Bezpečné in-line korčuľovanie, cyklistika a turistika v Rolovej Hute

Informácia o ďalšom úspešnom projekte obce Margecany

karpatska-nadacia-logoKarpatská nadácia dňa 14. 10. 2013 zverejnila výzvu na podávanie projektov v rámci grantového programu Spoločne pre región, v rámci ktorého mohli požiadať o grant neziskové organizácie a samosprávy na východnom Slovensku v maximálnej výške 3.300,00 €. Tento program financuje spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o.

Spolocne_pre_region_nawebNa túto výzvu zareagovala naša obec, presnejšie, zamestnanci obecného úradu na podnet pána starostu Ing. Igora Petrika. Vypracovaný projekt s názvom „Bezpečné in-line korčuľovanie, cyklistika a turistika v Rolovej Hute“, ktorého cieľom je vybudovať odpočívadlá pre deti a mládež, širokú športovú verejnosť a milovníkov prírody, bol Karpatskej nadácii odoslaný v decembri 2013.

Účelom tohto inovatívneho projektu je okrem iného poskytnúť možnosť využívania voľného času v prírodnom prostredí realizáciou športových aktivít a zdravého životného štýlu s dôrazom na bezpečnosť a ochranu prírody a životného prostredia.

Začiatkom marca 2014 oznámila Karpatská nadácia obci schválenie a podporenie nášho projektu. Symbolický šek na finančný grant vo výške 2.794,20 Eur osobne prevzal pán starosta Ing. Igor Petrik dňa 11. marca 2014 na slávnostnom vyhlásení výsledkov programu Spoločne pre región z rúk prezidenta George F. BABCOKE U. S. Steel Košice a riaditeľky Karpatskej nadácie PhDr. Laury Dittel priamo v sídle spoločnosti U. S. Steel v Košiciach.

Následne na webovom sídle Karpatskej nadácie http://www.karpatskanadacia.sk bola zverejnená informácia o podpore nášho projektu.

Už dňa 28. marca 2014 Karpatská nadácia poukázala na účet obce prvú splátku grantu na postupnú realizáciu prác pri budovaní odpočívadiel. Práce sa začali začiatkom apríla 2014.

Všetky doteraz uskutočnené činnosti a práce priamo vzťahujúce sa k podporenému projektu sme mohli zrealizovať vďaka podpore z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U. S. Steel Košice, s.r.o.

Tlačová správa o schválených projektoch v rámci grantového programu Spoločne pre región

Zaujalo vás to? Zdieľajte: