Bezplatné školenie pre mladých – projekty

V rámci realizácie Národného projektu Komprax máme pripravenú sériu troch víkendových školení pre mladých vedúcich vo veku 15 – 17 rokov, z ktorých prvé sa uskutoční 9. – 11. 9. 2011 v Hoteli Mlynky, na Mlynkách. Od uchádzačov sa očakáva účasť na všetkých troch školeniach.

Osobitosťou NP Komprax je o. i.  aj to, že účastníci vzdelávania majú možnosť pod vedením školiteľov vypracovať vlastné malé projektové zámery a získať na ich realizáciu podporu až do výšky 200 €.

Termíny a miesta realizácie 3 víkendových školení sú:

1. víkend 2. víkend
Dátum Ubytovanie Dátum Ubytovanie
9. – 11. 9. 2011 Hotel Mlynky, Mlynky 7.-9. 10. 2011 Villa Siesta Nový Smokovec
3. víkend
Dátum Ubytovanie Školitelia
13.-15.1.12 Hotel Čingov, Čingov Lenka Čuchtová Viliam Kolcun

Ubytovanie a strava sú bezplatné, cestovné je uhrádzané do výšky 5,51 €.

V prípade záujmu prosím o zaslanie vyplnenej prihlášky a osobného profilu na moju mailovu adresu do 4. 9. 2011, resp. sa záujemcovia môžu prihlásiť aj on-line na portáli:

https://ess.iuventa.sk/SitePages/Home.aspx

Odporúčame zaslať prihlášky čím skôr, v prípade väčšieho záujmu môže rozhodovať aj dátum podania prihlášky.

Prihláška účastníka

Osobný profil účastníka

Vzdelávanie je určené mladým ľuďom vo veku 15-17 rokov, ktorí má záujem rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v oblasti tvorby a realizácie projektov a využiť ich v prospech svojho okolia.

Každý účastník získa schopnosť motivovať seba a druhých, schopnosť pracovať v tíme, efektívne komunikovať, schopnosť stanoviť si cieľ a vytvoriť si plán ako ho naplniť, prezentovať svoje myšlienky a plány, s podporou si vytvoriť finančný plán a vyúčtovať náklady, získa predstavu o svojich schopnostiach a zručnostiach a dozvie sa ako pôsobiť na iných v roli mladého vedúceho.

Vzdelávanie je rozdelené do 3 školiacich víkendov. Počas prvého víkendu sa účastníci naučia rozpoznať nejakú potrebu alebo problém vo svojom okolí a získajú informácie a zručnosti ako prispieť k jeho riešeniu. Na druhom víkende už účastníci pracujú s vlastnými nápadmi ako riešiť problémy a potreby mladých vo svojom okolí a každý z nich si pripraví vlastný zámer projektu. Na jeho realizáciu môže získať príspevok až do výšky 200 €. Samotná realizácia malých projektov prebehne medzi druhým a tretím školiacim víkendom. Tretí školiaci víkend je venovaný prezentácií výsledkov malých projektov. A keďže vzdelávanie sa nesie v duchu “Projekt je zmena!”, účastníci sa vzájomne pochvália, zhodnotia, aké zmeny sa im podarilo malým projektom dosiahnuť.

_____________________

PhDr. Eva FarkašovskáRegionálna odborná riešiteľka Košického kraja
Projekt KomPrax – Kompetencie pre prax

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže / Slovak Youth Institute
Búdková 2
SK – 811 04 Bratislava 1

mobil: +421 917 402 524
web: www.iuventa.sk, www.komprax.sk
http://www.facebook.com/iuventa
http://www.facebook.com/komprax
https://ess.iuventa.sk/SitePages/Home.aspx

Zaujalo vás to? Zdieľajte: