2012

Uzatvorené zmluvy

Zmluvy uzatvorené po 1. 1. 2012
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCena vrátane DPHDátum zverejneniaDátum platnosti (do)
01898/2011-PNZ-P40652/11.00SPF, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava
IČO: 17335345
Prenájom pôdyNepoľnohospodárske využitie prenajatého pozemku na realizáciu projektu: ,,Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá,,40,-Eur ročne10.02.2012nie je stanovený
-S. B. DevelopmentDodatok č. 1 k Mandátnej zmluveDodatok k Mandátnej zmluve zo dňa 10. 9. 20102470,5815.2.2012nie je stanovený
NET96117Alternet, s.r.o. Popradská 12, 04001 Košice
IČO: 36576204
Rámcová zmluva a Zmluva o pripojení (súčasť Rámcovej zmluvy)o poskytovaní elektronických komunikačných služieb0,0016.02.2012nie je stanovený
-Brantner Nova, s.r.o., Sadova 13, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31659641
Zmluva o prenájme reklamnej plochyPrenájom plochy300,0017.02.2012nie je stanovený
-Jozef Zahornacký a manž. Elena, Školská 9, MargecanyKúpna zmluvaPredaj pozemku394,9622.02.2012 nie je stanovený
-Spišské osvetové stredisko, Zimná ulica č. 47, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31297668
Dohoda o spolupráciRealizácia podujatia ,,Zahraj, že mi zahraj,,250,-23.02.201225.02.2012
-Vladimír Končík, 053 34 Švedlár 505Zmluva o poskytnutí službyStavebný dozor pre projekt "Zberný dvor v obci Margecany".6800,0013.03.2012 nie je stanovený
009/20/12 - RZBrantner Krompachy s.r.o., Maurerová ul. 51, 053 42 Krompachy
IČO:36199800
Zmluva o dielo na rok 2012Zabezpečenie odpadového hospodárstva v roku 201230.03.201231.07.2012
-Mamex s.r.o.
055 51 Veľký Folkmar 187
IČO: 36581151
Nájomná zmluva MamexUmiestnenie technologického zariadenia1,- Euro/mesačne02.04.2012nie je stanovený
-ZINKOZA, a.s.
Hornádska 83
053 42 Krompachy
IČO:36186511
Darovacia zmluvaDar vo výške 600,-Eúr na činnosť DHZ Margecany-19.04.2012nie je stanovený
012/VSK/2011CALMIT, spol. s r.o.
Gaštanová 15
811 04 Bratislava
IČO:36172162
Rámcová kúpna zmluvaDodávka drveného kameniva a lomového kameňa-23.04.201231.03.2013
-Záchranná služba Košice
Rastislavová č. 43
041 91 Košice
IČO:00606731
Záchr_služba dodatok 2Dohoda o zmenách zálohových platieb vody a el. energieVoda - 25 Eur/mesiac
El.energia - 275 Eur/mesiac
24.04.2012
-Ing. Roman Nagy a manž. Ing. Katarína Nagyová, Krakovská 1029/14, KošiceKúpna zmluvaPredaj pozemkov priľahlých k stavbe1620,0027.04.2012nie je stanovený
Kalický Ján, Bystrá 379/31, MargecanyDarovacia zmluvaDarovanie pozemkov0,0010. 5. 2012nie je stanovený
-AV Audit, s.r.o.
Karpatská 244/16
05201 Spišská Nová Ves
00329347
Zmluva auditAudit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011700,0014.05.201210.05.2012 - 20.05.2012
-Karol Szecsody, Pustá dolina 18, Prešov,
Maroš Hudák, Antona Prídavku 24, Prešov
Kúpna zmluva Hudák SzesodyPredaj pozemku na Kozinci5130,005.6.2012nie je stanovený
Ing. Zuzana Konfederáková
Pod papierňou 1496/42
085 01 Bardejov
IČO: 46 167 757
Zmluva - Ekofond - Hasičská zbrojnica MargecanyPomoc pri spracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok 4% z výšky získaného grantu6.6.201231.12.2012
-Vladimír Dzurňák, Božena Dzurňáková, Olše 464/62,
Margecany
Kúpna zmluvaPredaj pozemku priľahlého k stavbe1030,0014.6.2012nie je stanovený
Kalický Ján, Bystrá 379/31, MargecanyDodatok k darovacej zmluveOprava textu v darovacej zmluve0,0015.6.2012nie je stanovený
Z060/4.1/2012Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1,
Bratislava
Rozhodnutie o zmene projektu Rozhodnutie o zmene projektu č. Z060/4.1/2012 a zmena
Prílohy č. 2 zmluvy o NFP
0,0020.6.2012 31.8.2020
-EMDA, s.r.o.
Maďarská 5
040 13 Košice
IČO: 44832664
NZ-EMDAZmluva o nájme neb. priestorov8,30 €/m2/ročne27.06.201211.07.2012
-EMDA, s.r.o.
Maďarská 5
040 13 Košice
IČO: 44832664
Novácia a pristúpenie k záväzku EMDADohoda o novácii a splatení dlhu5300,0031.12.2012
100742724ZoPVýchodoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 36599361
Zmluva o pripojení VDZmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy-04.07.2012neurčito
27Sídlo: Občianske združenie MAS LEV, o.z., Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča
V zastúpení: Ing. Andrea Hradiská, PhD.
IČO: 42084636
DIČ: 2022687447
Č. účtu: 1041067003/1111
27. zmluva o účinkovaní - FSk JadlovecVystúpenie folklórneho súboru 15010.08.201219. 08. 2012
-Ing. Marcela Kandrová, Školská 137/3, MargecanyKúpna zmluvaPredaj pozemku1190,0027.08.2012nie je stanovený
-Ľubomír Grega, Hôrka 39/11, MargecanyKúpna zmluvaPredaj pozemku 816,0031.08.2012 nie je stanovený
-Peter Fabrici, Obchodná 127/6, MargecanyKúpna zmluvaPredaj pozemku 1044,0031.08.2012nie je stanovený
492/245/12PPodtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,05889 PopradZmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odp. vôdZmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd-03.09.2012nie je stanovený
-Mgr. Margita SlovinskáKúpna zmluvaPredaj pozemku1008,0004.09.2012nie je stanovený
8/2012Ekover s.r.o.
SNP 34
05361 Spišské Vlachy
IČO:31691021
Zmluva o dielo 8_2012 EkoverKomunálny odpad05.09.201231.12.2012
-Gabriel Hlasný
Kostolná 456/6
Jaklovce
zmluva,aviaKúpna zmluva - nákladné motorové vozidlo ÁVIA 31 valník42003.10.2012-
2012/10/02BIOENERGIA a.s., Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský MikulášKúpna zmluvaNákup peletiek11 858,405.10.201231.12.2012
-Dušan Machil
Margecany, Dlhá 41
Kúpna zmluva Machilhydraulický valec na pracovný stroj Ostrowek K 162 705.10.2012
0383Bytové družstvo SNV
Kamenárska 5
052 01 SNV
ZmluvaZmluva o výkone správy-17.10.2012
1Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s.,
Hraničná 662/17, Poprad
Dodatok k zmluveDodatok k zmluve o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku obce-18.10.2012nie je stanovený
1/2012Mária Gregová, Veľký Folkmár 229Dodatok k NZDodatok k nájomnej zmluve-31.10.2012nie je stanovený
1/2012Silvia Kandrová, Partizánska 37, 05501 MargecanyDodatok k NZDodatok k nájomnej zmluve-31.10.2012nie je stanovený
1/2012Mgr. Vojtech Foglár, Školská 13, MargecanyDodatok k NZDodatok k nájomnej zmluve-12.11.2012nie je stanovený
-Mária Nemčíková, Dlhá 42, MargecanyKúpna zmluvaPredaj pozemku9819.11.2012nie je stanovený
B-2011/3202-035546328Ústav informácií a prognóz školstvaDarovacia zmluvaVýpočtová technika4413,7620.11.2012nie je stanovený
-Terpák Peter a manželka, Školská 138/5,055 01 Margecanyb II.N.P.Zml.s náj. BD B byt BB2 Terpák a manželkaNájom bytu-22.11.201230.11.2015
-Ing. Ivan Holécy, Park Angelinum 1123/6, KošiceKúpna zmluvaPredaj pozemku1331010.12.2012nie je stanovený
Peter Simčák, Studenec 147, 033 04 StudenecKúpna zmluva konvektomatKúpa konvektomatu1500,0011.12.2012nie je stanovený
EURO-recykling s.r.o., Letná 45, 040 01 KošiceMandátna zmluvaVerejné obstarávanie276,0019.12.2012nie je stanovený
Jaroslava Fajtova SNP 88,
053 42 Krompachy
Kupna_zmluva-tovarKúpa elektroniky200031.12.2012nie je stanovený
Ing. Michal Piatnica, Markušovská cesta 2, 052 01 Spišská Nová Veszmluva o dielo Projektová dokumentácia29507.1.2013nie je stanovený
Ekover s.r.o.
SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
IČO:36 691 021
Obec Margecany1Rámcova zmluva7.01.201331.12.2018
Brantner Nova, s.r.o.
Sadová 13
05201 SNV
IČO:31659641
zmluva o prenajme RPZmluva o prenájme reklamnej plochy3004.2.20139.2.2013

Došlé faktúry

Faktúry došlé po 1. 1. 2012
Číslo faktúryPopis plneniaHodnota plnenia s DPHIdentifikáciaDátum doručeniaDodávateľDátum úhrady
398/2011Servis kotla nad 30kW215,23 Objednávka č. 1236.01.2012Lutis s.r.o., K ihrisku 108/6, 04001 Košice, IČO: 36576379
399/2011Stočné - zrážková voda272,39-6.01.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
400/2011Stočné - zrážková voda55,60 -6.01.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
401/2011Stočné - zrážková voda51,14-6.01.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
402/2011Stočné - zrážková voda63,37-6.01.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
403/2011Stočné - zrážková voda63,37-6.01.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
404/2011Mobilné služby118,70-6.01.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
405/2011Služby pevnej siete190,02-6.01.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
406/2011Odobraté obedy zamestnacov OcÚ za december 2011115,20-6.01.2012ZŠ s MŠ, Školská 20, 055 40 Margecany
IČO: 35546328
407/2011Odobraté obedy zamestnacov OcÚ za december 2011107,52-6.01.2012ZŠ s MŠ, Školská 20, 055 40 Margecany
IČO: 35546328
408/2011Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 12/2011635,64Objednávka č. 009/20/11-RZ6.01.2012Brantner Krompachy s.r.o., Maurerová 51, 053 42 Krompachy
IČO: 36199800
409/2011Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 12/2011 - KOZINEC258,93Objednávka č. 009/20/11-RZ6.01.2012Brantner Krompachy s.r.o., Maurerová 51, 053 42 Krompachy
IČO: 36199800
410/2011Vývoz a zneškodnenie komunálného odpadu a separovaného zberu za 12/20112023,40Objednávka č. 009/20/11-RZ6.01.2012Brantner Krompachy s.r.o., Maurerová 51, 053 42 Krompachy
IČO: 36199800
411/2011Kamenivo 4/8
Hrubé kamenivo a vápenec
129,86-6.01.2012Calmit, spol.s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
IČO: 36172162
412/2011Kamenivo 4/8
Hrubé kamenivo a vápenec
78,43-6.01.2012Calmit, spol.s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
IČO: 36172162
413/2011Kamenivo 4/8
Hrubé kamenivo a vápenec
122,21-6.01.2012Calmit, spol.s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
IČO: 36172162
414/2011Služby pevnej siete2,30-6.01.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
415/2011Vodné od 01.07. - 31.12.201194,32Objednávka č. 240-KE/20086.01.2012Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO: 31364501
416/2011Dodávka tepelnej energie od 01.12. - 31.12.20111379,81Zmluva č. 79/200511.01.2012Dalkia Východné slovensko s.r.o., Moldavská 8/A, 040 11 Košice
IČO: 36179345
001/2012Právne zastupovanie168-11.01.2012PUCHALLA partners s.r.o., Kmeťová 24, 040 01 Košice
IČO: 36860930
24.01.2012
002/2012Vypracovanie znaleckého posudku71Objednávka č.12218.01.2012Ing. Jana Kolbaská, Záhradná 11/14, 056 01 Gelnica
DIČ: 1039772206
24.01.2012
003/2012Práce ryp.-nakl. JCB 4CX v HZS108-18.01.2012Ing. Imrich Petkáč č. 355,
055 51 Veľký Folkmár
IČO: 34603743
24.01.2012
004/2012Faktúra za elektriku2233,79-18.01.2012VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO:36211222
24.01.2012
005/2012Oprava plynového zariadenia192,24-18.01.2012Rastislav Skovajsa, oprava plynových zariadení,Bielidlá 912/26, 053 04 Spišské Podhradie
IČO: 34803289
24.01.2012
006/2012Finančný spravodajca 2011 - nedoplatok21,19Objednávka č. 201203811518.01.2012Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
IČO: 31592503
24.01.2012
007/2012Mobilné služby93,53-20.01.2012Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
IČO: 35697270
24.01.2012
008/2012Mobilné služby29,94-20.01.2012Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
IČO: 35697270
24.01.2012
009/2012Pranie a žehlenie (Obrus, uterák, utierka)70,5420.01.2012Ing. Peter Bartko - EUROnline, Hlavná 1, 053 42 Krompachy
IČO: 43747043
20.01.2012
010/2012Nájomné od: 01.01.2012 - 31.12.201257,46Náj. zml. č. 836044-071-1-200724.01.2012Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO: 31364501
24.01.2012
011/2012Nájomné od: 01.01.2012 - 31.12.2012347,64Náj. zml. č. 836044086-1-200824.01.2012Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO: 31364501
24.01.2012
012/2012Nájomné od: 01.01.2012 - 31.12.201250,16Náj. zml. č. 836044082-1-200824.01.2012Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO: 31364501
24.01.2012
013/2012Kamenivo 4/8
Hrubé kamenivo, vápenec
88,74-21.01.2012Calmit, spol.s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
IČO: 36172162
24.01.2012
014/2012Kamenivo 4/8
Hrubé kamenivo, vápenec
32,65-24.01.2012Calmit, spol.s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
IČO: 36172162
24.01.2012
015/2012Polohopis. a výškopis. zameranie, Vyhot. GP, kolky426,50-24.01.2012Špitz Rastislav, geodet, Helcmanovce 314
IČO: 34605045
25.01.2012
016/2012Tlač diplomov, plagátov,poukážky, vstupenky16,40-25.01.2012Erika Pisková, Hlavná 29, 056 01 Gelnica
IČO: 44866445
25.01.2012
017/2012Vykonané práce: Vybudovanie vodozadržných prvkov, opatrení a systémov v krajine - II. realizačný pilier900-27.01.2012Vodales, s.r.o., Študenská 20, 960 16 Zvolen
IČO: 44988508
31.01.2012
018/2012RouterBoard 1200,
Preprava
264-27.01.2012WIRIX, s.r.o., Popradská 12, 040 11 Košice
IČO: 44136714
24.01.2012
019/2012Update progr. vybavenia MZDY a Hlásenie o vyučt. dane58,20-27.01.2012IFOsoft vos, Sabinovská 36, 080 01 Prešov
IČO: 31666108
06.02.2012
020/2012Nájomné od: 01.01.2012 - 31.12.2012109,99Náj. zml. č. 836044-041-1-200127.01.2012Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO: 31364501
06.02.2012
021/2012Vodné-stočné, Partizánska 30/555 Margecany16,04-27.01.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
06.02.2012
022/2012Vodné - stočné, Obchodná 127/6 Margecany164,94-27.01.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
06.02.2012
023/2012Vodné - stočné, MS Školská 135/2 Margecany59,57-27.01.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
06.02.2012
024/2012Vodné - stočné, KD Obchodná 564/7 Margecany313,84-27.01.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
06.02.2012
025/2012Vodné - stočné, Jarná 584/57 Margecany636,85-27.01.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
06.02.2012
026/2012Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel14,28Lic.zmluva č.VP/05/02691/00127.01.2012SOZA, Rastislavová 3, 821 08 Bratislava 2
IČO: 178454
06.02.2012
027/2012Platby za opakované dodávky-438,90-27.01.2012SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
06.02.2012
028/2012Kamenivo 4/8
Hrubé kamenivo, vápenec
35,39-31.01.2012Calmit, spol.s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
IČO: 36172162
06.02.2012
029/2012Kamenivo 4/8
Hrubé kamenivo, vápenec
24,62-31.01.2012Calmit, spol.s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
IČO: 36172162
06.02.2012
030/2012Opakovaná dodávka zemného plynu1650,--02.02.2012SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
14.02.2012
031/2012Elektrina - dodávka distribúcia5659,--02.02.2012VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 36211222
06.02.2012
032/2012Papier Xerox-Artis93,12Objedn. 00902.02.2012Eva Sýkorová, Kúpeľná 935/61, 053 04 Spišském Podhradie
IČO: 329347
06.02.2012
033/2012Obedy zamestnancov OcÚ za január 201292,16-02.02.2012ZŠ s MŠ, Školská 20, 055 40 Margecany
IČO: 35546328
06.02.2012
034/2012Obedy zamestnancov OcÚ za január 2012160,--02.02.2012ZŠ s MŠ, Školská 20, 055 40 Margecany
IČO: 35546328
06.02.2012
035/2012Publikácia49,--03.02.2012AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensová 34, 010 01 Žilina
IČO: 31602436
24.01.2012
036/2012Inštalácia update Mzdy-v12.01, HDÚ-v12.01, konverzia údajov,cestovné náklady15,79-06.02.2012IFOsoft vos, Sabinovská 36, 080 01 Prešov
IČO: 31666108
13.02.2012
037/2012Vypracovanie projektu50,-Objedn. 00806.02.2012architektus FEKETE, s.r.o., Kotrádová 6, 080 01 Prešov
IČO: 43765416
13.02.2012
38/2012Kamenivo 4/8
Hrubé kamenivo, vápenec
27,91-6.02.2012Calmit, spol.s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
IČO: 36172162
21.02.2012
039/2012Predplatné časopisu ŠKOLA 201220,--07.02.2012JurisDat-M.Mendlen, Redakcia Škola-MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 213.02.2012
040/2012STIHL MS 390 motor. píla576,70Objedn. 12508.02.2012SIGMA plus, s.r.o., Maurerová 11, 053 42 Krompachy
IČO: 36602361
08.02.2012
041/2012Toaletný papier, utierky-zásobník68,35-08.02.2012SIGMA plus, s.r.o., Maurerová 11, 053 42 Krompachy
IČO: 36602361
21.02.2012
042/2012Pranie a žehlenie obrusy, uteráky a utierky65,42-09.02.2012Ing. Peter Bartko - EUROnline, Hlavná 1, 053 42 Krompachy
IČO: 43747043
09.02.2012
043/2012Predplatné k zmluve NET9611721,53Zmluva č. NET9611709.02.2012Alternet, s.r.o., Popradská12, 040 01 Košice
IČO: 36576204
31.01.2012
044/2012Služby pevnej siete173,10-09.02.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
13.02.2012
045/2012Mobilné služby109,13-09.02.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
13.02.2012
046/2012Služby pevnej siete2,30-09.02.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
13.02.2012
047/2012Montážne práce 2x250KW129,60-09.02.2012BELMAR EKO s.r.o., Slovenská 46, 080 01 Prešov
IČO: 36515949
21.02.2012
048/2012Kamenivo 4/8
Hrubé kamenivo, vápenec
31,74-09.02.2012Calmit, spol.s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
IČO: 36172162
21.02.2012
049/2012Kamenivo 4/8
Hrubé kamenivo, vápenec
21,16-09.02.2012Calmit, spol.s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
IČO: 36172162
21.02.2012
050/2012Právne zastupovanie február 2012168-13.02.2012PUCHALLA partners s.r.o., Kmeťová 24, 040 01 Košice
IČO: 36860930
21.02.2012
051/2012Zemné práce a svahovanie násypov v zmysle 2. Realizačného projektu Revitalizácia krajiny na stroji KOMATSU PC 210 LC-85994,-Objedn. č. 01113.02.2012ZEKRO s.r.o., Hnilecká 20, 056 01 Gelnica
IČO: 36653594
15.02.2012
052/2012Klince, drôt30,30Objedn. 01313.02.2012MAPOX s.r.o., Partizánska 30, 055 01 Margecany
IČO: 36600971
15.02.2012
053/2012Pilník, kľúč kombi, reťaz STIHL23,35Objedn. 01413.02.2012MAPOX s.r.o., Partizánska 30, 055 01 Margecany
IČO: 36600971
21.02.2012
054/2012Kamenivo 4/8
Hrubé kamenivo, vápenec
52,16-13.02.2012Calmit, spol.s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
IČO: 36172162
13.02.2012
055/2012Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 1/20111609,83009/20/12-RZ13.02.2012Brantner Krompachy s.r.o., Maurerová 51, 053 42 Krompachy
IČO: 36199800
21.02.2012
056/2012Plastová nádoba 120 l čierna796,80-15.02.2012MEVAKO s.r.o. Krátka 574, 049 51 Brzotín
IČO: 31681051
21.02.2012
057/2012Kamenivo 4/8
Hrubé kamenivo, vápenec
32,28-16.02.2012Calmit, spol.s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
IČO: 36172162
21.02.2012
058/2012Drevené palety371,80-16.02.2012Pellettherm, s.r.o., Štúrová 300, 067 83 Kamenica n/Cirochou
IČO: 36798843
21.02.2012
059/2012Mobilné služby59,99-16.02.2012Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
IČO: 35697270
21.02.2012
060/2012Mobilné služby29,94-16.02.2012Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
IČO: 35697270
21.02.2012
061/2012Zabezpečenie komunálnych služieb96Zmluva o spolupráci17.02.2012Centrálny obstarávateľ, záujmové združenie právnických osôb, Turček 123, 038 48 Turček
IČO: 42167795
21.02.2012
062/2012Nájom35,96Zmluva 01898/2011-PNZ-P40652/11.0017.02.2012Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
IČO: 17335345
21.02.2012
063/2012Dodávka drevných peliet595,29Objedn. 01720.02.2012Pellettherm, s.r.o., Štúrová 300, 067 83 Kamenica n/Cirochou
IČO: 36798843
21.02.2012
064/2012Dodávka drevných peliet711,59Obj. 01827.02.2012Pellettherm, s.r.o., Štúrová 300, 067 83 Kamenica n/Cirochou
IČO: 36798843
29.02.2012
065/2012Vodné a stočné224,59- 01.03.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
01.03.2012
066/2012Vodné a stočné273,61-01.03.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
01.03.2012
067/2012Odobraté obedy zam. OcÚ za február 2012124,16-01.03.2012ZŠ s MŠ, Školská 20, 055 40 Margecany
IČO: 35546328
01.03.2012
068/2012Odobraté obedy zam.OcÚ za február80,64-01.03.2012ZŠ s MŠ, Školská 20, 055 40 Margecany
IČO: 35546328
01.03.2012
069/2012Opakovaná dodávka zem. plynu1650-02.03.2012SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
14.03.2012
070/2012Dvojzákrutová sieť336Obj. 02305.03.2012Vodales, s.r.o.
Študentská 20
960 16 Zvolen
IČO:44988508
07.03.2012
071/2012Ozvučenie a osvetlenie130Obj. 01905.03.2012ASTA trade s.r.o.
SNP 88
053 42 Krompachy
14.03.2012
072/2012Služby pevnej siete166,4-05.03.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
07.03.2012
073/2012PVC rúra 400/5m162,36Obj. 02005.03.2012Sigma plus s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
07.03.2012
074/2012Update programu222,10-05.03.2012IFOsoft vos
Sabinovská 36
080 01 Prešov
IČO:31666108
07.03.2012
075/2012Za vykonané práce II. RP600-07.03.2012Vodales, s.r.o.
Študentská 20
960 16 Zvolen
IČO:44988508
07.03.2012
077/2012Za služby pevnej siete23,90-07.03.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
07.03.2012
078/2012Vývoz a zneškodnenie komunálného odpadu a separovaného zberu za 02/20122844,95-08.03.2012Brantner Krompachy s.r.o., Maurerová 51, 053 42 Krompachy
IČO: 36199800
15.03.2012
079/2012Mobilné služby116,39-08.03.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
15.03.2012
080/2012Žetóny60-08.3.2012Erika Pisková
Hlavná 29
05601Gelnica
IČO:44866445
15.03.2012
081/2012Elektromateriál27,61Obj. 02408.03.2012ELEKTRO IN s.r.o.
Námestie slobody 6
053 42 Krompachy
IČO:44598467
15.03.2012
082/2012Klince190,58Obj. 02512.03.2012MAPOX s.r.o., Partizánska 30, 055 01 Margecany
IČO: 36600971
15.03.2012
083/2012Materiál35,95Obj. 02612.03.2012MAPOX s.r.o., Partizánska 30, 055 01 Margecany
IČO: 36600971
15.03.2012
084/2012Dodávka drevených peliet1836Obj. 02712.03.2012Pellettherm, s.r.o., Štúrová 300, 067 83 Kamenica n/Cirochou
IČO: 36798843
15.03.2012
085/2012Právne zastupovanie marec 2012168-12.03.2012PUCHALLA a part.
Kmeťová 24
040 01 Košice
IČO:36860930
15.03.2012
086/2012Update programov73,97-12.03.2012IFOsoft vos
Sabinovská 36
080 01 Prešov
IČO:31666108
15.03.2012
087/2012Preprava tovaru181,44Obj. 02813.03.2012Vladimír Dzurňák - nákladná doprava, Oľše 62,
055 01 Margecany
IČO:34603620
15.03.2012
088/2012Rozpočítanie nákladov ÚK,TÚV,SV,ZV v objekte Oľše 592/74 a 593/75160,66-15.03.2012Dalkia Východné slovensko, s.r.o.
Moldavská cesta 8/A
040 11 Košice
IČO:36179345
15.03.2012
089/2012Pranie a žehlenie obrus a uterák101,10-15.03.2012Ing. Peter Bartko - EUROnline
Hlavná 1
053 42 Krompachy
IČO:43747043
15.03.2012
090/2012Vypracovanie projektu PRK a IM povodí SR za 2011 - 2.realizačný projekt1500-16.03.2012Vodales, s.r.o.
Študenská 20
960 16 Zvolen
IČO:44988508
19.03.2012
091/2012Vykonané zemné práce, 2. realizačný pilier1503-19.03.2012ZEKRO, s.r.o.
Hnilecká 20
056 01 Gelnica
IČO:36653594
23.03.2012
092/2012Mobilné služby59,99-20.03.2012Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
IČO:00329347
23.03.2012
093/2012Mobilné služby29,94-20.03.2012Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
IČO:00329347
23.03.2012
094/2012Kanc. potreby194,93Obj. 02920.03.2012Eva Sýkorová
Kúpeľná 935/61
23.03.2012
095/2012Toner do tlačiarne236,62Obj. 03026.03.2012DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
IČO:43818030
28.03.2012
096/2012Práce ryp.-nakl.JCB4CX v HZS69,3Obj. 03126.03.2012Ing. Imrich Petkáč
č.355
055 51 Veľký Folkmár
IČO:34603743
28.03.2012
097/2012Za vykonané práce II. RP500Obj. 03227.03.2012Vodales, s.r.o.
Študenská 20
960 16 Zvolen
IČO:44988508
098/2012Náradie123,54Obj. 03327.03.2012SIGMA plus, s.r.o., Maurerová 11, 053 42 Krompachy
IČO: 36602361
099/2012PVC rúra 300/5m905,12Obj. 03427.03.2012SIGMA plus, s.r.o., Maurerová 11, 053 42 Krompachy
IČO: 36602361
100/2012Odobraté obedy za marec 201271,68-30.03.2012ZŠ s MŠ, Školská 20, 055 40 Margecany
IČO: 35546328
101/2012Služby technika požiarnej ochrany180-30.03.2012Mgr. Ambróz Koňak
Za Hornádom 883/2
052 01 Spišská Nová Ves
IČO:37178091
102/2012Pracovné rukavice, ochranný štít64,67Obj. 01930.03.2012JuMes s.r.o.
Športová 1294/26
056 01 Gelnica
IČO:44633131
103/2012Predplatné (elektronické komunikačné služby)66Zml. NET9611730.03.2012Alternet, s.r.o.
Popradská 12
040 01 Košice
IČO:36576204
29.02.2012 uhradená predfaktúra
105/2012Vodné a stočné KD294,18-10.04.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
11.04.2012
106/2012Zrážková voda, Školská 2, Margecany60,04-10.04.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
11.04.2012
107/2012Zrážková voda, Jarná 584/57, Margecany55,24-10.04.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
11.04.2012
108/2012Zrážkové vody, Oľše 592/74, Margecany68,44-10.04.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
11.04.2012
109/2012Zrážkové vody, Oľše 593/75, Margecany68,44-10.04.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
11.04.2012
110/2012Služby pevnej siete70,92-10.04.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
11.04.2012
111/2012Služby pevnej siete182-10.04.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
11.04.2012
112/2012Služby za mobilné služby116,54-10.04.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
11.04.2012
113/2012Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 3/2012907,90-10.04.2012Brantner Krompachy s.r.o., Maurerová 51, 053 42 Krompachy
IČO: 36199800
12.04.2012
114/2012Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaného zberu za 3/20122231,68-10.04.2012Brantner Krompachy s.r.o., Maurerová 51, 053 42 Krompachy
IČO: 36199800
12.04.2012
115/2012Odobraté obedy zam. OcÚ Margecany140,8-10.04.2012ZŠ s MŠ, Školská 20, 055 40 Margecany
IČO: 35546328
12.04.2012
116/2012Za opakovanú dodávku zemného plynu1650-10.04.2012SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
117/2012Za materiál113,26-16.04.2012MAPOX s.r.o., Partizánska 30, 055 01 Margecany
IČO: 36600971
18.04.2012
118/2012Drevené peletky4595,45Obj. 03516.04.2012TaT Partners s.r.o.
Štúrová 27
040 01 Košice
IČO:36196851
18.04.2012
119/2012Právne zastupovanie apríl 2012168-16.04.2012PUCHALLA a part.
Kmeťová 24
040 01 Košice
IČO:36860930
18.04.2012
120/2012Vodné stočné Partizánska 30/555 Margecany14,70-16.04.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
18.04.2012
121/2012Vodné stočné Obchodná 127/6 Margecany269,57-16.04.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
18.04.2012
122/2012Vodné stočné Školská 135/2 Margecany61,27-16.04.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
18.04.2012
123/2012Vodné stočné Obchodná 127/7 Margecany249,95-16.04.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
18.04.2012
124/2012Vodné stočné Jarná 584/57 Margecany541,56-16.04.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
18.04.2012
125/2012Elektromateriál143,21Obj. 03616.04.2012ELEKTRO IN s.r.o.
Námestie slobody 6
053 42 Krompachy
IČO:44598467
18.04.2012
126/2012Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 3/2012291,71-16.04.2012Brantner Krompachy s.r.o., Maurerová 51, 053 42 Krompachy
IČO: 36199800
18.04.2012
127/2012Inštalácia zariadenia Xerox 6180225Obj. 03716.04.2012DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
IČO:43818030
18.04.2012
128/2012Office Pro 2012 Slovak PC
MS OEM Windows Pro 7 SP1 64-bit
590,33-16.04.2012DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
IČO:43818030
129/2012ASUS NB K53SD 15,6 HD, i3-2350M
XEROX Phaser 6180 MFP
1505,89Obj. 02216.04.2012DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
IČO:43818030
130/2012vodné a stočné, Oľše 592/74, Margecany159,29-23.04.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
131/2012vodné a stočné, Oľše 593/75, Margecany154,38-23.04.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
132/2012Hlásnik 2/2012428,40Obj. 03823.04.2012Erika Pisková
Hlavná 29
05601Gelnica
IČO:44866445
133/2012Orange - mob. služby59,99-23.04.2012Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
IČO:00329347
134/2012Orange - mob. služby29,94-23.04.2012Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
IČO:00329347
135/2012Prestavba a nadstavba ND 3+6 b.j. MŠ4562,15 Číslo zmluvy so ŠFRB: 801/505/20113.05.2012DANOVA s.r.o.
Ovocinárska 25
083 01 Sabinov
IČO: 36487848
136/2012Prestavba a nadstavba BD 3+6 b.j. MŠ26116,33 Číslo zmluvy so ŠFRB: 801/505/20113.05.2012DANOVA s.r.o.
Ovocinárska 25
083 01 Sabinov
IČO: 36487848
137/2012Projektová dokumentácia - Prestavba a nadstavba ND 3+6 b.j. MŠ2808 Číslo zmluvy so ŠFRB: 801/505/20113.05.20124ARCH STUDIO, s.r.o.
Veterná 6551/6
080 01 Haniska
IČO: 36769185
138/2012Projektová dokumentácia v stupni pre stavebné povolenie na stavbu: ,,9 b.j. Školská 2, Margecany,,1032-3.05.20124ARCH STUDIO, s.r.o.
Veterná 6551/6
080 01 Haniska
IČO: 36769185
139/2012Projektová dokumentácia v stupni pre stavebné povolenie na stavbu: ,,9 b.j. Školská 2, Margecany,,960-3.05.20124ARCH STUDIO, s.r.o.
Veterná 6551/6
080 01 Haniska
IČO: 36769185
140/2012Materiál pre TJ53,92Obj. 0393.05.2012MAPOX s.r.o., Partizánska 30, 055 01 Margecany
IČO: 36600971
141/2012Opakovaná dodávka zemného plynu 01.05.2012-31.05.20121650-7.05.2012SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
142/2012Vývoz a zneškodnenie komunálného odpadu a separovaného zberu za apríl 2012274,81-7.05.2012Brantner Krompachy s.r.o., Maurerová 51, 053 42 Krompachy
IČO: 36199800
143/2012Odobraté obedy zam. OcÚ Margecany apríl 2012131,84-7.05.2012ZŠ s MŠ, Školská 20, 055 40 Margecany
IČO: 35546328
144/2012Za mobilné služby86,77-7.05.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
145/2012Služby pevnej siete2,3-7.05.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
146/2012Služby pevnej siete159,8-7.05.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
147/2012Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v roku 201233,5-7.05.2012SLOVGRAM
Jakubovo nám. 14
813 48 Bratislava
IČO: 17310598
148/2012Elektrina - dodávka a distribúcia5383-7.05.2012VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 36211222
149/2012Inzercia49,20Obj. 040149/2012Petit Press, a.s.
Letná 47
040 01 Košice
IČO: 35790253
150/2012Vývoz a zneškodnenie komunálného odpadu a separovaného zberu za apríl 20122161,64-14.05.2012Brantner Krompachy s.r.o., Maurerová 51, 053 42 Krompachy
IČO: 36199800
151/2012Vývoz a zneškodnenie komunálného odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za apríl 20121278,45-14.05.2012Brantner Krompachy s.r.o., Maurerová 51, 053 42 Krompachy
IČO: 36199800
152/2012Vstupenky, plakáty19,45Obj. 04114.05.2012Erika Pisková
Hlavná 29
05601Gelnica
IČO:44866445
153/2012Právne zastupovanie máj 2012168-14.05.2012PUCHALLA a part.
Kmeťová 24
040 01 Košice
IČO:36860930
154/2012Mobilné služby30,72-18.05.2012Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
IČO:00329347
155/2012Mobilné služby59,99-18.05.2012Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
IČO:00329347
156/2012Audit účtovnej závierky za rok 2011600-18.05.2012AV Audit s.r.o.
Karpatská 2448/16
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 44877102
157/2012Zdroj na PC, myš optická, kábel USB35,29Obj. 04325.05.2012Compeko Trend, s.r.o.
Štefanikovo nám. 6
052 01 SNV
IČO: 31676596
158/2012Platby za opakované dodávky - nedoplatok117,52-28.05.2012VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 36211222
159/2012Kanc. potreby98,02obj. 04228.05.2012Eva Sýkorová
Kúpeľná 935/61
053 04 Spišské Podhradie
IČO: 43157351
160/2012PD elektrické rozvody pre prístavbu a stav. úpravy KD Margecany150obj. 04630.05.2012Václav Petrík - EG
Rybničná 496
055 61 Jaklovce
IČO: 40110460
161/2012Predplatné k zmluve NET9611766-30.05.2012Alternet, s.r.o.
Popradská 12
040 01 Košice
IČO:36576204
162/2012Refill Xerox 6180, CMYK464,84obj. 0474.06.2012DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
IČO:43818030
163/2012Opakovaná dodávka zemn. plynu 01.06.2012-30.06.20121650-4.06.2012SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
164/2012hranoly, náter Bochemit, montáž988,86-4.06.2012Drevopil-Spiš, s.r.o.
Lesnícka 10
053 42 Krompachy
IČO: 36174394
165/2012Služby pevnej siete01.05.2012-31.05.20127,13-8.06.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
166/2012Služby pevnej siete01.05.2012-31.05.20122,3-8.06.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
167/2012Služby pevnej siete 01.05.2012-31.05.2012173,18-8.06.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
168/2012Preprava žiakov ZŠ a MŠ82obj. 0488.06.2012Telovýchovná jednota Margecany
055 01 Margecany
IČO: 17149860
169/2012Odobraté obedy zam. OcÚ Margecany máj 2012130,56-8.06.2012ZŠ s MŠ, Školská 20, 055 40 Margecany
IČO: 35546328
170/2012Toner do Minolta Di 1611/152131obj. 0498.06.2012DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
IČO:43818030
171/2012Vývoz a zneškodnenie komunálného odpadu a separovaného zberu za 5/ 20122266,22-11.06.2012Brantner Krompachy s.r.o., Maurerová 51, 053 42 Krompachy
IČO: 36199800
172/2012Právne zastupovanie jún 2012168-12.06.2012PUCHALLA a part.
Kmeťová 24
040 01 Košice
IČO:36860930
173/2012Prestavba a nadstavba BD 3+6 b.j. MŠ1095,83Zml. s MDVRR SR č. 0106-PRB/201112.06.2012DANOVA s.r.o.
Ovocinárska 25
083 01 Sabinov
IČO: 36487848
174/2012Prestavba a nadstavba BD 3+6 b.j. MŠ21818,60Zml. s MDVRR SR č. 0106-PRB/201112.06.2012DANOVA s.r.o.
Ovocinárska 25
083 01 Sabinov
IČO: 36487848
175/2012Prestavba a nadstavba BD 3+6 b.j. MŠ853,79Zml. so ŠFRB 801/505/201112.06.2012DANOVA s.r.o.
Ovocinárska 25
083 01 Sabinov
IČO: 36487848
176/2012Vývoz odpadu - Kozinec480,81-15.06.201Brantner Krompachy s.r.o., Maurerová 51, 053 42 Krompachy
IČO: 36199800
177/2012Fa za rukavice, STIHL tuk, silon, metla108,02Obj. 05015.06.2012SIGMA plus, s.r.o., Maurerová 11, 053 42 Krompachy
IČO: 36602361
178/2012Tonery466,04Obj. 05115.06.2012DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
IČO:43818030
179/2012Služby pož. technika180-15.06.2012Mgr. Koňak Ambróz
Za Hornádom 883/2
05201 SNV
IČO: 37178091
180/2012Materiál118,24Obj. 05218.06.2012SIGMA plus, s.r.o., Maurerová 11, 053 42 Krompachy
IČO: 36602361
181/2012Audit kons. účt. závierky za 2011100-16.06.2012AV Audit s.r.o.
Karpatská 2448/16
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 44877102
182/2012Mobilné služby29,94-19.06.2012Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
IČO:00329347
183/2012Mobilné služby63,39-19.06.2012Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
IČO:00329347
184/20124 Servisná prehliadka KIA223,63-22.06.2012ILS, s.r.o.
Mlynská 8
053 11 Smižany
IČO:36592153
185/2012Pneumatika 14,9-28 FEHA327Obj. 05322.06.2012Pneuservis-Patrik Slivenský
Športová 26
056 01 Gelnica
IČO:43271821
186/2012Mobilné služby79,81-22.06.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
187/2012Vodné a stočné , Oľše 592/74, Margecany173,99-22.06.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
188/2012Vodné a stočné , Oľše 593/75, Margecany186,24-22.06.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
189/2012Toner čierny46,48Obj. 05425.06.2012DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
IČO:43818030
190/2012Zrážková voda Obchodná 127/6, Margecany64,84-03.07.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
191/2012Vodné a stočné , Školská 135/2, Margecany61,24-03.07.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
192/2012Vodné a stočné , Jarná 584/57, Margecany55,24-03.07.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
193/2012Zrážková voda, Oľše 592/74. Margecany69,64-03.07.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
194/2012Zrážková voda, Oľše 593/75. Margecany69,64-03.07.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
195/2012Zrážková voda, KD Obchodná 564/7. Margecany297,78-03.07.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
196/2012Vývoz a zneškodnenie komunálného odpadu a separovaného zberu za 6/ 2012717,83-03.07.2012Brantner Krompachy s.r.o., Maurerová 51, 053 42 Krompachy
IČO: 36199800
197/2012Toner464,84Obj. 05503.07.2012DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
IČO:43818030
198/2012Opakovaná dodávka zemného plynu 01.07.-31.07.20121650-03.07.2012SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
199/2012Vývoz a zneškodnenie komunálného odpadu a separovaného zberu za 6/ 20122246,84-09.07.2012Brantner Krompachy s.r.o., Maurerová 51, 053 42 Krompachy
IČO: 36199800
200/2012Vodné od 01.01.-30.06.2012
(TJ Margecany)
46,25-09.07.2012ŽSR
Klemensová 8
813 61 Bratislava
IČO: 31364501
201/2012Služby pevnej siete181,07-09.07.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
202/2012Mobilné služby74,52-09.07.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
203/2012Elektromateriál260,90-09.07.2012ELEKTRO IN s.r.o.
Námestie slobody 6
053 42 Krompachy
IČO:44598467
204/2012Právne zastúpenie júl 2012168-10.07.2012PUCHALLA a part.
Kmeťová 24
040 01 Košice
IČO:36860930
205/2012Služby pevnej siete2,3-10.07.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
206/2012STIHL FS 87 krovinorez380-10.07.2012SIGMA plus, s.r.o., Maurerová 11, 053 42 Krompachy
IČO: 36602361
207/2012Geom. plán 34605045/52326,50Obj. 05911.07.2012Špitz Rastislav, geodet, Helcmanovce 314
IČO: 34605045
208/2012Odobraté obedy zam. OcÚ Margecany jún 2012149,76-11.07.2012ZŠ s MŠ, Školská 20, 055 40 Margecany
IČO: 35546328
209/2012Odobraté obedy zam. OcÚ Margecany jún 201225,6-11.07.2012ZŠ s MŠ, Školská 20, 055 40 Margecany
IČO: 35546328
210/2012Hlásnik 2/2012428,4Obj. 05713.07.2012Erika Pisková
Hlavná 29
05601Gelnica
IČO:44866445
211/2012Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobj. kont. za 6/2012242,13-13.07.2012Brantner Krompachy s.r.o., Maurerová 51, 053 42 Krompachy
IČO: 36199800
212/2012Publikácia ,,Po nás púšť a potopa ?22Obj. 06018.07.2012MVO Ľudia a voda
Čermeľská cesta 24
040 01 Košice
IČO: 31302921
213/2012Obrusy, utierky76,85-19.07.2012Ing. Peter Bartko
Hlavná 1
053 42 Krompachy
IČO: 43747043
214/2012Odobraté obedy zam. OcÚ Margecany júl 201217,92-23.07.2012ZŠ s MŠ, Školská 20, 055 40 Margecany
IČO: 35546328
215/2012Obložená misa - Dni Obce Margecany28,50-23.07.2012ZŠ s MŠ, Školská 20, 055 40 Margecany
IČO: 35546328
216/2012Odobraté obedy zam. OcÚ Margecany júl 201255,04-23.07.2012ZŠ s MŠ, Školská 20, 055 40 Margecany
IČO: 35546328
217/2012Mobilné služby99,49-23.07.2012Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
IČO:00329347
218/2012Mobilné služby29,94-23.07.2012Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
IČO:00329347
219/2012Ďakovný list v obale24,7-23.07.2012Erika Pisková
Hlavná 29
05601Gelnica
IČO:44866445
220/2012Revízia elektr. zariadení a bleskoyvodu BD Jarná 57, Margecany952,34Obj. 05823.07.2012Ledvák Ľubomír
103
055 51 Veľký Folkmár
IČO:32367015
221/2012Fotorelé ASPON, technický dohľad nad montážou437,82-23.07.2012LIPA Slovakia, s.r.o.
Mostárenska 9
977 01 Brezno
IČO: 36632279
222/2012Podlaha KD976,74-23.07.2012SIGMA plus, s.r.o., Maurerová 11, 053 42 Krompachy
IČO: 36602361
223/2012Update progr. vybavenia MZDY19,08-27.07.2012IFOsoft v.o.s
Sabinovská 36
080 01 Prešov
IČO: 31666108
224/2012Pyrotechnické efekty 150Obj. 06130.07.2012Spišský klub voj. hist. GVA
Strojnícka 5/13
052 01 SNV
IČO: 42099650
225/2012Elektrina dodávka - distribúcia
01.06.-31.08.2012
5383-31.07.2012VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 36211222
226/2012Mobilné služby74,52-31.07.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
227/2012Kompas na CD7,3Obj. 06306.08.2012IUVENTA
Karloveská 64
84258 Bratislava
IČO: 00157660
228/2012Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobj. kont. za 7/2012682,83-07.08.2012Brantner Krompachy s.r.o., Maurerová 51, 053 42 Krompachy
IČO: 36199800
229/2012Komp. žiarivka, štartér28,36Obj. 06207.08.2012ELEKTRO IN s.r.o.
Námestie slobody 6
053 42 Krompachy
IČO:44598467
230/2012Opakovaná dodávka zemného plynu 01.08.-31.08.20121650-08.08.2012SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
231/2012Vodné a stočné , Jarná 584/57, Margecany825,83-07.08.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
232/2012Vodné, stočné KD Obchodná 564/7. Margecany235,25-07.08.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
233/2012Vodné a stočné , Školská 135/2, Margecany142,13-07.08.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
234/2012Vodné, stočné Partizánska 30/555, Margecany24,52-07.08.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
235/2012Vodné, stočné Obchodná 127/6, Margecany137,22-07.08.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
236/2012Mobilné služby99,98-07.08.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
237/2012Služby pevnej siete167,34-07.08.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
238/2012Prestavba a nadstavba BD 3+6 b.j. MŠ28213,45-07.08.2012DANOVA s.r.o.
Ovocinárska 25
083 01 Sabinov
IČO: 36487848
239/2012Služby pevnej siete2,3-07.08.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
240/2012Oprava mot. kosačky11-09.08.2012Daniel Eliáš
Perlová 1248/50
05601 Gelnica
IČO:1072635982
241/2012Vývoz a zneškodnenie odpadu za 7/20122389,41-09.08.2012Brantner Krompachy s.r.o., Maurerová 51, 053 42 Krompachy
IČO: 36199800
242/2012Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobj. kont. za 7/2012400,56-09.08.2012Brantner Krompachy s.r.o., Maurerová 51, 053 42 Krompachy
IČO: 36199800
243/2012Mobilné služby74,14-13.08.2012Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
IČO:00329347
244/2012Mobilné služby29,94-13.08.2012Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
IČO:00329347
245/2012ESET Endpoint Security499,20Obj. 06620.08.2012ESET, spol. s r.o.
Einsteinová 24
851 01 Bratislava
IČO: 31333532
246/2012Vodné, stočné Oľše 592/74, Margecany154,38-20.08.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
247/2012Vodné, stočné Oľše 593/75, Margecany225,46-20.08.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
248/2012Finančný spravodaj0-22.08.2012Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A
01001 Žilina
IČO:31592503
249/2012Pracovné náradie78,24Obj. 06722.08.2012SIGMA plus, s.r.o., Maurerová 11, 053 42 Krompachy
IČO: 36602361
250/2012Tlakový reproduktor 15 W/100V179,60-28.08.2012Edu Work, s.r.o.
SNP 754/3
90501 Senica
SLOVENSKO
IČO: 36254118
251/2012Preprava členov FSK Jadlovec580-28.08.2012Marion tour - Jozef Miháľ
Široké 268
08237 Prešov
IČO: 37533398
252/2012Ochranné odevy30,46Obj. 07031.08.2012SIGMA plus, s.r.o., Maurerová 11, 053 42 Krompachy
IČO: 36602361
253/2012Xerox - Artis98,02Obj. 06931.08.2012Eva Sýkorová
Kúpeľná 935/61
053 04 Spišské Podhradie
IČO: 43157351
254/2012Predplatné k zmluve NET961174031.08.2012Alternet s.r.o.
Popradská 12
040 01 Košice
IĆO:36576204
255/2012Služby pevnej siete23,1205.09.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
256/2012Mobilné služby13,3005.09.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
257/2012Opakovaná dodávka zemného plynu 01.09.2012-30.09.2012165005.09.2012SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
258/2012Služby pevnej siete2,3007.09.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
259/2012Služby pevnej siete57,5807.09.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
260/2012Služby pevnej siete39,5907.09.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
261/2012Vytýčenie49,2Obj. 06510.09.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
262/2012Vydaná strava pre zamestnancov72,810.09.2012JuMes s.r.o.
Športová 1294/26
05601 Gelnica
IČO:44633131
263/2012Vydaná strava pre zamestnancov410.09.2012JuMes s.r.o.
Športová 1294/26
05601 Gelnica
IČO:44633131
264/2012Potlač tričiek DHZ67,1403.09.2012MOON
Štúrová 5/7
Krompachy
IČO:14375451
265/2012Hansa flex-hydraulická hadica-Ostrovek25,4204.09.2012Hansa Flex Hydraulik s.r.o.
325
038 41 Kostany nad Turcom
IČO:31642608
266/2012Vývoz, zneškodnenie KO a seo. zberu za 8/20123307,6214.09.2012Brantner Krompachy s.r.o., Maurerová 51, 053 42 Krompachy
IČO: 36199800
267/2012Vývoz, zneškodnenie KO veľkoobj. kontajnerom za 8/2012607,2514.09.2012Brantner Krompachy s.r.o., Maurerová 51, 053 42 Krompachy
IČO: 36199800
268/2012Realiz. projekt Rampa pre UcÚ Margecany200Obj. 07214.09.2012Domprojekt
Hlavná 64
04413 Valaliky
IĆO:32565151
269/2012Právne zastupvanie za september 201216814.09.2012PUCHALLA a part.
Kmeťová 24
040 01 Košice
IČO:36860930
270/2012Toner čierny pre Xerox 6180119,21Obj. 07314.09.2012DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
IČO:43818030
271/2012Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobj. kontajnerom za 9/2012646,5717.09.2012Ekover spol s r.o.
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy
IČO:31691021
272/2012Vývoz a zneškodnenie odpadu KO a separ. zberu za 9/20121296,6117.09.2012Ekover spol s r.o.
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy
IČO:31691021
273/2012Pranie ažehlenie obrusov a utirok47,3617.09.2012Ing. Peter Bratko - EUROnline
Hlavná 1
053 42 Krompachy
IČO:43747043
276/2012Mobilné služby59,9924.09.2012Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
IČO:00329347
277/2012Mobilné služby30,4824.09.2012Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
IČO:00329347
278/2012Úradné tlačivá54,79Obj. 07124.09.2012Úrad MV SR
Pribinová 2
812 72 Bratislava
IČO:151866
279/2012Farebné tonery582,24Obj. 07526.09.2012DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
IČO:43818030
280/2012Reklamné predmety316,5026.09.2012Erika Pisková
Hlavná 29
056 01 Gelnica
IČO:44866445
281/2012Oprava Avie5026.09.2012Ladislav Mihál - Autoslužby
Kluknava 647
IČO:34605371
282/2012Služby technika pož. ochrany18001.10.2012Mgr. Ambróz Koňak
Za Hornádom 883/2
052 01 SNV
IČO:37178091
283/2012Občerstvenie na akcii Dni Obce Margecany49,8001.10.2012JuMes s.r.o.
Športová 1294/26
05601 Gelnica
IČO:44633131
284/2012Materiál na Dni Obce Margecany17001.10.2012JuMes s.r.o.
Športová 1294/26
05601 Gelnica
IČO:44633131
286/2012Zrážková voda - stočné
KD
330,2002.10.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
287/2012Zrážková voda - stočné
MS
61,2402.10.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
288/2012Zrážková voda - stočné
Jarná 584/57, Margecany
55,2402.10.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
289/2012Zrážková voda - stočné
Oľše 592/74, Margecany
69,6402.10.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
290/2012Zrážková voda - stočné
Oľše 593/75, Margecany
69,6402.10.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
291/2012Zrážková voda - stočné
Obchodná 127/6, Margecany
66,0402.10.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
292/2012Vývoz a znešk. KO a separ. zberu za 9/20121025,3605.10.2012Ekover spol s r.o.
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy
IČO:31691021
293/2012Opakovaná dodávka zemn. plynu165005.10.2012SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
294/2012Služby pevnej siete58,9108.10.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
295/2012Služby pevnej siete49,9408.10.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
296/2012Mobilné služby95,9508.10.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
297/2012Odobraté obedy zamestnancov september 2012157,4408.10.2012ZŠ s MŠ, Školská 20, 055 40 Margecany
IČO: 35546328
298/2012Odobraté obedy zamestnancov september 201219,2008.10.2012ZŠ s MŠ, Školská 20, 055 40 Margecany
IČO: 35546328
299/2012PC Intel DUal-Core 3100/4GB/500GB Windows 7432,70Obj. 08408.10.2012Compeko Trent s.r.o.
Štefánikovo námestie 6
052 01 Spišská Nová Ves
IČO:31676596
300/2012Zabíjačkový komplet 100 l148Obj. 07808.10.2012Tomaš Minařík-vandaniels
Koceľová 32
821 08 Bratislava
IČO:43976948
301/2012Pranie a žehlenie obrus a utierka24,3908.10.2012Ing. Peter Bartko
Hlavná 1
053 42 Krompachy
IČO:43747043
302/2012Predplatné k Zmluve NET961172008.10.2012Alternet, s.r.o.
Popradská 12
040 01 Košice
IČO:36576204
303/2012Vodné,stočné, Obchodná 127/6, Margecany73,5208.10.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
304/2012Vodné,stočné, Jarná 584/57, Margecany497,4508.10.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
305/2012Vodné,stočné, Obchodná 564/7 , Margecany392,0908.10.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
306/2012Vodné,stočné, Školská 135/2, Margecany49,0108.10.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
307/2012Vodné,stočné, Partizánska 30/555, Margecany17,1508.10.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
308/2012Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobj. kontajnerom za september 2012216,9808.10.2012Brantner Krompachy s.r.o., Maurerová 51, 053 42 Krompachy
IČO: 36199800
309/2012Služby pevnej siete70,9208.10.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
310/2012Služby pevnej siete1,1808.10.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
311/2012Predplatné mesačníka 2012-201353,8808.10.2012IURA EDITION, spol. s r.o.
Oravská 17
821 09 Bratislava
IČO:31348262
312/2012Dodávka tepelnej energie 01.09-30.09.201218,3212.10.2012Dalkia VS
Moldavská cesta 8/A
040 11 Košice
IČO:36179345
313/2012Materiál CHD136,6312.10.2012Emiliy s.r.o.
Zelezničná 92/20
055 01 Margecany
IČO:44631367
314/2012Rezivo - fošne 46,92Obj. 08012.10.2012ARET spol. s r.o.
Záhradná 10
055 61 Jaklovce
IČO:36204617
315/2012Právne zastúpenie október 201216812.10.2012PUCHALLA a part.
Kmeťová 24
040 01 Košice
IČO:36860930
316/2012Zateplovací materiál1499,7012.10.2012Sigma plus s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
317/2012Preprava tovaru171,60Obj. 08512.10.2012Vladimír Dzurňák -nákladná autodoprava
Oľše 62
055 01 Margecany
IČO:34603620
318/2012Prenosný elektr. ohrievač vody 30 l172Obj. 08112.10.2012Jozef Valkoššák
Letná 80/73
052 01 Spišská Nová Ves
IČO:33851719
319/2012Hlásnik 3/12425,3412.10.2012Erika Pisková
Hlavná 29
056 01 Gelnica
IČO:44866445
320/2012Prenájom zvukovej techniky na realizáciu projektu ,,Margecanské fajnoti,,1140Obj. 08215.10.2012Jozef Valkoššák
Letná 80/73
052 01 Spišská Nová Ves
IČO:33851719
321/2012Rezivo 0,34 m358,46Obj. 08619.10.2012Vladimír Hazes
Zimná 3
056 01 Gelnica
322/2012Informačná brožúra Aquapark Delňa + šeky10519.10.2012UMP s.r.o.
Popradská 68
040 11 Košice
IČO:36216674
323/2012Vodné stočné Oľše 592/74 Margecany188,7019.10.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
324/2012Vodné stočné Oľše 593/75 Margecany200,9419.10.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
325/2012Mobilné služby59,9919.10.2012Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
IČO:00329347
326/2012Mobilné služby29,9419.10.2012Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
IČO:00329347
327/2012Poplatok za konferenciu ,,Stavebné úrady 2012,, 4-5.10.20123519.10.2012VITA software, s.r.o.
Trnavská cesta 80
821 01 Bratislava - Ružinov
IČO:46141022
328/2012Vývoz a zneškodnenie KO a separovaného zberu za 10/20121258,9323.10.2012Ekover spol s r.o.
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy
IČO:31691021
329/2012Účasť na odbornom seminári ,,Správa registratúry,, 23.10.2012 - Gelnica3923.10.2012Asociácia správcov registratúry
M.R.Štefánika 310
972 71 Nováky
IČO:37922190
330/2012MS Office 2010199,80Obj. 08423.10.2012Compeko Trend s.r.o.
Štefánikovo námestie 6
052 01 SNV
IČO:31676596
331/2012Prenájom konštrukcie a zastrešeného pódia na akciu Margecanske fajnoty1200Obj. 07426.10.2012Bambida, s.r.o.
Košická 28
08001Prešov
IČO:36777889
332/2012Preventívna prehliadka kotlov v BD Jarná 57 Margecany295,5Obj. 08826.10.2012Jozef Slebodník - Servis Plyn
Jamník 233
053 22 Odorín
IČO:35316233
333/2012Tlačivá ,,Daň z nehnuteľnosti,,61,7026.10.2012Inprost spol. s r.o.
Smrečianska 29
811 05 Bratislava
IČO:31363091
334/2012Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 10/2012283,1729.10.2012Ekover spol s r.o.
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy
IČO:31691021
335/2012Občerstvenie na kult. podujatí Dni Obce Margecany218,7330.10.2012ALL EXPRES SERVCES, s.r.o.
Poštová 1
Krompachy 05342
IČO:45698660
336/2012Práce ryp.-nakl. JCB 4CX v HZS99Obj. 08902.11.2012Ing. Imrich Petkáč
č.355
Veľký Folkmár
IČO:34603743
337/2012Pelety Klasik Big-Bag3818,02Obj. 09102.11.2012Bioenergia, a.s.
Palučanská 54/371
031 01 Liptovský Mikuláš 1
IČO:36668265
338/2012Vývoz a zneškodnenie KO za 10/20121054,6202.11.2012Ekover spol s r.o.
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy
IČO:31691021
339/2012Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 10/20121638,6702.11.2012Ekover spol s r.o.
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy
IČO:31691021
340/2012Elektrina dodávka a distribúcia
1.09.2012-30.11.2012
538302.11.2012VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 36211222
341/2012Predplatné k zmluve NET961172002.11.2012Alternet, s.r.o.
Popradská 12
040 01 Košice
IČO:36576204
342/2012PD na stavebné povolenie ,,Zateplenie budovy obecného úradu v obci Margecany,,396002.11.2012A.P.H. ateliér, s.r.o.
Kpt. Nálepku 5
080 01 Prešov
IČO:36500780
343/2012Náklady na dopravu autobusom Margecany-cintorín-Roľová a späť57,4702.11.2012TJ Lokomotíva Margecany FK
IČO:17149860
344/2012Občerstvenie pre učinkujúcich na deň 13.10.2012 - Margecanske fajnoty46005.11.2012Sman
Henrich Papcun
Bystrá 21
05501 Margecany
IČO:32370962
345/2012Za služby pevnej siete72,2306.11.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
346/2012Za služby pevnej siete1,1806.11.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
347/2012Za služby pevnej siete59,1706.11.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
348/2012Opakovaná dodávka zemného plynu165006.11.2012SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
349/2012Za mobilné služby121,9206.11.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
350/2012Služby pevnej siete2,3007.11.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
351/2012Kamenivo 0/4719,2009.11.2012Calmit, spol. s r.o.
Gaštanová 15
811 04 Bratislava
IČO:36172162
352/2012Právne zastúpenie16812.11.2012Puchalla, Slávik a partneri s.r.o.
Kmeťová 24
040 01 Košice
IČO:36860930
353/2012Dodávka teplej energie za obdobie 01.10.-31.10.2012146,6212.11.2012Dalkia VS s.r.o.
Moldavská cesta 8/A
040 11 Košice
IČO:36179345
354/2012Tonery do tlačiarne Xerox Phaser 6180471,4312.11.2012DD21 s.r.o.
Švábska 6
08005Prešov
IČO:43818030
355/2012Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 10/2012237,2012.11.2012Brantner Nova, s.r.o.
Sadová 13
05201SNV
IČO:31659641
356/2012Tonery943,4819.11.2012DD21 s.r.o.
Švábska 6
08005Prešov
IČO:43818030
357/2012Mobilné služby29,9419.11.2012Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
IČO:00329347
358/2012Mobilné služby59,9919.11.2012Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
IČO:00329347
359/2012Kanc. potreby297,92Obj. 09419.11.2012Eva Sýkorová
Kúpeľná 935/61
05304 Spišské podhradie
IČO:43157351
360/2012Odobraté obedy zamestnancov OcÚ za október 2012181,7619.11.2012ZŠ s MŠ, Školská 20, 055 40 Margecany
IČO: 35546328
361/2012Odobraté obedy zamestnancov OcÚ za október 201229,4419.11.2012ZŠ s MŠ, Školská 20, 055 40 Margecany
IČO: 35546328
362/2012Obrusy, utierky48,3528.11.2012Ing. Peter Bartko - EUROnline
Hlavná 1
053 42 Krompachy
IČO:43747043
363/2012Vývoz a zneškodnenie KO za 11/20122103,0529.11.2012Ekover spol s r.o.
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy
IČO:31691021
364/2012Dodávka a montáž na stavbe BD 9 b.j. - prestavba a nadstavba, zmluva s MDVRR SR č. 0107-PRB/20119974,2329.11.2012Danova s.r.o.
Ovocinárska 25
083 01 Sabinov
IČO:36487848
365/2012Predplatné k Zmluve NET961172030.11.2012Alternet s.r.o.
Popradská 12
040 01 Košice
IĆO:36576204
366/2012Odobraté obedy zamestnancov OcÚ za november 201212,803.12.2012ZŠ s MŠ, Školská 20, 055 40 Margecany
IČO: 35546328
367/2012Odobraté obedy zamestnancov OcÚ za november 2012175,3603.12.2012ZŠ s MŠ, Školská 20, 055 40 Margecany
IČO: 35546328
368/2012Spracovanie PD dočast. a trvalého dopr. značenia na stavbu:
Odstavné a parkovacie plochy v obci Margecany
180Obj. 09703.12.2012L+H KOM s.r.o.
Vihorlatská 17
080 01 Prešov
IČO:36858650
369/2012Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 11/2012250,3005.12.2012Brantner Nova, s.r.o.
Sadová 13
05201SNV
IČO:31659641
370/2012Opakovaná dodávka zemného plynu165005.12.2012SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
371/2012Webhosting, správa webu, redizajn stránky, doplnok zmluvy, register cintorín25005.12.2012SMARTINFO s.r.o.
Kluknava 239
IČO:44852576
372/2012Nájom k 15.12.2012 podľa PNZ-P42562/05.0048,9305.12.2012Slovenský pozemkový fond
Búdkova 36
817 15 Bratislava
IČO:17335345
373/2012Naše dieťatko - malé dotlač46,73Obj. 09605.12.2012Vydavateľstvo príroda s.r.o.
Koceľová 17
821 08 Bratislava
IČO:35787147
374/2012Mobilné služby94,8605.12.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
375/2012Služby pevnej siete74,3205.12.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
376/2012Služby pevnej siete48,3105.12.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
377/2012Služby pevnej siete1,1805.12.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
378/2012Stolička calypso synchro XL 2 ks217,24Obj. 10105.12.2012Mercury star s.r.o.
Starozuberská 1446
756 64 Zubří
CZ
IČO:62300164
379/2012Predplatné Záhradkár SK17,8810.12.2012Slovenská pošta a.s
Partizánska cesta 9
97599 Banská Bystrica
IČO:36631124
380/2012Služby pevnej siete7,1310.12.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
381/2012Služby pevnej siete2,310.12.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
382/2012Vysávač Kärcher WD 7.700P274,60Obj. 09910.12.2012ELEKTRONIC Bros.
Samuel Čiasnoha
Cintorínska 16
053 42 Krompachy
IČO:33984905
383/2012Služby požiarneho technika18010.12.2012Mgr. Ambróz Koňak
Za Hornádom 883/2
052 01 Sp. Nová Ves
IČO:37178091
384/2012Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 11/2012382,9610.12.2012Brantner Nova, s.r.o.
Sadová 13
05201SNV
IČO:31659641
385/2012Odborné stanovisko7,810.12.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
386/2012Fellowes Viazač Quasar 500, doprava164,7410.12.2012Epicom shop s.r.o.
Námestie SNP 13/13
974 01 Banská Bystrica
IČO:46530916
387/2012Dodávka teplej energie za 01.11.-30.11.2012
256,58
11.12.2012Dalkia VS s.r.o.
Moldavská cesta 8/A
040 11 Košice
IČO:36179345
388/2012Prepr. tovaru L.Mikuláš-Margecany 10.12.2012171,60Obj. 10212.12.2012Vladimír Dzurňák-Nákladná doprava
Oľše 62
055 01 Margecany
IČO:34603620
389/2012Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ612.12.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
390/2012Vodné stočné Oľše 592/74365,1212.12.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
391/2012vodné stočné Oľše 593/75169,0812.12.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
392/2012Právne zastupovanie 16812.12.2012Puchalla, Slávik a partneri s.r.o.
Kmeťová 24
040 01 Košice
IČO:36860930
393/2012Novoročenky, tlač diplomov18,3013.12.2012Erika Pisková
Hlavná 29
056 01 Gelnica
IČO:44866445
394/2012Vystúpenie Ženského zboru Českého spolku na adventnom večeri 1.12.2012200Obj. 09813.12.2012Český spolok v Košiciach
Hlavná 70
040 01 Košice
IČO:35568267
395/2012Balóny šťastia15Obj. 10417.12.2012Juraj Tomaško
Muškátova 48
040 11 Košice
396/2012Občerstvenie na podujatí Vianočný koncert 16.12.2012300Obj. 10517.12.2012JuMes s.r.o.
Športová 1294/26
056 01 Gelnica
IČO:44633131
397/2012Vystúpenie FS Hermanovčan400Obj. 10617.12.2012Obč. zdr. Hermanovčan
288
082 35 Hermanovce
IČO:42227615
398/2012Chladnička Whirpool ARC 104, PC komponenty1895,80obj. 10717.12.2012Elektronic Bros.
Samuel Čiasnoha
Cintorínska 16
05342 Krompachy
IČO:33984905
399/2012Elektromateriál63,43Obj. 10817.12.2012Ing. Novota Miroslav
Hlinná 34
05501 Margecany
IČO:32367333
400/2012Pelety Big-Bag 6 mm315917.12.2012Bioenergia a.s.
Palučanská 54/371
031 01 Lipt. Mikuláš
IČO:36668265
401/2012Práce rzp.-.nkl. JCB 4CX v HZS99Obj. 10917.12.2012Ing. Imrich Petkáč
č.355
055 51 Veľký Folkmár
IČO:34603743
402/2012Zatr. dielec, Ovod. žľab, Výkop. práce bagrom4880,76Obj. 07917.12.2012Danova s.r.o.
Ovocinárska 25
083 01 Sabinov
IČO:36487848
403/2012Elektromateriál509,10Obj. 11617.12.2012Sigma plus s.r.o.
Maurerova 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
404/2012Hydr. ventil, rukavice páska protišmyk.89,72Obj. 11517.12.2012Sigma plus s.r.o.
Maurerova 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
405/2012Stavebný materiál4326,35Obj. 07617.12.2012Sigma plus s.r.o.
Maurerova 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
406/2012Zámk. dlažba, Dopr. značka komplet4719,89Obj. 08317.12.2012František Jánoš Drevovýroba
Štúrova 40
053 42 Krompachy
IČO:37707591
407/2012Skriňa biela, úzka162,24Obj. 09518.12.2012AJProdukty a.s.
Galvaniho 7/B
P.O.Box 35
820 16 Bratislava
IČO:36268518
408/2012skriňa, podst. pod monitor, regál na šanóny, vešik. stena, montáž429Obj. 11019.12.2012Peter Janoš
SNP 456/104
053 42 Krompachy
IČO:43607110
409/2012
škrob, aviváž, prášok105Obj. 10519.12.2012Emily s.r.o. Železničná 20
055 01 Margecany
IČO:44631367
410/2012Oprava Kia Ceed GL 527 AJ468,72Obj. 11220.12.2012Krčmár Miroslav
Autoklampiar
Veterná 12
055 01 Margecany
IČO:32369085
411/2012Hlásnik 4/2012428,40Obj. 11320.12.2012Erika Pisková
Hlavná 29
056 01 Gelnica
IČO:44866445
412/2012Mobilné služby43,1621.12.2012Orange Slovensko
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
35697270
413/2012Mobilné služby53,5021.12.2012Orange Slovensko
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
35697270
414/201Ohňostrojné práce350Obj. 10021.12.2012Jana Kostová - JASTA
Krakovska 8
040 11 Košice
IČO:44445971
415/2012Kalendár maxi, vreck. kalendár, novoročenky158,75Obj. 11421.12.2012Erika Pisková
Hlavná 29
056 01 Gelnica
IČO:44866445
416/2012Inform. tabuľa55Obj. 08721.12.2012Erika Pisková
Hlavná 29
056 01 Gelnica
IČO:44866445
417/2012Kamenivo 0/4348,8021.12.2012Calmit spol.s .r.o.
Gaštanová 15
811 04 Bratislava
IČO:36172162
418/2012Zráž. vody KD Obchodná 564/7 Margecany34121.12.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
419/2012Zráž. vody MS Školská 135/2 Margecany62,4421.12.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
420/2012Zráž. vody Jarná 584/57 Margecany57,6421.12.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
421/2012Zráž. vody Oľše 592/74 Margecany72,0521.12.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
422/2012Zráž. vody Oľše 593/75 Margecany72,0521.12.2012PVPS a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968
423/2012Pracovná obuv19,2521.12.2012Sigma plus s.r.o.
Maurerova 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
424/2012Vyúčtovacia faktúra za 19.01.2012-30.11.2012-2475,6721.12.2012SPP, a.s, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
425/2012Košický Korzár SME19727.12.2012Petit Press a.s.
Lazaretská 12
814 64 Bratislava
IČO:35790253
426/2012Vysokozdvižná plošina presun a práca100,8Obj. 11827.12.2012Ekover s.r.o.
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy
IČO:31691021
427/2012Stoličky Tomaso 150 ks4998,60Obj. 11927.12.2012SANAS a.s.
Hollého 37
083 01 Sabinov
IČO:36458562
428/2012Kurenársky materiál420,08Obj. 12028.12.2012Sigma plus s.r.o.
Maurerova 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
429/2012Elektromateriál246,53Obj. 12228.12.2012SA-TO Elektro
Obchodná 308/3
055 61 Jaklovce
IČO:44864558
430/2012Elektromateriál425,20Obj. 12128.12.2012SA-TO Elektro
Obchodná 308/3
055 61 Jaklovce
IČO:44864558
431/20124asť PD pre st. povolenie na ,,Regenerácia sídla Margecany II,,686031.12.2012A.P.H. ateliér
Kpt. Nálepku 5
080 01 Prešov
IČO:32923112
432/2012Reprobedňa, mikrofón1000Obj. 12331.12.2012Jozef Valkoššák
Letná 80/73
052 01 Sp. Nová Ves
IČO:33851719
433/2012Mobilné služby70,9904.01.2013Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
434/2012Služby pevnej siete61,9608.01.2012Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
435/2012Služby pevnej siete52,4008.01.2013Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
436/2012Služby pevnej siete1,1808.01.2013Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
437/2012Služby pevnej siete2,3009.01.2013Slovak Telcom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
438/2012Vývoz a zneškodnenie KO a sep. zberu za 12/20122098,0709.01.2013Ekover spol s r.o.
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy
IČO:31691021
439/2012Vodné od 01.07.-31.12.201274,9909.01.2013ŽSR
Klemensová 8
813 61 Bratislava
IČO:31364501
440/2012Prenájom HÁK-mesačne3609.01.2013Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13
052 01 SNV
IČO: 31659641
441/2012Dodávka tepelnej energie za 01.12.-31.12.2012311,5711.01.2013Dalkia
Moldavská cesta 8/A
040 11 Košice
IČO: 36179345
442/2012Obedy zamestnancov za december 201299,8411.01.2013ZŠaMŠ
Školská 20
055 40 Margecany
IČO:35546328
443/2012Predplatné za 201211,3015.01.2013Poradca podnikateľa, s.r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
IČO:31592503
444/2012Prezentácia v maľovanej mape Dolný Spiš36015.01.2013CBS spol. s r.o.
Kynceľová 54
974 01 Banská Bystrica
IČO:36754749

Vystavené objednávky

Objednávky vystavené po 1. 1. 2012
Číslo objednávky
(Identifikačný údaj objednávky)
Popis plneniaHodnota plnenia s DPHIdentifikácia zmluvyDátum vyhotoveniaDodávateľ
(meno, sídlo, IČO)
Objednávku schválil
(meno, priezvisko, funkcia)
001Oprava kotla GB 112 v komunitnom centre20002.01.2012Skovajsa Rastislav, Úprava plynových zariadení, Bielidlá 912/26, 053 04 Spišské podhradie
IČO: 34803289
Ing. Igor Petrik, starosta
002RouterBoard 120026403.01.2012WIRIX, s.r.o., Popradská 12, 040 11 Košice
IČO: 44136714
Ing. Igor Petrik, starosta
003Geologický prieskum394213.01.2012Ing. Jaroslav Potičný - GEOPRIESKUM, M.Nešpora 17, 080 01 Prešov
IČO: 14317281
Ing. Igor Petrik, starosta
004 Propagačný materiál120013.01.2012Trik desing s.r.o., Hlavná 13, 053 42 Krompachy
IČO: 44929234
Ing. Igor Petrik, starosta
005Diplomy, plagáty, poukážka, vstupenky16,40 13.01.2012Pisková Erika, Hlavná 29, 056 01 Gelnica
IČO: 44866445
Ing. Igor Petrik, starosta
006Polohopis. výškopis. a GP40013.01.2012Špitz Rastislav, Helcmanovce č. 314
IČO: 34605045
Ing. Igor Petrik, starosta
007Žetóny23.01.2012Pisková Erika, Hlavná 29, 056 01 Gelnica
IČO: 44866445
Ing. Igor Petrik, starosta
008Vypracovanie projektu23.01.2012architektus FEKETE, s.r.o., Kotrádová 6, 080 01 Prešov
IČO: 43765416
Ing. Igor Petrik, starosta
009Kancelársky papier23.01.2012Sýkorová Eva, Papierníctvo, Kúpeľná 935/61, 053 04 Spišské Podhradie
IČO: 43157351
Ing. Igor Petrik, starosta
010Toaletný papier, utierky-zásobník23.01.2012Sigma plus s.r.o., Maurerová 11, 053 42 Krompachy
IČO: 36602361
Ing. Igor Petrik, starosta
011Zemné práce 2. Realizačný projekt - revitalizácia krajiny23.01.2012ZEKRO s.r.o., Hnilecká 20, 056 01 Gelnica
IČO: 36653594
Ing. Igor Petrik, starosta
012Oprava kotlov v obecnej kotolni02.02.2012BELMAR EKO s.r.o., Slovenská 46, 080 01 Prešov
IČO: 36515949
Ing. Igor Petrik, starosta
013Objednávka klince, drôt stavebný30,3002.02.2012MAPOX s.r.o.
Partizánska 30
055 01 Margecany
IČO: 36600971
Ing. Igor Petrik, starosta
014Objednávka náradia23,3502.02.2012MAPOX s.r.o.
Partizánska 30
055 01 Margecany
IČO: 36600971
Ing. Igor Petrik, starosta
015Objednávka kuka nádob 120 l796,8002.02.2012Mevako s.r.o.
Brzotín
049 51 Brzotín
IČO: 31681051
Ing. Igor Petrik, starosta
016Objednávka drevených peletiek371,7902.02.2012Pellettherm, s.r.o.
Štúrová 300
06783 Kamenica /Cirochou
Ing. Igor Petrik, starosta
017Objednávka drevených peletiek a doprava550,8006.02.2012Pellettherm, s.r.o.
Štúrová 300
06783 Kamenica /Cirochou
Ing. Igor Petrik, starosta
018Objednávka drevených peletiek a doprava642,6009.02.2012Pellettherm, s.r.o.
Štúrová 300
06783 Kamenica /Cirochou
Ing. Igor Petrik, starosta
019Obj. ochranných odevov64,6729.02.2012JuMes s.r.o.
Športová 1294/26
056 01 Gelnica
IČO:44633131
Ing. Igor Petrik, starosta
020Obj. kanalizačnej rúry PVC 400/5 m162,3620.02.2012Sigma plus s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
Ing. Igor Petrik, starosta
021Obj. operačného systému OM MS Windows 7500,8306.03.2012DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
IČO:43818030
Ing. Igor Petrik, starosta
022Obj. notebook a multifunkčné zariadenie1505,8906.03.2012DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
IČO:43818030
Ing. Igor Petrik, starosta
023Obj. dvojzákrutová sieť33620.02.2012Vodales, s.r.o.
Študenská 20
960 16 Zvolen
IČO:44988508
Ing. Igor Petrik, starosta
024Obj. elektromateriálu-20.02.2012ELEKTRO IN
Námestie slobody 6
053 42 Krompachy
IČO:44598467
Ing. Igor Petrik, starosta
025Obj. klince190,520.02.2012MAPOX s.r.o.
Partizánska 30
055 01 Margecany
IČO: 36600971
Ing. Igor Petrik, starosta
026Obj. materiálu-20.02.2012MAPOX s.r.o.
Partizánska 30
055 01 Margecany
IČO: 36600971
Ing. Igor Petrik, starosta
027Obj. drevené peletky183606.03.2012Pellettherm, s.r.o.
Štúrová 300
06783 Kamenica /Cirochou
Ing. Igor Petrik, starosta
028Obj. prepravy peletiek-06.03.2012Dzurňák Vladimír - nákladná autodoprava
Oľše 62
055 01 Margecany
IČO:34603620
Ing. Igor Petrik, starosta
029Obj. kac. potrieb-06.03.2012Sýkorová Eva
Papiernictvo
Kúpeľná 935/61
053 04 Spišské Podhradie
IČO:43157351
Ing. Igor Petrik, starosta
030Obj. tóner do tlačiarne236,6206.03.2012DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
IČO:43818030
Ing. Igor Petrik, starosta
031Obj. vyloženie peletiek69,306.03.2012Petkáč Imrich Ing.
č.355
055 51 Veľký Folkmár
IČO:34603743
Ing. Igor Petrik, starosta
032Obj. zamerania GPS PRK 201120006.03.2012Vodales, s.r.o.
Študenská 20
960 16 Zvolen
IČO:44988508
Ing. Igor Petrik, starosta
033Obj. náradia123,5406.03.2012Sigma plus s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
Ing. Igor Petrik, starosta
034Obj. materiálu905,1006.03.2012Sigma plus s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
Ing. Igor Petrik, starosta
035Obj. drevené peletky4595,3620.03.2012TaT Partners s.r.o.
Štúrová 27
040 01 Košice
IČO:00329347
Ing. Igor Petrik, starosta
036Obj. elektromateriál143,2220.03.2012ELEKTRO IN
Námestie slobody 6
053 42 Krompachy
IČO:44598467
Ing. Igor Petrik, starosta
037Obj. Xerox 618022520.03.2012DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
ICO: 43818030
Ing. Igor Petrik, starosta
038Obj. tlač Hlásnika42720.03.2012Pisková Erika
Hlavná 29
056 01 Gelnica
IČO: 44866445
Ing. Igor Petrik, starosta
039Obj. materiál pre TJ6030.03.2012MAPOX s.r.o.
Partizánska 30
055 01 Margecany
IČO: 36600971
Ing. Igor Petrik, starosta
040Obj. zverejnenie inzerátu5004.05.2012Petit Press, a.s.
divízia Východ OZ
Němcovej 32
042 62 Košice
IČO: 35790253
Ing. Igor Petrik, starosta
041Obj. tlač vstupenky, plakáty A3, plakáty A419,4530.04.2012Pisková Erika
Hlavná 29
056 01 Gelnica
IČO: 44866445
Ing. Igor Petrik, starosta
042Obj. kanc. papier, euroobal A49814.05.2012Sýkorová Eva
Papiernictvo
Kúpeľná 935/61
053 04 Spišské Podhradie
Ing. Igor Petrik, starosta
043Obj. zdroj na PC Eurocase 40W, myš optická, kábel USB35,2914.05.2012Compeko Trend s.r.o.
Štef, nám. 6
052 01 SNV
IČO: 31676596
Ing. Igor Petrik, starosta
044Obj. výroba a dodávka veľkoploš. tabule 2500x1500 a trvalej pamätnej tabule 40x30 33021.05.2012Pisková Erika
Hlavná 29
056 01 Gelnica
IČO: 44866445
Ing. Igor Petrik, starosta
045Obj. výroba a tlač letákov do domácností a plakátov pre propagáciu projektu: Zberný dvor v obci Margecany95521.05.2012Pisková Erika
Hlavná 29
056 01 Gelnica
IČO: 44866445
Ing. Igor Petrik, starosta
046Obj. vypracovanie PD elektrických obvodov pre prístavbu KD15021.05.2012Petrík Václav
Rybničná 496
055 61 Jaklovce
IČO: 40110460
Ing. Igor Petrik, starosta
047Obj. tonery - pre XEROX 6180464,8421.05.2012DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
ICO: 43818030
Ing. Igor Petrik, starosta
048Obj. preprava žiakov ZŠ a MŠ21.05.2012Telovýchovná jednota
055 01 Margecany
IČO: 17149860
Ing. Igor Petrik, starosta
049Obj. toner do kop. stroja - Minilta Di1611/15213121.05.2012DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
ICO: 43818030
Ing. Igor Petrik, starosta
050Rukavice, Stihl olej, Silon, Metla21.05.2012Sigma plus s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
Ing. Igor Petrik, starosta
051Ob. tonery464,8428.05.2012DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
ICO: 43818030
Ing. Igor Petrik, starosta
052Spotr. materiál118,2408.06.2012Sigma plus s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
Ing. Igor Petrik, starosta
053Obj. pneu32711.06.2012Pneuservis-Patrik Slivenský
Športová 26
05601 Gelnica
IČO: 43271821
Ing. Igor Petrik, starosta
054Obj. toner čierny46,4811.06.2012DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
ICO: 43818030
Ing. Igor Petrik, starosta
055Obj. tonery všetky farby464,8418.06.2012DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
ICO: 43818030
Ing. Igor Petrik, starosta
056Obj. pohár, medaila, stuha84,3609.07.2012Victory sport, spol s r.o.
Junácka 6
831 04 Bratislava
IČO: 35774282
Ing. Igor Petrik, starosta
057Obj. tlač Hlásnika42709.07.2012Pisková Erika
Hlavná 29
056 01 Gelnica
IČO: 44866445
Ing. Igor Petrik, starosta
058Obj. revízie el. zar. a bleskozvodu na BD Jarná 5796009.07.2012Ledvák Ľubomír
č. 103
055 51Veľký Folkmár
IČO: 32367015
Ing. Igor Petrik, starosta
059Obj. zameranie príst. KD a priľahlých chodníkov na vydanie kolaud. rozhodnutia09.07.2012Špitz Rastislav
Helcmanovce č. 314
IČO: 34605045
Ing. Igor Petrik, starosta
060Obj. publikácie Po nás púšť a potopa ? 1912.07.2012MVO Ľudia a voda
Čermeľská cesta 24
040 01 Košice
IČO: 31302921
Ing. Igor Petrik, starosta
061Obj. pyrotech. efekty15012.07.2012Spišský klub vojenskej histórie Gva
Strojnícka 5/13
052 01 SNV
IČO: 42099650
Ing. Igor Petrik, starosta
062Obj.štartér, žiarivka kompakt28,3523.07.2012ELEKTRO IN
Námestie slobody 6
053 42 Krompachy
IČO:44598467
Ing. Igor Petrik, starosta
063Obj. kompas na CD7,323.07.2012IUVENTA
Karloveská 64
842 58 Bratislava
IČO:157660
Ing. Igor Petrik, starosta
064Obj. zvoz, zber a uloženie KO - august 2012 281030.07.2012Brantner Krompachy s.r.o.
Maurerová 51
053 42 Krompachy
IČO: 36199800
Ing. Igor Petrik, starosta
065Obj. vytýčenie podzemných vedení k stavbe: Odstavné a parkovacie plochy v obci Margecany10.08.2012Slovak Telekom a.s.
Poštová 18
04001 Košice
IČO:35763469
Ing. Igor Petrik, starosta
066Obj. antivírusový program Eset Endpoint Security pre 13 PC499,210.08.2012ESET spol. s r.o.
Ensteinová 24
851 01 Bratislava
Ing. Igor Petrik, starosta
067Obj. prac. náradie78,2410.08.2012Sigma plus s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
Ing. Igor Petrik, starosta
068Obj. prepravu členov FSK Jadlovec 17-18.8.2012 Margecany - Hrušov a späť58010.08.2012Marion tour - Jozef Miháľ
Široké 268
082 37 Široké
IČO:37533398
Ing. Igor Petrik, starosta
069Obj. kanc. papier9810.08.2012Sýkorová Eva
Papiernictvo
Kúpeľná 935/61
053 04 Spišské Podhradie
Ing. Igor Petrik, starosta
070Obj. ochr. prac pomôcky30,4610.08.2012Sigma plus s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
Ing. Igor Petrik, starosta
071Obj. úradné tlačiva10.09.2012Úrad MV SR Bratislava
Pribinová 2
812 72 Bratislava
IČO:151866
Ing. Igor Petrik, starosta
072Obj. vypracovanie realiz. proj. pre stavbu Rampa pre OcÚ Margecany20010.09.2012DOMPROJEKT
Ing. Výrostková Ľudmila
Hlavná 64
044 13 Valaliky
IČO:32565151
Ing. Igor Petrik, starosta
073Obj. toner čierný do Xerox 6180119,2110.09.2012DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
ICO: 43818030
Ing. Igor Petrik, starosta
074Obj. prenájom konštrukcie - zastrešené pódium na akciu ,,Margecanske fajnoti,,120017.09.2012Bamida s.r.o.
Košická 28
080 01 Prešov
IČO:36777889
Ing. Igor Petrik, starosta
075Obj. tonery do tlačiarne Xerox Phaser 6180 čierny a farebny581,0517.09.2012DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
ICO: 43818030
Ing. Igor Petrik, starosta
076Obj. materiálu stavebného4326,3917.09.2012Sigma plus s.r.o.
Maurerova 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
Ing. Igor Petrik, starosta
077Obj. spracovanie PD ,,Zateplenie OcÚ Margecany,, na základe predloženej ponuky396026.09.2012A.P.H. atelier, s.r.o.
Kpt. Nálepku 5
080 01 Prešov
IČO:36500780
Ing. Igor Petrik, starosta
078Zabijačkový komplet 100 l144,526.09.2012Minarik Tomáš - vandaniels
Koceľová 32
821 08 Bratislava
IČO:43976948
Ing. Igor Petrik, starosta
079Zatr. dielec, odvod. žľab, výkop. práce a presun zeminy488001.10.2012Danova s.r.o.
Ovocinárska 25
083 01 Sabinov
IČO:36487848
Ing. Igor Petrik, starosta0
080Fošne 0,12x0,032x6m 10ks46,9201.10.2012ARET spol. s r.o.
Záhradná 10
055 61 Jaklovce
IČO:36204617
Ing. Igor Petrik, starosta
081Elektr. ohrievač vody 30 l17201.10.2012Valkoššák Jozef
Letná 80/73
052 01 Spišská Nová Ves
Ing. Igor Petrik, starosta
082Prenájom zvukovej techniky na 13.10.2012 na akciu ,,Margecanske fajnoti,,114001.10.2012Valkoššák Jozef
Letná 80/73
052 01 Spišská Nová Ves
Ing. Igor Petrik, starosta
083Zámk. dlažba, dopr. značka472001.10.2012Drevovýroba - František Jánoš
Štúrova 40
053 42 Krompachy
IČO:37707591
Ing. Igor Petrik, starosta
084PC Intel DUal-Core 3100/4-Windows 7, MS Office 2010632,501.10.2012Compeko Trend s.r.o.
Štefánikovo námestie 6
052 01 Spišská Nová Ves
Ing. Igor Petrik, starosta
085Preprava peletiek na 11.10.2012
Kráľová Lehota-Margecany
171,6001.10.2012Dzurňák Vladimír-nákl.dopr.
Oľše 62
055 01 Margecany
IČO:34603620
Ing. Igor Petrik, starosta
086Rezivo dosky 4m58,4601.10.2012Hazes Vladimír
Zimná 3
056 01 Gelnica
IČO:32369891
Ing. Igor Petrik, starosta
087Výroba inf. tabule (park. plochy pri kostole)5501.10.2012Piskova Erika
Hlavná 29
056 01 Gelnica
IČO:44866445
Ing. Igor Petrik, starosta
088Revízia kotlov 10 ks v BD Jarná 5705.10.2012Slebodník Jozef - Servis plyn
Jamník 233
053 22 Odorín
IČO:35316233
Ing. Igor Petrik, starosta
089Vyloženie peletiek9905.10.2012Petkáč Imrich Ing.
č. 355
055 51 Veľký Folkmár
Ing. Igor Petrik, starosta
090Občerstvenie pre učinkujúcich na 13.10.2012 na akciu Margecanske fajnoty46005.10.2012Sman
Papcun Henrich
Bystrá 21
055 01 Margecany
Ing. Igor Petrik, starosta
091Peletky klasik Big-Bag3818,0205.10.2012Bioenergia, a.s.
Paulučanská 54/371
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:36668265
Ing. Igor Petrik, starosta
092Tonery do tlačiarne Xerox Phaser 6180 467,2405.11.2012DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
IČO:43818030
Ing. Igor Petrik, starosta
093Tonery do tlačiarne Xerox Phaser 6180 943,4806.11.2012DD21 s.r.o.
Švábska 6
080 05 Prešov
IČO:43818030
Ing. Igor Petrik, starosta
094Kancelárske potreby06.11.2012Sýkorová Eva
Papierníctvo
Kúpeľná 935/61
053 04 Spišské Podhradie
IČO:43157351
Ing. Igor Petrik, starosta
095Skriňa plechová162,2412.11.2012Aj Produkty a.s.
Kmeťová 13
040 01 Košice
IČO:36268518
Ing. Igor Petrik, starosta
096Naše dieťatko malé - dotlač46,8012.11.2012Vydavateľstvo Príroda, s.r.o.
Koceľová 17
821 08 Bratislava
IČO:35787147
Ing. Igor Petrik, starosta
097Vyprecovanie PD dočasného a trvalého dopr. značenia na stavbu: Odstavné a parkovacie plochy v obci Margecany18012.11.2012L+H KOM s.r.o.
Vihorlatská 17
080 01 Prešov
IČO:36858650
Ing. Igor Petrik, starosta
098Vystúpenie ženského zboru Českého spolku na adventnom večeri 01.12.201220012.11.2012Český spolok v KOšiciach
Ženský zbor
Hlavná 70
040 01 Košice
IČO:35568267
Ing. Igor Petrik, starosta
099Vysávač Kärcher WD 7.700P274,6012.11.2012Elektronic Bros.
Samuel Čiasnoha
Cintorínska 16
053 42 Krompachy
IČO:33984905
Ing. Igor Petrik, starosta
100Pyrotechnické práce 35025.11.2012Kostová Jana - Jasta
Krakovská 8
040 11 Košice - Juh
IČO:44445971
Ing. Igor Petrik, starosta
101Stoličky Calypso synchro xl s podrúčkami 2 ks217,2426.11.2012Mercury star s.r.o.
Starozuberská 1446
756 64 Zubří
CZ
IČO:62300164
Ing. Igor Petrik, starosta
102Preprava peletiek Lip. Mikuláš - Margecany 10.12.2012171,6026.11.2012Dzurňák Vladimír - nákladná autodoprava
Oľše 62
055 01 Margecany
IČO:34603620
Ing. Igor Petrik, starosta
103Diplomy, novoročenky18,3026.11.2012Pisková Erika
Hlavná 29
056 01 Gelnica
IČO: 44866445
Ing. Igor Petrik, starosta
104Balóny šťastia1526.11.2012Tomáš Juraj
Muškátová 48
040 11 Košice
IČO:11964464
Ing. Igor Petrik, starosta
105Občerstvenie na vinočný koncert 16.12.201230026.11.2012JuMes s.r.o.
Športová 26
056 01 Gelnica
IČO:44633131
Ing. Igor Petrik, starosta
106Vystúpenie na vianočný koncert 16.12.201240026.11.2012OZ Harmanovčan
č. 288
082 35 Harmanovce
IČO:42227615
Ing. Igor Petrik, starosta
107Elektronika a PC1895,8026.11.2012Elektronic Bros.
Samuel Čiasnoha
Cintorínska 16
053 42 Krompachy
IČO:33984905
Ing. Igor Petrik, starosta
108Elektr. spotrebný materiál26.11.2012Novota Miroslav Ing.
Hlinná 34
055 01 Margecany
IČO:32367333
Ing. Igor Petrik, starosta
109Vyloženie peletiek nakladačom 10.12.201226.11.2012Petkáč Imrich Ing.
č. 355
055 51 Veľký Folkmár
IČO:34603743
Ing. Igor Petrik, starosta
110Výroba a montáž skriňa, vešiaková stena, regál na šanóny, podstavec na monitor41426.11.2012Janoš Peter
SNP 456/104
053 42 Krompachy
IČO:43607110
Ing. Igor Petrik, starosta
111Škrob, aviváž, prášok batole10526.11.2012Emily s.r.o.
Železničná 92/20
055 01 Margecany
IČO:44631367
Ing. Igor Petrik, starosta
112Oprava mot. vozidla KIA, GL 527 AJ26.11.2012Krčmár Miroslav
Veterná 12
055 01 Margecany
IČO:32369085
Ing. Igor Petrik, starosta
113Tlač Hlásnika27.11.2012Pisková Erika
Hlavná 29
056 01 Gelnica
IČO:44866445
Ing. Igor Petrik, starosta
114Kalendár Maxi s potlačou, vreckový kalendár, novoročenky158,7527.11.2012Pisková Erika
Hlavná 29
056 01 Gelnica
IČO:44866445
Ing. Igor Petrik, starosta
115Ventil C52 hliník+spojka
páska protišmyková, rukavice
89,8027.11.2012Sigma plus s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
Ing. Igor Petrik, starosta
116Sifon vaňový a elektromateriál509,1027.11.2012Sigma plus s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
Ing. Igor Petrik, starosta
117Pracovná obuv19,2503.12.2012Sigma plus s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
Ing. Igor Petrik, starosta
118Plošina na výmenu výbojok na VO03.12.2012Ekover spol s r.o.
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy
IČO:31691021
Ing. Igor Petrik, starosta
119Stoličky TOMASO 150 ks499803.12.2012SANAS a.s.
HOlého 37
083 01 Sabinov
IČO:36458562
Ing. Igor Petrik, starosta
120Kurenársky materiál420,0803.12.2012Sigma plus s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
Ing. Igor Petrik, starosta
121Zabezpečovacie zariadenie - školský úrad03.12.2012SA - TO Elektro
Ján Keruľ
Obchodná 308/3
055 61 Jaklovce
IČO:44864558
Ing. Igor Petrik, starosta
122Rozšírenie zabezpeč. zariadenia OcÚ03.12.2012SA - TO Elektro
Ján Keruľ
Obchodná 308/3
055 61 Jaklovce
IČO:44864558
Ing. Igor Petrik, starosta
123Reprobedňa a mikrofón100010.12.2012Valkoššák Jozef
Letná 80/73
052 01 Sp. Nová Ves
Ing. Igor Petrik, starosta
124Selenoid27,3028.12.2012Sigma plus s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
Ing. Igor Petrik, starosta
125Elektromateriál504,7928.12.2012Sigma plus s.r.o.
Maurerová 11
053 42 Krompachy
IČO:36602361
Ing. Igor Petrik, starosta
126Zber, zvoz a uloženie KO január a február 201331.12.2012Ekover spol s r.o.
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy
IČO:31691021
Ing. Igor Petrik, starosta


oficiálna stránka obce