Bezpečnejšie v obci Margecany

server KS 2015 monitor

Koncom roku 2015 obec vďaka dotácii vo výške 5 000 Eur od Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality realizovala projekt s názvom Upgrade kamerového servera a doplnenie kamerového systému v obci Margecany. 

server KS 2015Zámerom projektu bola prevencia kriminality v obci Margecany – zameraná najmä na prevenciu kriminality mladistvých v obci Margecany ako aj na ochranu verejného poriadku, zdravia, majetku občanov a majetku obce ale aj životného prostredia prostredníctvom moderného kamerového systému, ktorý je umiestnený na strategických miestach v obci.

Tento projekt nadväzuje na predchádzajúce projekty v rámci ktorých obec Margecany od roku 2009  rieši situačnú prevenciu kriminality inštalovaním kamier v centrálnej časti obce, v roku 2011 a 2013 boli doplnené ďalšie lokality.

Z dôvodu použitia kamier s vysokým rozlíšením hardware záznamového zariadenia pred realizáciou tohto projektu nespĺňal viac požiadavky na spoľahlivú prevádzku a dochádzalo k nečakaným výpadkom záznamu. Tento server sa preto nahradil novým výkonnejším serverom a záznamovým softvérom značky MACROSCOP, ktorý umožňuje efektívne využívanie systému a v prípade potreby ďalšie efektívne rozširovanie systému o funkcie ako napr. rozpoznávanie ŠPZ, rozpoznávanie tvári a iné. Pôvodný server bol ponechaný ako záložný server pre záznam z kamier na najviac exponovaných miestach.

Updrade servera a doplnenie kamerového systému zabezpečia nepretržité monitorovanie vrátane záznamu najfrekventovanejších miest a najohrozenejších nehnuteľnosti v katastri obce Margecany. Pre situačnú prevenciu kriminality sa taktiež využijú zakúpené fotopasce s rozlíšením 8 MPix, ktoré budú operatívne rozmiestňované podľa potreby v katastri obce pri podozrení z páchania kriminality, poškodzovania majetku a životného prostredia.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: