Deň otvorených dverí na VN Ružín

ruzinSlovenský vodohospodársky podnik š. p. Banská Štiavnica, Odštepný závod Košice, Povodie Hornádu a Bodvy Košice Vás srdečne pozýva na

Deň otvorených dverí vodnej stavby Ružín dňa 13. 9. 2014 (sobota) od 9:00 do 15:00.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: