2019

Zmluvy 2019

Zmluvy uzatvorené po 1. 1. 2019
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCena vrátane DPHDátum zverejneniaDátum platnosti do
Dodatok č. 1 K Zmluve o poskytnutí NFP - číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G331Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G331DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy_ KŽP-PO4-SC431-2017-19_G331 - text0,0007.01.2019Nie je uvedené
Peter Pilecký a
MVDr. Darina Pilecká,
Popradská 64/D, 040 11 Košice, SR
Kúpna zmluvaPredaj pozemkov C KN č. 128/230 a C KN č. 128/20 , kat. územie Rolova Huta8 532,0009.01.2019Nie je uvedené
Cižik Michal
Tyršovo nábrežie 1677/3
040 01 Košice
Kúpna zmluvaPredaj pozemku C KN č. 128/222, k. ú. Rolova Huta8 289,0029.01.2019Nie je uvedené
Eliáš Eduard, Školská 594/2A, 05501 MargecanyZmluva o opakovanom nájmeZmluva o opak. nájme_byt č. 2 Eliáš Eduard25.02.201928.02.2022
Šimšajová Michaela, Jiřího Wolkera 18, 05205 Spišská Nová VesZmluva o opakovanom nájmeZmluva o opak. nájme_byt č. 8 Šimšajová25.02.201928.02.2022
Šimšaj Andrej, Olše 592/74, 05501 MargecanyZmluva o opakovanom nájmeZmluva o opakovanom nájme bytu Šimšaj25.02.201928.02.2022
Račko Tibor a Reinberger Milan, Samota 453, 05501 MargecanyDodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytuDodatok Reiberger Školská 2A25.02.2019Nie je uvedené
Terpáková Pavlína, Školská 138/5, 05501 MargecanyZmluva o nájme bytuZmluva o nájme bytu Terpáková28.02.201928.02.2022
Raiberger Milan, Školská 594/2A, 05501 MargecanyZmluva o nájme bytuZmluva o nájme byru Reiberger28.02.201928.02.2022
MOSTAS, s. r. o.
Floriánska 11, 040 01 Košice
Zmluva o dieloProjektová dokumentácia - most cez miestny potok4 800,0013.03.2019Nie je uvedené
Škvarek Jozef, Suchá Hora 367Kúpna zmluvaKúpna zmluva Škvarek Jozef235,-20.03.2019Nie je uvedené
P3138/2018MAGNA ENERGIA a.s.,
Nitrianska 7555/18,
921 01 Piešťany
Zmluva o dodávke plynuZmluva o dodávke plynupodľa cenníka26.03.201930.11.2021
DODATOK č. 1
k Nájomnej zmluve č. 183/09/2017/SNV
Košický samosprávny kraj
Zastúpený: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
DODATOK č. 1
k Nájomnej zmluve č. 183/09/2017/SNV
Dodatok k nájomnej zmluve26.03.2019Nie je uvedené
Calmit, spol. s r. o. Gaštanová 15, 811 04 BratislavaRámcová kúpna zmluva č. 32/VSK/2019Rámcová kúpna zmluva Calmit27.03.201929.02.2020
Mesároš Ján s manž. Jarná 584/57, 055 01 MargecanyZmluva o opakovanom nájmeZmluva o opakovanom nájme Ján Mesaroš s manž. 201901.04.201931.03.2022
RNDr. Silvia Smereková
Vencová 65, 040 01 Košice-Sever, SR
Kúpna zmluvaPredaj pozemku C KN č. 128/232, k. ú. Rolova Huta3 348,0004.04.2019Nie je uvedené
SIMA plus Krompachy, s.r.o.
Maurerova 13
053 42 Krompachy
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahuDohoda o ukončení zmluvného vzťahu08.04.2019Nie je uvedené
MVDr. Janka Ďorková,
Kalinovská 12,
040 22 Košice, SR
Kúpna zmluvaPredaj pozemku C KN č. 128/225 a 128/227 k. ú. Rolova Huta5 874,0010.04.2019Nie je uvedené
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Margecany Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva o dotácií cirkev70024.04.2019Nie je uvedené
DHZ MargecanyZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o dotácií DHZ1 500,0024.04.2019Nie je uvedené
ELECT, Olše 64 MargecanyZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o dotácií Elect400,0024.04.2019Nie je uvedené
OZ Jadlovec Margecany Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva o dotácií Jadlovec4 000,0024.04.2019Nie je uvedené
OZ Margecianske fajnotyZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o dotácií Margecianske fajnoty4 000,0024.04.2019Nie je uvedené
MAFOZ - Margecianske folklórne občianske združenie, Obchodná 7, 055 01 MargecanyZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o dotácií OZ MAFOZ1 000,0024.04.2019Nie je uvedené
Stolnotenisový klub ŠKST TOPSPIN MargecanyZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o dotácií stolný tenis1 500,0024.04.2019Nie je uvedené
Športovo strelecký klub Margecany Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva o dotácií strelci700,0024.04.2019Nie je uvedené
ZO SZZP MargecanyZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o dotácií SZZP400,0024.04.2019Nie je uvedené
Obecný šachový klub Margecany Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva o dotácií šach800,0024.04.2019Nie je uvedené
TJ Lokomotíva Margecany Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva o dotácií TJ12 000,0024.04.2019Nie je uvedené
OKST- odbor klubu slovenských turistovZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o dotácií turisti800,0024.04.2019Nie je uvedené
ODPADservis s.r.o.,
Němcovej 4,
040 01 Košice
Zmluva o poskytovaní služiebZmluva o poskytovaní služieb na úseku životného prostredia a ochrany zdravia960,00 / ročne24.04.2019Nie je uvedené
UNI 3 s.r.o.
Vranovská 8
080 06 Prešov
Zmluva o dieloZmluva o dielo - Telocvičňa83 759,09 30.04.2019Nie je uvedené
Deduško n.o.
Vojenská 2, 040 01 Košice - Staré mesto
Zmluva o poskytnutie finančného príspevkuZMLUVA-Deduško4 700,0030.04.201931.12.2019
Dodatok č. 2Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO PRÍSPEVKU IROP-D2-302021H675-221-10DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO PRÍSPEVKU IROP-D2-302021H675-221-10 - text06.05.2019Nie je uvedené
DPO SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava 3Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva DPO20193 000,0006.05.201931.8.2019
Jozef Hradický a Anežka Hradická
Školská 14, 055 01 Margecany, SR
Kúpna zmluvaOdpredaj pozemku C KN č. 376/12 k. ú. Margecany280,0010.05.2019Nie je uvedené
JUDr. Jozef Rimský
Jarná 218/18
055 01 Margecany, SR
Kúpna zmluvaParcela C KN č. 376/11, k. ú. Margecany290,0016.05.2019
osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, Košice PSČ: 040 01 Košice
DODATOK Č.1 K ZMLUVE č. ZO/2018A7978-1 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBYDodatok k zmluve GDPR22.05.2019Neurčito
Eurovia SK, a.s.
Osloboditeľov 66,
040 17 Košice
Sponzorská zmluvaSponzorská zmluva22.05.2019
248/2019Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,
Štefániková 15,
811 05 Bratislava
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevkuZmluva o poskytnutí regionálneho príspevku - podpora rozvoja cestovného ruchu a zvýšenie návštevnosti regiónu - premostenie lávky Ružín200 000,0027.05.2019Nie je uvedený
836044002-1-2019-NZPŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8,
813 61 Bratislava
Nájomná zmluva č. 836044002-1-2019 -NZPNájomná zmluva pozemok pre multifunkčné ihrisko703,3427.05.2019Nie je uvedený
Podracký Ján, Veterná 300/8, 055 01 Margecany Zmluva o opakovanom nájmeZmluva o opak. nájme_byt č. 7 Podracký Ján28.05.201931.05.2022
Mária Schmögnerová, Olše 593/75, 055 01 Margecany Zmluva o opakovanom nájmeZmluva o opakovanom nájme bytu Schmognerová28.05.201931.05.2022
UPSVaR SNV
Odborárov 53, 05221 SNV
Dohoda o poskytnutí príspevkuDohoda o poskytnutí príspevku29.05.2019Nie je uvedený
SIMA plus Krompachy, s.r.o.
Maurerova 13
053 42 Krompachy
Zmluva o dieloZateplenie hasičskej zbrojnice - zmena stavby pred jej dokončením84 431,1803.06.2019Nie je uvedený
Gabriela Vargošková
Jarná 584/57, 055 01 Margecany
Zmluva o opakovanom nájmeZmluva o opakovanom nájme Vargošková26.06.201930.06.2022
Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie - Terra Incognita12 000,0025.07.2019Nie je uvedený
PUCHALL, SLÁVIK a partners s.r.o. Kmeťová 24, 040 01 KošiceZmluva o poskytovaní právnej službyMargecany puchalla zmluva o poskytovani pravnej služby 201908.08.2019Neurčito
DANOVA SK s.r.o.
Ovocinárska 2165/25
083 01 Sabinov
Zmluva o dieloZmluva o dielo - Regenerácia vnútrobloku Margecany
179 343,2014.08.2019Nie je uvedené
OTP Banka Slovensko a.s. Alžbetina 2, 04001 KošiceZmluva o OTP premium konteZmluva o OTP premium konte23.08.2019Neurčito
OTP Banka Slovensko a.s. Alžbetina 2, 04001 KošiceDodatok k Zmluve o OTP premium konteDodatok k zmluve OTP premium konte23.08.2019Neurčito
Kandrová Silvia, Partizánska 37, 05501 MargecanyDodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov4 Dodatok č. 1 k najomnej zmluve Kandrová27.08.2019
Novotný Jozef, Hlinná 8, 05501 MargecanyDodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov8 Dodatok č. 1 k najomnej zmluve Novotný27.08.2019
Gregová Mária, 229, 05551 Veľký FolkmárDodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov10 Dodatok č. 1 k najomnej zmluve Gregová27.08.2019
MILK-AGRO, s.r.o. Čapajevová 36, 08046 PrešovDodatok č. 2 Zmluvy o nájme nebytových priestorov11 Dodatok č. 2 k najomnej zmluve Milk Agro27.08.2019
Mestská lekáreň, s.r.o. Krompachy, SNP 27, 05341 KrompachyDodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov12 Dodatok č. 1 k najomnej zmluve Lekáreň27.08.2019
SRZ, miest. org. Gelnica, PP 10, 05601 GelnicaDodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov13 Dodatok č. 1 k najomnej zmluve Rybársky zväz27.08.2019
Ing. Endrek Roman, Svätého Ladislava 106, 04014 KošiceDodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov15 Dodatok č. 1 k najomnej zmluve Endrek27.08.2019
Ing. Novotová Eva, Hlinná 34, 05501 MargecanyDodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov18 Dodatok č. 1 k najomnej zmluve Novotová27.08.2019
SZUŠ, Obchodná 7, 05501 MargecanyDodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov19 Dodatok č. 1 k najomnej zmluve SZUŠ27.08.2019
Hicárová Anna, HiXAR, Železničná 91/19, 05501 MargecanyDodatok č. 2 Zmluvy o nájme nebytových priestorov24 Dodatok č. 2 k najomnej zmluve HIXAR27.08.2019
Dzurňák Vladimír, Margecany 505, 05501 MargecanyDodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov25 Dodatok č. 1 k najomnej zmluve Dzurňák27.08.2019
Karmen VO potravín s.r.o. Strojnícka 15 08001 PrešovDodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov2 Dodatok č. 1 k najomnej zmluve Karmen31.08.2019
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
Dodatok č. 6 Zmluvy o nájme nebytových priestorovDodatok č. 6 k najomnej zmluve Telekom31.08.2019
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9
97599 Banská Bystica
Dodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorovPošta dodatok č. 1 - text02.09.2019
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
Radničné nám. 8
896 55 Banská Štiavnica
Nájomná zmluva Nájom pozemkov v správe SVP za účelom realizácie, prevádzky a údržby stavby1,00 € / ročne02.09.201931.12.2040
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava Staré mestoZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-04047Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov1 000,0009.09.2019
Dodatok č. 1UNI 3 s.r.o.
Vranovská 8
080 06 Prešov
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 15. 4. 2019Dodatok č. 1 k zmluve o dielo10.09.2019Nie je uvedené.
Košice Región Turizmus, Hlavná 48, 04001 KošiceZmluva o spolupráci č. 99/2019Zmluva o spolupr. pri realizácii TOP podujatia TI - MF20197 000,0018.09.2019Na dobu určitú
836044003-1-2019Železnice Slovenskej republiky,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Nájomná zmluva č. č. 836044003-1-2019-NZPPrenájom pozemkov za účelom realizácie stavby65,04 € / ročne25.09.201925.09.2034
1-2019-NZPObec Jaklovce
ul. Nová 464/81,
055 61 Jaklovce
Nájomná zmluva
č. -1-2019 -NZP
Nájomná zmluva na pozemok s právom realizácie stavby1,00 € / ročne27.09.201927.09.2049
DODATOK č. 2 Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 BratislavaDODATOK č. 2 K ZMLUVE Číslo: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G331DODATOK č. 2 K_zmluve_KŽP-PO4-SC431-2017-19_G331-text30.09.2019Nie je uvedené.
Pavol Jenča
Víťaz 348
082 38 Víťaz
Kúpna zmluvaPredaj pozemku parc. C KN č. 128/233 k.ú. Rolova Huta470 03.10.2019Nie je uvedené
DANOVA SK s.r.o.
Ovocinárska 2165/25
083 01 Sabinov
Zmluva o dieloÚprava cesty MOK 4-3041 275,8510.10.2019Nie je uvedené
141/10/2019/SNVPrenajímateľ: Košický samosprávny kraj
Zastúpený: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Nájomná zmluva Prenájom časti parcely registra „E“ KN č. 20243/1, k. ú. Margecany za účelom realizácie stavebného objektu „SO 02 Úprava cesty – MOK 4/30“1 € / ročne11.10.201912.10.2029
DANOVA SK s.r.o.
Ovocinárska 2165/25
083 01 Sabinov
Zmluva o dieloZoD - Ihrisko s umelým povrchom60 708,4815.10.2019Nie je uvedené
TJ Lokomotíva Margecany
Zastúpená – Ing. František Mackovjak – predseda TJ Lokomotíva Margecany
IČO: 17149860
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceZmluva o poskytnutí dotácie TJ2000,- Eur04.11.2019Nie je uvedené
MVSR, Oú KE,
Komenského 52
041 26 Košice
Zmluva č. 15292/2019 o poskytnutí dotácie na rok 2019 prev. krim.Zmluva o posk. dotacie1000018.11.201931.12.2020
AV Audit, s.r.o. Karpatská 2448/16, 05201 Spišská Nová VesZmluva o poskytovaní auditorských služiebZmluva o audit. službe70027.11.201905.12.2019
Hajduk Martin, Jarná 220/16, 055 01 MargecanyZmluva o nájme bytuZmluva o nájme Hajduk Martin01.12.201930.11.2022
PhDr. Uličná Veronika, Dlhá 248/26, MargecanyZmluva o nájme bytuZmluva o nájme Uličná Veronika01.12.201930.11.2022
Husárová Eva, Školská 135/2, 055 01 Margecany a Petrík Marcel, Helcmanovce č. 423, 055 63 HelcmanovceZmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opak. nájme byt 1 Husárová Eva01.12.201930.11.2022
Soroková Mária, Školská 135/2, 055 01 MargecanyZmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opak. nájme byt 2 Soroková Mária01.12.201930.11.2022
Dzurendová Ľudmila, Tehelná 1319/4, 056 01 GelnicaZmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opak. nájme byt 3 Dzurendová Ľudmila01.12.201930.11.2022
Hricko Ján, Školská 135/2, 055 01 MargecanyZmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opak. nájme byt 4 Hricko Ján01.12.201930.11.2022
Fottová Barbora, Školská 135/2, 055 01 MargecanyZmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opak. nájme byt 5 Fottová Barbora01.12.201930.11.2022
Kovalčíková Valéria, Školská 14, 055 01 Margecany a Klein Ján, Jarná 235/14, 055 01 MargecanyZmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opak. nájme byt 6 Kovalčíková Valéria01.12.201930.11.2022
Jalč Peter a Jalčová Renáta, Školská 135/2, 055 01 MargecanyZmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opak. nájme byt 7 Jalč Peter01.12.201930.11.2022
Terpáková Petra, Školská 5, 055 01 Margecany a Terpák Peter, ul. Gustáva Hermanna 219/3, 054 01 LevočaZmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opak. nájme byt 8 Terpáková Petra01.12.201930.11.2022
Bartek Jaroslav a Barteková Zdenka, Kojšov 213, 055 52 KojšovZmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opak. nájme byt 9 Bartek Jaroslav01.12.201930.11.2022
Ing. Vaščura Jaroslav, Hornádska 7, 055 01 Margecany a Raganová Andrea, Komenského 564/25, 085 01 BardejovZmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opak. nájme byt 10 Vaščura Jaroslav01.12.201930.11.2022
Olexová Mária, Školská 135/2, 055 01 MargecanyZmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opak. nájme byt 11 Olexová Mária01.12.201930.11.2022
Račko Tibor, Samota 453, 055 01 MargecanyZmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opak. nájme byt Račko01.12.201930.11.2022
Grega Ladislav, Olše 592/74, 055 01 MargecanyZmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opak. nájme bytu Grega01.12.201930.11.2022
Hradiský Vladimír, Dlhá 257/11, 055 01 MargecanyZmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opak. nájme bytu Hradiský Vladimír01.12.201930.11.2022
Hricko Pavol a Hricková Božena, Olše 592/74, 055 01 MargecanyZmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opak. nájme bytu Hricko Pavol01.12.201930.11.2022
Kaľavská Eva, Školská 1, 055 01 MargecanyZmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opak. nájme bytu Kaľavská Eva01.12.201930.11.2022
Kaľavský Štefan a Kaľavská Alžbeta, Olše 593/75, 055 01 Margecany Zmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opak. nájme bytu Kaľavský Štefen01.12.201930.11.2022
Mgr. Liptáková Abigail, Sedlice 117, 082 43 Sedlice Zmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opak. nájme bytu Liptáková01.12.201930.11.2022
Petkáč Miroslav, Olše 22, 055 01 MargecanyZmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opak. nájme bytu Petkáč01.12.201930.11.2022
Ing. Poklemba Matúš, Jarná 37, 055 01 MargecanyZmluva o nájme bytuZmluva o nájme Poklemba Matúš01.12.201930.11.2022
Dodatok č. 2Wolimex s.r.o.
Stöcklova 19,
085 01 Bardejov
Dodatok č. 2 k Zmluve o dieloDODATOK č. 2 k Zmluve o dielo - Zateplenie budovy OcÚ Margecany06.12.2019Nie je uvedené
Stanislav Langoš,
Mgr. Eva Langošová,
Školská 7/3,
055 01 Margecany
Kúpna zmluvaOdkúpenie pozemku zastavaného garážou27010.12.2019Nie je uvedené

Faktúry za november 2019

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Interne_cislo
F1912944633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2019-11-06 00:00:002019-11-06 00:00:00266.7jumes-strava 10/2019536
F1912844633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2019-11-06 00:00:002019-11-06 00:00:0038.1jumes-strava 10/2019-SF537
F227000132344483767AVýchodoslovenská energetika a.s.Mlynská 31042 91Košice2019-11-07 00:00:002019-11-07 00:00:00337VSE-elektrina-tunel-9-11/2019538
F335201936860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeová 24040 01Košice2019-11-07 00:00:002019-11-07 00:00:00360puchalla-právne služby-10/2019539
F201917548285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2019-11-07 00:00:002019-11-07 00:00:0080odpadservis-služby na úseku ŽP-10/2019540
F201908651247615NIng. Stanislav Daòko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2019-11-07 00:00:002019-11-07 00:00:00200itisel daòko-IT služby 11/2019541
F211172019NIng.Matej StykLipová 6040 01Košice2019-11-07 00:00:002019-11-07 00:00:00121Styk-znalecký posudok-kotolòa-teplovody542
F202019110431691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2019-11-07 00:00:002019-11-07 00:00:003377.69ekover-vývoz komunál 10/2019543
F202019108431691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2019-11-07 00:00:002019-11-07 00:00:001204.5ekover-vývoz kontajnery-10/2019544
F824514258435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2019-11-07 00:00:002019-11-07 00:00:0079.58telekom-pevná sie 10/2019545
F824514256235763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2019-11-07 00:00:002019-11-07 00:00:0048.86telekom-pevná sie 10/2019546
F824514254335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2019-11-07 00:00:002019-11-07 00:00:001.18telekom-pevná sie 10/2019547
F824505151135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2019-11-07 00:00:002019-11-07 00:00:001.56telekom-pevná sie-10/2019548
F201948740639606AJurko Slavkoè.156082 21Medzany2019-11-07 00:00:002019-11-07 00:00:00270.65Jurko-servis-traktor Belarus549
F219110000136006858ABONTONFILM a.s.Na vrátkach 1F841 01Bratislava2019-11-07 00:00:002019-11-07 00:00:0060bontonfilm-požièovné-bleskový manu550
F201900946223339AWOLIMEX s.r.o.Stocklová 19085 01Bardejov2019-11-08 00:00:002019-11-27 00:00:00210633.84Wolimex-stavba zateplenie budovy OcÚ""551
F201900440108864NRóbert Konèík - ROKONè.505053 34Švedlár2019-11-08 00:00:002019-11-27 00:00:004660.5Konèík-Rokon-stavebný dozor-zateplen.OcÚ552
F191010736691348ACost&Accounting Management, s.r.o.Budovate¾ská 211/96900 46Most pri Bratislave2019-11-08 00:00:002019-11-27 00:00:005656.03Cost&Acc.Manag.-externý man.-zatepl.OcÚ553
F103190451031659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves2019-11-11 00:00:002019-11-11 00:00:00709.8brantner nova-vývoz kontajnery-10/2019554
F869709126435815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 262019-11-11 00:00:002019-11-11 00:00:00237SPP-plyn 11/2019555
F869709111735815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 262019-11-11 00:00:002019-11-11 00:00:00844SPP-plyn-11/2019556
F101195994535743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2019-11-11 00:00:002019-11-11 00:00:00410.15magna energia-elektrina-11/2019557
F101195994435743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2019-11-11 00:00:002019-11-11 00:00:00867.23magna energia-elektrina 11/2019558
F824519608735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2019-11-11 00:00:002019-11-11 00:00:003.53telekom-pevná sie 10/2019559
F824519607535763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava2019-11-11 00:00:002019-11-11 00:00:001.76telekom-pevná sie 10/2019560
F19010224736188778AFOCUS-computer s.r.o.Dominikánske námestie 35040 01Košice2019-11-11 00:00:002019-11-11 00:00:0019.6Focus-computer-klávesnica,myš561
F101911152250528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice2019-11-11 00:00:002019-11-11 00:00:0060osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 11/19562
F19012347213159NIP-tech s.r.o.è.358055 52Kojšov2019-11-11 00:00:002019-11-11 00:00:00390.24ip-tech-zabezpeè.zariadenie-konfigurácia563
F150000718036599361AVýchodoslovenská distribuèná a.s.Mlynská 31042 91Košice2019-11-11 00:00:002019-11-11 00:00:0034.4VSD-zaplombovanie prvkov merania564
F33019043536172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava2019-11-11 00:00:002019-11-11 00:00:00264.5calmit-kamenivo-partizánska565
F51932481737954521ASlovenská legálna metrológia, n.o.Hviezdoslavova 31974 01Banská Bystrica2019-11-11 00:00:002019-11-11 00:00:00430.2Slov.leg.metrológia-certifikát-váha-ZD566
F379110108631342876ADHL Express Slovakia spol.s r.o.Letisko M.R.Štefánika820 01Bratislava2019-11-11 00:00:002019-10-25 00:00:0058.86DFL expres-preprava-horák-do opravy567
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 52019-11-11 00:00:002019-11-11 00:00:00129.23O2-mobilné služby-10/2019568
F19002845540390AUNI 3, s.r.oVranovská 8080 06Prešov2019-11-11 00:00:002019-11-18 00:00:004436.92UNI 3-rekonštrukcia telocviène569
F97747175397AObchod-SVK,s.r.o.Chotèanská 117/40091 01Stropkov2019-11-12 00:00:002019-11-12 00:00:009.45Obchod-SVK-trikolóra-matrika570
F319100001535730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševèenkova 19851 01Bratislava2019-11-18 00:00:002019-11-18 00:00:0036continental-požièovné-Tom & Jerry571
F219110003436006858ABONTONFILM a.s.Na vrátkach 1F841 01Bratislava2019-11-18 00:00:002019-11-18 00:00:0060bontonfilm-požièovné-dve a pol kaèky572
F105193691835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany2019-11-18 00:00:002019-11-18 00:00:00744.13magna energia-elektrina 10/2019-vyúètov.573
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava2019-11-18 00:00:002019-11-18 00:00:000.24orange-mobilné služby-ZD574
F2019110250037595NIng.Renáta RumanováUlica na Grunte 852/1040 16KOšice2019-11-18 00:00:002019-11-18 00:00:00390Rumanová-služby VO-vnútroblok575
F719040743717335345NSlovenský pozemkový fondBúdkova 36817 15Bratislava2019-11-18 00:00:002019-11-18 00:00:0048.93SPF-nájom-MK k mostu cez potok576
F19060347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2019-11-18 00:00:002019-11-18 00:00:0049.19sima plus-dvere-sklad577
F19010022528607520ACSTfire s.r.o.Výstavní 2937/132a703 00Ostrava 32019-11-18 00:00:002019-11-18 00:00:001120.57CSTfire-opravy kotla578
F19003445540390AUNI 3, s.r.oVranovská 8080 06Prešov2019-11-18 00:00:002019-11-18 00:00:00-2676Uni 3-ZŠ-telocvièòa-dobropis-k fa 190028579
F19060447426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2019-11-18 00:00:002019-11-18 00:00:0032011.08sima plus-Zateplenie has.zbroj.-I.etapa580
F40240116535885815AManutan Slovakia s.r.o.Galvániho 7/B821 01Bratislava2019-11-20 00:00:002019-11-20 00:00:00269.88manutan-kovová spisová skriòa581
F16956145635840773AMuziker,a.s.Einsteinova 18851 01Bratislava2019-11-21 00:00:002019-11-21 00:00:00435Muziker-LED reflektory-školský úrad582
F219110008336006858ABONTONFILM a.s.Na vrátkach 1F841 01Bratislava2019-11-22 00:00:002019-11-22 00:00:0060bontonfilm-požièovné-Luis a ufóni583
F2192321735908718ARAABETrnavská cesta 84821 02Bratislava2019-11-22 00:00:002019-11-22 00:00:0020Raabe-publik.-mamaž.kurz pre riadite¾ov584
F2192359535908718ARAABETrnavská cesta 84821 02Bratislava2019-11-22 00:00:002019-11-22 00:00:0099Raabe-predplatné Zriaïovate¾585
F1541355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany2019-11-22 00:00:002019-11-22 00:00:00506.1ZŠ-strava-OcÚ-10/2019586
F1542355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany2019-11-22 00:00:002019-11-22 00:00:00420.5ZŠ-strava dôchodcovia-10/2019587
F19013247213159NIP-tech s.r.o.è.358055 52Kojšov2019-11-22 00:00:002019-11-22 00:00:008319.98Ip-tech-rekonštrukcia-miestny rozhlas588
F32019182745428379AWEBLIFE s.r.o.Ovocinárska 3493/28B949 01Nitra - Kynek2019-11-22 00:00:002019-11-22 00:00:0024.3Weblife-konfety,stuhy,balóny-silvester589
F55119074836560537AAudioMaster s.r.o.Dostojevského 10940 01Nové Zámky2019-11-25 00:00:002019-11-25 00:00:004032Audiomaster-LCD projektor,objektív,...590
F19061947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2019-11-28 00:00:002019-11-28 00:00:00203.4Sima plus-hygienické potreby591
F201948833984905AELECTRONIC Bros.Cintorínska 16053 42Krompachy2019-11-28 00:00:002019-11-28 00:00:00549.5Electronic Bros-HDD exter.,pamä,ozvuèen592

Objednávky za november 2019

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaVybavujeFunkciaPopis1
1936560537AAudioMaster s.r.o.Dostojevského 10940 01Nové Zámky2019-11-12 00:00:002019-11-27 00:00:004032Petrik Igor Ing.Starosta obce19 12.11.19
2047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2019-11-18 00:00:002934.53Petrik Igor Ing.Starosta obce 20 18.11.19

Faktúry za október 2019

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Int. č.
F201967245370982Afleo s.r.o.309916 12Lubina2. October 20192. October 201919.5fleo-štítok avia466
F302201936860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeová 24040 01Košice2. October 20192. October 2019360puchalla-právne služby 9/2019467
F869706566835815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 262. October 20192. October 2019237SPP-plyn 10/2019468
F869706550335815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 262. October 20192. October 2019844SPP-plyn 9/2019469
F1911444633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica4. October 20194. October 2019205.8jumes-strava 9/2019470
F1911344633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica4. October 20194. October 201929.4jumes-strava 9/2019-SF471
F954461201550071254ACinemArt SK s.r.o.Lamaèská cesta 97841 03Bratislava8. October 20198. October 201960cinemart-požièovné-snehová krá¾ovna472
F954461201450071254ACinemArt SK s.r.o.Lamaèská cesta 97841 03Bratislava8. October 20198. October 201960cinemart-požièovné-ja,zloduch473
F202019096031691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy8. October 20198. October 20192302.07ekover-vývoz kontajnery 9/2019474
F202019097731691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy8. October 20198. October 20192343.5ekover-vývoz komunál 9/2019475
F103190397331659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves8. October 20198. October 2019499.04brantner nova-vývoz kontajnery 9/2019476
F2019001236607886NAsta Trade s.r.o.SNP 88053 42Krompachy8. October 20198. October 2019250asta trade-hudob.prod.-inline hodinovka477
F101195523935743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany8. October 20198. October 2019410.15magna energia-elektrina 10/2019478
F101195523835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany8. October 20198. October 2019867.23magna energia-elektrina 10/2019479
F 1+223236491501ABTS-PO,s.r.oRumanova 22080 01Prešov8. October 20198. October 2019169.2BTS-PO-služby technika PO-3.Q 2019480
F824292215435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8. October 20198. October 201979.8telekom-pevná sie 9/2019481
F824292213535763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8. October 20198. October 201950.1telekom-pevná sie 9/2019482
F824292212235763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8. October 20198. October 20191.18telekom-pevná sie 9/2019483
F5201917149860NTJ Lokomotíva MargecanyOlše 507055 01Margecany8. October 20198. October 2019194TJ lokomotíva Margecany-preprava-Margit484
F19038647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy9. October 201914. October 20197.5sima plus-sada k¾úèov-dielòa485
F319090001535730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševèenkova 19851 01Bratislava9. October 201914. October 201936continental-požièovné-Debbina 8486
F319090001635730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševèenkova 19851 01Bratislava9. October 201914. October 201936continental-požièovné-pokémon detektív487
F319090001835730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševèenkova 19851 01Bratislava9. October 201914. October 201936continental-požièovné-dôverný nepriate¾488
F824296788835763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava9. October 201914. October 20191.76telekom-pevná sie 9/2019489
F824296790335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava9. October 201914. October 20193.53telekom-pevná sie 9/2019490
F105193130835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešany9. October 201914. October 2019323.94magna energia-elektrina 9/2019-vyúètovan491
F19010011047844655AEkoEnergia Palivá, s.r.o.276032 33Krá¾ova Lehota15. October 201915. October 20195068.19EkoEnergia Palivá-drevné pelety492
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 515. October 201915. October 2019121.56O2-mobilné služby 9/2019493
F275001967631364501AŽSRKasárenské nám.5041 50Košice15. October 201915. October 201917.28ŽSR-prenájom-lávka Ružín494
F219100004736006858ABONTONFILM a.s.Na vrátkach 1F841 01Bratislava15. October 201915. October 201970.56bontonfilm-požièovné-kto je ïalsí495
F5700012890636599361AVýchodoslovenská distribuèná a.s.Mlynská 31042 91Košice15. October 20198. October 2019194VSD-pripojenie-tlaková stanica-pod hôrou496
F2019182935975946ADisig,a.s.Záhradnícka 151821 08Bratislava15. October 201915. October 2019100.8Disig-Kvalifik.certifikát-elektron.peèa497
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava17. October 201917. October 20191.68orange-mobilné služby-ZD498
F51916709136500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad17. October 201917. October 2019457.57PVPS-vodné,stoèné-Obchodná 7499
F51906709336500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad17. October 201917. October 201957.78PVPS-vodné,stoèné-Partizánska 30500
F51916709436500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad17. October 201917. October 2019246.36PVPS-vodné,stoèné-Obchodná 6501
F51916709536500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad17. October 201917. October 2019131.76PVPS-vodné,stoèné-školská 2502
F51916709636500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad17. October 201917. October 2019644.06PVPS-vodné,stoèné-jarná 57503
F51916709736500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad17. October 201917. October 2019518PVPS-vodné,stoèné-školská 2-13 bj504
F201902045478082AMOSTAS s.r.o.Floriánska 11040 01Košice18. October 201918. October 20194800MOSTAS-PD Most cez miestny potok""505
F111900022146417893AOSMONT elektromontáže,s.r.o.Mládežnícka 108017 01Považská Bystrica18. October 201918. October 20195148.79Osmont-elektro tovar-Ružínska cesta Svet506
F419100142102553ASúkromná spojená škola EDURAMMaurerova 55053 42Krompachy22. October 201922. October 20191003SSŠ Eduram-ubytovanie-fajnoty507
F2019002147739843NMIHALSON s.r.o.Mukaèevská 29080 01Prešov22. October 201922. October 20192500Mihalson-vystúpenie He¼enine oèi-fajnoty508
F190002352168051NLemaCo s.r.o.055 62Prakovce 1322. October 201922. October 20192500Lemaco-pódium a ozvuèenie-fajnoty509
F2019012044929234ATRIK design s.r.o.Hlavná 13053 42Krompachy22. October 201922. October 2019999.84Trik design-reklamné predmety-fajnoty510
F519143878727082440AAlza.cz a.s.Jateèní 33a17000Praha 722. October 201922. October 201926.78alza-kryt na mobil-starosta obce511
F191610834736468924ACAMEA Sk,s.r.o.Sabinovská 67080 01Prešov23. October 201923. October 201969.06camea-toner-školský úrad512
F1536355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany24. October 201924. October 2019476.7zš-strava-9/2019-OcÚ513
F954461201650071254ACinemArt SK s.r.o.Lamaèská cesta 97841 03Bratislava24. October 201924. October 201960cinemart-požièovné-spievaj514
F191014246148060AForum Film Slovakia s.r.o.Einsteinova 20851 01Bratislava24. October 201924. October 201971.74forum film-požièovné-loli paradièka515
F11904434605045NŠpitz Rastislavè. 314055 63Helcmanovce24. October 201924. October 2019100špitz-poloh.a výškop.-kanaliz.pod hôrou516
F909100481850111990AHAGARD:HAL, spol. s r.o.Pražská 9949 11Nitra24. October 201924. October 20191.51Hagard:hal-elektro krabica-budova OcÚ517
F1537355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany24. October 201924. October 2019424zš-strava-9/2019-dôchodcovia518
F659953578335848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 525. October 201925. October 201910O2-výmena SIM karty-starosta obce519
F2019011844929234ATRIK design s.r.o.Hlavná 13053 42Krompachy28. October 201928. October 2019996Trik design-úcta k starším-darèeky520
F2019011944929234ATRIK design s.r.o.Hlavná 13053 42Krompachy28. October 201928. October 2019327.4Tri design-reklamné predmety521
F2019011744929234ATRIK design s.r.o.Hlavná 13053 42Krompachy28. October 201928. October 2019477.6Trik Design-Ružínska cesta svetlonoš.roz522
F201916443330282NTkáèová DankaBardejovská 642/2082 12Kapušany28. October 201928. October 201935Tkáèová-poplatok kataster 2019523
F2019000344852576NSMARTINFO s.r.o.è.239053 51Kluknava28. October 201928. October 2019150smartinfo-správa a aktualiz. web stránky524
F19011647213159NIP-tech s.r.o.è.358055 52Kojšov30. October 201930. October 2019225ip-tech-oprava samsung S7-starosta obce525
F20190599177474ADobrovo¾ná požiarna ochrana SRKutuzovova 17831 03Bratislava30. October 201930. October 2019100DPO-základná príprava èlenov HJ526
F51916913936500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad30. October 201930. October 201947.87PVPS-stoèné-olše 74527
F51916914336500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad30. October 201930. October 201947.87PVPS-stoèné Olše 75528
F51916914036500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad30. October 201930. October 2019193.14PVPS-vodné,stoèné olše 74529
F51916914136500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad30. October 201930. October 2019193.14PVPS-vodné,stoèné Olše 75530
F51916914236500968APodtatranská vod.prev.spolHranièná 662/17058 89Poprad30. October 201930. October 2019219.6PVPS-vodné,stoèné Školská 2A531
F219100021036006858ABONTONFILM a.s.Na vrátkach 1F841 01Bratislava30. October 201930. October 201982.32bontonfilm-požièovné-kto je ïalší532
F39101948007234NPOEL plus s.r.o.Panelová 17040 01Košice30. October 201930. October 2019268.8poel plus-odborné prehliadky-olše 74,75533
F37101948007234NPOEL plus s.r.o.Panelová 17040 01Košice30. October 201930. October 2019773.2poel plus-odborné prehl.-KC,CHD,OcÚ,Škol534
F20191135578084NRegionálna rozvojová agentúra BoroloKúpe¾ská 66037 01Sobrance30. October 201911. November 2019800RRA Borolo-externý manaž.-spoloèné zaria535

Objednávky za október 2019

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaVybavujeFunkciaPopis1
1447844655AEkoEnergia Palivá, s.r.o.276032 33Krá¾ova Lehota3. October 20195516.4Magda Jozef Ing. / 14 03.10.19
1552168051NLemaCo s.r.o.055 62Prakovce 137. October 20192500Petrik Igor Ing.Starosta obce / 15 07.10.19
1648007234NPOEL plus s.r.o.Panelová 17040 01Košice17. October 20191. November 2019Hricko Pavol / 16 17.10.19
1746633456NRenMark spol. s r.o.Trieda KVP 1040 23Košice22. October 2019250Žoldáková Iveta / 17 22.10.19
1847213159NIP-tech s.r.o.è.358055 52Kojšov29. October 20198838.14Magda Jozef Ing. / 18 29.10.19

Faktúry za september 2019

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Interne_cislo
F2019NMgr.Ján KočišObrancov mieru 355059 34Spišská Teplica2. September 20192. September 2019300Kočiš-vystúpenie bicyklové-SNP404
F863896680235815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 264. September 20194. September 2019237SPP-plyn 9/2019405
F863896665335815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 264. September 20194. September 2019844SPP-plyn 9/2019406
F101909152150528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice4. September 20194. September 201960osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 9/19407
F19008547213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov4. September 20194. September 201938.64ip-tech-programovanie EZS-pridanie PO408
F201908009535832550AMagic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava4. September 20194. September 201960magic box-požičovné-websterovci409
F270003542931364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava4. September 20194. September 2019316.14ŽSR-vytýčenie káblových vedení410
F270003542831364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava4. September 20194. September 2019102.13ŽSR-vytýčenie káblových vedení411
F190200468435840790AHAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.Diaľničná cesta 27903 01Senec4. September 20194. September 201925.73Hagleitner hygiene-čistiace prostriedky412
F51915407536500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad4. September 20194. September 201942.42PVPS-stočné Olše 74413
F51915407636500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad4. September 20194. September 2019154.26PVPS-vodné,stočné-Olše 74414
F51915407736500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad4. September 20194. September 2019162.1PVPS-vodné,stočné-Olše 75415
F51915407836500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad4. September 20194. September 201954.91PVPS-vodné,stočné-Školská 2A416
F51915407936500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad4. September 20194. September 201945.04PVPS-vodné,stočné-Olše 75417
F908201947384999NAMP Projekt s.r.o.Markušovská cesta 2052 01Spišská Nová Ves4. September 201917. September 2019700AMP Projekt.PD-ihrisko s umelým trávn.TJ418
F2019008344929234ATRIK design s.r.o.Hlavná 13053 42Krompachy5. September 20195. September 2019624.12Trik design-materiál-Dni obce,MDD,dni PO419
F103190346831659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves11. September 201911. September 2019924.41brantner nova-vývoz-kontajnery-8/2019420
F202019085631691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy11. September 201911. September 20192031.47ekover-vývoz-kontajnery-8/2019421
F202019087231691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy11. September 201911. September 20192289.56ekover-vývoz-komunál-8/2019422
F201908011035832550AMagic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava11. September 201911. September 201960magic box-požičovné-psie veličenstvo423
F19043547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11. September 201917. September 2019145.25Sima plus-materiál-Ružínska cesta424
F201926036589438AVIDOK OKNÁ A DVERE s.r.o.Jakobyho 1040 01Košice11. September 201911. September 2019155.64Vidok-oprava vchodových dverí-Školská 2A425
F19113559547539569ADonoci s.r.o.Pražská 2532/4678 01Blansko11. September 201910. September 201925.46Donoci-nástenné svietidlo-Školská 2426
F105192891235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany12. September 201912. September 2019179.01magna energia-elektrina-vyúčtovanie427
F101194935135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany12. September 201912. September 2019867.23magna energia-elektrina 9/2019428
F101194935235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany12. September 201912. September 2019410.15magna energia-elektrina-9/2019429
F954461201250071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava12. September 201912. September 201960cinemart-požičovné-mamma mia430
F824080197535763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava12. September 201912. September 20193.53telekom-pevná sieť 8/2019431
F824080196135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava12. September 201912. September 20191.76telekom-pevná sieť 8/2019432
F824075557435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava12. September 201912. September 201950.45telekom-pevná sieť 8/2019433
F824075555635763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava12. September 201912. September 20191.18telekom-pevná sieť 8/2019434
F824075559735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava12. September 201912. September 201981.01telekom-pevná sieť 8/2019435
F201906851247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce12. September 201912. September 2019200Itisel daňko-služby IT-9/2019436
F19009047213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov12. September 201912. September 2019446.51IP-tech-smerovač dátovej infraštr.437
F19008947213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov12. September 201912. September 2019206.02Ip-tech-oprava kamier438
F201913448285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice12. September 201912. September 201980odpadservis-služby na úseku ŽP-8/2019439
F19046047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12. September 201912. September 2019449.6sima plus-hygienické potreby440
F272201936860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice12. September 201912. September 2019360puchalla-právne služby-8/2019441
F199008534430814677AXEROX LIMITED, o.z.Einsteinova 23851 01Bratislava12. September 201912. September 2019391.97xerox-nájom tlačiarne-9-11/2019442
F319080005635730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava12. September 201912. September 201936continental-požičovné-zrodila sa hviezda443
F900033469035910739ASPP-distribúcia a.s.Mlynské nivy 44/b825 11Bratislava16. September 201913. September 2019120SPP-distribúcia-vyjadrenie-doda,kanál444
F317201933950342NVITĚZSLAV FISCHER082 52Kokošovce 6516. September 201916. September 201920Fischer-knihy-projekt445
F193178836212466ADatacomp s.r.o.Moldavská cesta 49040 11Košice16. September 201916. September 201947.26datacomp-batéria do fotoaparátu446
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 517. September 201917. September 2019123.89O2-mobilné služby447
F2119097236500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad17. September 201917. September 201915.6PVPS-odborné stanovisko-lávka ružín448
F1908544633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica18. September 201918. September 201977.7Jumes-strava-7/2019449
F1910144633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica18. September 201918. September 2019525jumes-strava 8/2019450
F1908444633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica18. September 201918. September 201911.1jumes-strava 7/2019-SF451
F1910044633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica18. September 201918. September 201975jumes-strava-8/2019-SF452
F954461201350071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava23. September 201923. September 2019120Cinemart-požičovné-terosistka,ako si vyc453
F2191126764178454NSlovenský ochranný zväzRastislavova 3821 08Bratislava23. September 201923. September 2019120SOZA-poplatky-Fajnoty454
F19002745540390AUNI 3, s.r.oVranovská 8080 06Prešov24. September 201924. September 201979321.78UNI 3-rekonštrukcia telocvične ZŠ455
F2019000535060221NJán Graban055 52Kojšov 37625. September 201925. September 2019120Graban-približovanie dreva-Kozinec456
F909100431450111990AHAGARD:HAL, spol. s r.o.Pražská 9949 11Nitra26. September 201926. September 201942.07Hagard:Hal-zvodič prepätia-fontána457
F4151904833602204704NSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,Ďumbierska 14041 59Košice2. October 20192. October 20191SVP-prenájom pozemku-lávka Ružín-2019458
F19086943818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov2. October 20192. October 2019523.9DD21-tlač na tlačiarňach459
F20190266344137761AEurogastrop s.r.o.Čergovská 7002/10080 01Prešov2. October 20192. October 2019506.09Eurogastrop-inventár-sála460
F1903734605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce2. October 20192. October 2019797Špitz-GP-zameranie garáži-Hornádska461
F201917348285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice2. October 20192. October 201980odpadservis-služby na úseku ŽP-9/2019462
F201907351247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce2. October 20192. October 2019200Daňko itisel-IT služby -10/2019463
F101910153050528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice2. October 20192. October 201960osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby-10/19464
F19100902631666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov2. October 20192. October 201912ifosoft-oprava nastavenia-IM transfery465

Faktúry za august 2019

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Interne_cislo
F202019077331691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy5. August 20195. August 20192415.96ekover-vývoz komunál 7/2019354
F202019075831691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy5. August 20195. August 20192397.56ekover-vývoz-kontajnery 7/2019355
F869701358535815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 265. August 20195. August 2019844SPP-dodávka plyn 8/2019356
F869701373735815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 265. August 20195. August 2019237SPP-dodávka plyn 8/2019357
F1533355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany5. August 20195. August 2019423ZŠ-strava 7/2019 dôchodcovia358
F1532355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany5. August 20195. August 2019558.36ZŠ-strava 7/2019-Ocú359
F219070013936006858ABONTONFILM a.s.Na vrátkach 1F841 01Bratislava5. August 20195. August 20195.29bontonfilm-požičovné-Daddy Cool360
F201912548285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice5. August 20195. August 201980odpadservis-služby na úseku ŽP-7/2019361
F101194470435743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany5. August 20195. August 2019410.15magna energia-elektrina 8/2019362
F101194470335743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany5. August 20195. August 2019867.23magna energia-elektrina 8/2019363
F227000132344483767AVýchodoslovenská energetika a.s.Mlynská 31042 91Košice5. August 20195. August 2019337VSE-elektrina 6-8/2019-tunel364
F201906051247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce5. August 20195. August 2019200Daňko itisel-IT služby -8/2019365
F201901836606545AJá-Ra, s.r.o.,Stavebno-obchodná činnosťVodárenská 9055 61Jaklovce5. August 20195. August 2019113Já-Ra-oplechovanie-Olše 74,75366
F12201940109551NEliáš DanielPerlová 1248/50056 01Gelnica5. August 20195. August 2019250.1Eliáš-náhradné diely-krovinorezy367
F504541998835950226AInternet Mall Slovakia,s.r.o.Galvaniho 6821 04Bratislava - Ružinov5. August 201929. July 201982.85Internet mall-hodiny,schody-knižnica368
F2019231511941499AMilan Spratek Elektro-kovoMoskovská 129/5036 01Martin7. August 20197. August 201942.94Spratek-elektro-náhradné diely-brúska369
F102019245144543697AFiresystem, s.r.o.Nižná Korňa 501023 21Korňa8. August 20198. August 20192055.59Firesystem-materiál DHZO370
F102019245244543697AFiresystem, s.r.o.Nižná Korňa 501023 21Korňa8. August 20198. August 20197Firesystem-doprava-materiál DHZO371
F190047262136599361AVýchodoslovenská distribučná a.s.Mlynská 31042 91Košice8. August 20198. August 201920VSD-doprava-výjazd-Školská 2A-Podracký372
F823861050635763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava9. August 20199. August 201950telekom-pevná sieť 7/2019373
F823861051535763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava9. August 20199. August 201983.45telekom-pevná sieť 7/2019374
F823861049535763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava9. August 20199. August 20191.18telekom-pevná sieť 7/2019375
F823864686435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava9. August 20199. August 20191.76telekom-pevná sieť 7/2019376
F823864688535763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava9. August 20199. August 20193.53telekom-pevná sieť 7/2019377
F101908152850528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice9. August 20199. August 201960osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 8/19378
F19069043818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov9. August 20199. August 2019549.88DD21-tlač na tlačiarňach379
F201908000235832550AMagic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava9. August 20199. August 201960magic box-požičovné-justin biebers Belie380
F201908000735832550AMagic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava9. August 20199. August 201960magic box-požičovné-princezná a dráčik381
F152252264ALA FAMILIA s.r.o.Nová 624055 61Jaklovce9. August 20198600LA FAMILIA-projekt:Ružínska cesta-sochy382
F2019233911941499AMilan Spratek Elektro-kovoMoskovská 129/5036 01Martin9. August 20199. August 20196.63Elektro-kovo-náhradné diely383
F1907344633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica12. August 201912. August 201943.6Jumes-koláče-dni obce384
F1907444633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica12. August 201912. August 201923.7Jumes-koláče-konfer.-využitie dažď.vody385
F42704001NThomann GmbHHans Thomann-Str.1961 38Burgenbrach14. August 201914. August 2019536Thomann GmbH-mixážny pult386
F19010158336188778AFOCUS-computer s.r.o.Dominikánske námestie 35040 01Košice19. August 201919. August 2019214.4Focus-tablet+router387
F319070004835730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava19. August 201919. August 201936continental-požičovné-letné prázdniny388
F319070000235730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava19. August 201919. August 201936continental-požičovné-hrozby z hlbín389
F319070000135730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava19. August 201919. August 201936continental-požičovné-zambezia390
F103190318431659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves19. August 201919. August 2019599.36brantner nova-vývoz kontajnery 7/2019391
F146022480735848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 519. August 201919. August 2019126.33O2-mobilné služby-7/2019392
F2908200730812976AAsociácia slovenských filmových klubovBrnianska 33811 04Bratislava20. August 20195. August 201972ASFK-požičovné-Amy,Richard Muller:Nespoz393
F19010322445665478AIng.Iveta olbertová iLEDDolné Držkovce 267956 54Dolné Držkovce20. August 201929. July 201926.93Olbertová iLED-dpravný LED kúžeľ-DPO394
F105192476735743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany22. August 201922. August 2019133.79Magna energia-elektrina 7/2019-vyúčtovan395
F201908004535832550AMagic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava22. August 201922. August 201960magic box-požičovné-esá z pralesa396
F201908007235832550AMagic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava22. August 201922. August 201960magic box-požičovné-robinson crusoe397
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava22. August 201922. August 20190.12orange-mobilné služby398
F19174136491501ABTS-PO,s.r.oRumanova 22080 01Prešov27. August 201927. August 2019240BTS-PO-dokumentácia-Posudok-kategor.prác399
F19041747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy27. August 201927. August 201930.8Sima plus-materiál PZ400
F33019030336172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava27. August 201927. August 2019167.14calmit-kamenivo-MK-k TJ,partizánska401
F41908055431592503APoradca podnikateľa,spol. s r.oMartina Rázusa 23A010 01Žilina 127. August 201922. August 201926.4PP-finančný spravodaj 2020402
F502191209231592503APoradca podnikateľa,spol. s r.oMartina Rázusa 23A010 01Žilina 127. August 201922. August 201975.92PP-práca-mzdy-rok 2020403

Objednávky za august 2019

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaVybavujeFunkciaPopis1
1331659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves1. August 201916. August 2019Petrik Igor Ing.Starosta obce 13 01.08.19

Faktúry za júl 2019

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Interne_cislo
F954461200650071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava2. July 20192. July 201960cinemart-požičovné-čertoviny291
F954461200750071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava2. July 20192. July 2019120cinemart-požičovné-Grinch,Bohemian Rhaps292
F101907154350528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice2. July 20192. July 201960osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 7/19293
F2191308235908718ARAABETrnavská cesta 84821 02Bratislava2. July 20192. July 201924Raabe-publik.-BOZP pre školy a škol.zar.294
F20190078NRegionálne vzdelávacie centrumHlavná 68040 01Košice2. July 20192. July 201913.5RVC košice-príručka pre kronikárov295
F51913602736500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2. July 20192. July 201951.2PVPS-stočné Olše 74296
F51913602836500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2. July 20192. July 2019201.32PVPS-vodné,stočné-olše 74297
F51913602936500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2. July 20192. July 2019217.01PVPS-vodné,stočné-olše 75298
F51913603036500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2. July 20192. July 2019164.72PVPS-vodné,stočné-školská 2A299
F51913603136500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad2. July 20192. July 201951.2PVPS-stočné-olše 75300
F202019062931691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2. July 20192. July 20191207.54ekover-vývoz-kontajnery 6/2019301
F202019064531691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy2. July 20192. July 20192308.55Ekover-vývoz-komunálny odpad-6/2019302
F870666834935815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 262. July 20192. July 2019844SPP-plyn 7/2019303
F870666852035815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 262. July 20192. July 2019237SPP-plyn 7/2019304
F2019202152034968AAGROPOL Slovakia s.r.o.Hattalova 91/5028 01Trstená2. July 20192. July 2019659.99Agropol slovakia-hasiace prístroje305
F111900011646417893AOSMONT elektromontáže,s.r.o.Mládežnícka 108017 01Považská Bystrica4. July 20194. July 2019348osmont eletromontáže-štúdia-cesta Rolová306
F8201937704338NIng. Michal PiatnicaMarkušovská cesta 2052 01Spišská Nová Ves4. July 20194. July 2019680Piatnica-PD zateplenie hasič.zbroj. III307
F954461200950071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava4. July 20194. July 201960cinemart-požičovné-krajina zrkadiel308
F20197848285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice4. July 20194. July 201980odpadservis-služby na úseku ŽP-6/2019309
F319060001835730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava9. July 20199. July 201960continental-požičovné-Taguj310
F201905151247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce9. July 20199. July 2019200Daňko Itisel-IT služby 7/2019311
F190001496835659718NSlovenská komora exekútorovŠustekova 49851 04Bratislava9. July 201931. May 20196.2Slov.komora exekútorov-výpis z registra312
F823648080735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava11. July 201911. July 201950.05telekom-pevná sieť 6/2019313
F823648082735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava11. July 201911. July 201980.08telekom-pevná sieť 6/2019314
F823652405135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava11. July 201911. July 20191.76telekom-pevná sieť 6/2019315
F823652407035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava11. July 201911. July 20193.53telekom-pevná sieť 6/2019316
F823648079235763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava11. July 201911. July 20191.18telekom-pevná sieť 6/2019317
F1527355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany11. July 201911. July 2019590.04zš-strava 6/2019-OcÚ318
F1528355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany11. July 201911. July 2019467.5zš-strava dôchodcovia-6/2019319
F19145836491501ABTS-PO,s.r.oRumanova 22080 01Prešov11. July 201911. July 2019169.2BTS-PO-služby technika PO-2Q/2019320
F2019000244852576NSMARTINFO s.r.o.č.239053 51Kluknava11. July 201911. July 2019150smartinfo-správa a aktual.web stránky321
F4201934606700AJakubišinová MáriaJarná 6056 01Gelnica11. July 201911. July 2019333.1jakubišinová-akumulátory,materiál ND322
F103190257031659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves11. July 201911. July 2019606.53brantner nova-vývoz-kontajnery-6/2019323
F310001764631364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava11. July 201911. July 201950.94ŽSR-vodné TJ 1-6/2019324
F101193949435743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany11. July 201911. July 2019533.98magna energia-elektrina 7/2019325
F101193949135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany11. July 201911. July 2019800.02magna energia-elektrina 7/2019326
F105192082835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany11. July 201911. July 2019190.9magna energia-eletrina 6/2019-vyúčtovani327
F105192152135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany11. July 20197. August 2019-163.26magna energia-elektrina 6/2019-vyúčtovan328
F2019003451927110NFUN AGENCY s.r.o.Janka Kráľa 140/1962 71Dudince15. July 201915. July 20191600Fun agency-Dni obce-Ludo Kuruc Band329
F1900009031373461AUniversal Music s.r.o.Prievozská 4821 09Bratislava15. July 201915. July 20194000Iniversal music-dni obce-Peter Bič proj330
F201900947415924NVIPmedia SK, s.r.o.Grosslingova 23811 09Bratislava15. July 201915. July 20192000Vipmedia-dni obce-Eva Máziková331
F2190410447405554Aprochoice,s.r.o.Družstevná 806/3B962 37Kováčová15. July 201915. July 201928.5prochoice-karburátor Stihl332
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 516. July 201916. July 2019113.44O2-mobilné služby 6/2019333
F19006847213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov16. July 201916. July 201938.64Ip-tech-programovanie EZS zberný dvor334
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava16. July 201916. July 20190.54orange-mobilné služby335
F1915636254118AEdu Work s.r.o.SNP 754/3905 01Senica17. July 201917. July 2019179.6Edu work- reproduktory MR336
F190001152168051NLemaCo s.r.o.055 62Prakovce 1317. July 201917. July 20192000Lemaco-dni obce-pódium+osvetl.+ozvučenie337
F222201936860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice17. July 201917. July 2019168puchalla-právne služby-7/2019338
F2907201030812976AAsociácia slovenských filmových klubovBrnianska 33811 04Bratislava17. July 20199. July 201960ASFK-požičivné-Veľký zlý lišiak a iné pr339
F900033085135910739ASPP-distribúcia a.s.Mlynské nivy 44/b825 11Bratislava24. July 201924. July 2019120SPP-distribúcia-vyjadrenie340
F20090814936463825ASVK Tech Capital s.r.o.M.R.Štefánika 216093 01Vranov nad Topľou24. July 201924. July 2019415.29SVK Tech Capital-makita búracie kladivo341
F2019208726427969AFlorian s.r.o.Priekopská 26036 08Martin29. July 201929. July 20191051.84Florian-mater.-technické vybavenie DHZO342
F954461201150071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava29. July 201929. July 201960cinemart-požičovné-stratili sme stalina343
F954461201050071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava29. July 201929. July 201960cinemart-požičovné-chata na predaj344
F51914386536500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. July 201929. July 2019759.04PVPS-vodné,stočné-Obchodná 7345
F51914386736500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. July 201929. July 201962.75PVPS-vodné,stočné-partizánska 30346
F51914386836500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. July 201929. July 2019243.84PVPS-vodné,stočné-Obchodná 6347
F51914386936500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. July 201929. July 2019248.96PVPS-vodné,stočné-školská 2-NP348
F51914387036500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. July 201929. July 2019699.62PVPS-vodné,stočné-jarná 57349
F51914387136500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. July 201929. July 2019553.76PVPS-vodné,stočné-školská 2-13 bj350
F19035347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy29. July 201929. July 201972.55sima plus-hlava do vŕtačky351
F19032547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy29. July 201929. July 201944.86Sima plus-svorka hromozvod-PO352
F309139179336391000ADOXX-Stravné lístky,spol.s r.o.Kálov 356010 01Žilina29. July 201929. July 201930.02Doxx-stravné lístky353

Objednávky za júl 2019

Obj.č.ICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaVybavujeFunkciaPopis1
1136491501ABTS-PO,s.r.oRumanova 22080 01Prešov10. July 201925. July 2019240Ludrovská Martina Ingposudok-riziká na pracovisku
1252168051NLemaCo s.r.o.055 62Prakovce 1311. July 20192000Petrik Igor Ing.Starosta obceLeitmančík-dni obce-pódium+ozvučenie

Faktúry za jún 2019

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Int. cislo
F20196948285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice4. June 20194. June 201980odpadservis-služby na úseku ŽP-5/2019244
F101906153350528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice4. June 20194. June 201960osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 6/19245
F505201947384999NAMP Projekt s.r.o.Markušovská cesta 2052 01Spišská Nová Ves4. June 20194. June 2019348AMP Projekt-svetelnotechnická štúdia-TJ246
F191648296007NAnna Hicárová HiXARŽelezničná 91/19055 01Margecany4. June 20194. June 20199Hicárová Hixar-náplepky do knižnice247
F19023747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy4. June 20194. June 2019316.09sima plus-pracovný odev-dielňa248
F19024147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy4. June 20194. June 201914.4sima plus-preprava-kladivo z opravy249
F19024447426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy4. June 20194. June 201966.5sima plus-zvárací drôt-dielňa250
F19026247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy7. June 20197. June 2019233.2sima plus-hygienické potreby251
F199008110530814677AXEROX LIMITED, o.z.Einsteinova 23851 01Bratislava7. June 20197. June 2019391.97xerox-nájom tlačiarne 6-8/2019252
F101193424235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany7. June 20197. June 2019800.02magna energia-elektrina 6/2019253
F101193424335743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany7. June 20197. June 2019533.98magna energia-elektrina-6/2019254
F819018124835815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 267. June 20197. June 2019237SPP-plyn 6/2019255
F819018109135815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 267. June 20197. June 2019844SPP-plyn 6/2019256
F201904751247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce7. June 20197. June 2019200ITISEL daňko-služby IT-6/2019257
F823436908835763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. June 20197. June 20191.18telekom-pevná sieť 5/2019258
F823441313135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. June 20197. June 20193.53telekom-pevná sieť 5/2019259
F823441312435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. June 20197. June 20191.76telekom-pevná sieť 5/2019260
F823436910535763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. June 20197. June 201949.46telekom-pevná sieť 5/2019261
F823436913035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. June 20197. June 201979.92telekom-pevná sieť 5/2019262
F202019050831691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy7. June 20197. June 20191878.07ekover-vývoz-kontajnery-5/2019263
F202019052131691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy7. June 20197. June 20193311.39ekover-vývoz-komunál-5/2019264
F103190198331659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves7. June 20197. June 2019417.26brantner nova-vývoz-kontajnery-5/2019265
F755006857631364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava12. June 201912. June 2019429.71ŽSR-prenájom-multifunkčné ihrisko266
F103190205431659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves12. June 201912. June 201999.19brantner nova-vývoz odpadu 5/2019-ŽSR267
F33019021636172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava12. June 201912. June 20192354.5calmit-kamenivo-partizánska268
F1905936600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany12. June 201912. June 201946.8Mapox-guľatina-zábradlie-Partizánska269
F1905836600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany12. June 201912. June 2019403.2mapox-rúra konštrukčná-zábradlie-cintorí270
F1523355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany12. June 201912. June 2019476.5ZŠ-strava-dôchodcovia-5/2019271
F1522355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany12. June 201912. June 2019661.32ZŠ-strava 5/2019-OcÚ272
F319050000635730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava12. June 201912. June 201960Continental-požičovné-bociany273
F319050000735730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava12. June 201912. June 201960Continental-požičovné-ľadový medvedík274
F319050000835730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava12. June 201912. June 201960Continental-požičovné-v peřine275
F954461200550071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava12. June 201912. June 201960Cinemart-požičovné-putovanie so sobíkom276
F105191710835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany12. June 201912. June 2019451.56magna energia-vyúčtovanie 5/2019277
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 520. June 201920. June 2019120.06O2-mobilné služby 5/2019278
F19050143818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov20. June 201920. June 2019626.94DD21-tlač na tlačiarňach279
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava20. June 201920. June 20190.18orange-mobilné služby280
F192201936860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice20. June 201920. June 2019168puchalla-právne služby 6/2019281
F219060008036006858ABONTONFILM a.s.Na vrátkach 1F841 01Bratislava21. June 201921. June 20196.18bontonfilm-požičovné-lovenie282
F19005547213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov24. June 201924. June 2019244.42ip-tech-profylaktika-kamerový systém283
F19005447213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov24. June 201924. June 201938.21ip-tech-konfigurácia EZS zberný dvor284
F260033009151866NMinisterstvo vnútra SRPribinova 2812 72Bratislava24. June 201924. June 20197.09MV SR-predplatné-civilná ochrana 2019285
F2019022416258NSlovenský Červený krížnám.SNP 2052 01Spišská Nová Ves24. June 201924. June 201940SČK-kurz prvej pomoci-DHZ286
F295908136320854Ammcité2,s.r.o.Brnianska 2911 05Trenčín24. June 201924. June 2019475.28mmcité2-stojan na bicykle287
F2191119214178454NSlovenský ochranný zväzRastislavova 3821 08Bratislava26. June 201926. June 2019160.8SOZA-poplatky-Dni obce288
F19028647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy26. June 201926. June 2019326.24sima plus-čerpadlo-zberný dvor289
F19028547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy26. June 201926. June 2019173.1sima plus-materiál cintorín,dielňa,VO290

Objednávky za jún 2019

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaVybavuje
1037704338NIng. Michal PiatnicaMarkušovská cesta 2052 01Spišská Nová Ves3. June 201918. June 2019680Magda Jozef Ing.

Faktúry za máj 2019

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Interne_cislo
F19017847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy3. May 20193. May 2019218.8sima plus-materiál VO182
F19017747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy3. May 20193. May 201992.1sima plus-mater.-pamätník,partizánska 23183
F227000132344483767AVýchodoslovenská energetika a.s.Mlynská 31042 91Košice3. May 20193. May 2019337VSE-elektrina,3-5/2019-tunel184
F101905152550528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice3. May 20193. May 201960osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 5/19185
F900032458435910739ASPP-distribúcia a.s.Mlynské nivy 44/b825 11Bratislava3. May 20193. May 2019168.14SPP-distribúcia-vytýč.plynovodu-Partizán186
F662190236535763469ASlovak Telekom a.s.Bajkalská 28817 62Bratislava3. May 20193. May 201997.2telekom-vytýčenie vedenia-partizánska187
F51911956836500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad3. May 20193. May 201945.26PVPS-stočné-olše 74188
F51911956936500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad3. May 20193. May 2019180.41PVPS-vodné,stočné-olše 74189
F51911957036500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad3. May 20193. May 2019188.24PVPS-vodné,stočné-olše 75190
F51911957136500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad3. May 20193. May 2019133.34PVPS-vodné,stočné Školská 2A-9 b.j.191
F51911957236500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad3. May 20193. May 201945.26PVPS-stočné-olše 75192
F51911961936500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad3. May 20193. May 2019528.49PVPS-vodné,stočné-obchodná 7193
F51911962136500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad3. May 20193. May 201960.13PVPS-vodné,stočné-partizánska 30194
F51911962236500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad3. May 20193. May 2019276.17PVPS-vodné,stočné-Obchodná 6195
F51911962336500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad3. May 20193. May 2019164.36PVPS-vodné,stočné-Školská 2-NP196
F51911962436500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad3. May 20193. May 2019601.66PVPS-vodné,stočné-jarná 57197
F51911962536500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad3. May 20193. May 2019471.13PVPS-vodné,stočné-školská 2-13 bj198
F2019535578084NRegionálna rozvojová agentúra BoroloKúpeľská 66037 01Sobrance3. May 20193. May 20191700RRA Borolo-externý manaž.-spoločné zaria199
F201910240639606AJurko Slavkoč.156082 21Medzany3. May 20193. May 2019204.52jurko-oprava belarus,olej200
F19205235291214NJán Šurina TVS ŽilinaJ.Milca 31010 01Žilina3. May 20193. May 201942.1Šurina-čistiace potreby201
F19070443930824ASigno, s.r.o.034 01Ružomberok9. May 20199. May 201948Signo-vlajky+znak-voľby do EP202
F202019038631691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy10. May 201910. May 20191269.08ekover-vývoz-kontajnery-4/2019203
F202019040831691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy10. May 201910. May 20192329.48ekover-vývoz-komunál-4/2019204
F103190154031659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves10. May 201910. May 2019223.02brantner nova-vývoz-kontajnery-4/2019205
F823231303035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10. May 201910. May 20193.53telekom-pevná sieť 4/2019206
F823231300035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10. May 201910. May 20191.76telekom-pevná sieť-4/2019207
F823227155435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10. May 201910. May 201990.28telekom-pevná sieť-4/2019208
F823227152735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10. May 201910. May 201949.52telekom-pevná sieť-4/2019209
F823227151135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10. May 201910. May 20191.18telekom-pevná sieť-4/2019210
F869693715835815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 2610. May 201910. May 2019237SPP-plyn 5/2019-školská211
F869693699835815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 2610. May 201910. May 2019844SPP-plyn-5/2019212
F201903451247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce13. May 201913. May 2019337.1Daňko-IT služby+disk+adaptér+toner213
F201903751247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce13. May 201913. May 20191319.44Daňko-switch Huawei 2 ks214
F19003347213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov16. May 201916. May 201913.39ip-tech-kábel knižnica215
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava16. May 201916. May 20190.12orange-mobilné služby-zberný dvor216
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 516. May 201916. May 2019118.47O2-mobilné služby 4/2019217
F1518355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany16. May 201916. May 2019416ZŠ-strava 4/2019 dôchodcovia218
F1517355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany16. May 201916. May 2019633.6ZŠ-strava 4/2019-OcÚ219
F319040000135730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava16. May 201916. May 201936continental-požičovné-smelé mačiatko220
F319040000735730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava16. May 201916. May 201936continental-požičovné-piadinôžka221
F319040000935730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava16. May 201916. May 201936continental-požičovné-bella a sebastian222
F319040001235730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava16. May 201916. May 201936continental-požičovné-ukradnutá princezn223
F158201936860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice16. May 201916. May 2019168puchalla-právne služby 5/2019224
F105191304635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany16. May 201916. May 2019441.15magna energia-elektrina 4/2019-vyúčtovan225
F190503536576379ALutis s.r.o.K ihrisku 108/6040 01Košice16. May 201916. May 2019200.75Lutis-oprava kotla-Olše 74226
F33019019036172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava22. May 201922. May 2019173.76calmit-kamenivo-kozinec+tunel227
F19031536646601AA.M.A.SLOVAKIA s.r.o.Priemyselná 272965 01Ladomerská Vieska22. May 201922. May 201988.8A.M.A.Slovakia-žacie lanko228
F19022147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy22. May 201922. May 20192555.35sima plus-náradie dielňa229
F1904636600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany22. May 201922. May 20192829.83Mapox-materiál-kanál Partizánska230
F20196048285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice22. May 201922. May 201980Odpadservis-služby na úseku ŽP-4/2019231
F101192915935743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany22. May 201922. May 2019800.02magna energia-elektrina 5/2019232
F101192916035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany22. May 201922. May 2019533.98magna energia-elektrina 5/2019233
F191610449236468924ACAMEA Sk,s.r.o.Sabinovská 67080 01Prešov24. May 201924. May 201926.65camea sk-toner školský úrad234
F2119052236500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. May 201929. May 201915.6PVPS-odborné stanovisko-ihrisko235
F19003847213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov29. May 201929. May 201945.71ip-tech-HDMI rozbočovač-zasadačka236
F405201947384999NAMP Projekt s.r.o.Markušovská cesta 2052 01Spišská Nová Ves29. May 201929. May 2019990AMP projekt-PD-ihrisko s umelým tráv.TJ237
F20191640847641NJanka PokryvkováDunajská 42052 01Spišská Nová Ves29. May 201929. May 2019450Pokryvková-služby VO-zatepl.hasičs.zbroj238
F20191740847641NJanka PokryvkováDunajská 42052 01Spišská Nová Ves29. May 201929. May 2019280pokryvková-sprac.rozpočtu-Regener.vnútro239
F403191017731659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves29. May 201929. May 2019152.23brantner nova-citroen načítanie kľúča240
F111786467136440531AMartinus.sk,s.r.o.M.R.Štefánika 58036 01Martin31. May 201924. May 2019345.56Martinus-knihy-projekt241
F1904744633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica31. May 201931. May 2019154.44Jumes-strava 1,2,3,4/2019242
F1904644633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica31. May 201931. May 201923.4Jumes-sociálny fond-strava243

Objednávky za máj 2019

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaSumaVybavujePopis1Obdobie: 2019, IFOsoft
946417893AOSMONT elektromontáže,s.r.o.Mládežnícka 108017 01Považská Bystrica28. May 2019348Magda Jozef Ing.28. May 2019

Faktúry za apríl 2019

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Interne_cislo
F102019000547427761ADANOVA SK s.r.o.Ovocinárska 2165/25083 01Sabinov2. April 20191003.72Danova-podlaha-projekt knižnica133
F16191012836179345AVeolia Energia Východné Slovensko,s.r.o.Moldavská cesta 8/A040 11Košice2. April 20192. April 2019166.25Veolia energia-rozpoč.nákladov-Oľše BD134
F19011747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2. April 20192. April 2019194.27sima plus-materiál-knižnica135
F19011847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2. April 20192. April 2019620.64Sima plus-knižnica-svietidlá136
F19011947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2. April 20192. April 20197.32sima plus-materiál knižnica137
F19012147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2. April 20192. April 201911.54sima plus-materiál-vO+dielňa138
F101904152150528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice2. April 20192. April 201960osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 4/19139
F19024343818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov2. April 20192. April 2019786.13DD21-tlač na tlačiarňach140
F909100116250111990AHAGARD:HAL, spol. s r.o.Pražská 9949 11Nitra2. April 20192. April 20193376.96Hagard-svietidlá verejné osvetlenie141
F19000747611928NJM Creative s.r.o.Nová 347/41055 61Jaklovce2. April 20192. April 2019154JM Creative-pečiatky142
F14201937481916AČisár MichalKlčov 13053 02Klčov2. April 20192. April 2019396.24čisár-oprava kotla-jarná 57143
F20190540847641NJanka PokryvkováDunajská 42052 01Spišská Nová Ves2. April 20192. April 2019200Pokryvková-rozpočet-stavebné úpravy TJ144
F661190811435763469ASlovak Telekom a.s.Bajkalská 28817 62Bratislava3. April 20193. April 201916.99telekom-vyjadrenie145
F201901237707591AFrantišek Jánoš-DrevovýrobaŠtúrová 40053 42Krompachy4. April 20194. April 20198334Drevovýroba Janoš-nábyt.knižnica-projekt146
F19002347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy9. April 20199. April 201925sima plus-farba na radiátory147
F19012947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy9. April 20199. April 201942.59Sima plus-farby-pamätník148
F201902651247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce9. April 20199. April 2019200Itisel Daňko-IT služby-4/2019149
F319030001335730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava9. April 20199. April 201936continental-požičovné-stroj času150
F319030001435730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava9. April 20199. April 201936continental-požičovné-vtáčí úlet151
F319030001535730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava9. April 20199. April 201936continental-požičovné-traja psí muškatie152
F319030001635730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava9. April 20199. April 201936continental-požičovné-nahánačky králika153
F869691094335815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 269. April 20199. April 2019237SPP-plyn 4/2019154
F869691076435815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 269. April 20199. April 2019844SPP-plyn 4/2019155
F101192426135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany9. April 20199. April 2019800.02magna energia-elektrina 4/2019156
F101192426235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany9. April 20199. April 2019533.98magna energia-elektrina 4/2019157
F202019028531691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy9. April 20199. April 20192210.47ekover-vývoz komunál 3/2019158
F202019026931691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy9. April 20199. April 20191818.35ekover-vývoz-kontajnery-3/2019159
F190904135560428NSEZO-Spiš, združenie obcíSadová 13052 01Spišská Nová Ves9. April 20199. April 201933SEZO-Spiš-členské 2019160
F823024267735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava9. April 20199. April 20191.76telekom-pevná sieť 3/2019161
F823024270535763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava9. April 20199. April 20193.53telekom-pevná sieť 3/2019162
F19073636491501ABTS-PO,s.r.oRumanova 22080 01Prešov9. April 20199. April 2019169.2BTS-PO-služby technika PO163
F823019517735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava11. April 201915. April 201980.66telekom-pevná sieť 3/2019164
F823019515935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava15. April 201915. April 201955.88telekom-pevná sieť 3/2019165
F823019513935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava15. April 201915. April 20191.18telekom-pevná sieť 3/2019166
F105190857635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany15. April 201915. April 2019646.94magna energia-elektrina vyúčtovanie 3/19167
F103190116931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves15. April 201915. April 2019384.7brantner nova-vývoz kontajnery 3/2019168
F20192148285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice15. April 201915. April 201980odpadservis-služby na úseku ŽP-3/2019169
F1201937704338NIng. Michal PiatnicaMarkušovská cesta 2052 01Spišská Nová Ves15. April 201915. April 2019250piatnica-PD-tribúna TJ170
F201909140639606AJurko Slavkoč.156082 21Medzany15. April 201915. April 2019208.82jurko-oprava-belarus171
F19015147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy15. April 201915. April 2019255.62sima plus-materiál-schody Partizánska172
F19015047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy15. April 201915. April 2019128.78sima plus-prac.odev,materiál-nebytové173
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 517. April 201917. April 2019115.86O2-mobilné služby 3/2019174
F19205731681051AMEVA-SK s.r.o.RožňavaBrzotín049 51Brzotín24. April 201924. April 2019849.6MEVA -kuka nádoby 40 ks175
F19205831681051AMEVA-SK s.r.o.RožňavaBrzotín049 51Brzotín24. April 201924. April 2019268.8MEVA-plastová nádoba 1000 l176
F123201936860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice24. April 201924. April 2019168Puchalla-právne služby 4/2019177
F1513355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany24. April 201924. April 2019478ZŠ -strava 3/2019-dôchodcovia178
F1512355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany24. April 201924. April 2019694.98ZŠ-strava 3/2019179
F19880094144948271NMOB Interier s.r.o.Opatovská 651/33911 01Trenčín30. April 201915. April 2019122MOB Interier-kancelárske kreslo-knižnica180
F118864727136440531AMartinus.sk,s.r.o.M.R.Štefánika 58036 01Martin30. April 20199. April 2019190.59Martinus-knihy-projekt181

Objednávky za apríl 2019

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaSumaVybavujePopis1
731681051AMEVA-SK s.r.o.RožňavaBrzotín049 51Brzotín2. April 2019268.8Hricko PavolMeva-plastová nádoba 1000 l
851927110NFUN AGENCY s.r.o.Janka Kráľa 140/1962 71Dudince11. April 20191600Žoldáková Iveta / 8 11.04.19

Faktúry za marec 2019

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Interne_cislo
F2191105855178454NSlovenský ochranný zväzRastislavova 3821 08Bratislava1. March 20191. March 201919.2SOZA-poplatky ples83
F201901340639606AJurko Slavkoč.156082 21Medzany1. March 20191. March 2019310.45jurko-oprava-traktor Belarus84
F954461200450071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava1. March 20191. March 201960cinemart-požičovné kubo a kúzelný meč85
F719040142417335345NSlovenský pozemkový fondBúdkova 36817 15Bratislava1. March 20191. March 201940SPF-nájom-potok bystrá86
F19100221431666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov1. March 20191. March 201930.6ifosoft-inštalácia V19.0187
F19010003547844655AEkoEnergia Palivá, s.r.o.Gabčíkova 27010 01Žilina1. March 20198. March 20195056.7Ekoenergia Palivá-pelety88
F19000081547471042ABakamo, s.r.o.Popradská 34/A821 06Bratislava4. March 20194. March 201930.7Bakamo-púzdra na mobily89
F822813032435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. March 20197. March 20191.18telekom-pevná sieť 2/201990
F822817081135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. March 20197. March 201925.67telekom-pevná sieť 2/201991
F822817083335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. March 20197. March 20193.53telekom-pevná sieť 2/201992
F822804730835763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. March 20197. March 201914.88telekom-mobilné služby-2/201993
F822813034635763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. March 20197. March 201949.04telekom-pevná sieť-2/201994
F822813036535763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. March 20197. March 201983.32telekom-pevná sieť 2/201995
F2119016436500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad7. March 20197. March 201912.12PVPS-odborné stanovisko96
F202019014231691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy7. March 20197. March 20191871.21Ekover-vývoz-kontajnery97
F201902051247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce7. March 20197. March 2019200Itisel daňko-IT služby-3/201998
F101903151150528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice7. March 20197. March 201960osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby-3/1999
F1501355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany7. March 20197. March 2019702.9ZŠ-strava-1/2019-OcÚ100
F1502355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany7. March 20197. March 2019420ZŠ-strava-1/2019-dôchodcovia101
F869688527935815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 267. March 20197. March 2019237SPP-plyn 3/2019-školská102
F869677511535815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 267. March 20197. March 2019844SPP-plyn 3/2019103
F19005147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy7. March 20197. March 201960sima plus-farba-knižnica-projekt104
F19004947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy7. March 20197. March 201984.38sima plus-materiál-schodisko k ŠÚ105
F101191872535743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany7. March 20197. March 2019800.02magna energia-elektrina 3/2019106
F101191872635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany7. March 20197. March 2019533.98magna energia-elektrina 3/2019107
F202019015231691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy7. March 20197. March 20192026.42Ekover-vávoz-komunál-2/2019108
F2193300023156884ASlov.hydrometeorologický ústavJeséniová 17833 15Bratislava7. March 20197. March 201989.64Slov.hydrometeor.ústav-údaje-most109
F19319034936230537AMichlovský spol. s.r.o.Letná 796/9921 01Piešťany8. March 20198. March 201913michlovský-vyjadrenie-siete110
F19008747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12. March 201912. March 20193068.87Sima plus-dvere+žalúzie-projekt knižnica111
F20191148285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice12. March 201912. March 201980odpadservis-služby na úseku ŽP 2/2019112
F199007696330814677AXEROX LIMITED, o.z.Einsteinova 23851 01Bratislava12. March 201912. March 2019391.97xerox-nájokm-tlačiareň113
F19009147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12. March 201912. March 201942sima plus-rukavice pracovné114
F19009047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12. March 201912. March 2019117sima plus-prac.odev-Balog,Demko-par.54115
F11900734605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce12. March 201912. March 2019100špitz-polohopis+výškopis-vjazd-ŠJ116
F103190062831659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves12. March 201912. March 2019225.23brantner nova-vývoz-kontajnery 2/2019117
F2219029200678856AIkar,a.s.Miletičova 23821 09Bratislava12. March 20191. March 2019100.42ikar-knihy-projekt118
F114911921136440531AMartinus.sk,s.r.o.M.R.Štefánika 58036 01Martin12. March 20194. March 2019102.02Martinus-knihy-projekt119
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 519. March 201919. March 2019112.33O2-mobilné služby 2/2019120
F2119019836500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad21. March 201921. March 201931.2PVPS-odborné stanovisko-lávka ružín121
F105190532535743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany21. March 201921. March 2019561.25magna energia-elektrina 2/2019-vyúčtovan122
F81201936860930APUCHALLA partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice21. March 201921. March 2019168puchalla-právne služby-3/2019123
F105190201335743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany21. March 201921. March 2019761.23magna energia-elektrina-1/2019-vyúčtovan124
F19010547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy26. March 201926. March 201986.4sima plus-oprava elektromotor-kino125
F1506355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany26. March 201926. March 2019671.22ZŠ-strava-OcÚ-2/2019126
F1507355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany26. March 201926. March 2019408.5ZŠ-strava-dôchodcovia-2/2019127
F4151901993602204704NSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,Ďumbierska 14041 59Košice26. March 201926. March 201917.16SVP-prenájom pozemku-2019128
F2019058011821973NJurisDat-M.MedlenOndavská 8821 08Bratislava26. March 201929. January 201925jurisdat-predplatná škola 2019129
F211910122150684612AABC books s.r.o.Dlhá 91/A949 01Nitra26. March 201929. March 2019248.25ABC books-knihy projekt130
F40837678NThomann GmbHHans-Thomann-Str.196138Burgebrach27. March 201927. March 201954Thomann-rozvodka-ozvučenie-kino131
F190000396635659718NSlovenská komora exekútorovŠustekova 49851 04Bratislava29. March 201918. February 20194.2Slov.komora exekútorov-výpis z registra132

Objednávky za marec 2019

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaVybavujeFunkciaPopis1
647384999NAMP Projekt s.r.o.Markušovská cesta 2052 01Spišská Nová Ves13. March 201928. March 2019990Petrik Igor Ing.Starosta obce 6 13.03.19

Faktúry za február 2019

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Interne_cislo
F822608485035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava4. February 20194. February 201951.73telekom-pevná sieť 1/201836
F822608487035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava4. February 20194. February 201979.58telekom-pevná sieť 1/201837
F822608483735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava4. February 20194. February 20191.18telekom-pevná sieť 1/201838
F227000132344483767AVýchodoslovenská energetika a.s.Mlynská 31042 91Košice4. February 20194. February 2019337VSE-elektrina 1-2/2019-tunel39
F33019004136172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava4. February 20194. February 2019286.37calmit-posypový materiál40
F201901151247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce4. February 20194. February 2019200daňko ITISEL-IT služby 2/201941
F19002747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy4. February 20194. February 201931sima plus-materiál-TJ42
F101902152250528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice4. February 20194. February 201960osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 2/1943
F870653698735815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 264. February 20194. February 2019844SPP-plyn 2/201944
F870653714135815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 264. February 20194. February 2019237SPP-plyn 2/201945
F101191170835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4. February 20194. February 2019800.02magna energia-elektrina 2/201946
F101191170935743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4. February 20194. February 2019533.98magna energia-elektrina 2/201947
F20191532NAJFA+AVIS s.r.o.Klemensova 34010 01Žilina4. February 201915. January 201958.8Ajfa-predplatné r.2019-čo má vedieť mzdo48
F610006830531651518AEUROVIA SK, a.sOsloboditeľov 66040 17Košice4. February 201922. February 2019-2097.44EUROVIA SK-spoločné zariadenia49
F201900144054092AEC-EDMA, s.r.o.Matice Slovenskej 903091 01Stropkov4. February 20198. February 20198784EC-EDMA-stavebný dozor-Spoločné zariaden50
F202019002831691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy8. February 20198. February 20192376.53ekover-vývoz-komunálny odpad-1/201951
F822612302235763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8. February 20198. February 20193.53telkom-pevná sieť-1/201952
F822612299735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8. February 20198. February 20191.76telekom-pevná sieť-1/201953
F822600373935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8. February 20198. February 201980.94telekom-mobilné služby-1/201954
F201900244054092AEC-EDMA, s.r.o.Matice Slovenskej 903091 01Stropkov8. February 20198. February 201943.8EC-EDMA-stavebný dozor-Spoločné zariaden55
F19020617578973AMilan grell - GRAFITŠtúrová 57902 03Pezinok11. February 201911. February 201931.3Grell-tombolové lístky56
F201901351247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce12. February 201912. February 2019154.78Daňko-inštalácia-PC-JDS57
F103190021631659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves12. February 201912. February 2019210.34brantner nova-vývoz kontajnery 1/201958
F19006243818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov12. February 201912. February 2019347.5DD21-tlač na tlačiarňach59
F19270228931666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov19. February 201919. February 2019196.56ifosoft-update agendy OcÚ 201960
F19005047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy19. February 201919. February 2019226sima plus-hygienické potreby61
F51910495836500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad19. February 201919. February 201949.73PVPS-stočné-Olše 7562
F51910495736500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad19. February 201919. February 2019130.73PVPS-vodné,stočné-školská 2A63
F51910495636500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad19. February 201919. February 2019188.24PVPS-vodné,stočné-Olše 7564
F51910495536500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad19. February 201919. February 2019180.41PVPS-vodné,stočné-Olše 7465
F51910495436500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad19. February 201919. February 201949.73PVPS-stočné-Olše 7466
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 519. February 201919. February 201988.47O2-mobilné služby-1/201967
F45201936860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice19. February 201919. February 2019168puchalla-právne lsužby 2/201968
F201901551247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce19. February 201919. February 2019117Daňko itisel-batérie HP69
F319010000135730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava19. February 201919. February 201936cintinental-požičovné-pat a mat vo filme70
F319010000235730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava19. February 201919. February 201936continental-požičovné-khumba71
F954461200350071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava19. February 201919. February 201960cinemart-požičovné-baby šéf72
F954461200150071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava19. February 201919. February 201960cinemart-požičovné-trollovia73
F954461200250071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava19. February 201919. February 201960cinemart-požičovné-ja,zloduch 374
F201904841343867AMarek Vozár-KominárstvoFričovce 86082 37Fričovce19. February 201919. February 2019354Vozár-kominárstvo-kontrola-komíny75
F400201952150356NArchgrup sk. s.r.o.Jána Francisciho 1620/6054 01Levoča19. February 201919. February 2019220Archgrup-vizualiz.-Ružinská rozpr.cesta76
F2019148285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice25. February 201925. February 201980odpadservis-služby na úseku ŽP 1/201977
F19010042836188778AFOCUS-computer s.r.o.Dominikánske námestie 35040 01Košice25. February 201925. February 201924.1Focus-router78
F4151901053602204704NSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,Ďumbierska 14041 59Košice25. February 201925. February 20191SVP-nájom-vodný tok Bystrá79
F41172019NIng.Matej StykLipová 6040 01Košice25. February 201925. February 2019146.08Styk-znalecký posudok-budova kotolne80
F661190455235763469ASlovak Telekom a.s.Bajkalská 28817 62Bratislava25. February 201925. February 201916.99slovak telekom-vyjadrenie k sieti81
F1913636613983ASPONKA SK s.r.o.Štefánikova 817020 01Púchov27. February 201927. February 201960sponka-zošívačky82

Objednávky február 2019

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaVybavujeFunkciaPopis1Obdobie: 2019, IFOsoft
247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy19. February 20196. March 20193068.87Magda Jozef Ing.sima plus-dvere+žalúzie-knižnica
337707591AFrantišek Jánoš-DrevovýrobaŠtúrová 40053 42Krompachy19. February 20196. March 20198334Magda Jozef Ing.Jánoš-nábytok knižnica
435578084NRegionálna rozvojová agentúra BoroloKúpeľská 66037 01Sobrance28. February 201915. March 20192500Petrik Igor Ing.Starosta obcereg.rozv.agent.-exter.man.-spoloč.zariad
540847641NJanka PokryvkováDunajská 42052 01Spišská Nová Ves28. February 201922. March 2019450Petrik Igor Ing.Starosta obcepokryvková-zateplenie hasič.zbrojnice-VO

Faktúry za január 2019

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Popis2ObjednavkaZmluvaInterne_cisloObdobie:201901 - 201901IFOsoft
F101901153050528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice9. January 20199. January 201960osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 1/191
F201900451247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce9. January 20199. January 2019200daňko-IT služby 1/20192
F201900151637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany9. January 20199. January 20194.4VPM Stav-materiál dielňa3
F2183001335908718ARAABETrnavská cesta 84821 02Bratislava9. January 20199. January 201929Raabe-publikácia-VZN v školstve4
F101190359135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany9. January 20199. January 2019537.22magna energia-elektrina 1/20195
F101190359035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany9. January 20199. January 2019812.63magna energia-elektrina-1/20196
F18014352348127124NPARTNER Retail s.r.o.Klincová 37821 08Bratislava 215. January 201915. January 201935.42partner retail-adaptár 60Hz-starosta7
F3201936860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice18. January 201918. January 2019168puchalla-právne služby 1/20198
F869683223935815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 2618. January 201918. January 2019844SPP-plyn 1/20199
F869683240735815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 2618. January 201918. January 2019237SPP-plyn 1/201910
F755006601531364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava18. January 201918. January 201957.44ŽSR-prenájom-201911
F275001858531364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava18. January 201918. January 201950.26ŽSR-prenájom-201912
F275001858431364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava18. January 201918. January 2019197.52ŽSR-prenájom-201913
F275001858331364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava18. January 201918. January 2019347.69ŽSR-prenájom 201914
F275001858231364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava18. January 201918. January 2019119.65ŽSR-prenájom-201915
F2019000336607886NAsta Trade s.r.o.SNP 88053 42Krompachy18. January 201918. January 2019170asta trade-hudobná produkcia-silvester16
F19000547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy18. January 201918. January 20191064.11sima plus-dvere-ŠÚ17
F309139017536391000ADOXX-Stravné lístky,spol.s r.o.Kálov 356010 01Žilina18. January 201918. January 2019727.2DOXX-stravné lístky-200 ks18
F5570030970162957NIVESČs.armády 20041 18Košice23. January 201915. January 201925.09Ives-matrika-služby k APV19
F19270135531666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov23. January 201923. January 201966.72Ifosoft-upadete progr.vybav.mzdy V19.0120
F19000747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy23. January 201923. January 201913.5sima plus-krycie lišty-stacionár21
F2191101021178454NSlovenský ochranný zväzRastislavova 3821 08Bratislava23. January 201923. January 201914.28SOZA-poplatky MR22
F18001351115026NKOmunál - Servis, s.r.o.Hlavná 3080 01Prešov23. January 201923. January 2019200Komunál-servis-VO-nákup elektr.energie23
F18003851115026NKOmunál - Servis, s.r.o.Hlavná 3080 01Prešov23. January 201923. January 2019200Komunál servis-VO-nákup zemného plynu24
F51910150136500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. January 201929. January 2019773.16PVPS-vodné,stočné-obchodná 725
F51910150336500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. January 201929. January 201986.28PVPS-vodé,stočné-Partizánska 3026
F51910150436500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. January 201929. January 2019284.9PVPS-vodné,stočné-obchodná 627
F51910150536500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. January 201929. January 2019108.94PVPS-vodné,stočné-školská 2-NP28
F51910150636500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. January 201929. January 2019763.49PVPS-vodné,stočné-jarná 5729
F51910150736500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad29. January 201929. January 2019531.88PVPS-vodné,stočné-Školská 2-13bj30
F854461200850071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava29. January 201929. January 2019120cinemart-požič.-ferdinand,cesta za kráľo31
F854461200750071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava29. January 201929. January 201960Cinemart-požičovné-sherlock gnomes32
F11900234605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce29. January 201929. January 2019250Špitz-GP Rolová Huta33
F19100104931666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov29. January 201929. January 201910.8ifosoft-inštalácia-mzdová agenda34
F190132117310598ASLOVGRAMJakubovo nám.14813 48Bratislava29. January 201929. January 201938.4Slovgram-miestny rozhlas-odmeny umelcom35

Objednávky za január 2019

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaVybavujeFunkciaPopis1Obdobie: 2019, IFOsoft
147844655AEkoEnergia Palivá, s.r.o.Gabčíkova 27010 01Žilina24. January 20198. February 20195056.7Magda Jozef Ing.1 24.01.19

oficiálna stránka obce