2015

Uzatvorené zmluvy 2015

Zmluvy uzatvorené po 1. 1. 2015
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCena vrátane DPHDátum zverejneniaDátum platnosti (do)
Ing. arch. Dušan Marek, Starozágorská 11, 040 23 Košice
055 01 Margecany
Zmluva o dieloVypracovanie zmien a doplnkov ÚPO Margecany485029.01.2015nie je stanovený
Kastlová Lenka a Kastl ZbyněkZmluva o nájme bytuZmluva o nájme_byt č. 7 Kastlová a manžel31.01.201531.01.2018
Kaľavská EvaDodatok č. 1/2015Kaľavská Eva dodatok č. 1_201506.02.201530.11.2016
8/2015Ekover s.r.o.
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní odpadu a výkonu iných činností Ročná zmluva o zbere odpadu 201517.02.201531.12.2015
Mackoviak Ján, Školská 11, 05501 MargecanyDodatok č. 2/2015 k Zmluve o prenájme pozemku zo 17.01.1996Dodatok č 2 k NZ_Mackovjak Ján9,25 €/rok21.02.2015nie je stanovený
Ing. Imrich Petkáč,
055 51 Veľký Folkmár 355
Zmluva o dieloStavebné práce Zberný dvor v obci Margecany499 192,9913. 3. 2015nie je stanovený
AD MUSIC s.r.o.,
Bazová 30
900 31 Stupava
Zmluva o zabezpečení vystúpenia výkonného umelca - spevákaZmluva AD MUSIC2500 €25. 3. 201513. 7. 2015
Brantner Nova s. r. o.
Sadová 13
052 01 Spišská Nová Ves
Zmluva o prenájme reklamnej plochyZmluva Brantner300 €25. 3. 2015nie je uvedený
Calmit s. r. o.
Gaštanova 15
811 04 Bratislava
Rámcová kúpna zmluvaZmluva Calmit25. 3. 2015
Mesároš Juraj a manželka, 584/57, 05501 MargecanyZmluva o opakovanom nájmeZmluva o opak nájme_byt č. 9 Mesároš Juraj a manžel31.03.201531.03.2018
Kastlová Lenka a manž. Jarná 548/57, MargecanyZmluva o nájme bytuZmluva o nájme_byt č. 9 Kastlová a manžel31.03.201531.03.2018
DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 PrešovZmluva o údržbe a serviseZmluva o údržbe a servise multifunkčného zariadenia08.04.2015 08.04.2019
DANOVA s.r.o., Ovocinárska 25, 083 01 SabinovKúpna zmluvaVybavenie fitparku12967,8013.04.201530.05.2015
SZUŠ, Obchodná 7
055 01 Margecany
Zmluva o nájme NP1_2015 Zm_ o nájme nebyt pr_ZUŠ30.04.2015neurčito
Kavulič Ladislav
Stará 28/6, 055 61 Jaklovce
Zmluva o nájme bytuZmluva o nájme_byt č. 7 Kavulič Ladislav30.04.201530.04.2018
Pribičko Patrik
Okružná 544, 055 01 Jaklovce
Zmluva o nájme bytuZmluva o nájme_byt č. 1 Pribičko Patrik31.05.201531.05.2018
MTH INTEGRA s,r.o.
Olše 387/10
05501 Margecany
Zmluva o dieloRegenerácia verejnej zelene v obci Margecany5 191,4425.06.201530.09.2015
Hicárová Anna ml.
Železničná 91/19, 055 01 Margecany
Zmluva o nájme nebytových priestorov2_2015 Zm_o nájme nebyt pr_Hicárová A30.06.2015neurčito
KOMUNÁLNA poistovna, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Poistná zmluvaPoistenie stavby Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá Margecany1057,7730.06.2015neurčito
PHZ-OPK2-2015/001204-004Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Darovacia zmluva č.p.: PHZ-OPK2-2015/001204-004Darovacia zmluva na CRZ0,0002.07.2015nie je stanovené
Ing. Marek Feling
Jána Francisciho 1620/6
054 01 Levoča
Zmluva o dieloProjektová dokumentácia Spoločné zariadenia obce Margecany1 970,00 03. 08. 2015nie je stanovené
Prima banka Slovensko a. s.
Hodžova 11
010 11 Žilina
Zmluva o grantovom účtezmluva Prima banka11.08.2015
Fermat JaF Stroje s.r.o.
055 62 Prakovce
Zmluva o zabezpečení reklamnej kampanezmluva-reklamná kampaň20011.08.2015
Regionálna rozvojová agentúra BOROLO, Kúpeľska 66, 073 01 SobranceZmluva o dieloZoD_BOROLO - Margecany35018.08.2015na dobu určitú
TENDERTEAM s.r.o.
Volgogradská 9
080 01 Prešov
Zmluva o manažmente verejného obstarávaniaVerejné obstarávanie na projekt pozemkových úprav v obci Margecany95025.08.2015 nie je stanovená
Východoslovenská distribučná a. s.
Mlynská 31
042 91 Košice
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavyZmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy18904.09.2015na dobu neurčitú
Združenie miest a obcí Spiša, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské TomášovcePríkazná zmluva - poisteniePríkazná zmluva Margecany poistenie12.09.2015do ukončenia VO
Združenie miest a obcí Spiša, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské TomášovcePríkazná zmluva -plynPríkazná zmluva Margecany plyn200 bez DPH12.09.2015do ukončenia VO
Združenie miest a obcí Spiša, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské TomášovcePríkazná zmluva - elektrinaPríkazná zmluva Margecany elektrina200 bez DPH12.09.2015do ukončenia VO
DOMPROJEKT - Ing. Ľudmila Vyrostková,
Hlavná 64,
044 13 Valaliky
Zmluva o dieloProjektová dokumentácia - rozšírenie kapacity MŠ295024.09.2015nie je stanovený
Komunálna poisťovňa a.s.,
Štefánikova 17,
811 05 Bratislava
Poistná zmluvaPoistenie Zberný dvor951,4828.09.2015 nie je stanovený
Maliňáková Mária a Maliňák František, Jarná 584/57, MargecanyZmluva o opakovanom nájmeZmluva o opakovanom nájme Byt 8 Maliňák a mama Mária do 30.09.201830.09.201530.09.2018
Nalevanková Alena, Školská 14 a Fidler Richard, Dlhá 44, MargecanyZmluva o opakovanom nájmeZmluva Opakovaný nájom Byt 3 Nalevanková, Fidler, do 30.09.201830.09.201530.09.2018
Sokolský Stanislav, Hôrka 13/44, MargecanyZmluva o opakovanom nájmeZmluva opakovaný nájom Byt 5 Sokolský30.09.201531.12.2015
Nadácia Slovenskej sporiteľne,
Tomášiková 48
832 73 Bratislava
Zmluva o poskytnutí peňažného daruzmluva nadacia slsp500001.10.201530,09,2015
KÄRCHER Slovakia , s.r.o.
Bratislavska   25, 94901 Nitra, Slovenská republika
Kúpna zmluva č. Z201527142_Z
Vysokotlaký čistič140012.10.201519.10.2015
ŠTÝL EU s.r.o.
Vyšný Kazimír 23, 09409 Vyšný Kazimír, Slovenská republika
Kúpna zmluva č. Z201527135_ZElektrocentrála145012.10.201519.10.2015
Jozef Novotný
Hlinná 8
055 01 Margecany
Kúpna zmluvazmluva Novotný Jozef6014. 10. 2015
ArtComp s.r.o.
Partizánska 35
055 01 Margecany
Zmluva o dieloProgram rozvoja obce Margecany 32503. 11. 201531.1.2016
IP-tech s.r.o.,
Kojšov 358
055 52 Kojšov
Kúpna zmluvaKúpna zmluva doplnenie kamerového systému hw5004,6023. 11. 201530.11.2015
AV Audit, s.r.o. auditorská spoločnosť
Karpatská 2448/16
05201 Spišská Nová Ves
Zmluva o poskytnutí audítorských služiebZmluva o poskyt. audit. služ.23. 11. 2015
KRHZ_KE-691/2015Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č.2, 812 72 Bratislava
Zmluva o výpožičke č. KRHZ_KE-691/2015Zmluva o výpožičke č. KRHZ_KE-691_2015 - text114813,6025.11.201528.09.2020
EUROVIA SK, a.s.
ul. Osloboditeľov 66
040 17 Košice
Zmluva o dielo č. 4905.5060016DDVSpoločné zariadenia obce Margecany
príloha zmluvy
882 779,6627. 11. 2015
Peter a Monika Terpákovci, Oľše 593/75, 055 01 MargecanyZmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opakovanom nájme bytu Terpákovci do 30.11.201830.11.201530.11.2018
ODPADservis s.r.o.
Nemcovej 4
04001 Košice
Zmluva o poskytovaní služieb na úseku životného prostredia a ochrany zdraviaZmluva_odpadservis_FINAL80 Eur/mesačne s DPH30.11.201531.12.2016
Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 492/2015-2050-1200Zmluva o poskytnutí NFP na CRZ82 242 €2.12.201531.08.2020
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Železničiarska 4,
080 01 Prešov
Zmluva o dieloZoD Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Margecany
Harmonogram
KL rozpočtu
Rozpočet
114 930,36 €8. 12. 2015
Jozef Babiar,
Spišské Hanušovce
Kúpna zmluvazmluva urnové komplety3 840 €11. 12. 2015
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Kýčerského 5
811 05 Bratislava
Zmluva o pripojení k informačnému systémuZmluva o pripojení k informačnému systému DCOM-14. 12. 2015
CEVO s.r.o.
Ambrova 35
831 01 Bratislava
Zmluva o dieloSvetelnotechnické meranie - Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Margecany187221. 12. 201531. 5. 2016
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, 010 11Zmluva o municipálnom úvereZmluva o úvere20028. 12. 2015do splnenia záväzkov
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, 010 11Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenkyDohoda blankozmenka28. 12. 2015
Jozef Bruzda
Okružná 53
Prešov
Kúpna zmluvareproduktory Yamaha124030. 12. 2015
Novotný Tibor a manž. Oľše 52, 055 01 MargecanyZmluva o nájme bytuZmluva nájom Byt 5 Novotný Tibor a manželka31.12.201531.12.2018
Veolia Energia VS s.r.o.
Moldavská cesta 8/A,
040 11 Košice
Zmluva č. 2/2015 o nájme nebytových priestorovZmluva o nájme Veolia Energia plyn. kotolňa v bývalej MŠ31.12.2015neurčito
Raven a.s.
Šoltésovej 420/2
017 01 Považská Bystrica
Zmluva o dodávke tovaruZmluva o dodávke tovaru1556,804. 1. 201631. 12. 2015

Faktúry prijaté 1.kvartál 2015.xls

Faktúry prijaté od 1. 1. do 31. 3. 2015.xls
FaktúraIČONázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopis1Popis2Objednavka Interne_cisloObdobie:201501 - 201501IFOsoft
201500232367015Ledvák Ľubomírč.103055 51Veľký Folkmár01/09/201501/15/20151572.31
3201536860930Kmeťová 24040 01Košice01/10/201501/15/2015168Puchalla-právne služby 1/20152
1500336600971MAPOX s.r.o.055 01Margecany01/21/201501/21/2015172.69mapox-náradie-AČ3
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.821 09Bratislava01/21/201501/21/201527Orange-mobilné služby4
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.821 09Bratislava01/21/201501/21/201545orange-mobilné služby-starosta obce5
201546434547835427RAJ HOLDING s.r.oOkružná 884/72064 01Stará Ľubovňa01/21/201501/22/20159.97Raj holding-opierka chrbta6
315010000735730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava01/23/201501/27/201536Continental-požičov.-legenda o strážcoch7
315010000635730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava01/23/201501/27/201536continental-požičovné-10 pravidiel jak..8
315010000535730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava01/23/201501/27/201536continental-požičovné-šťastný nový rok9
315010000435730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava01/23/201501/27/201536continental-požičovné-hašišbaba10
275001029731364501ŽSR041 50Košice01/27/201501/27/201557.44ŽSR-prenájom11
275001027731364501ŽSR041 50Košice01/27/201501/27/2015119.65ŽSR-prenájom12
275001024131364501ŽSR041 50Košice01/27/201501/27/2015347.69ŽSR-prenájom13
275001023831364501ŽSR041 50Košice01/27/201501/27/201550.26ŽSR-prenájom14
51510152836500968Hraničná 662/17058 89Poprad01/27/201501/27/2015634.69PVPS-vodné,stočné,zrážky-jarná 5715
51510152436500968Hraničná 662/17058 89Poprad01/27/201501/27/2015605.86PVPS-vodné,stočné,zrážky-obchodná 716
51510152636500968Hraničná 662/17058 89Poprad01/27/201501/27/2015139.12PVPS-vodné,stočné-obchodná 617
51510152736500968Hraničná 662/17058 89Poprad01/27/201501/27/201599.5PVPS-vodné,stočné,zrážky-školská 218
51510152336500968Hraničná 662/17058 89Poprad01/27/201501/27/201533.49PVPS-vodné,stočné-partizánska 3019
201401144866445056 01Gelnica02/02/201502/04/20153220
15270143731666108IFOSOFT v. o. s.080 01Prešov02/02/201502/04/201543.9221
315010001835730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava02/02/201502/04/201536continental-požičovné-Lego príbeh22
315010001735730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava02/02/201502/04/201536continental-požičovné-godzilla23
20151976AJFA+AVIS s.r.o.Klemensova 34010 01Žilina02/04/201501/15/201549.5Ajfa+avis-predplatné-čo má vedieť mzdová24
4150147913479075 01Trebišov02/04/201502/18/201557525
2015005836216674UMP s.r.o.040 01Košice02/04/201502/18/201570UMP-informačná brožúra26
1501355463328Základná škola055 01Margecany02/04/201502/18/2015240.64ZŠ-strava 1/201527
201502136457167SOBWATER s.r.o.054 01Levoča02/06/201502/18/2015139.92Sobwater-servis-kotolňa28
201504136576379Lutis s.r.o.K ihrisku 108/6040 01Košice02/06/201502/18/2015129.6Lutis-prehliadka kotla-olše 7429
201504236576379Lutis s.r.o.K ihrisku 108/6040 01Košice02/06/201502/18/2015134.69Lutis-prehliadka kotla-olše 7530
201504336576379Lutis s.r.o.K ihrisku 108/6040 01Košice02/06/201502/18/201598.4Lutis-prehliadka kotla-KC31
502150138631592503Poradca podnikateľa010 01Žilina 102/06/201501/27/20158432
15003647426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy02/06/201502/18/2015103.5533
202015002231691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy02/06/201502/18/20152135.48Ekover-odvoz KO 1/201534
2151101863178454Rastislavova 3821 08Bratislava02/06/201502/18/201514.28SOZA-poplatky MRň35
2015002331268650RVC Košice040 01Košice02/06/201502/18/201555.5RVC Košice-publikácie-miestna samospráva36
750091158135763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava02/06/201502/18/201560.6telekom-mobilné služby 1/201537
977048811135763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava02/06/201502/18/20151.18telekom-služby pevnej siete-1/201538
477048815435763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava02/06/201502/18/201572.08telekom-služby pevnej siete 1/201539
277048813235763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava02/09/201502/24/201572.31telekom-služby pevnej siete 1/201540
227000132344483767042 91Košice02/11/201502/11/20156019VSE-elektrina 1-2/201541
301003661544291809RWE Gas Slovensko,s.r.o.042 91Košice02/11/201502/11/20151128RWE-plyn 2/201542
777048602935763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava02/11/201502/11/20152.3telekom-služby pevnej siete 1/201543
103150015231659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves02/11/201502/11/2015234.53brantner nova-kontajnery 1/201544
15200203831666108IFOSOFT v. o. s.080 01Prešov02/11/201502/11/201525.08ifosoft-inčtalácia miezd45
2015000244812078Hujdič Tibor Mgr.851 04Bratislava02/11/201502/11/2015250Hujdič-seminár pre učiteľov46
2015008331318886Music Market s.r.o.Bratislava821 01Bratislava02/11/201502/11/2015148Music Market-kábel-ozvučenie47
430000166235910739825 11Bratislava02/12/201502/04/2015216.36SPP-poplatok za pripojenie-KD48
39201536860930Kmeťová 24040 01Košice02/12/201502/16/2015168Puchalla-právne služby 2/201549
33015003736172162Calmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava02/12/201502/16/2015110.3550
15004347426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy02/16/201502/16/2015171.8551
11500234605045Špitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce02/16/201503/30/20151110Špitz-zameranie,GP-potok Bystrá52
201500945466262Visio Consulting s.r.oRastislavova 2821 08Bratislava02/18/201503/30/2015120053
201500201044681488JAM,s.r.o.036 01Martin02/18/201502/20/201525.56JAM-žiarivky-kinosála54
51510572736500968Hraničná 662/17058 89Poprad02/20/201502/20/2015167.46PVPS-vodné,stočné olše 7455
51510572636500968Hraničná 662/17058 89Poprad02/20/201502/20/201556.24PVPS-zrážky olše 7456
51510573036500968Hraničná 662/17058 89Poprad02/20/201502/20/201556.24PVPS-zrážky olše 7557
51510572836500968Hraničná 662/17058 89Poprad02/20/201502/20/2015180.35PVPS-vodné,stočné-Olše 7558
51510572936500968Hraničná 662/17058 89Poprad02/20/201502/20/2015188.06PVPS-vodné,stočné-školská 2A59
315020000435730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava02/20/201502/20/201536continental-požičovné-veľká oriešková...60
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.821 09Bratislava02/20/201502/20/201527.31orange-mobilné služby-ocú61
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.821 09Bratislava02/20/201502/20/201545orange-mobilné služby-starosta obce62
15270232031666108IFOSOFT v. o. s.080 01Prešov02/20/201502/20/2015218.1563
2151105123178454Rastislavova 3821 08Bratislava02/26/201502/26/201514.4SOZA-poplatok ples64
1501136600971MAPOX s.r.o.055 01Margecany02/26/201502/26/2015215mapox-náradie,rukavice-AČ65
150001044633131JuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica03/02/201503/02/201524066
151136000936179345040 11Košice03/02/201503/09/20151329.31Dalkia-teplo-1/201567
31546252070Dvorščák Ľuboš083 01Sabinov03/05/201503/05/201599Dvorščák-preprava vakov-peletky68
1503355463328Základná škola055 01Margecany03/05/201503/09/2015276.48zš-strava 2/201569
15200227831666108IFOSOFT v. o. s.080 01Prešov03/05/201503/09/201560.9ifosoft-inštalácia V150170
201502244866445056 01Gelnica03/05/201503/09/201517.571
201501844866445056 01Gelnica03/05/201503/09/201593.5pisková-výroba žetónov72
202015011331691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy03/05/201503/09/20151880.0173
301003661544291809RWE Gas Slovensko,s.r.o.042 91Košice03/05/201503/09/2015112874
5570017886162957IVESČs.armády 20041 18Košice03/05/201502/20/201525.09ives-služby STP APV-matrika75
715040104717335345817 15Bratislava03/05/201503/09/201535.9676
750187918935763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava03/05/201503/09/201575.04telekom-mobilné služby 2/201577
977146157735763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava03/05/201503/09/201569.02telekom-pevná sieť-2/201578
877146156135763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava03/05/201503/09/201566.9telekom-pevná sieť 2/201579
177146154435763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava03/05/201503/09/20151.18telekom-pevná sieť 2/201580
15007247426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy03/05/201503/09/2015323.1481
150000844633131JuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica02/27/201502/27/2015306Jumes-občerstvenie-výročná schôdza JDS82
103150045231659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves03/10/201503/10/20153683
151136002536179345040 11Košice03/10/201503/10/20151158.2dalkia-teplo 2/201584
315020003635730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava03/11/201503/11/201536continental-požičovné-na hrane zajtrajšk85
177145996535763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava03/11/201503/11/201522.68telekom-služby pevnej siete-2/201586
77145999735763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava03/11/201503/11/20154.69telekom-služby pevnej siete87
33015007936172162Calmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava03/11/201503/11/2015261.3188
15270311336491501BTS-PO,s.r.oRumanova 22080 01Prešov03/11/201503/11/20152.34BTS-samolepky-lekárnička89
5100003631603688QUERCUS,s.r.o.Fiľakovská cesta 290984 01Lučenec03/13/201503/16/20153146.4quercus-peletky90
15270311331666108IFOSOFT v. o. s.080 01Prešov03/13/201503/16/201511.76ifosoft-update v15.0191
16151015236179345040 11Košice03/13/201503/16/2015164.33dalkia-vyúčtovanie-olše92
71201536860930Kmeťová 24040 01Košice03/13/201503/16/2015168puchalla-právne služby 3/201593
20150154174505Bytové družstvo052 01Spišská Nová Ves03/13/201503/16/2015269.95bytové družstvo-zrážková voda-obchodná 694
201500742101638MAS HNILEC055 61Jaklovce03/13/201503/16/2015386.4Mas Hnilec-členský príspevok 201595
201508335842130ADAM A SYN s.r.o831 01Bratislava03/18/201503/18/2015110.1adam a syn-žiarivka96
5100004031603688QUERCUS,s.r.o.Fiľakovská cesta 290984 01Lučenec03/19/2015-55.2Quercus-vratka za big-bag97
2015031434603620Dzurňák Vladimír-nákladná autodopravaOlše 62055 01Margecany03/19/201503/19/2015320.76Dzurňák-preprava peletiek98
201503637178091Koňak Ambróz Mgr.052 01Spišská Nová Ves03/19/201503/19/2015180koňak-služby technika PO IQ/201599
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.821 09Bratislava03/19/201503/19/201545.5orange-mobil-starosta obce100
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.821 09Bratislava03/19/201503/19/201527101
15009647426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy03/25/201503/30/201550.99102
20150244341717ABNKA,s.r.o.Kalinčiakova 17900 28Ivanka pri Dunaji03/25/20151188103
1501636600971MAPOX s.r.o.055 01Margecany03/25/201503/25/2015215Mapox-kompresor-AČ104
150609417310598SLOVGRAM813 48Bratislava03/27/201503/30/201533.5Slovgram-poplatky MR 2015105
315030001435730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava03/27/201503/30/201536Continental-požičovné-pojedeme k moři106
315030001335730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava03/27/201503/30/201536Continental-požičovné-Oggy a šváby107
315030001235730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava03/27/201503/30/201557Continental-požičovné-Khumba108
315030001135730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava03/27/201503/30/201546.2Continental-požičovné-žraloky na súši109
15000134605193Končík Vladimírč.505053 34Švedlár03/27/201503/31/2015408Končík-stavebný dozor-potok Bystrá110
201502445466262Visio Consulting s.r.oRastislavova 2821 08Bratislava03/31/201503/31/20151200Visio consulting-externý manažment-PPOB111

Prijaté faktúry apríl/2015

Prijaté faktúry apríl/2015
FaktICONazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Popis2ObjednavkaZmluvaInterne_cislo
315030002235730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava04/01/201504/01/201536continental-požičovné-upírska akadémia112
315030002335730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava04/01/201504/01/201540.2cintinental-požičovné-zimné rozprávky113
315030002435730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava04/01/201504/01/201536continental-požičovné-ľadový medvedík114
15200317531666108IFOSOFT v. o. s.080 01Prešov04/01/201504/01/201510.38115
26201534905049Plynoservisč.296082 03Ličartovce04/01/201504/01/2015237116
11201540109551Eliáš Daniel056 01Gelnica04/07/201504/08/201558.4Eliáš-oprava motorových píl117
750285214435763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava04/07/201504/08/201576.8telekom-mobilné služby118
77241670235763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava04/07/201504/08/201554.73telekom-pevná sieť119
877241672835763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava04/07/201504/08/201564.49telekom-pevná sieť120
977241668635763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava04/07/201504/08/20151.18telekom-služby pevnej siete121
202015019031691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy04/07/201504/08/20151865.85ekover-kontajnery 3/2215122
151136004036179345040 11Košice04/07/201504/08/2015683.1dalkia-vyúčtovanie tepla 2014123
150004935560428SEZO-Spiš, združenie obcí052 01Spišská Nová Ves04/07/201504/08/20151221SEZO-Spiš-triedený odpad-príspevok124
15090002935560428SEZO-Spiš, združenie obcí052 01Spišská Nová Ves04/07/201504/08/201533SEZO Spiš-členské 2015125
50330035832550Magic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava04/08/201504/08/201530Magic Box-požičovné-Darca126
301003661544291809RWE Gas Slovensko,s.r.o.042 91Košice04/13/201504/13/20151128127
103150086231659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves04/13/201504/13/2015219.51brantner nova-kontajner 3/2015128
677241511635763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava04/13/201504/13/20151.76telekom-služby pevnej siete 3/2015129
477241513235763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava04/13/201504/13/201572.14telekom-služby pevnej siete130
1505355463328Základná škola055 01Margecany04/13/201504/13/2015300.8zš-strava-3/2015131
151136005636179345040 11Košice04/13/201504/13/20151006.57dalkia-teplo 3/2015132
1063943157351Kúpeľná 935/61053 04Spišské Podhradie04/13/201504/13/2015145.57133
202015021031691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy04/13/201504/13/20152181.61134
202015023831691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy04/13/201504/13/2015106.01135
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.821 09Bratislava04/15/201504/17/201545orange-mobil-starosta obce136
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.821 09Bratislava04/15/201504/17/201527137
101201536860930Kmeťová 24040 01Košice04/15/201504/17/2015168puchalla-právne služby 4/2015138
15033743818030DD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov04/15/201504/17/201585.12139
15032943818030DD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov04/15/201504/17/20153240DD21-tlačiareň Xerox WC 7225140
201503444866445056 01Gelnica04/15/201504/15/2015434141
51511575036500968Hraničná 662/17058 89Poprad04/15/201504/20/2015592.85PVPS-vodné,stočné-jarná 57142
51511574936500968Hraničná 662/17058 89Poprad04/15/201504/20/2015113.4PVPS-vodné,stočné -školská 2143
51511574836500968Hraničná 662/17058 89Poprad04/15/201504/20/2015131.39PVPS-vodné,stočné-obchodná 6144
51511574636500968Hraničná 662/17058 89Poprad04/15/201504/20/2015533.23PVPS-vodné,stočné-obchodná 7145
51511574536500968Hraničná 662/17058 89Poprad04/15/201504/20/201528.33PVPS-vodné,stočné Partizánska 30146
15014847426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy04/15/201504/20/201532.88sigma-elektródy-dielňa147
1501001336817147Special care & consulting s.r.o.821 08Bratislava04/15/201505/25/20152005.03Special care-externý manaž.-Zberný dvor148
201501141726871Kapec MilanJ.Grešáka 5085 01Bardejov04/15/201505/25/2015398.4Kapec-vypracovanie rozpočtu-zberný dvor149
15015347426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy04/17/201504/20/2015112.64150
15015447426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy04/17/201504/20/2015282.8151
315040000335730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava04/17/201504/20/201536continental-požičovné-Vejška152
315040000435730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava04/17/201504/20/201536continental-požičovné-jmenuji se sam153
315040000535730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava04/17/201504/20/201536continental-požičovné-škaredé káčatko154
26201536597040I.B.I., s.r.o.040 22Košice04/17/201505/25/20153348155
2015010411821973JurisDat-M.Medlen821 08Bratislava04/17/201501/21/201523jurisdat-predplatné škola 2015156
51511852536500968Hraničná 662/17058 89Poprad04/27/201504/29/2015152PVPS-vodné,stočné Školská 2A157
51511852636500968Hraničná 662/17058 89Poprad04/27/201504/29/201549.4PVPS-stočné-olše75158
51511852436500968Hraničná 662/17058 89Poprad04/27/201504/29/2015146.84PVPS-vodné,stočné-Olše 75159
51511852336500968Hraničná 662/17058 89Poprad04/27/201504/29/2015234.43PVPS-vodné,stočné Olše 74160
51511852236500968Hraničná 662/17058 89Poprad04/27/201504/29/201549.4PVPS-stočné-Olše 74161
15036243818030DD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov04/27/201504/29/2015177DD21-tonery-xeror 7225162
15169231681051MEVA-SK s.r.o.Rožňava049 5104/29/201504/29/2015808.8163
1501936600971MAPOX s.r.o.055 01Margecany04/29/201504/29/2015192.9mapox-materiál AČ164

Prijaté faktúry máj 2015.xls

Prijaté faktúry máj 2015.xls
FaktICONazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Popis2ObjednavkaZmluvaInterne_cislo
315040002835730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava05/04/201505/06/201536continental-požičovné-Astro Boy165
315040003135730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava05/04/201505/06/201536continental-požičovné-nezabudni na mňa166
315040003035730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava05/04/201505/06/201536continental-požičovné-Mačky a psi167
315040002935730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava05/04/201505/06/201536continental-požičovné-zakázaná zóna168
1507355463328Základná škola055 01Margecany05/06/201505/06/2015247.04ZŠ-strava-4/2015169
750382221735763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava05/06/201505/06/201574.64Telekom-mobilné služby-4/2015170
50205535832550Magic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava05/11/201505/18/20159magic box-požičovné-pohľad na lásku171
50211335832550Magic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava05/11/201505/18/201536magic box-požičovné-Príbeh môjho syna172
50205635832550Magic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava05/11/201505/18/20159.6magic box-požičovné-traja bratia173
677341785235763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava05/11/201505/18/201557.97telekom-služby pevnej siete-4/2015174
177341784035763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava05/11/201505/18/201544.11telekom-služby pevnej siete175
277345133135763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava05/11/201505/18/20151.76telekom-služby pevnej siete 4/2015176
477345134635763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava05/11/201505/18/20153.53telekom-služby pevnej siete177
377341782435763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava05/11/201505/18/20151.18telekom-služby pevnej siete 4/2015178
301003661544291809RWE Gas Slovensko,s.r.o.042 91Košice05/11/201505/18/20151128179
227000132344483767042 91Košice05/11/201505/18/20156019180
33015016636172162Calmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava05/11/201505/18/201532.92calmit-kamenivo181
15200502331666108IFOSOFT v. o. s.080 01Prešov05/18/201505/18/201510.38182
130201536860930Kmeťová 24040 01Košice05/18/201505/18/2015168puchalla-právne služby 5/2015183
151136007136179345040 11Košice05/18/201505/18/2015740.06184
103150118931659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves05/18/201505/18/2015207.65185
202015034731691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy05/18/201505/18/201533.89ekover-plošina186
202015032731691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy05/18/201505/18/20152136.34187
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.821 09Bratislava05/18/201505/18/201527orange-mobilné služby188
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.821 09Bratislava05/18/201505/18/201545orange-mobilné služby-starosta obce189
150002044633131JuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica05/18/201505/18/201547.7Jumes-občerstvenie-prehliadka FS190
15022847426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy05/21/201505/21/2015163.95Sigma-materiál AČ191
201506936487848DANOVA s.r.o083 01Sabinov05/21/201505/22/201510020DANOVA-tovar a montáž Fitpark""192
201507236487848DANOVA s.r.o083 01Sabinov05/21/201505/22/20151809.6193
15022047426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy05/25/201505/25/201544.76194
71503336006858BONTONFILM a.s.841 01Bratislava05/25/201505/25/201524bontonfilm-požičovné-justin malý veľ.ryt195
15023747426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy05/25/201505/27/201528.32196
15023547426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy05/29/201506/02/201524.56197

Prijaté faktúry jún 2015.xls

Prijaté faktúry jún 2015.xls
FaktICONazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Popis2ObjednavkaZmluvaInterne_cislo
1509355463328Základná škola055 01Margecany06/03/201506/03/2015262.4ZŠ-strava 5/2015198
2015000447441470LEGOTRANS, s.r.o.080 01Prešov06/03/201506/04/2015103.2199
202015040631691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy06/08/201506/10/2015585.08ekover-kontajnery 5/2015200
202015042131691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy06/08/201506/10/20152337.11201
15049743818030DD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov06/08/201506/10/2015183.82DD21-tlač -tlačiareň xerox 7225202
301003661544291809RWE Gas Slovensko,s.r.o.042 91Košice06/08/201506/10/20151128203
315050003335730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava06/08/201506/10/201536continental-požičovné-ponyo204
315050003235730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava06/08/201506/10/201536continental-požičovné-šéfovia na zabitie205
315050003135730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava06/08/201506/10/201536continental-požičovné-v tajomných hlbiná206
315050003035730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava06/08/201506/10/201536continental-požičovné-bitka piatich armá207
315050002935730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava06/08/201506/10/201536continental-požičovné-jack zabijak obrov208
315050002835730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava06/08/201506/10/201536cintinental-požičovné-hodinový manžel209
315050002735730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava06/08/201506/10/201536continental-požičovné-medveď yogi210
103150141531659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves06/08/201506/10/2015637.71brantner-kontajnery 5/2015211
103150143331659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves06/08/201506/10/2015263.41brantner-kontajnery 5/2015212
277437006435763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava06/08/201506/10/20151.18telekom-služby pevnej siete213
877437008235763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava06/08/201506/10/201551.55telekom-služby pevnej siete214
750478257335763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava06/08/201506/10/201578.85telekom-mobilné služby215
377437009435763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava06/08/201506/10/201557.48telekom-služby pevnej siete216
201506137178091Koňak Ambróz Mgr.052 01Spišská Nová Ves06/10/201506/10/2015180koňak-služby technika PO217
377440335635763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava06/15/201506/15/20153.53telekom-služby pevnej siete 5/2015218
177440334135763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava06/15/201506/15/20151.76telekom-služby pevnej siete 5/2015219
151136008636179345040 11Košice06/15/201506/15/2015434.71dalkia-teplo 5/2015220
2015003434603743Petkáč Imrich Ing.č.355055 51Veľký Folkmár06/16/2015466788.56Ing.Petkáč-stavebné práce-zberný dvor221
15000334605193Končík Vladimírč.505053 34Švedlár06/17/20156256Končík-stavebný dozor-zberný dvor222
15026847426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy06/17/201506/17/2015135.1223
165201536860930Kmeťová 24040 01Košice06/17/201506/17/2015168puchall-právne služby224
71504836006858BONTONFILM a.s.841 01Bratislava06/17/201506/17/201524bontonfilm-požičovné-poštár pat vo filme225
15027847426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy06/17/201506/17/201527.88sigma-bunda,nohavice-dobrovoľníc.služby226
15027747426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy06/17/201506/17/2015191.35sigma-materiál AČ227
15049643818030DD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov06/17/201506/17/2015216DD21-inštalácia tlačiarní na PC DECOM228
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.821 09Bratislava06/17/201506/17/201527.42orange-mobilné služby-OS229
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.821 09Bratislava06/17/201506/17/201547.24orange-mobilné služby-starosta obce230
201510036487848DANOVA s.r.o083 01Sabinov06/22/201506/22/20151078.2231
2151118869178454Rastislavova 3821 08Bratislava06/22/201506/22/2015160.8SOZA-poplatky Dni obce232
21201540110460Rybničná496055 61Jaklovce06/22/201506/22/2015280233
51513650536500968Hraničná 662/17058 89Poprad06/26/201506/26/2015203.52PVPS-vodné,stočné-Olše 75234
51513650636500968Hraničná 662/17058 89Poprad06/26/201506/26/201550.21PVPS-zrážky Olše 75235
51513650436500968Hraničná 662/17058 89Poprad06/26/201506/26/2015177.77PVPS-vodné,stočné-Olše 74236
51513650336500968Hraničná 662/17058 89Poprad06/26/201506/26/201550.21PVPS-zrážky Olše 74237
2015004034603743Petkáč Imrich Ing.č.355055 51Veľký Folkmár06/30/201532404.43Ing.Petkáč-stavebné práce-zberný dvor238
15000434605193Končík Vladimírč.505053 34Švedlár06/30/2015544Končík-stavebný dozor-Zberný dvor239
1501001536817147Special care & consulting s.r.o.821 08Bratislava06/30/20155793.6Special care-exter.manažment-Zberný dvor240
202015050231691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy06/30/201506/30/20152185.25Ekover-kontajnery 6/2015-Ružín241

Prijaté faktúry júl, august 2015 xls

Prijaté faktúry júl, august 2015 xls
FaktICONazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Popis2ObjednavkaZmluvaInterne_cisloObdobie:201501 - 201501IFOsoft
145201540109551Eliáš Daniel056 01Gelnica07/02/201507/02/2015114.4Eliáš-oprava krovinorezu242
51514010636500968Hraničná 662/17058 89Poprad07/06/201507/07/2015139.12PVPS-vodné,stočné-Školská 2A243
301003661544291809RWE Gas Slovensko,s.r.o.042 91Košice07/06/201507/07/20151128244
202015053131691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy07/06/201507/07/20152254.65245
750575613535763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava07/06/201507/07/201574.65telekom-mobilné služby 6/2015246
277531991435763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava07/06/201507/07/20151.18telekom-služby pevnej siete 6/2015247
315060001035730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava07/06/201507/07/201536continental-požičovné-nezahráv.sa s ohňo248
315060001135730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava07/06/201507/07/201536continental-požičovné-do ríma s láskou249
315060001235730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava07/06/201507/07/201536continental-požičovné-happy feet 2250
315060001335730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava07/06/201507/07/201536continental-požičovné-jurský masaker251
315060001435730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava07/06/201507/07/201536continental-požičovné-magické dobrodružs252
477531994335763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava07/08/201507/10/201557.48telekom-služby pevnej siete 6/2015253
777535348735763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava07/08/201507/10/20153.53telekom-služby pevnej siete 6/2015254
377535346735763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava07/08/201507/10/20151.76telekom-služby pevnej siete 6/2015255
151136010136179345040 11Košice07/10/201507/10/2015399.97256
1501647963263AD MUSIC s.r.o.900 31Stupava07/10/201507/10/20152500Ad Music-dni obce-vystúpenie Ďuricu257
126544139322Pegas Magic s.r.o.052 01Spišská Nová Ves07/10/201507/10/2015200258
103150183031659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves07/10/201507/10/2015420.98brantner-kontajnery 6/2015259
33015031136172162Calmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava07/13/201507/13/2015276.26260
837884409OZ Na doskeVlada Clementisa 14080 01Prešov07/13/201507/13/2015370261
20150942380774Ľudová hudba Ondreja Kandráčač.90082 7307/13/201507/13/20152400ĽH O.Kandráča-dni obce-vystúpenie262
771535535148SHŠ COHORS PrešovObrancov mieru 29080 01Prešov07/13/201507/13/2015200SHŠ COHORS-dni obce-šermiarske vystúp.263
50704835832550Magic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava07/13/201507/13/201524Magic box-požičovné-šup264
877531993235763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava07/16/201507/16/201545.67telekom-služby pevnej siete 6/2015265
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.821 09Bratislava07/16/201507/16/201527orange-mobilné služby-ocú-6/2015266
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.821 09Bratislava07/16/201507/16/201545orange-mobilné služby-starosta obce267
198201536860930Kmeťová 24040 01Košice07/16/201507/16/2015168puchalla-právne služby 7/2015268
71505136006858BONTONFILM a.s.841 01Bratislava07/16/201507/16/201538.4bontonfilm-požičovné-hačikó269
270002162031364501ŽSR-OR Košice041 50Košice07/16/201507/16/201584.9ŽSR-vodné-TJ lokomotíva270
788000245644483767042 91K o š i c e07/16/201507/16/20154.82VSE-poplatok271
201502135912235PRORESING s.r.o.Dénešova 29040 23Košice07/16/201507/16/2015180272
1511355463328Základná škola055 01Margecany07/16/201507/16/2015271.36ZŠ-strava 6/2015273
150003444633131JuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica07/16/201507/17/20151020jumes-občerstvenie-dni obce274
150001632368160LEMAKOR,OTS str. a zar.č.455055 63Helcmanovce 45507/17/201507/17/2015800275
201514333851719Valkoššák Jozef052 01Spišská Nová Ves07/17/201507/17/2015580valkoššák-dni obce-ozvučenie a osvetleni276
340015006831443923Panta Rhei s.r.o.932 0107/21/201507/21/2015479.19Panta Rhei-knihy-projekt277
340015006931443923Panta Rhei s.r.o.932 0107/21/201507/21/2015125.12Panta Rhei-knihy-projekt278
51514280336500968Hraničná 662/17058 89Poprad07/27/201507/27/201533.49PVPS-vodné,stočné Partizánska 30279
51514280436500968Hraničná 662/17058 89Poprad07/27/201507/27/2015655.76PVPS-vodné,stočné-obchodná 7280
51514280836500968Hraničná 662/17058 89Poprad07/27/201507/27/2015732.72PVPS-vodné,stočné-Jarná 57281
51514280736500968Hraničná 662/17058 89Poprad07/27/201507/27/2015164.42PVPS-vodné,stočné-Školská 2282
51514280636500968Hraničná 662/17058 89Poprad07/27/201507/27/2015146.84PVPS-vodné,stočné Obchodná 6283
15004345633681BD Plus, s.r.o.053 42Krompachy07/27/201507/27/201531.2284
15004145633681BD Plus, s.r.o.053 42Krompachy07/27/201507/27/201511285
15004245633681BD Plus, s.r.o.053 42Krompachy07/27/201507/27/201569.1286
15004045633681BD Plus, s.r.o.053 42Krompachy07/27/201507/27/2015985.82BD plus-materiál strecha dielňa287
1510008344929234TRIK design s.r.o.053 42Krompachy07/27/201507/27/20151199288
15004645633681BD Plus, s.r.o.053 42Krompachy07/27/201507/27/201583BD plus-selenoid289
15270730631666108IFOSOFT v. o. s.080 01Prešov07/27/201507/27/201521ifosoft-update mzdy v15.07290
315070000135730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava07/27/201507/27/201536continental-požičovné-babovřesky291
315070000235730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava07/27/201507/27/201536cintinental-požičovné-jupiter na vzostup292
202015059931691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy07/27/201507/29/20151089.86Ekover-kontajnery-ružín293
15004845633681BD Plus, s.r.o.053 42Krompachy07/29/201507/29/2015191.99BD plus-náradie+obuv-AČ294
103150200631659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves07/29/201507/29/2015473.76brantner nova-kontajner-ružín295
11501234605045Špitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce07/29/201507/29/2015950špitz-Pod Hôrou" poloh.a výškop.zameran"296
15319089936230537921 01Piešťany07/30/201507/30/201512297
15067243818030DD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov08/03/201508/03/2015300.01DD21-tlač xerox 7225298
5071035832550Magic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava08/03/201508/03/201524magic box-požičovné-ríša hračiek299
50711935832550Magic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava08/03/201508/03/201524magic box-požičovné-o myške a medveďovi300
15010004034112561Symbolika Hlohovec spol. s r.o.920 01Hlohovec 108/03/201508/03/201570.5Symbolika Hlohovec-plakety-ŠÚ301
2015000840111636Kašická Mária052 01Spišská Nová Ves08/03/201508/03/201574.4kašická-vizitky,plakety športovec roka302
45201534905049Plynoservisč.296082 03Ličartovce08/03/201508/03/2015284.02303
202015062931691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy08/06/201508/06/20153409.99304
103150208131659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves08/06/201508/06/2015399.47brantner nova-kontajnery 7/2015305
15200710531666108IFOSOFT v. o. s.080 01Prešov08/06/201508/06/201517.58ifosoft-inštalácia mzdovej agendy306
50715735832550Magic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava08/06/201508/06/201524magic box-požičovné-baby na ťahu307
50715835832550Magic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava08/06/201508/06/201536magic box-požičovné-sídlo bohov308
977627302135763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava08/06/201508/06/201560.14telekom-služby pevnej siete-7/2015309
877627300835763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava08/06/201508/06/201545.41telekom-služby pevnej siete 7/2015310
750671860735763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava08/06/201508/06/201574.02telekom-mobilné služby 7/2015311
977630664435763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava08/07/201508/07/20151.76telekom-služby pevnej siete 7/2015312
277630665835763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava08/07/201508/07/20153.53telekom-služby pevnej siete 7/2015313
301003661544291809RWE Gas Slovensko,s.r.o.042 91Košice08/07/201508/07/20151128RWE-plyn-8/2015314
227000132344483767042 91Košice08/07/201508/07/20156019VSE-elektrina: 6-8/2015315
1513355463328Základná škola055 01Margecany08/07/201508/07/2015216.32zš strava 7/2015316
2015107836200361INkom s.r.o.Havanska 19040 13Košice08/07/201508/07/2015301317
977627299835763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava08/13/201508/13/20151.18telekom-služby pevnej siete 7/2015318
151136011836179345040 11Košice08/13/201508/13/2015395.05dalkia-teplo-7/2015319
201502635912235PRORESING s.r.o.Dénešova 29040 23Košice08/13/201508/13/2015240proresing-VO-statické posúd.výložníkov320
71507636006858BONTONFILM a.s.841 01Bratislava08/13/201508/13/201536bontonfilm-požičovné-s ľadovým pokojom321
41508023831592503Poradca podnikateľa010 01Žilina 108/17/201508/03/201526.4PP-finančný spravodaj 2016322
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.821 09Bratislava08/17/201508/17/201527orange-mobilné služby-ocú323
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.821 09Bratislava08/17/201508/17/201587.18orange-mobilné služby-starosta obce324
661151765335763469Slovak Telekom817 62Bratislava08/17/201508/17/201524325
71509836006858BONTONFILM a.s.841 01Bratislava08/24/201508/24/201548bontonfilm-muž na odstrel+cesta nádeje326
51515273136500968Hraničná 662/17058 89Poprad08/24/201508/24/201550.57PVPS-stočné-olše 75327
51515273036500968Hraničná 662/17058 89Poprad08/24/201508/24/2015214.39PVPS-vodné,stočné-Školská 2A328
51515272936500968Hraničná 662/17058 89Poprad08/24/201508/24/2015221.12PVPS-vodné,stočné-Olše 75329
51515272836500968Hraničná 662/17058 89Poprad08/24/201508/24/2015176.76PVPS-vodné,stočné-Olše 74330
51515272736500968Hraničná 662/17058 89Poprad08/24/201508/24/201550.57PVPS-stočné-olše 74331
2115079236500968Hraničná 662/17058 89Poprad08/24/201508/24/201515.6332
222201536860930Kmeťová 24040 01Košice08/24/201508/24/2015168Puchalla-právne služby 8/2015333
15103034575057ADAM-Miloš JanočkoSlobody 33053 61Spišské Vlachy08/24/201508/24/20151148ADAM-potlač-tričká,reklama-Dni obce334
15022347157798AMP Service,s.r.o.053 11Smižany08/24/201508/24/2015760AMP Service-prehliadka-kia335
15072343818030DD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov08/24/201508/24/2015177336
20150635537531Marek Dušan Ing.arch.040 23Košice08/24/201508/24/20151200337
201500443468951ELIPRO-Ing. Rastislav ŽigrajKvačany 73082 41Prešov08/27/201508/27/2015988Elipro-štúdia VO338
201500543468951ELIPRO-Ing. Rastislav ŽigrajKvačany 73082 41Prešov08/27/201508/27/2015832339
202015069331691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy08/27/201508/27/20152063.61ekover-kontajnery 8/2015-ružín340
103150233031659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves08/27/201508/27/2015335.87brantner nova-kontajnery 8/2015-ružín341
2015116036200361INkom s.r.o.Havanska 19040 13Košice08/28/201508/28/201567.55342
163201540109551Eliáš Daniel056 01Gelnica08/28/201508/28/201530eliáš-oprava krovinorezov343
227000132344483767042 91Košice08/28/201509/02/2015-224.04VSE-vyučtovanie elektr./2015-obchodná 7344
810157350931348262Wolters Kluwer821 09Bratislava 208/31/201508/13/201575Wolters Kluwer-účtovníctvo ROPO a obcí345
1081535535148SHŠ COHORS PrešovObrancov mieru 29080 01Prešov08/31/201509/02/2015200SHŠ COHORS-šermiarske vystúpenie-SNP346

Prijaté faktúry v 9/2015

Prijaté faktúry v 9/2015
FaktIČONázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopis1Interne_cislo
190057325936599361Východoslovenská distribučná a.s.042 91Košice09/03/201509/11/2015189347
15319104536230537921 01Piešťany09/09/201509/09/201512Michlovský-vyjadrenie-Spoločné zariadeni348
201521181429181747GASTROZONE,spol. s.r.o.Konečného615 00Brno09/09/201509/09/20156.9349
202015072331691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy09/10/201509/10/20152256.99350
201502144864558SA-TO Elektro055 61Jaklovce09/10/201509/10/201565.95Sa-to-oprava zabezpeč.zariad--garáž351
103150239431659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves09/10/201509/10/2015559.98brantner nova kontajnery kozinec 8/2015352
315080003235730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava09/10/201509/10/201524continental-požičovné-majstri sveta353
315080003135730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava09/10/201509/10/201524continental-požičovné-úžasná show354
315080003035730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava09/10/201509/10/201536continental-požičovné-babovresky355
315080002935730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava09/10/201509/10/201524continental-požičovné-legenda o fantosau356
315080002835730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava09/10/201509/10/201536cintinental-požičovné-batman357
177722395135763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava09/11/201509/11/201542.7telekom-pevná sieť 8/2015358
477725678135763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava09/11/201509/11/20153.53telekom-služby pevnej siete 8/2015359
377725676835763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava09/11/201509/11/20151.76telekom-pevná sieť-8/2015360
277722393635763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava09/11/201509/11/20151.18telekom-pevná sieť 8/2015361
477722396535763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava09/11/201509/11/201564.44telekom-pevná sieť 8/2015362
750767935635763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava09/11/201509/11/201581.38telekom-mobilné služby-8/2015363
301003661544291809RWE Gas Slovensko,s.r.o.042 91Košice09/11/201509/11/20151128RWE-plyn 9/2015364
151136013136179345040 11Košice09/11/201509/11/2015395.05365
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.821 09Bratislava09/23/201509/23/201551.91orange-mobilné služby-starosta obce366
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.821 09Bratislava09/23/201509/23/201527orange-mobilné služby-ocú367
243201536860930Kmeťová 24040 01Košice09/24/201509/24/2015168puchalla-právne služby 9/2015368
201511537178091Koňak Ambróz Mgr.052 01Spišská Nová Ves09/24/201509/24/2015180koňak-služby technika Po369
201520343330282Tkáčová Danka082 12Kapušany09/24/201509/24/201534tkáčová-poplatok-kataster370
2151127254178454Rastislavova 3821 08Bratislava09/24/201509/24/201580.4SOZA-poplatok-fajnoty371
15002047368101083 01Sabinov09/24/201509/24/20159.5372
15002147368101083 01Sabinov09/24/201509/24/2015699.2373
15002247368101083 01Sabinov09/24/201509/24/201585.88bytové domy-materiál-strecha dielňa374
201517935320265053 42Krompachy09/24/201509/24/2015996kollárik-poháre-úcta k starším375
1515355463328Základná škola055 01Margecany09/24/201509/25/201520.48ZŠ-strava 8/2015376
340015012231443923Panta Rhei s.r.o.932 0109/29/201509/29/2015106.62Panta Rhei-knihy-knižnica377
202015077331691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy09/30/201509/30/20152258.45ekover-kontajnery-Ružín 9/2015378
103150261231659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves09/30/201509/30/2015166.05brantner-kontajnery ružín-9/2015379
150004644633131JuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica09/30/201509/30/201529.12Jumes-strava 8/2015380
150005344633131JuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica09/30/201509/30/2015113381
150005244633131JuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica09/30/201509/30/2015408Jumes-občerstvenie-Kaliňák-vozidlo PO382

Prijaté faktúry 10/2015

Prijaté faktúry 10/2015
Faktúra č.IČONázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopis1Interné_čislo
15084243818030DD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov10/01/201510/08/2015346.1DD21-tlač xerox 7225383
102015003647213159IP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov10/01/201510/01/20153497.2384
315090001935730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava10/02/201510/02/201536Continental-požičovné-asterix a obelix385
315090001835730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava10/02/201510/02/201536continental-požičovné-čarodejník...386
315090001735730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava10/02/201510/02/201536Continental-požičovné-zoceľovacia kúra387
315090001635730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava10/02/201510/02/201536continental-požičovné-harry potter ....388
315090001535730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava10/02/201510/02/201536Continental-požičovné-nočný bežec389
315090001435730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava10/02/201510/02/201536continental-požičovné-focus390
150014135560428SEZO-Spiš, združenie obcí052 01Spišská Nová Ves10/02/201510/02/20151221Sezo spiš-príspevok II.polrok 2015391
11500647158379MTH INTEGRA s.r.o.Olše 397/10055 01Margecany10/07/201511/03/20155191.44392
750864011535763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava10/07/201510/07/201579.46telekom-mobilná sieť-9/2015393
377817333835763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava10/07/201510/07/201559.95telekom-pevná sieť-9/2015394
177817332335763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava10/07/201510/07/201540.87telekom-pevná sieť 9/2015395
377817331435763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava10/07/201510/07/20151.18telekom-pevná sieť 9/2015396
1517355463328Základná škola055 01Margecany10/07/201510/07/2015182.16ZŠ-strava 9/2015397
103150271331659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves10/09/201510/09/2015207.7brantner nova-kontajnery 9/2015398
151136014636179345040 11Košice10/09/201510/09/2015395.05veolia energia-teplo 9/2015399
202015080831691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy10/09/201510/09/20152131.9400
301003661544291809RWE Gas Slovensko,s.r.o.042 91Košice10/09/201510/09/20151128RWE-plyn 10/2015401
777820650035763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava10/09/201510/09/20151.76telekom-pevná sieť 9/2015402
877820651635763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava10/09/201510/09/201572.14telekom internet 9/2015403
33015047836172162Calmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava10/09/201510/09/2015264.62404
15007245633681BD Plus, s.r.o.053 42Krompachy10/09/201510/09/201528.66BD plus-silon do kosačky405
15007145633681BD Plus, s.r.o.053 42Krompachy10/09/201510/09/201534.56BD plus-OSB doska-fajnoty406
15006945633681BD Plus, s.r.o.053 42Krompachy10/09/201510/09/201541.69407
15007045633681BD Plus, s.r.o.053 42Krompachy10/09/201510/09/2015102.89408
2015077035975946Disig,a.s.821 08Bratislava10/09/201510/09/2015103.2409
201508444668295Kakalejčík Gustávč.119055 51Veľký Folkmár10/09/201510/09/2015479.52Kakalejčík-preprava-zberný dvor410
102015003747213159IP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov10/14/201510/15/2015160411
51516439536500968Hraničná 662/17058 89Poprad10/14/201510/15/2015658.76PVPS-vodná,stočné,zrážky-jarná 57412
51516439436500968Hraničná 662/17058 89Poprad10/14/201510/15/2015133.44PVPS-vodné,stočné,zrážky-Školská 2-NP413
51516439336500968Hraničná 662/17058 89Poprad10/14/201510/15/2015128.11PVPS-vodné,stočné,zrážky-obchodná 6414
51516439136500968Hraničná 662/17058 89Poprad10/14/201510/15/2015596.03PVPS-vodné,stočné,zrážky-Obchodná 7415
266201536860930Kmeťová 24040 01Košice10/14/201510/15/2015168puchalla-právne služby 10/2015416
900087534436631124Slovenská pošta, a.s.975 9910/14/201510/15/201513.67slov.pošta-poštové poukazy417
15219644536020Party Time Agency spol. s.r.o.821 04Bratislava10/14/201510/14/201514.49Time party-maska mikuláš418
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.821 09Bratislava10/16/201510/19/201527.22orange-mobilné služby-ocú419
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.821 09Bratislava10/16/201510/19/201550.99orange-mobilné služby-starosta obce420
2015148336200361INkom s.r.o.Havanska 19040 13Košice10/16/201510/19/2015344.3421
51516573036500968Hraničná 662/17058 89Poprad10/16/201510/19/201520.92PVPS-vodné,stočné-Partizánska 30422
79201534905049Plynoservisč.296082 03Ličartovce10/16/201510/19/2015410423
6201531961568Spoločnosť priateľov folklórneho040 22Košice10/19/201510/21/2015350Spoločnosť priateľov FS Jahodná-Fajnoty424
252015Ďumbierska 9080 09Prešov10/19/201510/20/2015200425
623010490043967663KARCHER Slovakia,s.r.o.Bratislavska 25949 01Nitra10/19/201510/20/20151400Kärcher-vysokotlaký čistič HD 6/16-4MX426
201515831676596Compeko Trend s.r.o.Štefánikovo námestie 6052 01Spišská Nová Ves10/19/201510/20/2015129.6427
201507946973061JACKOBUS, s.r.o.K medokýšu 908/35034 84Liptovské Sliače10/21/201510/21/2015416.4jackobus-preprava-FS Sliačanka-Fajnoty428
44101548007234POEL plus s.r.o.040 01Košice10/21/201510/21/2015229Poel plus-prehliadky-kotolne Olše 74,75429
43101548007234POEL plus s.r.o.040 01Košice10/21/201510/21/2015588430
51516616636500968Hraničná 662/17058 89Poprad10/21/201510/21/201545.97pvps-stočné Olše 74431
51516616736500968Hraničná 662/17058 89Poprad10/21/201510/21/2015164.72pvps-vodné,stočné Olše 74432
51516616836500968Hraničná 662/17058 89Poprad10/21/201510/21/2015206.54PVPS-vodné,stočné-Olše 75433
51516617036500968Hraničná 662/17058 89Poprad10/21/201510/21/201545.97pvps-stočné Olše 75434
51516616936500968Hraničná 662/17058 89Poprad10/21/201510/21/2015138.58pvps-vodné stočné školská 2A435
15002947368101083 01Sabinov10/23/201510/23/2015719.64436
501335578084Kúpeľská 66073 01Sobrance10/23/201510/28/2015350RRA BOROLO-ŽoNFP-spoločné zariadenia437
1519355463328Základná škola055 01Margecany10/26/201510/28/2015118.39ZŠ-strava-margecianske fajnoty438
150006244633131JuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica10/26/201510/26/2015350Jumes-fajnoty -občerstvenie439
150002832368160Leitmančík Ivan-LEMAKORč.455055 63Helcmanovce10/28/201510/28/2015950440
101501436194981LEMAKOR,spol.s.r.o.č.13055 62Prakovce10/28/201510/28/20151150Lemakor-prenájom streš.konštr.-fajnoty441
201525033851719Valkoššák Jozef052 01Spišská Nová Ves10/28/201510/28/20151000Valkoššák-ozvučenie-fajnoty442
201523614375451MOON-reklamné štúdioŠtúrova 5/7053 42Krompachy10/28/201510/28/2015246.4MOON-hrnčeky-fajnoty443
103150297231659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves10/28/201510/28/2015162.64brantner nova-kontajnery ružín 10/2015444
15003047368101083 01Sabinov10/28/201510/28/2015300445
350003345329478ŠTÝL EU s.r.o.Vyšný Kazimír 23094 09Vyšný Kazimír10/28/20151450Štýl EU-elektrocentrála-tunel446
115002331945589Košické folklórne štúdio040 23Košice10/30/201510/30/20151100Košicke folk.štúdio-Železiar-fajnoty447
315100002235730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava10/30/201510/30/201536continental-požičovné-návrat do divočiny448
315100002135730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava10/30/201510/30/201524continental-požičovné-náhodní turisti449
315100002035730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava10/30/201510/30/201536continental-požičovné-ovečka shaun450
155090836498599PUMPEG,s.r.o.Budovateľská 50080 01Prešov10/30/201510/30/201574.59Pumpeg-oprava elektromotora451
202015088131691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy10/30/201510/30/20151998.81ekover-kontajnery ružín 10/2015452

Faktúry prijaté 11/2015

Faktúry prijaté 11/2015
Faktúra č.IČONázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopis1Popis2ObjednavkaZmluvaInterne_cislo
20150642324173Strážcovia pravýchPrešovská 22055 01Margecany11/03/201511/03/2015138strážcovia pokladov-lukostreľba-fajnoty453
21008035832550Magic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava11/03/201511/03/201524magic box-požičovné-blue jasmine454
201503841961706Vall Rastislav - v3soundSlovenskho raja 15053 15Hrabušice11/03/201511/03/2015480Vall-prenájom mobilných konštr.-fajnoty455
415012644618981EMPEMONT Slovakia s.r.o.Brik 7/A811 02Bratislava11/03/201511/03/2015151Empemont-akumulátor-merač rýchlosti456
1527332367333Novota Miroslav Ing.Hlinn 34055 01Margecany11/05/201511/06/201552.2novota-žiarivky-Olše 75457
20150935537531Marek Dušan Ing.arch.Starozagorsk 11040 23Košice11/06/201511/06/20153650Marek-zemn pln458
1520355463328Základná škola055 01Margecany11/06/201511/06/2015270.6ZŠ-strava 10/2015459
750959889835763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava11/06/201511/06/201574.11telekom-mobilná sieť-10/2015460
977915214935763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava11/06/201511/06/201574.5telokom-pevná sieť 10/2015461
877915213335763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava11/06/201511/06/201550.18telekom-pevná sieť-10/2015462
577915211235763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava11/06/201511/06/20151.18telekom-pevná sieť 10/2015463
202015089331691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy11/06/201511/06/20151446.68ekover-kontajnery 10/2015464
202015091431691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy11/06/201511/06/20152161.64ekover-komunl 10/2015465
103150306531659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves11/06/201511/06/2015429.53brantner nova-kontajner 10/2015466
301003661544291809RWE Gas Slovensko,s.r.o.Mlynsk 31042 91Košice11/06/201511/06/20151128RWE-dodvka plynu 11/2015467
227000132344483767Vchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice11/06/201511/06/20155275VSE-elektrina 9-11/2015468
151136016036179345Veolia Energia Vchodn Slovensko,s.r.o.Moldavsk cesta 8/A040 11Košice11/09/201511/09/2015850.01Veolia energia-teplo 10/2015469
51100835832550Magic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava11/09/201511/09/201515Magic box-požičovné-dni na zabitie470
215100014536006858BONTONFILM a.s.Na vrtkach 1F841 01Bratislava11/09/201511/09/201524bontonfilm-požičovné-čistič471
71513936006858BONTONFILM a.s.Na vrtkach 1F841 01Bratislava11/09/201511/09/201548bontonfilm-život je život,To dievča musí472
477917932335763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava11/09/201511/09/201516.24telekom-pevná sieť 10/2015473
477917929935763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava11/09/201511/09/20151.76telekom-pevná sieť-10/2015474
7201517149860TJ Lokomotva MargecanyOlše 507055 01Margecany11/13/201511/13/2015120TJ lokomotva margecany-preprava475
5100019831603688QUERCUS,s.r.o.Fiľakovská cesta 290984 01Lučenec11/13/201511/23/20153197.16Quercus-peletky476
5100020131603688QUERCUS,s.r.o.Fiľakovská cesta 290984 01Lučenec11/13/2015300Quercus-preprava peletiek477
350103336498548ŠTÝL-Ivanov s.r.o.Vyšný Kazimír 23094 09Vyšný Kazimír11/16/201511/20/20155.51Štýl -ivanov-olej elektrocentrála478
15002047707780AF tender, s.r.o.Čordákova 7040 23Košice11/16/201511/20/2015990AF-tender-VO pre:modernizcia verejn.osv479
294201536860930PUCHALLA,SLVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice11/16/201511/20/2015168puchalla-právne služby 11/2015480
51111131345506ITA AGENTRA,s.r.o.831 03Bratislava 311/16/201511/20/201515Ita agentúra-požičovné-snehová kráľovna481
1015001434603221Ďuricová JulianaHlavn 6056 01Gelnica11/16/201511/20/2015240Ďuricová-blúzky-skupina Borievka482
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava11/16/201511/20/201527orange-mobilné služby483
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava11/16/201511/20/201559.1orange-mobilné služby-starosta obce484
2015008234603743Petkáč Imrich Ing.č.355055 51Veľký Folkmár11/23/201511/25/2015462Petkáč-prekládka kontajnerov+prístrešku485
15062947426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/25/201511/25/2015168.08Sigma-pracovn obuv,odevy-par.54486
15063047426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/25/201511/25/2015213.65Sigma-rukavice,náradie-AČ487
15061447426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/25/201511/25/201558.48sigma-tlakov ndoba-sla488
15062247426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/25/201511/25/201593.25sigma-elektro materil-zbern dvor489
15062147426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/25/201511/25/2015173.6sigma-cement-modernizcia VO490
15061547426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/25/201511/25/201548.52sigma-žľaby-odvod vody-Partizánska491
15061647426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/25/201511/25/201513.7sigma-popruhy na stany492
201533933984905ELECTRONIC Bros.Cintornska 16053 42Krompachy11/25/201511/25/2015835Electronic-projektor493
20156244877102AV Audit s.r.o.Karpatsk 2448/16052 01Spišská Nová Ves11/25/201511/25/2015700AV Audit-audit rok 2014494
15064547426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/27/201511/27/2015579.74sigma-pracovn odev-par.52a495
715040887317335345Slovensk pozemkov fondBdkova 36817 15Bratislava11/30/201511/30/201548.93SPF-prenjom496
51125231345506ITA AGENTRA,s.r.o.831 03Bratislava 311/30/201511/30/201515.6ita agentúra-požičovné-údolie stratených497
315110001135730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava11/30/201511/30/201536continental-požičovné-na šrot498
315110001035730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava11/30/201511/30/201536continental-požičovné-zambezia499
315110000935730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava11/30/201511/30/201536continental-požičovné-serena500
315110000835730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava11/30/201511/30/201536continental-požičovné-max a maxipríšerky501
202015098731691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy11/30/201511/30/20151965.81ekover-kontajnery-ružín 11/2015502

Prijaté faktúry 12/2015

Prijaté faktúry 12/2015
Faktôra č.IČONázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopis1Popis2ObjednavkaZmluvaInterne_cislo
112201536603970Labuda-ASI s.r.oObchodn 52/30053 15Hrabušice12/02/201512/03/2015360Labuda-ASI-projekt doprav.znač.-moder.VO503
102015004447213159IP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov12/03/201512/03/20155004.6IP -tech-doplnenie KS-projekt504
15065447426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12/03/201512/03/201563.92sigma-filtre-TJ,dielňa505
15065347426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12/03/201512/03/201550.96sigma-hygienick potreby506
15065947426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12/03/201512/03/2015303.6sigma-žľabovka-parkovisko cintorín507
15065847426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12/03/201512/03/2015432sigma-pvc rra-modernizcia VO508
201516237178091Koňak Ambróz Mgr.Bancka 2/34052 01Spišská Nová Ves12/03/201512/03/2015180koňak-služby technika PO IV.Q/2015509
2716361131363091INPROST spol.s r.o.Smrečianska 29810 00BRATISLAVA12/03/201512/03/201567.6inprost-obecn noviny 2016510
2015009234603743Petkáč Imrich Ing.č.355055 51Veľký Folkmár12/03/201512/03/2015177.6petkáč-montáž stĺpov-moderniz.VO511
15104343818030DD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov12/03/201512/03/2015568.15DD21-tlač-Xerox 7225512
103150338331659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves12/03/201512/03/2015207.76brantner nova-kontajnery-kozinec 11/2015513
103150336631659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves12/03/201512/03/2015244.47brantner nova-kontajnery-ružín 11/2015514
33015061836172162Calmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava12/03/201512/03/2015129.07calmit-posypov materil515
151546252070Dvorščák ĽubošNovomestskho 1135/8083 01Sabinov12/08/201512/08/201599dvorščák-preprava big-bag vakov516
201518031676596Compeko Trend s.r.o.Štefánikovo námestie 6052 01Spišská Nová Ves12/11/201512/11/201560compeko-záložný disk-ŠÚ517
201531833851719Valkoššák JozefLetn 80/73052 01Spišská Nová Ves12/11/201512/18/20152235.01Valkoššák-stanice+mikrofóny-ŠÚ518
711152318836599361Východoslovenská distribučná a.s.Mlynsk 31042 91Košice12/11/201512/11/2015126VSD-opojenie-pripojenie-hlinn519
151136017436179345Veolia Energia Vchodn Slovensko,s.r.o.Moldavsk cesta 8/A040 11Košice12/11/201512/11/20151431.83veolia energia-teplo 11/2015520
751055343835763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava12/11/201512/11/201577.75telekom-mobilné služby-11/2015521
878006132335763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava12/11/201512/11/201539.94telekom-pevná sieť 11/2015522
478006133435763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava12/11/201512/11/201557.84telekom-pevná sieť 11/2015523
78008862735763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava12/11/201512/11/201540.94telekom-pevná sieť 11/2015524
778008860635763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava12/11/201512/11/20151.76telekom-pevná sieť-11/2015525
478006130335763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava12/11/201512/11/20151.18telekom-pevná sieť 11/2015526
227000132344483767Vchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice12/11/201512/18/2015-755.96VSE-vyúčtovanie elektriny 1-11/2015527
1015000344852576SMARTINFO s.r.o.č.239053 51Kluknava12/11/201512/11/2015300smartinfo-prevdzka web strnky528
15036447157798AMP Service,s.r.o.Mlynsk 8053 11Smižany12/11/201512/18/2015990AMP service-oprava vozidla KIA529
15067547426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12/11/201512/11/2015214.3sigma-oprava WC-przemie530
15065747426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12/11/201512/18/2015568.6sigma-materil-cintorn531
15066947426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12/11/201512/11/2015307.38sigma-materil-VO532
1522355463328Základná škola s MŠ055 01Margecany12/11/201512/11/2015219.12ZŠ-strava 11/2015533
202015101731691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy12/11/201512/11/20152174.03ekover-komunlny odpad 11/2015534
51130131345506ITA AGENTRA,s.r.o.831 03Bratislava 312/11/201512/11/201510.8ita agentúra-požičovné-dom kúziel535
291352531363091INPROST spol.s r.o.Smrečianska 29810 00BRATISLAVA12/11/201512/11/201540.1inprost-tlačivá daň536
301003661544291809RWE Gas Slovensko,s.r.o.Mlynsk 31042 91Košice12/11/201512/11/20151128RWE-plyn 12/2015537
5021293735790253Petit Press, a. s.Lazaretska 12814 64Bratislava12/11/201511/30/2015230petit press-korzr538
1505319527114147AUDIO PARTNER s.r.o.Dekanska vinice I 1644140 00Praha 412/11/201512/11/201558.99audio partner-ovldanie osvetlenia-kino539
15002747707780AF tender, s.r.o.Čordákova 7040 23Košice12/14/201512/18/2015300AF Tender-poradenské služby k VO-osvetle540
1511042346595104AB Basic Company s.r.o.Hlavn 29/1382056 01Gelnica12/14/201512/18/2015324.36AB Basic company-elektro materil-ZD,KC541
324201536860930PUCHALLA,SLVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice12/14/201512/18/2015168puchalla-právne služby-12/2015542
403150060731659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves12/14/201512/18/2015288.04Brantner nova-servis.prehliadka-citroen543
150332509036631124Slovenská pošta, a.s.975 99Bansk Bystrica12/14/201511/25/201519.08slov.pošta-predplatné-záhradkár544
151112936481599STRADER s.r.o.Šarišská 1997/20091 01Stropkov12/14/201512/18/20151143.55Strader-stĺpy-verejné osvetlenie545
1534032367333Novota Miroslav Ing.Hlinn 34055 01Margecany12/15/201512/18/2015351.36Novota-led vodič546
102015004847213159IP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov12/15/201512/18/20151255.5IP-tech-kamerov systm-projekt547
15010084936851264ELKOPLAST Slovakia s.r.o.Partiznska 493,/50914 51Trenčianske Teplice12/15/201512/16/20151278.48Elkoplast-ndoby na posyp548
15070547426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12/18/201512/18/2015792.72sigma-nradie-par.52a549
15070447426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12/18/201512/18/201579.28sigma-pracovn odevy+obuv-par.52a550
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava12/18/201512/18/201541.69orange-mobilné služby-starosta obce551
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava12/18/201512/18/201527orange-mobilné služby552
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava12/18/201512/18/201510.28orange-mobilné služby553
201502144570546Feling Marek Ing.Francisciho 1620/6054 01Levoča12/22/201512/22/20151970Feling-PD-spoločné zariadenia554
1524436254118Edu Work s.r.o.SNP 754/3905 01Senica12/22/201512/22/201589.8Edu work-reproduktory-MR555
1112201532565151DOMPROJEKTHlavn 64044 13Valaliky12/22/201512/22/20152950Domprojekt-PD-rozšírenie kapacity ZŠ sMŠ556
1524355463328Základná škola s MŠ055 01Margecany12/22/201512/22/2015151.8zš-strava-12/2015557
22201545276013Tich DavidLomonosovova 36040 01Košice12/22/201512/22/2015150tichý-vystúpenie-vianočný koncert558
5100024131603688QUERCUS,s.r.o.Fiľakovská cesta 290984 01Lučenec12/22/201512/22/2015846.84Querkus-pelety559
5100024731603688QUERCUS,s.r.o.Fiľakovská cesta 290984 01Lučenec12/22/201512/22/2015-180Quercus-big bagy-vratka560
315120002535730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava12/23/201512/23/201536continental-požičovné-prvé vianoce561
315120002635730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava12/23/201512/23/201536continental-požičovné-zimný príbeh562
201501208644681488JAM,s.r.o.Nm.protif.boj.1705/3036 01Martin12/23/201512/23/20151669.2JAM-projekčná plocha,maska,sufita-ŠÚ563
201501208844681488JAM,s.r.o.Nm.protif.boj.1705/3036 01Martin12/23/201512/23/2015837.6JAM-zatemnenie vchodu javisko564
1510014244929234TRIK design s.r.o.Hlavn 13053 42Krompachy12/23/201512/23/2015994.74trik design-kalendre,per,bloky565
201515047476079JASTA EUROPA s.r.o.Nm.Slobody 22971 01Prievidza12/23/201512/23/2015450jasta europa-pyrotechnika566
15116943818030DD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov12/28/201512/28/2015540DD21-tonery-ŠÚ567
114201537707591Drevovýroba-František JánošŠtúrová 40053 42Krompachy12/29/201512/29/2015186drevovýroba janoš-stolárske práce-ŠÚ568
15074347426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12/29/201512/29/20151394.39sigma-materil-bezbarirov rampa569
51518376736500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad12/29/201512/29/201547.62PVPS-zrážky-Olše 74570
51518376836500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad12/29/201512/29/2015138.58PVPS-vodné,stočné-olše 74571
51518376936500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad12/29/201512/29/2015177.79PVPS-vodné,stočné Olše 75572
51518377036500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad12/29/201512/29/2015196.09PVPS-vodné,stočné-Školská 2A573
51518377136500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad12/29/201512/29/201547.62PVPS-zrážky Olše 75574
40151059831595804RAVEN a.s.Šoltésovej 420/2017 01Považská Bystrica12/30/201512/30/20151556.8Raven-materil-bezbarirov rampa575
2015417210739254MOVYROB-Ing.Miroslav MularčíkŽelezničiarska 4080 01Prešov12/30/201512/30/201586616.37Movyrob-modernizcia Vo led technolgiou576
15010003447193379Volt Elektro s.r.o.Bauerova 5040 23Košice12/30/201512/30/2015753.14Volt elektro-router,switch-ŠÚ577
20151531721281ArtComp,s.r.o.Partiznska 35055 01Margecany12/30/201512/30/20153250ArtComp-spracovanie Progranu rozvoja obc578
2015000641952413Michal Leško-LEMIMeden 1136/14056 01Gelnica12/30/201512/30/20154000Leško-LEMI-cintorín-zemné práce579
201500943468951ELIPRO-Ing. Rastislav ŽigrajKvačany 73082 41Prešov12/30/201512/30/2015550Elipro-PD-modernizcia VO led technol.580
4020151030682917Dulovičová Mária Ing.Školská 102044 15Nižná Myšľa12/30/201512/30/2015600Dulovičová-znalecký posudok-13 b.j.581
2015001948206326Ledvk spol.s r.o.č.103055 51Veľký Folkmár12/30/201512/30/201570.56Ledvák-prehliadka Olše 74582
2015002048206326Ledvk spol.s r.o.č.103055 51Veľký Folkmár12/30/201512/30/201570.56ledvák-prehliadky-Olše 75583
1511043446595104AB Basic Company s.r.o.Hlavn 29/1382056 01Gelnica12/30/201512/28/2015-188.4ab basic company-podružné merače -KC584
150008244633131JuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica12/30/201512/30/2015150jumes-občerstvenie-vianočný koncert585
20151248285226ODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice12/31/201512/31/2015147Odpadservis-dokumentcia k zbernmu dvor586
1201642232775OZ ROVINAKvetn 836093 03Vranov nad/Topľou01/07/201601/08/2016450OZ Rovina-vianočný koncert-vystúpenie587
751150799935763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava01/07/201601/08/201676.2telekom-mobilné služby588
478097357035763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava01/07/201601/08/201640.3telekom-pevná sieť589
678097358535763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava01/07/201601/08/201657.48telekom-pevná sieť590
378100271935763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava01/07/201601/08/201665.64telekom-pevná sieť591
478100270135763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava01/07/201601/08/20161.76telekom-pevná sieť592
20151948285226ODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice01/07/201601/08/201680Odpadservis-služny na úseku ŽP-12/2015593
15120443818030DD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov01/07/201601/08/2016332.95DD21-tlač-Xerox-12/2015594
20151678174505Bytové družstvoKamenrska 5052 01Spišská Nová Ves01/07/201601/08/2016279.41bytové družstvo-zrážková voda-Obchodná 6595
201550740639606Jurko Slavkoč.156082 21Medzany01/07/201601/07/2016390.8Jurko-servisn prce596
2015596340639606Jurko Slavkoč.156082 21Medzany01/07/201601/07/2016-390.8Jurko-servisn prce597
33015067736172162Calmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava01/12/201601/12/2016391.95calmit-posypov materil,MK598
202015115031691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy01/12/201601/19/20163194.74ekover-komunlny odpad 12/2015599
103150386931659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves01/14/201601/19/2016210.6Brantner-vvoz kontajnerov 12/2015600
151136018736179345Veolia Energia Vchodn Slovensko,s.r.o.Moldavsk cesta 8/A040 11Košice01/14/201601/19/20161590.23Veolia energia-teplo 12/2015601
150844155590CEVO, s.r.o.Ambrova 35831 01Bratislava 3701/14/201612/28/20151872CEVO-svetelno-technick meranie-VO602
301003661544291809RWE Gas Slovensko,s.r.o.Mlynsk 31042 91Košice01/15/201601/19/20161696.34rwe-vyúčtovanie plynu-1-12/2015603
270002398831364501ŽSR-OR KošiceKasrensk nmestie 11041 50Košice01/15/201601/19/2016104.48ŽSR-vodné TJ 7-12/2015604
227000132344483767Vchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice01/15/201601/19/20161113.53VSE-vyúčtovanie elektriny 1-12/2015605
229009383144483767Vchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice01/15/201601/19/2016743.11VSE-vyúčtovanie elektriny 12/2015606

Vystavené objednávky 1. kvartál 2015.xls

Vystavené objednávky od 1. 1. do 31. 3. 2015.xls
Objednávka čísloIČONázovUlicaPSČMestoVystavenáDodanáSumaZmluvaPopis1Obdobie: 2015, IFOsoft
132367015Ledvák Ľubomírč.103055 51Veľký Folkmár01/02/201501/17/2015
247835427RAJ HOLDING s.r.oOkružná 884/72064 01Stará Ľubovňa01/02/20159.97raj holding-opierka chrbta
336600971MAPOX s.r.o.055 01Margecany01/05/201501/20/2015172.69mapox-náradie-AČ
444866445056 01Gelnica01/05/201532Pisková-smerová tabuľa-Bystrá ulica
536216674UMP s.r.o.040 01Košice01/12/201570UMP-informačná brožúra
647913479075 01Trebišov01/12/201501/23/2015575
742380774Ľudová hudba Ondreja Kandráčač.90082 7301/26/20152400ĽH Ondreja Kandráča-vystúpenie dni obce
836457167SOBWATER s.r.o.054 01Levoča01/26/2015150Sobwater-servis-kotolňa
936576379Lutis s.r.o.K ihrisku 108/6040 01Košice01/26/201502/10/2015Lutis-prehliadka-kotly Olše 74,75,KC
1047426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy01/26/201502/10/2015103.65
1131268650RVC Košice040 01Košice01/26/201502/10/201555.5
1244812078Hujdič Tibor Mgr.851 04Bratislava01/26/201502/06/2015250hujdič-seminár pre učiteľov
1331318886Music Market s.r.o.Bratislava821 01Bratislava02/06/201502/21/2015148music market-kábel-ozvučenie
1444681488JAM,s.r.o.036 01Martin02/06/201502/21/201525.56jam-žiarovky-kinosála
1536600971MAPOX s.r.o.055 01Margecany02/13/201502/28/2015215mapox-náradie,rukavice-AČ
1647963263AD MUSIC s.r.o.Bazova 30900 31Stupava02/20/20152500Ad Music-vystúpenie-Ďurica
1744633131JuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica02/20/2015306jumes občerstvenie-JDS
1847426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy02/20/2015350
1944866445056 01Gelnica02/20/201593.5pisková-výroba žetónov
2044866445056 01Gelnica02/20/201517.5
2144633131JuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica02/20/2015240
2235842130ADAM A SYN s.r.o831 01Bratislava03/02/201503/17/2015103.5adam a syn-žiarivka
2334603620Dzurňák Vladimír-nákladná autodopravaOlše 62055 01Margecany03/02/201503/13/2015dzurňák-preprava peletiek
2447426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy03/11/201503/26/201550.94
2536600971MAPOX s.r.o.055 01Margecany03/11/201503/26/2015215mapox-kompresor-AČ

Vystavené objednávky apríl 2015

Vystavené objednávky apríl 2015
ObjcICONazovUlicaPSCMestoVystavenaDodanaSumaZmluvaPopis1Obdobie: 2015, IFOsoft
2640109551Eliáš Daniel056 01Gelnica04/01/201504/16/2015eliáš-oprava motorových píl
2744139322Pegas Magic s.r.o.052 01Spišská Nová Ves04/01/2015200
2837884409OZ Na doskePoštová 16082 12Kapušany04/01/2015370
2943157351Kúpeľná 935/61053 04Spišské Podhradie04/01/201504/16/2015145.6
3031691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy04/01/201504/16/2015
3143818030DD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov04/01/201504/16/20153240DD21-tlačiareň Xerox WC 7225
3243818030DD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov04/01/201504/16/201585.12
3347426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy04/01/201504/16/201532.89sigma-elektródy-dielňa
3447426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy04/01/201504/16/2015282.8
3547426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy04/01/201504/16/2015112.64
3636600971MAPOX s.r.o.055 01Margecany04/15/201504/30/2015192.9Mapox-materiál AČ
3731681051MEVA-SK s.r.o.Rožňava049 5104/15/201504/30/2015808.8
3843818030DD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov04/15/201504/30/2015177DD21-tonery-matrika

Vystavené objednavky máj 2015.xls

Vystavené objednavky máj 2015.xls
ObjcICONazovUlicaPSCMestoVystavenaSumaPopis1Obdobie: 2015, IFOsoft
3946214674ELIPRO, s.r.o.080 01Prešov05/04/2015850ELIPRO-štúdia VO
4047426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy05/04/2015163.95sigma-materiál AČ
4147426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy05/04/201544.76
4247426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy05/07/201528.32
4347426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy05/07/201524.54

Vystavené objednávky jún 2015.xls

Vystavené objednávky jún 2015.xls
Obj. čIČODPHNázovUlicaPSČMestoVystavenáDodanáaSumaPopis1Obdobie: 2015, IFOsoft
4447426136ASIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy06/01/201506/16/2015
4543818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov06/01/201506/02/2015DD21-inštalácia tlačiarní na PC DECOM
4647426136ASIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy06/01/201527.88sigma-bunda,nohavice-dobrov.služby
4747426136ASIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy06/01/2015191.35sigma-materiál AČ
4840109551NEliáš Daniel056 01Gelnica06/15/2015eliáš-oprava krovinorezu
4935535148NSHŠ COHORS PrešovObrancov mieru 29080 01Prešov06/15/201507/10/2015200SH3 Cohors-šermiarske vystúpenie-dni obc
5032368160ALEMAKOR,OTS str. a zar.č.455055 63Helcmanovce 45506/15/2015800
5135912235APRORESING s.r.o.Dénešova 29040 23Košice06/15/2015180
5244633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica06/15/20151050jumes-občerstvenie-dni obce
5333851719AValkoššák Jozef052 01Spišská Nová Ves06/15/2015580valkoššák-dni obce-ozvučenie+osvetlenie

Vystavené objednávky júl, august 2015 xls

Vystavené objednávky júl, august 2015 xls
ObjcICONazovUlicaPSCMestoVystavenaDodanaSumaPopis1Obdobie: 2015, IFOsoft
5444929234TRIK design s.r.o.053 42Krompachy06/15/20151300
5534605045Špitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce07/10/2015950špitz-zameranie cesty pod hôrou
5645633681BD Plus, s.r.o.053 42Krompachy07/10/201531.2BD plus-rukavice-CHD
5745633681BD Plus, s.r.o.053 42Krompachy07/10/201511
5845633681BD Plus, s.r.o.053 42Krompachy07/10/201569.1
5931443923Panta Rhei s.r.o.932 0107/10/2015600Panta Rhei-knihy
6045633681BD Plus, s.r.o.053 42Krompachy07/10/201583
6145633681BD Plus, s.r.o.053 42Krompachy07/13/2015191.99BD plus-náradie+obuv-AČ
6245633681BD Plus, s.r.o.053 42Krompachy07/13/2015985.82BD plus-materiál-strecha dielňa
6334905049Plynoservisč.296082 03Ličartovce07/13/2015
6434112561Symbolika Hlohovec spol. s r.o.920 01Hlohovec 107/13/201566symbolika hlohovec-plakety-šú
6536200361INkom s.r.o.Havanska 19040 13Košice07/13/2015301
6643468951ELIPRO-Ing. Rastislav ŽigrajKvačany 73082 41Prešov07/15/201507/29/2015988Elipro-svetelnotechnická štúdia
6735912235PRORESING s.r.o.Dénešova 29040 23Košice07/15/2015240proresing-VO-static.posúd.kotven.výložní
6843468951ELIPRO-Ing. Rastislav ŽigrajKvačany 73082 41Prešov08/03/201508/31/2015832
6943818030DD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov08/03/2015177DD21-tonery matrika
7036200361INkom s.r.o.Havanska 19040 13Košice08/10/201567.57
7147707780AF tender, s.r.o.Čordákova 7040 23Košice08/10/2015990
7235535148SHŠ COHORS PrešovObrancov mieru 29080 01Prešov08/10/201508/28/2015200SHŠ COHORS-šermiarske vystúpenie-SNP
7344864558SA-TO Elektro055 61Jaklovce08/24/201509/08/2015sa-to-oprava zabezpeč.zariadenia-garáž
7447368101083 01Sabinov08/24/20159.5
7547368101083 01Sabinov08/24/201585.88bytové domy-materiál-dielňa strecha
7647368101083 01Sabinov08/24/2015699.2

Vystavené objednávky 9/2015

Vystavené objednávky 9/2015
Obj. čIČONázovUlicaPSČMestoVystavenáSumaPopis1Obdobie: 2015, IFOsoft
7731443923Panta Rhei s.r.o.932 0109/14/2015100panta rhei-knihy
7835320265053 42Krompachy09/14/2015995glass-poháre-úcta k starším
7944633131JuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica09/14/2015120
8044633131JuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica09/14/2015400Jumes-občerstvenie-Kaliňák
8147213159IP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov09/14/20153497.2
8248007234POEL plus s.r.o.040 01Košice09/25/2015
8345633681BD Plus, s.r.o.053 42Krompachy09/25/2015102.89
8445633681BD Plus, s.r.o.053 42Krompachy09/25/201541.69
8545633681BD Plus, s.r.o.053 42Krompachy09/25/201534.56bd plus-osb doska-fajnoty
8645633681BD Plus, s.r.o.053 42Krompachy09/25/201528.66bd plus-silon do kosačky
8731945589Košické folklórne štúdio040 23Košice09/28/20151100Košické FŠ,vystúpenie-Železiar
8847213159IP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov09/28/2015160
8944536020Party Time Agency spol. s.r.o.821 04Bratislava09/28/20158.99party time-maska mikuláš
9036200361INkom s.r.o.Havanska 19040 13Košice09/30/2015344.26
9134905049Plynoservisč.296082 03Ličartovce09/30/2015410
9236498599PUMPEG,s.r.o.Budovateľská 50080 01Prešov09/30/2015Pumpeg-oprava elektromotora
9331676596Compeko Trend s.r.o.Štefánikovo námestie 6052 01Spišská Nová Ves09/30/2015129.6
9446973061JACKOBUS, s.r.o.K medokýšu 908/35034 84Liptovské Sliače09/30/2015jackobus-preprava Sliačanky-fajnoty
9531961568Spoločnosť priateľov folklórneho040 22Košice09/30/2015350
96Ďumbierska 9080 09Prešov09/30/2015200

Vystavené objednávky 10/2015

Vystavené objednávky 10/2015
Ob. č.IČONázovUlicaPSČMestoVystavenáDodanáSumaZmluvaPopis1Obdobie: 2015, IFOsoft
9747368101BYTOV DOMY SK s.r.o.Ovocinrska 25083 01Sabinov10/05/2015719.7bytov domy-pracovn odevy,obuv-DS
9847368101BYTOV DOMY SK s.r.o.Ovocinrska 25083 01Sabinov10/05/2015bytov domy-kamenivo tunel
9944633131JuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica10/05/201510/17/2015350jumes-fajnoty-strava
10032368160Leitmančík Ivan-LEMAKORč.455055 63Helcmanovce10/05/201510/17/2015950Leitmančík-prenájom pódia
10136194981LEMAKOR,spol.s.r.o.č.13055 62Prakovce10/05/201510/17/20151150Lemakor-prenájom strešnej konštrukcie
10233851719Valkoššák JozefLetn 80/73052 01Spišská Nová Ves10/05/201510/17/20151000Valkoššák-ozvučenie podujatia fajnoty
103MOON reklamné štúdioHlavn 5/75053 41Krompachy10/05/201510/15/2015243MOON-hrnčeky-fajnoty
10442324173Strážcovia pravýchPrešovská 22055 01Margecany10/05/201510/17/2015138strážcovia pokladov-lukostreľba-fajnoty
10541961706Vall Rastislav - v3soundSlovenskho raja 15053 15Hrabušice10/05/201510/17/2015480Vall-prenájom mobilných konštr.-fajnoty
10644618981EMPEMONT Slovakia s.r.o.Brik 7/A811 02Bratislava10/08/201510/23/2015151Empemont-akumulátor-merač rýchlosti
10735546328Základná škola s MŠŠkolská 20055 01M a r g e c a n y10/08/201510/17/2015ZŠ s MŠ-strava-fajnoty
10832367333Novota Miroslav Ing.Hlinn 34055 01Margecany10/08/201552.2novota-žiarivky-olše 75
10917149860TJ Lokomotva MargecanyOlše 507055 01Margecany10/08/2015TJ lokomotva margecany-preprava autobus
11036498548ŠTÝL-Ivanov s.r.o.Vyšný Kazimír 23094 09Vyšný Kazimír10/26/20155.51Štýl-olej-elektrocentrála
11134603221Ďuricová JulianaHlavn 6056 01Gelnica10/26/2015240Ďuricová-blúzky pre spevácku sk.Borievka

Vystavené objednávky 11/2015

Vystavené objednávky 11/2015
ObjcICONazovUlicaPSCMestoVystavenaDodanaSumaPopis1Obdobie: 2015, IFOsoft
11231603688QUERCUS,s.r.o.Fiľakovská cesta 290984 01Lučenec11/06/20153864Quercus-peletky
11331603688QUERCUS,s.r.o.Fiľakovská cesta 290984 01Lučenec11/06/2015Quercus-preprava peletiek
11433984905ELECTRONIC Bros.Cintornska 16053 42Krompachy11/06/201511/21/2015835electronic-projektor
11547426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/06/201511/21/201513.7sigma-popruhy-stany
11647426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/06/201511/21/201548.52sigma-žľaby-odvod vody partizánska
11747426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/06/201511/21/2015173.6sigma-cement-ZD
11847426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/06/201511/21/201593.45sigma-elektro materil ZD
11947426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/06/201511/21/201558.48sigma-tlakov ndoba
12047426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/06/201511/21/2015213.7sigma-pracovné náradie,rukavice-AČ
12147426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/06/201511/21/2015168.09sigma-pracovná obuv a odev-AČ
12234603743Petkáč Imrich Ing.č.355055 51Veľký Folkmár11/06/201511/21/2015Petkáč-prekladka kontajnerova prístrešku
12336603970Labuda-ASI s.r.oObchodn 52/30053 15Hrabušice11/16/2015360Labuda-ASI-proj. doprav.znač.-modern.VO
12447426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/16/201512/01/2015579.7Sigma-vetrovky-dobrov.služby
12544681488J A M, s.r.o.Nm.protif.boj.1705/3036 01Martin11/27/20152506.8J A M -projekčná plocha
12647426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/27/201512/12/201550.96Sigma-hygienick potreby
12747426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/27/201512/12/2015303.6sigma-žľabovka-cintorín parkovisko
12847426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/27/201512/12/2015432Sigma-PVC rra-mocderiz.VO
12934603743Petkáč Imrich Ing.č.355055 51Veľký Folkmár11/27/201512/12/2015Petkáč-montáž stĺpov-VO
13047426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/27/201512/12/201551.32Sigma-filtre-kosačky-TJ-OcÚ

Vystavené objednávky 12/2015

Vystavené objednávky 12/2015
Obj. čIČONázovUlicaPSČMestoVystavenáDodanáSumaPopis1Obdobie: 2015, IFOsoft
13136481599STRADER s.r.o.Šarišská 1997/20091 01Stropkov12/03/201512/10/2015STRADER-stĺpy-modernizácia VO
13247707780AF tender, s.r.o.Čordákova 7040 23Košice12/03/2015300AF Tender-poradenské služby VO
13333851719Valkoššák JozefLetn 80/73052 01Spišská Nová Ves12/03/201512/18/20152235valkoššák-stanica+mikrofóny
13447426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12/03/201512/18/2015307.38sigma-materil-VO
13547426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12/03/201512/18/2015214.43sigma-materil-WC przemie
13636157163Spolok šarišských šermiarov Sarusč.5082 12Kapušany12/07/2015300Spolok šar.šerm.Sarus-vystúpenie Silvest
13746595104AB Basic Company s.r.o.Hlavn 29/1382056 01Gelnica12/07/201512/22/2015350AB Basic company-elektro materil-ZD,KC
13832367333Novota Miroslav Ing.Hlinn 34055 01Margecany12/07/201512/22/2015351.4novota-led vodič
13947426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12/07/201512/22/201579.28sigma-pracpvn odevy+obuv-par.52a
14047426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12/07/201512/22/2015792.92sigma-nradie-par.52a
14147213159IP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov12/07/201512/22/20151255.5Ip-tech-kamerov systm-projekt
14247476079JASTA EUROPA s.r.o.Nm.Slobody 22971 01Prievidza12/08/2015450pyrotechnika
14345276013Tich DavidLomonosovova 36040 01Košice12/08/2015150tichý-vystúpenie-vianočný koncert
14444929234TRIK design s.r.o.Hlavn 13053 42Krompachy12/08/2015999.06trik design-kalendre,per bloky
1451030682917Dulovičová Mária Ing.Školská 102044 15Nižná Myšľa12/09/201501/07/2016600Dulovičová-znalecký posudok-13 b.j.
14643818030DD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov12/09/2015540DD21-tonery-ŠÚ
14737707591Drevovýroba-František JánošŠtúrová 40053 42Krompachy12/09/2015186drevovýroba-stolárske práce-ŚÚ
14847426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12/09/20151400sigma-materil bezbarirov rampa
14947193379Volt Elektro s.r.o.Bauerova 5040 23Košice12/09/201512/24/2015753.14volt elektro-router,switch-ŠÚ
15041952413Michal Leško-LEMIMeden 1136/14056 01Gelnica12/10/201512/31/20154000Leško-zemné práce-cintorín
15148206326Ledvk spol.s r.o.č.103055 51Veľký Folkmár12/10/2015ledvák prehliadky Olše 74,75
15244633131JuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica12/10/201512/20/2015150jumes-občerstvenie-vianočný koncert
15348285226ODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice12/10/2015147Odpadservis-dokumentcia-zbern dvor
15442232775OZ ROVINAKvetn 836093 03Vranov nad/Topľou12/10/2015450OZ Rovina-vianočná koncert
15545243956Winks s.r.o.Čajkovského 14080 05Prešov12/18/20152400Winks-energetick audit budovy Oc
15646214674ELIPRO, s.r.o.Vajanskho 12080 01Prešov12/28/2015550Elipro-Žigraj-PD skutočn-modernizácia VO

oficiálna stránka obce