Antik – dôležité informácie

– optický internet, digitálna televízia cez optický kábel, telefón v optickej sieti zadarmo.

Dôležité informácie pre občanov

Záväzná objednávka o pripojenie má iba informatívny charakter (bez sankčného postihu), že máte o zriadenie služby vážny záujem.

Ak máte viazanosť u iného poskytovateľa stačí v objednávke uviesť Váš možný termín pripojenia po skončení Vašej viazanosti (o rok – o dva roky).

Zriadenie optickej siete si vyžaduje určitý čas a v prípade záujmu občanov sa bude sieť realizovať priebežne a postupne možno až rok a pol.

Na vybudovanie optickej siete ANTIK v našej obci je potrebných 200 žiadostí o pripojenie. Žiadosti sú k dispozícií na internetovej stránke obce a na obecnom úrade a je možné ich podať do 1. 12. 2012 na podateľni. V prípade nenaplnenia potrebného počtu záujemcov sa budovanie optickej siete v obci odloží.

Po zavedení optickej siete bude možné zriadiť obecnú televíziu, priame televízne prenosy z futbalového ihriska, z kostola. Umožní tiež umiestnenie kamier v rôznych lokalitách v našej obci pre zvýšenie bezpečnosti a podobne.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: