Všetky príspevky Skurad

Margecany sú držiteľom regionálnej ceny ETM 2011

Obec Margecany sa stala pri svojej prvej účasti v celoeurópskom projekte ETM /Európsky týždeň mobility/ držiteľom „regionálnej ceny ETM“ za región Slovensko za trvalé opatrenia v oblasti alternatívnej mobility. Stalo sa tak na hodnotiacom seminári ETM, ktorý sa konal 11. októbra 2011 v Košiciach v budove Košického samosprávneho kraja, a na ktorom sa zúčastnili národní koordinátori ETM pre Slovensko a Ukrajinu, RNDr. Gejza Legen a pani Lesya Loyko, zástupkyňa za MŽP SR, Mgr. Katarína Uhrinová a vedúci odboru dopravy KSK, Ing. Ladislav Olexa, ako aj koordinátori slovenských a niektorých ukrajinských miest, ktoré sa do ETM zapojili. Pokračovať na Margecany sú držiteľom regionálnej ceny ETM 2011

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Európsky týždeň mobility

Európsky týždeň mobility je kampaň zvyšujúca dopravné uvedomenie zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o využívaní verejnej dopravy, bicykla a pešej chôdze pre potreby mobility a na povzbudenie miest a samospráv Európy podporovať tieto spôsoby dopravy a investovať do novej nevyhnutnej podpornej infraštruktúry.
V čase od 16. do 22. septembra sa každoročne koná „Týždeň mobility“ – príležitosť pre samosprávy Európy zúčastniť sa najväčšieho a najrozšírenejšieho podujatia udržateľnej mobility. Témou tohtoročného Európskeho týždňa mobility je: Travel Smarter, Live Better – Cestovať jednoduchšie, žiť lepšie. Do ETM sa každoročne zapájajú desiatky európskych miest a milióny obyvateľov. Pokračovať na Európsky týždeň mobility

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

XIV. ročník okresnej športovej olympiády deti MŠ IV. ročník OFDMS

Dňa 17.6.2011 sa na futbalovom ihrisku Slovan Gelnica uskutočnil XIV. ročník Okresnej športovej olympiády detí MŠ a súčasne IV. ročník OFDMS. Zo 14 MŠ gelnického okresu súťažilo 72 detí v behu, skoku a hode. Jeho usporiadateľmi boli Klub TV pri MŠ, Mesto Gelnica a Školský  úrad Margecany. Pokračovať na XIV. ročník okresnej športovej olympiády deti MŠ IV. ročník OFDMS

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Otvorenie 15. ročníka preventívnych programov

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci so Školským úradom v Margecanoch zorganizovalo dňa 22. októbra 2010 o 10.00 hod. v Základnej umeleckej škole v Gelnici panelovú diskusiu na tému „Prevencia viktimácie“, ktorá je súčasťou projektu „Dialógy“, podporeného Radou vlády pre prevenciu kriminality a otvorenia 15. ročníka preventívnych programov Pokračovať na Otvorenie 15. ročníka preventívnych programov

Zaujalo vás to? Zdieľajte: