy o nájme nebytových priestorov11 Dodatok č. 2 k najomnej zmluve Milk Agro27.08.2019
Mestská lekáreň, s.r.o. Krompachy, SNP 27, 05341 KrompachyDodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov12 Dodatok č. 1 k najomnej zmluve Lekáreň27.08.2019
SRZ, miest. org. Gelnica, PP 10, 05601 GelnicaDodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov13 Dodatok č. 1 k najomnej zmluve Rybársky zväz27.08.2019
Ing. Endrek Roman, Svätého Ladislava 106, 04014 KošiceDodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov15 Dodatok č. 1 k najomnej zmluve Endrek27.08.2019
Ing. Novotová Eva, Hlinná 34, 05501 MargecanyDodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov18 Dodatok č. 1 k najomnej zmluve Novotová27.08.2019
SZUŠ, Obchodná 7, 05501 MargecanyDodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov19 Dodatok č. 1 k najomnej zmluve SZUŠ27.08.2019
Hicárová Anna, HiXAR, Železničná 91/19, 05501 MargecanyDodatok č. 2 Zmluvy o nájme nebytových priestorov24 Dodatok č. 2 k najomnej zmluve HIXAR27.08.2019
Dzurňák Vladimír, Margecany 505, 05501 MargecanyDodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov25 Dodatok č. 1 k najomnej zmluve Dzurňák27.08.2019
Karmen VO potravín s.r.o. Strojnícka 15 08001 PrešovDodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov2 Dodatok č. 1 k najomnej zmluve Karmen31.08.2019
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9
97599 Banská Bystica
Dodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorovPošta dodatok č. 1 - text02.09.2019
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
Radničné nám. 8
896 55 Banská Štiavnica
Nájomná zmluva Nájom pozemkov v správe SVP za účelom realizácie, prevádzky a údržby stavby1,0002.09.201931.12.2040
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava Staré mestoZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-04047Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov100009.09.2019
Dodatok č. 1UNI 3 s.r.o.
Vranovská 8
080 06 Prešov
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 15. 4. 2019Dodatok č. 1 k zmluve o dielo10.09.2019Nie je uvedené.
Košice Región Turizmus, Hlavná 48, 04001 KošiceZmluva o spolupráci č. 99/2019Zmluva o spolupr. pri realizácii TOP podujatia TI - MF2019700018.09.2019Na dobu určitú

Faktúry za júl 2019

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Interne_cislo
F954461200650071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava2. July 20192. July 201960cinemart-požičovné-čertoviny291
F954461200750071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava2. July 20192. July 2019120cinemart-požičovné-Grinch,Bohemian Rhaps292
F101907154350528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice2. July 20192. July 201960osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 7/19293
F2191308235908718ARAABETrnavská cesta 84821 02Bratislava2. July 20192. July 201924Raabe-publik.-BOZP pre školy a škol.zar.294
F20190078NRegionálne vzdelávacie centrumHlavná 68040 01Košice2. July 20192. July 201913.5RVC košice-príručka pre kronikárov295
F51913602736500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2. July 20192. July 201951.2PVPS-stočné Olše 74296
F51913602836500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2. July 20192. July 2019201.32PVPS-vodné,stočné-olše 74297
F51913602936500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2. July 20192. July 2019217.01PVPS-vodné,stočné-olše 75298
F51913603036500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2. July 20192. July 2019164.72PVPS-vodné,stočné-školská 2A299
F51913603136500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2. July 20192. July 201951.2PVPS-stočné-olše 75300
F202019062931691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2. July 20192. July 20191207.54ekover-vývoz-kontajnery 6/2019301
F202019064531691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2. July 20192. July 20192308.55Ekover-vývoz-komunálny odpad-6/2019302
F870666834935815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 262. July 20192. July 2019844SPP-plyn 7/2019303
F870666852035815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 262. July 20192. July 2019237SPP-plyn 7/2019304
F2019202152034968AAGROPOL Slovakia s.r.o.Hattalova 91/5028 01Trstená2. July 20192. July 2019659.99Agropol slovakia-hasiace prístroje305
F111900011646417893AOSMONT elektromontáže,s.r.o.Mládežnícka 108017 01Považská Bystrica4. July 20194. July 2019348osmont eletromontáže-štúdia-cesta Rolová306
F8201937704338NIng. Michal PiatnicaMarkušovská cesta 2052 01Spišská Nová Ves4. July 20194. July 2019680Piatnica-PD zateplenie hasič.zbroj. III307
F954461200950071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava4. July 20194. July 201960cinemart-požičovné-krajina zrkadiel308
F20197848285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice4. July 20194. July 201980odpadservis-služby na úseku ŽP-6/2019309
F319060001835730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava9. July 20199. July 201960continental-požičovné-Taguj310
F201905151247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce9. July 20199. July 2019200Daňko Itisel-IT služby 7/2019311
F190001496835659718NSlovenská komora exekútorovŠustekova 49851 04Bratislava9. July 201931. May 20196.2Slov.komora exekútorov-výpis z registra312
F823648080735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava11. July 201911. July 201950.05telekom-pevná sieť 6/2019313
F823648082735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava11. July 201911. July 201980.08telekom-pevná sieť 6/2019314
F823652405135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava11. July 201911. July 20191.76telekom-pevná sieť 6/2019315
F823652407035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava11. July 201911. July 20193.53telekom-pevná sieť 6/2019316
F823648079235763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava11. July 201911. July 20191.18telekom-pevná sieť 6/2019317
F1527355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany11. July 201911. July 2019590.04zš-strava 6/2019-OcÚ318
F1528355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany11. July 201911. July 2019467.5zš-strava dôchodcovia-6/2019319
F19145836491501ABTS-PO,s.r.oRumanova 22080 01Prešov11. July 201911. July 2019169.2BTS-PO-služby technika PO-2Q/2019320
F2019000244852576NSMARTINFO s.r.o.č.239053 51Kluknava11. July 201911. July 2019150smartinfo-správa a aktual.web stránky321
F4201934606700AJakubišinová MáriaJarná 6056 01Gelnica11. July 201911. July 2019333.1jakubišinová-akumulátory,materiál ND322
F103190257031659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves11. July 201911. July 2019606.53brantner nova-vývoz-kontajnery-6/2019323
F310001764631364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava11. July 201911. July 201950.94ŽSR-vodné TJ 1-6/2019324
F101193949435743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany11. July 201911. July 2019533.98magna energia-elektrina 7/2019325
F101193949135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany11. July 201911. July 2019800.02magna energia-elektrina 7/2019326
F105192082835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany11. July 201911. July 2019190.9magna energia-eletrina 6/2019-vyúčtovani327
F105192152135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany11. July 20197. August 2019-163.26magna energia-elektrina 6/2019-vyúčtovan328
F2019003451927110NFUN AGENCY s.r.o.Janka Kráľa 140/1962 71Dudince15. July 201915. July 20191600Fun agency-Dni obce-Ludo Kuruc Band329
F1900009031373461AUniversal Music s.r.o.Prievozská 4821 09Bratislava15. July 201915. July 20194000Iniversal music-dni obce-Peter Bič proj330
F201900947415924NVIPmedia SK, s.r.o.Grosslingova 23811 09Bratislava15. July 201915. July 20192000Vipmedia-dni obce-Eva Máziková331
F2190410447405554Aprochoice,s.r.o.Družstevná 806/3B962 37Kováčová15. July 201915. July 201928.5prochoice-karburátor Stihl332
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 516. July 201916. July 2019113.44O2-mobilné služby 6/2019333
F19006847213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov16. July 201916. July 201938.64Ip-tech-programovanie EZS zberný dvor334
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava16. July 201916. July 20190.54orange-mobilné služby335
F1915636254118AEdu Work s.r.o.SNP 754/3905 01Senica17. July 201917. July 2019179.6Edu work- reproduktory MR336
F190001152168051NLemaCo s.r.o.055 62Prakovce 1317. July 201917. July 20192000Lemaco-dni obce-pódium+osvetl.+ozvučenie337
F222201936860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice17. July 201917. July 2019168puchalla-právne služby-7/2019338
F2907201030812976AAsociácia slovenských filmových klubovBrnianska 33811 04Bratislava17. July 20199. July 201960ASFK-požičivné-Veľký zlý lišiak a iné pr339
F900033085135910739ASPP-distribúcia a.s.Mlynské nivy 44/b825 11Bratislava24. July 201924. July 2019120SPP-distribúcia-vyjadrenie340
F20090814936463825ASVK Tech Capital s.r.o.M.R.Štefánika 216093 01Vranov nad Topľou24. July 201924. July 2019415.29SVK Tech Capital-makita búracie kladivo341
F2019208726427969AFlorian s.r.o.Priekopská 26036 08Martin29. July 201929. July 20191051.84Florian-mater.-technické vybavenie DHZO342
F954461201150071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava29. July 201929. July 201960cinemart-požičovné-stratili sme stalina343
F954461201050071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava29. July 201929. July 201960cinemart-požičovné-chata na predaj344
F51914386536500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. July 201929. July 2019759.04PVPS-vodné,stočné-Obchodná 7345
F51914386736500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. July 201929. July 201962.75PVPS-vodné,stočné-partizánska 30346
F51914386836500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. July 201929. July 2019243.84PVPS-vodné,stočné-Obchodná 6347
F51914386936500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. July 201929. July 2019248.96PVPS-vodné,stočné-školská 2-NP348
F51914387036500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. July 201929. July 2019699.62PVPS-vodné,stočné-jarná 57349
F51914387136500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. July 201929. July 2019553.76PVPS-vodné,stočné-školská 2-13 bj350
F19035347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy29. July 201929. July 201972.55sima plus-hlava do vŕtačky351
F19032547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy29. July 201929. July 201944.86Sima plus-svorka hromozvod-PO352
F309139179336391000ADOXX-Stravné lístky,spol.s r.o.Kálov 356010 01Žilina29. July 201929. July 201930.02Doxx-stravné lístky353

Objednávky za júl 2019

Obj.č.ICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaVybavujeFunkciaPopis1
1136491501ABTS-PO,s.r.oRumanova 22080 01Prešov10. July 201925. July 2019240Ludrovská Martina Ingposudok-riziká na pracovisku
1252168051NLemaCo s.r.o.055 62Prakovce 1311. July 20192000Petrik Igor Ing.Starosta obceLeitmančík-dni obce-pódium+ozvučenie

Faktúry za jún 2019

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Int. cislo
F20196948285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice4. June 20194. June 201980odpadservis-služby na úseku ŽP-5/2019244
F101906153350528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice4. June 20194. June 201960osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 6/19245
F505201947384999NAMP Projekt s.r.o.Markušovská cesta 2052 01Spišská Nová Ves4. June 20194. June 2019348AMP Projekt-svetelnotechnická štúdia-TJ246
F191648296007NAnna Hicárová HiXARŽelezničná 91/19055 01Margecany4. June 20194. June 20199Hicárová Hixar-náplepky do knižnice247
F19023747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy4. June 20194. June 2019316.09sima plus-pracovný odev-dielňa248
F19024147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy4. June 20194. June 201914.4sima plus-preprava-kladivo z opravy249
F19024447426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy4. June 20194. June 201966.5sima plus-zvárací drôt-dielňa250
F19026247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy7. June 20197. June 2019233.2sima plus-hygienické potreby251
F199008110530814677AXEROX LIMITED, o.z.Einsteinova 23851 01Bratislava7. June 20197. June 2019391.97xerox-nájom tlačiarne 6-8/2019252
F101193424235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany7. June 20197. June 2019800.02magna energia-elektrina 6/2019253
F101193424335743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany7. June 20197. June 2019533.98magna energia-elektrina-6/2019254
F819018124835815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 267. June 20197. June 2019237SPP-plyn 6/2019255
F819018109135815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 267. June 20197. June 2019844SPP-plyn 6/2019256
F201904751247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce7. June 20197. June 2019200ITISEL daňko-služby IT-6/2019257
F823436908835763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. June 20197. June 20191.18telekom-pevná sieť 5/2019258
F823441313135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. June 20197. June 20193.53telekom-pevná sieť 5/2019259
F823441312435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. June 20197. June 20191.76telekom-pevná sieť 5/2019260
F823436910535763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. June 20197. June 201949.46telekom-pevná sieť 5/2019261
F823436913035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. June 20197. June 201979.92telekom-pevná sieť 5/2019262
F202019050831691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy7. June 20197. June 20191878.07ekover-vývoz-kontajnery-5/2019263
F202019052131691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy7. June 20197. June 20193311.39ekover-vývoz-komunál-5/2019264
F103190198331659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves7. June 20197. June 2019417.26brantner nova-vývoz-kontajnery-5/2019265
F755006857631364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava12. June 201912. June 2019429.71ŽSR-prenájom-multifunkčné ihrisko266
F103190205431659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves12. June 201912. June 201999.19brantner nova-vývoz odpadu 5/2019-ŽSR267
F33019021636172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava12. June 201912. June 20192354.5calmit-kamenivo-partizánska268
F1905936600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany12. June 201912. June 201946.8Mapox-guľatina-zábradlie-Partizánska269
F1905836600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany12. June 201912. June 2019403.2mapox-rúra konštrukčná-zábradlie-cintorí270
F1523355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany12. June 201912. June 2019476.5ZŠ-strava-dôchodcovia-5/2019271
F1522355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany12. June 201912. June 2019661.32ZŠ-strava 5/2019-OcÚ272
F319050000635730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava12. June 201912. June 201960Continental-požičovné-bociany273
F319050000735730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava12. June 201912. June 201960Continental-požičovné-ľadový medvedík274
F319050000835730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava12. June 201912. June 201960Continental-požičovné-v peřine275
F954461200550071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava12. June 201912. June 201960Cinemart-požičovné-putovanie so sobíkom276
F105191710835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany12. June 201912. June 2019451.56magna energia-vyúčtovanie 5/2019277
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 520. June 201920. June 2019120.06O2-mobilné služby 5/2019278
F19050143818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov20. June 201920. June 2019626.94DD21-tlač na tlačiarňach279
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava20. June 201920. June 20190.18orange-mobilné služby280
F192201936860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice20. June 201920. June 2019168puchalla-právne služby 6/2019281
F219060008036006858ABONTONFILM a.s.Na vrátkach 1F841 01Bratislava21. June 201921. June 20196.18bontonfilm-požičovné-lovenie282
F19005547213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov24. June 201924. June 2019244.42ip-tech-profylaktika-kamerový systém283
F19005447213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov24. June 201924. June 201938.21ip-tech-konfigurácia EZS zberný dvor284
F260033009151866NMinisterstvo vnútra SRPribinova 2812 72Bratislava24. June 201924. June 20197.09MV SR-predplatné-civilná ochrana 2019285
F2019022416258NSlovenský Červený krížnám.SNP 2052 01Spišská Nová Ves24. June 201924. June 201940SČK-kurz prvej pomoci-DHZ286
F295908136320854Ammcité2,s.r.o.Brnianska 2911 05Trenčín24. June 201924. June 2019475.28mmcité2-stojan na bicykle287
F2191119214178454NSlovenský ochranný zväzRastislavova 3821 08Bratislava26. June 201926. June 2019160.8SOZA-poplatky-Dni obce288
F19028647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy26. June 201926. June 2019326.24sima plus-čerpadlo-zberný dvor289
F19028547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy26. June 201926. June 2019173.1sima plus-materiál cintorín,dielňa,VO290

Objednávky za jún 2019

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaVybavuje
1037704338NIng. Michal PiatnicaMarkušovská cesta 2052 01Spišská Nová Ves3. June 201918. June 2019680Magda Jozef Ing.

Faktúry za máj 2019

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Interne_cislo
F19017847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy3. May 20193. May 2019218.8sima plus-materiál VO182
F19017747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy3. May 20193. May 201992.1sima plus-mater.-pamätník,partizánska 23183
F227000132344483767AVýchodoslovenská energetika a.s.Mlynská 31042 91Košice3. May 20193. May 2019337VSE-elektrina,3-5/2019-tunel184
F101905152550528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice3. May 20193. May 201960osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 5/19185
F900032458435910739ASPP-distribúcia a.s.Mlynské nivy 44/b825 11Bratislava3. May 20193. May 2019168.14SPP-distribúcia-vytýč.plynovodu-Partizán186
F662190236535763469ASlovak Telekom a.s.Bajkalská 28817 62Bratislava3. May 20193. May 201997.2telekom-vytýčenie vedenia-partizánska187
F51911956836500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad3. May 20193. May 201945.26PVPS-stočné-olše 74188
F51911956936500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad3. May 20193. May 2019180.41PVPS-vodné,stočné-olše 74189
F51911957036500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad3. May 20193. May 2019188.24PVPS-vodné,stočné-olše 75190
F51911957136500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad3. May 20193. May 2019133.34PVPS-vodné,stočné Školská 2A-9 b.j.191
F51911957236500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad3. May 20193. May 201945.26PVPS-stočné-olše 75192
F51911961936500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad3. May 20193. May 2019528.49PVPS-vodné,stočné-obchodná 7193
F51911962136500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad3. May 20193. May 201960.13PVPS-vodné,stočné-partizánska 30194
F51911962236500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad3. May 20193. May 2019276.17PVPS-vodné,stočné-Obchodná 6195
F51911962336500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad3. May 20193. May 2019164.36PVPS-vodné,stočné-Školská 2-NP196
F51911962436500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad3. May 20193. May 2019601.66PVPS-vodné,stočné-jarná 57197
F51911962536500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad3. May 20193. May 2019471.13PVPS-vodné,stočné-školská 2-13 bj198
F2019535578084NRegionálna rozvojová agentúra BoroloKúpeľská 66037 01Sobrance3. May 20193. May 20191700RRA Borolo-externý manaž.-spoločné zaria199
F201910240639606AJurko Slavkoč.156082 21Medzany3. May 20193. May 2019204.52jurko-oprava belarus,olej200
F19205235291214NJán Šurina TVS ŽilinaJ.Milca 31010 01Žilina3. May 20193. May 201942.1Šurina-čistiace potreby201
F19070443930824ASigno, s.r.o.034 01Ružomberok9. May 20199. May 201948Signo-vlajky+znak-voľby do EP202
F202019038631691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy10. May 201910. May 20191269.08ekover-vývoz-kontajnery-4/2019203
F202019040831691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy10. May 201910. May 20192329.48ekover-vývoz-komunál-4/2019204
F103190154031659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves10. May 201910. May 2019223.02brantner nova-vývoz-kontajnery-4/2019205
F823231303035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10. May 201910. May 20193.53telekom-pevná sieť 4/2019206
F823231300035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10. May 201910. May 20191.76telekom-pevná sieť-4/2019207
F823227155435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10. May 201910. May 201990.28telekom-pevná sieť-4/2019208
F823227152735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10. May 201910. May 201949.52telekom-pevná sieť-4/2019209
F823227151135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10. May 201910. May 20191.18telekom-pevná sieť-4/2019210
F869693715835815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 2610. May 201910. May 2019237SPP-plyn 5/2019-školská211
F869693699835815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 2610. May 201910. May 2019844SPP-plyn-5/2019212
F201903451247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce13. May 201913. May 2019337.1Daňko-IT služby+disk+adaptér+toner213
F201903751247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce13. May 201913. May 20191319.44Daňko-switch Huawei 2 ks214
F19003347213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov16. May 201916. May 201913.39ip-tech-kábel knižnica215
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava16. May 201916. May 20190.12orange-mobilné služby-zberný dvor216
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 516. May 201916. May 2019118.47O2-mobilné služby 4/2019217
F1518355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany16. May 201916. May 2019416ZŠ-strava 4/2019 dôchodcovia218
F1517355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany16. May 201916. May 2019633.6ZŠ-strava 4/2019-OcÚ219
F319040000135730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava16. May 201916. May 201936continental-požičovné-smelé mačiatko220
F319040000735730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava16. May 201916. May 201936continental-požičovné-piadinôžka221
F319040000935730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava16. May 201916. May 201936continental-požičovné-bella a sebastian222
F319040001235730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava16. May 201916. May 201936continental-požičovné-ukradnutá princezn223
F158201936860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice16. May 201916. May 2019168puchalla-právne služby 5/2019224
F105191304635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany16. May 201916. May 2019441.15magna energia-elektrina 4/2019-vyúčtovan225
F190503536576379ALutis s.r.o.K ihrisku 108/6040 01Košice16. May 201916. May 2019200.75Lutis-oprava kotla-Olše 74226
F33019019036172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava22. May 201922. May 2019173.76calmit-kamenivo-kozinec+tunel227
F19031536646601AA.M.A.SLOVAKIA s.r.o.Priemyselná 272965 01Ladomerská Vieska22. May 201922. May 201988.8A.M.A.Slovakia-žacie lanko228
F19022147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy22. May 201922. May 20192555.35sima plus-náradie dielňa229
F1904636600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany22. May 201922. May 20192829.83Mapox-materiál-kanál Partizánska230
F20196048285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice22. May 201922. May 201980Odpadservis-služby na úseku ŽP-4/2019231
F101192915935743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany22. May 201922. May 2019800.02magna energia-elektrina 5/2019232
F101192916035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany22. May 201922. May 2019533.98magna energia-elektrina 5/2019233
F191610449236468924ACAMEA Sk,s.r.o.Sabinovská 67080 01Prešov24. May 201924. May 201926.65camea sk-toner školský úrad234
F2119052236500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. May 201929. May 201915.6PVPS-odborné stanovisko-ihrisko235
F19003847213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov29. May 201929. May 201945.71ip-tech-HDMI rozbočovač-zasadačka236
F405201947384999NAMP Projekt s.r.o.Markušovská cesta 2052 01Spišská Nová Ves29. May 201929. May 2019990AMP projekt-PD-ihrisko s umelým tráv.TJ237
F20191640847641NJanka PokryvkováDunajská 42052 01Spišská Nová Ves29. May 201929. May 2019450Pokryvková-služby VO-zatepl.hasičs.zbroj238
F20191740847641NJanka PokryvkováDunajská 42052 01Spišská Nová Ves29. May 201929. May 2019280pokryvková-sprac.rozpočtu-Regener.vnútro239
F403191017731659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves29. May 201929. May 2019152.23brantner nova-citroen načítanie kľúča240
F111786467136440531AMartinus.sk,s.r.o.M.R.Štefánika 58036 01Martin31. May 201924. May 2019345.56Martinus-knihy-projekt241
F1904744633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica31. May 201931. May 2019154.44Jumes-strava 1,2,3,4/2019242
F1904644633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica31. May 201931. May 201923.4Jumes-sociálny fond-strava243

Objednávky za máj 2019

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaSumaVybavujePopis1Obdobie: 2019, IFOsoft
946417893AOSMONT elektromontáže,s.r.o.Mládežnícka 108017 01Považská Bystrica28. May 2019348Magda Jozef Ing.28. May 2019

Faktúry za apríl 2019

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Interne_cislo
F102019000547427761ADANOVA SK s.r.o.Ovocinárska 2165/25083 01Sabinov2. April 20191003.72Danova-podlaha-projekt knižnica133
F16191012836179345AVeolia Energia Východné Slovensko,s.r.o.Moldavská cesta 8/A040 11Košice2. April 20192. April 2019166.25Veolia energia-rozpoč.nákladov-Oľše BD134
F19011747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2. April 20192. April 2019194.27sima plus-materiál-knižnica135
F19011847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2. April 20192. April 2019620.64Sima plus-knižnica-svietidlá136
F19011947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2. April 20192. April 20197.32sima plus-materiál knižnica137
F19012147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2. April 20192. April 201911.54sima plus-materiál-vO+dielňa138
F101904152150528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice2. April 20192. April 201960osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 4/19139
F19024343818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov2. April 20192. April 2019786.13DD21-tlač na tlačiarňach140
F909100116250111990AHAGARD:HAL, spol. s r.o.Pražská 9949 11Nitra2. April 20192. April 20193376.96Hagard-svietidlá verejné osvetlenie141
F19000747611928NJM Creative s.r.o.Nová 347/41055 61Jaklovce2. April 20192. April 2019154JM Creative-pečiatky142
F14201937481916AČisár MichalKlčov 13053 02Klčov2. April 20192. April 2019396.24čisár-oprava kotla-jarná 57143
F20190540847641NJanka PokryvkováDunajská 42052 01Spišská Nová Ves2. April 20192. April 2019200Pokryvková-rozpočet-stavebné úpravy TJ144
F661190811435763469ASlovak Telekom a.s.Bajkalská 28817 62Bratislava3. April 20193. April 201916.99telekom-vyjadrenie145
F201901237707591AFrantišek Jánoš-DrevovýrobaŠtúrová 40053 42Krompachy4. April 20194. April 20198334Drevovýroba Janoš-nábyt.knižnica-projekt146
F19002347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy9. April 20199. April 201925sima plus-farba na radiátory147
F19012947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy9. April 20199. April 201942.59Sima plus-farby-pamätník148
F201902651247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce9. April 20199. April 2019200Itisel Daňko-IT služby-4/2019149
F319030001335730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava9. April 20199. April 201936continental-požičovné-stroj času150
F319030001435730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava9. April 20199. April 201936continental-požičovné-vtáčí úlet151
F319030001535730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava9. April 20199. April 201936continental-požičovné-traja psí muškatie152
F319030001635730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava9. April 20199. April 201936continental-požičovné-nahánačky králika153
F869691094335815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 269. April 20199. April 2019237SPP-plyn 4/2019154
F869691076435815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 269. April 20199. April 2019844SPP-plyn 4/2019155
F101192426135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany9. April 20199. April 2019800.02magna energia-elektrina 4/2019156
F101192426235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany9. April 20199. April 2019533.98magna energia-elektrina 4/2019157
F202019028531691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy9. April 20199. April 20192210.47ekover-vývoz komunál 3/2019158
F202019026931691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy9. April 20199. April 20191818.35ekover-vývoz-kontajnery-3/2019159
F190904135560428NSEZO-Spiš, združenie obcíSadová 13052 01Spišská Nová Ves9. April 20199. April 201933SEZO-Spiš-členské 2019160
F823024267735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava9. April 20199. April 20191.76telekom-pevná sieť 3/2019161
F823024270535763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava9. April 20199. April 20193.53telekom-pevná sieť 3/2019162
F19073636491501ABTS-PO,s.r.oRumanova 22080 01Prešov9. April 20199. April 2019169.2BTS-PO-služby technika PO163
F823019517735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava11. April 201915. April 201980.66telekom-pevná sieť 3/2019164
F823019515935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava15. April 201915. April 201955.88telekom-pevná sieť 3/2019165
F823019513935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava15. April 201915. April 20191.18telekom-pevná sieť 3/2019166
F105190857635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany15. April 201915. April 2019646.94magna energia-elektrina vyúčtovanie 3/19167
F103190116931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves15. April 201915. April 2019384.7brantner nova-vývoz kontajnery 3/2019168
F20192148285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice15. April 201915. April 201980odpadservis-služby na úseku ŽP-3/2019169
F1201937704338NIng. Michal PiatnicaMarkušovská cesta 2052 01Spišská Nová Ves15. April 201915. April 2019250piatnica-PD-tribúna TJ170
F201909140639606AJurko Slavkoč.156082 21Medzany15. April 201915. April 2019208.82jurko-oprava-belarus171
F19015147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy15. April 201915. April 2019255.62sima plus-materiál-schody Partizánska172
F19015047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy15. April 201915. April 2019128.78sima plus-prac.odev,materiál-nebytové173
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 517. April 201917. April 2019115.86O2-mobilné služby 3/2019174
F19205731681051AMEVA-SK s.r.o.RožňavaBrzotín049 51Brzotín24. April 201924. April 2019849.6MEVA -kuka nádoby 40 ks175
F19205831681051AMEVA-SK s.r.o.RožňavaBrzotín049 51Brzotín24. April 201924. April 2019268.8MEVA-plastová nádoba 1000 l176
F123201936860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice24. April 201924. April 2019168Puchalla-právne služby 4/2019177
F1513355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany24. April 201924. April 2019478ZŠ -strava 3/2019-dôchodcovia178
F1512355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany24. April 201924. April 2019694.98ZŠ-strava 3/2019179
F19880094144948271NMOB Interier s.r.o.Opatovská 651/33911 01Trenčín30. April 201915. April 2019122MOB Interier-kancelárske kreslo-knižnica180
F118864727136440531AMartinus.sk,s.r.o.M.R.Štefánika 58036 01Martin30. April 20199. April 2019190.59Martinus-knihy-projekt181

Objednávky za apríl 2019

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaSumaVybavujePopis1
731681051AMEVA-SK s.r.o.RožňavaBrzotín049 51Brzotín2. April 2019268.8Hricko PavolMeva-plastová nádoba 1000 l
851927110NFUN AGENCY s.r.o.Janka Kráľa 140/1962 71Dudince11. April 20191600Žoldáková Iveta / 8 11.04.19

Faktúry za marec 2019

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Interne_cislo
F2191105855178454NSlovenský ochranný zväzRastislavova 3821 08Bratislava1. March 20191. March 201919.2SOZA-poplatky ples83
F201901340639606AJurko Slavkoč.156082 21Medzany1. March 20191. March 2019310.45jurko-oprava-traktor Belarus84
F954461200450071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava1. March 20191. March 201960cinemart-požičovné kubo a kúzelný meč85
F719040142417335345NSlovenský pozemkový fondBúdkova 36817 15Bratislava1. March 20191. March 201940SPF-nájom-potok bystrá86
F19100221431666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov1. March 20191. March 201930.6ifosoft-inštalácia V19.0187
F19010003547844655AEkoEnergia Palivá, s.r.o.Gabčíkova 27010 01Žilina1. March 20198. March 20195056.7Ekoenergia Palivá-pelety88
F19000081547471042ABakamo, s.r.o.Popradská 34/A821 06Bratislava4. March 20194. March 201930.7Bakamo-púzdra na mobily89
F822813032435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. March 20197. March 20191.18telekom-pevná sieť 2/201990
F822817081135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. March 20197. March 201925.67telekom-pevná sieť 2/201991
F822817083335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. March 20197. March 20193.53telekom-pevná sieť 2/201992
F822804730835763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. March 20197. March 201914.88telekom-mobilné služby-2/201993
F822813034635763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. March 20197. March 201949.04telekom-pevná sieť-2/201994
F822813036535763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. March 20197. March 201983.32telekom-pevná sieť 2/201995
F2119016436500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad7. March 20197. March 201912.12PVPS-odborné stanovisko96
F202019014231691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy7. March 20197. March 20191871.21Ekover-vývoz-kontajnery97
F201902051247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce7. March 20197. March 2019200Itisel daňko-IT služby-3/201998
F101903151150528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice7. March 20197. March 201960osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby-3/1999
F1501355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany7. March 20197. March 2019702.9ZŠ-strava-1/2019-OcÚ100
F1502355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany7. March 20197. March 2019420ZŠ-strava-1/2019-dôchodcovia101
F869688527935815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 267. March 20197. March 2019237SPP-plyn 3/2019-školská102
F869677511535815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 267. March 20197. March 2019844SPP-plyn 3/2019103
F19005147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy7. March 20197. March 201960sima plus-farba-knižnica-projekt104
F19004947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy7. March 20197. March 201984.38sima plus-materiál-schodisko k ŠÚ105
F101191872535743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany7. March 20197. March 2019800.02magna energia-elektrina 3/2019106
F101191872635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany7. March 20197. March 2019533.98magna energia-elektrina 3/2019107
F202019015231691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy7. March 20197. March 20192026.42Ekover-vávoz-komunál-2/2019108
F2193300023156884ASlov.hydrometeorologický ústavJeséniová 17833 15Bratislava7. March 20197. March 201989.64Slov.hydrometeor.ústav-údaje-most109
F19319034936230537AMichlovský spol. s.r.o.Letná 796/9921 01Piešťany8. March 20198. March 201913michlovský-vyjadrenie-siete110
F19008747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12. March 201912. March 20193068.87Sima plus-dvere+žalúzie-projekt knižnica111
F20191148285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice12. March 201912. March 201980odpadservis-služby na úseku ŽP 2/2019112
F199007696330814677AXEROX LIMITED, o.z.Einsteinova 23851 01Bratislava12. March 201912. March 2019391.97xerox-nájokm-tlačiareň113
F19009147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12. March 201912. March 201942sima plus-rukavice pracovné114
F19009047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12. March 201912. March 2019117sima plus-prac.odev-Balog,Demko-par.54115
F11900734605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce12. March 201912. March 2019100špitz-polohopis+výškopis-vjazd-ŠJ116
F103190062831659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves12. March 201912. March 2019225.23brantner nova-vývoz-kontajnery 2/2019117
F2219029200678856AIkar,a.s.Miletičova 23821 09Bratislava12. March 20191. March 2019100.42ikar-knihy-projekt118
F114911921136440531AMartinus.sk,s.r.o.M.R.Štefánika 58036 01Martin12. March 20194. March 2019102.02Martinus-knihy-projekt119
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 519. March 201919. March 2019112.33O2-mobilné služby 2/2019120
F2119019836500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad21. March 201921. March 201931.2PVPS-odborné stanovisko-lávka ružín121
F105190532535743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany21. March 201921. March 2019561.25magna energia-elektrina 2/2019-vyúčtovan122
F81201936860930APUCHALLA partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice21. March 201921. March 2019168puchalla-právne služby-3/2019123
F105190201335743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany21. March 201921. March 2019761.23magna energia-elektrina-1/2019-vyúčtovan124
F19010547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy26. March 201926. March 201986.4sima plus-oprava elektromotor-kino125
F1506355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany26. March 201926. March 2019671.22ZŠ-strava-OcÚ-2/2019126
F1507355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany26. March 201926. March 2019408.5ZŠ-strava-dôchodcovia-2/2019127
F4151901993602204704NSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,Ďumbierska 14041 59Košice26. March 201926. March 201917.16SVP-prenájom pozemku-2019128
F2019058011821973NJurisDat-M.MedlenOndavská 8821 08Bratislava26. March 201929. January 201925jurisdat-predplatná škola 2019129
F211910122150684612AABC books s.r.o.Dlhá 91/A949 01Nitra26. March 201929. March 2019248.25ABC books-knihy projekt130
F40837678NThomann GmbHHans-Thomann-Str.196138Burgebrach27. March 201927. March 201954Thomann-rozvodka-ozvučenie-kino131
F190000396635659718NSlovenská komora exekútorovŠustekova 49851 04Bratislava29. March 201918. February 20194.2Slov.komora exekútorov-výpis z registra132

Objednávky za marec 2019

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaVybavujeFunkciaPopis1
647384999NAMP Projekt s.r.o.Markušovská cesta 2052 01Spišská Nová Ves13. March 201928. March 2019990Petrik Igor Ing.Starosta obce 6 13.03.19

Faktúry za február 2019

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Interne_cislo
F822608485035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava4. February 20194. February 201951.73telekom-pevná sieť 1/201836
F822608487035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava4. February 20194. February 201979.58telekom-pevná sieť 1/201837
F822608483735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava4. February 20194. February 20191.18telekom-pevná sieť 1/201838
F227000132344483767AVýchodoslovenská energetika a.s.Mlynská 31042 91Košice4. February 20194. February 2019337VSE-elektrina 1-2/2019-tunel39
F33019004136172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava4. February 20194. February 2019286.37calmit-posypový materiál40
F201901151247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce4. February 20194. February 2019200daňko ITISEL-IT služby 2/201941
F19002747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy4. February 20194. February 201931sima plus-materiál-TJ42
F101902152250528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice4. February 20194. February 201960osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 2/1943
F870653698735815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 264. February 20194. February 2019844SPP-plyn 2/201944
F870653714135815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 264. February 20194. February 2019237SPP-plyn 2/201945
F101191170835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4. February 20194. February 2019800.02magna energia-elektrina 2/201946
F101191170935743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4. February 20194. February 2019533.98magna energia-elektrina 2/201947
F20191532NAJFA+AVIS s.r.o.Klemensova 34010 01Žilina4. February 201915. January 201958.8Ajfa-predplatné r.2019-čo má vedieť mzdo48
F610006830531651518AEUROVIA SK, a.sOsloboditeľov 66040 17Košice4. February 201922. February 2019-2097.44EUROVIA SK-spoločné zariadenia49
F201900144054092AEC-EDMA, s.r.o.Matice Slovenskej 903091 01Stropkov4. February 20198. February 20198784EC-EDMA-stavebný dozor-Spoločné zariaden50
F202019002831691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy8. February 20198. February 20192376.53ekover-vývoz-komunálny odpad-1/201951
F822612302235763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8. February 20198. February 20193.53telkom-pevná sieť-1/201952
F822612299735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8. February 20198. February 20191.76telekom-pevná sieť-1/201953
F822600373935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8. February 20198. February 201980.94telekom-mobilné služby-1/201954
F201900244054092AEC-EDMA, s.r.o.Matice Slovenskej 903091 01Stropkov8. February 20198. February 201943.8EC-EDMA-stavebný dozor-Spoločné zariaden55
F19020617578973AMilan grell - GRAFITŠtúrová 57902 03Pezinok11. February 201911. February 201931.3Grell-tombolové lístky56
F201901351247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce12. February 201912. February 2019154.78Daňko-inštalácia-PC-JDS57
F103190021631659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves12. February 201912. February 2019210.34brantner nova-vývoz kontajnery 1/201958
F19006243818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov12. February 201912. February 2019347.5DD21-tlač na tlačiarňach59
F19270228931666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov19. February 201919. February 2019196.56ifosoft-update agendy OcÚ 201960
F19005047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy19. February 201919. February 2019226sima plus-hygienické potreby61
F51910495836500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad19. February 201919. February 201949.73PVPS-stočné-Olše 7562
F51910495736500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad19. February 201919. February 2019130.73PVPS-vodné,stočné-školská 2A63
F51910495636500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad19. February 201919. February 2019188.24PVPS-vodné,stočné-Olše 7564
F51910495536500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad19. February 201919. February 2019180.41PVPS-vodné,stočné-Olše 7465
F51910495436500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad19. February 201919. February 201949.73PVPS-stočné-Olše 7466
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 519. February 201919. February 201988.47O2-mobilné služby-1/201967
F45201936860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice19. February 201919. February 2019168puchalla-právne lsužby 2/201968
F201901551247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce19. February 201919. February 2019117Daňko itisel-batérie HP69
F319010000135730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava19. February 201919. February 201936cintinental-požičovné-pat a mat vo filme70
F319010000235730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava19. February 201919. February 201936continental-požičovné-khumba71
F954461200350071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava19. February 201919. February 201960cinemart-požičovné-baby šéf72
F954461200150071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava19. February 201919. February 201960cinemart-požičovné-trollovia73
F954461200250071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava19. February 201919. February 201960cinemart-požičovné-ja,zloduch 374
F201904841343867AMarek Vozár-KominárstvoFričovce 86082 37Fričovce19. February 201919. February 2019354Vozár-kominárstvo-kontrola-komíny75
F400201952150356NArchgrup sk. s.r.o.Jána Francisciho 1620/6054 01Levoča19. February 201919. February 2019220Archgrup-vizualiz.-Ružinská rozpr.cesta76
F2019148285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice25. February 201925. February 201980odpadservis-služby na úseku ŽP 1/201977
F19010042836188778AFOCUS-computer s.r.o.Dominikánske námestie 35040 01Košice25. February 201925. February 201924.1Focus-router78
F4151901053602204704NSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,Ďumbierska 14041 59Košice25. February 201925. February 20191SVP-nájom-vodný tok Bystrá79
F41172019NIng.Matej StykLipová 6040 01Košice25. February 201925. February 2019146.08Styk-znalecký posudok-budova kotolne80
F661190455235763469ASlovak Telekom a.s.Bajkalská 28817 62Bratislava25. February 201925. February 201916.99slovak telekom-vyjadrenie k sieti81
F1913636613983ASPONKA SK s.r.o.Štefánikova 817020 01Púchov27. February 201927. February 201960sponka-zošívačky82

Objednávky február 2019

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaVybavujeFunkciaPopis1Obdobie: 2019, IFOsoft
247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy19. February 20196. March 20193068.87Magda Jozef Ing.sima plus-dvere+žalúzie-knižnica
337707591AFrantišek Jánoš-DrevovýrobaŠtúrová 40053 42Krompachy19. February 20196. March 20198334Magda Jozef Ing.Jánoš-nábytok knižnica
435578084NRegionálna rozvojová agentúra BoroloKúpeľská 66037 01Sobrance28. February 201915. March 20192500Petrik Igor Ing.Starosta obcereg.rozv.agent.-exter.man.-spoloč.zariad
540847641NJanka PokryvkováDunajská 42052 01Spišská Nová Ves28. February 201922. March 2019450Petrik Igor Ing.Starosta obcepokryvková-zateplenie hasič.zbrojnice-VO

Faktúry za január 2019

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Popis2ObjednavkaZmluvaInterne_cisloObdobie:201901 - 201901IFOsoft
F101901153050528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice9. January 20199. January 201960osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 1/191
F201900451247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce9. January 20199. January 2019200daňko-IT služby 1/20192
F201900151637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany9. January 20199. January 20194.4VPM Stav-materiál dielňa3
F2183001335908718ARAABETrnavská cesta 84821 02Bratislava9. January 20199. January 201929Raabe-publikácia-VZN v školstve4
F101190359135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany9. January 20199. January 2019537.22magna energia-elektrina 1/20195
F101190359035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany9. January 20199. January 2019812.63magna energia-elektrina-1/20196
F18014352348127124NPARTNER Retail s.r.o.Klincová 37821 08Bratislava 215. January 201915. January 201935.42partner retail-adaptár 60Hz-starosta7
F3201936860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice18. January 201918. January 2019168puchalla-právne služby 1/20198
F869683223935815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 2618. January 201918. January 2019844SPP-plyn 1/20199
F869683240735815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 2618. January 201918. January 2019237SPP-plyn 1/201910
F755006601531364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava18. January 201918. January 201957.44ŽSR-prenájom-201911
F275001858531364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava18. January 201918. January 201950.26ŽSR-prenájom-201912
F275001858431364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava18. January 201918. January 2019197.52ŽSR-prenájom-201913
F275001858331364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava18. January 201918. January 2019347.69ŽSR-prenájom 201914
F275001858231364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava18. January 201918. January 2019119.65ŽSR-prenájom-201915
F2019000336607886NAsta Trade s.r.o.SNP 88053 42Krompachy18. January 201918. January 2019170asta trade-hudobná produkcia-silvester16
F19000547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy18. January 201918. January 20191064.11sima plus-dvere-ŠÚ17
F309139017536391000ADOXX-Stravné lístky,spol.s r.o.Kálov 356010 01Žilina18. January 201918. January 2019727.2DOXX-stravné lístky-200 ks18
F5570030970162957NIVESČs.armády 20041 18Košice23. January 201915. January 201925.09Ives-matrika-služby k APV19
F19270135531666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov23. January 201923. January 201966.72Ifosoft-upadete progr.vybav.mzdy V19.0120
F19000747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy23. January 201923. January 201913.5sima plus-krycie lišty-stacionár21
F2191101021178454NSlovenský ochranný zväzRastislavova 3821 08Bratislava23. January 201923. January 201914.28SOZA-poplatky MR22
F18001351115026NKOmunál - Servis, s.r.o.Hlavná 3080 01Prešov23. January 201923. January 2019200Komunál-servis-VO-nákup elektr.energie23
F18003851115026NKOmunál - Servis, s.r.o.Hlavná 3080 01Prešov23. January 201923. January 2019200Komunál servis-VO-nákup zemného plynu24
F51910150136500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. January 201929. January 2019773.16PVPS-vodné,stočné-obchodná 725
F51910150336500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. January 201929. January 201986.28PVPS-vodé,stočné-Partizánska 3026
F51910150436500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. January 201929. January 2019284.9PVPS-vodné,stočné-obchodná 627
F51910150536500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. January 201929. January 2019108.94PVPS-vodné,stočné-školská 2-NP28
F51910150636500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. January 201929. January 2019763.49PVPS-vodné,stočné-jarná 5729
F51910150736500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. January 201929. January 2019531.88PVPS-vodné,stočné-Školská 2-13bj30
F854461200850071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava29. January 201929. January 2019120cinemart-požič.-ferdinand,cesta za kráľo31
F854461200750071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava29. January 201929. January 201960Cinemart-požičovné-sherlock gnomes32
F11900234605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce29. January 201929. January 2019250Špitz-GP Rolová Huta33
F19100104931666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov29. January 201929. January 201910.8ifosoft-inštalácia-mzdová agenda34
F190132117310598ASLOVGRAMJakubovo nám.14813 48Bratislava29. January 201929. January 201938.4Slovgram-miestny rozhlas-odmeny umelcom35

Objednávky za január 2019

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaVybavujeFunkciaPopis1Obdobie: 2019, IFOsoft
147844655AEkoEnergia Palivá, s.r.o.Gabčíkova 27010 01Žilina24. January 20198. February 20195056.7Magda Jozef Ing.1 24.01.19

oficiálna stránka obce