Deň otvorených dverí Základná škola s materskou školou Margecany

Na základe žiadosti vedenia Základnej školy s materskou školou uverejňujeme nasledovný oznam:

zssms margecany logo

POZVÁNKA

Milí rodičia a deti, pozývame Vás na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

KEDY: 1. 6. – 3. 6. 2015 od 14:00 do 17:00 hod.

KDE:  Základná škola s materskou školou,   Školská 20, 055 01 Margecany

V tomto čase si môžete prezrieť priestory základnej školy, materskej školy a školského areálu.

Základná škola s materskou školou okrem kvalitného vzdelania a výchovy v peknom prostredí ponúka:

  • umiestnenie detí do materskej školy od 2 rokov veku dieťaťa,
  • ranný aj poobedňajší školský klub detí,
  • bohatú krúžkovú činnosť (športovú aj vedomostnú),
  • pravidelné návštevy divadiel, kín a exkurzií,
  • možnosť navštevovať MŠ a ŠKD aj počas prázdnin.

V Margecanoch je možnosť navštevovať  Súkromnú základnú umeleckú školu.

Doprava:

  • príchod žiakov do ZŠ s MŠ  zabezpečí autobus určený len pre žiakov našej školy s pedagogickým dozorom (v čase od 7:15 -7:30 zber detí Richnava, Kluknava, Štefanská Huta),
  • po vyučovaní možnosť navštevovať školský klub detí,
  • odchod autobusu zo ZŠ s MŠ s pedagogickým dozorom do Štefanskej Huty, Richnavy a Kluknavy o 15:00 hod. z Margecian,
  • cena: 0,60€ (tam aj späť).

Kontakt:

tel. 053/4894 208,

mobil: 0911 348 128, 0948 189 007

mail: zssmsmargecany@gmail.com,        http://zsmargecany.edupage.org

Zaujalo vás to? Zdieľajte: