Čistíme RUŽÍN

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. odštepný závod Košice Správa Hornádu a Bodvy v spolupráci s obecným úradom v Margecanoch, vyzvali občanov na zapojenie sa do čistenia brehov vodnej nádrže Ružín. V Margecanoch sa nás prihlásilo 13 dobrovoľníkov z radov obyvateľov našej obce.

Brigádovať sme začali 20. septembra 2013, to vám bolo slávy pri priehrade v lokalite na Zábave (ČOV) sa nás zišlo neúrekom. Brigádnikov a kopu papalášov v sakách a kravatách, pán Minister ŽP, p. predseda VÚC KE, z povodia Hornádu a Bodvy a kopa ďalších ba boli aj fotografi a verejná televízia. No pracovali sme iba my trinásti. Vraj pre tých v sakách sa neušli rukavice.

Od prvého dňa sme vyzbierali odpad do stoviek vriec – naplnili sme mnoho kontejnerov a do konca brigády teda do 30.11.2013 ich ešte určite zo pár naplníme.

Úsek od Oltárika pod Vápenku až po železničný most pri rušňovom depe sme čistili 2 krát, lebo čo sme my stihli vyčistiť niektorí občania hlavne rybári a vodiči áut (odpočívadla za kostolom pri vápenke) stihli nanosiť bodrel znova. Celkom sme do dnešného dňa (11.11.2013) vyčistili spomínaný dva krát čistený úsek a ďalej až smerom na Rolovu Hutu po potôčik Veščeník. Ak všetko pôjde ako má a vydrží aj počasie tak by sme chceli vyčistiť breh až po starý železničný tunel v Rolovej.

Chcel by som na našu obhajobu uviesť tým kuvičím hlasom, že vraj „pracujeme málo a že sa iba chceme zviditeľňovať v obci“. Naozaj každý mal možnosť sa prísť hoci aj takto zviditeľňovať!!

Nie, nie je to preto! Záleží nám na vzhľade našej dedinky a aj jej priehrady, máme radi poriadok a chceme pomôcť už aj tak dosť zbedačenej prírode a preto sme sa DOBROVOĽNE prihlásili na túto špinavú niekedy ozaj hnusnú odpornú robotu.

Text a foto: Jozef Halcin st.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: