2019

Zmluvy 2019

Zmluvy uzatvorené po 1. 1. 2019
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCena vrátane DPHDátum zverejneniaDátum platnosti do
Peter Pilecký a
MVDr. Darina Pilecká,
Popradská 64/D, 040 11 Košice, SR
Kúpna zmluvaPredaj pozemkov C KN č. 128/230 a C KN č. 128/20 , kat. územie Rolova Huta8 532,0009.01.2019Nie je uvedené
Cižik Michal
Tyršovo nábrežie 1677/3
040 01 Košice
Kúpna zmluvaPredaj pozemku C KN č. 128/222, k. ú. Rolova Huta8 289,0029.01.2019Nie je uvedené
Eliáš Eduard, Školská 594/2A, 05501 MargecanyZmluva o opakovanom nájmeZmluva o opak. nájme_byt č. 2 Eliáš Eduard25.02.201928.02.2022
Šimšajová Michaela, Jiřího Wolkera 18, 05205 Spišská Nová VesZmluva o opakovanom nájmeZmluva o opak. nájme_byt č. 8 Šimšajová25.02.201928.02.2022
Šimšaj Andrej, Olše 592/74, 05501 MargecanyZmluva o opakovanom nájmeZmluva o opakovanom nájme bytu Šimšaj25.02.201928.02.2022
Račko Tibor a Reinberger Milan, Samota 453, 05501 MargecanyDodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytuDodatok Reiberger Školská 2A25.02.2019Nie je uvedené
Terpáková Pavlína, Školská 138/5, 05501 MargecanyZmluva o nájme bytuZmluva o nájme bytu Terpáková28.02.201928.02.2022
Raiberger Milan, Školská 594/2A, 05501 MargecanyZmluva o nájme bytuZmluva o nájme byru Reiberger28.02.201928.02.2022
MOSTAS, s. r. o.
Floriánska 11, 040 01 Košice
Zmluva o dieloProjektová dokumentácia - most cez miestny potok4 800,0013.03.2019Nie je uvedené
Škvarek Jozef, Suchá Hora 367Kúpna zmluvaKúpna zmluva Škvarek Jozef235,-20.03.2019Nie je uvedené

Faktúry za február 2019

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Interne_cislo
F822608485035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava4. February 20194. February 201951.73telekom-pevná sieť 1/201836
F822608487035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava4. February 20194. February 201979.58telekom-pevná sieť 1/201837
F822608483735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava4. February 20194. February 20191.18telekom-pevná sieť 1/201838
F227000132344483767AVýchodoslovenská energetika a.s.Mlynská 31042 91Košice4. February 20194. February 2019337VSE-elektrina 1-2/2019-tunel39
F33019004136172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava4. February 20194. February 2019286.37calmit-posypový materiál40
F201901151247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce4. February 20194. February 2019200daňko ITISEL-IT služby 2/201941
F19002747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy4. February 20194. February 201931sima plus-materiál-TJ42
F101902152250528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice4. February 20194. February 201960osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 2/1943
F870653698735815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 264. February 20194. February 2019844SPP-plyn 2/201944
F870653714135815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 264. February 20194. February 2019237SPP-plyn 2/201945
F101191170835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4. February 20194. February 2019800.02magna energia-elektrina 2/201946
F101191170935743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4. February 20194. February 2019533.98magna energia-elektrina 2/201947
F20191532NAJFA+AVIS s.r.o.Klemensova 34010 01Žilina4. February 201915. January 201958.8Ajfa-predplatné r.2019-čo má vedieť mzdo48
F610006830531651518AEUROVIA SK, a.sOsloboditeľov 66040 17Košice4. February 201922. February 2019-2097.44EUROVIA SK-spoločné zariadenia49
F201900144054092AEC-EDMA, s.r.o.Matice Slovenskej 903091 01Stropkov4. February 20198. February 20198784EC-EDMA-stavebný dozor-Spoločné zariaden50
F202019002831691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy8. February 20198. February 20192376.53ekover-vývoz-komunálny odpad-1/201951
F822612302235763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8. February 20198. February 20193.53telkom-pevná sieť-1/201952
F822612299735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8. February 20198. February 20191.76telekom-pevná sieť-1/201953
F822600373935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8. February 20198. February 201980.94telekom-mobilné služby-1/201954
F201900244054092AEC-EDMA, s.r.o.Matice Slovenskej 903091 01Stropkov8. February 20198. February 201943.8EC-EDMA-stavebný dozor-Spoločné zariaden55
F19020617578973AMilan grell - GRAFITŠtúrová 57902 03Pezinok11. February 201911. February 201931.3Grell-tombolové lístky56
F201901351247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce12. February 201912. February 2019154.78Daňko-inštalácia-PC-JDS57
F103190021631659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves12. February 201912. February 2019210.34brantner nova-vývoz kontajnery 1/201958
F19006243818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov12. February 201912. February 2019347.5DD21-tlač na tlačiarňach59
F19270228931666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov19. February 201919. February 2019196.56ifosoft-update agendy OcÚ 201960
F19005047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy19. February 201919. February 2019226sima plus-hygienické potreby61
F51910495836500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad19. February 201919. February 201949.73PVPS-stočné-Olše 7562
F51910495736500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad19. February 201919. February 2019130.73PVPS-vodné,stočné-školská 2A63
F51910495636500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad19. February 201919. February 2019188.24PVPS-vodné,stočné-Olše 7564
F51910495536500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad19. February 201919. February 2019180.41PVPS-vodné,stočné-Olše 7465
F51910495436500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad19. February 201919. February 201949.73PVPS-stočné-Olše 7466
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 519. February 201919. February 201988.47O2-mobilné služby-1/201967
F45201936860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice19. February 201919. February 2019168puchalla-právne lsužby 2/201968
F201901551247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce19. February 201919. February 2019117Daňko itisel-batérie HP69
F319010000135730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava19. February 201919. February 201936cintinental-požičovné-pat a mat vo filme70
F319010000235730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava19. February 201919. February 201936continental-požičovné-khumba71
F954461200350071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava19. February 201919. February 201960cinemart-požičovné-baby šéf72
F954461200150071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava19. February 201919. February 201960cinemart-požičovné-trollovia73
F954461200250071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava19. February 201919. February 201960cinemart-požičovné-ja,zloduch 374
F201904841343867AMarek Vozár-KominárstvoFričovce 86082 37Fričovce19. February 201919. February 2019354Vozár-kominárstvo-kontrola-komíny75
F400201952150356NArchgrup sk. s.r.o.Jána Francisciho 1620/6054 01Levoča19. February 201919. February 2019220Archgrup-vizualiz.-Ružinská rozpr.cesta76
F2019148285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice25. February 201925. February 201980odpadservis-služby na úseku ŽP 1/201977
F19010042836188778AFOCUS-computer s.r.o.Dominikánske námestie 35040 01Košice25. February 201925. February 201924.1Focus-router78
F4151901053602204704NSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,Ďumbierska 14041 59Košice25. February 201925. February 20191SVP-nájom-vodný tok Bystrá79
F41172019NIng.Matej StykLipová 6040 01Košice25. February 201925. February 2019146.08Styk-znalecký posudok-budova kotolne80
F661190455235763469ASlovak Telekom a.s.Bajkalská 28817 62Bratislava25. February 201925. February 201916.99slovak telekom-vyjadrenie k sieti81
F1913636613983ASPONKA SK s.r.o.Štefánikova 817020 01Púchov27. February 201927. February 201960sponka-zošívačky82

Objednávky február 2019

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaVybavujeFunkciaPopis1Obdobie: 2019, IFOsoft
247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy19. February 20196. March 20193068.87Magda Jozef Ing.sima plus-dvere+žalúzie-knižnica
337707591AFrantišek Jánoš-DrevovýrobaŠtúrová 40053 42Krompachy19. February 20196. March 20198334Magda Jozef Ing.Jánoš-nábytok knižnica
435578084NRegionálna rozvojová agentúra BoroloKúpeľská 66037 01Sobrance28. February 201915. March 20192500Petrik Igor Ing.Starosta obcereg.rozv.agent.-exter.man.-spoloč.zariad
540847641NJanka PokryvkováDunajská 42052 01Spišská Nová Ves28. February 201922. March 2019450Petrik Igor Ing.Starosta obcepokryvková-zateplenie hasič.zbrojnice-VO

Faktúry za január 2019

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Popis2ObjednavkaZmluvaInterne_cisloObdobie:201901 - 201901IFOsoft
F101901153050528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice9. January 20199. January 201960osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 1/191
F201900451247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce9. January 20199. January 2019200daňko-IT služby 1/20192
F201900151637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany9. January 20199. January 20194.4VPM Stav-materiál dielňa3
F2183001335908718ARAABETrnavská cesta 84821 02Bratislava9. January 20199. January 201929Raabe-publikácia-VZN v školstve4
F101190359135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany9. January 20199. January 2019537.22magna energia-elektrina 1/20195
F101190359035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany9. January 20199. January 2019812.63magna energia-elektrina-1/20196
F18014352348127124NPARTNER Retail s.r.o.Klincová 37821 08Bratislava 215. January 201915. January 201935.42partner retail-adaptár 60Hz-starosta7
F3201936860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice18. January 201918. January 2019168puchalla-právne služby 1/20198
F869683223935815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 2618. January 201918. January 2019844SPP-plyn 1/20199
F869683240735815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 2618. January 201918. January 2019237SPP-plyn 1/201910
F755006601531364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava18. January 201918. January 201957.44ŽSR-prenájom-201911
F275001858531364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava18. January 201918. January 201950.26ŽSR-prenájom-201912
F275001858431364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava18. January 201918. January 2019197.52ŽSR-prenájom-201913
F275001858331364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava18. January 201918. January 2019347.69ŽSR-prenájom 201914
F275001858231364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava18. January 201918. January 2019119.65ŽSR-prenájom-201915
F2019000336607886NAsta Trade s.r.o.SNP 88053 42Krompachy18. January 201918. January 2019170asta trade-hudobná produkcia-silvester16
F19000547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy18. January 201918. January 20191064.11sima plus-dvere-ŠÚ17
F309139017536391000ADOXX-Stravné lístky,spol.s r.o.Kálov 356010 01Žilina18. January 201918. January 2019727.2DOXX-stravné lístky-200 ks18
F5570030970162957NIVESČs.armády 20041 18Košice23. January 201915. January 201925.09Ives-matrika-služby k APV19
F19270135531666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov23. January 201923. January 201966.72Ifosoft-upadete progr.vybav.mzdy V19.0120
F19000747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy23. January 201923. January 201913.5sima plus-krycie lišty-stacionár21
F2191101021178454NSlovenský ochranný zväzRastislavova 3821 08Bratislava23. January 201923. January 201914.28SOZA-poplatky MR22
F18001351115026NKOmunál - Servis, s.r.o.Hlavná 3080 01Prešov23. January 201923. January 2019200Komunál-servis-VO-nákup elektr.energie23
F18003851115026NKOmunál - Servis, s.r.o.Hlavná 3080 01Prešov23. January 201923. January 2019200Komunál servis-VO-nákup zemného plynu24
F51910150136500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. January 201929. January 2019773.16PVPS-vodné,stočné-obchodná 725
F51910150336500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. January 201929. January 201986.28PVPS-vodé,stočné-Partizánska 3026
F51910150436500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. January 201929. January 2019284.9PVPS-vodné,stočné-obchodná 627
F51910150536500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. January 201929. January 2019108.94PVPS-vodné,stočné-školská 2-NP28
F51910150636500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. January 201929. January 2019763.49PVPS-vodné,stočné-jarná 5729
F51910150736500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. January 201929. January 2019531.88PVPS-vodné,stočné-Školská 2-13bj30
F854461200850071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava29. January 201929. January 2019120cinemart-požič.-ferdinand,cesta za kráľo31
F854461200750071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava29. January 201929. January 201960Cinemart-požičovné-sherlock gnomes32
F11900234605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce29. January 201929. January 2019250Špitz-GP Rolová Huta33
F19100104931666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov29. January 201929. January 201910.8ifosoft-inštalácia-mzdová agenda34
F190132117310598ASLOVGRAMJakubovo nám.14813 48Bratislava29. January 201929. January 201938.4Slovgram-miestny rozhlas-odmeny umelcom35

Objednávky za január 2019

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaVybavujeFunkciaPopis1Obdobie: 2019, IFOsoft
147844655AEkoEnergia Palivá, s.r.o.Gabčíkova 27010 01Žilina24. January 20198. February 20195056.7Magda Jozef Ing.1 24.01.19

oficiálna stránka obce