2018

Zmluvy 2018

Zmluvy uzatvorené po 1. 1. 2018
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCena vrátane DPHDátum zverejneniaDátum platnosti do
Róbert Končík - ROKON,
053 34 Švedlár č. 505
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBYStavebný dozor pre projekt Rozšírenie kapacity MŠ Margecany4 095,0009.02.2018Nie je uvedené
CHIROS MEDICAL s.r.o. ,
Dlhé diely III/29,
841 04 Bratislava
KÚPNA ZMLUVASchodolez pre projekt Rozšírenie kapacity MŠ Margecany
Príloha č. 1
4 125,0009.02.2018Nie je uvedené
SIMA plus Krompachy s.r.o.,
Maurerova 13,
053 42 Krompachy
KÚPNA ZMLUVAVybavenie MŠ Margecany
Príloha č. 1
5 955,6009.02.2018Nie je uvedené
ODPADservis s.r.o.,
Němcovej 4,
040 01 Košice
Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva o poskytovaní služieb na úseku životného prostredia a ochrany zdravia960,0027.02.201815.02.2019
18/44/050/10Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves
dohoda o poskytnutí príspevkuZmluva zverejnená v CRZ3 886,5602.03.2018Nie je uvedené
JUDr. Ing. Radoslav Huljak a manželka MUDr. Mária Huljaková, PhD.
Kremnická 61, 040 11 Košice
KÚPNA ZMLUVAOdkúpenie parcely C KN č. 128/211, k. ú.
Rolova Huta
2 484,0012.03.2018Nie je uvedené
Ing. Milan Žiak
a manželka Ing. Ildikó Žiaková
Matuškova 389/2, 040 11 Košice, SR
KÚPNA ZMLUVAOdkúpenie parcely C KN č. 128/213, k. ú. Rolova Huta2 025,0016.03.2018Nie je uvedené
18/44/060/30Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves
dohoda o poskytnutí príspevku §60Dohoda zverejnená v CRZ3 126,4420.03.2018Nie je uvedené
18/44/060/32Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves
dohoda o poskytnutí príspevku §60Dohoda zverejnená v CRZ6 252,9220.03.2018Nie je uvedené
18/44/060/33Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves
dohoda o poskytnutí príspevku §60Dohoda zverejnená v CRZ1 667,4420.03.2018Nie je uvedené
18/44/060/34Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves
dohoda o poskytnutí príspevku §60Dohoda zverejnená v CRZ12 505,80 20.03.2018Nie je uvedené
Milan Hvizdoš
Kisdyho 183/5
040 01 Košice
Kúpna zmluvaOdpredaj parcely C KN č. 128/210 k. ú. Rolova Huta1 809,0020.03.2018Nie je uvedené
Ing. Szőke Július
a
Ing. Adriana Szőkeová
Toryská 512/6, 040 11 Košice
Kúpna zmluvaPozemok C KN č. 128/92 k. ú. Rolova Huta2 673,0023.03.2018Nie je uvedené
Východoslovenská distribučná a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyZriadenie vecného bremena na slúžiace pozemky6 000,0026.03.2018Nie je uvedené
Rímskokatolícka cirkev, farnosť MargecanyZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce700,0027.03.201831.12.2018
Dobrovoľný hasičský zbor MargecanyZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce1 500,0027.03.201831.12.2018
Elect o.z.
Olše 64
Margecany
Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce800,0027.03.201831.12.2018
Jadlovec o.z.
Olše 70
Margecany
Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce3 500,0027.03.201831.12.2018
Margecianske fajnoty o.z.Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce3 000,0027.03.201831.12.2018
MAFOZ o.z.
Obchodná 7,
Margecany
Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce3 000,0027.03.201831.12.2018
Stolnotenisový klub ŠKST TOPSPIN MargecanyZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce1 500,0027.03.201831.12.2018
Športovo strelecký klub Margecany,
Školská 5,
Margecany
Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce700,0027.03.201831.12.2018
ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých MargecanyZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce400,0027.03.2018
31.12.2018
Obecný šachový klub Margecany,
Obchodná 7,
Margecany
Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce800,0027.03.201831.12.2018
TJ Lokomotíva Margecany Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce10 000,0027.03.201831.12.2018
OKST- odbor klubu slovenských turistov,
Obchodná 7,
055 01 Margecany
Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce800,0027.03.201831.12.2018
MIGI, spol. s r.o.
053 21 Matejovce nad Hornádom 96
Zmluva o dieloZoD-Plochy pre statickú dopravu pri železničnej stanici Margecany
Harmonogram
Cena diela
262 005,4328.03.2018Nie je uvedené
Juraj Mesároš
Jarná 57
055 01 Margecany
Zmulva o opakovanom nájmeZmluva o opak najme Juraj Mesaros162,4928.03.201831. 3. 2021
Zbyněk Kastl
Nám. 5.května 32
Holýšov
Zmluva o opakovanom nájmeZmluva o opak. najme_byt 9 Kastl89,7228.03.201831. 3. 2021
Deduško n.o.
Vojenská 2,
040 01 Košice - Staré mesto
Zmluva o poskytnutí finančného príspevkuZmluva o poskytnutí finančného príspevku a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby4 700,0028.03.201831.12.2018
18/44/50j/17Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves
dohoda o poskytnutí príspevku § 50jDohoda zverejnená v CRZ4 663,8003.04.2018Nie je uvedené
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o grantovom účteZmluva o grantovom účte04.04.2018Nie je uvedené
MIGI, spol. s r.o.
053 21 Matejovce nad Hornádom 96
Dodatok č. 1
k zmluve o dielo
DODATOK č. 109.04.2018Nie je uvedené
Jozef Kubovčík
Železničná 74/2
055 01 Margecany
Kúpno-predajná zmluva800,0018.04.2018
Súkromná základná umelecká škola,
Obchodná 7,
055 01 Margecany
Zmluva o nájme nebytových priestorov1_2018 Zmluva o najme nebytovych priestorov SZUS2 433,6030.04.2018Na dobu neurčitú
18/44/50j/35Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves
dohoda o poskytnutí príspevku § 50jDohoda zverejnená v CRZ4 663,8002.05.2018Nie je uvedené
Ing. František Mlynárčik,
Atletická 14, 040 01 Košice, SR
Kúpna zmluvaOdpredaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve kupujúceho3 380,0004.05.2018Nie je uvedené
MK-4080/2018/3.2Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4080/2018/3.2Zmluva o poskytnutí dotácie v CRZ0,0010.05.201831.12.2018
Dodatok č. 1WOLIMEX s.r.o., Stöcklova 19, 085 01 Bardejov
Dodatok č. 1 k zmluve o dieloDodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 27.4.20170,0010.05.2018Nie je uvedené
OKST- odbor klubu slovenských turistov,
Obchodná 7,
Margecany
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce250,0010.05.201831.12.2018
KŽP-PO4-SC431-2017-19/G331Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUZmluva o poskytnutí NFP v CRZ401 310,64 18.05.2018Nie je uvedené
Štefan Gmuca
Jarná 57
055 01 Margecany
Zmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opakovanom nájme bytu154,4823.05.201831.05.2021
Mgr. Ambróz Koňak
ul. Banícka 2/34
052 01 Spišská Nová Ves
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluvedodatok č. 1 k mandátnej zmluve - v súvislosti s GDPR23.05.2018Nie je uvedené
ZO/2018A7978-1osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5,
040 01 Košice
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osobyZmluva GDPR720,0025.05.2018Nie je uvedené
0844/2210/2018Východoslovenská distribučná, a.s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice
Zmluva o súhlase s realizáciou preložky elektroenergetického rozvodného zariadeniaZmluva - súhlas s realizáciou preložky Margecany0,0031.05.2018Nie je uvedené
Cost & Accounting Management, s.r.o.
Most pri Bratislave 211, 900 46
Mandátna zmluvaExterný projektový manažment projektu Zateplenie budovy obecného úradu v obci Margecany11 450,0006.06.2018Nie je uvedené
Róbert Končík - ROKON
Švedlár č. 505, 053 34 Švedlár
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBYStavebný dozor pre projekt "Zateplenie budovy obecného úradu v obci Margecany"7 800,0007.06.2018Nie je uvedené
MIGI, spol. s r.o.
053 21 Matejovce nad Hornádom 96
Zmluva o dieloZoD - Stavebné práce "Rozšírenie kapacity MŠ Margecany"
Rozpočet
Profesie
Harmonogram
Informácia o subdodávateľoch
Poistná zmluva
220 140,4208.06.2018Nie je uvedené
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o grantovom účteZmluva o grantovom účte pre projekt Regenerácia vnútrobloku MargecanyPodľa sadzobníka11.06.2018Nie je uvedené
1/2018Záhradná jednotka s.r.o.,
Obchodná 6,
055 01 Margecany
Zmluva o dieloStavebné práce pre projekt Využitie dažďovej vody
Rozpočet
6 735,3515.06.201815.10.2018
03/SP/2018/PLZdruženie miest a obcí Spiša,
Kostolná 20/12,
052 01 Spišské Tomášovce
Príkazná zmluvaPríkazná zmluva - príležitostné spoločné verejné obstarávanie - plyn200,0003.07.2018Nie je uvedené
06/SP/2018/ELZdruženie miest a obcí Spiša,
Kostolná 20/12,
052 01 Spišské Tomášovce
Príkazná zmluvaPríkazná zmluva - príležitostné spoločné verejné obstarávanie - elektrina200,0003.07.2018Nie je uvedené
PRAKON spol. s r.o.
055 62 Prakovce 13
Zmluva o poskytnutí finančného daruPoskytnutie peňažného daru na podporu činnosti skupiny MARGIT50,0010.07.2018Nie je uvedené
OTP Banka Slovensko, a.s.
Štúrova 5
813 54 Bratislava
Zmluva o OTP city konteZmluva o OTP city konte podľa cenníka12.07.2018Nie je uvedené
OTP Banka Slovensko, a.s.
Štúrova 5
813 54 Bratislava
Zmluva o OTP premium konteOTP premium konto - účetpodľa cenníka12.07.2018Nie je uvedené
Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11,
01011 Žilina
Zmluva o grantovom účteZmluva o grantovom účte - Margeciansky tunelpodľa cenníka27.07.2018Nie je uvedené
IROP-Z-302041J961-431-16Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041J961-431-16Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041J961-431-16 - Regenerácia vnútrobloku Margecany179 915,60 09.08.2018Nie je uvedené
Alexander Maňo a manželka Alžbeta Maňová, MargecanyKúpna zmluvaOdkúpenie pozemku 81,9014.08.2018Nie je uvedené
2/2018Deduško n. o.
Vojenská 2
040 01 Košice – Staré Mesto
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2018Zmluva o nájme nebytových priestorov
Príloha č. 1
Príloha č. 2
1 221,40 €/ročne20.08.2018Nie je uvedené
Ing. Vladimír Naňo a manž.
Irean Naňová, MUDr. Alexandra, Kežmarok
Kúpna zmluvaKúpna zmluva - odpredaj pozemku Rolova huta - Kozinec1 134,0020.08.2018Nie je uvedené
SVS_ZM_56_2018_2337Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Zmluva č. 56/2018/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na výkon prác na vojnových hrobochZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - práce na vojnových hroboch 5 600,0020.08.201831.12.2018
Prima banka Slovensko a. s.
Hodžova 11
010 11 Žilina
Zmluva o grantovom účteZmluva o grantovom účte28.08.2018Nie je uvedené
5173/2018/OKaCR-20184Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Zmluva o poskytnutí dotácieTop výlety Terra Incognita - Margeciansky tunel, otvorená galéria
Príloha č. 1
Príloha č. 2
10 000,0030.08.2018Nie je uvedené
BTS-PO s.r.o.
Rumanova 22
080 01 Prešov
Zmluva o poskytovaní službyPoskytovanie služby - bezpečnostnotechnickej služby a služieb technika požiarnej ochrany600,00 €/ročne31.08.2018Nie je uvedené
BTS-PO s.r.o.
Rumanova 22
080 01 Prešov
Zmluva o spracúvaní osobných údajovZmluva o spracúvaní osobných údajov31.08.2018Nie je uvedené
Prima banka Slovensko a. s.
Hodžova 11
010 11 Žilina
Zmluva o grantovom účteGrantový účet na príjem dotácie z Úradu vlady SRpodľa sadzobníka14.09.2018Nie je uvedené
Prima banka Slovensko a. s.
Hodžova 11
010 11 Žilina
Zmluva o grantovom účteZmluva o grantovom účte na príjem dotácie z MŠVVaŠ SRpodľa sadzobníka26.09.2018Nie je uvedené
Maliňák F. a Maliňáková M. Jarná 584/57 MargecanyZmluva o opakovanom nájmeZmluva opakovanom nájme Maliňák, Maliňáková28.09.201830.09.2021
Halcin Jozef Jarná 584/57 MargecanyZmluva o opakovanom nájmeZmluva o opak nájme Halcin28.09.201830.09.2021
Nalevanková A. Školská 14 a Fidler R. Dlhá 44, MargecanyZmluva o opakovanom nájmeZmluva o opakovanom nájme Nalevanková, Fidler28.09.201830.09.2021
IROP-D1-302021H675-221-10Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Dobrovičová 12,
812 66 Bratislava
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFPDODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP Č. IROP-Z-302021H675-221-10235 519,89 €28.09.2018Nie je uvedené
SIMA plus Krompachy s.r.o., Maurerova 13, 053 42 KrompachyZmluva o dieloZoD Regenerácia vnútrobloku Margecany174 645,84 €28.09.2018Nie je uvedené
AV Audit, s.r.o. Karpatská 2448/16, 05201 Sp. Nová VesZmluva o poskytnutí audítorských služiebZmluva o posk. audit. služieb700,- €01.10.2018platí pre overenie účt. závierky za rok 2017
VSE a.s. Mlynská 31, 04291 KošiceZmluva o združenej dodávke elektrinyZmluva o združenej dodávke elektriny08.10.201831.12.2019
VSD a.s. Mlynská 31, 04291 KošiceZmluva o pripojeníZmluva o pripojení08.10.2018neurčito
MARO s.r.o.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany
Zmluva o dieloVýmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v Margecanoch17 781,4909.10.201830.11.2018
CI-servis a.s.
Werferova 1,
04011 Košice
Zmluva č. D1-008/2018Zmluva č. D1_008_20187,50 €/hod plus DPH12.10.201814.10.2018 do 19,00 hod
73/POD-801/18Slovenská agentúra životného prostrediaZmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fonduZmluva o poskytnutí podpory - projekt Využitie dažďovej vody (TJ Lokomotíva)5 000,0017.10.201815.01.2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava
Z M L U V A
č. PHZ-OPK1-2018-000513-003
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000513-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - text30 000,0022.10.201831. 12. 2021
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava
Z M L U V A
č. PHZ-OPK1-2018-002525
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002525 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - text30 000,0022.10.201831. 12. 2022
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
ZMLUVA
o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 - text10 500,0022.10.2018Nie je uvedené
PVS a.s. Hraničná 662/17, 05889 PopradZmluva o nájmeNájomná zmluva PVS a.s.14,40 €/rok24.10.201815 rokov
Športovo strelecký klub Margecany,
Školská 5,
Margecany
Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce1 000,0026.10.201831.12.2018
Ing. Stanislav Daňko: ITISEL
Okružná 421/15, 055 61 Jaklovce
Zmluva o poskytovaní IT outsourcingových služiebZmluva o poskytovaní IT služieb2 400 € / rok07.11.2018na dobu neurčitú
OTP Banka Slovensko a.s. Štúrová 5, 81354 BratislavaZmluva o splátkovom a preklenovacom úvere1 Zmluva o splátkovom a preklenovacom úvere882 779,66 €07.11.201831.08.2020
OTP Banka Slovensko a.s. Štúrová 5, 81354 BratislavaZmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke2 Zmluva o vypl. pr. k bianko zmenke07.11.2018na dobu trvania záväzkov
OTP Banka Slovensko a.s. Štúrová 5, 81354 BratislavaZmluva o založení pohľadávky na výplatu vkladu z účtov zriadených u záložného veriteľa č. 5001/18/025-ZZ-013 Zmluva o založení pohľadávky07.11.2018na dobu trvania záväzkov
MARBU VO – poradenstvo s.r.o.,
Bratislavská 1617/27,
040 01 Košice
Mandátna zmluvaMandátna zmluva - verejné obstarávanie - EKS technológia2 000,0009.11.2018Nie je uvedené
Prima banka Slovensko a. s.
Hodžova 11
010 11 Žilina
Zmluva o grantovom účteGrantový účet - pre dotáciu z Úradu vlády SRpodľa sadzobníka14.11.2018Nie je uvedené
Peter Terpák, Olše 593/75, 055 01 Margecany a Monika Terpáková, Olše 593/75 , 055 01 Margecany
ZMLUVA O OPAKOVANOM NÁJME BYTUZmluva o opak. nájme Terpák 16.11.201816.11.201830.11.2021
18-511-04716Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov zverejnená v CRZ11 580,0026.11.2018Nie je uvedené
Longinus, spol. s r.o.,
Hrdinov SNP 173,
044 25 Vyšný Medzev
Zmluva o dieloVypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby "Rekonštrukcia lávky pre peších a cyklistov cez vodnú nádrž Ružín18 000,0026.11.2018Nie je uvedené
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
Zmluva o dodávke elektrinyDodávka elektrickej energie na obdobie 2019-2020podľa cenníka30.11.201831.12.2020
1124/2018Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1,
813 30 Bratislava
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2018Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2018 - rekonštrukcia telocvične69 579,217.12.201831.12.2020
Dodatok č. 1
k ZoP NFP č. 043KE050002
Pôdohospodárska platobná agentúraDodatok č. 1Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043KE050002 - text0,0010.12.2018Nie je uvedené
Gabriela Hudáková, Pod Rožkami 223/22, Družstevná pri Hornáde-Malá Vieska; Mgr. Kamila Bödiová, Hornádska 476/11, Margecany; Stanislav Kaľavský, Hornádska 273/2, Margecany; Anna Dzinová,
Nový Smokovec 19246, Vysoké Tatry; Ing. Michal Kaľavský,
Zombova 1301/31, Košice-Sídlisko KVP; Milan Kaľavský, Železničná 92/20, Margecany
Kúpna zmluvaOdpredaj pozemkov E KN č. 70076/1 a časť parcely E KN č. 70062/203, k.ú. Margecany2 300,0010.12.2018Nie je uvedené
Ing. Miroslav Moščák,
Ing. Zuzana Moščáková,
Bauerova 1206/3, 040 23 Košice
Kúpna zmluvaPredaj pozemku C KN č. 128/228 a 128/229, kat. územie Rolova Huta7 560,00 10.12.2018Nie je uvedené
1171/2018Úrad vlády SR
Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevkuZmluva o poskytnutí regionálneho príspevku - Lávka cez Ružín18 000,0012.12.2018Nie je uvedené
Z201853972_ZCENTEX RS, spol. s r.o.
Stará Vajnorská 37,
83104 Bratislava SVK
Kúpna zmluvakúpna zmluva EKS - mobilný bubnový štiepkovač33 487,0012.12.2018Nie je uvedené
Z201854025_ZMMJ Trade s.r.o.
Dukelských hrdinov 143/16, 96001 Zvolen SVK
Kúpna zmluvaKúpna zmluva EKS - rýpadlo - nakladač67 700,0012.12.2018Nie je uvedené
Z201853976_ZCENTEX RS, spol. s r.o.
Stará Vajnorská 37,
83104 Bratislava
Kúpna zmluvaKúpna zmluva EKS - zvozové vozidlo99 087,5012.12.2018Nie je uvedené
Z201854023_ZUNIKOV NITRA, s.r.o.
Lehotská 4, 94901 Nitra
Kúpna zmluvaKúpna zmluva EKS - kontajnery30 750,0012.12.2018Nie je uvedené
Ing. Roman Nagy
Ing. Katarína Nagyová
Krakovská 1029/14,
040 11 Košice, SR
Kúpna zmluvaOdpredaj pozemku C KN č. 128/220 k. ú. Rolova Huta1 323,0012.12.2018Nie je uvedené
Novotný Tibor a Novotná Eva, Jarná 584/57, 05501 MargecanyZmluva o opakovanom nájme bytu 2018Zmluva o opakovanom nájme Novotný Tibor 201814.12.201831.12.2021
MVDr. Janka Ďorková,
Kalinovská 861/12,
040 22 Košice, SR
Kúpna zmluvaPredaj pozemku - C KN č. 128/224, 128/226, k. ú. Rolova Huta5 913,0014.12.2018Nie je uvedené
Z201854511_ZEkoEnergia Palivá, s.r.o.
Gabčíkova 27, 01001 Žilina SVK
Rámcová dohodaDrevné pelety pre kotolňu (2019)14 940,0017.12.201813.12.2019
ARTCOMP s.r.o.
Partizánska 35,
Margecany
Mandátna zmluvaExterný projektový manažment projektu4 605,6021.12.2018Nie je uvedené
Róbert Končík - ROKON,
Švedlár 505,
053 34 Švedlár
Zmluva o poskytnutí službyPoskytnutie služby - stavebný dozor2 938,0021.12.2018Nie je uvedené
Ekover, s.r.o. SNP 34, 053 61 Spišské VlachyRámcová zmluvaramcova zmluva EKOVER 201821.12.201831.12.2028
Ekover, s.r.o. SNP 34, 053 61 Spišské VlachyRočná zmluvaročná zmluva Ekover Obec Margecany 201921.12.201831.12.2019
Róbert Papcun, Školská 139/9, 055 01 MargecanyZmluva o nájme bytuZmluva o nájme bytu Papcun Róbert31.12.201831.12.2021
H + EKO, spol. s r.o., Košice, Spišské námestie č. 3, 040 12 KošiceZMLUVA O ZBERE A ZHODNOTENÍ ODPADU Margecany ZMLUVA O ZBERE A ZHODNOTENÍ ODPADU H+EKO31.12.2018Na dobu neurčitú
DODATOK č. 1 k zmluve: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G331
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
DODATOK č. 1 DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP - číslo zmluvy_ KŽP-PO4-SC431-2017-19_G331 - text0,0004.01.2019

Faktúry za december 2018

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Popis2ObjednavkaZmluvaInterne_cisloObdobie:201801 - 201801IFOsoft
F12018019646129464APKVK-stav,s.r.o.Hlavná 96056 01Gelnica3. December 20183. December 201820296.6PKVK-TJ- plynofikácia a ústredné vykurov601
F18067347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy4. December 20184. December 2018133.2sima plus-hygienické potreby602
F2182729335908718ARAABETrnavská cesta 84821 02Bratislava4. December 20184. December 201899Raabe-predplatné Zriaďovateľ 2019603
F718040653117335345NSlovenský pozemkový fondBúdkova 36817 15Bratislava4. December 20184. December 201848.93SPF-prenájom-parkovacie plochy604
F101812152350528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice4. December 20184. December 201860osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 12/18605
F101185645535743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4. December 20184. December 2018640.44magna energia-elektrina 12/2018606
F101185645635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4. December 20184. December 2018472.17magna energia-elektrina 12/2018607
F860002572635815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 264. December 20184. December 2018321SPP-plyn 12/2018608
F860002554135815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 264. December 20184. December 2018665SPP-plyn 12/2018609
F2118129736500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad4. December 20184. December 201812.12PVPS-stanovisko-lávka610
F2716391131363091NINPROST spol.s r.o.Smrečianska 29810 00BRATISLAVA4. December 20184. December 2018176.8inprost-predplatné 2019-obecné noviny611
F810193402531348262AWolters KluwerMlynské nivy 48821 09Bratislava 24. December 201826. November 201887wolters kluwer-účtovníctvo obcí-2019612
F2811201030812976AAsociácia slovenských filmových klubovBrnianska 33811 04Bratislava4. December 20188. November 2018180Asociácia slov.film.klubov-požič.-5xfilm613
F2810201130812976AAsociácia slovenských filmových klubovBrnianska 33811 04Bratislava4. December 20188. November 2018216asociácia slov.film.klubov-požič.-6xfilm614
F20188689146808876AN-Terr s.r.o.Kukučínová 2040069 01Snina4. December 20184. December 201831.1N-terr-led stolná lampa-kino615
F1842321644413467AB2B Partner s.r.o.Šulekova 2811 06Bratislava5. December 20185. December 201868.4B2B partner-hliníkové schody-ŠÚ616
F81125531345506NITA AGENTÚRA,s.r.o.831 03Bratislava 37. December 20187. December 201860ita agentúra-požičovné-malý dráčik617
F822193046235763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. December 20187. December 201878.12telekom-mobilné služby 11/2018618
F822201072135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. December 20187. December 201870.54telekom-pevná sieť 11/2018619
F822201070235763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. December 20187. December 201844.87telekom-pevná sieť 11/2018620
F822201068535763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. December 20187. December 20181.18telekom-pevná sieť 11/2018621
F822205084735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. December 20187. December 20183.53telekom-pevná sieť 11/2018622
F822205082235763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. December 20187. December 20181.76telekom-pevná sieť 11/2018623
F202018116431691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy7. December 20187. December 20181206.82ekover-vývoz-kontajnery 11/2018624
F202018118131691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy7. December 20187. December 20182321.54ekover-vývoz-komunál 11/2018625
F103180481131659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves7. December 20187. December 2018399.89brantner nova-vývoz-kontajnery 11/2018626
F18122243818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov7. December 20187. December 2018806.16DD21-tlač na tlačiarňach 10-11/2018627
F16161802417329477AAUTO-IMPEX spol.s r.o.Sadová 11052 01Spišská Nová Ves7. December 20187. December 2018235.64auto-impex-prehliadka-požiarne Iveco628
F18038047157798AAMP Service,s.r.o.Mlynská 8053 11Smižany7. December 20187. December 2018408AMP service-servisné práce Kia629
F33018065436172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava7. December 20187. December 2018653.89calmit-kamenivo-projekt-vojnové hroby630
F18067247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy7. December 20187. December 201836.76sim aplus-materiál-stacionár631
F201803051637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany7. December 20187. December 201821.9VPM Stav-materiál TJ632
F661183316735763469ASlovak Telekom a.s.Bajkalská 28817 62Bratislava7. December 20187. December 201816.99telekom-vyjadrenie-lávka633
F502181925131592503APoradca podnikateľa,spol. s r.oMartina Rázusa 23A010 01Žilina 17. December 20183. December 2018117FP 634 5021819251/F 07.12.18634
F2018251417644429NIng.Zsolt Marczibal-CONNECT925 41Kráľov Brod7. December 20187. December 201842.2Connect-tlačivá-daň,knižnica,obálky635
F580245359831651518AEUROVIA SK,a.s.Osloboditeľov 66040 17Košice10. December 2018863491.92Eurovia SK-práce-Spoločné zariadenia636
F18068047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy10. December 201810. December 2018117.76sima plus-materiál VO, stacionár637
F2018000147206241NAutoservis SZ s.r.o.Prešovská 56055 01Margecany10. December 201810. December 20181750Autoservis SZ-oprava KIA638
F3218120535111054AMichal Knotek PANDA MKM.R.Štefánika 18920 01Hlohovec10. December 201810. December 2018211.14Knotek PANDA MK-fólie-ŠÚ639
F199007371330814677AXEROX LIMITED, o.z.Einsteinova 23851 01Bratislava11. December 201811. December 2018391.97XEROX-nájom tlačiarne640
F201807451247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce11. December 201811. December 20181690.2Daňko-IT služby + eset +materiál641
F18064347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy13. December 201813. December 2018-448.2sima plus-za palety642
F18065847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy13. December 201813. December 2018-286.85sima plus-palety643
F180420088136631124ASlovenská pošta, a.s.975 99Banská Bystrica14. December 20184. December 201823.88Slov.pošta-predplatné Záhradkár-JDS644
F8021285035790253APetit Press, a. s.Lazaretska 12814 64Bratislava14. December 20184. December 2018264Petit press-predplatné-korzár 2019645
F377201836860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice14. December 201814. December 2018168puchalla-právne služby 12/2018646
F201820748285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice14. December 201814. December 201880odpadservis-služby na úseku ŽP-11/2018647
F201811004335832550AMagic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava14. December 201814. December 201860magic box-požičovné-príšerákovci648
F201811000335832550AMagic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava14. December 201814. December 201836magic box-požičovné-o myške a medveďovi649
F201839533984905AELECTRONIC Bros.Cintorínska 16053 42Krompachy14. December 201814. December 20181469Electronic-notebook,dokovacia stanica-ŠÚ650
F1710015244929234ATRIK design s.r.o.Hlavná 13053 42Krompachy14. December 201814. December 20181057.44Trik sesign-propagačné a reklam.predmety651
F2018023836407020AMaro,s.r.o.Podhradská cesta 2038 52Sučany14. December 201814. December 201817781.49MARO-výmena umelého trávnika-ihrisko652
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 514. December 201814. December 201892.58O2-mobilné služby 11/2018653
F105183136735743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany14. December 201814. December 2018681.25magna energia-elektrina 11/2018-vyúčtov.654
F201807051247615NIng. Stanislav Daňko: ITISELOkružná 421/15055 61Jaklovce14. December 201814. December 2018200daňko-IT služby 11/2018655
F1018362936413186AGASTROLUX,s.r.o.Bytčická 72010 01Žilina17. December 201817. December 2018685.2gastrolux-drezy-stacionár656
F57201850237161NZahradníček ĽubošJakobyho 8040 01Košice17. December 201817. December 2018185zahradníček-program na Mikuláša657
F9201842341833NFS FrankovčanMalá Franková 52059 78Malá Franková17. December 201817. December 2018350FS Frankovčan-vystúpenie-vianočný koncer658
F51818237436500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad17. December 201817. December 201841.6PVPS-stočné olše 74659
F51818237536500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad17. December 201817. December 2018154.26PVPS-vodné,stočné olše 74660
F51818237636500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad17. December 201817. December 2018138.58PVPS-vodné,stočné-olše 75661
F51818237736500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad17. December 201817. December 2018109.8PVPS-vodné,stočné-školská 2A662
F51818237836500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad17. December 201817. December 201841.6PVPS-stočné olše 75663
F18174340847641NJanka PokryvkováDunajská 42052 01Spišská Nová Ves17. December 201817. December 2018100Pokryvková-triedený zber KO-rozpočet664
F18319196136230537AMichlovský spol. s.r.o.Letná 796/9921 01Piešťany17. December 201814. December 201813Michlovský-vyjadrenie k sietam665
F1842447944413467AB2B Partner s.r.o.Šulekova 2811 06Bratislava18. December 201818. December 2018150.12B2B partner-kancelárske potreby666
F580245360731651518AEUROVIA SK,a.s.Osloboditeľov 66040 17Košice18. December 201818. December 2018799.87Eurovia-asfaltová hmota-olše667
F201802831721281NArtComp,s.r.o.Partizánska 35055 01Margecany20. December 201820. December 20181200artcomp-sprac.žiad.-triedený zber kom.od668
F12018021046129464APKVK-stav,s.r.o.Hlavná 96056 01Gelnica20. December 201820. December 2018753.47PKVK-stav-stacionár669
F201809937707591ADrevovýroba-František JánošŠtúrová 40053 42Krompachy20. December 201820. December 20184674Drevovýroba Janoš-skrine-ŠÚ+stacinár670
F18010245836188778AFOCUS-computer s.r.o.Dominikánske námestie 35040 01Košice20. December 201820. December 20186.72Focus-kábel k PC671
F18071447426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy20. December 201820. December 2018399.97sima plus-náradie dielňa672
F18071547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy20. December 201820. December 2018174.44sima plus-pracovný odev673
F1539355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany20. December 201820. December 2018681.12ZŠ-strava 11/2018-OcÚ674
F1540355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany20. December 201820. December 2018357.5zš-strava-11/2018-dôchodcovia675
F181118144598378AL4T,s.r.o.Turbínová 1/13359831 04Bratislava20. December 20188. January 2019780.3L4T-pelety676
F412201832565151NDOMPROJEKTHlavná 64044 13Valaliky21. December 201821. December 2018120Domprojekt-zmena-PD triedený zber KO677
F18266536491501ABTS-PO,s.r.oRumanova 22080 01Prešov21. December 201821. December 2018144BTS-PO-výkon služby technika PO-4Q 2018678
F1812544633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica27. December 201827. December 201825.74jumes-strava 11/2018679
F1812444633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica27. December 201827. December 20183.9Jumes-strava 11/2018-SF680
F18067447426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy28. December 201828. December 201872sima plus-rezač laminátu,klinky-podlaha681
F201834145315353NPOWER PLUS-LR, s.r.oSedlice 149082 43Sedlice28. December 201828. December 20181592POwer plus-LR-zametacia metla VARI682
F503963524235950226AInternet Mall Slovakia,s.r.o.Galvaniho 6821 04Bratislava - Ružinov28. December 20183. December 2018230.9internet mall-sporák elekt.-stacionár683
F580246834431651518AEUROVIA SK, a.sOsloboditeľov 66040 17Košice28. December 201819287.74Eurovia SK-práce-Spoločné zariadenia684
F2018017247476079NJASTA EUROPA s.r.o.Nám.Slobody 22971 01Prievidza28. December 201828. December 2018500Jasta Europa-pyrotechnické práce685
F1818636600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany28. December 201828. December 2018257.15mapox-materiál stacionár686
F1818536600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany28. December 201828. December 2018268.13mapox-materiál-dielňa687
F18115243818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov28. December 201828. December 2018105DD21-kancelársky papier688
F18003551053837NKiart s.r.o.č.232055 52Kojšov31. December 201831. December 2018295.76kiart-kabeláž-kamerový systém689
F18003651053837NKiart s.r.o.č.232055 52Kojšov31. December 201831. December 2018111.65kiart-kabeláž-slžby-stacionár,Školská 2A690
F12201850080547NLONGINUS, s.r.o.Hrdinov SNP 173044 25Vyšný Medzev31. December 201831. December 2018500Longinus-PD tunel691
F1350080547NLONGINUS, s.r.o.Hrdinov SNP 173044 25Vyšný Medzev31. December 201831. December 20188000Longinus-PD-rekonštrukcia-lávka-Ružín692
F201821548285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice31. December 201831. December 201880odpadservis-služby na úseku ŽP-12/2018693
F18069847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy31. December 201831. December 201866.24Sima plus-teplomer-stacionár694
F822397676435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8. January 20198. January 201979.44telekom-mobilné služby 12/2018695
F822405685235763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8. January 20198. January 201949.2telekom-pevná sieť 12/2018696
F822405688235763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8. January 20198. January 201979.58telekom-pevná sieť 12/2018697
F822405683135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8. January 20198. January 20191.18telekom-pevná sieť 12/2018698
F33018073236172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava8. January 20198. January 2019173.2calmit-posypový materiál699
F310001127031364501AŽSRTomášikova 27041 50Košice8. January 20198. January 2019100.57ŽSR-vodné TJ 7-12/2018700
F202018130931691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy8. January 20198. January 20191977.35ekover-vývoz KO 12/2018701
F202018129031691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy8. January 20198. January 2019361.3ekover-vývoz kontajnery-12/2018702
F18135243818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov8. January 20198. January 2019366.64DD21-tlač na tlačiarňach703
F18012048259900NMARBU VO - poradenstvo s.r.o.Bratislavská 1617/27040 01Košice8. January 20198. January 20192000Marbu VO porad.-VO triedený zber KO704
F822409680135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava9. January 20199. January 20193.53telekom-pevná sieť 12/2018705
F822409677935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava9. January 20199. January 20191.76telekom-pevná sieť 12/2018706
F66201850237161NZahradníček ĽubošJakobyho 8040 01Košice15. January 201915. January 201970zahradníček-detský silvester 2018707
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 515. January 201915. January 201991.24O2-mobilné služby 12/2018708
F504180128031592503APoradca podnikateľa,spol. s r.oMartina Rázusa 23A010 01Žilina 115. January 201915. January 201914.9PP-finančný spravodaj 2018-doplatok709
F103180529431659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves15. January 201915. January 201945brantner nova-prenájom HÁK710
F227000132344483767AVýchodoslovenská energetika a.s.Mlynská 31042 91Košice15. January 201915. January 2019180.78VSE-elektrina-tunel-vyúčtovanie 10-12/18711
F1547355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany15. January 201915. January 2019284ZŠ-strava dôchodcovia-12/2018712
F1546355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany15. January 201915. January 2019429.66ZŠ-strava OcÚ-12/2018713
F105183583535743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany18. January 201918. January 2019919.76magna energia-vyúčtovanie 2018-elektrina714
F105183724635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany18. January 2019-35.53magna energia-vyúčtovanie 2018-elektrina715
F845366458935815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 2618. January 201929. January 2019-1052.39SPP-plyn-vyúčtovanie 2018716
F847317666635815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 2618. January 201921. January 20191385.22SPP-plyn-vyúčtovanie 2018717

Objednávky za december 2018

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaVybavujeFunkciaPopis1Obdobie: 2018, IFOsoft
1847476079NJASTA EUROPA s.r.o.Nám.Slobody 22971 01Prievidza10. December 201825. December 2018500Petrik Igor Ing.Starosta obce 18 10.12.18

Faktúry za november 2018

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Interne_cislo
F1710012444929234ATRIK design s.r.o.Hlavná 13053 42Krompachy2. November 20185. November 20181659.6Trik design-kalendáre DHZ556
F202018104431691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy8. November 20188. November 20181857.5ekover-vývoz kontajnery 10/2018557
F202018105931691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy8. November 20188. November 20183733.64ekover-vývoz-komunál 10/2018558
F103180418231659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves8. November 20188. November 2018563.61brantner nova-vývoz kontajnery 10/2018559
F821991982935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8. November 20188. November 201877.12telekom-mobilné služby 10/2018560
F821999818035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8. November 20188. November 201858.12telekom-pevná sieť 10/2018561
F821999815435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8. November 20188. November 201818.08telekom-pevná sieť-10/2018562
F821999812935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8. November 20188. November 20181.18telekom-pevná sieť 10/2018563
F822003725335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8. November 20188. November 20181.76telekom-pevné služby 10/2018564
F822003727535763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8. November 20188. November 20183.53telekom-pevná sieť 10/2018565
F2219012397678856AIkar,a.s.Miletičova 23821 09Bratislava8. November 201829. October 2018227.34Ikar-knihy do knižnice-projekt566
F21180177817315786A2U spol.s r.o.Trnavská cesta 84821 02Bratislava9. November 20189. November 201844.382U-vlajka,zástava,znak-voľby567
F201815643330282NTkáčová DankaBardejovská 642/2082 12Kapušany12. November 201810. November 201834tkáčová-poplatok -program kataster 2018568
F101811152450528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice12. November 201810. November 201860osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 11/18569
F18062347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12. November 201810. November 201859.56sima plus-pracovný odev-par.54 balog570
F18060147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12. November 201810. November 2018194.4sima plus-hygienické potreby571
F18061047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12. November 201810. November 20181257.2sima plus-stacionár-svietidlá572
F1710013344929234ATRIK design s.r.o.Hlavná 13053 42Krompachy12. November 201810. November 2018118.8trik design-tabuľa-tunel573
F726421802735815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 2612. November 201810. November 2018321SPP-plyn 11/2018574
F726421793335815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 2612. November 201810. November 2018665SPP-plyn 11/2018575
F101185217935743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany12. November 201810. November 2018640.44magna energia-elektrina 11/2018576
F11185218035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany12. November 201810. November 2018472.17magna energia-elektrina 11/2018577
F227000132344483767AVýchodoslovenská energetika a.s.Mlynská 31042 91Košice12. November 201810. November 2018100VSE-elektrina-tunel 10-11/2018578
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 522. November 201822. November 201895.84O2-mobilné služby 9/2018579
F1800947003227AMIVA Košice s.r.o.Letná 45040 01Košice22. November 201822. November 201872MIVA Košice-vykládka materiálu580
F1534355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany22. November 201822. November 2018681.12ZŠ strava-10/2018-ocú581
F1535355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany22. November 201822. November 2018336zš-strava 10/2018 dôchodcovia582
F2018033531268650NRVC KošiceHlavná 68040 01Košice22. November 201822. November 20187RVC-pracovný materiál zo školenia583
F11803934605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce22. November 201822. November 2018908špitz-GP rolová huta-kozinec584
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava22. November 201822. November 20180.18orange-mobilné služby585
F339201836860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice22. November 201822. November 2018168puchalla-právne služby 11/2018586
F201802451637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany22. November 201822. November 2018173.82VPM stav-materiál TJ587
F1804210436458562ASANAS, a.s.Hollého 37083 01Sabinov22. November 201822. November 2018420sanas-spojovací vlys na stoličky588
F105182823535743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany22. November 201822. November 2018776.92magna energia-elektrina-vyúčtovanie 10589
F18062747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy22. November 201822. November 201852.15sima plus-pracovný odev-kaľavský590
F18064047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy22. November 201822. November 2018357.6sima plus-materiál-stacionár591
F33018060736172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava22. November 201822. November 201868.76calmit-kamenivo-kozinec592
F2200213225674862ACZEMAG a.s.739 61Třinec22. November 201822. November 2018215CZEMAG-regály-archív593
F18010028328607520ACSTfire s.r.o.Výstavní 2937/132a703 00Ostrava 322. November 201822. November 201872.12CSTfire-ventil-kotolňa594
F18063847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy23. November 201823. November 20183725.86Sima plus-materiál-tunel595
F81118431345506NITA AGENTÚRA,s.r.o.831 03Bratislava 326. November 201826. November 201860ita agentúra-požičovné-spievankovo a ...596
F18064647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy26. November 201826. November 20182984.76sima plus-stacionár-podlaha597
F201818948285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice26. November 201826. November 201880odpadservis-služby na úseku ŽP-10/2018598
F1842216144413467AB2B Partner s.r.o.Šulekova 2811 06Bratislava26. November 201826. November 201857.6b2b partner-schránka na kľúče599
F1801223237922190NAsociácia správcov registratúryM.R.Štefánika 310972 71Nováky29. November 201829. November 201840asociácia správcov registratúry-vložné600

Objednávky za november 2018

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaVybavujeFunkciaPopis1Obdobie: 2018, IFOsoft
1731651518AEUROVIA SK,a.s.Osloboditeľov 66040 17Košice27. November 201812. December 2018Petrik Igor Ing.Starosta17 27.11.18

Faktúry za 10.2018

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Interne_cislo
F180014162302388APROMOS ALFA s.r.o.Dělnícka 51735 64Havířov - Suchá2. October 20182. October 201845.97Promos alfa-horľavá pasta-sála478
F1800673235730129AVerlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o.Železničiarska 13814 99Bratislava3. October 20183. October 201824.2Verlag dashofer-publik.-zákon o štátnej479
F201802331721281NArtComp,s.r.o.Partizánska 35055 01Margecany3. October 20183. October 2018250artcomp-spracov.žiadosti o prísp.NRO Gel480
F201802431721281NArtComp,s.r.o.Partizánska 35055 01Margecany3. October 20183. October 2018450Artcomp-sprac.žiadosti-Lávka pre peších481
F180912646148060AForum Film Slovakia s.r.o.Einsteinova 20851 01Bratislava3. October 20183. October 201860forum film-požičovné-paddington 2482
F180914446148060AForum Film Slovakia s.r.o.Einsteinova 20851 01Bratislava3. October 20183. October 201860forum film-požičovné-lichožrúti483
F318090000435730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava3. October 20183. October 201860continental-požičovné-Hra sa začína484
F318090000535730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava3. October 20183. October 201860continental-požičovné-The disaster Artis485
F854461200650071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava3. October 20183. October 201860cinemart-požičovné-pračlovek486
F18052747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy3. October 20183. October 2018194.4sima plus-hygienické potreby487
F18052347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy3. October 20183. October 201811.2sima plus-materiál dielňa488
F18052447426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy3. October 20183. October 201851.6sima plus-farba-ihrisko489
F18054747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy3. October 20183. October 201860.74sima plus-materiál dielňa490
F18097243818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov3. October 20183. October 2018483.5DD21-tlač na tlačiarňach491
F33018053536172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava3. October 20183. October 2018103.3calmit-kamenivo-MK Hôrka,park Železničná492
F77201837481916AČisár MichalKlčov 13053 02Klčov3. October 20183. October 2018636.54čisár-oprava kotla Partizánska493
F101810152650528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice3. October 20183. October 201860osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 10/18494
F20180240644137761AEurogastrop s.r.o.Čergovská 7002/10080 01Prešov3. October 20183. October 2018452.51eurogastrop-inventár sála495
F201802251637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany3. October 20183. October 201852.91VPM Stav-materiál stacionár496
F101184783735743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany3. October 20183. October 2018472.17magna energia-elektrina 10/2018497
F101184783635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany3. October 20183. October 2018640.44magna energia-elektrina 10/2018498
F73189921035815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 263. October 20183. October 2018665SPP-plyn 10/2018499
F731899930935815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 263. October 20183. October 2018321SPP-plyn 10/2018500
F190072041136599361AVýchodoslovenská distribučná a.s.Mlynská 31042 91Košice5. October 20185. October 201862.5VSD-poplatok pripojenie-tunel501
F201807344877102AAV Audit s.r.o.Karpatská 2448/16052 01Spišská Nová Ves9. October 20189. October 2018700AV audit-audit 2017502
F118000430275075NMarian KleinDlhá 284/27055 01Margecany9. October 20189. October 201840klein-elektro revízia tunel503
F821792685935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava9. October 20189. October 201877.12telekom-mobilné služby 9/2018504
F821800432035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava9. October 20189. October 201858.01telekom-pevná sieť 9/2018505
F821800429435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava9. October 20189. October 201838telekom-pevná sieť 9/2018506
F821800427735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava9. October 20189. October 20181.18telekom-pevná sieť 9/2018507
F821804336335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava9. October 20189. October 20183.53telekom-pevná sieť 9/2018508
F821804334335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava9. October 20189. October 20181.76telekom-pevná sieť 9/2018509
F18202636491501ABTS-PO,s.r.oRumanova 22080 01Prešov9. October 20189. October 201848BTS-PO-služby technika PO 3Q510
F202018094031691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy9. October 20189. October 20182690.12ekover-vývoz komunál 9/2018511
F202018092031691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy9. October 20189. October 20181115.4ekover-vývoz-kontajnery 9/2018512
F103180371731659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves9. October 20189. October 2018388.66brantner nova-vývoz kontajnery 9/2018513
F1528355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany10. October 201810. October 2018552.42ZŠ strava 9/2018514
F1529355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany10. October 201810. October 2018297ZŠ strava 9/2018 dôchodcovia515
F1800747003227AMIVA Košice s.r.o.Letná 45040 01Košice10. October 201810. October 201872Miva košice-vykládka materiálu516
F105182533835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany10. October 201810. October 2018368.21magna energia-elektrina 9/2018-vyúčtovan517
F18056347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy10. October 201810. October 2018468.12sima plus-palety-dlažba k pamätníku518
F18055347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy10. October 201810. October 20186728.03Sim aplus-zámková dlažba-vojnové hroby519
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 516. October 201816. October 201891.63O2-mobilné služby 9/2018520
F302201836860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice16. October 201816. October 2018168Puchalla-právne služby 10/2018521
F201815648285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice16. October 201816. October 201880odpadservis-služby na úseku ŽP-9/2018522
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava16. October 201816. October 20180.54orange-mobilné služby523
F18055247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy16. October 201816. October 2018623.64sima plus-materiál-Olše 74,75-fond opráv524
F51816737136500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad16. October 201816. October 2018538.64PVPS-vodné,stočné-obchodná 7525
F51816737336500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad16. October 201816. October 201886.28PVPS-vodné,stočné partizánska 30526
F51816737436500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad16. October 201816. October 2018262.06PVPS-vodné,stočné Obchodná 6527
F51816737536500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad16. October 201816. October 2018105.01PVPS-vodné,stočné-školská 2-NP528
F51816737636500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad16. October 201816. October 2018675.76PVPS-vodné,stočné-jarná 57529
F51816737736500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad16. October 201816. October 2018477.95PVPS-vodné,stočné školská 2-13bj530
F180013332368160ALeitmančík Ivan-LEMAKORč.455055 63Helcmanovce16. October 201816. October 20182000Leitmančík-pódium s ozvučením-fajnoty531
F51816770636500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad22. October 201822. October 201843.12PVPS-stočné olše 74532
F51816770736500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad22. October 201822. October 2018149.03PVPS-vodné,stočné olše 74533
F51816770836500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad22. October 201822. October 2018149.03PVPS-vodné,stočné olše 75534
F51816770936500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad22. October 201822. October 2018112.43PVPS-vodné,stočné Školská 2A535
F51816771036500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad22. October 201822. October 201843.12PVPS-stočné olše 75536
F2181127289178454NSlovenský ochranný zväzRastislavova 3821 08Bratislava22. October 201822. October 201880.4SOZA-poplatky fajnoty537
F42101848007234NPOEL plus s.r.o.Panelová 17040 01Košice22. October 201822. October 2018199.8poel plus-revízie-olše 74,olše 75538
F40101848007234NPOEL plus s.r.o.Panelová 17040 01Košice22. October 201822. October 2018698.2poel plus-revízie-KC,CHD,OcÚ,Školská 2539
F111800512344007841AIMAO electric, s.r.o. - Považská BystricaMládežnícka 108017 01Považská Bystrica22. October 201822. October 2018568.75Imao electric-materiál-tunel540
F20181000151708507NZáhradná jednotka, s.r.o.Obchodná 6055 01Margecany23. October 20185283.35záhradná jednotka-Využitie dažďovej vody541
F102201811965711NMgr.Iveta Janska-SKA-vzdelávací servisFábryho 15040 22Košice23. October 20183. October 2018328janks školenie-obsluha kotlov542
F21810220136608432AMBS plus s.r.o.Kluknava 611053 51Kluknava29. October 201829. October 2018450MBS plus-vypracovanie PD altánok543
F1018000344852576NSMARTINFO s.r.o.č.239053 51Kluknava29. October 201829. October 2018150smartinfo-aktualizácia webstránky544
F2018104634603620ADzurňák Vladimírč.5055501Margecany29. October 201829. October 2018120dzurňák-preprava peletiek545
F20181000251708507NZáhradná jednotka, s.r.o.Obchodná 6055 01Margecany29. October 201829. October 2018955.17záhradná jednotka-práce-TJ-využitie vody546
F1810544633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica29. October 201829. October 20181257Jumes-strava-fajnoty547
F418100442102553ASúkromná spojená škola EDURAMMaurerova 55053 42Krompachy29. October 201829. October 20181300.96Súkromná spoj.škola-ubytovanie-fajnoty548
F1815336600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany29. October 201829. October 2018377.45mapox-materiál dielňa549
F1815436600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany29. October 201829. October 201855.26mapox-materiál TJ550
F1710011844929234ATRIK design s.r.o.Hlavná 13053 42Krompachy31. October 201831. October 20181000.07Trik design-fajnoty-magnetky,fajnoše551
F18011147213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov31. October 201831. October 2018499.2IP-tech-fajnoty-reklamné predmety552
F131020180143290434NJozef GrančajPrakovce 24055 62Prakovce31. October 201831. October 2018200Grančaj-ozvučenie-fajnoty553
F1018131936180459ACI-servis a.s.Werferova 1040 11Košice31. October 201831. October 2018732.5CI-servis-fajnoty-služby SBS554
F18311075144773561ATATRAS,s.r.o.Vlčia Dolina 958049 25Dobšiná31. October 201816. October 20185280Tatras-drevené pelety555

Objednávky za 10.2018

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaVybavujeFunkciaPopis1
1548007234NPOEL plus s.r.o.Panelová 17040 01Košice2. October 20183. October 2018Hricko PavolPoel plus-revízie
1632368160ALeitmančík Ivan-LEMAKORč.455055 63Helcmanovce12. October 20182000Petrik Igor Ing.Starosta obce / 16 12.10.18

Faktúry za 09.2018

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Interne_cislo
F101809152350528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice3. September 20183. September 201860osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 9/18423
F124201845634653NDANIEL FISCHERč.65082 52Kokošovce3. September 20183. September 201861Fischer-projekt -knihy do knižnice424
F18001751053837NKiart s.r.o.č.232055 52Kojšov4. September 20184. September 201850Kiart-reklamné tričká-skupina Margit425
F2181123511178454NSlovenský ochranný zväzRastislavova 3821 08Bratislava4. September 20184. September 2018160.8SOZA-poplatky-Dni obce426
F1800447003227AMIVA Košice s.r.o.Letná 45040 01Košice4. September 20184. September 201845Miva košice-vykládka izolač.materiálu427
F201801751637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany4. September 20185. September 2018-84.77VPM STAV-zatrávňovače-MK Hôrka428
F1812336600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany5. September 20185. September 2018184.46Mapox-materiál-stacionár429
F201805637707591ADrevovýroba-František JánošŠtúrová 40053 42Krompachy6. September 20186. September 2018155Drevovýroba Janoš-stacionár430
F11802834605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce6. September 20186. September 2018350špitz-zameranie kanál pod hôrou431
F18048047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy6. September 20186. September 2018151.56Sima plus-materiál dielňa432
F18047947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy6. September 20186. September 20181010.88Sima plus-materiál-elektro-staré staveb.433
F1809244633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica5. September 20185. September 2018530.64Jumes-strava 8/2018434
F1809144633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica5. September 20185. September 201880.4Jumes-strava 8/2018-sociálny fond435
F18086143818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov6. September 20186. September 2018262.01DD21-tonery-matrika436
F318080007635730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava6. September 20186. September 201836Continental-požičovné-volanie oceánu437
F318080007735730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava6. September 20186. September 201836Continental-požičovné-srdcu nerozkážeš438
F318080007835730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava6. September 20186. September 201836Continental-požičovné-madam slúžka439
F318080007935730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava6. September 20186. September 201836Continental-požičovné-max a maxipríšerky440
F318080008035730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava6. September 20186. September 201836Continental-požičovné-paríž441
F732394276635815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 266. September 20186. September 2018321SPP-plyn 9/2018442
F732394267135815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 266. September 20186. September 2018665SPP-plyn 9/2018443
F101184351035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany6. September 20186. September 2018640.44magna energia-elektrina 9/2018444
F101184351135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany6. September 20186. September 2018472.17magna energia-elektrina 9/2018445
F821606068635763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava6. September 20186. September 20181.76telekom-pevná sieť 8/2018446
F821606071035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava6. September 20186. September 20183.53telekom-pevná sieť-8/2018447
F821594657335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10. September 201810. September 201877.58telekom-mobilné služby 8/2018448
F821602265535763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10. September 201810. September 201858.01telekom-pevná sieť 8/2018449
F821602264535763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10. September 201810. September 201838telekom-pevná sieť 8/2018450
F821602262935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10. September 201810. September 20181.18telekom-pevná sieť 8/2018451
F202018083631691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy10. September 201810. September 20182690.06ekover-vývoz komun.odpadu 8/2018452
F202018082131691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy10. September 201810. September 2018395.94ekover-vývoz-kontajnery 8/2018453
F201813748285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice10. September 201810. September 201880odpadservis-služby na úseku ŽP 8/2018454
F199006887530814677AXEROX LIMITED, o.z.Einsteinova 23851 01Bratislava10. September 201810. September 2018391.97xerox-nájom tlačiarne455
F1710010444929234ATRIK design s.r.o.Hlavná 13053 42Krompachy10. September 201810. September 2018582.24trik design-plagáty,medaily-dni obce456
F900114880536631124ASlovenská pošta, a.s.975 99Banská Bystrica10. September 201810. September 201817.27slov.pošta-tlač peňažných poukazov457
F12018014146129464APKVK-stav,s.r.o.Záhradná 1343/5056 01Gelnica10. September 201810. September 20189994.7PKVK-stav-rekonštrukcia-stacionár458
F18180388831734553ANORWIT Slovakia spol. s r.o.Hraničná 4533/2A058 02Poprad13. September 201813. September 201879.8Norwit-filtre-platňa,elektrocentrála459
F270201836860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice14. September 201814. September 2018168puchalla-právne služby 9/2018460
F103180341331659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves14. September 201814. September 2018737.11brantner nova-vývoz kontajnery 8/2018461
F183748296007NAnna Hicárová HiXARŽelezničná 91/19055 01Margecany14. September 201814. September 201816.36Hiárová Hixar-ďakovné listy strelci462
F1800330275521NMarian Keruľ - KER MPrešovská 16055 01Margecany14. September 201814. September 2018410.44Keruľ KER M-medaily,poháre-Beh Margecian463
F2018000742332028NOZ Jadlovec MargecanyOlše 525/70055 01Margecany14. September 201814. September 201840OZ jadlovec-hudba lampiónový sprievod464
F180903446148060AForum Film Slovakia s.r.o.Einsteinova 20851 01Bratislava14. September 201814. September 201860forum film-požičovné my little pony465
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 514. September 201814. September 201883.17O2-mobilné služby 8/2018466
F18010020828607520ACSTfire s.r.o.Výstavní 2937/132a703 00Ostrava 314. September 201814. September 20182540.21CSTfire-servis kotlov467
F105182215035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany14. September 201814. September 2018324.19magna energia-elektrina 8/2018-vyúčtovan468
F2219006211678856AIkar,a.s.Miletičova 23821 09Bratislava14. September 201814. September 2018127.88Ikar-knihy-projekt469
F1841669544413467AB2B Partner s.r.o.Šulekova 2811 06Bratislava17. September 201817. September 2018231.6B2B partner-vozík,nožná opierka,stôl470
F201800840108864NRóbert Končík - ROKONč.505053 34Švedlár17. September 20184095Končík-Rokon-staveb. dozor-rozšír.kap.MŠ471
F111800445944007841AIMAO electric, s.r.o. - Považská BystricaMládežnícka 108017 01Považská Bystrica19. September 201819. September 20187635.59Imao electric-materiál-tunel-projekt472
F111800448644007841AIMAO electric, s.r.o. - Považská BystricaMládežnícka 108017 01Považská Bystrica19. September 201819. September 2018104.04Imao elestric-materiál-tunel-projekt473
F102018002847427761ADANOVA SK s.r.o.Ovocinárska 2165/25083 01Sabinov19. September 201819. September 201816573.7DANOVA SK-materiál-stacionár474
F21180261247182024AIDSYS, s.r.o.Mlynská 2238934 01Levice26. September 201826. September 2018511.2IDSYS-náramky-fajnoty475
F18052547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy28. September 201828. September 2018247.15Sima plus-pracov.obuv a odevy-par.54476
F2808201330812976AAsociácia slovenských filmových klubovBrnianska 33811 04Bratislava28. September 201820. August 201872asociác.slov.film.kl.-požič.Ja milujem477

Objednávky za 09.2018

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaVybavujeFunkciaPopis1
1331651518AEUROVIA SK, a.sOsloboditeľov 66040 17Košice3. September 201818. September 2018882 779.67Petrik Igor Ing.Starosta obce / 13 03.09.18
1446129464APKVK-stav,s.r.o.Hlavná 96056 01Gelnica12. September 201827. September 201820 269.60Magda Jozef Ing.PKVK-tribúna Margecany

Faktúry za 08.2018

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Interne_cislo
F180010232368160ALeitmančík Ivan-LEMAKORč.455055 63Helcmanovce1. August 20181. August 20182000Leitmančík-pódium+ozvuč.+osvet.-dni obce357
F201800142325030NDivadelný súbor J.G.Tajovského JaklovceNová 436055 61Jaklovce1. August 20181. August 2018200Divadelný súbor Jaklovce-vystúp.-dni obc358
F201801142112907NZáchranná služba východ,o.z.Pod Brehom 866/6056 01Gelnica1. August 20181. August 2018300Záchranná služba východ-dni obce-služba359
F37201850237161NZahradníček ĽubošJakobyho 8040 01Košice1. August 20181. August 2018100Zahradníček-dni obce-atrakcie360
F2018039130237939ABIOFER združenie-Ing.František VraníkJánošíkova 67080 01Prešov1. August 20181. August 2018120Biofer-Vraník-dezinsekcia-Jarná 57361
F201831258236653004NTechnická inšpekcia,a.s.Trnavská cesta 56821 01Bratislava1. August 20181. August 2018216.48Technická inšp.-úradná skúška-plošina362
F201801251637707AVPM STAV s.r.o.Partizánska 112/21055 01Margecany1. August 20181. August 2018943VPM stav-zatravňovače-MK Hôrka363
F11802334605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce1. August 20181. August 2018100Špitz-porealiz.zameranie NN vedenie364
F7201835541875AŠípoš Štefan Ing.Fibichova 1040 01Košice1. August 20181. August 20181200Šípoš-PD-obnova zdroja úžitk.vody-Rolová365
F1811536600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany1. August 20181. August 2018268.35Mapox-materiál-stacionár366
F1806344633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2. August 20182. August 2018112.48jumes-občerstvenie-dni obce367
F1806244633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica2. August 20182. August 201855.79Jumes-občerstvenie-dni obce368
F103180277931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves6. August 20186. August 2018576.66brantner nova-kontajnery 7/2018369
F202018074731691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy6. August 20186. August 20181760.37ekover-kontajnery 7/2018370
F202018076731691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy6. August 20186. August 20182506.94ekover-vývoz KO 7/2018371
F1707201847384999NAMP Projekt s.r.o.Markušovská cesta 2052 01Spišská Nová Ves6. August 20186. August 20181750AMP Projekt-PD stacionár372
F101808487250528041Aosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice6. August 20186. August 201860osobnyudaj-ochrana osobných údajov 8/18373
F731895933435815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 266. August 20186. August 2018321SPP-plyn 8/2018374
F731895923935815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 266. August 20186. August 2018665SPP-plyn 8/2018375
F101183885635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany6. August 20186. August 2018472.17magna energia-elektrina 8/2018376
F101183885535743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany6. August 20186. August 2018640.44magna energia-elektrina 8/2018377
F318070004635730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava6. August 20186. August 201836continental-požičovné-khumba378
F318070004735730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava6. August 20186. August 201836continental-požičovné-batman vo filme379
F318070004835730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava6. August 20186. August 201836continental-požičovné-bajkeri380
F318070004935730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava6. August 20186. August 201836continental-požičovné-zúfalé ženy robia381
F318070005035730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava6. August 20186. August 201836continental-požičovné-pat a mat382
F102018245344543697AFiresystem, s.r.o.Nižná Korňa 501023 21Korňa6. August 20186. August 20181455.9Firesystem-DHZO-materiál-projekt383
F2805201130812976AAsociácia slovenských filmových klubovBrnianska 33811 04Bratislava7. August 201830. May 2018180Asociácia slov.filmových kl.-požičovné384
F821398188635763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. August 20188. August 201877.82telekom-mobilné služby 7/2018385
F821405793835763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. August 20188. August 201838.63telekom-pevná sieť 7/2018386
F821405795035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. August 20188. August 201858.01telekom-pevná sieť 7/2018387
F821405792335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. August 20188. August 20181.18telekom-pevná sieť 7/2018388
F821409356935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. August 20188. August 20183.53telekom-pevná sieť 7/2018389
F821409355435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. August 20188. August 20181.76telekom-pevná sieť 7/2018390
F111800023646417893AOSMONT elektromontáže,s.r.o.Mládežnícka 108017 01Považskáí Bystrica7. August 20188. August 2018468Osmont elektromontáže-PD tunel391
F18040047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy7. August 20188. August 201873sima plus-zámok-školská 2A392
F18039447426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy7. August 20188. August 2018199sima plus-senzor WC393
F1807444633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica9. August 20189. August 2018592.02jumes-strava 7/2018394
F1807344633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica9. August 20189. August 201889.7Jumes-strava 7/2018-Soc.fond395
F1807944633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica9. August 20189. August 201840.92Jumes strava 3-4/2018396
F1807844633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica9. August 20189. August 20186.6jumes-strava 3-4/2018-soc.fond397
F2018181826427969AFlorian s.r.o.Priekopská 26036 08Martin17. August 201817. August 20181021.65Forian-materiál DHZO-projekt398
F201813648285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice17. August 201817. August 201880odpadservis-služby na úseku ŽP 7/2018399
F244201836860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice17. August 201817. August 2018168puchalla-právne služby 8/2018400
F51815261736500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad17. August 201817. August 201844.98PVPS-vodné,stočné Olše 74401
F51815261836500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad17. August 201817. August 2018130.73PVPS-vodné,stočné Olše 74402
F51815261936500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad17. August 201817. August 2018135.96PVPS-vodné,stočné Olše 75403
F51815262036500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad17. August 201817. August 2018122.88PVPS-vodné,stočné školská 2A404
F51815262136500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad17. August 201817. August 201842.36PVPS-stočné Olše 75405
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 517. August 201817. August 201887.64O2-mobilné služby 7/2018406
F18079543818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov17. August 201817. August 2018601.12DD21-tlač na tlačiarňach 6-7/2018407
F105181907335743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany17. August 201817. August 2018308.17magna energia-elektrina 7/2018-vyúčtovan408
F28080200330812976AAsociácia slovenských filmových klubovBrnianska 33811 04Bratislava17. August 20186. August 2018102Asociácia slov.film.klubov-požičovné409
F118000230275075NKlein MariánDlhá 284/27055 01Margecany17. August 201817. August 2018150Klein-revízia elektro-stacionár410
F183148296007NAnna Hicárová HiXARŽelezničná 91/19055 01Margecany21. August 201820. August 201818Hixar-vstupenky,plagát-batôžkový bál411
F34201840109551NEliáš DanielPerlová 1248/50056 01Gelnica24. August 201824. August 201815Eliáš-oprava krovinorez FS 200412
F118000330275075NMarian KleinDlhá 284/27055 01Margecany27. August 201827. August 201830Klein-elektro revízia-JDS413
F201808231676596ACompeko Trend s.r.o.Štefánikovo námestie 6052 01Spišská Nová Ves27. August 201827. August 201892.4Compeko trend-pevný disk /zálohovanie/414
F18173140847641NJanka PokryvkováDunajská 42052 01Spišská Nová Ves27. August 201827. August 2018280Pokryvková-rozpoč. Rozšír.kap.tried.zber415
F201814945270970ACihý JozefProstejovská 43080 01Prešov27. August 201827. August 2018276Cihý-projekt-prac.komplet+nalad.rádiosta416
F502181270131592503APoradca podnikateľa,spol. s r.oMartina Rázusa 23A010 01Žilina 127. August 20186. August 201866.16PP-predplatné 2019-práca,mzdy a odmeňova417
F41808048431592503APoradca podnikateľa,spol. s r.oMartina Rázusa 23A010 01Žilina 127. August 20186. August 201826.4PP-predplatná FS 2019418
F182463936212466ADatacomp s.r.o.Moldavská cesta 49040 11Košice30. August 201827. August 201811.7datacomp-ventilátor-zálohovanie419
F908201836187232AMIGI, spol.s r.o.č.96053 21Matejovce nad Hornádom31. August 2018219415.22Migi-rozšír.kapacity MŠ-stavebné práce420
F518014936204587ACHIROS MEDICAL s.r.o.Dlhé Diely III/29841 04Bratislava31. August 20184125CHIROS MEDICAL-schodolez-rozšír.kapac.MŠ421
F18044947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy31. August 20185955.6Sima plus-vybavenie MŠ-rozšír.kapacity422

Objednávky za 08.2018

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaVybavujePopis1
1231373461AUniversal Music s.r.o.Prievozská 4821 09Bratislava8. August 201823. August 20184000Žoldáková Iveta12 08.08.18

Faktúry za 07.2018

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Interne_cislo
F101807326550528041Nosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice3. July 20183. July 201860osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 7/18312
F318060001935730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava3. July 20183. July 201836continental-požičovné-veľká oriešková lú313
F318060002035730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava3. July 20183. July 201836continental-požičovné-magické dobrodružs314
F318060002135730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava3. July 20183. July 201836continental-požičovné-tom&jerry-boj o je315
F318060002235730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava3. July 20183. July 201836continental-požičovné-naháňačky králika316
F2181406635908718ARAABETrnavská cesta 84821 02Bratislava3. July 20183. July 201817Raabe-publikácia+CD-zverejňovanie v prax317
F821215495535763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10. July 201810. July 20183.53telekom-pevná sieť 6/2018318
F821215494335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10. July 201810. July 20181.76telekom-pevná sieť 6/2018319
F103180241131659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves10. July 201810. July 2018406.56brantner-kontajnery 6/2018320
F202018062431691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy10. July 201810. July 20182305.69ekover-vývoz-komunál-6/2018321
F202018060031691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy10. July 201810. July 20181112.27ekover-vývoz-kontajnery-6/2018322
F731894051735815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 2610. July 201810. July 2018321SPP-plyn 7/2018323
F731894041235815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 2610. July 201810. July 2018665SPP-plyn 7/2018324
F30183965736391000ADOXX-Stravné lístky,spol.s r.o.Kálov 356010 01Žilina10. July 201810. July 201828.72Doxx-stravné lístky325
F18033247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy10. July 201810. July 201843.8sima plus-oprava kosačky CUP Cadet326
F821212012735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10. July 201810. July 20181.18telekom-pevná sieť 6/2018327
F821212013835763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10. July 201810. July 201840.13telekom-pevná sieť 6/2018328
F821212015035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10. July 201810. July 201858.01telekom-pevná sieť 6/2018329
F821204930835763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10. July 201810. July 201877.34telekom-mobilné služby 6/2018330
F18036547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy17. July 201817. July 2018169.99sima plus-rezák na dlažbu331
F18028747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy17. July 201817. July 201856sima plus-zváračka plastových rúr332
F51814200036500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad17. July 201817. July 2018577.3PVPS-vodné,stočné-Obchodná 7333
F51814200236500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad17. July 201817. July 201849.68PVPS-vodné,stočné-Partizánska 30334
F51814200336500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad17. July 201817. July 2018448.61PVPS-vodné,stočné-Obchodná 6335
F51814200436500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad17. July 201817. July 201899.53PVPS-vodné,stočné-školská 2336
F51814200536500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad17. July 201817. July 2018635.17PVPS-vodné,stočné-jarná 57337
F51814200636500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad17. July 201817. July 2018440.36PVPS-vodné,stočné-školská 2-13b.j.338
F18055836646601AA.M.A.SLOVAKIA s.r.o.Priemyselná 272965 01Ladomerská Vieska17. July 201817. July 201888.74A.M.A. slovakia-žacie lanko339
F11802134605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce17. July 201817. July 2018500špitz-geometr.plán-parkoviská pri ŽS340
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 517. July 201817. July 201886.59O2-mobilné služby 6/2018341
F213201836860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice17. July 201817. July 2018168puchalla-právne služby 7/2018342
F310000678731364501AŽSRTomášikova 27041 50Košice17. July 201817. July 201849.63ŽSR-vodné 1-6/2018-TJ343
F1523355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany17. July 201817. July 2018606.36zš-strava 6/2018344
F1524355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany17. July 201817. July 2018318.5zš-strava-6/2018-dôchodcovia345
F33018034436172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava17. July 201817. July 2018369.18calmit-kamenivo-MK Hôrka346
F101183498935743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany17. July 201817. July 2018472.17magna energia-elektrina 7/2018347
F101183498835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany17. July 201817. July 2018640.44magna energia-elektrina 7/2018348
F105181615135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany17. July 201817. July 2018321.02magna energia-eletrina-vyúčtovanie 6/18349
F2018040450149962NJANA production s.r.oŠportová 24056 01Gelnica17. July 201817. July 20184500Jana production-vystúpenie-cmorík350
F1802150849301NLINAMA s.r.o.Budanova 8040 01Košice17. July 201817. July 20181000LINAMA-vystúpenie Liny Mayer-dni obce351
F1810236600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany17. July 201817. July 2018299Mapox-motorová píla STIHL-DHZO-projekt352
F20189348285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice18. July 201818. July 201880odpadservis-služby na úseku ŽP-6/2018353
F201805347609141NKREMER publishing,s.r.o.Volgogradská 4794/82080 01Prešov18. July 201818. July 2018450kremer-náučná maľovanka354
F29201840109551NEliáš DanielPerlová 1248/50056 01Gelnica27. July 201827. July 201863.5Eliáš-materiál-kosačky355
F1811136600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany30. July 201830. July 2018242.35mapox-materiál-dielňa356

Objednávky za 07,2018

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaZmluvaVybavujeFunkciaPopis1
1132368160ALeitmančík Ivan-LEMAKORč.455055 63Helcmanovce2. July 201814. July 20182000Petrik Igor Ing.Starosta obceLeitmančík-pódium,osvetlenie-dni obce

Faktúry za 6.2018

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Interne_cislo
F101182987035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany5. June 20185. June 2018640.44magna energia-elektrina 6/2018267
F101182987135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany5. June 20185. June 2018472.17magna energia-elektrina 6/2018268
F731892104335815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 265. June 20185. June 2018321SPP-plyn 6/2018269
F731892094335815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 265. June 20185. June 2018665SPP-plyn 6/2018270
F2716381131363091NINPROST spol.s r.o.Smrečianska 29810 00BRATISLAVA5. June 20185. June 201841.6Inprost-doplatok predplatné Obecné novin271
F270003427431364501AŽSRTomášikova 27041 50Košice5. June 20185. June 201873.09ŽSR-vytýčenie sietí-Spoločné zariadenia272
F18054343818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov5. June 20185. June 2018948.32DD21-tlač na tlačiarňach273
F18026047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy5. June 20185. June 201848.4sima plus-elektródy-dielňa274
F1807836600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany5. June 20185. June 201856.05mapox-mater.dielňa,Jarná 57,Školská 2A275
F2018044836767042NK-moto s.r.o.Alejova 3/A040 01Košice8. June 20188. June 201852K-moto-žacia hlava-kosačka276
F705201836187232NMIGI, spol.s r.o.č.96053 21Matejovce nad Hornádom8. June 20188. June 2018150000MIGI-plochy pre statickú dopravu pri ŽS277
F202018051031691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy11. June 201813. June 20183648.87ekover-komunálny odpad 5/2018278
F202018049131691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy11. June 201813. June 20181764.51ekover-kontajnery 5/2018279
F103180188231659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves11. June 201813. June 2018595.43brantner nova- kontajnery 5/2018280
F820992068635763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava13. June 201813. June 201877.7telekom-mobilné služby281
F820999572735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava13. June 201813. June 201858.01telekom-pevná sieť 5/2018282
F820999571435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava13. June 201813. June 201838.11telekom-pevná sieť 5/2018283
F184201836860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice13. June 201818. June 2018168Puchalla-právne služby 6/2018284
F820999570335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava13. June 201813. June 20181.18telekom-pevná sieť 5/2018285
F821003336635763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava13. June 201813. June 20181.76telekom-pevná sieť 5/2018286
F821003338435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava13. June 201813. June 20183.53telekom-pevná sieť 5/2018287
F199006487230814677AXEROX LIMITED, o.z.Einsteinova 23851 01Bratislava13. June 201813. June 2018391.97xerox-nájom tlačiarne288
F201808937178091NKoňak Ambróz Mgr.Banícka 2/34052 01Spišská Nová Ves13. June 201813. June 2018180koňak-služby technika PO II.Q289
F20187448285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice13. June 201813. June 201880odpadservis-služby na úseku ŽP-5/2018290
F318050000235730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava13. June 201813. June 201836continental-požičovné-good time291
F318050000335730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava13. June 201813. June 201836continental-požičovné-To292
F1807936600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany13. June 201813. June 201877.98mapox-materiál-rekonštrukcia stacionár293
F18028447426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy13. June 201813. June 20187127.12sima plus-materiál-cesta pod Hôrkou294
F18003748259900NMARBU VO - poradenstvo s.r.o.Bratislavská 1617/27040 01Košice13. June 201813. June 20181200MARBU VO-služby VO-rozšír.kapacity MŠ295
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 513. June 201813. June 201892.64O2-mobilné služby 5/2018296
F36900046NThomann GmbHHans Thomann-Str.1961 38Burgenbrach20. June 201820. June 2018103Thomann GmbH-rozdeľovač na svetlá297
F18030147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy25. June 201825. June 2018233.2sima plus-hygienické potreby298
F18031147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy25. June 201825. June 201863.85sima plus-pracovné odevy-Mastiš299
F201806044050528041Nosobnyudaj.sk,s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice25. June 201825. June 201860osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 6/18300
F131847877391NSIVTZ.s.r.o.Lomonosovová 34040 01košice25. June 201825. June 2018114SIVTZ-odborná príprava elektrotechnika301
F118000130275075NMarian KleinDlhá 284/27055 01Margecany25. June 201825. June 2018220marian klein-inštalačné práce,revízie302
F51813750036500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad25. June 201825. June 201849.92PVPS-zrážky Olše 74303
F51813750136500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad25. June 201825. June 2018177.79PVPS-vodné,stočné-Olše 74304
F51813750236500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad25. June 201825. June 2018159.48PVPS-vodné,stočné-Olše 75305
F51813750336500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad25. June 201825. June 2018146.41PVPS-vodné,stočné Školská 2A306
F51813750436500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad25. June 201825. June 201849.92PVPS-zrážky Olše 75307
F105181395535743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany25. June 201825. June 2018398.57magna energia-elektrina vyúčtovanie308
F1519355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany25. June 201825. June 2018338.5zš-strava-dôchodcovia 5/2018309
F1518355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany25. June 201825. June 2018576.6zš-strava ocú-5/2018310
F1206201836187232NMIGI, spol.s r.o.č.96053 21Matejovce nad Hornádom29. June 201829. June 2018100000MIGI-plochy pre statickú dopravu pri ŽS311

Objednávky za 6.2018

ObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaSumaVybavujePopis1
1045243956AWinks s.r.o.Čajkovského 14080 05Prešov18. June 20181140Magda Jozef Ing. / 10 18.06.18

Vystavené objednávky

Vystavené objednávky za obdobie od 1.1.2018 do 31.5.2018
Objednávka č.IČODPHNázovUlicaPSČMestoVyhotovenáDodanáSumaZmluvaVybavujeFunkciaPopis
144598378AL4T,s.r.o.Turbínová 1/13359831 04Bratislava5. February 201820. February 2018Magda Jozef Ing.L4T-peletky
237704338NIng. Michal PiatnicaMarkušovská cesta 2052 01Spišská Nová Ves7. February 2018980Magda Jozef Ing.PIatnica-PD tribúna
3NKolbaská Jana Ing.Záhradná 11056 01Gelnica8. February 2018120Magda Jozef Ing.Kolbaska-znalecký posudok
445646392NPeter Baroš GEO-PPPartizánska 682/30058 01Poprad23. February 20182770Magda Jozef Ing.Baroš-inž.geolog.prieskum-kanalizácia
545404585NFatľa Ján Mgr.Vl.Clementisa 1211/14050 01Revúca26. March 201810. April 2018260Hricko PavolFatľa-revízia ihriska
647505508NAlphabet s.r.o.Obrancov mieru 13040 01Košice12. April 201827. April 2018200Magda Jozef Ing.Alphabet-virtuálna prehliadka
731364501AŽSRTomášikova 27041 50Košice11. May 201826. May 2018Magda Jozef Ing.ŽSR-vytýčenie sietí
831364501NŽSRŠtefánikova 60040 01Košice11. May 201826. May 2018Magda Jozef Ing.ŽSR-vytýčenie sietí
947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy21. May 20185. June 2018Hricko Pavol / 9 21.05.18

Faktúry prijaté

Faktúry prijaté od 1.1.2018 do 31.5.2018
FaktúraIČODPHNázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopisObjednávkaZmluvaInterné číslo
755006120231364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava22. January 201822. January 201857.44ŽSR-prenájom pozemku1
275001740331364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava22. January 201822. January 2018119.65ŽSR-prenájom pozemku2
275001740431364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava22. January 201822. January 2018347.69ŽSR-prenájom pozemku3
275001740531364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava22. January 201822. January 2018197.52ŽSR-prenájom pozemku4
275001740631364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava22. January 201822. January 201850.26ŽSR-prenájom pozemku5
3201836860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice22. January 201822. January 2018168puchalla-právne služby 1/20186
101180176635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany22. January 201822. January 2018548.18magna energia-elektrina 1/20187
101180176735743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany22. January 201822. January 2018476.09magna energia-elektrina 1/20188
970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava22. January 201822. January 20180.6orange-mobilné služby9
731384374335815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 2622. January 201822. January 2018321SPP-plyn školská 2-1/201810
854461200150071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava22. January 201822. January 201836cinemart-požičovné-spievaj11
403180000431659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves22. January 201822. January 2018255.32brantner nova-prehliadka-citroen12
51810152536500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad23. January 201823. January 2018819.42PVPS-vodné,stočné obchodná 713
51810152736500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad23. January 201823. January 201865.36PVPS-vodné,stočné Partizánska 3014
51810152836500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad23. January 201823. January 2018253.96PVPS-vodné,stočné Obchodná 615
51810152936500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad23. January 201823. January 201888.81PVPS-vodné,stčné Školská 216
51810153036500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad23. January 201823. January 2018722.48PVPS-vodné,stočné Jarná 5717
51810153136500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad23. January 201823. January 2018449.18PVPS-vodné,stočné-śkolská 2-13 b.j18
741792837635815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 2623. January 201823. January 2018674.58SPP-vyúčtovanie plyn 12/2017-olše 74,7519
731384365035815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 2623. January 201823. January 2018345SPP-plyn 1/201820
11800234605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce23. January 201823. January 2018250Špitz-geometrický plán Kozinec21
7201842101638NMAS HNILEC,o.z.Obchodná 7055 01Margecany23/01/101823. January 20181161.6MAS Hnilec-členský príspevok 201822
76183800675NDAJAR SPOLKA Z O.O.Poltawska 675072Koszalin23. January 201823. January 201851.78Dajar-čajové lyžičky-sála23
18001847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy23. January 201823. January 201883.7Sima plus-pracovné odevy-Fotta-Reštart24
18001647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy23. January 201823. January 201859.65sima plus-pracovné odevy-Vaško-PZ5425
18001747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy23. January 201823. January 201883.56Sima plus-náradie-Demko-reštart26
2018002133056277AJenčík Peter SooFLorencova 1053 42Krompachy24. January 201824. January 2018225Jenčík-tombola starosta-ples obce27
1801236600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany26. January 201826. January 2018105.51mapox-materiál dielňa28
1801136600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany26. January 201826. January 201825.81mapox-materiál WC29
115067245145503249AMartinus,s.r.o.Gorkého 4036 01Martin26. January 201826. January 2018189.94Martinus-knihy-projekt30
301839031036391000ADOXX-Stravné lístky,spol.s r.o.Kálov 356010 01Žilina29. January 201829. January 2018683.2DOXX-stravné lístky starosta obce31
20181461NAJFA+AVIS s.r.o.Klemensova 34010 01Žilina29. January 201811. January 201854.9Ajfa+Avis-predplatné-čo má vedieť mzdová32
710623387535815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 2629. January 201829. January 2018320SPP-plyn Olše 74,75-1/201833
18270131731666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov29. January 201829. January 201866.72ifosoft-programové vybavenie-mzdy 18.0134
113800314136298026AAUTO KELLY SLOVAKIA,s.r.o.Radlinského 1195701Bánovce nad Bebravou29. January 201829. January 20187.2auto kelly-silikonový sprej-kinosála35
18004547157798AAMP Service,s.r.o.Mlynská 8053 11Smižany5. February 20185. February 2018290AMP Service-kia-servisné práce36
731884113435815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 265. February 20185. February 2018665SPP-plyn-2/201837
7311884124035815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 265. February 20185. February 2018321SPP-plyn-2/201838
202018007731691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy5. February 20185. February 20182240.14ekover-komunálny odpad-1/201839
202018005831691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy5. February 20185. February 2018561.83ekover-vývoz-kontajnery-1/201840
2018000250272659NNAL s.r.o.č.103055 51Veľký Folkmár5. February 20185. February 201874.8NAL-odborné prehliadky-hasičská zbrojnic41
2018000350272659NNAL s.r.o.č.103055 51Veľký Folkmár5. February 20185. February 2018757.06NAL-odborné prehliadky-9bj-Školská 2A42
2181101453178454NSlovenský ochranný zväzRastislavova 3821 08Bratislava5. February 20185. February 201814.28SOZA-poplatky MR43
318010000335730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava5. February 20185. February 201836continental-požičovné-vrásky z lásky44
318010000735730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava5. February 20185. February 201836continental-požičovné-zambezia45
854461200250071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava5. February 20185. February 201836cinemart-požičovné-úkryt v ZOO46
5570027665162957NIVESČs.armády 20041 18Košice5. February 201823. January 201825.09Ives-služby STP -matrika47
18006243818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov5. February 20185. February 2018341.87DD21-tlač na tlačiarňach48
11800534605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce5. February 20185. February 2018100špitz-polohopis+výškopis-ihrisko49
281800536320854Ammcité2,s.r.o.Brnianska 2911 05Trenčín5. February 20185. February 2018395.24mmcité2-parková lavička50
101180690735743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany5. February 20185. February 2018640.44magna energia-elektrina 2/201851
101180690835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany5. February 20185. February 2018472.17magna energia-elektrina 2/201852
2218025400NIkar a.s. Media klubKukuričná 13830 08Bratislava 386. February 20186. February 2018182.46ikar-knihy-projekt knižnica53
2201817149860NTJ Lokomotíva MargecanyOlše 507055 01Margecany7. February 20187. February 2018115TJ Lokomotíva-preprava-folklórne súbory54
33018003436172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava8. February 20188. February 201853.81calmit-posypový materiál55
18100109631666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov8. February 20188. February 201810.8ifosoft-inštalácia SW mzdy56
820196018435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8. February 20188. February 201879.92telekom-mobilné služby-1/201857
820203295535763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8. February 20188. February 201858.01telekom-pevná sieť 1/201858
820203294135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8. February 20188. February 201841.09telekom-pevná sieť 1/201859
820203292435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8. February 20188. February 20181.18telekom-pevná sieť 1/201860
820206789435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8. February 20188. February 20181.76telkom-pevná sieť 1/201861
820206790935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava8. February 20188. February 20183.53telekom-pevná sieť 1/201862
103180022031659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves8. February 20188. February 2018244.29brantner nova-kontajnery 1/201863
2181102090178454NSlovenský ochranný zväzRastislavova 3821 08Bratislava8. February 20188. February 201819.2SOZA-poplatky-ples obce64
2018000236607886NAsta Trade s.r.o.SNP 88053 42Krompachy8. February 20188. February 2018265asta trade-silvester 201765
1201834606700AJakubišinová MáriaJarná 6056 01Gelnica14. February 201814. February 2018259jakubišinová-olej dexoil-200 l66
3201837481916AČisár MichalKlčov 13053 02Klčov14. February 201814. February 2018181.2Čisár-oprava kotla-jarná 5767
8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 514. February 201814. February 201890.97O2-mobilné služby-1/201868
2801200630812976AAsociácia slovenských filmových klubovBrnianska 33811 04Bratislava14. February 201829. January 201830Asociácia slov.film.klubov-požič.Křižáče69
105180118035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany14. February 201814. February 20181030.72magna energia-elektrina-1/2018-vyúčtovan70
201801141343867AMarek Vozár-KominárstvoFričovce 86082 37Fričovce14. February 201814. February 2018354Vozár-revízia komínov71
202018012931691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy19. February 201819. February 20181.24ekover-doplatok-vývoz KO 1/201872
40201836860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice19. February 201819. February 2018168puchalla-právn elsužby 2/201873
970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava19. February 201819. February 20180.12orange-mobilné služby74
2018348285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice19. February 201819. February 201880odpadservis-služby na úseku ŽP-1/201875
718040043017335345NSlovenský pozemkový fondBúdkova 36817 15Bratislava19. February 201819. February 201840SPF-prenájom pozemku-potok Bystrá76
854461200350071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava19. February 201819. February 201872cinemart-požičov.-Múmia,tajný život mazn77
18004647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy19. February 201819. February 201870.24sima plus-materiál-sála,WC78
18004747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy19. February 201819. February 2018141.05sima plus-materiál WC79
18004847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy19. February 201819. February 201840.51Sima plus-materiál-WC80
18004547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy19. February 201819. February 2018881.45sima plus-materiál WC81
18270218231666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov21. February 201821. February 2018196.56ifosoft-progr.vybavenie V18.0182
51810557336500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad21. February 201821. February 201845.98PVPS-zrážky Olše 7583
51810557236500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad21. February 201821. February 201896.73PVPS-vodné,stočné-Školská 2A84
51810557136500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad21. February 201821. February 2018159.48PVPS-vodné,stočné-Olše 7585
51810557036500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad21. February 201821. February 2018151.64PVPS-vodné,stočné-Olše 7486
51810556936500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad21. February 201821. February 201848.6PVPS-vodné,stočné-Olše 7487
18005347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy21. February 201821. February 201882.9sima plus-prac.odev+náradie-demko88
18005247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy21. February 201821. February 201880.42sima plus-náradie-fotta89
18000447426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy21. February 201821. February 2018160.2sima plus-hygienické potreby90
181103344598378AL4T,s.r.o.Turbínová 1/13359831 04Bratislava21. February 201821. February 20183553.7L4T-pelety91
1501355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany21. February 201821. February 2018543.12ZŠ-strava 1/201892
1803436600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany5. March 20185. March 201846.78mapox-materiál sála93
1803336600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany5. March 20185. March 2018101.96mapox-materiál dielňa94
1803236600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany5. March 20185. March 20185.84mapox-materiál WC95
820400390535763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava6. March 20186. March 20181.18telekom-pevná sieť-2/201896
820400393035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava6. March 20186. March 201859.14telekom-pevná sieť 2/201897
820400391735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava6. March 20186. March 201838.08telekom-pevná sieť 2/201898
820393121235763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava6. March 20186. March 201878.24telekom-mobilné služby 2/201899
33018010536172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava6. March 20186. March 2018127.58calmit-posypový materiál100
18008647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy6. March 20186. March 2018380.44sima plus-materiál WC,dielňa101
2018006331268650NRVC KošiceHlavná 68040 01Košice6. March 20186. March 201829.5RVC-publikácia účtovné súvzťažnosti102
731886132635815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 266. March 20186. March 2018321SPP-plyn 3/2018 školská103
7311886122735815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 266. March 20186. March 2018665SPP-plyn 3/2018104
18100215631666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov6. March 20186. March 201863.36ifosoft-inštalácia SW 18.01105
18008847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy6. March 20186. March 201882.7sima plus-materiál-Reštart Fotta106
18008747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy6. March 20186. March 201879.75sima plus-materiál Reštart Demko107
199006103230814677AXEROX LIMITED, o.z.Einsteinova 23851 01Bratislava6. March 20186. March 2018391.97xerox-nájom tlačiarne108
101181745435743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany6. March 20186. March 2018472.17magna energia-elektrina 3/2018109
101181745335743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany6. March 20186. March 2018640.44magna energia-elektrina 3/2018110
201800147609141NKREMER publishing,s.r.o.Volgogradská 4794/82080 01Prešov6. March 20186. March 2018350Kremer publishing-náučné maľovanky111
4151800943602204704NSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,Ďumbierska 14041 59Košice6. March 20186. March 20183.55SVP-prenájom-potok bystrá112
211810120650684612AABC books s.r.o.Štúrová 18949 01Nitra6. March 20189. March 2018135.49ABC books-knihy-knižnica projekt113
202018019831691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy9. March 20189. March 20181987.87ekover-komunál 2/2018114
4151801263602204704NSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,Ďumbierska 14041 59Košice9. March 20189. March 201816.74SVP-nájom pozemku-regenerácia115
20182048285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice9. March 20189. March 201880odpadservis-služby na úseku ŽP 2/2018116
820403933935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava9. March 20189. March 20183.53telekom-pevná sieť 2/2018117
820403932035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava9. March 20189. March 201825.67telekom-pevná sieť 2/2018118
1840433544413467AB2B Partner s.r.o.Šulekova 2811 06Bratislava9. March 20189. March 2018252B2B partner-koše na triedenie odpadu119
112018NKolbaská Jana Ing.Záhradná 11056 01Gelnica9. March 20189. March 2018120kolbaská-znalecký posudok Rolová Huta120
1201837704338NIng. Michal PiatnicaMarkušovská cesta 2052 01Spišská Nová Ves9. March 20189. March 2018980Piatnica-PD stavebné úpravy-TJ121
1805236254118AEdu Work s.r.o.SNP 754/3905 01Senica9. March 20189. March 2018252edu work-reproduktory MR122
116076402136440531AMartinus.sk,s.r.o.M.R.Štefánika 58036 01Martin9. March 20189. March 2017305.46martinus-knihy-projket123
105180438735743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany9. March 20189. March 2018719.71magna energia-elektrina 2/2017-vyúčtovan124
1505355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany9. March 20189. March 2018457.56ZŠ-strava 2/2018125
1802744633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica12. March 201812. March 201819.8jumes-strava 1,2,3/2018126
1802644633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica12. March 201812. March 2018127.38jumes-strava 1,2,3/2018127
318020003235730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava12. March 201812. March 201836continental-požičovné mravčia polepšovňa128
180000678535659718NSlovenská komora exekútorovŠustekova 49851 04Bratislava12. March 20186. March 20184.2Slov.komora exekútorov-výpis129
970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava16. March 201816. March 20180.18orange-mobilné služby130
78201836860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice16. March 201816. March 2018168puchalla-právne služby 3/2018131
11800734605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce16. March 201816. March 201890špitz-vytýčenie vŕtov pod Hôrou132
18010447426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy21. March 201821. March 201831.25sima plus-pracovný odev-Dancák133
201804037178091NKoňak Ambróz Mgr.Banícka 2/34052 01Spišská Nová Ves21. March 201821. March 2018180koňak-služby technika PO-I.Q134
18011647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy21. March 201821. March 2018154.15sima plus-materiál WC,kábel VO135
18011347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy21. March 201821. March 2018117.52sima plus-materiál WC136
18011747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy21. March 201821. March 2018225.1sima plus-čerpadlo-partizánska 30137
8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 523. March 201823. March 201886.04o2-mobilné služby 2/2018138
16181016536179345AVeolia Energia Východné Slovensko,s.r.o.Moldavská cesta 8/A040 11Košice26. March 201826. March 2018166.25veolia energia-rozpoč.nákladov-Olše139
1801634379762NIng. Magdaléna HanzelováCyklistická 11040 01Košice26. March 201826. March 201890hanzelová-odbor.prehliadka plošiny MP 27140
2018098511821973NJurisDat-M.MedlenOndavská 8821 08Bratislava26. March 201814. February 201825jurisDat-predplatné Škola 2018141
732384055835815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 264. April 20184. April 2018665SPP-plyn 4/2018142
732384066235815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 264. April 20184. April 2018321SPP-plyn 4/2018-školská143
101182091935743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4. April 20184. April 2018640.44magna energia-elektrina 4/2018144
101182092035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4. April 20184. April 2018472.17magna energia-elektrina 4/2018145
180647117310598ASLOVGRAMJakubovo nám.14813 48Bratislava4. April 20184. April 201838.5slovgram-poplatky MR146
20201837481916AČisár MichalKlčov 13053 02Klčov4. April 20184. April 2018336.48čisár-opravy kotlov-jarná 57147
181136003236179345AVeolia Energia Východné Slovensko,s.r.o.Moldavská cesta 8/A040 11Košice4. April 2018767.98Veolia energia-vyúčtov.tepla 1-8/2018148
854461200450071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava9. April 20189. April 201836cinemart-požičovné-hurvínek a kúzelné mú149
318030001035730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava9. April 20189. April 201836continental-požičovné-ovečka shaun150
318030004435730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava9. April 20189. April 201836continental-požičovné-aj dvaja sú rodina151
318030001235730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava9. April 20189. April 201836continental-požičovné-dunkirk152
318030001335730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava9. April 20189. April 201836continental-požičovné-lego ninjago film153
318030001435730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava9. April 20189. April 201836continental-požičovné-čiara154
318030001535730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava9. April 20189. April 201836continental-požičovné-tom & jerry155
318030001735730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava9. April 20189. April 201836continental-požičovné-únos156
318030001635730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava9. April 20189. April 201836continental-požičovné-kráľ artuš:legenda157
820591516135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava9. April 20189. April 201880.53telekom-mobilné služby-3/2018158
820598968335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava9. April 20189. April 201858.37telekom-pevná sieť 3/2018159
820598966635763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava9. April 20189. April 201838.72telekom-pevná sieť 3/2018160
820598965035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava9. April 20189. April 20181.18telekom-pevná sieť 3/2018161
180904135560428NSEZO-Spiš, združenie obcíSadová 13052 01Spišská Nová Ves9. April 20189. April 201833SEZO-Spiš-členské rok 2018162
202018026031691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy9. April 20189. April 2018589.84ekover kontajnery-3/2018163
18031643818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov9. April 20189. April 2018627.01DD21-tlač na tlačiarňach164
202018027831691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy9. April 20189. April 20182269.15ekover-vývoz KO 3/2018165
1031800101331659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves9. April 20189. April 2018229.21brantner nova.vývoz kontajnerov 3/2018166
820602548435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava9. April 20189. April 20183.53telekom-pevná sieť-3/2018167
820602546735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava9. April 20189. April 20181.76telekom-pevná sieť-3/2018168
18014447426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12. April 201812. April 201871sima plus-náradie-Reštart-Fotta169
18015147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12. April 201812. April 2018164.2sima plus-hygienické potreby170
18015247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12. April 201812. April 2018194.3sima plus-materiál WC-ŠÚ171
20181845404585NFatľa Ján Mgr.Vl.Clementisa 1211/14050 01Revúca12. April 201812. April 2018260Fatľa-revízia ihrísk,fitaprku172
854461200550071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava12. April 201812. April 201872cinemart-požičovné-tajomstvo ohňa,nebesk173
105180741935743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany12. April 201812. April 2018652.78magna energia-elektrina 3/2018-vyúčtovan174
112201836860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice18. April 201818. April 2018168puchalla-právne služby 4/2018175
1710003744929234ATRIK design s.r.o.Hlavná 13053 42Krompachy18. April 201818. April 2018385.8trik design-plagáty,pečiatka,značka176
8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 518. April 201818. April 201895.43O2-mobilné služby-3/2018177
20182248285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice18. April 201819. April 201880odpadservis-šlužby na úseku ŽP 3/2018178
33018015736172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava18. April 201818. April 201831.3calmit-kamenivo-stacionár179
1509355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany18. April 201818. April 2018468.72zš-strava 3/2018180
51811626936500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad18. April 201818. April 2018627.7PVPS-vodné,stočné-Obchodná 7181
51811627136500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad18. April 201818. April 201867.98PVPS-vodné,stočné-Partizánska 30182
51811627236500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad18. April 201818. April 201864.96PVPS-stočné-Obchodná 6183
51811627336500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad18. April 201818. April 201893.24PVPS-vodné,stočné-Školská 2-NP184
51811627436500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad18. April 201818. April 2018680.03PVPS-vodné,stočné-jarná 57185
51811627536500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad18. April 201818. April 2018412.37PVPS-vodná,stočné-Školská 2-13b.j.186
970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava18. April 201818. April 20180.12orange-mobilné služby-ZD187
9180010965249708NVACS TRADE s.r.o.Strážnického 1589/2571 01Moravská Třebová20. April 201820. April 201817.66Vacs Trade-sáčky do vysávača188
18016451327694NVLan st s.r.o.Rastislavova 20900 26Slovenský Grob25. April 201825. April 201890.5Vlan-alkohol tester189
1805636600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany26. April 201826. April 2018121.42Mapox-materiál dielňa190
1805736600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany26. April 201826. April 201885.89Mapox-materiál WC191
260028365151866NMinisterstvo vnútra SRPribinova 2812 72Bratislava27. April 201827. April 20187.09MV SR-predplatné-Civilná ochrana 2018192
51811762136500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad27. April 201827. April 201845.38PVPS-stočné-Olše 75193
51811762036500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad27. April 201827. April 2018107.2PVPS-vodné,stočné Školská 2A194
51811761936500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad27. April 201827. April 2018154.26PVPS-vodné,stočné-Olše 75195
51811761836500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad27. April 201827. April 2018151.64PVPS-vodné,stočné-Olše 74196
51811761736500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad27. April 201827. April 201845.38PVPS-stočné Olše 74197
18016947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy27. April 201827. April 2018325.55Sima plus-materiál-ZD,VO,kino,dielňa198
10182466245434832NPeter Mičuda-GAFA AUTOKamenická 852/8029 01Námestovo4. May 201865.56Mičuda-Gafa auto-zdviháky199
109180012135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4. May 20187. May 201875.3magna energia-vyúčtovanie 2017200
1091800012235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4. May 20187. May 201816.82magna energia-vyúčtovanie 1/2017201
109180012335743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4. May 20187. May 201813.64magna energia-vyúčtovanie 2/2017202
109180012435743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4. May 20187. May 201812.26magna energia-vyúčtovanie 3/2017203
109180012635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4. May 20187. May 20189.47magna energia-vyúčtovanie 4/2017204
109180012735743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4. May 20187. May 20187.99magna energia-vyúčtovanie 5/2017205
109180012835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4. May 20187. May 20186.74magna energia-vyúčtovanie 6/2017206
109180012935743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4. May 20187. May 20187.42magna energia-vyúčtovanie 7/2017207
108180012535743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4. May 20187. May 20189.17magna energia-vyúčtovanie 8/2017208
109180013035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4. May 20187. May 201810.92magna energia-vyúčtovanie 9/2017209
109180013135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4. May 20187. May 201813.69magna energia-vyúčtovanie 10/2017210
109180013235743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4. May 20187. May 201815.14magna energia-vyúčtovanie 11/2017211
109180013335743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4. May 20187. May 201820.32magna energia-vyúčtovanie 12/2017212
109180013435743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4. May 20187. May 2018-18.06magna energia-vyúčtovanie 1/2018-VO213
109180013535743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4. May 20187. May 2018-11.59magna energia-vyúčtovanie 2/2018-VO214
109180013635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4. May 20187. May 2018-12.36magna energia-vyúčtovanie 3/2018-VO215
18021647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy7. May 20189. May 201869.7sima plus-náradie-Reštart Fotta216
18021747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy7. May 20189. May 201852.34sima plus-pracovný odev-par.50j balogová217
101182554735743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany7. May 20189. May 2018640.44magna energia-elektrina 5/2018218
101182554835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany7. May 20189. May 2018472.17magna energia-elektrina 5/2018219
820791226735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. May 20189. May 201881.48telekom-mobilné služby 4/2018220
820798658335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. May 20189. May 201858.01telekom-pevná sieť 4/2018221
820798656835763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. May 20189. May 201839.76telekom-pevná sieť 4/2018222
820798655335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava7. May 20189. May 20181.18telekom-pevná sieť 4/2018223
731890104935815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 267. May 20189. May 2018665SPP-plyn 5/2018224
731890114635815256ASlovenský plynár.priem.a.sMlynské nivy 44/a825 11Bratislava 267. May 20189. May 2018321SPP-plyn 5/2018 Školská225
820802183335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10. May 201810. May 20181.76telekom-pevná sieť 4/2018226
820802185335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava10. May 201810. May 20183.53telekom-pevná sieť 4/2018227
218050004236006858ABONTONFILM a.s.Na vrátkach 1F841 01Bratislava10. May 201810. May 201836bontonfilm-požičovné-bocian Riško228
202018037531691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy10. May 201810. May 2018591.39ekover-kontajnery 4/2018229
202018039831691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy10. May 201810. May 20182440.54ekover-komunál-4/2018230
103180144331659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves10. May 201810. May 2018415.29brantner nova-kontajnery 4/2018231
2018125547505508NAlphabet s.r.o.Obrancov mieru 13040 01Košice10. May 201810. May 2018200alphabet-virtuálna prehliadka-kostol232
2018040735886609ALEDAS s.r.o.Trnavská 70821 02Bratislava10. May 201810. May 2018598.8ledas-VO-zateplenie budovy OcÚ233
3201834606700AJakubišinová MáriaJarná 6056 01Gelnica10. May 201810. May 2018173.7jakubišinová-materiál-dopravné prostried234
20180321650410351AMEGAKUPA s.r.o.Čimhová 12027 12Čimhová14. May 201814. May 201835.9MEGAKUPA-mikroguličky-prechod pre chodco235
8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 515. May 201815. May 201882.5O2-mobilné služby 4/2018236
18014247157798AAMP Service,s.r.o.Mlynská 8053 11Smižany15. May 201815. May 2018230AMP service--prehliadka KIA237
20187348285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice15. May 201815. May 201880odpadservis-služby na úseku ŽP-4/2018238
318040001735730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava15. May 201815. May 201836continental-požičovné-vo veľkom štýle239
318040001635730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava15. May 201815. May 201836continental-požičovné-oggy a šváby240
318040001535730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava15. May 201815. May 201836continental-požičovné heidi241
318040001435730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava15. May 201815. May 201836continental-požičovné-medveď Yogi-prvé v242
318040001335730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava15. May 201815. May 201836continental-požičovné-pod rúškom noci243
1018000144852576NSMARTINFO s.r.o.č.239053 51Kluknava15. May 201815. May 2018250smartinfo-aktualizácia webstránky244
105180997435743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany15. May 201815. May 2018424.68magna energia-elektrina 4/2018-vyúčtovan245
180509446726306AJOKO-Kollár,s.r.o.Bojná 270956 01Bojná15. May 201815. May 201820.25JOKO-Kollár-poťahy-felícia,citroen246
18005447213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov16. May 201816. May 2018128.64ip-tech-servis TV systém byty Školská247
18005547213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov16. May 201816. May 2018154.2ip-tech-servis TV systém-Olše 74248
970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava16. May 201816. May 20181.08orange-mobilné služby249
1018344810957596APeter KrivošŠkolská 209/74010 04Žilina16. May 201816. May 201818.11Krivoš-stierače citroen250
112474855136440531AMartinus.sk,s.r.o.M.R.Štefánika 58036 01Martin18. May 201818. May 201813.39martinus-kniha-predpisy o protipož.bezp.251
148201836860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice23. May 201823. May 2018168puchalla-právne služby 5/2018252
18005847213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov23. May 201823. May 2018587.52ip-tech-opravy kamerového systému253
18002848259900NMARBU VO - poradenstvo s.r.o.Bratislavská 1617/27040 01Košice23. May 201823. May 2018500marbu VO-vypracovanie smernice VO254
18002948259900NMARBU VO - poradenstvo s.r.o.Bratislavská 1617/27040 01Košice23. May 201823. May 20181200Marbu VO-VO-plochy pre statickú dopravu255
218050016936006858ABONTONFILM a.s.Na vrátkach 1F841 01Bratislava23. May 201823. May 201836bontonfilm-požičovné-psia superstar256
18171540847641NJanka PokryvkováDunajská 42052 01Spišská Nová Ves23. May 201823. May 2018100pokryvková-vyprac.rozpočtu-telocvičňa ZŠ257
1804087436458562ASANAS, a.s.Hollého 37083 01Sabinov23. May 201823. May 2018708.48sanas-nožičky na stoličky-sála258
201800835412194NDISTA PROJEKT Ing. Janka DunajskáŠrobárova 2682/50058 01Poprad23. May 201823. May 2018400Dista projekt-PD-plochy pre statickú dop259
3201845646392NPeter Baroš GEO-PPPartizánska 682/30058 01Poprad23. May 201823. May 20182770Baroš-správa-inž.geol.prieskum IBV-kanal260
2804200530812976AAsociácia slovenských filmových klubovBrnianska 33811 04Bratislava30. May 201817. April 201830asociácia sl.film.klubov-požič.bratřiček261
1514355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany30. May 201830. May 2018278.5Zš-strava dôchodcovia 4/2018262
1513355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany30. May 201830. May 2018541.26zš-strava OcÚ 4/2018263
1105201847384999NAMP Projekt s.r.o.Markušovská cesta 2052 01Spišská Nová Ves30. May 201830. May 20184400AMP projekt-PD Denný stacionár264
318030001135730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava30. May 201830. May 201836continental-požičovné-Francúzsko265
218050021236006858ABONTONFILM a.s.Na vrátkach 1F841 01Bratislava30. May 201830. May 201836bontonfilm-požičovné-poštár pat vo filme266

 

oficiálna stránka obce