DNI OBCE MARGECANY 2014 – propozície súťaží

Súťaž o najlepšiu Margeciansku cukrárku – záujemkyne, ktoré by sa chceli zapojiť do súťaže, sa vlastne prihlásia tým, že doma pripravia nejaký svoj cukrárenský výrobok a časť z neho (v približnej veľkosti obedového plytkého taniera) potom doručia do areálu TJ lokomotíva Margecany a to 12. 7. 2014 do 14.00 hod. organizátorom súťaže. Porota posúdi estetické, ale aj chuťové kvality a vyhlási víťazku. Pre víťazku je pripravená hodnotná cena. Obec Margecany prvým piatim prihláseným cukrárkam do súťaže finančne prispeje na materiál použitý na súťažný koláč čiastkou vo výške 5€ pre jednu cukrárku. K preplateniu je potrebné predložiť originálny účtovný doklad (napr. blok z registračnej pokladne). Upozornenie, do súťaže o najlepšiu Margeciansku cukrárku sa môže prihlásiť len Margecianska občianka bez rozdielu veku. Koláče predložené do súťaže budú likvidovať, obrazne povedané, deti, ktoré budú ďalej súťažiť v jedení týchto koláčov.

Záujemcovia súťaže o najlepší tím vo varení guľášu sa prihlásia do dňa 11. 7. 2014 na t.č. 053/4894239, pričom v každom tíme môžu byť maximálne traja členovia. Variť sa bude v kotlíkoch, ktoré si súťažiaci donesú sami s tým, že každý tím musí uvariť minimálne 10 litrov gulášu, ktorý ostáva súťažiacim tímom na vlastnú spotrebu, či predaj. Pre tímy na prvých troch miestach je pripravená hodnotná cena. Prvým piatim prihláseným účastníkom súťaže Obec Margecany finančne prispeje na materiál použitý na súťažný guľáš čiastkou vo výške 15€. K preplateniu je potrebné predložiť originálny účtovný doklad (napr. blok z registračnej pokladne).

Súťaž v rezaní dreva bude prebiehať v dvojiciach, každá dvojica bude súťažiť s novou ručnou rámovou pílou. Maximálny počet súťažiacich je 6 dvojíc. Prihlásiť sa do súťaže je možné dňa 12. 7. 2014 do 15.30 hod. v areály TJ lokomotíva Margecany u organizátorov súťaže.

Súťaž o najväčší klobúk – o 22.00 hod. 12. 7. 2014 bude vyhlásený víťaz, ktorý bude mať na hlave najväčší klobúk. Rozhodujúci je priemer klobúka.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: