2013

Vystavené objednávky 2013

Objednávky vystavené po 1. 1. 2013
Číslo objednávky
(Identifikačný údaj objednávky)
Popis plneniaHodnota plnenia s DPHIdentifikácia zmluvyDátum vyhotoveniaDodávateľ
(meno, sídlo, IČO)
Objednávku schválil
(meno, priezvisko, funkcia)
001Výroba pečiatky34,0702.01.2013Pisková Erika
Hlavná 29
056 01 Gelnica
IČO:44866445
Ing. Igor Petrik, starosta
002Odhrňovač na sneh, škrabka na ľad121,2707.01.2013Sigma plus s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
Ing. Igor Petrik, starosta
003Tesnenie na okná17,9207.01.2013Sigma plus s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
Ing. Igor Petrik, starosta
004 Kancelárske potreby173,7507.01.2013Sýkorová Eva
Papierníctvo
Kúpeľná 935/61
053 04 Spišské Podhradie
IČO:43157351
Ing. Igor Petrik, starosta
005Revízia kotlov v kom. centre a Oľše 74, 75 09.01.2013Lutis s.r.o.
K Ihrisku 108/6
040 01 Košice
IČO:36576379
Ing. Igor Petrik, starosta
006Hygienické potreby82,2121.01.2013Sigma plus s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
Ing. Igor Petrik, starosta
007Pracovné odevy24,8001.02.2013Sigma plus s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
Ing. Igor Petrik, starosta
008Prevoz paliet zámkovej dlažby01.02.2013Petkáč Imrich Ing.
č. 355
055 51 Veľký Folkmár
IČO:34603743
Ing. Igor Petrik, starosta
009Inštalatérsky materiál138,9504.02.2013Sigma plus s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
Ing. Igor Petrik, starosta
010Prečistenie kanalizácie Školská 212.02.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
Ing. Igor Petrik, starosta
011Pranie obrusov15.02.2013Ing. Peter Bartko-EUROOnline
Hlavná1
053 42 Krompachy
IČO:43747043
Ing. Igor Petrik, starosta
012Preprava peletiek LM - Margecany15.02.2013Dzurňák Vladimír-nákl. autodoprava
Oľše 62
055 01 Margecany
IČO:34603620
Ing. Igor Petrik, starosta
013Elektromateriál59,1515.02.2013Sigma plus s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
Ing. Igor Petrik, starosta
014Vyloženie peletiek15.02.2013Petkáč Imrich Ing.
č. 355
055 51 Veľký Folkmár
IČO:34603743
Ing. Igor Petrik, starosta
015Plastové nádoby 120 l777,601.03.2013MEVA-SK s.r.o. Rižňava
Brzotín
046 51 Brzotín
IČO:31681051
Ing. Igor Petrik, starosta
016Elektromateriál58,7611.03.2013Novota Miroslav Ing.
Hlinná 34
055 01 Margecany
IČO:32367333
Ing. Igor Petrik, starosta
017Tlač plagátov1011.03.2013Pisková Erika
Hlavná 26
056 01 Gelnica
IČO:44866445
Ing. Igor Petrik, starosta
018Vypracovanie PD el. príp. 9 b.j. Školská 27018.03.2013Petrík Václav
Rybničná 496
055 61 Jaklovce
IČO:40110460
Ing. Igor Petrik, starosta
019Oprava vitríny pri žel. stanici18.03.2013Sigma plus s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
Ing. Igor Petrik, starosta
020Pracovné náradie119,9902.04.2013Mapox s.r.o.
Partizánska 30
055 01 Margecany
IČO:36600971
Ing. Igor Petrik, starosta
021Kancelárske potreby12102.04.2013Sýkorová Eva
Papierníctvo
Kúpeľná 935/61
053 04 Sp. Podhradie
IČO:43157351
Ing. Igor Petrik, starosta
022Tlač Hlásnika02.04.2013Pisková Erika
Hlavná 26
056 01 Gelnica
IČO:44866445
Ing. Igor Petrik, starosta
023Pranie obrusov02.04.2013Ing. Peter Bartko
EUROnline
Hlavná 1
053 42 Krompachy
IČO:43747043
Ing. Igor Petrik, starosta
024Materiál3026.04.2013Emily s.r.o.
Železničná 92/20
055 01 Margecany
IČO:44631367
Ing. Igor Petrik, starosta
025Material24,1026.04.2013Emily s.r.o.
Železničná 92/20
055 01 Margecany
IČO:44631367
Ing. Igor Petrik, starosta
026Hygienické potreby13,9126.04.2013Emily s.r.o.
Železničná 92/20
055 01 Margecany
IČO:44631367
Ing. Igor Petrik, starosta
027Toner335,1626.04.2013DD21, s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
Ing. Igor Petrik, starosta
028Materiál70026.04.2013Sigma plus s.r.o.
Mazrerová 11
053 42 Krompachy
Ing. Igor Petrik, starosta
029Revízie elektrozariadení a spotrebičov09.05.2013Ledvák Ľubomír
103
Veľký Folkmár
Ing. Igor Petrik, starosta
030Vibračná doska BVP 18/45Honda GX 160162009.05.2013NORWIT Slovakia s.r.o.
Hraničná 4533/2A
058 02 Poprad
Ing. Igor Petrik, starosta
031Obed pre JDS na Športový deň seniorov282,9609.05.2013JuMes s.r.o.
Športová 26
056 01 Gelnica
Ing. Igor Petrik, starosta
032Tovar na akciu V Margecanoch na Rusadle22009.05.2013Variomarket s.r.o.
Oľše 423/57
055 01 Margecany
Ing. Igor Petrik, starosta
033Kanc. potreby142,7609.05.2013Sýkorová Eva
Papierníctvo
Kúpeľná 935/61
053 04 Spišské Podhradie
Ing. Igor Petrik, starosta
034Základný kurz odbornej spôsobilosti pre pracovníka obce20.05.2013Vzdelávacie stredisko s.r.o.
Študentská 1
040 01 Košice
Ing. Igor Petrik, starosta
035Kovové plakety s portrétom J.A.Komenského6820.05.2013DEKORUM s.r.o. Piešťany
Zábranie 23
920 01 Hlohovec
Ing. Igor Petrik, starosta
036Toner čierny348,6320.05.2013DD21, s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
Ing. Igor Petrik, starosta
037Pranie obrusov a utirok27.05.2013Ing. Petre Bartko-EUROnline
Hlavná 1
053 42 Krompachy
Ing. Igor Petrik, starosta
038GP-porealizačné zameranie Školská 206.06.2013Špitz Rastislav
Helcmanovce č. 314
Ing. Igor Petrik, starosta
039Žiarivky06.06.2013Elektro In
Námestie slobody 6
053 42 Krompachy
Ing. Igor Petrik, starosta
041Dodávka okien a montáž
Okno PVC 1440x2320 s parapetou 1ks
Okno PVC 2350x2320 s parapetou 2ks, práce
žalúzie vertikálne
2139,0314.06.2013Vidok Okná a dvere s.r.o.
Jakobyho 1
040 01 KOšice
IČO:36589438
Ing. Igor Petrik, staro
042Prečistenie kanalizácie /krtko/25.06.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
Ing. Igor Petrik, starosta
043Prečistenie kanalizácie V3S26.06.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
Ing. Igor Petrik, starosta
044Oprava kotla v BD Oľše 7426.06.2013Luthis s.r.o.
K ihrisku 108/6
040 01 Košice
Ing. Igor Petrik, starosta
045Tonery čierny + farebné26.06.2013DD21, s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
Ing. Igor Petrik, starosta
046Kancelárske potreby26.06.2013Sýkorová Eva
Papierníctvo
Kúpeľná 935/61
053 04 Spišské Podhradie
Ing. Igor Petrik, starosta
047Medaily a poháre na rok 201301.07.2013Victory Sport s.r.o.
Jakobyho 1
040 01 Košice
Ing. Igor Petrik, starosta
048Vypracovanie projektu napojenia BD Śkolská na jest. plyn. kotolňu15001.07.2013Kalina Martin Ing.
aut.st.inž.
17. novembra 134
080 01 Prešov
Ing. Igor Petrik, starosta
049Vypracovanie energetického certifikátu 9 b.j. Školská 2, Margecany01.07.2013Delphia KE s.r.o.
Južná trieda 48
040 01 Košice
Ing. Igor Petrik, starosta
050Vystúpenie ľud. rozprávača Jožka Jožka na deň 13.07.201320001.07.2013Varga Jozef
Jožka Jožka
Jarmočná 380
094 31 Hanušovce n/T.
Ing. Igor Petrik, starosta
051Vystúpenie záb. dvojice Feri a Pali a sólistu Strýko Karol na deň 13.07.201318001.07.2013Etudy Média Art
obč. zdr.
č. 272
082 01 Kendice
Ing. Igor Petrik, starosta
052Reprezentačný dokument - Spoznaj obec Margecany15001.07.2013LEMAKOR, OTS str. a zar.
Leitmančík Ivan
455
055 63 Helacmanovce
Ing. Igor Petrik, starosta
053Pranie obrusov a uterákov01.07.2013Ing. Petre Bartko-EUROnline
Hlavná 1
053 42 Krompachy
Ing. Igor Petrik, starosta
054Občerstvenie na deň 13.07.201301.07.2013JuMes s.r.o.
Športová 26
056 01 Gelnica
Ing. Igor Petrik, starosta
055Materiál17001.07.2013Mapox s.r.o.
Partizánska 30
055 01 Margecany
Ing. Igor Petrik, starosta
056Školenie VO-aplikácia smernice v praxi na deň 31.07.201323.07.2013IK TENDER SERVICE s.r.o
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
Popradská 68
040 01 Košice
Ing. Igor Petrik, starosta
057Oprava tlačiarní Xerox23.07.2013DD21, s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
Ing. Igor Petrik, starosta
058Oprava náboja kolesa na Ostrowek20024.07.2013Mihálik Ladislav-Autoslužby
Kluknava 647
053 51 Kluknava
IČO:34605371
Ing. Igor Petrik, starosta
059Nálepku na poštovú schránku a tabuľu na kompostovisko01.08.2013Pisková Erika
Hlavná 26
056 01 Gelnica
IČO:44866445
Ing. Igor Petrik, starosta
060Hygienické potreby01.08.2013Sigma plus s.r.o.
Mazrerová 11
053 42 Krompachy
Ing. Igor Petrik, starosta
061Výbojku Metal, zapaľovač01.08.2013Novota Miroslav Ing.
Hlinná 34
055 01 Margecany
IČO:32367333
Ing. Igor Petrik, starosta
062Energický certifikát budovy Obchodná 6 1.NP a 2.NP15.08.2013ES PROJEKT s.r.o.
082 38 Víťaz 373
IČO:47334231
Ing. Igor Petrik, starosta
063Trofej a medaily30015.08.2013Pisková Erika
Hlavná 26
056 01 Gelnica
IČO:44866445
Ing. Igor Petrik, starosta
064Revízia tlakových nádob a kotolní15.08.2013Andrej Bogaň-POEL plus
Panelová 17
040 01 Košice
IČO:37299026
Ing. Igor Petrik, starosta
065Pedagogický diár 2013/20143,515.08.2013Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o.
Trnavská cesta 84
821 02 Bratislava
IČO:35908718
Ing. Igor Petrik, starosta
066Pokládka panelovej cesty v Rolovej Hute15.08.2013Michal Leško - LEMI
Medená 1136/14
056 01 Gelnica
IČO:41952413
Ing. Igor Petrik, starosta
067Profilaktika a oprava zdroja pre switch Signamax15.08.2013IP-tech s.r.o.
055 52 Kojšov
IČO:47213159
Ing. Igor Petrik, starosta
068Vypracovanie Smernice VO na podmienky obce Margecany25022.08.2013IK TENDER SERVICE s.r.o.
Popradská 68
040 01 Košice
IČO:46397523
Ing. Igor Petrik, starosta
069Propagačný materiál pre projekt PO na vod. toku Bystrá120026.08.2013TRIK desing s.r.o.
Hlavná 13
053 42 Krompachy
IČO:44929234
Ing. Igor Petrik, starosta
070Geologický prieskum PO na vod. toku Bystrá394226.08.2013Ing. Jaroslav Potičný-GEOPRIESKUM
M.Nešpora 17
080 01 Prešov
IČO:14317281
Ing. Igor Petrik, starosta
071Rezačka drážok na asfalt150026.08.2013NORWIT Slovakia spol. s r.o.
Hraničná 4533/2A
058 02 Poprad
IČO:31734553
Ing. Igor Petrik, starosta
072Aerofoto na CD9026.08.2013CBS Maľované Mapy s.r.o.
Kynceľová 54
974 01 Banská Bystrica
IČO:46747770
Ing. Igor Petrik, starosta
073Materiál, dovoz a odvoz sute500,4026.08.2013DANOVA s.r.o
Ovocinárska 25
083 01 Sabinov
IČO:36487848
Ing. Igor Petrik, starosta
074Prehliadka kotlov v BD Jarná 5726.08.2013Slebodník Jozef-Servis plyn
Jamník 233
053 22 Odorín
IČO:35316233
Ing. Igor Petrik, starosta
075Preprava FS Jadlovec v dňoch 4.9.2013-10.9.201360026.08.2013SPIŠBUS s.r.o.
Slovenská 56
052 01 SNV
IČO:46919392
Ing. Igor Petrik, starosta
076Materiál podľa výberu pracovníka obce26.08.2013Sigma plus s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
Ing. Igor Petrik, starosta
077Kontrola a čistenie komínových prieduchov v plyn. kotolni OcÚ-Obchodná 718026.08.2013Marek Vozár-Kominárstvo
Fričove 86
082 37 Fričovce
IČO:41343867
Ing. Igor Petrik, starosta
078Servisnú prehliadku kotlov v bytovom dome Oľše 74, Oľše 75 a kom. centre16.09.2013Lutis s.r.o.
K ihrisku 108/6
040 01 Košice
IČO:36576379
Ing. Igor Petrik, starosta
079Demontáž poškodenej a realizáciu novej štruktuovanej kabeláže, konfigurácia routra a ostatných sieťových zariadení39016.09.2013IP-tech s.r.o.
č.358
055 52 Kojšov
IČO:47213159
Ing. Igor Petrik, starosta
080Kladivo elektrické HM 1203C s dopravou60317.09.2013Naradieshop, s.r.o.
Pod Dubencom 2021/21
013 06 Terchová
IČO:46663142
Ing. Igor Petrik, starosta
081Tabule podľa predtlače3517.09.2013Pisková Erika
Hlavná 26
056 01 Gelnica
IČO:44866445
Ing. Igor Petrik, starosta
082Pranie obrusov a uterákov17.09.2013Ing. Peter Bratko-EUROnline
Hlavná 1
053 42 Krompachy
IČO:43747043
Ing. Igor Petrik, starosta
083Tlač Hlásnika č.304.10.2013Pisková Erika
Hlavná 26
056 01 Gelnica
IČO:44866445
Ing. Igor Petrik, starosta
084Tonery do tlačiarne Xerox993,3904.10.2013DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
IČO:43818030
Ing. Igor Petrik, starosta
085Drevený obklad172,5704.10.2013Kováľ Jaroslav
Družstevná 21/42
028 01 Zábiedovo
IČO:43186599
Ing. Igor Petrik, starosta
086Dodania tovaru podľa výberu vedúceho FsK Jadlovec55007.10.2013Variomarket s.r.o.
Oľše 423/57
055 01 Margecany
IČO:46970061
Ing. Igor Petrik, starosta
087Autobusová prepravu na deň 12.10.201314007.10.2013SPIŠBUS s.r.o.
Slovenská 56
052 01 SNV
IČO:46919392
Ing. Igor Petrik, starosta
088Geologický prieskum394222.10.2013Ing. Jaroslav Potičný-GEOPRIESKUM, M. Nešpora 17, 080 01 Prešov, IČO: 14317281Ing. Igor Petrik, starosta
089Propagácia projektu120022.10.2013TRIK design s.r.o., Hlavná 13, 053 42 Krompachy, IČO: 44929234Ing. Igor Petrik, starosta
090Pranie obrusov a utierok66,7022.10.2013Ing. Peter Bratko-EUROnline
Hlavná 1
053 42 Krompachy
IČO:43747043
Ing. Igor Petrik, starosta
091Porez guľatiny22.10.2013ARET spol.sr.o.
Záhradná 10
055 61 Jaklovce
IČO:36204617
Ing. Igor Petrik, starosta
092Vypracovanie požiarnej dokum. protipožiarna bezpečnosť stavby Obchodná 720022.10.2013Lukáčová Makovníková Lucia Ing.
Trieda SNP 61/8
040 11 Košice
IČO:45577170
Ing. Igor Petrik, starosta
093Primalex a fóliu8,7529.10.2013Emily s.r.o.
Železničná 92/20
055 01 Margecany
IČO:44631367
Ing. Igor Petrik, starosta
094Výber tovaru podľa pracovníka obce Vojteka10029.10.2013Emily s.r.o.
Železničná 92/20
055 01 Margecany
IČO:44631367
Ing. Igor Petrik, starosta
095Farba, riedidlo, štetec7,8029.10.2013Emily s.r.o.
Železničná 92/20
055 01 Margecany
IČO:44631367
Ing. Igor Petrik, starosta
096Profylaktiku tlačiarne Xerox a inšt. op. systému385,5029.10.2013IP-tech s.r.o.
č.358
055 52 Kojšov
IČO:47213159
Ing. Igor Petrik, starosta
097Výber tovaru podľa pracovníka obce Vojteka100011.11.2013Sigma plus s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
Ing. Igor Petrik, starosta
098Kuka nádoby822,2411.11.2013MEVA-SK s.r.o. Rožňava
Brzotín
049 51 Brzotín
IČO:31681051
Ing. Igor Petrik, starosta
099Materiál na vianočnú výzdobu23011.11.2013Novota Miroslav Ing.
Hlinná 34
055 01 Margecany
IČO:32367333
Ing. Igor Petrik, starosta
100Dodanie zdroja BQT L7-630W a jeho výmenu10011.11.2013IP-tech s.r.o.
č.358
055 52 Kojšov
IČO:47213159
Ing. Igor Petrik, starosta
101Montáž vodovodnej prípojky k 9 b.j. Školská 2A18.11.2013PVPS a.s.Ing. Igor Petrik, starosta
102Kábel CYKY 3x1,5 vidlica gumenná
zásuvka gumenná
67,4418.11.2013Novota Miroslav Ing.
Hlinná 34
05501 Margecany
IČO:32367333
Ing. Igor Petrik, starosta
103Kancelárske potreby330,3818.11.2013Sýkorová Eva
Papierníctvo
Kúpeľná 935/61
05304 Spišské Podhradie
IČO:43157351
Ing. Igor Petrik, starosta
104Montáž zdroja a napojenie PoE18,1518.11.2013IP-tech s.r.o.
č.358
05552 Kojšov
IČO:47213159
Ing. Igor Petrik, starosta
105Rezivo - doska4218.11.2013ARET spol. s r.o.
Záhradná 10
05561 Jaklovce
IČO:36204617
Ing. Igor Petrik, starosta
106Drevený obklad81,6418.11.2013Kováľ Jaroslav
Družstevná 21/42
02801 Zábiedovo
IČO:43186599
Ing. Igor Petrik, starosta
107Preprava peletiek 6.12.2013 Kráľová Lehota-Margecany186,1218.11.2013Dzurňák Vladimír-nákladná doprava
Oľše 62
05501 Margcany
IČO:34603620
Ing. Igor Petrik, starosta
108Preprava na dni - Pamiatka zosnulých8518.11.2013TJ Margecany
Ing. Igor Petrik, starosta
109Vystúpenie orchestra 30.11.2013 - Adventný koncert20018.11.2013Sláčikový orchester MUSICA IUVENALI
Hlavná 68
04001 Košice
IČO:35566337
Ing. Igor Petrik, starosta
110Pyrotechnické práce45006.12.2013Kostová Jana-Jasta
Krakovská 8
04011 Košice-Juh
IČO:44445971
Ing. Igor Petrik, starosta
111Jedálenský stôl pevný 35 ks361218.12.2013SANAS, a.s.
Hollého 37
08301 Sabinov
IČO:36458562
Ing. Igor Petrik, starosta
112Autobus na deň 22.12.2013 pre FS Parchovany na vystúpenie v Margecanoch18.12.2013Obec Parchovany
Hlavná 470
07662 Parchovany
IČO:331813
Ing. Igor Petrik, starosta
114Materiál podľa výberu pracovníka obce p. Vojteka7018.12.2013Emily s.r.o.
Železničná 92/20
05501 Margecany
IČO:44631367
Ing. Igor Petrik, starosta
115Kábel CYKY 2x1,5
CYMY2x205z
81,2518.12.2013Sigma plus s.r.o.
Maurerová 11
05342 Krompachy
IČO:36602361
Ing. Igor Petrik, starosta
116Reprobedňa YAMAHA DSR 115
Reprobedňa YAMAHA DSR 118W Kábel Klotz
287418.12.2013Valkoššák Jozef
Letná 80/73
05201 SNV
Ing. Igor Petrik, starosta
117Elektromateriál528,3018.12.2013Sigma plus s.r.o.
Maurerová 11
05342 Krompachy
IČO:36602361
Ing. Igor Petrik, starosta
118Led reflektor 30W, UBNT Unifi AP 300 horspot MIMO 802, power Supply 24V, programovanie zariadení, kabeláž250,2018.12.2013IP-tech s.r.o.
č.358
05552 Kojšov
IČO:47213159
Ing. Igor Petrik, starosta
119kábel KLOTZ-MY206SW
kábel XLR+XLR 10m
12818.12.2013Valkoššák Jozef
Letná 80/73
05201 SNV
Ing. Igor Petrik, starosta
120Vreckový kalendár, novoročenky, perá s potlačou, hodiny s potlačou384,7018.12.2013Pisková Erika
Hlavná 29
05601 Gelnica
IČO:44866445
Ing. Igor Petrik, starosta

Došlé faktúry 2013

Faktúry došlé po 1. 1. 2013
Číslo faktúryPopis plneniaHodnota plnenia s DPHIdentifikáciaDátum doručeniaDodávateľDátum úhrady
001/2013Náhradný selenoid27,30Obj. 12404.01.2013Sigma plus, s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
002/2013Obecné noviny na rok 20135204.01.2013INPROST s.r.o.
Smrečianska 29
811 05 Bratislava 1
IČO:31363091
003/2013Predplatné k zmluve NET961173008.01.2013Alternet, s.r.o.
Popradská 12
040 01 Košice
IČO:36576204
004/2013Elektromateriál504,76Obj. 12509.01.2013ELEKTROIN s.r.o
Nám. slobody 6
053 42 Krompachy
IČO:44598467
005/2013Právne zastupovanie január 201316811.01.2013Púchalla, Slávik a partneri s.r.o.
Kmeťová 24
040 01 Košice
IČO:36860930
006/2013Faktúra za elektrinu od 01.01.2012-31.12.2012277,2618.01.2013VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO:36211222
007/2013Mobilné služby35,0321.01.2013Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
008/2013Mobilné služby47,3621.01.2013Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
009/2013Tlač poštového peňažného poukazu13,6721.01.2013Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica
IČO:36631124
010/2013Pečiatka T492634,0721.01.2013Erika Pisková
Hlavná 29
056 01 Gelnica
IČO:44866445
011/2013Vodné a stočné, Obchodná 127/6, Margecany124,9825.01.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
012/2013Vodné a stočné, Partizánska 30/555, Margecany12,2525.01.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
013/2013Vodné a stočné, Školská 135/2, Margecany93,1225.01.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
014/2013Vodné a stočné, Obchodná 564/7 KD, Margecany509,7125.01.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
015/2013Vodné a stočné, Jarná 584/57, Margecany688,6025.01.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
016/2013Hudba reprodukovaná tech. zar. rozhlas14,2828.01.2013SOZA
Rastislavová 3
821 08 Bratislava 2
IČO:00178454
017/2013Update programu Mzdy - v13.01.43,4428.01.2013IFOsoft
Sabinovská 36
080 01 Prešov
IČO:31666108
018/2013Odhrňovač na sneh, Škrabka na ľad121,26obj. 00228.01.2013Sigma plus, s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
019/2013Tesnenie čierne - okna18,05obj. 00328.01.2013Sigma plus, s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
020/2013Prenájom v k.ú. Margecany od 01.01.2013-31.12.201357,4430.01.2013ŽSR
Klemensová 8
813 61 Bratislava
IČO:31364501
021/2013Prenájom v k.ú. Margecany od 01.01.2013-31.12.2013347,6930.01.2013ŽSR
Klemensová 8
813 61 Bratislava
IČO:31364501
022/2013Prenájom v k.ú. Margecany od 01.01.2013-31.12.201350,2630.01.2013ŽSR
Klemensová 8
813 61 Bratislava
IČO:31364501
023/2013Prenájom v k.ú. Margecany od 01.01.2013-31.12.2013119,6530.01.2013ŽSR
Klemensová 8
813 61 Bratislava
IČO:31364501
024/2013Kancelárske potreby173,83obj. 00430.01.2013Eva Sýkorová
Kúpeľná 935/61
053 04 Spišské Podhradie
IČO:43157351
025/2013Pranie a žehlenie obrus a utierka5630.01.2013Ing. Peter Bartko
EUROnline
Hlavná 1
053 42 Krompachy
IČO:43747043
030/2013Publikácia ,,čo má vedieť mzdová účtovníčka,,49,5031.01.2013AJFA+AVIS, s.r.o.
Klemensová 34
010 01 Žilina
IČO:31602436
031/2013Servis - Kondenzačný kotolzávesný183,84obj. 00504.02.2013Lutis s.r.o.
K Ihrisku 108/6
040 01 Košice
IČO:36576379
032/2013Servis - Kondenzačný kotol závesný99,84obj. 00504.02.2013Lutis s.r.o.
K Ihrisku 108/6
040 01 Košice
IČO:36576379
033/2013Elektrina dodávka a distribúcia530704.02.2013VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO:36211222
034/2013Služby pevnej siete58,8104.02.2013Slovak mTelekom, a.s.
Karadžičová 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
035/2013Služby pevnej siete55,2804.02.2013Slovak mTelekom, a.s.
Karadžičová 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
036/2013Služby pevnej siete1,1804.02.2013Slovak mTelekom, a.s.
Karadžičová 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
037/2013Mobilné služby69,6408.02.2013Slovak mTelekom, a.s.
Karadžičová 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
038/2013Pracovné pomôcky158,2208.02.2013Sigma plus, s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
039/2013Hygienické potreby82,22Obj. 0608.02.2013Sigma plus, s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
040/2013Vývoz a zneškodnenie odpadu január 2013200,7208.02.2013Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13
052 01 SNV
IČO:31659641
041/2013Pranie obrusov63,7006.02.2013Ing. Peter Bartko
EUROnline
Hlavná 1
053 42 Krompachy
IČO:43747043
042/2013Pracovné potreby24,79Obj. 0711.02.2013Sigma plus, s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
043/2013Služby pevnej siete2,311.02.2013Slovak mTelekom, a.s.
Karadžičová 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
044/2013Inštalácia novej verzie mzdovej agendy27,9611.02.2013IFOsoft vos
Sabinovská 36
080 01 Prešov
IČO:31666108
045/2013Hrubé kamenivo, vápenec383,4011.02.2013Calmit spol s r.o.
Gaštanová 15
811 04 Bratislava
IČO:36172162
046/2013Vývoz a zneškodnenie KO a sep. zberu za 1/20132785,1711.02.2013Ekover, s.r.o.
SNP 34
053 61 Sp. Vlachy
IČO:31691021
047/2013Práce ryp.-nakl. JBC 4CX v HZS39,6011.02.2013Ing. Inrich Petkáč
č.355
055 51 Veľký Folkmár
IČO:34603743
048/2013Opravná faktúra-978,6111.02.2013SPP. a.s
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava 1
IČO:35815256
049/2013Vyúčtovanie plynu974,7812.02.2013SPP. a.s
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava 1
IČO:35815256
050/2013Vyúčtovanie plynu971,2912.02.2013SPP. a.s
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava 1
IČO:35815256
051/2013Pranie a žehlenie obrusov56,3114.02.2013Ing. Peter Bartko
EUROnline
Hlavná 1
053 42 Krompachy
IČO:43747043
052/2013Odobraté obedy zamestnancov za január 2013161,2818.02.2013ZŠaMŠ
Školská 20
055 40 Margecany
IČO:35546328
053/2013Právne zastupovanie za február 201316818.02.2013Púchalla, Slávik a partneri s.r.o.
Kmeťová 24
040 01 Košice
IČO:36860930
054/2013Inštalatérsky materiál138,94Obj. 0918.02.2013Sigma plus, s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
055/2013Mobilné služby35,0420.02.2013Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
056/2013Mobilné služby46,1320.02.2013Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
057/2013Opakovaná dodávka plynu152121.02.2013SPP. a.s
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava 1
IČO:35815256
058/2013Nájom podľa zml. 01898/2011-PNZ-P40652/11.0035,9621.02.2013SPF
Búdková 36
817 15 Bratislava
IČO:17335345
059/2013Update programu222,1025.02.2013IFOsoft vos
Sabinovská 36
080 01 Prešov
IČO:31666108
060/2013Pranie a žehlenie42,7428.02.2013Ing. Peter Bartko
EUROnline
Hlavná 1
053 42 Krompachy
IČO:43747043
061/2013Vodné a stočné Oľše 592/74 Margecany233,4201.03.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
062/2013Vodné a stočné Oľše 593/75 Margecany255,4901.03.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
063/2013Opakovaná dodávka plynu152104.03.2013SPP. a.s
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava 1
IČO:35815256
064/2013Preprava tovaru LM-Margecany174Obj. 01204.03.2013Vladimír Dzurňák-Nákl, dopr.
Oľše 62
055 01 Margecany
IČO:34603620
065/2013Služby pevnej siete59,2005.03.2013Slovak mTelekom, a.s.
Karadžičová 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
066/2013Služby pevnej siete57,7005.03.2013Slovak mTelekom, a.s.
Karadžičová 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
067/2013Služby pevnej siete1,1805.02.2013Slovak mTelekom, a.s.
Karadžičová 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
068/2013Mobilné služby61,9205.02.2013Slovak mTelekom, a.s.
Karadžičová 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
069/2013Služby pevnej siete23,9008.03.2013Slovak mTelekom, a.s.
Karadžičová 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
070/2013Služby pevnej siete2,3008.03.2013Slovak mTelekom, a.s.
Karadžičová 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
071/2013Inštalácia SW Ekonomika V 13.0159,1008.03.2013IFOsoft vos
Sabinovská 36
080 01 Prešov
IČO:31666108
072/2013Odobraté obedy zamestnancov za február 2013126,7208.03.2013ZŠaMŠ
Školská 20
055 40 Margecany
IČO:35546328
073/2013Vývoz a zneškodnenie KO a sep. zberu za 2/20131835,4708.02.2013Ekover, s.r.o.
SNP 34
053 61 Sp. Vlachy
IČO:31691021
074/2013Pelety EXTRA Big-Bag 6 mm3874,3908.03.2013Bioenergia, a.s.
Palučanská 54/371
031 01 Lipt. Mikuláš
IČO:36668265
075/2013Kamenivo, vápenec163,2508.03.2013Calmit, spol. s r.o.
Gaštanová 15
811 04 Bratislava
IČO:36172162
076/2013Elektromateriál59,13Obj. 01308.03.2013Sigma plus, s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
077/2013Vývoz a zneškodnenie odpadu febuár 20133608.03.2013Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13
052 01 SNV
IČO:31659641
078/2013Služby STP APV25,0908.03.2013IVES Košice
Čsl. armády 20
041 18 Košice
IČO:00162957
079/2013Práce ryp-nakl JBC 4CX v HZS79,20Obj. 01408.03.2013Ing. Imrich Petkáč
055 51 Veľký Folkmár 355
IČO:34603743
080/2013Update progr. vybavenia11,7608.03.2013IFOsoft vos
Sabinovská 36
080 01 Prešov
IČO:31666108
081/2013Plastová nadoba 120 l777,60Obj. 01515.03.2013MEVA-SK s.r.o. Rožňava
Krátka 574
049 51 Brzotín, časť Bak
IČO:31681051
082/2013Mobilné služby45,9918.03.2013Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
083/2013Mobilné služby34,9918.03.2013Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
084/2013Právne zastupovanie za marec 201316818.03.2013Púchalla, Slávik a partneri s.r.o.
Kmeťová 24
040 01 Košice
IČO:36860930
085/2013Výúčtovanie nákladov ÚK, TV, SV, ZV168,4718.03.2013Dalkia VS s.r.o.
Moldavská cesta 8/A
040 11 Košice
IČO:36179345
086/2013Prečistenie kanalizácie71,32Obj. 01018.03.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
087/2013Výzdoba sály10019.03.2013Erika Pisková
Hlavná 29
056 01 Gelnica
IČO:44866445
088/2013Odber časopisu Škola 20132219.03.2013JurisDat - M.Medlen
Ondavská 8
821 08 Bratislava
IČO:11821973
089/2013Elektromateriál58,67Obj. 01627.03.2013Ing. Novota Miroslav
Hlinná 34
055 01 Margecany
IČO:32367333
090/2013Služby technika pož. ochrany18027.03.2013Mgr. Ambróz Koňak
Za Hornádom 883/2
052 01 SNV
IČO:37178091
091/2013Tlač plagátov10Obj. 01727.03.2013Erika Pisková
Hlavná 29
056 01 Gelnica
IČO:44866445
092/2013Zrážkové vody KD323,3228.03.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
093/2013Vodné a stočné MS59,2228.03.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
094/2013Zrážkové vody Jarná 584/57 Margecany54,2828.03.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
095/2013Zrážkové vody Oľše 592/74 Margecany67,8628.03.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
096/2013Zrážkové vody Oľše 593/75 Margecany67,8628.03.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
097/2013Predplatné k zmluve NET9611725,0003.04.2013Alternet, s.r.o.
Popradská 12
040 01 Košice
IČO:36576204
098/2013Mobilné služby66,5103.04.2013Slovak mTelekom, a.s.
Karadžičová 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
099/2013Služby pevnej siete1,1803.04.2013Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
100/2013Služby pevnej siete57,7703.04.2013Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
101/2013Služby pevnej siete64,5603.04.2013Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
102/2013Služby pevnej siete70,9203.04.2013Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
103/2013Vypracovanie PD el. prípojka 9 b.j.7003.04.2013Václav Petrík - EG
Rybničná 496
055 61 Jaklovce
104/2013Dodávka tepelnej energie 01.01. - 31.12.20120,0103.04.2013Dalkia VS s.r.o.
Moldavská cesta 8/A
040 11 Košice
IČO:36179345
105/2013Sklo Opal 3 mm, Sklo, dopr. a montáž531,97Obj. 01903.04.2013Sigma plus, s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
106/2013Opakovaná dodávka zemného plynu152103.04.2013SPP. a.s
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava 1
IČO:35815256
107/2013Vývoz a zneškodnenie KO a separ. zberu za 3/20132019,0905.04.2013Ekover s.r.o.
SNP 34
053 61 Sp. Vlachy
IČO:31691021
108/2013Pracovné náradie119,99Obj. 02010.04.2013Mapox s.r.o.
Partizánska 30
055 01 Margecany
IČO:36600971
109/2013Vodné a stočné Partizánska30/55532,5410.04.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
110/2013Vodné a stočné Obchodná 127/6117,6710.04.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
111/2013Vodné a stočné Jarná 584/57570,8410.04.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
112/2013Vodné a stočné Obchodná 564/7202,7910.04.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
113/2013Vodné a stočné Školská 135/257,5910.04.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
114/2013Prenájom HÁK - mesačne3615.04.2013Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13
052 01 SNV
IČO:31659641
115/2013Mobilné služby44,9915.04.2013Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
116/2013Mobilné služby34,9915.04.2013Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
117/2013Kanc. potreby121,06Obj. 02115.04.2013Eva Sýkorová
Papierníctvo
Kúpeľná 935/61
053 04 Sp. Podhradie
IČO:43157351
118/2013Odobraté obedy zamestnancov OcÚ marec 2013144,6415.04.2013ZŠaMŠ
Školská 20
055 40 Margecany
IČO:35546328
119/2013Právne služby apríl 201316815.04.2013Púchalla, Slávik a partneri s.r.o.
Kmeťová 24
040 01 Košice
IČO:36860930
120/2013Odmeny umelcom za 2013
(SOZA)
33,5019.04.2013Slovgram
Jakubovo nám. 14
813 48 Bratislava
IČO:17310598
121/2013Tlač Hlásnik428,40Obj. 02219.04.2013Erika Pisková
Hlavná 29
056 01 Gelnica
IČO:44866445
122/2013Pranie a žehlenie obrusov82,55Obj. 02319.04.2013Ing. Peter Bartko
EUROnline
Hlavná 1
053 42 Krompachy
IČO:43747043
123/2013Vodné a stočné Oľše 593/75177,7725.04.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
124/2013Vodné a stočné Oľše 592/7460,0825.04.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
125/2013
Právne zastúpenie august 201216829.04.2013Púchalla, Slávik a partneri s.r.o.
Kmeťová 24
040 01 Košice
IČO:36860930
126/2013Elektrina 01.03.-31.05.2013530702.05.2013VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO:36211222
127/2013Poplatky banke602.05.2013Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžová 11
010 11 Žilina
IĆO:31575951
128/2013Rôzny tovar28,33Obj.02410.05.2013Emily s.r.o.
Železničná 92/20
055 01 Margecany
IČO:44631367
129/2013Rôzny tovar24,10Obj. 02510.05.2013Emily s.r.o.
Železničná 92/20
055 01 Margecany
IČO:44631367
130/2013Rôzny tovar13,91Obj.02610.05.2013Emily s.r.o.
Železničná 92/20
055 01 Margecany
IČO:44631367
131/2013Predplatné k zmluve NET961172510.05.2013Alternet, s.r.o.
Popradská 12
040 01 Košice
IČO:36576204
132/2013Kamenivo a štrkovina223,7710.05.2013Calmit, s.r.o.
Gaštanová 15
811 04 Bratislava
IČO:36172162
133/2013Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoob. kont apríľ 2013224,1810.05.2013Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13
052 01 SNV
IČO:31659641
134/2013Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoob. kont apríľ 2013249,1810.05.2013Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13
052 01 SNV
IČO:31659641
135/2013Opakovaná dodávka plynu 01.05.-31.05.2013152110.05.2013SPP. a.s
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava 1
IČO:35815256
136/2013Služby pevnej siete2,310.05.2013Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
137/2013Služby pevnej siete50,3910.05.2013Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
138/2013Služby pevnej siete64,6210.05.2013Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
139/2013Služby pevnej siete1,1810.05.2013Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
140/2013Mobilné služby58,8210.05.2013Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
141/2013Licenciu SOZA16,8010.05.2013SOZA
Rastislavová 3
821 08 Bratislava
IČO:00178454
142/2013Tonery341,76Obj.02710.05.2013DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
IČO:43818030
143/2013Obedy zamestnancov apríľ 2013153,6010.05.2013ZŠaMŠ
Školská 20
055 40 Margecany
IČO:35546328
144/2013Obedy zamestnancov apríľ 201310,2410.05.201310.05.2013
145/2013Materiál654,89Obj.02810.05.2013SIGMA plus, s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO: 36602361
146/2013Vývoz a zneškodnenie odpadov veľkoob. kont. 4/20131799,9010.05.2013Ekover, s.r.o.
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy
IČO:31691021
147/2013Kamenivo29,9213.05.2013Calmit, s.r.o.
Gaštanová 15
811 04 Bratislava
IČO:36172162
148/2013Právne zastúpenie máj 2013187,6913.05.2013Púchalla, Slávik a partneri s.r.o.
Kmeťová 24
040 01 Košice
IČO:36860930
149/2013Zneškodnenie KO a separ. zberu 4/20132276,7413.05.2013Ekover, s.r.o.
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy
IČO:31691021
150/2013Dodávky a montáž na stavbe 9b.j.-prestavba a nadstavba, Školská 2 NDVRR SR č.z.0106-PRB/201113123,4813.05.2013Danova s.r.o.
Ovocinárska 25
083 01 Sabinov
IČO:36487848
151/2013Vibračná doska1620Obj.03024.05.2013NORWIT Slovakia, s.r.o.
Hraničná 4533/2A
058 02 Poprad
IČO:31734553
152/2013Občerstvenie282,96Obj.03127.05.2013JuMes. s.r.o.
Športová 1294/26
056 01 Gelnica
IČO:44633131
153/2013Tovar215,36Obj.03227.05.2013Varimarket, s.r.o.
Oľše 423/57
055 01 Margecany
IČO:46970061
154/2013Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení649,06Obj.02927.05.2013Ledvák Ľubomír
103
055 51 Veľký Folkmár
IČO:32367015
155/2013Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení-Pož. zbrojnica128,92Obj. 02927.05.2013Ledvák Ľubomír
103
055 51 Veľký Folkmár
IČO:32367015
156/2013Mobilné služby35,0327.05.2013Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO:35697270
157/2013Mobilné služby44,9927.05.2013Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO:35697270
159/2013Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení-Dom služieb179,32Obj.02931.05.2013Ledvák Ľubomír
103
055 51 Veľký Folkmár
IČO:32367015
160/2013Predplatné k zmluve NET961173031.05.2013Alternet, s.r.o.
Popradská 12
040 01 Košice
IČO:36576204
161/2013Kanc. potreby142,79Obj.03331.05.2013Eva Sýkorová
Kúpeľná 935/61
053 04 Sp. Podhradie
IČO:43157351
162/2013Tóner348,63Obj.03604.06.2013DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
IČO:43818030
163/2013Opakované dodávky plynu 01.06.-30.06.2013152104.06.2013SPP. a.s
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava 1
IČO:35815256
164/2013Kovová plaketa s portrétom J.A.Komenského68Obj.03504.06.2013DEKORUM s.r.o. Piešťany
Zábranie 23
920 01 Hlohovec
IČO:36678392
165/2013Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoob. kont.728,7504.06.2013Ekover, s.r.o.
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy
IČO:31691021
166/2013Služby pevnej siete2,304.06.2013Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
167/2013Služby pevnej siete7,1304.06.2013Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
168/2013Služby pevnej siete68,2304.06.2013Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
169/2013Služby pevnej siete44,9904.06.2013Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
170/2013Služby pevnej siete1,1804.06.2013Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
171/2013Mobilné služby62,5604.06.2012Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
172/2013Pranie a žehlenie obrusov a utierok82,05Obj.03712.06.2013Ing. Peter Bartko
EUROnline
Hlavná 1
053 42 Krompachy
IČO:43747043
173/2013Servisná prehliadka KIA Ceed GL 527AJ197,2312.06.2013AMP Service, s.r.o.
Mlynská 8
053 11 Smižany
IČO:47157798
174/2013Audit individuálnej závierky za rok 201260012.06.2013AV Audit, s.r.o.
Karpatská 2448/16
052 01 Spišská Nová Ves
IČO:44877102
175/2013Právne zastúpenie jún 201316812.06.2013Púchalla, Slávik a partneri s.r.o.
Kmeťová 24
040 01 Košice
IČO:36860930
176/2013Obnova platnosti osvedčenia pre elektrotechnikov 96Obj.03412.06.2013Vzdelávacie stredisko, s.r.o.
Clementisová 5
040 22 Košice
IČO:36607959
177/2013Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoob. kont. máj 201338712.06.2013Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13
052 01 SNV
IČO:31659641
178/2013Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoob. kont. máj 201322012,4012.06.2013Ekover, s.r.o.
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy
IČO:31691021
179/2013Odobraté obedy zamestnandov máj 2013184,3212.06.2013ZŠaMŠ
Školská 20
055 40 Margecany
IČO:35546328
180/2013Mobilné služby34,9924.06.2013Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO:35697270
181/2013Mobilné služby45,9924.06.2013Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO:35697270
182/2013Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 201210024.06.2013AV Audit, s.r.o.
Karpatská 2448/16
052 01 Spišská Nová Ves
IČO:44877102
183/2013GP-porealizačné zameranie227Obj.03824.06.2013Špitz Rastislav
314
055 63 Helcmanovce
IČO:34605045
184/2013Produkcia DVD - Snehulienka3624.06.2013Continental film s.r.o.
Ševčenková 19
851 01 Bratislava
IČO:35730897
185/2013Vodné a stočné Oľše 593/75 Margecany155,2325.06.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
186/2013Vodné a stočné Oľše 592/74 Margecany165,2425.06.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
187/2013Kompakt. žiarivka32,12Obj.03925.06.2013ELEKTRO IN s.r.o.
Nám. slobody 6
053 42 Krompachy
IČO:44598467
188/2013Odborná prehliadka a skúška elektrozariadenia TJ Margecany333,7027.06.2013Ledvák Ľubomír
103
055 51 Veľký Folkmár
IČO:32367015
189/2013Služby požiarneho technika v II.štvrťroku 201318027.06.2013Mgr. Ambroz Koňak
Za Hornádom 883/2
052 01 SNV
IČO:37178091
190/2013Konferencia 25.-26.6.2013 v KE
,,Budúcnosť dopravy v KE a Košickom kraji,,
5027.06.2013Agentúra na podp. reg. rozvoja
Strojárenská 3
040 01 Košice
IČO: 31257402
191/2013Tonery Black a CMY813,47Obj.04501.07.2013DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
IČO:43818030
192/2013Odborná prehliadka a skúška elektrozariadenia - Nákup.stredisko Rozvádzač PR 1251,50Obj.02901.07.2013Ledvák Ľubomír
103
055 51 Veľký Folkmár
IČO:32367015
193/2013Odborná prehliadka a skúška elektrozariadenia - Nákup. stredisko Rozvádzač HR157,45Obj.02901.07.2013Ledvák Ľubomír
103
055 51 Veľký Folkmár
IČO:32367015
194/2013Kanc. potreby429,96Obj.04601.07.2013Eva Sýkorová
Kúpeľná 935/61
053 04 Spišské Podhradie
IČO:43157351
195/2013Taška na notebook 37,0904.07.2013Alza. cz a.s.
Jateční 33a
17000 Praha 7
IČO:27082440
196/2013Opakované dodávky zemného plynu 01.07.-31.07.2013152108.07.2013SPP. a.s
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava 1
IČO:35815256
197/2013Zrážkové vody Oľše 593/75 Margecany72,8308.07.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
198/2013Zrážkové vody Oľše 592/74 Margecany72,8308.07.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
199/2013Zrážkové vody Jarná 584/57 Margecany58,0208.07.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
200/2013Zrážkové vody Školská 135/2 Margecany62,9508.07.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
201/2013Zrážkové vody KD Obchodná 564/7 Margecany343,1808.07.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
202/2013Práce - čistenie kanalizácie63,68Obj.04308.07.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
203/2013Práce - čistenie kan. (krtko)61,40Obj.04208.07.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
204/2013Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoob. kont. jún 2013377,6208.07.2013Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13
052 01 SNV
IČO:31659641
205/2013Oprava kotla - žhaviaca elektróda125,40Obj.04408.07.2013Lutis s.r.o.
K Ihrisku 108/6
040 01 Košice
IČO:36576379
206/2013Predplatné k zmluve NET961173508.07.2013Alternet, s.r.o.
Popradská 12
040 01 Košice
IČO:36576204
207/2013Vodné 01.01.-30.06.201345,6208.07.2013ŽSR,
Klemensová 8
813 61 Bratislava
IČO:31364501
208/2013Vývoz a zneškodnenie kom. odpadu veľkoob. kont. a sep. zberu 6/20132148,9008.07.2013Ekover, s.r.o.
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy
IČO:31691021
209/2013Kamenivo a štrkodrvina88,0308.07.2013Calmit, s.r.o.
Gaštanová 15
811 04 Bratislava
IČO:36172162
210/2013Mobilné služby115,8308.07.2013Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
211/2013Služby pevnej siete57,5809.07.2013Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
212/2013Služby pevnej siete47,9409.07.2013Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
213/2013Služby pevnej siete0,1809.07.2013Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
214/2013Služby pevnej siete2,3012.07.2013Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
215/2013Odobraté obedy zamestnancov jún 2013163,8412.07.2013ZŠaMŠ
Školská 20
055 40 Margecany
IČO:35546328
216/2013Právne zastupovanie júl 201316812.07.2013Púchalla, Slávik a partneri s.r.o.
Kmeťová 24
040 01 Košice
IČO:36860930
217/2013Videoškolenie na DVD012.07.2013Poradca podnikateľa, s.r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
IČO:31592503
218/2013Verejné premietenie DVD Líbaš jako ďábel3012.07.2013Bontonfilm a.s.
Na vrátkach 1F
841 01 Bratislava
IČO:36006858
219/2013Vystúpenie ľud. rozprávača Jožko-Jožka200Obj.05015.07.2013Jozef Varga
Jožko-Jožka
Jarmočná 380
094 31 Hanušovce/T
IČO:42074461
220/2013Vystúpenie záb. dvojice Feri a Pali a Strýko Karol - Dni Obce Margecany180Obj.05115.07.2013Etudy Média Art
Obč. združenie
Kendice 272
082 01 Kendice
IČO:00329347
221/2013Vodné a stočné Obchodná 127/6 Margecany142,7216.07.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
222/2013Vodné a stočné KD Obchodná 564/7 Margecany205,3016.07.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
223/2013Vodné a stočné Školská 135/2 Margecany60,0816.07.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
224/2013Vodné a stočné Partizánska 30/555 Margecany20,0316.07.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
225/2013Vodné a stočné Jarná 584/57 Margecany68616.07.2013PVPS a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
226/2013Hlásnik 2/2013428,4018.07.2013Erika Pisková
Hlavná 29
056 01 Gelnica
IČO:44866445
227/2013Mobilné služby45,9919.07.2013Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO:35697270
228/2013Mobilné služby34,9919.07.2013Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO:35697270
230/2013Elektroda50,8119.07.2013SIGMA plus, s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO: 36602361
231/2013Odobraté obedy zamestnancov júl 2013 51,2019.07.2013ZŠaMŠ
Školská 20
055 40 Margecany
IČO:35546328
234/2013Občerstvenie183,21Obj.05419.07.2013JuMes s.r.o.
Športová 1294/26
056 01 Gelnica
IČO:44633131
236/2013Poplatok za pripojenie210,9829.07.2013SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
IČO:00329347
237/2013Pranie a žehlenie obrusov a uterákov28,17Obj.05329.07.2013Ing. Peter Bartko
EUROnline
Hlavná 1
053 42 Krompachy
IČO:43747043
238/2013Tvorba prezentačného dokumentu Spoznaj Obec Margecany150Obj.05205.08.2013LEMAKOR, OTS
Leitmančík Ivan
455
055 63 Helcmanovce
IČO:32368160
239/2013Vypracovanie energet. certifikatu 9 b.j. Školská 2, Margecany420Obj.04905.08.2013Delphia KE s.r.o.
Južná Trieda 48
040 01 Košice
IČO:45646473
240/2013Opakovaná dodávka plynu152105.08.2013SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
IČO:00329347
241/2013Vývoz a zneškodnenie KO a sep. zberu za 7/20133272,1605,08.2013Ekover, s.r.o.
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy
IČO:31691021
242/2013Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 07/2013578,5805.08.2013Ekover, s.r.o.
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy
IČO:31691021
243/2013Elektrina 01.06.2013-31.08.2013530705.08.2013VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO:36211222
244/2013Update progr. Mzdy v13.07.19,0805.08.2013IFOsoft vos
Sabinovská
080 01 Prešov
IČO:31666108
245/2013Práva na verejné premietanie3005.08.2013BONTONFILM a.s
Na vrátkach 1F
841 01 Bratislava
IČO:36006858
246/2013Práva na verejné premietanie3008.08.2013BONTONFILM a.s
Na vrátkach 1F
841 01 Bratislava
IČO:36006858
247/2013Kanc. potreby oprava tlačiarní Xerox229,87Obj.05708.08.2013DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
IČO:43818030DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
IČO:43818030
248/2013Oprava náboja kolesa200Obj.05808.08.2013Ladislav Mihalik-Autoslužby
Kluknava 647
053 51 Kluknava
IČO:34605371
249/2013Autorská odmena za licenciu diel na verejne použitie SOPZA80,4008.08.2013SOZA
Rastislavová 3
821 08 Bratislava 2
IČO:00178454
250/2013Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za júl 2013385,2508.08.2013Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13
052 01 SNV
IČO:31659641
251/2013Za služby pevnej siete62,4808.08.2013Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
252/2013Služby pevnej siete53,2008.08.2013Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
253/2013Za služby pevnej siete1,1808.08.2013Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
254/2013Za služby pevnej siete2,3008.08.2013Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
255/2013Za mobilné služby63,8108.08.2013Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
256/2013Inštalácia SW Mzdy V 13.0720,4608.08.2013IFOsoft v.o.s.
Sabinovská 36
080 01 Prešov
IČO:31666108
257/2013Nálepka na schránku, Tabuľa 0,5x0,833,50Obj.05921.08.2013Erika Pisková
Hlavná 29
056 01 Gelnica
IČO:44866445
258/2013Účtovníctvo ROPO a OBCÍ
Predplatné mesačníka(november 2013-október 2014)
0,0021.08.2013IURA EDITION, spl. s r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava 2
IČO:31348262
259/2013Hygienické potreby82,22Obj.06021.08.2013SIGMA plus, s.r.o.
Maurerová 11
053 42 IČO:36602361
260/2013Školenie o verejnom obstarávaní40,00Obj. 05621.08.2013IK TENDER SERVICE s.r.o.
Popradská 040 11 Košice 11
IČO:46397523

Došlé faktúry 2013 - od č. 261

Faktúry došlé po 21. 8. 2013
Číslo faktúryPopis plneniaHodnota plnenia s DPHIdentifikáciaDátum doručeniaDodávateľDátum úhrady
261/2013Právne zastúpenie16821.08.2013PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o.
Kmeťová 24
040 01 Košice
IČO:36860930
262/2013Mobilné služby34,9921.08.2013Orange Slovensko
Metodová 8
821 08 Bratislava
IČO:35697270
263/2013Mobilné služby69,9621.08.2013Orange Slovensko
Metodová 8
821 08 Bratislava
IČO:35697270
264/2013Vodné a stočné Oľše 74, Margecany154,2121.08.2013PVPS, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
265/2013Vodné a stočné Oľše 75, Margecany147,7121.08.2013PVPS, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
266/2013Výbojka Metal,
Zapalovač
36,36Obj.06121.08.2013Ing.Novota Miroslav
Hlinná 34
05501 Margecany
IČO:32367333
267/2013Finančný spravodajca 2014023.08.2013Poradca podnikteľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
IČO:31592503
268/2013SO 01 - vlastný objekt - prízemie
SO - 02 vlastný objekt - 2-3 NP asr
21439,91MDVRR SR č. zmluvy 0106 - PRB/201123.08.2013DANOVA s.r.o.
Ovocinárska 25
083 01 Sabinov
IČO:36487848
269/2013SO 05 - vod. prípojka
SO 06 - Kanaliz. prípojka
3009,90MDVRR SR č. zmluvy 0107 - PRB/201123.08.2013DANOVA s.r.o.
Ovocinárska 25
083 01 Sabinov
IČO:36487848
270/2013Prezentácia v maľovanej mape Dolný Spiš280,8027.08.2013CBS spol. s r.o.
Kynceľová 54
97401 Kynceľová
IČO:36754749
271/2013Trofej zlatá a medaily300Obj.06327.08.2013Erika Pisková
Hlavná 29
05601 Gelnica
IČO:44866445
272/2013Pedagogický diár 2013/20140Obj.06527.08.2013RAABE
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
IČO:35908718
273/2013Pokládka panelovej cesty Rolová Huta860Ob.06602.09.2013Michal Leško-LEMI
Medená 1136/14
056 01 Gelnica
IČO:41952413
274/2013Štrkodrvina, vápenec490,5102.09.2013Calmit, spol s r.o.
Gaštanová 15
81104 Bratislava
IČO:36172162
275/2013Profilaktika a oprava zdroja pre switch Signamax30Obj.06702.09.2013IP-tech s.r.o.
Kojšov 358
IČO47213159
276/2013Revízia tlakových nádob a kotolní140Obj.06410.09.2013Andrej Bogaň
POEL plus
Panelová 17
04001 KOšice
IČO:37299026
277/2013Revízia tlakových nádob a kotolní597,50Obj.06410.09.2013Andrej Bogaň
POEL plus
Panelová 17
04001 KOšice
IČO:37299026
278/2013Predplatné k zmluve NET961172510.09.2013ALternet s.r.o.
Popradská 12
04001 Košice
IČO:36576204
279/2013Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoob. kontajnerom za 8/2013189,4010.09.2013Ekover s.r.o.
SNP 34
05361 Sp. Vlachy
IČO:31691021
280/2013Vývoz a zneškodnenie KO a sep. zberu za 8/20132274,7310.09.2013Ekover s.r.o.
SNP 34
05361 Sp. Vlachy
IČO:31691021
281/2013Mobilné služby72,2710.09.2013Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO:35763469
282/2013Služby pevnej siete2,3010.09.2013Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO:35763469
283/2013Služby pevnej siete1,1810.09.2013.Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO:35763469
284/2013Služby pevnej siete49,3810.09.2013Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO:35763469
285/2013Služby pevnej siete57,8210.09.2013Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO:35763469
286/2013Verejné premietenie DVD Kamarátova holka3010.09.2013BONTONFILM a.s.
Na Vrátkach 1F
84101 Bratislava
IČO:36006858
287/2013Štrkodrevina, vápenec164,6010.09.2013Calmit, spol s r.o.
Gaštanová 15
81104 Bratislava
IČO:36172162
288/2013aerofoto na CD90Obj.07210.09.2013CBS Maľované mapy s.r.o.
289/2013Opakovaná dodávka zemn. plynu152110.09.2013SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava 26
IČO:35815256
290/2013Materiál a doprava na opravu a rekonštrukciu miestnych komunikácií500,40Obj.07313.09.2013Danova s.r.o.
Ovocinárska 25
083 01 Sabinov
IČO:36487848
291/2013Právne zastupovanie16813.09.2013Puchalla, Slávik a partners s.r.o.
Kmeťová 24
04001Košice
IČO:36860930
292/2013Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoob. kontajnerom august 2013614,1613.09.2013Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13
05201 Sp. Nová Ves
IČO:31659641
293/2013Prehliadka kotlov v BD Jarná 57295,50Obj.07418.09.2013Jozef Slebodník - SERVIS PLYN
Jamník 233
05322 Odorín
IČO:35316233
294/2013Mobilné služby34,9918.09.2013Orange Slovensko a.s. Metodova 8
82108 Bratislava
IČO:35697270
295/2013Mobilné služby44,9918.09.2013Orange Slovensko a.s. Metodova 8
82108 Bratislava
IČO:35697270
296/2013Autobusová preprava FS Jadlovec 4.9.-10.9.2013600Obj.07518.09.2013SPIŠBUS s.r.o.
Slovenská 56
05201 Sp. Nová Ves
IČO:46919392
297/2013Spotrebný materiál245,98Obj.07618.09.2013SIGMA plus s.r.o.
Maurerová 11
05342 Krompachy
IČO:36602361
298/2013Vypracovanie monitorovacej správy-Zberný dvor Margecany5678,4019.09.2013Special care a consulting s.r.o.
Ondavská 14
82108 Bratislava
IČO:36817147
299/2013Rezačka drážok, diakotúč PHM Benzín1500Obj.07120.09.2013NORWIT Slovakia spol s r.o.
Hraničná 4533/2A
05802 Poprad
IČO:31734553
300/2013Kamerový systém a prísluš.11750,9420.09.2013EXIM Alarm s r.o.
Solivarská 50
08005 Prešov
IČO:36498068
301/2013Verejné premietenie DCP 2D Krajina pôvodu3020.09.2013Forum Film Slovakia s.r.o.
Einsteinova 20
85101 Bratislava
IČO:46148060
302/2013Kontrola a čistenie komínových prieduchov180Obj.07720.09.2013Marek Vozár-Kominárstvo
Fričovce 86
08237 Fričovce
IČO:41343867
303/2013Publikácia Príručka pre obecných a školských kronikárov11,5520.09.2013RVC Košice
Hlavná 68
04001 Košice
IČO:31268650
304/2013Okno PVC 3 ks+par.1670,66Obj.04123.09.2013Vidok okná a dvere s.r.o.
Jakobyho 1
04001 Košice
IČO:36589438
305/2013Projekt stavby-doplnok č.1 - 9 b.j. Školská 2, Margecany Plynová pripojka, regulátor plynu150Obj.04823.09.2013Ing. Martin Kalina
17. novembra 134
08001 Prešov
IČO:37793837
307/2013Služby technika požiarnej ochrany, autoriz. bezpečnost. technika v III. štvrťroku18001.10.2013Mgr. Ambróz Koňak
Za Hornádom 883/2
05201 Sp. Nová Ves
IČO:37178091
308/2013Demontáž poškodenej štruktuovanej kabeláže, konf. routra a ost. zariadení385,35Obj.07901.10.2013IP-tech s.r.o.
Kojšov 358
IČO47213159
309/2013Zrážková voda KD Obchodná 564/7 Margecany350,5801.10.2013PVPS, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
310/2013Zráž. voda Školská 135/2 Maregacany64,1901.10.2013PVPS, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
311/2013Zráž. voda Jarná 584/57 Margecany59,2601.10.2013PVPS, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
312/2013Zráž. voda Oľše 592/74 Margecany74,0601.10.2013PVPS, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
313/2013Zráž. voda Oľše 593/7574,0601.10.2013PVPS, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
314/2013Verejné premietenie DVD Pád Bieleho domu3001.10.2013BONTONFILM a.s.
Na vrátkach 1F
84101 Bratislava
IČO:36006858
315/2013Vývoz a zneškodnenie KO a sep. zberu za 9/20132175,4707.10.2013Ekover s.r.o.
SNP 34
05361 Sp. Vlachy
IČO:31691021
316/2013Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoob. kontajnerom za 9/2013743,7407.10.2013
Ekover s.r.o.
SNP 34
05361 Sp. Vlachy
IČO:31691021
317/2013Tabuľka 0,4x0,2
Tabuľka 0,3x0,3
35Obj.08107.10.2013Erika Pisková
Hlavná 29
05601 Gelnica
IČO:44866445
318/2013Pranie a žehlenie obrusov a uterákov55,26Obj.08207.10.2013Ing. Peter Bratko-EUROnline
Hlavná 1
05342 Krompachy
IČO:43747043
319/2013Kladivo elektricke sekacie HM1203C, doprava603Obj.08008.10.2013Naradieshop, s.r.o.
Pod Dubencom 2021/21
01306 Terchová
IČO:46663142
320/2013Obedy zamestnancov sept. 2013172,8010.10.2013ZŠsMŠ
Školská 20
Margecany
IČO:35546328
321/2013Zemný plyn152110.10.2013SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava 26
IČO:35815256
322/2013Predplatné k zmluve NET961172010.10.2013ALternet s.r.o.
Popradská 12
04001 Košice
IČO:36576204
323/2013Energetický certifikát 1 NP a 2 N.P. Obchodná 6560Obj.06210.10.2013ES Projekt s.r.o.
373
08238 Víťaz
IČO:47334231
324/2013Mobilné služby79,4710.10.2013Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO:35763469
325/2013Služby pevnej siete70,9210.10.2013Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO:35763469
326/2013Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoob. kontajnerom za 9/2013392,9510.10.2013Brantner Nova s.r.o.
Sadová 3
05201 Sp. Nová Ves
IČO:31659641
327/2013Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoob. kontajnerom za 9/2013312,6110.10.2013Brantner Nova s.r.o.
Sadová 3
05201 Sp. Nová Ves
IČO:31659641
328/2013Kondenzačný závesný, Doprava, Čerpadlo Willo RS 25/60243,84Obj.07810.10.2013Lutis s.r.o.
K Ihrisku 108/6
04001 Košice
IČO:36576379
329/2013Kondenzačný závesný, Doprava,183,84Obj.07810.10.2013Lutis s.r.o.
K Ihrisku 108/6
04001 Košice
IČO:36576379
330/2013Právne zastupovanie16816.10.2013Puchalla, Slávik a partners s.r.o.
Kmeťová 24
04001Košice
IČO:36860930
331/2013Xerox 6180 Black
Xerox 6180 CMY
Toner
993,38Obj.08416.10.2013DD21 s.r.o.
Švábska 107
08005 Pešov
IČO:43818030
332/2013Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.09-30.09.20130,9816.10.2013Dalkia VS s.r.o.
Moldavská cesta 8/A
04011Košice
IČO:36179345
334/2013Služby pevnej siete70,3416.10.2013Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO:35763469
335/2013Služby pevnej siete58,2716.10.2013Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO:35763469
336/2013Služby pevnej siete1,1816.10.2013Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO:35763469
337/2013Drevený obklad172,57Obj.08516.10.2013Jaroslav Kovaľ
Družstevná 21/42
02801 Zábiedovo
IČO:43186599
338/2013Tovar pre FsK Jadlovec507,42Obj.08621.10.2013Variomarket s.r.o.
Oľše 423/57
05501 Margecany
IČO:46970061
339/2013Mobilné služby34,9922.10.2013Orange Slovensko a.s. Metodova 8
82108 Bratislava
IČO:35697270
340/2013Mobilné služby45,9922.10.2013Orange Slovensko a.s. Metodova 8
82108 Bratislava
IČO:35697270
341/2013Verejné premietenie DVD Nič nás nerozdelí3025.10.2013BONTONFILM a.s.
Na Vrátkach 1F
84101 Bratislava
IČO:36006858
342/2013Dodaný tovar - medaily, pamätné listy, Ďakovné listy847,6225.10.2013TRIK desing s.r.o.
Hlavná 13
05342 Krompachy
IČO:44929234
343/2013Autobusová preprava osôb140Obj.08725.10.2013SPIŠBUS s.r.o.
Slovenská 56
05201 Sp. Nová Ves
IČO:46919392
344/2013Pripojenie OM 1355533
Zapojenie rezervovanej kapacity Hl. istič 1faz. do 1x25A
6128.10.2013VD, a.s.
Mlynská 31
04291 Košice
IČO:36599361
345/2013Pripojenie OM 1355533
Zapojenie rezervovanej kapacity Hl. istič 1faz. do 1x25A
6128.10.2013VD, a.s.
Mlynská 31
04291 Košice
IČO:36599361
346/2013Pripojenie OM 1355533
Zapojenie rezervovanej kapacity Hl. istič 1faz. do 1x25A
6128.10.2013VD, a.s.
Mlynská 31
04291 Košice
IČO:36599361
347/2013Pripojenie OM 1355533
Zapojenie rezervovanej kapacity Hl. istič 1faz. do 1x25A
6128.10.2013VD, a.s.
Mlynská 31
04291 Košice
IČO:36599361
348/2013Pripojenie OM 1355533
Zapojenie rezervovanej kapacity Hl. istič 1faz. do 1x25A
6128.10.2013VD, a.s.
Mlynská 31
04291 Košice
IČO:36599361
349/2013Pripojenie OM 1355533
Zapojenie rezervovanej kapacity Hl. istič 1faz. do 1x25A
6128.10.2013VD, a.s.
Mlynská 31
04291 Košice
IČO:36599361
350/2013Pripojenie OM 1355533
Zapojenie rezervovanej kapacity Hl. istič 1faz. do 1x25A
6128.10.2013VD, a.s.
Mlynská 31
04291 Košice
IČO:36599361
351/2013Pripojenie OM 1355533
Zapojenie rezervovanej kapacity Hl. istič 1faz. do 1x25A
6128.10.2013VD, a.s.
Mlynská 31
04291 Košice
IČO:36599361
352/2013Pripojenie OM 1355533
Zapojenie rezervovanej kapacity Hl. istič 1faz. do 1x25A
6128.10.2013VD, a.s.
Mlynská 31
04291 Košice
IČO:36599361
353/2013Pripojenie OM 1355533
Zapojenie rezervovanej kapacity Hl. istič 1faz. do 1x25A
6128.10.2013VD, a.s.
Mlynská 31
04291 Košice
IČO:36599361
354/2013PD pre zateplenie hasičskej zbrojnice, Partizánska 1, Margecany2210Obj.12729.10.2013A.P.Termoprojekt
Markušovská cesta 2
05201 SNV
IČO:37704338
355/2013Pranie a žehlenie obrusov a uterákov67,30Obj.09030.10.2013Ing. Peter Bratko-EUROnline
Hlavná 1
05342 Krompachy
IČO:43747043
356/2013Dodávka asvaltovej zmesi ACo-8-II 50/70489Obj.04031.10.2013Danova s.r.o.
Ovocinárska 25
08301 Sabinov
IČO:36487848
357/2013Zemný plyn152105.11.2013SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava 26
IČO:35815256
358/2013Elektrina-dodávka a distribúcia530705.11.2013VSE, a.s.
Mlynská 31
04291 Košice
IČO:36211222
359/2013Obedy zamestnancov okt. 2013190,7205.11.2013.ZŠsMŠ
Školská 20
Margecany
IČO:35546328
360/2013Mobilné služby60,1805.11.2013Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO:35763469
361/2013Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoob. kontajnerom za 10/20131585,9706.11.2013Ekover s.r.o.
SNP 34
05361 Sp. Vlachy
IČO:31691021
362/2013Vývoz a zneškodnenie KO a sep. zberu za 10/20132186,2907.11.2013Ekover s.r.o.
SNP 34
05361 Sp. Vlachy
IČO:31691021
363/2013Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoob. kontajnerom za 10/2013381,1207.11.2013Brantner Nova s.r.o.
Sadová 3
05201 Sp. Nová Ves
IČO:31659641
364/2013Služby pevnej siete57,1307.11.2013Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO:35763469
365/2013Služby pevnej siete68,8207.11.2013Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO:35763469
366/2013Služby pevnej siete1,1807.11.2013Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO:35763469
367/2013Služby pevnej siete2,3007.11.2013Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO:35763469
368/2013Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby200Obj.09208.11.2013Ing. Lucia Makovníková Lukáčová
Trieda SNP 61/B
04011 Košice
IČO:45577170
369/2013Predplatné NET961173008.11.2013Alternet, s.r.o.
Ppradská 12
04001 Košice
IČO:36576204
370/2013Porez guľatiny70,60Obj.08111.11.2013Aret spol. s r.o.
Záhradná 10
05561 Jaklovce
IČO:36204617
371/2013Prevedenie vzdelávacej aktivity pre obsluhu kotlov27011.11.2013Mgr. Iveta Janská-SKA-vzdelávací servis
Fábryho 15
04022 Košice
IČO:11965711
372/2013Vypracovanie smernice postupu pri verejnom obstarávaní250Obj.06811.11.2013IK TENDER SERVICE s.r.o.
Popradská 68
04011 Košice
IČO:46397523
373/2013Vodné stočné, Partizánska 30, Margecany20,0311.11.2013PVPS, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
374/2013Vodné, stočné Obchodná 7, Margecany219,7611.11.2013PVPS, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
375/2013Vodné stočné Obchodná 6, Margecany87,6211.11.2013PVPS, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
376/2013Vodné, stočné Školská 2, Margecany52,4211.11.2013PVPS, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
377/2013Vodné, stočné Jarná 57, Margecany604,6311.11.2013PVPS, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
378/2013Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoob. kontajnerom za 10/2013774,5011.11.2013Brantner Nova s.r.o.
Sadová 3
05201 Sp. Nová Ves
IČO:31659641
379/2013Vyprecovanie PD pre st. povolenie-Zateplenie hasičskej zbrojnice, Partizánska 11, Margecany740Obj.12718.11.2013A.P. Termoprojekt
Markušovská cesta 2
05201 SNV
IČO:37704338
380/2013Právne zastupovanie16818.11.2013Puchalla, Slávik a partners s.r.o.
Kmeťová 24
04001Košice
IČO:36860930
381/2013Dodávka tepelnej energie 01.10.-31.10.20138,3218.11.2013Dalkia VS s.r.o.
Moldavská cesta 8/A
04011Košice
IČO:36179345
382/2013Primalex, fólia8,75Obj.09319.11.2013Emily s.r.o.
Železničná 92/20
05501 Margecany
IČO:44631367
383/2013Tovar podľa rozpisu81.27Obj.09419.11.2013Emily s.r.o.
Železničná 92/20
05501 Margecany
IČO:44631367
384/2013Tovar podľa rozpisu7,80Obj.09519.11.2013Emily s.r.o.
Železničná 92/20
05501 Margecany
IČO:44631367
385/2013Profilaktika tlačiarne, inštalácia OS. Toner385,50Obj.09619.11.2013IP-tech s.r.o.
Kojšov 358
IČO:47213159
386/2013Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoob. kontajnerom za 11/2013205,6019.11.2013Ekover s.r.o.
SNP 34
05361 Sp. Vlachy
IČO:31691021
387/2013Mobilné služby44,9919.11.2013Orange Slovensko a.s. Metodova 8
82108 Bratislava
IČO:35697270
388/2013Mobilné služby35,0419.11.2013Orange Slovensko a.s. Metodova 8
82108 Bratislava
IČO:35697270
389/2013Ochranné prostriedky a tovar968,34Obj.09719.11.2013Sigma plus s.r.o.
Maurerová 11
05342 Krompachy
IČO:36602361
391/2013Oprava základu dane (dobropis) z dôvodu zmeny zml. podmienok5678,4025.11.2013
Special care a cosulting s.r.o.
Ondavská 14
82108 Bratislava
IČO:36817147
392/2013Plastová nádoba 120l-čierna-40 ks
Oska 455 mm
822,24Obj.09825.11.2013MEVA-SK, s.r.o.
Krátka 574
04951 Brzotín
IČO:31681051
393/2013Občerstvenie pre účastníkov akcie - mesiaca úcty k starším26725.11.2013Sman
Henrich Papcun
Bystrá 21
05501 Margecany
IČO:32370962
394/2013PC zdroj,
výmena zdroja
98,15Obj.10024.11.2013IP-tech s.r.o.
Kojšov 358
IČO:47213159
395/2013Elektromateriál213,94Obj.09929.11.2013Ing.Novota Miroslav
Hlinná 34
05501 Margecany
IČO:32367333
396/2013Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoob. kontajnerom za 11/2013425,9903.12.2013Brantner Nova s.r.o.
Sadová 3
05201 Sp. Nová Ves
IČO:31659641
397/2013Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoob. kontajnerom za 11/2013182,3303.12.2013Ekover s.r.o.
SNP 34
05361 Sp. Vlachy
IČO:31691021
398/2013Vývoz a zneškodnenie KO z čistenia priehrady RUŽÍN
veľkoobj. kont. 11/2013
436,8303.12.2013Ekover s.r.o.
SNP 34
05361 Sp. Vlachy
IČO:31691021
399/2013Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoob. kontajnerom za 11/2013217,3803.12.2013Ekover s.r.o.
SNP 34
05361 Sp. Vlachy
IČO:31691021
400/2013Práva na verejné premietanie
DVD Zem bez zákona
DVD Milionár z chatrče
6003.12.2013BONTONFILM a.s.
Na Vrátkach 1F
84101 Bratislava
IČO:36006858
401/2013Nájom k 15.12.2013 podľa zmluvy PNZ-P42562/05.0048,9303.12.2013SPF
Búdková 36
81715 Bratislava
IČO:17335345
402/2013Montáž vod. prípojky46,08Obj.10103.12.2013PVPS, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
403/2013Elektromateriál67,46Obj.10203.12.2013Ing.Novota Miroslav
Hlinná 34
05501 Margecany
IČO:32367333
404/2013Montáž a nastavenie kamier a prísluš.198603.12.2013EXIM SERVIS s.r.o.
Komenského 4980/2
08001 Prešov
IČO:46967800
405/2013Kanc. potreby331,04Obj.10303.12.2013Eva Sýkorová
Palešovo nám. 10
05304 Sp. Podhradie
IČO:43157351
406/2013Montáž zdroja a zapojenie PoE18,15Obj.10405.12.2013IP-tech s.r.o.
Kojšov 358
IČO:47213159
407/2013Za Obecné noviny rok 20145205.12.2013INPROST s.r.o.
Smrečianska 29
81105 Bratislava 1
IČO:31336091
408/2013Predplatné k zmluve NET961173005.12.2013Alternet, s.r.o.
Popradská 12
04001 Košice
IČO:36576204
409/2013Mobilné služby56,4405.12.2013Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO:35763469
410/2013Vývoz a zneškodnenie KO a sep. zberu za 11/20132060,7005.12.2013Ekover s.r.o.
SNP 34
05361 Sp. Vlachy
IČO:31691021
411/2013Služby pevnej siete7,1312.12.2013Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO:35763469
412/2013Služby pevnej siete70,3612.12.2013Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO:35763469
413/2013Služby pevnej siete5112.12.2013Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO:35763469
414/2013Služby pevnej siete1,1812.12.2013Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO:35763469
415/2013Služby pevnej siete2,3012.12.2013Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO:35763469
416/2013Služby technika požiarnej ochrany18012.12.2013Mgr. Ambróz Koňak
Za Hornádom 883/2
05201 Sp. Nová Ves
IČO:37178091
417/2013Preprava tovaru Kráľová Lehota-Margecany186,12Obj.10712.12.2013Vladimír Dzurňák-Nákl. autodopr.
Oľše 62
05501 Margecany
IČO:34603620

418/2013Obedy zamestnancov nov./2013171,5212.12.2013ZŠsMŠ
Školská 20
Margecany
IČO:35546328
419/2013Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoob. kontajnerom za 11/2013228,3112.12.2013Brantner Nova s.r.o.
Sadová 3
05201 Sp. Nová Ves
IČO:31659641
420/2013Dodávka tepelnej energie 01.11.-30.11.2013881,7212.12.2013Dalkia VS s.r.o.
Moldavská cesta 8/A
04011Košice
IČO:36179345
421/2013Zemný plyn 01.12.-31.12.2013199012.12.2013RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Mlynská 31
04291 Košice
IČO:44291809
422/2013Guľatý odpadkový kôš s popolníkom49,2012.12.2013B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2
81106 Bratislava
IČO:44412467
423/2013Drevený obklad81,64Obj.10612.12.2013Laroslav Kováľ
Družstevná 21/42
02801 Zábiedovo
IČO:43186599
424/2013Dodané rezivo42Obj.10512.12.2013Aret spol. s r.o.
Záhradná 10
05561 Jaklovce
IČO:36204617
425/2013Právne zastupovanie16812.12.2013Puchalla, Slávik a partners s.r.o.
Kmeťová 24
04001Košice
IČO:36860930
426/2013Pelety Klasik Big-Bag4329,6012.12.2013Bioenergia, a.s.
Palučanská 54/371
03101 Lipt. Mikuláš
IČO:36668265
427/2013Vodné, stočné35,3012.12.2013PVPS, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
428/2013Vodné a stočné210,3112.12.2013PVPS, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
429/2013Vodné, stočné Oľše 7535,3012.12.2013PVPS, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
430/2013Vodné, stočné Oľše 75172,7512.12.2013PVPS, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO:36500968
431/2013Košický Korzár SME19812.12.2013Petit Pres, a.s.
Lazaretská 12
81464 Bratislava
IČO:35790253
433/2013Vystúpenie Sláčikového orchestra MUSICA IUVENALIS200Obj.10916.12.2013SO MUSICA IUVENALIS
Hlavná 68
04001 Košice
IČO:35566337

Uzatvorené zmluvy 2013

Zmluvy uzatvorené po 1. 1. 2013
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCena vrátane DPHDátum zverejneniaDátum platnosti (do)
Brantner Nova, s.r.o.
Sadová 13
05201 SNV
IČO: 31659641
zmluva o prenajme RPZmluva o prenájme reklamnej plochy30004.02.20139.2.2013
Miroslav Širila
Rožňavská 64
055 66 Smolník
Zmluva o sprostedkovani umeleckeho vykonuZmluva o sprostredkovaní umeleckého výkonu28008.02.201309.02.013
Dodatok č. 4Slovak Telekom a. s., Karaďžičova 10, 825 13 Bratislava Dodatok č. 4Dodatok k nájomnej zmluve18.03.2013nie je stanovený
Spišské osvetové stredisko
Zimná 47
052 01 SNV
Dohoda o spolupráciDohoda o spolupráci30019.03.201323.03.2013
Jaroslav Čerňa, Dlhá 258/10, 055 01 MargecanyZmluva o sociálnej výpomoci Čerňa JaroslavZmluva o sociálnej výpomoci30025.03.2013nie je stanovený
Prima Banka Slovensko, a.s.
Hodžová 11
010 11 Žilina
IČO: 31575951
Zmluva o grantovom účteZmluva o grantovom účte25.03.2013nie je stanovený
Uličný František, Víťaz 310, 082 38 VíťazKúpna zmluvaPredaj pozemku45025.3.2013nie je stanovený
Ekover, s.r.o.
SNP 34,
053 61 Spišské Vlachy
IČO:36 691 021
Ecover - rocna zmluva 2013Zmluva o vývoze a zneškodnení KO25.03.201331.12.2013
Calmit, spol s r.o.
Gaštanova 15
811 04 Bratislava
IČO:36172162
Calmit_rámcová kúpna zmluvaRámcová kúpna zmluva25.03.201328.02.2014
SVP š.p.
Odšt, závod Košice
Správa povodia Hornádu a Bodvy
IČO:3602204704
SVP Zmluva o dieloZmluva o dielo12.04.201330.06.2013
Continental film, s.r.o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
IČO: 35730897
Zmluva_na_verejne_projekcie_z_dvd-continental_filmZMLUVA O POŽIČIAVANÍ DVD NOSIČOV
PRE VEREJNÉ PREMIETANIE
09.05.2013na neurčito
Karol Hudák
Športová 1293/24
Gelnica
Kúpna zmluva_HudákZmluva o kúpe cementu2013.05.2013nie je stanovený
068/2.1 MP/2013Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 BratislavazmluvaVZPPredmet podporyZmluva o poskytnutí NFP445953.0121.05.201331.08.2020
Marcel Eliáš, Stanislava Eliášová, Olše 463/61, Margecanykúpna zmluvaPredaj pozemku88,2028.05.2013nie je stanovený
AV Audit s.r.o.
Karpatská 2448/16
052 01 SNV
IČO: 44677102
Zmluva o posk_audítorských služiebAudit indiv. a konsol. účt. závierky za 201270014.06.201310.07.2013
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Obvodný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košicezmluva o poskytnuti dotacieZmluva o poskytnutí dotácie110002. 7. 2013Nie je stanovený
BONTONFILM a.s., Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislavazmluva o požičiavaní DVD nosičovZmluva o požičiavaní DVD nosičov na verejné premietanie02.07.2013Nie je stanovený
DANOVA s.r.o.kupna zmluvaNákup kontajnerov3346810.07.2013Nie je stanovený
8020090613SPP – distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Zmluva o pripojení mimo domacnost Obec MargecanyZmluva o pripojení 9 b.j. 210,9812.07.2013 Nie je stanovený
594/245/13PPVPS a.s.
Hraničná 662/17,
058 86 Poprad
Zmluva 594-245-13P Obec MargecanyZmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.22.07.2013Na neurčito
Mgr. Gabriela Kardošová
Šoltésovej 14
040 01 Košice
IČO: 40796604
4 Zmluva o nájme nebyt priestorov_Kardošová_Prvá stavebnáZmluva o nájme nebytových priestorov01.08.2013Na neurčito
Jozef Novotný
Hlinná 8
055 01 Margecany
IČO: 34607099
11 Zmluva o nájme nebyt priestorov_Novotný JozefZmluva o nájme nebytových priestorov01.08.2013Na neurčito
PVPS a.s.
Hraničná 662/17,
058 86 Poprad
PVPS dodatok 2Dodatok č. 2 k zmluve č. 175/2010/AZ/DK06.08.2013
Záchranná služba Košice
Rastislavová 43
041 91 Košice
IČO:00606731
Zrušenie nájmu ZS KEZáchranná služba KE - dohoda o zrušení nájmu neb. priestorov06.08.2013
EXIM Alarm s.r.o., Solivarská 50, 080 05 PrešovKúpna zmluvaNákup kamerového systému11750,9626.08.2013
L3/49210/4/13SVP š.p.
Radničné námestie 8
96955 Banská Štiavnica
IČO:36022047
Zmluva o spolupráci-obec MARGECANY-doplnená-zverej. 23.9.2013Zmluva o spolupráci19.09.201330.11.2013
EXIM SERVIS s.r.o., Komenského 4980/2, 080 01 PrešovZmluva o dielo Montáž kamier1986,0020. 9. 201315.12.2013
2013/09/25BIOENERGIA, a. s.
Palúčanská 54/371
031 01 Liptovský Milkuláš
Kúpna zmluvaDodávka peletiek 11808,0027.9.2013do konca vykurovacej sezóny 2013/2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 KošiceZmluva o združenej dodávke plynu
Obchodné podmienky str. 1234
Dodávka zemného plynu18590,41.10.201330. 11. 2015
Zoltán Klein, Dlhá 255/13, 055 01 MargecanyKúpna zmluvaPredaj pozemku265,004.10.2013nie je stanovený
Bc. Peter Kandra, Olše 5, 055 01 MargecanyZámenná zmluvaZámena pozemkov14.10.2013
VSD, a.s.
Mlynská 31
04291 Košice
IČO: 36599361
VSD Zmluva o pripojení žiadateľa do distr. sieteZmluva o pripojení29.10.2013Na neurčito
VSD, a.s.
Mlynská 31
04291 Košice
IČO: 36599361
VSD príloha 3 k zmluve o združenej dodávke elektrinyPríloha 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260552C/201329.10.2013
Bartková KatarínaZmluva o nájme_byt č. 1 Bartková K.Zmluva o nájme bytu31.10.201330.10.2016
Bednár ImrichZmluva o nájme_byt č. 2 Bednár I.Zmluva o nájme bytu31.10.201330.10.2016
Fottová BarboraZmluva o nájme_byt č. 4 Fottová B.Zmluva o nájme bytu31.10.201330.10.2016
Takáč ŠtefanZmluva o nájme_byt č. 7 Takáč Š.Zmluva o nájme bytu31.10.201330.10.2016
Petrík MiroslavZmluva o nájme_byt č. 8 Petrík M.Zmluva o nájme bytu31.10.201330.10.2016
Kipikašová MarcelaZmluva o nájme_byt č. 5 Kipikašová MZmluva o nájme bytu31.10.201330.10.2016
Engeľová AntóniaZmluva o nájme_byt č. 6 Engeľová AZmluva o nájme bytu31.10.201330.10.2016
Kaľavská MargitaZmluva o nájme_byt č. 9 Kaľavská M.Zmluva o nájme bytu31.10.201330.10.2016
Vladimír Končík, 053 34 Švedlár 505Zmluva stavebny dozorZmluva o poskytnutí služby992821.11.2013nie je stanovený
Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 BratislavaZáložná zmluvaZáložná zmluva - 9 b. j.3432528.11.2013nie je stanovený
Dorocáková Monikaa I.N.P.Zml. s náj. BD A byt AA1 Dorocáková MonikaZmluva o nájme bytu30.11.201330.11.2016
Ing. Fiľakovská Andreaa I.N.P.Zml. s náj. BD A byt AB1 Fiľakovská AndreaZmluva o nájme bytu30.11.201330.11.2016
Hricko Pavola II.N.P.Zml. s náj.BD A byt AC1 Hricko PavolZmluva o nájme bytu30.11.201330.11.2016
Gregová Miroslavaa II.N.P.Zml.s náj. BD A byt AB2 Gregová MiroslavaZmluva o nájme bytu30.11.201330.11.2016
Petkáč Miroslava III.N.P.Zml. s náj.BD A byt AB3 Petkáč MiroslavZmluva o nájme bytu30.11.201330.11.2016
Mesároš Tomáša III.N.P.Zml. s náj.BD A byt AC2 Mesároš TomášZmluva o nájme bytu30.11.201330.11.2016
Petrík Róbertb I.N.P.Zml. s náj. BD B byt BB1 Petrík RóbertZmluva o nájme bytu30.11.201330.11.2016
Kaľavský Štefanb II.N.P.Zml. s náj.BD B byt BC1 Kaľavský ŠtefenZmluva o nájme bytu30.11.201330.11.2016
Hradiský Vladimírb III.N.P.Zml. s náj.BD B byt BB3 Hradiský VladimírZmluva o nájme bytu30.11.201330.11.2016
Kaľavská Evab III.N.P.Zml. s náj.BD B byt BC2 Kaľavská EvaZmluva o nájme bytu30.11.201330.11.2016
Gregová - kaderníctvo1 Zmluva o nájme nebyt priestorov_Gregová_OcÚZmluva o nájme nebytových priestorov30.11.2013Na neurčito
Jusková - klasické a špotové masérske služby2 Zmluva o nájme nebyt priestorov_Jusková BroňaZmluva o nájme nebytových priestorov30.11.2013Na neurčito
Kandrová - kozmetický salón3 Zmluva o nájme nebyt priestorov_Kandrová_OcÚZmluva o nájme nebytových priestorov30.11.2013Na neurčito
Karmen - potraviny5 Zmluva o nájme nebyt priestorov_KarmenZmluva o nájme nebytových priestorov30.11.2013Na neurčito
Lekáreň7 Zmluva o nájme nebyt priestorov_LekáreňZmluva o nájme nebytových priestorov30.11.2013Na neurčito
Mackovjaková - holičstvo a kaderníctvo8 Zmluva o nájme nebyt priestorov_Mackovjaková_holičstvoZmluva o nájme nebytových priestorov30.11.2013Na neurčito
JuMes s.r.o. - pohostinné služby9 Zmluva o nájme nebyt priestorov_JuMesZmluva o nájme nebytových priestorov30.11.2013Na neurčito
Milk-Agro - potraviny10 Zmluva o nájme nebyt priestorov_Milk AgroZmluva o nájme nebytových priestorov30.11.2013Na neurčito
Ing. Novotová - maloobchod12 Zmluva o nájme nebyt priestorov_NovotováZmluva o nájme nebytových priestorov30.11.2013Na neurčito
Emily s.r.o. - rozličný tovar14 Zmluva o nájme nebyt priestorov_Emily - Rendošová_RTZmluva o nájme nebytových priestorov30.11.2013Na neurčito
SRZ MO Gelnica15 Zmluva o nájme nebyt priestorov_RybáriZmluva o nájme nebytových priestorov30.11.2013Na neurčito
Slovak Telekom a.s.17 Telekom Dodatok č.5 FINALDodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priastorov30.11.2013Na neurčito
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
IČO:36631124
13 Zmluva o nájme nebyt priestorov - PoštaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/201311.12.2013Na neurčito
DANOVA s.r.o., Ovocinárska 25, 083 01 SabinovZmluva o dieloProtipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá392662,0217.12.201312 mesiacov
14-04-13ASV AGRONOVA s.r.o., Púchovská 8, 831 06 BratislavaKúpna zmluva Zberný dvor v obci Margecany - technika a technológia 117198,0018.12.20133 mesiace
Krupárová SvetlanaZmluva o sociálnej výpomoci- KrupárováZmluva o soc. výpomoci26118.12.2013nie je stanovený
0106-PRB/2011/ZMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15Záložná zmluva MDVRR SRZáložná zmluva 9 b. j. Školská 594/2A102960,0014.1.2014nie je stanovený
Dodatok č. 2Súkromná základná umelecká škola, Obchodná 7, MargecanyDodatok k NZDodatok č. 2-31. 12. 2013nie je stanovený

oficiálna stránka obce