Všetky príspevky Janka Maťašovská

Dotácie na stravu v školskej jedálni

 • Dotácie na stravu v školskej jedálni
  •  

   Vážení rodičia,

   z dôvodu zmeny zákona, ktorým sa upravuje dotácia na stravu detí v materskej škole a v základnej škole, Vás žiadame o spoluprácu.

   Novelou zákona o dotáciách sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu detí v materských školách a v základných školách.

   Rodičia, ktorí si chcú uplatniť dotáciu na stravu dieťaťa v MŠ alebo v ZŠ a spĺňajú zákonné podmienky, musia do 30. júla 2021 v úradných hodinách doručiť na Obecný úrad v Margecanoch doklad potvrdzujúci ich nárok na dotáciu na stravu dieťaťa.

   K poskytnutiu dotácie na stravu je nevyhnutné predložiť:

   • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
   • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
   • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.
Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Očkovanie v Margecanoch

V stredu 12. mája 2021 z iniciatívy starostu obce prebehlo v Margecanoch očkovanie na Covid-19. Mobilný tím Košického samosprávneho kraja zaočkoval 258 občanov Margecian a okolitých obcí.
Stali sme sa tak prvou obcou v Košickom samosprávnom kraji, ktorá umožnila obyvateľom dostať vakcínu v mieste bydliska.
Zaujalo vás to? Zdieľajte: