Aplikácie pre mobilné telefóny, ktoré obsahujú informácie o koronavíruse

Na základe požiadavky odboru KR OÚ Košice Vás upozorňujeme na možnosť využitia aplikácii pre mobilné telefóny, ktoré obsahujú informácie o koronavíruse, jeho príznakoch, rozšírení a podobne. Ide o aplikáciu Zostaň Zdravý, ktorá funguje pod operačným systémom Android, fungovanie pod aj iOS je v štádiu schvaľovania, táto aplikácia obsahuje aj mapu osôb s vyznačenými pozitívnymi výsledkami testov a aplikáciu COVID-19 , ktorá funguje pod systémom Android aj iOS. Uvedené aplikácie môžu pomôcť zvýšiť  vďaka aplikovaným dátam ochranu pred COVID-19.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: