Všetky príspevky Iveta Žoldáková

Mikuláš príde k Vášmu domu 5. 12. 2021 od 15.30 h.

Milé deti, aj tento rok príde Mikuláš až k Vám, čakajte ho pred Vašim domom. 5. 12. 2021 bude prechádzať našou obcou v hasičskom aute a rozdávať malé darčeky.  Začne o 15.30 h a jeho trasa našimi ulicami bude v tomto poradí:

Samota, Požiarnická, Partizánska, Hôrka, Rolová Huta /deti nech čakajú pred lodenicou/, Prešovská, Olše, Bystrá a tak budú nasledovať všetky ostatné ulice v Margecanoch.

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Očkovanie v Margecanoch

Mobilná očkovacia služba KSK ponúka možnosť očkovať obyvateľov našej obce 10. decembra 2021 v prístavbe Obecného úradu v Margecanoch. Očkovať sa bude vakcínou
Janssen od spoločnosti Johnson&Johnson /prvá dávka/ a Pfizer/Biontech /prvá, druhá a tretia dávka/. Očkovanie treťou dávkou bude určené pre osoby nad 18 rokov, najskôr 6 mesiacov od druhej dávky. 

Záujemcovia o očkovanie sa môžu prihlásiť do štvrtku 25.11.2021 na tel.č. 0918 766 179 u p. Maťašovskej. 

K nahláseniu je potrebné uviesť o akú dávku a vakcínu máte záujem, svoj telef. kontakt a adresu, presný časový harmonogram očkovania Vám telefonicky oznámime.
Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Optická trasa pre pripojenie stožiaru TOWERCOM a. s. Gelnica na optickú sieť orange a. s.

OZNÁMENIE O ZAČATÍ prác a výkonu oprávnení vyplývajúcich z § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

Spoločnosť Towercom, a. s. IČO: 36 364 568, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ elektronickej komunikačnej siete v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZEK“), v zastúpení M-TEL, s.r.o., IČO: 36172961, so sídlom Južná trieda 74, 040 01 Košice, týmto

oznamuje začatie stavby a stavebných prác súvisiacich s realizáciou stavby:

„Optická trasa pre pripojenie stožiaru Towercom a.s. Gelnica na optickú sieť Orange a.s.“, (ďalej len „stavba“). Pokračovať na Optická trasa pre pripojenie stožiaru TOWERCOM a. s. Gelnica na optickú sieť orange a. s.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Pozor na podvodníkov

Vážení občania,  

dávame vám do pozornosti sériu krátkych poučných videí s konkrétnymi prípadmi podvodníkov, ktorí oklamali seniorov. Pozrite si ich aj niekoľko
krát a nenechajte sa oklamať. Ukážte krátke filmy aj svojim rodičom, starým rodičom,  aby ich dôverčivosť už nikdy nezneužili podvodníci. Videá sú spracované v rámci projektu DESATORO bezpečného seniora, ktorý odhaľuje praktiky, ktorými pracujú podvodníci.  Zároveň prináša desať základných pravidiel, ktorými by sa mal riadiť každý senior v každodennom živote. 

Videá sú dostupné tu: http://desatoro.sk/#causes
Zaujalo vás to? Zdieľajte: