Deň Matiek

V nedeľu 9.5.2010 0 15..00 hod. sa uskutočnia v kinosále Kultúrneho domu v Margecanoch oslavy pri príležitosti „Dňa matiek“.

Deti MŠ svojim mamičkám pripravili pod vedením svojich učiteliek pestrý program.

Žiaci ZŠ s MŠ spoločenskými tancami, piesňami a scénkami spríjemnia účastníkom osláv nedeľné popoludnie a veríme, že aj hlboký zážitok.

Srdečne Vás pozývame.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: